You are on page 1of 1

Stabilirea Analiza reaciei Stabilirea

obiectivelor de pre concurenei preului final

Strategia Strategii i politici de


marketingului mix pre

Factori interni Factori externi

Obiective Cererea;
organizaionale Competiia;
i de Percepia
marketing; Decizia de cumprtorul
Obiective de ui;
pre; pre
Membrii
Strategia de canalului de
marketing; marketing
Costurile; Ali factori de
Alte variabile mediu
ale mixului de (economici,
marketing; politico-
juridici,
tehnologici i
socio-
culturali).