You are on page 1of 6

INDUKTIVNI SENZORI

SERIJA GLOBAL PROX

sa učestalim savijanjem i pod uticajem agresivnih sredstava za podmazivanje i slično. Na raspolaganju je i PU-flex kabl. Valovitost definiše naizmeničnu komponentu u jednosmernom naponu napajanja. Električni priključak Senzori se isporučuju sa prigraðenim kablom ili sa konektorom. Ugrañuju se na BES mašine za plastiku. 8 temperaturnih ciklusa izmeðu graničnih temperatura. Standardna meta je ploča od čelika Fe 360 debljine 1mm prečnika najmanje jednakog prečniku senzora. što je posebno pogodno na opremi sa puno kablova u grupi.. Senzori prečnika M8 prave se sa konektorima M8 ili M12.18..65.1 cifra i u odnosu na vodu .25. 1 h pod vodom. Maksimalno dozvoljena valovitost za BALLUFF senzore iznosi max.neosetljivi na kontaminaciju . test izolacije. test izolacije.vek trajanja praktično neograničen .35. NZ obrnuto).1 Mesing 0....zaštićeni od suprotnog polariteta napajanja i kratkog spoja na izlazu . prašina) . obradne centre.. Veća valovitost izaziva nepravilno reagovanje senzora.2 cifra. 8 temp.30 VDC Temperatura ambijenta -25.IP 67..18. Standardne dužine kabla su 3 i 5 metara.mogu da rade pod ekstremno teškim uslovima Tehnički podaci Napon napajanja 12. INDUKTIVNI SENZORI Serija Global Prox Induktivni senzori BALLUFF koriste se za upravljanje. pozicioniranje i procesnu kontrolu.30..1.1 Frekvencija prekidanja f je maksimalni broj prekidanja u sekundi.93. Standardna verzija kabla je PVC finožični kabl 3 x 0.45 Sivi liv 0. Induktivni senzori detektuju prisustvo metala na beskontaktnom principu i daju elektronski izlaz. oruða. 2 .05 Bakar 0.34 mm2 suprotnog polariteta Definicije Domet je rastojanje standardne mete od aktivne površine senzora na kojem izlazni signal menja stanje (NO menja stanje iz isključenog u uključeno. .45 Prohrom 0. namenjen za posebno teške uslove primene. Verzija sa konektorom omogućuje brzu zamenu senzora.0...50 Nikl 0. 7 dana pod vodom. Odgovarajući konektori sa kablom ili bez kabla prikazani su na strani 4 ovog kataloga. a ostali senzori sa konektorom M12. automatizaciju. Korekcioni faktor pokazuje promenu dometa za različite materijale Čelik 1 Aluminijum 0..60. 24h pod vodom. Stepen zaštite definiše zaštitu koju pruža oklop ureðaja u odnosu načvrste predmete (ljudi. ciklusa izmedju graničnih temperatura. Preporučuje se da širina praznog prostora bude duplo veća od širine metalnog dela. Česta primena induktivnih senzora je merenje brzine rotacionog sklopa brojanjem zuba na zupčaniku..IP68 po BWN Protokol 20: potpuno zaštiæen od najfinije prašine i može biti trajno potopljen u tečnost.. Ostale dužine kabla mogu se dobiti na zahtev kupca..nema habanja . alatne i tekstilne mašine.. kao što je prikazano na skici..30 Pad napona pri Ie <3V LED indikacija da Struja praznog hoda <11V Materijal kućišta mesing( niklovan ) Struja u isključenom stanju 80µA Materijal aktivne površine PBT Zaštita od kratkog spoja i da Broj i presek žica u kablu 3 x 0. u automobilskoj industriji itd.0. regulaciju. Testiranje po BWN protokol 20: držanje na 60OC za 48 h.30 . 15% od nazivnog napona.0. Senzori u ovom katalogu imaju stepen zaštite: u kućištu M8 .34 mm2.70oC Nazivni napon 24 VDC Ponovljivost <5% 100 mA za seriju M8 IP 67 za M8 Nazivna struja Ie Stepen zaštite 200 mA za ostale IP 68 za M12. Global Prox Njihova prednost je: .beskontaktni princip .svuda gde je proces automatizovan.potpuno zaštiæen od najfinije prašine i može se privremeno potapati utečnost u kućištu M12.

70 Kabl 2m BES M08EG-PSC40F-BV02 PNP NC 200 1000 -25 .. 70 BES M08EH-NOC40F-S49G M8 x 19. 70 BES G06EB-NSC40F-S49G NPN NC 100 1000 -25 .5 / o M8 x 45/65 PNP NO 200 1000 -25 . 70 BES M08MH1-NSC15B-S04G NPN NC 200 1000 -25 .. 70 BES M08MI-NSC15B-BV02 2/o M8 x 45/65 PNP NO 200 1000 -25 . 70 BES M08EB-POC40F-S49G NPN NO 200 1000 -25 .oklopljen. 70 Kabl 2m BES M12MI-PSC20B-BV02 PNP NC 200 700 -25 .. 70 BES G06EB-POC40F-BV02 NPN NO 100 1000 -25 . 70 BES M08EB-PSC40F-S49G PNP NC 200 1000 -25 .. 70 BES M08ED-PSC40F-BV02 PNP NC 200 1000 -25 ... 70 BES M08MI-NSC20B-S49G M8 x 50 PNP NO 200 1000 -25 .. 70 BES G06EB-POC40F-S49G NPN NO 100 1000 -25 . 70 BES M08EH-NSC40F-S49G NPN NC 200 1000 -25 ..... 70 M12 BES M08MH1-POC15B-S04G NPN NO 200 1000 -25 ... 70 BES G06EB-NOC40F-S49G Fi 6. 70 BES M12MI-NOC20B-S04G M12 x 50/53 PNP NO 200 700 -25 ... 70 BES M08EG-NOC40F-BV02 M8 x3 PNP NO 200 1000 -25 ..... n. 70 Konektor BES M12MI-PSC20B-S04G PNP NC 200 700 -25 .5 x 30 PNP NO 100 1000 -25 .neoklopljen 3 ... 70 BES M08ED-NOC40F-BV02 2 / o M12 x 50/65 PNP NO 200 700 -25 . 70 BES M08EH-NSC40F-S04G NPN NC 200 1000 -25 .... 70 BES M08MH1-NSC20B-S04G M8 x 50/59 PNP NO 200 1000 -25 . 70 Konektor M8 BES G06EB-PSC40F-S49G BES Global Prox PNP NC 100 1000 -25 .. INDUKTIVNI SENZORI Serija Global Prox Domet Dimenzije Izlaz Izlazna Frekvencija Radna Priključak Tip (mm) (mm) struja (Hz) tmperatura 4 / no Fi 6. 70 Konektor BES M08MH1-PSC15B-S04G PNP NC 200 1000 -25 . 70 BES M08EH-POC40F-S49G NPN NO 200 1000 -25 .. 70 BES M12MI-POC20B-BV02 NPN NO 200 700 -25 .. 70 BES M08ED-POC40F-BV02 NPN NO 200 1000 -25 ... 70 BES M08EG-POC40F-BV02 NPN NO 200 1000 -25 . 70 M12 BES M12MI-POC20B-S04G NPN NO 200 700 -25 . 70 BES M08MI-POC15B-BV02 NPN NO 200 1000 -25 . 70 BES M08MI-NSC15B-S49G M8 x 50 PNP NO 200 1000 -25 . 70 BES M08EG-NSC40F-BV02 NPN NC 200 1000 -25 ..... 70 BES M08EB-NSC40F-S49G NPN NC 200 1000 -25 .5 PNP NO 200 1000 -25 . 70 BES M08ED-NSC40F-BV02 NPN NC 200 1000 -25 . 70 M12 BES M08EH-POC40F-S04G NPN NO 200 1000 -25 . 70 BES M08MH1-PSC20B-S04G NPN NO 200 1000 -25 ... 70 Konektor M8 BES M08MI-PSC20B-S49G NPN NO 200 1000 -25 . 70 Kabl 2m BES M08MI-PSC15B-BV02 PNP NC 200 1000 -25 .5/30 PNP NO 200 1000 -25 .5 x 18/30 PNP NO (mA) 100 1000 (C) -25 . 70 BES M12MI-NSC20B-S04G NPN NC 200 700 -25 .. 70 Konektor M8 BES M08MI-PSC15B-S49G NPN NO 200 1000 -25 ... 70 Kabl 2m BES M08MI-PSC20B-BV02 NPN NO 200 1000 -25 ... 70 BES M12MI-NSC20B-BV02 Simboli u tabeli kolona domet: o .... 70 Konektor BES M08EH-PSC40F-S04G PNP NC 200 1000 -25 . 70 BES M08MH1-NOC15B-S04G M8 x 50/59 PNP NO 200 1000 -25 . 70 Konektor M8 BES M08EH-PSC40F-S49G PNP NC 200 1000 -25 .. 70 BES G06EB-NOC40F-BV02 1.. 70 BES G06EB-NSC40F-BV02 NPN NC 100 1000 -25 ... 70 BES M08MI-NSC20B-BV02 4 / no M8 x 51/65... 70 BES M08EB-NOC40F-S49G M8 x 50 PNP NO 200 1000 -25 . 70 Kabl 2m BES G06EB-PSC40F-BV02 PNP NC 100 1000 -25 .. 70 BES M08EH-NOC40F-S04G M8 x 49/60 PNP NO 200 1000 -25 .

70 BES M18MI-NSC80B-S04K NPN NC 200 700 -25 . 70 BES M12MG-NSC80F-S04G NPN NC 200 700 -25 . 70 BES M18MI-NOC80B-S04G M18 x 50/56 PNP NO 200 700 -25 . 70 BES M12MG-NOC80F-S04G M12 x 35. 70 BES M18MI-NSC50B-S04K NPN NC 200 700 -25 ... 70 Kabl 2m BES M18MF-PSC16F-BV02 PNP NC 200 700 -25 .5/ PNP NO 200 700 -25 .neoklopljen 4 .. 70 BES M12MC1-POC80F-S04G NPN NO 200 700 -25 . 70 M12 BES M12MI-POC40B-S04G NPN NO 200 700 -25 ... 70 BES M12MI-POC40B-BV02 NPN NO 200 700 -25 ... 70 M12 BES M18MI-POC50B-S04K NPN NO 200 700 -25 .. 70 BES M18MF-POC16F-BV02 NPN NO 200 700 -25 . 70 BES M12MC1-NOC80F-S04G M12 x 50/53 PNP NO 200 700 -25 ........ 70 Konektor BES M12MI-PSC40B-S04G Global Prox PNP NC 200 700 -25 . 70 BES M18MF-NSC16F-S04K NPN NC 200 700 -25 .. 70 BES M18MF-NSC16F-BV02 NPN NC 200 700 -25 . 70 BES M30MI-NOC10B-BV02 Simboli u tabeli kolona domet: o . 70 BES M12MI-NSC40B-S04G NPN NC 200 700 -25 . 70 M12 BES M18MF-POC16F-S04K NPN NO 200 700 -25 ... 70 BES M30MI-NOC10B-S04K PNP NO 200 700 -25 .. 70 BES M18MI-NSC80B-BV02 16 / no M18 x 50/65 PNP NO 200 700 -25 . 70 Konektor BES M18MI-PSC50B-S04K PNP NC 200 700 -25 .. 70 Konektor BES M12MG-PSC80F-S04G PNP NC 200 700 -25 . 70 BES M30MI-NSC10B-BV02 NPN NC 200 700 -25 .. 70 Kabl 2m BES M12MG-PSC80F-BV02 PNP NC 200 700 -25 ..oklopljen. 70 BES M12MC1-NSC80F-S04G NPN NC 200 700 -25 . 70 Kabl 2m BES M30MI-PSC10B-BV02 M30 x 50/56 PNP NC 200 700 -25 .. 70 BES M30MI-NSC10B-S04K NPN NC 200 700 -25 .. 70 Konektor BES M30MI-PSC10B-S04K PNP NC 200 700 -25 . 70 M12 BES M12MG-POC80F-S04G NPN NO 200 700 -25 ... 70 Konektor BES M18MI-PSC80B-S04K PNP NC 200 700 -25 ... INDUKTIVNI SENZORI Serija Global Prox Domet Dimenzije Izlaz Izlazna Frekvencija Radna Priključak Tip (mm) (mm) struja (Hz) tmperatura BES 4/o M12 x 50/65 PNP NO (mA) 200 700 (C) -25 . 70 BES M18MI-NOC50B-S04K M18 x 50/56 PNP NO 200 700 -25 . 70 BES M12MG-NSC80F-BV02 NPN NC 200 700 -25 . 70 M12 BES M30MI-POC10B-S04K NPN NO 200 700 -25 . 70 M12 BES M18MI-POC80B-S04K NPN NO 200 700 -25 . 70 BES M18MI-NSC50B-BV02 8/o M18 x 50/65 PNP NO 200 700 -25 . 70 BES M12MG-NOC80F-BV02 5/o M18 x 50/65 PNP NO 200 700 -25 .... 70 BES M18MI-POC50B-BV02 NPN NO 200 700 -25 . 70 Kabl 2m BES M18MI-PSC80B-BV02 NPN NO 200 700 -25 . 70 BES M12MC1-PSC80F-S04G 50 PNP NC 200 700 -25 .. 70 Kabl 2m BES M18MI-PSC50B-BV02 PNP NC 200 700 -25 .. 70 BES M12MG-POC80F-BV02 NPN NO 200 700 -25 . 70 BES M12MI-NOC40B-S04G M12 x 50/53 PNP NO 200 700 -25 ........ 70 BES M18MF-NOC16F-BV02 10 / o M30 x 50/65 PNP NO 200 700 -25 .. 70 Konektor BES M18MF-PSC16F-S04K PNP NC 200 700 -25 ... 70 BES M12MI-NSC40B-BV02 8 / no M12 x 50/65 PNP NO 200 700 -25 . 70 Kabl 2m BES M12MI-PSC40B-BV02 PNP NC 200 700 -25 .. n. 70 BES M30MI-POC10B-BV02 NPN NO 200 700 -25 .. 70 BES M18MF-NOC16F-S04K M18 x 50/56 PNP NO 200 700 -25 ....

70 Kabl 2m BES M08MG-USC20B-BV02 NO 200 1500 -25 .. 70 Konektor BES M30MM-PSC30B-S04K PNP NC 200 700 -25 . 70 BES M30MI-NSC15B-S04K NPN NC 200 700 -25 . 70 Kabl 2m BES M18MF-USC70B-BV02 NO 200 600 -25 . 70 Konektor BES M08ME1-USC20B-S04G NO 200 1500 -25 . 70 Kabl 2m BES M30MM-PSC30B-BV02 76. n. 70 M12 BES M08ME1-GSC20B-S04G M8 x 40 NO 200 1500 -25 . 70 BES M30MM-POC30B-BV02 NPN NO 200 700 -25 ...5/50 NO 200 1500 -25 . 70 BES M18MF-GSC70B-BV02 15 / o M30 x 35/50 NO 200 400 -25 . 70 Kabl 2m BES M12MF-USC30B-BV02 NO 200 1300 -25 ... 70 Konektor BES M30MI-PSC15B-S04K BES Global Prox PNP NC 200 700 -25 .... 70 BES M12MF-GSC30B-BV02 7/o M18 x 35/50 NO 200 600 -25 .oklopljen. 70 BES M30MM-NOC30B-S04K M30 x 70.... 70 M12 BES M30MM-POC30B-S04K NPN NO 200 700 -25 .. 70 BES M30MF-GSC15B-BV02 Simboli u tabeli kolona domet: o . 70 BES M30MM-NSC30B-BV02 NPN NC 200 700 -25 . 70 BES M30MM-NSC30B-S04K NPN NC 200 700 -25 . 70 Kabl 2m BES M30MI-PSC15B-BV02 PNP NC 200 700 -25 ..... USC – nepolarizovani) 2/o M8 x 29. 70 M12 BES M12MF-GSC30B-S04G NO 200 1300 -25 . INDUKTIVNI SENZORI Serija Global Prox Domet Dimenzije Izlaz Izlazna Frekvencija Radna Priključak Tip (mm) (mm) struja (Hz) tmperatura 15 / o M30 x 50/65 PNP NO (mA) 200 700 (C) -25 . 70 BES M08MG-GSC20B-BV02 3/o M12 x 36.... 70 Konektor BES M12MF-USC30B-S04G 50 NO 200 1300 -25 . 70 BES M30MM-NOC30B-BV02 Dvožični (GSC – polarizovani. 70 BES M30MI-POC15B-BV02 30 / no M30 x 68/83 PNP NO 200 700 -25 . 70 BES M30MI-NOC15B-S04K M30 x 50/53 PNP NO 200 700 -25 .5/ PNP NO 200 700 -25 . 70 Konektor BES M18MF-USC70B-S04K NO 200 600 -25 .....neoklopljen 5 .. 70 Kabl 2m BES M30MF-USC15B-BV02 42...5 NO 200 400 -25 . 70 Konektor BES M30MF-USC15B-S04K NO 200 400 -25 .5 PNP NC 200 700 -25 . 70 M12 BES M30MF-GSC15B-S04K M30 x 40/ NO 200 400 -25 ..5/ NO 200 1500 -25 ... 70 M12 BES M30MI-POC15B-S04K NPN NO 200 700 -25 . 70 M12 BES M18MF-GSC70B-S04K M18 x 40/46 NO 200 600 -25 ..

.34 3 x 0...20 IP 67 Max. normalno otvoren NPN BKS-S 19-6-xx BKS-S 20-6.34 3 x 0..25. BK(4)-crna.1 Stepen zaštite IP 67 IP 67 max.xx xx.+70oC -25..xx sa LED.75 min. normalno zatvoren NPN BKS-S 20-7..5. BU(3)-plava.xx sa LED..Temperatura -25...xx BKS-S 49-4.+90oC -25...xx sa LED. INDUKTIVNI SENZORI BALLUFF Serija Global Prox Konektor BKS-S 19 BKS-S 20 BKS-S 48 BKS-S 49 Oblik ravan ugaoni ravan ugaoni BES Primena Dimenzija S4 senzor S4 senzor S49 senzor S49 senzor Global Prox bez LED. normalno otvoren PNP BKS-S 19-4-xx BKS-S 20-4.+85oC Konektori se naručuju posebno BKS-S8-3 BKS-S10-3 ENEL d.0... normalno zatvoren PNP BKS-S 20-5..+90oC Konektori bez kabla za S4 senzore Način priključenja senzora Konektor BKS-S8-3 BKS-S10-3 DC 3/4-žični PNP DC 3/4-žični NPN Primena za senzor S4 S4 ženski Normalno Dimenzije otvoren (NO) Normalno zatvoren (NZ) Boje žica: BN(1)-braon..o.0.25. 291-161 6 http://www.xx sa LED..+85oC -25. normalno zatvoren BKS-S 20-2.Prečnik kabla fi 4... WH(2)-bela Brojevi se odnose na konektorski priključak Dozvoljeni presek žice 3/4 x 0. normalno otvoren BKS-S 19-1-xx BKS-S 20-1.PU-03(05) PU-flex kabl dužine 3(5) m Broj žica x presek 3 x 0.xx BKS-S 49-6.xx bez LED.34 Stepen zaštite IP 68 po BWNpr.enelva.. INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA e-mail:enelva@ptt.temperatura -25.1 mm fi 4.75 3/4 x 0.5..34 3 x 0.o.03 ili 05 PVC kabl dužina 3 ili 5m Ostale dužine na zahtev xx.xx BKS-S 48-1-xx BKS-S 49-1.yu 14000 VALJEVO Vasilja Pavlovića 10 Fax:014 244-641 Tel:291-160.+70oC -25.rs .