You are on page 1of 3

1. TO JE EKOLOGIJA?

Ekologija je znanost koja prouava odnose meu ivim organizmima, njihov utjecaj na okoli i utj

Ekologija je znanost koja prouava planetu Zemlju.

Ekologija je uklanjanje i recikliranje otpada.

2. RIJE EKOLOGIJA DOLAZI IZ GRKE RIJEI OIKOS, KOJA ZNAI:


Oikos znai otkos trave.

Oikos znai dom, mjesto za ivot.

Oikos znai raspjevani kos.

3. TO JE OZONSKI OMOTA?
Ozonski omota je dio Zemljine atmosfere koji upija tetno zraenje Sunca.

Ozonski omota je plat arobnjaka iz Oza.

Ozonski omota je sredstvo kojim se premazuju rakete.

4. TO JE OZONSKA RUPA?
Ozonska rupa je rupa nepoznatog podrijetla.

Ozonska rupa je nebesko tijelo.

Ozonska rupa je pojava smanjivanja ozonskog sloja u atmosferi.

5. USLIJED EGA NASTAJU OZONSKE RUPE?


Ozonske rupe nastaju zbog ovjekovog utjecaja na okolinu i koritenja plinova u industriji.

Ozonske rupe nastaju uslijed potresa.

Ozonske rupe nastaju uslijed klimatskih promjena.

6. ZATO OBILJEAVAMO DAN BEZ AUTOMOBILA?


Dan bez automobila obiljeavamo zbog onih koji nemaju automobil.
Zbog toga to ispuni plinovi iz automobila zagauju zrak i oteuju ozonski omota. Trebali bismo

Tim danom upozoravamo vozae na prebrzu vonju.

7. TO JE RECIKLIRANJE?
Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno koritenje.

Recikliranje je vonja bicikla unatrag.

Recikliranje je prikupljanje i odvoz smea.

8. TO ZNAI SIMBOL ZA RECIKLIRANJE?


Sakupiti, ponovo preraditi, ponovo upotrijebiti.

Simbol prikazuje smjer kojim se prikuplja otpad.

Simbol prikazuje zemlju, vodu i zrak.

9. TO POSTIEMO RECIKLIRANJEM?
Ouvanje prirode i prirodnih sirovina, smanjenje oneienosti zraka, vode i tla, tednju energije,

Recikliranjem omoguujemo proizvodnju raznobojnih kontejnera.

Jo nije utvreno to postiemo recikliranjem.

10. KOLIKO JE VREMENA POTREBNO PLASTINOJ VREICI DA SE RAZGRAD


10 godina.

50 godina.

500 godina.

11. KOLIKO JE VREMENA POTREBNO STAKLU DA SE RAZGRADI?


200 godina.

500 godina.
Staklo se nikad nee razgraditi.

12. KOLIKO SE PUTA MOGU RECIKLIRATI METAL (LIMENKE, KONZERVE) I STA


100 puta.

Mogu se beskonano reciklirati.

4 puta.