You are on page 1of 2

Ministerul: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Unitatea:

FIȘĂ INDIVIDUALĂ

de instructaj pentru protectia munci, PSI și SSM

Numele Prenumele_____________________________________
Data nașterii______________________________
Calificarea: Tehnician controlul calității produselor agroalimentare___________________________
Locul de desfășurare a activității: Laboratorul tehnologic/laboratorul de chimie__________________
Activitatea desfășurată: Lucrări de laborator(analize de calitate ale produselor agroalimentare)_______

Instructaj pentru activitatea desfașurată în laborator

Data efectuării Semnătura
Persoana care a efectuat instructajul Materialul
instructajului celui instruit
predat

Nr. ore Numele și prenumele Funcția Semnătura

Instructaj introductiv general Norme de
protectia
................................ Profesor munci, PSI
..........................ore și SSM
Instructaj la locul desfășurarii activității Norme de
protectia
............................... Profesor munci, PSI
..........................ore și SSM

Confirmarea efectuării și însușirii instructajului

Semnatura responsabilului cu protecția muncii........................................

Data............................

PSI și SSM . Ministerul: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice Unitatea: Semnatura celui Data care a Specialitatea Materialul predat Durata/ore care a instruirii instruit verificat intruit instruirea Norme de protectia munci.