REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 01/17
din 17 februarie 2017

Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor
Consiliului raional executate şi mersul executării
deciziilor anterior adoptate

În baza informaţiilor prezentate de şefii secţiilor, direcţiilor, altor subdiviziuni ale
Consiliului raional, care au fost responsabili de executarea deciziilor anterior
adoptate şi în conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 ,

Consiliul raional DECIDE :

1. Se scot de la control următoarele decizii adoptate în perioada august
2011 - decembrie 2016 de către Consiliul raional ( anexa 1).

2. Se lasă la control următoarele decizii adoptate în perioada august 2011-
decembrie 2016 de către Consiliul raional ( anexa 2).

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina tuturor
comisiilor consultative de specialitate.

Preşedinte
al şedinţei Consiliului raional A.Tcaci

Secretar
al Consiliului raional R.POSTOLACHI

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul președintelui raionului A. PETRAȘESCU