You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 1

INDEKS MIEJSCOWO? CI AVERLANDU:


NAZWA WIEL POPUL ZAMO GARNIZON/
WADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KO1 ACJA3 NO4 MILICJA5
WIELKIE HRABSTWO VON ALPTRAUM WIELKA HRABINA LUDMILA VON ALPTRAUM
AVERHEIM M Hrabina Ludmila 10732 4 bydo, administracja, 50a/350b/ Stolica Averlandu.
handel, uprawy 2000c Most nad rzek Aver.
Breswang W Hrabina Ludmila 90 2 uprawy 10c
Friederhof W Hrabina Ludmila 98 2 bydo, uprawy 10c Synie ze sodyczy. U podmurza
Averheim.
Monheim W Hrabina Ludmila 24 1 ubstwo 3c U podmurza Averheim.
Ruhgsdorf W Hrabina Ludmila 94 2 bydo, uprawy 10c U podmurza Averheim.
Sorghof W Hrabina Ludmila 37 1 ubstwo 4c U podmurza Averheim.
Tannfels W Hrabina Ludmila 43 1 ubstwo 4c U podmurza Averheim.
Grenzstadt MS Hrabina Ludmila 3453 4 handel, rudy metali 50b/250c Strzee Przeczy Czarnego Ognia. Most
nad rzek Reik.
Buch W Hrabina Ludmila 92 2 uprawy 10c U podmurza Grenzstadt.
Dorfbach W Hrabina Ludmila 45 1 ubstwo 6c U podmurza Grenzstadt.
Heideck MM Hrabina Ludmila 420 2 drewno, handel, uprawy 35b/80c
Willenfeld W Hrabina Ludmila 34 1 ubstwo 4c U podmurza Heideck.
Hornau MM Hrabina Ludmila 136 2 drewno, uprawy 20c
Merfeld MS Hrabina Ludmila 1048 4 handel, rudy metali 30b/150c Zagbie grnicze Averlandu.
Prom na rzece Reik.
Schramleben MS Hrabina Ludmila 1033 3 drewno, handel 30b/100c Prom na rzece Bkitny Dopyw.
Sigmaringen MS Hrabina Ludmila 1079 3 handel, drewno - Prom na rzece Bkitny Dopyw.
HRABSTWO VON GRUNWALD HRABIA MATTHIAS VON GRUNWALD
Agbeiten MM Hrabia Matthias 350 2 owce, uprawy 15b/30c Prom na rzece Reik.
Ensdorf W Hrabia Matthias 88 2 rybowstwo, uprawy 10c U podmurza Agbeiten.
Naabeck W Hrabia Matthias 46 1 ubstwo 4c U podmurza Agbeiten.
Hochsleben MM Hrabia Matthias 375 3 futra, handel, kamienie 120c Prom na rzece Reik. Koniec trasy
szlachetne, rudy metali transportu odziami po Grnym Reiku.
Kulz W Hrabia Matthias 43 1 ubstwo 5c U podmurza Hochsleben.
Spalt W Hrabia Matthias 49 1 ubstwo 5c U podmurza Hochsleben.
BARONIA VON ALDER BARONOWA ELISE ALDER
Bernloch MM Baronowa Elise 250 2 kozy, uprawy 12b/25c Synie z twardego sera bernlochskiego.
Jehfeld W Baronowa Elise 52 1 ubstwo 5c U podmurza Bernloch.
BARONIA VON HINDENBER BARON SIGMUND VON HINDENBERG
Drebkau MM Baron Sigismund 280 2 owce, rybowstwo, 12b/30c Prom na rzece Aver.
uprawy
Volsbach W Baron Sigismund 35 1 ubstwo 4c U podmurza Drebkau.
HRABSTWO VON KUSCH HRABINA SELENA VON KUSCH
Loningbruck MS Hrabina Selena 3133 3 handel, uprawy, wino 20a/300c Winiarska stolica Averlandu. Prom na
rzece Reik. Najwiksza witynia miejska
powicona jest Verenie.
Tandern W Hrabina Selena 78 2 uprawy 8c U podmurza Loningbruck.
Zang W Hrabina Selena 38 1 ubstwo 4c U podmurza Loningbruck.
HRABSTWO VON HEINE HRABIA DIETER VON HEINE
Pfungzig MS Hrabia Dieter 3580 3 bydo, handel, uprawy 10a/40b/175c Najwiksza spoeczno niziokw poza
Krain Zgromadzenia.
Prom na rzece Bkitny Dopyw.
Dietfurt W Hrabia Dieter 28 1 ubstwo 3c U podmurza Pfungzig.
Essing W Hrabia Dieter 68 2 uprawy 7c U podmurza Pfungzig.
Zell W Hrabia Dieter 76 2 uprawy 8c U podmurza Pfungzig.
HRABSTWO VON LEITDORF HRABIA MARIUS VON LEITDORF
Wuppertal MS Hrabia Marius 1100 3 administracja, uprawy, 20a/100b/400c Twierdza Sigmarytw, kaplica powicona
wyroby drewniane Josephowi Bogobojnemu.
Prom na rzece Reik.
Calmfahre W Hrabia Marius 85 2 drewno, rybowstwo - Prom na rzece Reik.
Gerzen W Hrabia Marius 32 1 ubstwo 4c U podmurza Wuppertal.
Muhlfeld W Hrabia Marius 73 2 uprawy, wino 8c U podmurza Wuppertal.
Hann W Hrabia Marius 41 1 ubstwo 4c U podmurza Wuppertal.
Streissen MS Hrabia Marius 2135 3 handel, uprawy, wino 20a/50b/200c Prom na rzece Aver.
Dachbach W Hrabia Marius 82 2 uprawy 10c U podmurza Streissen.
Eining W Hrabia Marius 45 1 ubstwo 5c U podmurza Streissen.
Lengenfeld W Hrabia Marius 69 1 rybowstwo - Prom na rzece Aver.
Pilsach W Hrabia Marius 77 2 piwo, uprawy 8c U podmurza Streissen.
Siegienhausen W Hrabia Marius 37 1 ubstwo 4c U podmurza Streissen.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona nastpujco: Miasto (M), Miasto-Pastwo (MP), Miasteczko (MS), Mae miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Wadca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonuj rwnie rady miejskie; w wioskach za wadz sprawuj mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana warto okrela ludno zobowizan do pacenia podatkw, nie uwzgldnia przyjezdnych, ebrakw, zodziei itd. Aby otrzyma cakowit liczb przebywajcej w
osadach ludnoci naley pomnoy t warto przez modyfikator zamonoci.
4 - Zamono osad uszeregowano w kolejnoci od 1 (ubstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczb zawodowych onierzy, stacjonujcych w osadzie, milicja za - liczb ochotnikw lub poborowych, pilnujcych przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jako (wyszkolenie i wyposaenia) oddziaw: a - doskonaa, b - przecitna, c - saba. Mieszkacy wiosek zarabiaj w inny sposb, ale wielu z nich mona w razie potrzeby
szybko powoa pod bro.

2 - WARHAMMER FRP