You are on page 1of 3

Nemojte bacati proklijali bijeli luk

Proklijali bijeli luk, superlijek koji ubija 14 vrsta elija raka.

Proklijali beli luk u odnosu na sirovi dokazano je pojaava antiinflamatorno,


imuno-ubrzanje, kardiovaskularne zdravstvene zatite, i ima tu sposobnost
da ubije 14 vrsta c elija raka.

Sumporom-bogato jedinjenje zvano alicin, je efikasano sredstvo protiv


bakterija, virusa, gljivica i parazita bez toksinih sporednih efekata.
Prvo, hajde da raistimo sa tim glasinama beli luk je otrovan, koje
nekolicina potvrdjuje, kao i da je seme jabuke i kajsije otrovno, teoriju koju
zastupaju oni koji ire strah.

Malo znanja je zapravo opasno kada previdite sve detalje kompletne slike.
One,koji za irenje straha koriste dezinformacije, treba svi da ignoriemo.
Ovde proitajte i zato.

Strana 1 od 3
Meutim, ima istine o toksinosti belog luka ako kupite konvencionalno
uzgajan,uvozni beli luk. Preko polovine konvencionalno gajenog belog luka
dolazi iz Kine. Skoro sve ostalo dolazi iz Meksika i nekih junoamerikih
nacija.

Odreene koliine tog uvezenog belog luka iz Kine su uzgajane u ljudskom


izmetu, prema australijskim izvetajima.

Nakon nekoliko velikih poiljki storniranih u SAD zbog bui i insekata, Kina i
druge nacije pribegli su izbeljivanju i fumigiranju tog belog luka sa
metilbromidom, visoko toksinim pesticidom koji je zabranjen u nekim
oblastima.

Postoji opcija. Plati neto vie kada kupuje lokalno uzgajan beli luk ili kupi
domae uzgajane organske glavice belog luka. Ironino, toksine mere u
pokuaju da spree uvezeni beli luk da se pokvari takoe inhibiraju
sposobnost da proklija.

Proklijao beli luk je jo i zdraviji


Proklijali beli luk, stariji beli luk sa svetlim zelenim izdancima nastalim iz
svojih karanfilic a, obino se smatra da im je uveliko doao kraj i rutinski
bivaju baeni u korpu za otpatke bez razmiljanja.

Dok neka starija biljna hrana koja pone da klija, kao krompir na primer,
zapravo moe biti opasna, jer oslobaa otrovne hemikalije koje mogu
ugroziti ljude, to nije sluaj sa proklijalim belim lukom.

U stvari, studija koju finansira Koreanski Institut za planiranje i evaluaciju


tehnologije, nedavno je objavljena u asopisu ACS` poljoprivredne i
prehrambene hemije, utvrdjeno je da proklijali beli luk ima jo vee
antioksidantne aktivnosti od svoje mlae, sveije brac e.

Istraivai su znali da, kada se sadnica pretvori u zelenu biljku, ona tada
proizvodi mnoga jedinjenja, od kojih neka od tih jedinjenja tite biljku od
patogena.

Istraiva dr. Dong-Sang Kim, objasnio je: Biljke su veoma osetljive na


napade bakterija, virusa i insekata tokom klijanja.

Strana 2 od 3
Njihova sposobnost da proizvode razne hemikalije naziva se phitoalekins i
ona omoguava biljkama da se brane. Vec ina od njih su toksini za
mikroorganizme i insekte, ali i korisni za lju011dsko zdravlje.

Kimova grupa ustanovila je da se slian proces moe odvijati i kada zeleni


izdanci rastu od starijih ena belog luka.

Oni su utvrdili da su izdanci iz belog luka, koji su nikli za pet dana imali
najvec u antioksidantnu aktivnost, dok su izdanci iz sirovog belog luka imali
manju antioksidantnu aktivnost.

Kada zavirimo u materiju malo dublje vidimo da je klijanje promenilo


metaboliki profil belog luka: Metaboliki profil belog luka koji je nikao za pet
do est dana bio je razliit od metabolikog profila belog luka niklog za etiri
dana ili manje.

Istraivai su zakljuili da klijanje moe biti odriva metoda da se povec a


antioksidantni potencijal belog luka.
Proklijali beli luk u odnosu na sirovi dokazano je pojaava antiinflamatorno,
imuno-ubrzanje, kardiovaskularne zdravstvene zatite, i ima tu sposobnost
da ubije 14 vrsta c elija raka.

Sumporom-bogato jedinjenje zvano alicin, je efikasano sredstvo protiv


bakterija, virusa, gljivica i parazita bez toksinih sporednih efekata.

Zato samo napred, zgrabite nekoliko domac ih, organskih, glavica belog luka
sa trinih polica i jednostavno omoguc ite im da klijaju u vaoj ostavi ili
skladinom ormaru kako bi uvec ali svoja antioksidantna svojstva.

Strana 3 od 3