You are on page 1of 40

Modelul 1

Fia proiectului
1. Titlul proiectului propus: Evaluarea complex a strii, formelor de utilizare i protecia
unitilor teritoriale regionale
2. Direcia strategic i cea prioritar (domeniul anunat pentru concurs): 2.Valorificarea resurselor
umane, naturale i informaionale pentru dezvoltarea durabil; 8. Funcionarea ecosistemelor,
biodiversitatea i utilizarea raional a resurselor naturale.
3. Tip de proiect:
a) n cadrul programului de stat, proiect de grant al Consiliului Suprem (de
subliniat); instituionale
b) cercetri fundamentale, aplicate, inovare, transfer tehnologic (de subliniat)
c) nou n continuare
4. Conductorul proiectului:
4a. Nume: Miul
Prenume Efrem
4b. Funcia: director adjunct al Institutului de Geografie al A..M.
Gradul tiinific: doctor n tiine g.-m.
4c. Localitate: mun. Chiinu
Strada: Miron Costin
Nr. 19/3, ap. 67 Cod potal: MD 2068
5.Organizaia-intermediar a solicitantului:
5a. Denumirea: Institutul de Geografie al A..M.
5b. Localitatea mun. Chiinu
Strada: Academiei
Nr. 1 Cod potal: MD 2028
5c. Telefon: 73.15.50
Fax: 73.98.38
E-mail: geography@cc.acad.md
5d. Tip de instituie: membru instituional.
5e. Apartenen: Academia de tiine a Moldovei
6. Termenul de realizare: 2006-2010
7. Volumul de finanare solicitat (mii lei):
7a. pe anul 2006 473,1
7b pe perioada ntreag 2006 - 2010 2332,0
8. Cofinanare __________________________
9. Organizaii colaboratoare:
10. Semntura conductorului de proiect:_________________________________
11. Se certific autenticitatea datelor din prezenta cerere i se aprob realizarea proiectului din
sfera tiinei i inovrii n condiiile menionate

Director/rector Director economic/Contabil-ef

L.. L..
Constantinov Tatiana Batracova Alexandra

Tel.: 73.98.38 73.59.81


Fax: 73.98.38 73.98.38
E-mail: geography@cc.acad.md
Rezumatul proiectului

I. Tema
Evaluarea complex a strii, formelor de utilizare i protecie a unitilor teritorial-
regionale.

II. Obiective generale.


Modificrile din mediul nconjurtor, cum ar fi reducerea productivitii terenurilor,
intensificarea proceselor i fenomenelor cu caracter distructiv i altele, sunt condiionate de
factori antropici i naturali. Modificarea structurii landafturilor se datoreaz n mare parte
activitii economice i are ca rezultat dezechilibrul bilanului ecologic.
Realizarea proiectului bazat pe respectarea principiului sistematic prevede analiza
complex a strii unitilor teritorial-regionale pe componeni luai n parte. La evaluarea
solurilor accentul va fi pus pe estimarea strii actuale a nveliului de din republic, reflectat
ntr-un set de hri mono- i multe-factoriale; la estimarea componenei climatice se va reei
din modificrile climei globale i reacia la ele a sistemului climatic regional; n studiul
reliefului se va ine cont de rolul factorului antropic n procesul de modificare a formelor i
tipurilor de relief. Rezultatele obinute n urma realizrii proiectului vor constitui baza unei
lucrri monografice de tip complex, care ar prezenta interes pentru specialitii preocupai de
organizarea terenurilor, profesori, cercettori, studeni.

III. Originalitatea investigaiilor.


n urma realizrii proiectului vor fi elaborate modele cartografice care reflect formele
de utilizare a potenialului geoecologic; vor fi evideniate spaii ce se evideniaz prin
frecvena i intensitatea fenomrnelor i proceselor distructive prin structura complexelor
teritorial-naturale, prin vulnerabilitatea sa le factorul antropi etc. Rezultatele investigaiilor vor
servi drept baz tiinific la argumentarea msurilor practice ndreptate la ameliorarea i
protecia strii unitilor teritorial-naturale.

Conductorul proiectului:
dr. n t. g.-m. Efrem Miul.
Descrierea proiectului

I. Obiective generale

-Componentele abiotice a mediului (relieful, clima, solurile etc) i modul de utilizare a lor au fost
cercetate fiecare n parte, fapt ce a permis obinerea informaiei despre starea lor, reflectat n mai
multe lucrri: Solurile Moldovei editat n 3 volume n an 1984-1986; Clima Moldovei
(1978), Fenomenele meteorologice de risc din Moldova i Ucraina (1991); Terenurile
predispuse alunecrilor de teren i utilizarea lor (1990); Analiza geomorfologic ingenereasc a
regiunelor subgumide (1981), care reflect starea componentelor mediului n periode sfritul
anilor 70 nceputul anilor 90 ai secolului 20.
-pe parcursul ultimilor ani inveliul de sol a suferit diverse transformri, modificrile climei
globale au dus i la schimbrile rejimului climatic regional; executarea lucrrilor de teren cu
caracter tehnic i tehnic-meliorativ au condiionat modificri eseniale a unitilor teritoriale
regionale.
Exist o strict necesitate de actualizare , analiza complex a informaiei, care ar reflect starea
unitilor teritoriale la moment.

II. Originalitatea investigaiilor

- n prezent printre metodele de studiu n geografie o aplicare larg o au sistemele geografice


informaionale care permit prelucrarea, prezentarea (grafic, cartografic) a datelor, analiza lor
complex. Institutul efectuaza lucrari ce in de elaborarea SIGului regionale, care include la
moment bazele de date Geomorfologie, Solurile, Resursele climatice, Impactul antropic,
Evoluia landafturilor.
-Informaia acumulat include datele recente despre starea componentelor mediului, colectate de
serviciul Hidrometeo, Departamentul de Stat de Statistica, din imajenile aerocosmice, n
rezultatul efecturei cercettilor n teren etc. Analiza i generalizare lor va permite caracterizarea i
evaluarea situaiei din regiune.
- Analiza complex a informaiei din bazele de date a SIGului cu ajutorul softurilor speciale, a
metodelor din statistica-matematica asigur complexitatea rezultatelor obinute, prezentarea lor n
forma utila pentru specialitii practicieni.
- Realizarea cercetrilor preconizate n proiect vor permite ntocmirea unei lucrri monografice cu
o analiza i evaluare complex a strii componentelor, tendinelor de modificare a lor sub influena
factorilor naturali i antropici. Aceste materiale vor avea o importana major n realizarea
strategiei naionale de folosire eficient a resurselor naturale i a landafturilor Moldovei.
- n procesul realizrii proiectului vor fi obinute materiale i informaii, care vor prezenta interes
pentru rezolvarea problemelor cum ar fi Conservarea biodiversitii, elaborarea machetei
Atlasul geografic etc.

Bibliografia:

1. Environmental impact assessment (EIA) systems in Europe and Central Asia countries. World
Bank, 2002. - 64 p.
2. Florea N., Dumitru M. tiina solului n Romnia n secolul al XX-lea. //Bucureti, 2002.
3. Linking Poverty Reduction and Environmental Management: Policy Challenges and
Opportunities. 2002. - 80 p.
4. Lucrrile Simpozionului Sisteme Informaionale Geografice. Nr. 1-10. //Analele tiinifice
ale Universitii Al.I.Cuza din Iai, 1993-2004, Iai.
5. Moldova XXI. Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil. Chiinu, 2000. 129 p.
6. Nature Conservation in Rural Policy. Emerging Practices in Central and Eastern Europe. REC,
2003. - 120 p.
7. Republica Moldova. Geografia Fizic. //Atlas. Chiinu, Iulian, 2002.
8. Republica Moldova. Starea Ecologic. //Hart. Chiinu, Geomatica, 2004.
9. Solul una din problemele principale ale secolului XXI. //Chiinu, 2003.
10. Ursu A. Strategia actual a folosirii i protejrii solurilor n Republica Moldova. //Buletinul
Academiei de tiine a Moldovei. tiine biologice, chimice i agricole, nr.1(292), 2004.
11. . //, 2000.
12. . //. , , 1986.
13. .., .. . ., 2003. - 448 .
14. .., .., . . ., 2001.- 205 .
15. .. . //, 2002.
16. .. : . ., 2001.-
240 .
17. ., ., ., .
// Sntatea n relaie cu mediul materialele
conferinei tiinifico-practice Chiinu, 2000;
18. . . ..
. .: , 1995. - 214 .
19. . // 1-3, . . , 1984-1986.
20. .
.
, 2002. - 228 .
21. .., .. : -
. .-, 1999. - 175 .
22. .. - . //, 1980.
23. .., ..
. //, 1988.
24. . // Ed. Pontos. Chiinu, 2001.
Modelul 2
Programul de realizare n anii 2006-2010 a proiectului Evaluarea complex a strii, formelor de utilizare i protecia unitilor teritoriale
regionale

Organizaia
Etapele care Modul i
Volumul
principale ale Termenul de cofinaneaz Rezultatele locul de
Coninutul etapei Executorii finanrii
proiectului realizare etapa, estimate implementa
(mii lei)
(temei) volumul de re
cofinanare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Caracterizarea -Determinarea structurii i 2006-2010 367,0 Va fi efectuat Modele
condiiilor coninutului hrilor digitale Laboratorul caracterizarea cartografice
geomorfologice geomorfologice ale condiiilor
i elaborarea Republicii Moldova, Dinamic geomorfologice i Ministerul
modelelor ntocmirea hrilor ntocmit un set de Ecologiei i
cartografice morfologice digitale (2006) hri digitale Resurselor
digitale - ntocmirea hrilor geomorfologice. Naturale
Geomorfologi morfometrice digitale a
a Republicii teritoriului Republicii Ministerul
Moldova Moldova. (2007) Agriculturii
- ntocmirea hrilor i Industriei
morfodinamice digitale. alimantare
(2008)
- Elaborarea notei Ministerul
explicative pentru setul de Educaiei,Tin
hri geomorfologice. eretului i
(2009) Sportului
- Caracterizarea condiiilor
geomorfologice ale
unitiilor teritoriale. (2010)
Completarea -Actualizarea bazelor de Laboratorul 2006-2010 436,0 Vor fi obinute noi
bazelor de date date ale indicilor climatici i Climatolo date prin metode
i elaborarea agroclimatici (radiativ- gie statistice de
setului de hri termici)(2006) restituire ale
Resursele -Selectarea softurilor, cmpurilor
climatice i adoptarea lor i restituirea climatice, fapt ce
agroclimatice cmpurilor indicilor radiativ- ar asigura cu
ale termici informaia
landafturilor (2007) necesar
Moldovei -Modelarea cartografic a modelarea
(2006-2010) resurselor de temperatur- cartografic a
umeditate.(2008-2009) potenialului
- Elaborarea setului de hri climatic i
Resursele climatice i agroclimatic al
agroclimatice ale teritoriului
landafturilor Moldovei Republicii
(2010) Moldova.
Cartarea lui va fi
un suport tiinific
la luarea deciziilor
ce in de utilizarea
raional a
landaftelor,
optimizarea
structurii i
proteciei
acestora.
Caracterizarea -Caracterizarea complex a Laboratorul 2006-2010 322,0 Vor fi
complex a solurilor zonale. (2006) Geografia i caracterizate
solurilor i -Caracterizarea complex a Evoluia unitile
elaborarea solurilor intrazonale (2007) Solurilor taxonomice a
sistemului de - Finisarea solurilor,
hri compartimentului actualizate i
pedogeografice monografic Solurile corectate hrile
digitale (2008) pedologice i
-Componena i parametrii elaborat sistemul
materialelor cartografice pedocartografic
digitale (2009) digital.
-Actualizarea informaiei i
elaborarea sistemului
pedocartografic digital
(2010)
Actualizarea -Determinarea Laboratorul 2006-2010 530,0 Va fi actualizat
informaiei i componenilor, structurii i Geoecologie informaia i
completarea msurilor de actualizare a Regional elaborat macheta
bazelor de date bazei de date privitor la digital a unui set
privitor la impactul antropic (2006) de hri Impactul
impactul -Actualizarea informaiei i antropic asupra
antropic completarea bazelor de date landafturilor din
privitor la impactul antropic Republica
asupra resurselor funciare. Moldova
(2007)
-Actualizarea informaiei i
completarea bazelor de date
privitor la impactul antropic
asupra resursele de ap
(2008)
-Actualizarea informaiei i
completarea bazelor de date
privitor la impactul antropic
asupra bazinului aerian
(2009)
-Elaborarea coninutului i
ntocmirea sistemului de
hri pentru asigurarea
geoinformaional utilizrii
raionale a landafturilor i
proteciei mediului (2010)

Caracterizarea -Aprecierea principiilor de Laboratorul 2006-2010 577,0 Va fi actualizat


complex a ntocmire a hrilor digitale Landaftolog informaia i
unitilor a caracteristicilor apelor ie elaborate metode
teritoriale interne, a landafturilor i a de ntocmire a
regionale. ariilor naturale protejate modelelor digitale
Starea actual, (2006) a caracteristicilor
modul de -Aprecierea structurii apelor interne, a
folosin i unitilor teritoriale unitilor
msurile de regionale. (2007-2008) landaftologice
protecie. -Starea, formele de folosin regionale i a
i protecia landafturilor. ariilor naturale
(2009-2010) protejate.

Conductorul proiectului __________________________________________

Doctor n t. geol.-miner. Efrem Miul


Modelul 3
Planul calendaristic de realizare a proiectului (temei): Evaluarea complex a strii, formelor de utilizare i protecia unitilor teritoriale
regionale anul 2006

Organizaia Volumul
Etapele principale care de
preconizate pentru Termenele de cofinaneaz finanare
Coninutul etapelor i rezultatele estimate Executorii
realizare n anul realizare proiectul, pe anul
curent volumul de 2006
cofinanare mii lei
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Determinarea Va fi efectuat descrierea monografic a modului de Tr. I-IV 102,3


structurii i folosire a resurselor naturale n aspect regional ce va Laboratorul 2006
coninutului hrilor permite elaborarea unor msuri de protecie a mediului i G
digitale de regenerare a resurselor naturale. e
geomorfologice ale o
Republicii Moldova, m
ntocmirea hrilor o
morfologice digitale rf
(2006) o
l
o
g
i
e
Dinamic
Actualizarea bazelor Va fi completat baza de date despre radiaia solar Laboratorul Tr. I-IV 85,1
de date ale indicilor direct, difuz i sumar, bilanul radiativ, etc., utiliznd Climatologie 2006
climatici i datele de la staiunile meteorologice din Moldova, Ucraina
agroclimatici i Romnia, precum i metodele indirecte de recalcul a
(radiativ-termici) . componentelor bilanului radiativ. Baza imformaional
(2006) crat va asigura modelarea cartografic a regimului
radiativ pentru optimizarea structurii agrolandaftelor i
evaluarea surselor netradiionale de energie.
Caracterizarea Vor fi caracterizate multilateral solurile brune, cenuii i Laboratorul Tr. I-IV 64,4
complex a solurilor cernozoimurile. Geografia i 2006
zonale. Evoluia
Solurilor

Determinarea Vor fi determinate componenile, structura i msurile de Laboratorul Tr. I-IV 105,9
componenilor, actualizare bazei de date privitor impactului antropic . Geoecologie 2006
structurii i Regional
msurilor de
actualizare a bazei
de date privitor la
impactul antropic
(2006)
Aprecierea Laboratorul Tr. I-IV 115,4
principiilor de Vor fi elaborate metodele de ntocmire a modelelor Landaftologie 2006
ntocmire a hrilor digitale a apelor interne, a unitilor landaftologice
digitale a regionale i a ariilor naturale protejate.
caracteristicilor (2006)
apelor interne, a
landafturilor i a
ariilor naturale
protejate.( 2006)

Conductorul proiectului __________________________________________

doctor n t. geol.-miner. Efrem Miul


Modelul 4
Lista executorilor n cadrul proiectului (temei) Evaluarea complex a strii, formelor de utilizare i protecia unitilor
teritoriale regionale

Rezultate obinute n domeniul


Titluri, premii, respectiv n anii precedeni
Executorii: Stagiul de Experiena n
Locul de prezena n Mostre,
numele, munc n realizarea unor
serviciu diferite Brevete tehnolog
prenumele, gradul domeniul proiecte Public Alte
de baz organisme de ii
tiinific respectiv analogice aii rezultate
tiinifice invenie elaborat
e
Conductor tiinific: Institurul de 48 Confereniar PNUD 85 Hri, impleme
Miul Efrem doctor n Geografie cercet. Banca Mondial atlase ntri
tiine geol.-miner. al A..M. geografi
ce
Executori responsabili: Institurul de 23 Confereniar Fondul Global de 140 Hri, impleme
Srodoev Ghenadie, dr. n Geografie cercet. Mediu; Institutul atlase ntri
t. geol.-miner. al A..M Expert Na. Interna. pentru geografi
Lab. Geomorfologie privind Dezvoltare ce
dinamic Doctori n tiine implementarea de Durabil; Fondul
4 la Stocholm Ecol. Na. al RM
Cerc. fr grad - 1 privind Poluanii
ingineri 3 organici
tehnici. 1 persisteni
Constantinov Tatiana, Institurul de 44 ani academician, INTAS-CALL 240 Diplom Hri, impleme
academician, dr. hab. n Geografie prof. univ. PNUD a de atlase ntri
geogr. al A..M memb.al CU SCOPES merit a geografi
Lab. Climatologie pentru probl. Banca Mondial Expozii ce
Doct. Hab. - 1 Fund. Geogr. din ei
Doctori n tiine - 3 Asociaia A ale Speciali
ingineri 5 rilor CSI; z.
spec. - 1 membr. Comit. Know-
Inter. petru how
Studiul M.Negre Exchen
ge
1998
Ursu Andrei, Institurul de 51 ani academician, Banca Mondial 400 Hri impleme
academician, dr. hab. n Geografie prof. universitar INTAS geografi ntri
biologie al A..M. Pre. al SN a PNUD ce
Lab. Geografia i Evoluia Mold. de t. Comisia Unuinii
Solurilor Solului; pre al Europene (CUE)
Doc. Hab. - 1 Uniunii Intern. de IREX
Doctori n tiine 1 t. Sol.; membru Fondul Global de
Lista publicaiilor colectivului la tematica proiectului din ultimii 3 ani.

1. Constantinov T., Nedealcov M., M.Rapcea. Evaluarea condiiilor de iernare i


amplasarea culturilor smburoase termofile n Republica Moldova (sfaturi pentru
fermieri) //Chiinu, FEP Tipografia Central, 2002, 45 p.
2. Cazaneva O., Mucilo M., Srodoev Gh. Andreev A., Gorbunenco P. . Harta Republica
Moldova. Reeaua Ecologic Naional //Chiinu, Iulian , 2002 (4,0/3,0)
3. .. i i: i
//ii ii . i, 2002 c. 290-292 ( 0,2)
4. Ursu A., Andrie S. Starea actual i perspective utilizrii fondului funciar. //Buletinul
A.. M., t. biol. i chim., nr. 2(287), 2002, p.32-37 ( 0,6)
5. Constantinov T., Daradur M., Nedealcov M., Rileanu V., Potop V., Cojocari R.,
Mleavaia G. Utilizarea metodelor de evaluare a influienei condiiilor
agrometeorologice asupra productivitii culturilor agricole. // Analele tiinifice ale
Universitii Al. I Cuza din Iai. Tom XLVII, Nr.9. Lucrrile simpozionului
Sisteme Informaionale Geografice., Iai, 2003. p. 125-130 (0,5)
6. Boboc N., Terzi D. Studiul modificrilor peisajelor silvice n Republica Moldova n
secolele XIX i XX, cu utilizarea SIG i a metodelor statistice. / Analele tiinifice
ale Universitii Al. I. Cuza din Iai. Tom XLIX, Nr.9. Lucrrile Simpozionului
Sisteme Informaionale Geografice, Ed. Universit. Al. I. Cuza , Iai, 2003. (0,4)
7. Ursu A. Strategia actual a folosirii i protejrii solurilor n Republica Moldova.
//Ediia speciala Buletinului A..M., tiine biolog., chim. i agric. Nr. 3(292)
consacrat lucrrilor Sesiunii tiinifice Tehnologii moderne n agricultur i protecia
mediului nconjurtor, Chiinu, A..M., 27.11.2003. (0,4)
8. .., ., ..
. //
. , 2003, .123. (0,1)
9. A., A., .
. //, . 413-418 (0,4)
10. Ursu A. Problemele gestionrii i protejrii resurselor de sol //Culegerea Serviciului
agrochimic de Stat la patru decenii de activitate. Chiinu, 2004 36-49 (0,7)
11. . . -
//. . . .
,
, 13-16 2004. -, 2004. . 105-106 (0,1)
12. Ursu A., Cazaneva O., Srodoev Gh., Miul E., .a. Set de hri Republica Moldova.
Starea ecologic //Chiinu, Geomatica, 2004 (4,0)
Modelul 5
Fia biografic
EFREM MIUL
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Miul Efrem Director adjunct al Institutului de Geografie
doctor n tiine geologo-
mineralogice
1934
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Facultatea de Geologie a Universitii
de Stat din Chiinu Paleontologie i
1968-1972 doctorand Academiei de stratigrafie
tiine i IC geografo-economice din
Leningrad
Institutul de tiine geologice al A al doctor n tiine 1973 Geomorfologie
Ukrainei geologo- i geografie
mineralogice evoluionist
confereniar cercettor1996

Experiena tiinific i profesional

1957-1963 geolog inferior, geolog superior Expediiei geologice Turgai


1963-1968 laborant, laborant superior a Seciei de Paleontologie i Stratigrafie a A..RSSM
1968-1972 doctorand A..RSSM
1972-1975 laborant superior, colaborator tiinific inferior a Seciei de Paleontologie i
Stratigrafie a A..RSSM
1975-1980 inginer coordonator, conductorul grupei din cadrul Institutului de proiectri
Moldghiproautodor
1980-1988 colaborator tiinific superior la Secia de Geografie a A..M.
1993 Director adjunct pentru probleme de tiine la Institutul de Geografie al A..M.

Confereniar cercettor, doctor n tiine geologo-mineralogice, specialist n domeniul


stratigrafiei, geomorfologiei dinamice, ridicrii geologice i geomorfologice, n protecia i
folosirea raional a teritoriilor cu pericol de alunecare de teren. Activitatea de cercetare n
cadrul profilului const n evidenierea factorilor naturali i antropici , tendinelor de evoluie
a proceselor de modelare a reliefului, particularitilor lor de rspndire i de influen asupra
modificrii landafturilor republicii. Rezultatele obinute snt publicate n 85 lucrri tiinifice
inclusiv n 5 monografii colective.

Lista publicaiilor
1. ., ., ., ., .
// Rezumatele lucrrilor
conferinei tehnico-tiinifice Tehnologii moderne n construcii vol. II. Chiinu,
2000
2. ., ., . //
Rezumatele lucrrilor conferinei tehnico-tiinifice Tehnologii moderne n
construcii vol. II. Chiinu, 2000
3. ., ., ., ., .
. // Rezumatele lucrrilor conferinei
tehnico-tiinifice Tehnologii moderne n construcii vol. II (p. 159-160) Chiinu,
2000
4. Mitsul E. Srodoev Gh. Unele aspecte de asigurare a stabilitii Teritoriului Republicii
Moldova // Materialele conferinei internaionale Dezvoltarea durabil a teritoriului
i factorului uman n localitile Republicii Moldova. Chiinu, 2000
5. Miul E., Srodoev Gh. Ignatiev L., Gherasi A. Baza de date Alunecrile de teren a
subsistemului Geomorfologie al SIG //Analele ale universitii Al.I. Cuza din Iai
(serie nou). Geografie (supliment). Lucrrile simpozionului Sisteme informaionale
geografice Nr. 6. Iai 2000
6. ., .., ..
//
.
- (.63) , 2001
7. Gherasi A., Miul E., Srodoev Gh. Ghermaniuc D., Ignatiev L.
.
(.44-46) // Probleme actuale n domeniul mbuntirilor
funciare, cadastrului i organizrii teritoriului. Chiinu, 2001
8. Boboc N., Srodoev Gh. Miul E. Unitii de relief (harta 1:1 500 000) // Republica
Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
9. Miul E., Ghermaniuc D. Afectarea teritoriului de ravene (harta) // Republica
Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu,
2002
10. Miul E., Srodoev Gh. Ignatiev L., Gherasi A. Afectarea teritoriului de alunecri de
teren (harta) // Republica Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
11. .., ..,. ., .. .
(
). , 2003
12. Mitsul E., Srodoev Gh. Gherasi A.Geoinformation support of the protected areas
management // 1-st Regional Session for Europe Chisinau, 2003
13. Cazaneva O., Mucilo M., Miul E., Ignatiev L., Gherasi A., Ghermaniuc D., Nicul L.
Republica Moldova. Starea ecologic. Setul de hri. Chiinu, 2004
Fia biografic
Nicolae Boboc
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Boboc Nicolae
ef Laboratorul Landaftologie
Doctor n tiine geografice, 1936
Studii
Gradul tiinific / Anul Domeniul
Instituia i localitatea
Gradul didactiv conferirii studiat
1955-1957 coala Pedagogic din Cahul
Geomorfol
1958-1963 Univ. Pedag. de Stat din Doctor n tiine
ogie i
Tiraspol geografice 1951
geografie
1966-1969 doctorand al Institutului de Confereniar universitar
evolutiv
Geografie al A.. a U.R.S.S.

Experiena tiinific i profesional

1957-1958 nvtor de clasele primare a colii din Ciorti, r-nul Nisporeni


1958-1963 student al Universitii Pedagogice de Stat din Tiraspol
1963-1969 asistent la catedra Geografie fizic general
1966-1969 doctorand al Institutului de Geografie al A.. a U.R.S.S.
1969-1971 asistent la catedra Geografie fizic
1971-1982 sef de catedr Geografie fizic
1972 lector superior la catedra Geografie fizic
1982-1992 docent Catedra Geografie fizic
1992 decan al Facultii de Geografie
2002 ef al Laboratorului Landaftologie
Specialist n geomorfologie, landaftologie. Activitatea tiinific cuprinde un complex
de probleme legat de studiile spaio-temporare ale componentelor peisajelor geografice i a
unitilor teritoriale regionale i locale. Activitatea de cercetare n cadrul profilului const n
evaluarea modificrilor peisajelor geografice n ultimele secole, aprecierea gradului de
stabilitate a acestora n scopul utilizrii raionale a resurselor naturale i elaborrii unor msuri
menite s contribuie la protecia geosistemelor i dezvoltarea durabil a societii. Rezultatele
cercetrilor sunt publicate n peste 100 de lucrri tiinifice, inclusiv o monografie, coautor la
manuale pentru nvmntul geografic universitar, liceal i gimnazial, la patru atlase
geografice i cinci hri murale.

Lista publicaiilor
1. Mamot V. Hri-contur la Geografie, clasa V-a / DAAK HERMES, Chiinu 2000 1,10
2. Efros V., Mamot V. Hri-contur la Geografie, clasa a IX / DAAK HERMES, Chiinu
2000 1,24
3. Begenaru Gh., Prepeli Af. Harta rezervaiei tiinifice Prutul de Jos i a culoarului
ei de conexiune cu delta fluviului Dunrea, scara 1: 50 000 / Chiinu, 2000 0,20
4. Begenaru Gh., Prepeli Af. Harta rezervaiei tiinifice Prutul de Jos i a culoarului
ei de conexiune cu delta fluviului Dunrea, scara 1: 25 000 / Chiinu, 2000 0,20
5. Bejenaru Ch. Republica Moldova. Harta fizic, scara 1 : 500 000 / Editura Polycart
grup, Chiinu, 2002 1,00
6. Odoleanu N., Rusu E. Geografia continentelor i oceanelor. Manual pentru clasa a
VII / Chiinu, Editura ARC, 2002 10,95
7. Odoleanu N., Rusu E. Gheografia matericov i okeanov. Manual pentru clasa a VII (n
limba rus) / Chiinu, Editura ARC, 2002 10,95
8. Begenaru Gh., Prepeli Af. Europa. Harta fizic. Scara 1:6 000 000 Chiinu, Editura
Policart grup, 2002 1,00
9. Begenaru Gh., Prepeli Af. Asia. Harta fizic. Scara 1:15 000 000 / Chiinu, Editura
Policart grup, 2002 1,00
10. Drumea P., Mironov I., Mamot V. Atlasul Geografia general, Clasa a V / Chiinu,
Editura Pontos, 2002 3,20
11. Odoleanu N., Calenda A., Odobescu E., Tanasov L. Programa pentru examen la
geografie. Nivel gimnazial, clasa a IX-a, anul de nvmnt 2001-2002 / Chiinu,
Editura Litera, 2002 1,00
12. Constantinov Tatiana Republica Moldova. Aspecte geografice. Starea mediului n
Republica Moldova n anul 2002 (Raportul naional). Chiinau, 2003 0,24
13. Mamot V., Mironov I., Prepelia A. Atlas. Geografia continentelor i oceanelor.Clasele
6-7 / Chiinu, Ed-ra Universul, 2003 6,39
14. Mamot V., Mironov I., Prepelia A. Atlas. Gheografia materikov i okeanov. 6-7 klass /
Chiinu, Ed-ra Pontos, 2003 6,39
15. Drumea P., Mironov I.,Mamot V. Atlas. Geografie general. Clasa a V-a. / Ediia a 11,
Chiinu, Ed-ra Universul, 2003 1,05
16. Drumea P., Mironov I., Mamot V. Atlas. Obceaia gheografia. 5 klass / Chiinu, Ed-ra
Universul, 2003 1,05
17. Prepelia A. America de Nord. Harta fizic / Chiinu, 2004 1,60
18. Prepelia A. Africa. Harta fizic / Chiinu, 2004 1,60
19. Mamot V., Mironov I., Prepelia A. Atlas. Geografia continentelor i oceanelor. Clasele
VI-VII. Ediia a II-a. / Chiinu, Ed-ra Pontos, 2004 4,9
Fia biografic
Olga Cazaneva
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Cazaneva Olga ef de laborator Geoecologie regional
doctor n tiine geografice
1956

Studii
Gradul tiinific / Anul Domeniul
Instituia i localitatea conferirii
Gradul didactic studiat
Geografie
Facultatea de Geografie a Universitii de
doctor n tiine uman
Stat M. Lomonosov din Moscova
geografice 1984 geoecologie
1980-1983 doctorand la Institutul de
cercettor tiinific i
Geografie a A.. U.S.S.R. (Moscova)
superior protecia
1996 mediului

Experiena tiinific i profesional

1983 colaborator tiinific inferior


1986 colaborator tiinific superior
1986 ndeplinete funciile efului laboratorului prognozelor geografice regionale
1987 ef al laboratorului prognoze geografice regionale
1993 ef al laboratorului Geoecologie regional

Specialist n geografie uman, geoecologie i protecia mediului. Activitatea de


cercetare n cadrul profilului const n estimarea impactului antropic asupra mediului
nconjurtor i evidenierea legetilor transformrii antropice a teritoriului; n elaborarea
procedeelor metodice de evaluare a strii ecologice i calitii vieii; n determinarea factorilor
dezvoltrii durabile a rii. Rezultatele sunt publicate n cca 127 de lucrri tiinifice, este
coautor la 3 monografii, 4 atlasuri, 7 seturi de hri.

Lista publicaiilor
1. .., .. , ..
//Rezumatele lucrrilor conferinei tehnico
tiinifice Tehnologii moderne n construcii. Volumul 2. Chiinu, 2000. .105107
2. .., .., ..
//
ii i. i, 2000. C. 58-62
3. Opopol N., Kazantseva O., Mucilo M., Srodoev Gh., Corobov R. etc. Environmental and
Risk Factors for Human Health in a Regional Policy of Sustainable Development: A
Spatial Approach Research Support Scheme: Network Chronicle. Nr.9, 2000. . 26-28
4. Cazaneva O., Mucilo M., Srodoev Gh., Andreev A., Gorbunenco P. Republica Moldova.
Reeaua ecologic naional ( . .
The Republic of Moldova. National ecological network). Chiinu, 2002. 4,0 ..
5. .., ..
// I : , , . II.
, 2001. .413-421
6. .. i i: i
//ii ii . i, 2002. C.290-292
7. Republica Moldova. Atlas. Geografia fizic. Chiinu: Iulian, 2002.
8. Cazaneva O., Srodoev Gh., Mucilo M. Republica Moldova. Harta economic //Atlas.
Geografia general. Chiinu: Iulian, 2002. . 29
9. Kazantseva O. Sustainable development: tendencies and prospects for Moldova
//Sustainable development for Moldova: yes or no? Collage-Moldova, 10,2002. .3-7
10. .. -
// i , 2003, 2
(42), . .52-58
11. ..
: , , //-:
. -, 2003..79-81
12. ..
//
. , 2003. .238-240
13. Republica Moldova. Atlas. Geografia fizic i socio-economic. Chiinu: Iulian, 2003
14. .. . .: , 2003. 4,6 .. (102).
15. ..
//Analele Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistic (
). Chiinu, 2004. .15-23
16. .., .
//Analele Filialei din Moldova a Institutului Modern de Umanistic ( .
). Chiinu, 2004. .110-113
17. .. :
//Managementul integral al resurselor naturale din bazinul
transfrontalier al fluviului Nistru (
. ). Chiinu, 2004..153-156
18. .. -
//
. -, 2004. .105-106
19. .., .., .., ..
//

. -, 2004. .106-107
20. .., .., .., .
//

. -, 2004. .138-139
21. .., .., .., .. . Republica Moldova.
Starea ecologic ( . . The Republic of
Moldova. Ecooical State). Chiinu, 2004. 4 .
22. .., .., .. . Republica Moldova. Poluani
organici persisteni ( . . The
Republic of Moldova. Persistent oganic pollutants). Chiinu, 2004. 4 ..
23. ..
//Integrarea european i competitivitatea economic. Vol.I.
Chiinu, 2004.
24. . - . :
, 2004
Fia biografic
Tatiana Constantinov
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Constantinov Tatiana Director al Institutului de Geografie al A..M.
doctor habilitat n t. geografice
1939
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Facultatea de Geografie a
Universitii de Stat din Tiraspol
1968-1971 doctorand la Secia de
climatologie,
Geografie a A..M. (Institutul Dr. n t. geogr. 1972
agroclimatologie,
Hidrometeorologic, Odesa) Dr. hab.n t. geogr. 1992
meteorologie

Experiena tiinific i profesional


1961-1966 profesoar de biologie i geografie a colii medii din Crasnoe, r. Slobozia.
1966-1968 director-adjunct pe lucrul tiinifico-didactic al colii g/f din Tiraspol
1968-1971 doctorand la Secia de Geografie a A..M.
1971-1976 colaborator tiinific inferior la Secia de Geografie a A..M
1981 colaborator tiinific superior, efa laboratorului de Climatologie al IG A..M.
1982 director-adjunct al Seciei de Geografie
1990 director al Seciei de Geografie
1992 director al Institutului de Geografie
2000 - academician
2001 - profesor universitar
Specialist n climatologie, agroclimatologie, microclimatologie, meteorologie,
geoecologie, protecia mediului nconjurtor, aplicarea SIG-tehnologiilor n studii geografice.
Activitatea de cercetare n cadrul profilului const n studiul factorilor climatici ce
condiioneaz potenialul geoecologic al landafturilor, evaluarea resurselor agroclimatice prin
intermediul tehnologiilor SIG. Rezultatele sunt publicate n cca 240 de lucrri tiinifice.

Lista publicaiilor
1. Constantinov Tatiana, Eremia A., Vieru S. Statele lumii // Chiinu, Cartier, 2000.
2. Constantinov Tatiana, Eremia A., Vieru S. Statele lumii (ediia a II-a) // Chiinu,
Cartier, 2004, 496 p.
3. Constantinov T., Nedealcov M. Evidenierea variabilitii n timp i spaiu a recoltei
smburoaselor, utiliznd tehnologiile avansate de prelucrare. // Analele tiinifice al
Universitii "Al. I. Cuza". Tom. XLI, s.III. Lucrrile Simpozionului "Sisteme
Informaionale Geografice". Iai, 2000, p. 79-85
4. Constantinov T., Nedealcov M. Evaluarea structurii temporale a iernilor n Republica
Moldova. // Analele tiinifice ale Universitii Al. I. Cuza din Iai. Tom XLVI,
"Al.I.Cuza". Nr. 7, Iai, 2001 p.163-169.
5. Constantinov T., Nedealcov M., Leaenco G. SIG n evaluarea regimului ngheurilor
parte component a potenialului agroclimatic // Analele tiinifice ale Universitii
Al. I Cuza din Iai. Tom XLVII, Nr.8. Iai, 2002, p.109-113
6. Constantinov T., Daradur M., Nedealcov M. Monitoringul climei regionale i tehnologiile
informaionale. // Analele tiinifice ale Universitii Al. I Cuza din Iai. Tom
XLVII, Nr.9. Lucr. simpoz. Sisteme Informaionale Geografice. Iai, 2003. p. 131-134.
7. Constantinov T., Potop V. Registrul secetelor pe teritoriul Republicii Moldova. // Analele
tiinifice ale Universitii Al. I Cuza din Iai. Tom XLVII, Nr.9. Lucrrile simpoz.
Sisteme Informaionale Geografice. Iai, 2003. p. 141-144
8. Constantinov T. Rezultatele principale ale activitii tiinifice a Institutului de Geografie
al A..M. //Buletinul A M., t. biol. i chim., nr. 1(286), Chiinu, 2001. p..99-101
9. Ursu A., Furdui T., Constantinov T., Andrie S. Profesorul Igor Crupenicov la 90 de
ani de la natere. //Buletinul Academiei de tiine a Moldovei, tiine biologice,
chimice i agricole Nr 4 (289)Chiinu, 2002
10. Constantinov T., Rileanu V., Nedealcov M., Daradur M. Utilizarea tehnologiilor
informaionale n evaluarea potenialului agroclimatic. //Buletinul Academiei de tiine a
Moldovei. tiine biologice, chimice i agricole. Nr. 1(292), Chiinu, 2004. 63-70
11. Constantinov T., Mironov I. "Problemele actuale n geografie". // Culegere la aniversarea a
60 ani de la nfiinarea A Romne. Bucureti .
12. .. .. // .
. Chiinu, tiin , 2001
13. Boboc N., Constantinov T. Republica Moldova. Caracterizarea geografic. //Starea
mediului n Republica Moldova n a. 2003 (Raportul naional) Chiinu, 2004.
14. Constantinov T., Daradur M., Nedealcov M., Potop V.,Mleavaia G. Legitile spaio-
temporale de schimbare a recoltei culturilor de cmp. //Lucrrile conferinei internaionale
tiinifico- practice Cultura plantelor de cmp rezultate i perspective Bli, 24-25
iunie 2004. 280-282
15. .., ..
. // / c.
. - 2003. .1., , . - , 2003. c.28-30
16. Constantinov T., Nedealcov M. Iernarea culturilor agricole n condiiile nclzirii globale a
climei. // Conferina corpului didactico-tiinific Bilanul activitii tiinifice a USM pe
anii 1998/1999. 27 septembrie 2 octombrie 2000. Rezumatele comunicrilor. tiine
chimico-biologice. P. 239-240.
17. Constantinov T., Nedealcov M., Daradur M. Utilizarea SIG- lui n evaluarea potenialului
agroclimatic al terenurilor. // Lucrrile conferinei corpului didactico tiinific Bilanul
activitii tiinifice a USM n anii 2000- 2002, Chiinu CEUSM, 30.09-06.10.2003.
18. Constantinov T., Potop V. Elaborarea registrului secetelor pe teritoriul Republicii Moldova
utiliznd SIG-ul. //Conferina corpului didactico- tiinific Bilanul activitii tiinifice a
USM n anii 2000- 2002, 30.09- 06.10.2003. Chiinu CEUSM, 2003
19. Constantinov T, Daradur M., Nedealcov M, Rileanu V., Potop V., Mleavaia G., Cojocari
R. Valorificarea realizrilor ce in de evaluarea potenialului agroclimatic n diferite
domenii ale agriculturii. // Mater. Conf. tiin. rep. Valorificarea rezultatelor tiinifice
baza dezvoltrii durabile a economiei naionale. Chiinu, 16.06. 2004
20. Constantinov T., DaradurM., Nedealcov M., Nicolenco A., Petreanu V. Monitoring and
dynamics of climate extremums. //Materialele conferinei t.-metod. nvmntul
Universitar din Moldova la 70 ani. Vol.II, 9-10 octom 2000, p. 98-104
21. Constantinov T., Mironov I. Impactul antropic pe hrile geografice din trecut. //Materialele
conferinei t.-metod. nvmntul Universitar din Moldova la 70 ani. Vol.II, 9-10
octombrie 2000, p. 98-104
22. Constantinov T., Nedealcov M., Rileanu V., Pntea M., Rapcea M. Evaluarea
agroclimatic a culturillor smburoase n condiiie reliefului fragmentat. Lucrrile
Simpozionului "Pentru o colaborare fructuoas dintre savani i fermieri n mileniul III" ,
Chiinu, 2001
Fia biografic
Mihail Daradur
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Daradur Mihail (cumul) Cercettor tinific coordonator
doctor habilitat n t. geografice
1960
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Institutul Pedagogic Tiraspol
1993 meteorologie,
1985-1989Institutul de Hidrome Doctor n t.
climatologie i
teorologie, Moscova (doctorand) geografice
agrometeorologi
Doctor habilitat n t. 2002
e
geografice
Experiena tiinific i profesional
1982- 1987 inginer n Secia de Geografie a A..RM
1987-1991 cercettor tiinific inferior Secia de Geografie a A..RM
1991-2005 cercettor tiinific, cercettor tiinific superior, cercettor tiinific coordonator,
Secia (Institut) de Geografie a A..RM
Din 2005 - director adjunct, ef al Seciei Serviciului Hidrometeorologic de Stat; cercettor
tiinific coordonator Institutului de Geografie a A..M. (prin cumul)
Specialist n meteorologie, climatologie i agrometeorologie. Activitatea de cercetare n
cadrul profilului const n estimarea variabilitii extremelor climatice i consecinelor socio-
ecologice, elaborarea modelelor dinamico-stohastice i utilizarea lor n evaluarea rezultatelor
monitoringului fenomenelor nefavorabile de clim i timp. Rezultatele sunt publicate n cca 80
de lucrri tiinifice.
Lista publicaiilor
1. Daradur M., Nedealcov M. Monitoring and dynamics of climatic extremes. //Zesz. Nauk.
UJ. Prace Geograf., 108. . Krakow, 2000. P. 125-130 (0,5)
2. Daradur M. Modelarea regimului precipitilor extreme n Republica Moldova. // Analele
tiinifice ale Universitii Al. I. Cuza din Iai. Tom XLVI, Nr.7. Lucrrile simpoz.
Sisteme Informaionale Geografice". Univ. "Al.I Cuza". Nr. 7, Iai, 2001. 151-155 (0,4)
3. Constantinov T., Daradur M., Nedealcov M., Rileanu V., Potop V., Cojocari R., Mleavaia
G. Utilizarea metodelor de evaluare a influienei condiiilor agrometeorologice asupra
productivitii culturilor agricole. // Analele tiinifice ale Universitii Al. I Cuza,
Nr.9. Lucr. Simpoz. Sisteme Informaionale Geografice., Iai, 2003. p. 125-130
4. Constantinov T., Daradur M., Nedealcov M. Monitoringul climei regionale i tehnologiile
informaionale. // Analele tiinifice ale Universitii Al. I Cuza din Iai. Tom
XLVII, Nr.9. Lucr. simpoz. Sisteme Informaionale Geografice. Iai, 2003. p. 131-134.
5. Constantinov T. Daradur M., Nedealcov M., Rileanu V., Cojocari R . Studii agroclimatice
n Republica Moldova: realizri i perspective. //Buletinul AM, tiine biologice,
chimice i agricole. Nr.1 (290), Chiinu, 2003. p.117-123 (0,7)
6. Constantinov T., Rileanu V., Nedealcov M., Daradur M. Utilizarea tehnologiilor
informaionale n evaluarea potenialului agroclimatic. //Buletinul Academiei de tiine a
Moldovei. tiine biologice, chimice i agricole. Nr. 1(292), Chiinu, 2004. 63-70
7. .., .., .. . // .
. -, 2001 (0,6)
8. Constantinov T., Daradur M., Nicolenco A. Anthropogenic impact and change of
extreme temperatures // Sustainable uses of soil resources and land, and environmental
quality in Bucovina. XVI Conferina Naional Utilizarea durabil a resurselor de sol i a
terenurilor i calitatea mediului din Bucovina. Suceava, 23-28 aug. 2000. P. 44-45
9. Daradur M., Mleavaia G. Evaluarea condiiilor meteorologice nefavorabile n scopul
evidenierii situaiilor agroclimatice de risc. // XVI Conferina Naional
Utilizareadurabil a resurselor de sol i a terenurilor i calitatea mediului din Bucovina.
Suceava, 23-28 august 2000. Suceava, 2000, P. 48-49 (0,1)
10. . ., . ., . ..
. // . . , 2003.
11. Constantinov T., Daradur M., Nedealcov M., Potop V.,Mleavaia G. Legitile spaio-
temporale de schimbare a recoltei culturilor de cmp. //Lucrrile conf. Interna. t.- pract.
Cultura plantelor de cmp rezultate i perspective Bli, 24-25 iunie 2004. 280-282
12. T., ., ., .
. //Lucrrile conf. Internaionale tiin.-practice Cultura
plantelor de cmp rezultate i perspective Bli, 24-25 iunie 2004. 277-280 (0,2)
13. T., ., ., . .
//Lucrrile conferinei internaionale tiinifico-practice Cultura plantelor de cmp
rezultate i perspective Bli, 24-25 iunie 2004. 282-285 (0,25)
14. Constantinov T., Nedealcov M., Daradur M., Rileanu V., Nicolenco A. Estimation
climatic potential of territory of the Republic of Moldova, tendencies of is change and
influence on agricultural production. //Proc. Int. Conf.Clim. Dyn. and Global change
Perspect. Cracov, 2001 ( 0,8)
15. .., ..
. // / c.
. - 2003. .1., , . - , 2003. c.28-30 (0,3)
16. ., ., .

. //Bilanul activitii tiinifice a USM pe anii 1998/1999.
27 septembrie 2 octombrie 2000. Rezumatele comunicrilor. tiine fizico-matematice.
P.107-108. Chiinu, 2000. (0,1)
17. ., ., .

. // Conferina corpului didactico-tiinific Bilanul activitii
tiinifice a USM pe anii 1998/1999. 27 septembrie 2 octombrie 2000. Rezumatele
comunicrilor. tiine chimico-biologice. P. 99-100. (0,1)
18. . .
// , lena V.I., 2001, 160 c.
19. Constantinov T., Nedealcov M., Daradur M. Utilizarea SIG- lui n evaluarea potenialului
agroclimatic al terenurilor. // Lucrrile conferinei corpului didactico tiinific Bilanul
activitii tiinifice a USM n anii 2000- 2002, Chiinu CEUSM, 30.09-06.10.2003. (0,2)
20. ., ., ., .
. //Lucr. conf. corpului didactico-tiinific
Bilanul activitii tiinifice a USM n anii 2000- 2002, 30.09- 06.10.2003 Chiinu 2003.
21. Constantinov T, Daradur M., Nedealcov M, Rileanu V., Potop V., Mleavaia G., Cojocari
R. Valorificarea realizrilor ce in de evaluarea potenialului agroclimatic n diferite
domenii ale agriculturii. // Mater. Conf. tiin. rep. Valorificarea rezultatelor tiinifice
baza dezvoltrii durabile a economiei naionale. Chiinu, 16.06. 2004
22. Constantinov T., DaradurM., Nedealcov M., Nicolenco A., Petreanu V. Monitoring and
dynamics of climate extremums. //Materialele conferinei t.-metod. nvmntul
Universitar din Moldova la 70 ani. Vol.II, 9-10 octombrie 2000, p. 98-104
Fia biografic
Aureliu Overcenco
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Overcenco Aureliu (cumul) Cercettor tinific superior
doctor n t. geografice
1967
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
1988-1993 Universitatea de Stat
Protecia mediului
din Odessa
ambiant i folosirea
Institutul de Geografie al A..M. Doctor n t. 2002
raional a resurselor
geografice
naturale

Experiena tiinific i profesional

1993-1998 inginer ca.II la Institutul de Geografie A..M


1998-2003 cercettor tiinific al Institutul de Geografie A..M
2003-2005 cercettor tiinific superior (din 2005 prin cumul); Serviciul Hidrometeorologic
de Stat.
Specialist n geografia solurilor, pedologie, ecologie. Activitatea de cercetare n cadrul
profilului const n perfecionarea i implementarea sistemelor informaionale, automatizarea
proceselor de cartografiere a solurilor, crearea bazei de date, a sistemului informaional
pedologic, elaborarea hrilor pedologice digitale, actualizarea sistemului taxonomic
pedogeografic, evidenierea particularitilor regionale de degradare, folosire i protejare a
solurilor, cercetarea i caracterizarea obiectelor ecologice originale n calitate de arii protejate
s.a. Rezultate sunt publicate n 70 de lucrri tiinifice, este coautor a 2 monografii, 3 atlase i
al mai multor hri pedologice.

Lista publicaiilor
1. Overcenco A., Glc G. Rezervaia tiinific "Prutul de Jos" //Buclet bilingv (rom./rus.)
din seria "Monumente unicale ale naturii Moldovei". Chiinu: INQUA-Moldova/WWF,
2000.
2. Overcenco A., Glc G. O bomb chimic n delta Dunrii /
//Buclete (rom./rus.) . Chiinu: INQUA-Moldova/CCE-
Cahul/WWF, 2000.
3. Overcenco A., Glc G. Culoarul verde de conexiune cu Dunrea //Buclet poliglot
(rom./rus./eng.). Chiinu: INQUA-Moldova/WWF, 2000.
4. Overcenco A., Glc G., Srodoev Gh. Rul Ciuhur / //Buclete (rom./rus.) din
seria "Rurile mici ale Republicii Moldova". Chiinu: INQUA-Moldova/WWF, 2001.
5. Overcenco A., Glc G., Srodoev Gh. Rul Grla Mare / //Buclete
(rom./rus.) din seria "Rurile mici ale Republicii Moldova". Chiinu: INQUA-
Moldova/WWF, 2001.
6. Overcenco A., Glc G., Srodoev Gh. Recif Tortoniean n lunca rului Ciuhur /
//Buclet (rom./rus.) din seria "Monumente unicale
ale naturii Moldovei". Chiinu: INQUA-Moldova/WWF, 2001.
7. Overcenco A., Glc G. Afluenii rului Prut n Moldova //Poster bilingv (rom./rus.).
Chiinu: INQUA-Moldova, 2001.
8. ., ., .
//Forumul Internaional " ". Sanct-Peterburg,
2004.
9. Ursu A., Overcenco A., Marcov I. Particularitile geografice solurilor n partea Nord-
vestic a Codrilor //Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiine biologice, chimice
i agricole. 3 (254). Chiinu, 2004
10. Ursu A., Overcenco A., Marcov I., Krupenicov V. Solul predominant //Buletinul
Academiei de tiine a Moldovei. tiine biologice, chimice i agricole. 4 (255).
Chiinu, 2004
11. Overcenco A., Glc G. Drumul lui Petru Rare //Ghid ecoturistic. Chiinu, 2004.
Fia biografic
Ghenadie Srodoev
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Srodoev Ghenadie ef al laboratorului Geomorfologie dinamic
doctor n tiine geologo-
mineralogice;
1954
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Facultatea de Geologie i
Geografie a Universitii de Stat
din Odesa Geologie inginereasc,
1983-1987 doctorand la Dr. n t. geol- 1988 mecanica solurilor,
Facultatea de Geologie i mineral. glaciologie
Geografie a Universitii de Stat Geomorfologie i
din Odesa Confereniar 1991 geografie evoluionist
cercettor
Experiena tiinific i profesional
1981 inginer superior
1983 colaborator tiinific inferior
1986 colaborator tiinific
1988 susine teze de doctor n tiine geologo-mineralogice
1989 colaborator tiinifc superior
1995 colaborator tiinific coordonator
2001 ef al laboratorului Geomorfologie dinamic
Specialist n geologia inginereasc, hidrogeologie, mecanica solurilor,
geomorfologie, geografia evolutiv, protecia mediului nconjurtor. Activitatea de cercetare
n cadrul profilului const n studierea legitilor formrii reliefului sub influena proceselor
geomorfologice actuale, n evidenierea impactului proceselor naturale i antropice asupra
landaftului, n cartografierea strii mediului nconjurtor, n elaborarea structurii,
coninutului i crearea Sistemelor Informaionale Geografice, utiliznd materialele
fotoimaginile aeriene i cosmice, n elaborarea noilor metode de evaluare a situaiilor
geoecologice i de utilizare a teritoriilor degradate de alunecri. Rezultatele sunt publicate n
cca 140 lucrri tiinifice, 1 brevet de invenie, este coautor al 8 monografii

Lista publicaiilor

1. ., ., ., .
// Sntatea n relaie cu
mediul materialele conferinei tiinifico-practice. Chiinu, 2000.
2. ., M. .
// Rezumatele lucrrilor conferinei
tehnico-tiinifice Tehnologii moderne n construcii vol. II. Chiinu, 2000
3. ., ., ., ., .
// Rezumatele lucrrilor
conf. Tehn.-t. Tehnologii moderne n construcii vol. II. Chiinu, 2000
4. ., ., . // Rez.
lucrrilor conf. Tehn.-t. Tehnologii moderne n construcii vol. II. Chiinu, 2000
5. Mitsul E. Srodoev Gh. Unele aspecte de asigurare a stabilitii Teritoriului Republicii
Moldova // Materialele conferinei internaionale Dezvoltarea durabil a teritoriului
i factorului uman n localitile Republicii Moldova. Chiinu, 2000
6. Miul E., Srodoev Gh. Ignatiev L., Gherasi A. Baza de date Alunecrile de teren a
subsistemului Geomorfologie al SIG //Analele ale universitii Al.I. Cuza din
Iai. Geografie. Lucr. simpoz. Sisteme informaionale geografice Nr. 6. Iai 2000
7. Opopol N., Cazantseva O., Syrodoev GCorobov R.. The Environmental and Risk Factors
for Human Hakth in a Regional Policy of sustainable Development // WWW
8. ., . . :
(.44-51)//
. . 5. , 2001
9. Opopol N., Cazaneva O., Mucilo M., Srodoev Gh. Corobov R., Railean V. Republica
Moldova. Calitatea existenei umane., 2001
10. Ghermaniuc D. Srodoev Gh. (.42-44) // Probleme
actuale n dom. mbunt. funciare, cadastr. i organiz.teritoriului. Chiinu, 2001
11. Boboc N., Srodoev Gh. Miul E. Unitii de relief (harta 1:1 500 000) // Republica
Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
12. Miul E., Ghermaniuc D. Afectarea teritoriului de ravene (harta) // Republica Moldova.
Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
13. Miul E., Srodoev Gh. Ignatiev L., Gherasi A. Afectarea teritoriului de alunecri de
teren (harta) // Republica Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
14. Influena unor procese geomorfologice i geologice n formarea reliefului (harta) //
Republica Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
15. Capcelea A., Cazaneva O., Srodoev Gh. Mucilo M. Arii naturale protejate de stat
(harta) // Republica Moldova. Atlas. Geografia fizic Chiinu, 2002
16. Cazaneva O., Mucilo M., Srodoev Gh. Andreev A., Gorbunenco P. Republica Moldova.
Reeaua Ecologic Naional Chiinu, Iulian, 2002
17. Cazaneva O., Mucilo M. Srodoev Gh. Republica Moldova. Harta economic. // Atlas.
Geografie general. Clasa Chiinu, Iulian, 2002
18. .., ..,. ., .. .
(
). , 2003
19. Mitsul E., Srodoev Gh. Gherasi A.Geoinformation support of the protected areas
management // 1-st Regional Session for Europe Chisinau, 2003
20. Pogor E. Srodoev Gh. The ecological problems of the valleys of the Moldova small
rivers management // 1-st Regional Session for Europe Chisinau, 2003
21. ., .. -
// III . .
. . . .
. . . , , 2004
22. ., .
// Managementul integral al resurselor naturale din bazinul
transfrontalier al fluviului Nistru. Materi. Conf. Intern., Chiinu, 16-17.IX.2004.
Eco-TIRAS, Chiinu, 2004
23. Cazaneva O., Mucilo M. Republica Moldova. Poluani organici persisteni. Setul de
hri. Chiinu, 2004
24. Cazaneva O., Mucilo M., Miul E., Ignatiev L., Gherasi A., Ghermaniuc D., Nicul L.
Republica Moldova. Starea ecologic. Setul de hri. Chiinu, 2004
Fia biografic
Andrei Ursu
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Ursu Andrei ef de laborator Geografie i Evoluie a solurilor
doctor habilitat n t. biologie
1929
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Universitate de Stat din Moldova
Dr. n t. biolog. 1964 Pedologie
Dr. hab.n t. biolog. 1978
Profesor universitar 1992
Academician 1989

Experiena tiinific i profesional

1953-1986 Institutul de cercetri pentru Pedologie i Agrochimie N. Dimo , laborant,


cercettor tiinific inferior, cercettor tiinific superior, director adjunct, director.
1986-2000 academicianul coordonator al Seciei de tiine Biologice i Chimice.
2000 ef al laboratorului Geografie i Evoluie a solurilor al IG al A..M.
Specialist n pedologie, geografia solului, biogeografie, ecologie. Activitatea de
cercetare n cadrul profilului const n evidenierea condiiilor ecologice i legitilor regionale
a formrii i rspndirii geografice a solurilor, stabilirea de noi principii i elaborarea noii
clasificri a unitilor taxonomice superioare a solurilor Moldovei, actualizarea regionrii
pedogeografice, evidenierea variabilitii i particularitilor regionale de degradare a
solurilor, elaborarea concepiei folosirii eficiente i conservrii nveliului de sol, sistemului
informaional pedologic, crearea bazei de date a componenei substaniale a solurilor n cadrul
raioanelor pedogeografice s.a. Rezultatele cercetrilor sunt publicate n peste 400 de lucrri
tiinifice, 1 brevet de invenie, autor i coautor al 10 monografii, 9 atlase i hri pedologice,
al peste 20 de brouri i materiale instructive, recomandri.

Lista publicaiilor
1. Ursu A. Contribuii la diagnosticarea, nomenclatura i clasificarea solurilor vertice. //
Conferina corpului didactico-tiinific "Bilanul activitii tiinifice a USM pe anii 1998-
99". Rezultatele comunicrilor chimico-biologice. Chiinu, 2000. P.187-188.
2. .. ,
. // i.
, 2000. . 145-147.
3. Ursu A. Clasificarea solurilor Republicii Moldova . Chiinu, 2001. P. 40.
4. Ursu A., Overcenco A. Sistemul informaional pedologic. // Lucrrile conferinei tiinifice
"Solul i viitorul". Chiinu, 2001. P. 87-88
5. .., ..
// .
II . , 2001. . 218-219
6. Ursu A., Overcenco A. Harta solurilor. // Atlas. Geografia fizic. Chiinu, 2002. P. 24-
25
7. Ursu A. Provincii pedologice. // Atlas. Geografia fizic. Chiinu, 2002. P. 24
8. .., .. -
// i i
, iii i.
II. , 2002. . 66-68
9. Ursu A., Overcenco A. Harta solurilor. // Atlas. Geografia fizic i socio-economic.
2003. P. 24-25
10. Ursu A. Zone pedologice. . // Atlas. Geografia fizic i socio-economic. 2003.
11. ..
// , i i . i, 2003. . 413-417.
12. .., .., ..
// , i i . i,
2003. . 418-422.
13. Ursu A. Degradarea solurilor // Republica Moldova. Starea cologic. Chiinu, 2004.
14. .., .. . // . -
. 2004. . 11.
Fia biografic
Lina Nicul
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Nicul Lina Cercet. t. superior
doctor n tiine economice
1941
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Facultatea de Geografie a
Universitii de Stat din Odesa
1974-1979 doctorand la Institutul de geografie uman
Economie al A..M. (Chiinu)
doctor n tiine
economice 1980

Experiena tiinific i profesional

1967 laborant la Institutul de Economie al A..M.


1968 laborant superior la Institutul de Economie al A..M.
1974 cercettor t. inferior la Institutul de Economie al A..M.
1974 doctorantura la Institutul de Economie al A..M.
1980 cercettor t. inferior la Institutul de Geografie al A..M.
1982 cercettor t. superior la Institutul de Geografie al A..M.
Specialist n economie, geografie i geoecologie. Activitatea de cercetare n cadrul
profilului const n estimarea influenei presingului antropic asupra componenilor
landaftului, n evaluarea complex a diferenierii teritoriale a pericolui ecologic al influenei
antropice .a. Rezultatele sunt publicate n cca 84 de lucrri tiinifice, este coautor la 4
monografii, 3 atlasuri, 3 seturi de hri.

Lista publicaiilor
1. .., .., .., .
//

. -, 2004. .138-139
2. .., .., .., .. . Republica Moldova.
Starea ecologic ( . . The Republic of
Moldova. Ecooical State). Chiinu, 2004. 4 .
3. .., .., .., ..
//

. -, 2004. .106-107
4. ., ., . // .
- . : , 2004. . 23
Fia biografic
Valentina Conovalova
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Conovalova Valentina Cercet. t. superior
doctor n tiine economice
1950
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic
Facultatea de Geografie a
Universitii de Stat M. Lomonosov
din Moscova geografie uman
1976-1980 doctorand la Consliul de geoecologie i
cercetri a forelor de producere doctor n tiine protecia
(Moscova) economice 1981 mediului
cercettor tiinific
superior 1996

Experiena tiinific i profesional

1974 laborantul la Institutul de Economie al A..M.


1976 doctorantura la Consliul de cercetri a forelor de producere (Moscova)
1980 cercettor tiinific inferior la Secia de Geografie a A..M.
1983 secretarul tiinific la Secia de Geografie a A..M.
1991 cercettor tiinific superior la Secia de Geografie a A..M.

Specialist n economie, geografie i geoecologie. Activitatea de cercetare n cadrul profilului


const n estimarea influenei presingului antropic i populaii asupra componenilor landaftului, n
evaluarea complex a diferenierii teritoriale a pericolui ecologic al influenei antropice .a. Rezultatele
sunt publicate n cca 57 de lucrri tiinifice, este coautor la 3 monografii, atlasului i 3 seturi de hri.

Lista publicaiilor
1. ..
//
. -, 2004. .116-117
2. .., .., .., ..
//

. -, 2004. .106-107
3. .., .., .., .
//

. -, 2004. .138-139
Fia biografic
Ion Mironov
Numele, prenumele,
Funcia
gradul tiinific, anul naterii
Mironov Ion Cercettor tiinific superior
(cumul)
doctor n tiine geografice,
1963
Studii
Gradul tiinific / Anul
Instituia i localitatea conferirii Domeniul studiat
Gradul didactic

1984-1989 Institutul Pedagogic Protecia mediului


Tiraspol ambiant i
1995-1998 Institutul de Geografie al 2000 folosirea raional
doctor n tiine
A..M.(doctorand) a resurselor
geografice
naturale

Experiena tiinific i profesional

1989-1990 profesor de geografie, s.Jura, r. Rbnia.


1990-1992 profesor de geografie i biologie, coala medie din or. Dubsari.
1992- 1994 asistent la Catedra de Geografie Fizic General a USTiraspol(cu sediul n or.
Chiinu);
1992-1998 - lector universitar, facultatea Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol
1995-1998 - doctorand la Institutul de Geografie al A..M
1999-2001 - lector superior universitar, facultatea Geografie, prodecan al facultii Geografie,
Universitatea de Stat din Tiraspol, (cu sediul n or. Chiinu);
2001-2003 - confereniar universitar, facultatea Geografie, decan al facultii Geografie,
Universitatea de Stat din Tiraspol, (cu sediul n or. Chiinu);
2003prezent - confereniar universitar, facultatea Geografie, Universitatea de Stat din
Tiraspol, (cu sediul n or. Chiinu), cercettor tiinific superior al Institutului de Geografie al
A..M.
Specialist n protecia mediului. Activitatea de cercetare n cadrul profilului const n
estimarea modificrilor cantitative i calitative a componentelor peisajelor sub influena
factorului antropic, n modelarea cartografic a componentelor analizate n diferite etape ale
valorificrii peisajelor, n evidenierea etapelor principale ale modificrii peisajelor n plan
evolutiv. Rezultatele sunt publicate n circa 15 lucrri tiinifice.

Lista publicaiilor
1. Mironov I., Aspecte istorice ale geoecologiei n R. Moldova/ Management ecologic i
dezvoltare durabil, Chiinu, 1996, p. 162.
2. Mironov I., Constantinov T., Evaluarea impactului localitilor umane asupra peisajelor n
sudul Republicii Moldova/ Politica industrial i comercial n Republica Moldova. -
Chiinu, 1997, pag. 510-512.
3. Mironov I., Creation of a database Landscapes of the south of Republic of Moldova in
XIX century/ Anal. t. Univ. Al. I. Cuza Iai, Tom XLIV-XLV, s. II. c. Geografie, 1998-
1999 pag. 113-115.
4. Mironov I., Constantinov T., Evoluia peisajelor selitebice n Republica Moldova/
Dezvoltarea geografiei n Republica Moldova. U S T - Chisinau, 1998, pag. 131-133.
5. Modificarea biodiversitii peisajelor sub aciunea factorului antropic/ Conservarea
biodiversitii bazinului Nistrului, Chiinu, Tip. Central, 1999, p. 153-154.
6. Mironov I., Constantinov T., Peisajul intravilan i modificrile n mediul geografic/
Strategii i modaliti de intensificare a colaborrii dintre Moldova i Romnia n condiiile
extinderii Uniunii Europene spre Est. ASEM - Chiinu, 2000. Vol. 2, pag 83-86.
7. Mironov I., Valorificarea resurselor naturale n Republica Moldova n sec. XIX sub
influena meteugurilor/ nvmntul universitar din Moldova la 70 ani. Materialele
conferinei tiinifico-metodice, Chiinu, UST, 2000, Vol. 2, p. 134-138.
8. Mironov I., Conctantinov T., Impactul antropic pe hrile geografice din trecut/
nvmntul universitar din Moldova la 70 ani. Materialele conferinei tiinifico-
metodice, Chiinu, UST, 2000, Vol. 2, p. 138-140.
9. Mironov I., Dynamics of use of natural resourses in Republic of Moldova/ Simpozion
jubiliar consacrat aniversrii a 30 ani de la formarea rezervaiei Codrii, Lozova,
2001,Vol. 1, p. 72.
10. Mironov I., Constantinov T., Dinamica populrii teritoriului Republicii Moldova / Lucrrile
simpozionului Sisteme Informaionale Geografice nr.7,Tomul XLVI, Iai 2001, pag.65-
70.
11. Mironov I., Concepia analizei istorico-geografice regionale/ Tezele conferinei tinerilor
cercettori consacrat aniversrii a 40-cea a Academiei de tiine a Moldovei i a 55-cea de
la formarea primelor instituii academice, Chiinu, Medicina, 2001, p. 108
12. Mironov I., Dinamica valorificrii potenialului natural al teritoriului Republicii Moldova/
Acta et commentatioes. Analele Universitii de Stat din Tiraspol 2002. Volumul II.
tiine biologice, geografice, economice, chimice i didactica geografiei, biologiei i
chimiei. Chiinu, 2003. p.174-177.
13. Mironov I., Constantinov T., Lhistorique du developpement de lagriculture et les
modifications du milieu dans la Rpublique Moldave/ Annals faculty of humanistic
sciences. Valahia University Romania. Geographical series Trgovite, Cetatea de
Scaun, 2002, Tome 2. p. 78-81.
14 .Bejenaru I., Bolfosu M., Mironov I., Caracterizarea ecologic a luncii rului Prut dintre
localitile Vleni i Cahul/ Environment & progress, Cluj-Napoca, 2003, p. 63-66.
Modelul 6

Resursele tehnice i infrastructuri disponibile

1. Calculatoare 17 (Pentium I-IV)

2. Mijloacele pentru scanarea i vectorizarea informaiei

3. Softuri
pentru elaborarea i complectarea GIS ESRI Arc Wiew
pentru elaborarea i complectarea GIS DIST
pentru prelucrarea datele teledeteciei (imagini cosmice i aeriene)

4. Mijloace de comunicare
telefon
telefax
Internet

5. Mijloace de documentare
Biblotec electronice (comunicarea cu ajutorul Internetul)
Biblioteca Academiei de tiin
Bibliotecile laboratoarelor
Arhiv hri topografice (scara 1 : 500 000, 1: 200 000, 1: 100 000, 1: 50 000, 1:
25 000) i imagini aeriene din anii 1972-86
Imagine cosmice SPOT, din anii 1992, 1996, 2002.
Modelul 7

Devizul de cheltuieli pe anul 2006

Conductorul proiectului Efrem Miul


Unitatea de msur - mii lei

Denumirea articolelor i alineatelor Codul Anul


la cheltuieli articolul alineatul Total Inclusiv
Cheltuieli Cheltuieli de
directe regie

1 2 3 4
100 436,9 272,8 164,1
I. Cheltuieli curente
110 436,9 272,8 164,1
Cheltuieli pentru mrfuri i servicii
Retribuirea muncii 111 259,9 159,5 100,4
Salariul funciei 111 01 157,0 107,8 49,2
Sporurile la salariul funciei 111 02 78,8 36,3 42,5
Retribuirea complementar la salariul 111 03 7,9 6,3 1,6
funciei
Premieri 111 07 16,2 9,1 7,1
Contribuie la bugetul asigurrilor 112 67,6 41,5 26,1
sociale obligatorii
Plata mrfurilor i servic. pe 113 97,6 62,0 35,6
articolele clasif. bug.
Energia electric 113 01 14,4 14,4
Rechizite de birou i materiale de uz 113 03 9,0 7,0 2,0
gospodresc
Energia termic 113 04 7,2 7,2
Materiale didactice intuitive 113 05 36,0 36,0
Servicii de telecomunicatie 113 11 4,8 4,8
Lucrri de cercetri tiinifice 113 12 18,0 18,0
Paza interdepartamental 113 29 2,4 2,4
Apa i canalizarea 113 34 3,6 3,6
Salubritatea 113 35 1,2 1,2
Mrfuri i servicii neatribuite la altor 113 45 1,0 1,0
Deplasri n interes de serviciu 114 6,6 6,6
Deplasri n interiorul rii 114 01
Deplasri peste hotare 114 02 6,6 6,6
Primele asigurrilor obligatorii de 116 5,2 3,2 2,0
asisten medical (2%)
II. Cheltuieli capitale 200 36,2 36,2
Procurarea de fonduri fixe 242 36,2 36,2
473,1 309,0 164,1
Total cheltuieli
Descifrri la Devizul de cheltuieli:

a) Salarizarea executorilor:

Nr. Numele, prenumele, Funcia salariatului Salariul Sporurile la salariul Retribuirea Salariul Perioda Angajaii Angajaii Total,
d\o gradul tiinific i categoria funciei, lei funciei, lei complementar, lei lunar, lei (luni) titulari mii lei netitulari mii lei mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500,00
Constantinova T. Director, 21 984,00 492,00 2468,00 12 29,6 29,6
492,00
Director adjunct 200,00
Miul E. 934,00
467,40
1602,20 12 19,2 19,2
pe tiine, 21-5%
200,00
Secretar tiinific,
Clevova E. 894,00 115,00 1544,25 12 18,5 18,5
20 335,25
Purice V. Contabil ef, 17 515,00 470,00 985,00 12 11,8 11,8
Batracova A. Economist principal, 17 160,00 160,00 12 1,9 1,9
Cambur M. Insp. Super./lucr. sp., 9 311,00 239,75 135 685,75 12 8,3 8,3
Varari V. ef de cancelaria, 8 302,00 32 334 12 4,3 4,3
Mironov I. Cerc. t. super, 17 672,00 200,00 872,00 12 10,6 10,6
50,00
Cozma V. Cerc. t., 15 555,00
277,50
75,00 957,50 12 11,6 11,6
Bejan Ju. Ing. matem. coord., 13 188,00 188,00 12 2,3 2,3
Ing. pedol.c. I, 13 376,00 376,00 12 4,5 4,5
Ing. paleogeog. c.
Ursu P.\Buza L. II, 10
320,00 16,00 336,00 12 4,0 4,0
Ing. pedol.
Tnase A. -agrobim. coord., 411,00 123,00 75 609,30 12 7,3 7,3
14
Arma V. Tehn. meteor. c. I, 8 302,00 302,00 12 3,6 3,6
Gherasi A. Ing. fotogr. coord., 14 411,00 123,00 75,00 609,30 12 7,3 7,3
50,00
Ignatiev L. Cerc. t., 15 555,00
277,50
75,00 957,50 12 11,6 11,6
Ing. geom. c. I, 12 360,00 360,00 12 4,3 4,3
Gherasi A. Ing. geom. c. II, 10 320,00 320,00 12 3,8 3,8
200,00
Overcenco Au. Cerc. t. super., 17 672,00
134,40
75,00 1081,40 12 13,0 13,0
Curcubt S. Ing. pedol.c. II, 11 329,00 75,00 404,00 12 4,9 4,9
Tehn. meteor., 6 282,00 282,00 12 3,4 3,4
200,00
Nicul L. Cerc. t. super., 17 672,00
336,00
1208,00 12 14,5 14,5
200,00
Conovalova V. Cerc. t. super., 17 672,00
336,00
1208,00 12 14,5 14,5
Bejan A. Ing. progr. c. I, 13 188,00 188,00 12 2,3 2,3
Ing. econom.
311,00 311,00 12 3,8 3,8
-geogr., 9
Daradur M. Ing. t. coord., 18 738,00 500,00 1238,00 12 15,0 15,00
Crivova O. Ing. climat. c. II, 10 320,00 75,00 359,00 12 4,3 4,3
urcan V. Ing. clim. c. II, 11 329,00 329,00 12 3,5 3,5
Total 243,7
b) Deplasri n interes de serviciu:
ara, oraul Nr. persoane Perioada Suma pentru o Total
Nr. d/o delegate (zile) persoan (mii lei) (mii lei)

1. Bucureti 6 4 1,1 6,6

Total 6 4 1,1 6,6

c) Procurarea de fonduri fixe:


Denumirea Nr. de uniti Costul unei uniti Alte Total
Nr. d/o articolului (mii lei) informaii (mii lei)
242 Blocul de 1 5,6 5,6
1. sisteme
242 Soft pentru 1 33,8 33,8
2. SIG Mapinfo
Canon Power 1 4,8 4,8
3.
Total 44,2 44,2

Conductorul proiectului Efrem Miul


(semntura, numele, prenumele)

Economist (contabil) Alexandra Batracov


(semntura, numele, prenumele)
Academia de tiine a Moldovei
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

CERERE DE FINANARE

din cadrul tematicii instituionale (cercetri aplicative)


Evaluarea complex a strii, formelor de utilizare i protecia unitilor
teritoriale regionale

pentru anul 2006

Data nregistrrii: