You are on page 1of 2

DATOV LIST

ada tiskren Epson WorkForce Pro


WP-4000 / WP-4500 s ethernetovm rozhranm

Fax
ada WP-4500 Modely F

16 11
ppm9 ppm9
colour

4800x
1200
dpi

580 Resolution
330 + voliteln Model W1 ada WP-4500
Optional
psluenstv

Model WP-4525 DNF7 Modely F

Vichni dobe vme, jak frustrujc je ekn na dokonen HLAVN VLASTNOSTI


tiskov lohy, zejmna pokud jde pouze o nkolik strnek.
T isk malch tiskovch loh je rychlej
Tento problm byl pro spolenost Epson podntem k tomu, aby ne u barevnch laserovch tiskren2
vyvinula adu tiskren WorkForce Pro WP-4000 / WP-4500. A o 50 % ni nklady na tisk jedn
strnky ve srovnn s konkurennmi
Tyto tiskrny jsou ureny pedevm firemnm uivatelm a v porovnn s 10 barevnmi laserovmi tiskrnami1
nejprodvanjmi barevnmi laserovmi tiskrnami nabzej a 50% sporu O 80 % ni spoteba energie ne
nklad na tisk jedn strnky1 a rychlej tisk2 malch tiskovch loh. A v ppad, u konkurennch barevnch laserovch
e vyuijete funkci oboustrannho tisku, je tato tiskrna dokonce dvakrt rychlej tiskren4
Vjimen rychl tisk profesionlnch
ne nejrychlej zazen konkurence3.
dokument, zejmna pi
oboustrannm tisku
V porovnn s konkurennmi laserovmi tiskrnami vynik ada WorkForce Robustn a profesionln design
tak vraznou 80% sporou4 elektrick energie, m zaruuje vrazn snen ideln pro firemn prosted
provoznch nklad a ni negativn dopad na ivotn prosted. Inkoustov
kazety nepin a snadno se vymuj; inkoustov kazeta je jedinou soust,
kterou je nutn vymnit, take proces drby je naprosto bezproblmov.

Tato zazen byla navrena tak, aby vkusn doplovala kadou modern kancel
a zrove plnila funkci dokonalho profesionlnho nstroje. Vysok rozlien
tisku dosahuje a 4800 1200 dpi a pin firmm vtisky pikov kvality,
kter okamit zasychaj a jsou odoln vi vod, rozmazn, zvrazovam
a vyblednut. Standardn kapacita zsobnku papru je 330 list. Nebudete tedy
muset ztrcet drahocenn as neustlm doplovnm papru.

ada WorkForce Pro White zahrnuje nsledujc ti modely: WP-4015 DN, WP-
4515 DN a WP-4525 DNF7. Krom modernho blho proveden, kter in toto
zazen dokonalm doplkem vhodnm pro firemn prosted i pracovn skupinu
libovoln velikosti a dokonce i pro vzdlvac organizace a sttn ady, jsou
vechny tyto modely standardn vybaveny USB a ethernetovm rozhranm, co
umouje jejich snadn a bezpen sdlen v rmci cel kancele. Velmi kvalitn
inkoustov kazety DURABrite Ultra s vysokou vtnost vyaduj jen minimln
drbu a lze s nimi vytisknout a 3.400 strnek5.

Soust psluenstv tto ady je aplikace Epson Connect6, kter vyhov


vekerm poadavkm na mobiln tisk a umouje uivatelm tisknout
Model WP-4015 DN
z inteligentnch telefon a tabletovch pota.
ada tiskren Epson WorkForce Pro
WP-4000 / WP-4500 s ethernetovm
TECHNICK DAJE O VROBKU rozhranm
TECHNOLOGIE Inkoustov technologie Epson Micro Piezo drop-on-demand
Rozlien tisku A 4800 1200 dpi OBJEDNAC KDY MODEL
TISK
Rychlost tisku (ernoble / barevn) A 16 stran za min. / 11 stran za min.9
Rychlost tisku v reimu konceptu
WP-4015 DN C11CB27301
(ernoble / barevn) A 26 stran za min. / 24 stran za min. (oboustrann tisk a ethernetov rozhran)
Maximln pracovn cyklus A 20.000 stran
WP-4515 DN7 C11CB34301
MONOSTI PIPOJEN
Standardn pipojen Vysokorychlostn USB, Ethernet (oboustrann tisk a ethernetov rozhran)
Pouze WP-4515 DN / WP-4525DNF: Hostitel USB (pouze pro skenovn pomoc
rozhran USB)
WP-4525 DNF7 C11CB28301
Pouze WP-4525 DNF: Fax RJ-11 (oboustrann tisk, ethernetov rozhran a fax)
Protokoly sovho tisku TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD
Protokoly sov sprvy TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour
(mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC
OBSAH BALEN
MANIPULACE SPAPREM
Vstup papru (standardn/ maximln) 330 list (80 list vzadnm podavai + 250 list vpednm zsobnku) / 580 list
Formt papru A4, A5, A6, B5, 10 15 cm, 13 18 cm, 9 13 cm, Letter, Legal, Half Letter,
13 20 cm, 20 25 cm, irokohl formt 16:9, 100 148 mm, oblky: . 10, DL, C6,
Tiskrna
C4, formt definovan uivatelem: ka 89 a 215,9 mm a dlka 127 a 1.117 mm Napjec kabel
Automatick oboustrann tisk Ano
Gram papru 64 256 g/m Disk CD se softwarem
Vstup papru 150 list
Voliteln manipulace s paprem Pedn zsobnk papru na 250 list
Pokyny a upozornn
SKENOVN A KOPROVN
Zrun list
(WP-4515 DN / WP-4525DNF) Vchoz inkoustov kazety
Technologie skenovn CIS Ploch skener a oboustrann automatick podava dokument (u modelu WP-
4515 DN nen k dispozici)
Oblast skenovn / formt dokumentu A 216 297 mm
Rozlien skenovn Optick rozlien: 1200 1200 dpi, vstupn rozlien: a 1200 2400 dpi NEJLEPCH VSLEDK
Rychlost ernoblho / barevnho A 1,4 ms/dek / a 4,0 ms/dek
skenovn DOSHNETE, BUDETE-LI VDY
Smrovn vstupu skenovn Skenovn do pamovho zazen USB, skenovn do PC, skenovn do PDF,
skenovn do e-mailu, skenovn do PC (WSD)
POUVAT ORIGINLN INKOUST
Rozlien koprovn
Zvten
A 1200 600 dpi
25 400 %, funkce automatickho pizpsoben rozmru
EPSON
FAX
(WP-4525 DNF)
Typ faxu ernobl i barevn faxovn bez nutnosti zapnat pota
PC fax Penos / pjem
Rychlost faxu / Penosov rychlost A 33,6 kbps / piblin jedna strnka za 3 s
Rozlien Standardn (200 100), jemn (200 200), fotografick (200 200 s chybovou difz)
Reim korekce chyb Fax CCITU/ITU Group3 s reimem korekce chyb
Skupinov vyten / aut. opakovan Ano / ano / rychl vyten faxovch sel (max.)
T7011 (3.400 stran )5

T7012
vyten / rychl vyten (max.)

(3.400 stran )5

T7014 (3.400
Automatick podava dokument
(WP-4525 DNF)
T7013 stran )5


Oboustrann tisk Ano
Maximln poet stran A 30 stran (3.400 stran )5

PKON
Provoz / Pohotovostn reim / sporn 22 W / 7 W / 2,4 W / 0,3 W nebo mn
reim / Vypnuto
ROZMRY WP-4015 DN:
460

420
mm / WP-4515 DN: 460 420 299 mm /
284
WP-4525 DNF: 460 420 341 mm
HMOTNOST WP-4015 DN: kg / WP-4515 DN: 12,6
10,9 / WP-4525 DNF: 13,8 kg
kg
T7021 (2.400 stran )
T7022
5

VEOBECN DAJE (2.000 stran )


T7023
5
Napt / frekvenn rozsah Stdav proud 100 240 V / 50 60 Hz
(2.000 stran )5

T7024 (2.000 stran )


Akustick vkon / tlak 6,2 B / 48 dB(A) nebo mn
Provozn teplota 10 35 C
Podpora systmu Windows Windows 7 (32bitov verze, 64bitov verze), Windows Vista (32bitov verze, 64bitov 5

verze), Windows XP SP1 nebo novj (32bitov verze), Windows XP Professional 64


Edition, Windows Server 2008 R28, Windows Server 20088, Windows Server 20038
Podpora systmu Mac Mac OS 10.4.11 nebo novj
Elektrotechnick normy Spluje podmnky programu ENERGY STAR
DAL VLASTNOSTI

T7031 (1.200 stran )


Procesor 333 MHz
Pam WP-4015 DN: 64 MB, WP-4515 DN / WP-4525 DNF: 128 MB

T7032 (800 stran )


Emulace ovldacch jazyk tiskrny GDI 5
LCD displej (barevn, TFT)

T7033 (800 stran )


WP-4515 DN / WP-4525DNF: 2,5 palce 5

T7034 (800 stran )


ZRUKA standardn / voliteln 1 rok na mst / 3 roky na mst
5
1
 a zklad daj poskytnutch spolenost IDC; do srovnn bylo zahrnuto 10 nejlepch barevnch laserovch tiskren formtu A4 a multifunknch zazen
N
prodvanch ve Francii, Nmecku, Itlii, panlsku a Velk Britnii ve 4. tvrtlet roku 2010. Nklady na tisk jedn strnky byly vypotny na zklad oficilnch
daj o cench a vtnosti tonerovch kazet zveejnnch vrobci ve Francii, Nmecku, Itlii, panlsku a Velk Britnii k prosinci 2010.
2
Na zklad daj poskytnutch spolenost IDC; do srovnn bylo zahrnuto 10 nejlepch barevnch laserovch tiskren formtu A4 a multifunkn zazen
prodvan v oblasti EMEA v 1. tvrtlet roku 2011. Porovnn rychlosti tisku vychz z prmrn hodnoty FSOT v rmci testovn provedenho v souladu
Sada pro drbu
s normou ISO/IEC 24734. Podrobnosti a podprn fakta naleznete na webovch strnkch www.epson.eu. C13T671000 50.000 stran5
3
V porovnn s tiskrnou HP OfficeJet Pro 8500A.
4
Na zklad daj poskytnutch spolenost IDC; do srovnn bylo zahrnuto 10 nejlepch barevnch laserovch tiskren formtu A4 a multifunknch zazen
prodvanch ve Francii, Nmecku, Itlii, panlsku a Velk Britnii v 1. tvrtlet roku 2011. Spoteba energie byla vypotna na zklad oficilnch daj
namench v reimu tisku / prmrnm reimu a zveejnnch vrobci k ervenci 2011.
5
Vsouladu snormou ISO/IEEE 24711/24712.
6
Podporuje nsledujc jazyky: anglitinu, nminu, francouztinu, italtinu, panltinu, portugaltinu a holandtinu. Vyaduje pipojen k internetu. Pm
bezdrtov pipojen nen mon. Dal informace a seznam podporovanch zazen naleznete na webovch strnkch www.epson.eu.
7
Nkter nebo vechny produkty vybaven faxem nemus bt v uritch zemch dostupn.
8
Operan systm Windows Server podporuje pouze tisk; skenovn a software dodan s produktem nejsou podporovny.
WorkForce Pro WP-4000 Series_ds_1CZ_02/12

9
Ureno vsouladu snormou ISO/IEC 24734 prmrn hodnota ESAT / FSOT vtestu zazen kancelsk kategorie ujednostrannho / oboustrannho
tisku. Dal informace naleznete na webovch strnkch www.epson.eu.

EPSON EUROPE B.V. Telefon: +420 548 427 811


Organizan sloka Fax: +420 548 427 816
Slavkova 1a
638 00 Brno Infolinka: 800 142 052
esk republika www.epson.cz

Ochrann znmky a registrovan ochrann znmky jsou vlastnictvm spolenosti Seiko Epson Corporation nebo pslunch vlastnk.
Informace o produktu mohou bt zmnny bez pedchozho upozornn.