You are on page 1of 2

MALAYSIA

Isang araw, binalaan ni Ahmad A. Talib, ang tagapangulo ng kapaligiranl, ang kaaya ayang asul at berde na mundo
na kinikilala nating bilang tirahan natin ay maglalaho. Ito ay magiging malungkot na lugar na puno ng polusyon at
maglalaho ang mga halaman at mga hayop.

At ang araw na iyon ay naging mabilis.

Si Ahmad ay may punto sa kanyang sinasabi. Tayo mismo ang gumagawa ng aksyon na ikinasisisra ng ating
kapaligiran. Tayo ay maninirahan sa mundong dagsa ng talamak na problema sa kapaligiran na may malaki at
mabigat na polusyon ng hangin at tubig. Isang araw tayo magigising sa madilim na araw, at ang pinagkukunan natin
ng hangin sa paghinga ay magiging puno ng usok at dumi. Ang pagpunta sa picnic sa tabi ng ilong ay magiging isang
alaala na lamang sapagkat an gating ilog ay mamamatay na. Sulat ng isang tagapangalaga ng hayop at halaman na
nagdaramdam ng matinding kalungkutan.

Ang Malaysia ay kinikilalang isa sa sikat na bansa na puno ng madaming halaman at hayop. Kahit na ang mga
natitirang uri ng hayop gaya ng ipinagmamalaki na tigre ay mawawala na rin. Kasama na rito ang maliliit na elepante,
tapirs, pangolions, at helmeted hornbillis.

Ang Malaysia ay nasa malungkot at mahigpit na kalagayan: Ang ating hinaharap na mag iiwan sa atin ng matinding
kahirapan. Sa Nepal, ang mga militar ay kailangang magprotekta sa mga nanganganib na uri ng mga hayop habang
suot ang kanilang uniporme na may baril para makilala sila ng mga illegal na pumapatay ng mga hayop. Kahit na sa
ibang lugar ay nalalabi pa rin ang mga ganitong klase ng militar.

Sa Malaysia din, ang tagapanagsiwa ng mga hayop ay madalas mapanlaban. Madami sa kanila ang kabilang sa
pang internasyonal na grupo upang mapatupad at mapa-isabuti ang pangangalaga sa mga hayop gaya ng tigre.

Ito ang mundong niyari nating mga tao: Kinakailangan nating protektahan ang mga mababangis na hayop para sa
ating sarili.

Pinangunahan ng grupong Sayasan Salam na buksan ang kamalayan ng bawat tao sa problema ng kapaligiran sa
Malaysia. Ang bawat isa ay naghanap ng bagong kaanib na boluntaryo upang matulungan ang pagbabago sa
pamamagitan ng sari-saring aktibidad at proyekto patungkol sa kapaligiran. Ayon sa misyon na ito, ito ay para
paganahin ang bawat tao na gumawa ng sadyang pagsisikap upang tumulong sa ibang tao upang makapag tayo ng
isang mabuting mundo.

Sa katunayan, kaya nating maghawak-kamay upang magkaroon ng pagbabago. Ang pagiging malinis ay ang
pinakamahusay na gawain kung tayong lahat ay magiging responsibilidad sa kalusugan ng ating sariling kapaligiran
isa isa man o sama sama.
Kaya nating magsimula ng pakikitungo sa bawat isa patungkol sa polusyon sa kapaligiran sa pagdedesisyon na
mamuhay tayong lahat ng malinis. Ang kailangan lang nating gawin ay sundan ang ilan sa mga sumusunod: gumamit
ng mass transportation gaya ng mga buses, light rail, o mas mainam ang bisekleta. Makatutulong ito sa pag ligtas ng
enerhiya sa bahay o sa trabaho.

Maaari din nating himukin ang iba, gaya ng kaibigan, mahal sa buhay, na sundan ito. Maaari din tayong maging
boluntaryo sa proyekto sa kapaligiran sa ating komunidad, sa dagat o ilog na ating kailangang linisin, sa mga puno o
halaman na kailangan din nating ayusin at ang mga basura na nakakalat na ilagay dapat sa tamang lalagyan. Wala
ka mang kakayahan na iligtas ang mundo; pero maaari kang magsimulang iligtas ang sarili mong kapaligiran.

Sa katunuyan, ang indibidawal ay maaaring gumawa ng pagbabago. At sa dami ng indibidwal na mag desisyon na
gawin ito, ay may mas malaking tyansa na malaki ang magiging pagbabago nito.

RAFAIZA I. MANO
VII-URANUS