You are on page 1of 2

UDRUGA PELARA

NEKTAR
KONJINA

POPIS PELARA ZA PUTOVANJE U ITALIJU 04.03.2017.


098/93933 32011128
1. CURI IVAN KRAPINA SELO 42/1, KONJINA 1953. 21 310 ivan.curis@kr.t-com.hr
098/93933 32011128
2. CURI AMALIJA KRAPINA SELO 42/1, KONJINA 1953. 21 310 ivan.curis@kr.t-com.hr
098/86417 46595008
3. DRVAR IVAN VIDA DOENA 31, ZAGREB 1950. 4 070 ivan@drvar.com
098/86417 93126305
4. DRVAR MARIJA VIDA DOENA 31, ZAGREB 1951 4 684 ivan@drvar.com
LAZ BISTRIKI 191, MARIJA 098/13020 91028475 marijan.cikovic@gmail.
5. CIKOVI MARIJAN BISTRICA 1956. 58 984 com
099/21593 61170462 ankica.ferencic@gmail
6. FERENI VINKO ZAGREBAKA 18, KONJINA 1945. 05 811 .com
98/901454 89600751 ankica.ferencic@gmail.
7. FERENI ANKICA ZAGREBAKA 18, KONJINA 1949 6 73 com
098/98766 57867885 skledarivica2@gmail.co
8. KLEDAR IVICA BEDENICA 77, BEDENICA 1962. 66 802 m
098/68054 34556474
9. KOJADINOVI NOVO BUDININA 25, BUDININA 1958. 62 213 novica5@net.hr
HRAINA 38, HRAINA 098/93359 94685683 ivancan.hrascina@gma
10. IVANAN DRAGAN TRGOVIE 1974. 07 48 il.com
01/614467 41829423
11. UBRILO MLADEN KALINJE 61 F, SV.IVAN ZELINA 3 141 opgcubrilo@gmail.com
049/46403 88329978 drago.lugaric@kr.t-
12. LUGARI DINKO KLIMEN 6, KONJINA 1953. 1 755 com.hr
098/99080 96974010 ines.milunovic@gmail.c
13. MILUNOVI NEVENKA IVICE GLUHAKA 15, KONJINA 1949. 62 88 om
098/90417 90699422 ines.milunovic@gmail.c
14. KURTOI INES RUDNIKA 1, KONJINA 1981. 17 235 om
UDRUGA PELARA
NEKTAR
KONJINA

POPIS PELARA ZA PUTOVANJE U ITALIJU 04.03.2017.

Curi Ivan i Amalija nisu izvrili uplatu ostali su uplatili po osobi 150,00 kn

12 x 150,00 = 1.800,00 kn

Uplata izvrena na IBAN Saveza pelarskih udruga KZ : HR 3823400091110476497