You are on page 1of 24

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

L E R L E M E B L D R M (2 0 1 6)
1936 ........................................... 2017 ..................................... 81. YIL

YILBAK TCARET A..

BARBAROS BULVARI NO: 67 D: 10

34353 BEKTA - STANBUL - TRKYE

TEL: +90 212 260 59 92 (Pbx) FAX: +90 212 259 69 17

www.yilbak.com ar.deger@yilbak.com

Ticaret Sicil No: 23 615 - 53 22

Beikta Vergi Dairesi - 9530034587

SERMAYE: 200.000. - TL

KURULU YILI ... 1936


Saygdeer Paydalarmz,

24 Mays 2010 tarihinde lkemizdeki 33 ila irketi'nin katlmyla, sektrel olarak Kresel
lkeler Szlemesinin imzalanmas konusunda Dnyada bir ilkin gereklemesine, Trkiye
la Endstrisi verenler Sendikas ile birlikte nclk etmekten son derece mutluluk duyan
bir firma olmann grurunu yaamaktayz.

Bu dorultuda 1936 ylndan bu yana olduu gibi, tm faaliyetlerimizde ve i srelerimizde;


zellikle doaya sayg duyarak, etik kurallar erevesinde karlkl gvene dayal effaflk
prensipleriyle hareket etmeyi... insan salna daima nem veren ortaklarmz, ynetim
kurulumuz, alanlarmz, tedarik zincirimiz ve tm paydalarmz ile birlikte... dnsz
hedeflerimiz arasnda grmekteyiz.

Bu amala...

Misyonumuzu; Toplam Kalite Ynetimi ilkeleriyle Srdrlebilir Kalknma prensipleri


dorultusunda, kuruluumuzdan bu yana srdrmeye altmz, En iyi hammaddelerle...
En iyi zm ortakl... uygulamalarmz daha net bir biimde ortaya koyarak, rekabete
saygl effaf yol haritalar oluturmak ve de zellikle Kresel lkeler Szlemesi ve lerleme
Bildirimleri (COP) konularnda, sektrmze eitim ve seminer amal destek olmak!..
Vizyonumuzu da; yaam kalitesini ve yaam sresini arttrmay daima en n planda tutarak,
temsilcisi olduumuz tm sektrlerde verdiimiz en gzel hizmetleri... Ekip ruhu tayan, iyi
eitimli, kltrl, ada, sosyal sorumluluk sahibi ve motivasyonu gl bir Ylbak Ailesi
ortam ile vermeye devam etmek ve de sektrlerdeki tamz daha da ykseklere kartmak!..
eklinde belirledik.

Bu stlendiimiz misyon ve belirlediimiz vizyon erevesinde 6. COP raporumuzu 28 ubat


2016 de yaynladktan sonra, Trkiye la Endstrisi verenler Sendikas nderliinde... dier
katlmc ulusal ve uluslararas ila irketlerine ynelik yaplan zel tantm toplantlar ve
eitim seminerlerinde arzu ettikleri destei vererek, yolumuza devam etmekteyiz.

Daha mutlu bir gelecek iin...

En derin sayglarmzla

Ahmet Ziyaeddin MER Ali Rza DEER


CEO - Genel Mdr Genel Koordinatr
YILBAK TCARET A.. YILBAK TCARET A..
TEDARK ZNCRMZ
LA KMYASALLARI (AKTF & YARDIMCI)

SEPPIC SA (FRANSA)

Kat Dozaj Formlardaki Yardmc Maddeler


(Kaplama Materyalleri, zcler, Direkt Tablet Basm Yardmclar)

Yar Likit ve Likit Formlar


(urup ve Krem Formlar)

Likit Formlar (Injectable)

Tatlandrclar

GIFFER (FRANSA)

Bitkisel Extratlar

IPS (TALYA)

Ntral eker Pelletleri

Ila ve Gda Takviyeleri

Mineral ve Tuzlar
(Calcium, Magnesium ve Bunun Gibi Muhtelif Tuzlar ve eitleri )

Aktif la Hammaddeleri
ISALTIS

Yksek saflkta mineral tuzlar

DETERJAN KMYASALLARI
SEPPIC SA (FRANSA)

Ya Gidericiler - Kpk Arttrclar - Viskosite Drcler - Bakteri nleyiciler

TOHUM KAPLAMA KMYASALLARI

BASF THE CHEMICAL COMPANY

Sepiret - Tohum Kaplama Maddeleri

VETERNER AI KMYASALLARI
SEPPIC SA (FRANSA)
Montanide - Veteriner Alar iin Yal Adjuvantlar

CAM BUZLAMA KMYASALLARI


SEPPIC SA (FRANSA)

Lerite - Cam Buzlama Kimyasallar

KALTE KONTROL CHAZLARI

HELLING GmbH (ALMANYA)

Tahribatsz Muayene Cihaz ve Malzemeleri (&) Yzey Przll lme Cihazlar


CEO - GENEL MDR

SATI DEPARTMANI KSSP & AR-GE FNANS & MAL LER

LA KMYASALLARI FNANS

KOZMETK KMYASALLARI MUHASEBE

VETERNER AI KMYASALLARI THALAT SERVS

TOHUM KAPLAMA KMYASALLARI HRACAT SERVS

CAM BUZLAMA KMYASALLARI BLG LEM HZMETLER

KALTE KONTROL CHAZLARI DEPO & LOJSTK HZMETLER

LA & KOZMETK DOLUM MAKNALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK & SOSYAL SORUMLULUK PROJELER


YILBAK TCARET A..
KRESEL LKELER SZLEMES
YILLIK LERLEME RAPORU COP - 2016

***************************************************************************

Ylbak Ticaret A.... merhum Sayn Dr. Cevdet MER ve Sayn Dr. Edgar POFFETin
nderliinde Limited irket olarak kurulduu 1936 ylndan bu yana olduu gibi, 33 ila
irketine nderlik ederek, Kresel lkeler Szlemesini imzalad 24 Mays 2010 tarihinden
itibaren de, %50 Bay & Bayan oranl 10 orta ve 10 personeli ile birlikte, sosyal sorumluluk
sahibi bir Kurumsal Yurtta olarak yoluna devam etmeyi amalamaktadr.

Bu nedenle, bin yln kalknma hedefleri nda...

nsan Haklar... konusunda,

1) Evrensel nsan Haklar Bildirgesinde tanmlanan insan haklarna sayg gstermeyi...

2) nsan haklar ihlallerine frsat vermemeyi...

alma Standartlar... konusunda,

3) alanlarn tm haklarna, rgtlenme zgrlne ve mzakerelere sayg duymay...

4) Her trl iyiletirme almalarna destek vermeyi ve zorla eleman altrmamay...

5) zellikle tedarikilerde ve mterilerde couk ii altrlmamasna zen gstermeyi...

6) e alm ve alma srelerinde her trl ayrmcln nne gemeyi...

evre... konusunda,

7) evre sorunlarn nleyici tm yaklamlar desteklemeyi...

8) Doaya sayg ve evre sorumluluunu arttracak faaliyetlere destek vermeyi...

9) Ar-Ge iin evre dostu teknolojilerin yaygnlamasna ve gelimesine katkda bulunmay...

Yolsuzlukla Mcadele... konusunda,

10) Rvet, hara, kaytd ekonomi ve vergi kayb dahil, her trl hile ile savamay...

vazgeilmez ilkeleri arasna almtr.


Ayrca, 2009 ylnda hazrladmz kapsaml raporlar neticesinde, Birlemi Milletler
Kresel lkeler Szlemesi Trkiye Ulusal A Bakanlnda, la Endstrisi verenler
Sendikas ve sektrmzn saygn temsilcileriyle 18.02.2010 tarihinde stanbul Ticaret
Odasnda yaplan sektrel odaklanma toplants raporunda da, belirtildii gibi...

nsan sal denilince ilk akla gelen ve de Ylbak Ticaret A.. olarak, uzun yllardr iinde
bulunduumuz ila sektr; i yapma yntemleri, bykl, alan says ve toplumdaki
etki alan dikkate alndnda, lkemiz iin en nemli sektrlerden birisidir.

Ulusal ve uluslararas sermayeli irketlerin faaliyet gsterdii Tedarik Zincirleri ile retim
ve Hizmet Alanlarnda da byk i potansiyeline sahip olan la Sektr lkenin tmne
yaylm yaplanmasyla, toplumu dorudan etkileyecek konumdadr.

Sektrn bu konumu dolaysyla, i yapma sistemleri; yasa, ynetmelik ve genelgelerle sk


bir biimde dzenlenmekte ve takip edilmektedir.

Bunun yannda... yerli ve yabanc kurulular, kendi stratejik planlamalar ile, verimlilik ve
salkl yaplanmay oluturabilmek iin, gncel ynetim sistemlerini uygulamaya almlardr.

Sektrde ileyi olduka effaf saylabilir ekilde izlenebilmekte, pek ok konu hakkndaki
gelimeler (Ar Ge, retim kapasiteleri, satlar, cretler, salanan sosyal haklar, alan says,
blgesel yaplanmalar, rn says v.s. gibi) verilere dayal olarak deerlendirilebilmektedir.

Bu zellikler erevesinde, Kresel lkeler Szlemesi asndan la Sektr ile ilgili


sorunlar ve zm nerileri... ortak hareket edecek taraflar da dikkate alnarak (T.C.Salk
Bakanl, Trkiye la Sanayicileri Dernei, Aratrmac la Firmalar Dernei, Trk
Eczaclar Birlii, Ecza Depolar Dernei, Trk Tabipler Birlii v.s.) ortaya konduktan sonra;
gerekli planlamalar, sreler, bteler, uygulamalar ve lmlemeler itibariyle belirlenen;

a) Toplumda, ila tketimine ynelik bilinlendirme almalarnn yaplmas...

b) Belediyeler, eczaneler ve paydalarla birlikte, son kullanma tarihleri gemi ilalarn


toplanma zincirlerinin kurulmas...

c) lgili Bakanlklar, Kamu Kurulular, STKlar ve zel Sektr ibirlii ile ila sektrnde
Atk Ynetimi lkelerinin oluturulmas...

d) retim alanlar ile ilgili blgesel atk imha tesislerinin kurulmas ve daha nceden faaliyete
gemi olanlarn denetlenmesi ve gerekirse kapasite artrmlar...

e) Su ve enerji kullanm, karbon kredisi, CO2 retimi, karbon salnm ve atk ynetimi v.s.
ile ilgili, kurumsal eitim organizasyonlar...

f) Daha az ve geri dnml ambalaj kullanmlar...

g) Lojistik ve datm sistemlerinin iyiletirilmesi...

gibi konular da... zerimize den grevleri de itenlikle yapacamza sz vermekteyiz.


GEREKLETRDKLERMZ VE GEREKLETRMEK STEDKLERMZ

Uluslararas verilere gre... Amerika, Avrupa ve Japonyada yavalayan byme oranlarna


ramen, yllk bazda son dnemlerdeki %15 lik byme hzyla, Avrupada 5 inci, Dnyada
(yani 1.Trilyon USD lk pazarda) ise 13 nc srada yer alan ve 15 Milyar. USD civarndaki
cirosuyla lkemizde her zaman insan sal asndan nemini koruyan ila sektrmzn,
hammadde ve retim sistemleri pazarndaki konumumuzu, uzun yllardan bu yana olduu gibi
koruyarak, daha da gelitirmek amacyla...

Bu ilkelere, etik deerlere, misyona ve vizyona sahip bir irket olarak, ilk planda BM Kresel
lkeler Szlemesi ve Kurumsal Yurttalk ile ilgili inovasyon almalarmz kurum ii ve
d eitimlerimizi tamamlayarak, 4 ana balkta, balang noktalarmz ve 2016 yl sonu
itibariyle gerekli performans lmlemelerimizi tekrar tespit ettik.

Bu balamda Kresel lkeler Szlemesi Performans Modeli erevesinde...

nsan Haklar konusunda; nsanlar, deer verdikleri eyleri, kaybetmek istemezler!..


ilkesiyle, insanlara ve insan haklarna saygl olmak. zellikle hammadde ithalat yaptmz
AB lkelerinde olduu gibi lkemizde de insan haklarna zen gstermek ve bu konuda
ayrmclk yapmamak...

alma Standartlar konusunda; tm alanlarmzn, rgtlenme ve mzakere haklarna


sayg duyarak, ie alm ve alma srelerinde %50 - 50 Bay & Bayan oranmz korumaya
alarak, gzel bir aidiyet duygusu ile... motivasyon, performans, tevik ve dllendirme
sistemleriyle, yaam kalitelerinin artmasna katkda bulunmak...

evre ve Enerji Tketimi konusunda 2015 yl sonu itibariyle;

Elektrik Tketimi ..........................................................................: 9.294 KW / 3.105.- TL

Su Tketimi ...................................................................................: 32 M3 / 278.- TL

Akaryakt Tketimi .......................................................................: 9.455.- TL

Doalgaz Tketimi ........................................................................: 918 M3 / 986.- TL

Kat Tketimi ..............................................................................: 3.355.- TL

Seyahat Giderleri ..........................................................................: 22.579.- TL

Tedarik Zinciri Lojistik Ynetimi ve thalat Giderleri .................: 9x2.000 / 18.000.- TL

olan rakamlarmzda, srdrlebilir iyiletirme yollarn aratrmak...

Yolsuzlukla Mcadele konusunda; Rvet ve yolsuzluk konularnda gereken hassasiyeti


gstermek, belgesiz ticari faaliyette bulunmamak, sektrel reklam - tantm ve seyahat
ynetmeliklerine uymak, SGK daki ila takip ve e-reete sistemlerine destek vermek...

eklinde ortak kararlarmz olutu.


Daha sonra...

nsan haklar iin:

Birlemi Milletler Genel Kurulunun 10 Aralk 1948 tarihli kararyla ilan edilen nsan Haklar
Evrensel Beyannamesi ve lkemiz tarafndan 18 Mays 1954 de onaylanan Avrupa nsan
Haklar Szlemesi maddeleri dorultusunda, 22 Haziran 1993 de aklanan Avrupa Birlii
Kopenhag Kriterleri ve Uyum Yasalar erevesinde, 12 Nisan 2001 tarih ve 4643 sayl
kanunla almalarn yrten T.C. Babakanlk nsan Haklar Bakanl almalarna...
sektrel sivil toplum kurulularmzn nderliinde, tam destek kararmz aldk.

alma standartlarmz iin:

Patentlerimiz, tescilli markalarmz, uzun vadeli temsilciliklerimiz ve toplam kalite ynetimi


prensipleriyle desteklenen... Entelektel Sermayemize katkda bulunmak amacyla...
her yl dzenli olarak ziyaret ettiimiz ulusal ve uluslararas fuarlarla, Ylbak Ticaret A..nin
marka deerini, misyonunu ve vizyonunu daha da gelitirebilmek adna; AB lkelerinden
ithal ettiimiz yardmc ve aktif hammaddelerle birlikte, organik hammadde ithalatna arlk
vermeye, tm hammaddeler ve retim sistemleri konusunda rn yelpazemizi daha da
geniletmeye ve de Ar-Ge almalarna destek verdiimiz firma saysn arttrmaya baladk.

2016 yl iin de zellikle verileri net olan evre ve Enerji Tketimi konusunda;

Elektrik Tketimi ..........................................................................: 16.563 KW / 3.538.- TL

Su Tketimi ...................................................................................: 18 M3 / 95.- TL

Akaryakt Tketimi .......................................................................: 10.292.- TL

Doalgaz Tketimi ........................................................................: 1.053 M3 / 923.- TL

Kat Tketimi ..............................................................................: 3.765.- TL

Seyahat Giderleri ..........................................................................: 15.289.- TL

Tedarik Zinciri Lojistik Ynetimi ve thalat Giderleri .................: 10x2.000 / 20.000.- TL

olarak, artan i hacmmza gre ortalama % 10 orannda tasarrufu gerekletirdikten sonra...

Daha nce de olduu gibi; evre, fidan ve aa dikimi ile ilgili sosyal sorumluluk
kampanyalarna destek vererek karbon salnmmz iin, karbon kredisi almay...

Atk Ynetimi konusunda; tm atklarmz, T.C. evre ve Orman Bakanl nn 2872 sayl
evre Kanunu ve Kimyasal Atklar Ynetmeliiyle, 27 Austos 1995 tarih ve 22387 sayl
Resmi Gazetede yaynlanm olan Tehlikeli Atklarn Kontrolu Ynetmelii ile belirlenmi
Lisansl Geri Dnm Merkezlerinde deerlendirilmesine devam etmeyi...
Ayrca, la Sektr ile Hasta Dernekleri arasndaki iletiim kprlerinin etik bir ekilde
glendirilmesine, zellikle destek vererek... Trk Eitim Vakf, Toplum Gnllleri Vakf,
Trkiye Korunmaya Muhta ocuklar Vakf, Liay Lions stanbul Anadolu Yakas Sosyal
Hizmet Vakf gibi sivil toplum kurulularmz vastasyla... Eitim, salk, kltr ve sanat
arlkl toplumsal sosyal sorumluluk projelerine daha ok katkda bulunmay...

Yolsuzlukla mcadele iin de:

la Endstrisi verenler Sendikas ve toplu olarak KS i imzalayan ila irketleri ile birlikte,
kararlatrlan konularda ortak hareket etmeyi...

2017 yl hedeflerimiz olarak belirledik!..

Netice de bu ilerleme bildirimimizde belirttiimiz ve sz verdiimiz ekilde yolumuza devam


ederken, lkemiz ve dnya genelinde de... hzl nfus art, sknt, stres, salgnlar, savalar,
uluslararas terr, doal afetler ve yalanma dzeyinin artmas, ila sektrnn bymesini
hzlandrmaya devam edecek... Ve bu konuda ila reticilerimize de ok i decektir.

Sektrel anlamda yaptmz ortak bir alma platformunda, evre bilincine katk amacyla...
la Prospektslerinin, reticilerin veya lkemizdeki temsilcilerinin internet sitesinde
yaynlanarak ve bilgisayar imkan olmayanlar iin de gerekirse Eczaneler tarafndan sat
esnasnda kt alnarak, tamamen tasarrufa gidilmesi... ve de bunun iin resmi prosedrlerin
incelenerek, T.C. Salk Bakanl ve yetkili makamlarda gereken giriimlerin balatlmas...
eklindeki nerimize ok olumlu yaklalmas, Ylbak Ticaret A.. olarak bizleri son derece
mutlu etmi ve konunun takipisi haline getirmitir.(lkemizde; 2 Milyar Kutu la Sat /Yl)

2017 COP Raporumuzda bu konudaki gzel gelimeleri de sizlerle paylamak dileiyle...

Ahmet Ziyaeddin MER Ali Rza DEER


CEO - Genel Mdr Genel Koordinatr
YILBAK TCARET A.. YILBAK TCARET A..
GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2016


1936 ........................................... 2017 ..................................... 81. YIL

YILBAK TICARET A.S.

BARBAROS BULVARI NO: 67 D: 10 34353

34353 BESIKTAS - ISTANBUL - TURKEY

TEL: +90 212 260 59 92 (Pbx) FAX: +90 212 259 69 17

www.yilbak.com ar.deger@yilbak.com

Registration number: 23615 - 5322

Besiktas Tax Office - 9530034587

CAPITAL: 200.000.- TL

ESTLABLISHED YEAR ... 1936


Dear participants,

As a one of basic fine chemicals and excepients supplier company, we are happy together
with the Turkish Trade of Medicine Industry Employers to make a leadership to realize in our
country a first sectoral meeting in the world by joining 33 Medicine Companies on
24.05.2010

In this connection, since 1936, during our activities and business process, we act by respecting
to the environment and nature, obeying ethic and clearness principles and mutual confidence
on our activities.

These are our target without making concessions together with our shareholders, board of
directors,suppliers, laborers, managing personals who attaching importance to human health,

For this purpose...

We interpretation of our missions which are total quality assurance, the best product, best
service, best solution ,to create transparent roadmaps based on the respect to the competition,
to support by making training and seminars to our sector for the Global Compact and COP.
Yilbak has been trying to apply these principles together with management personals by
taking consideration needs of globalizing world since its foundation...
We determined in the forefront of our visions which contains increasing life period and life
quality, keeping to offer best service to our country and sector as an ambience of Yilbak
family which their well educated cultured, contemporary, possessored social responsibility,
powered motivation personals, by soul of team.

After published our third COP report on 28 February 2016, on the framework of above
mentioned our mission and vision, on the leadership of Turkish Trade of Medicine Industry
Employers,we are going on our way by supporting to the companies which they need special
meetings and training seminars.

We wish to see you for happier future

With our best wishes

Ahmet Ziyaeddin IMER Ali Riza DEGER


CEO - Managing Director General Coordinator
YILBAK TICARET A.S. YILBAK TICARET A.S.
THE COMPANIES WHICH WE REPRESENT

EXCIPIENTS & FINE CHEMICALS

SEPPIC SA (FRANCE)

Solid Dosage Forms


(Coating Agents, Solubilizers and Fillers for Direct Compresable)

Semi - Solid and Liquide Forms


(Oral and Topical)

Liquid Forms
(Parentral Use)

Sweeteners

GIFFER (FRANCE)

Plant extracts

IPS (ITALY)

Neutral sugar pellets

Pharmacetical and Nutrition Suppliments


Calcium, Magnesium etc. Mineral Salts

Active pharmaceutical ingredients


(From International Producer and Treader)
ISALTIS

High purity mineral salts

DETERGENCY
SEPPIC SA (FRANCE)

Degreasing surfactants - Foaming surfactants - Hydrotropes - Bactericides

SEED COATING AND COLORANTS

BASF THE CHEMICAL COMPANY

Sepiret - Seed Caoating Agents

ADJUVANTS FOR VETERINARY VACCINES


SEPPIC SA (FRANCE)

Montanide - Oil adjuvants for veterinary vaccines

GLASS FROSTING CHEMICALS


SEPPIC SA (FRANCE)

Lerite - Glass frosting chemicals

QUALITY CONTROL EQUIPMENTS

HELLING GmbH (GERMANY)

Non Destructive Testing NDT (&) Surface roughness measuring


CEO - GENERAL MANAGER

SALES DEPARTMENT CSR & RD FINANCE & ACCOUNT

FINE CHEMICALS FINANCE

COSMETIC CHEMICALS ACCOUNT DEPARTMENT

VETERINARY VACCINE ADJUVANTS IMPORT DEPARTMENT

SEED COATING CHEMICALS EXPORTING DEPARTMENT

GLASS FROSTING CHEMICALS DATA PROCESSING SERVICE

QUALITY CONTROL APPARATUS WAREHOUSE AND LOGISTICAL

FILLING AND CAPPING MACHINES FOR COSMETIC AND MEDICINE . . . . . . . . .

CORPORATIONAL SOCIAL RESPONSIBILITY & SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS


YILBAK TICARET A.S.
ANNUALLY GLOBAL COMPACT
COMMUNUCATION ON PROGRESS COP - 2016

***************************************************************************

Yilbak Ticaret A.S since 1936 that its foundation year, established as a limited Company
and under the leadership of deceased Dr. Cevdet IMER and Dr. Edgar POFFET and also
from the 24.May.2010 which the date signed Global Compact, aims to go on his way together
with 50 % Male & Female 10 partnership and 10 personal as a corporate citizen

Therefore the targets of progress on millennium, Yilbak Ticaret A.S. included the followings
its non abondonable principles.

The subject of Human rights,

1) To behave respectfully to the statement of Universal human rights

2) Not to give an opportunity disobeying to the human rights

The subject of labors principles,

3) To behave respectfully to all of laborers rights and laborers can freely to become organized

and to be able to make discussions.

4) Supporting improving studies and without forcing the laborers if they dont want to work.

5) To take pains especially not employing Childs on the field of suppliers and customers.

6) To prevent discrimination during the employing and working stages.

Envionment... subject,

7) To support preventing studies of environment problems

8) To support activities the increasing responsibility of environment and respect to the nature.

9) To contribute to become widespread and developing environmentally friendly

technologies for research and development.

Anti corruption subject,

10) To struggle against corruption in all its forms including extortion, bribery, tribute and

unregistered economy.
Also, as we declared our report on 18.02.2010 during the meeting about sectoral focusing at
Istanbul Commerce Chamber with representative of Medicine Employers Trades Union, Chief
of UN Global Compact Turkey network and medicine sector of Turkey...

The first remembering thing about the subject of human health is medicine sector which
Yilbak Ticaret A.S. has been involved since many years. Medicine sector should be to take
into consideration with numbers of employers, working methods, importance ,influence area
on the society. Therefore this sector one of most important sector for our country.

The domestic and international big medicine companies have large business potential with
their well organized foundation at whole country are in the position which influence directly
the society.

Thanks to above mentioned position of medicine sectors working system has been keeping
and organization by the circulars, instructions,etc.

Also domestic and foreign companies, begin the application of updated management systems
in order to constitute productivity and correct organization by their strategically planning.

The working system can be keep quite clearly and developments on many subjects (research
and development, production capacities, sales, salaries, social rights, number of employers,
regional constructions, product numbers etc.) can be determinate according to datum.

On the basis of this scope, under the view of Global Compact, the problems and solution
suggestions of medicine sector exposed after taking point of view common partners (T.C.
Ministry of Health Medicine Union Industrialists, Association of medical research companies,
Turkish Union of druggists, Pharmaceutical warehouse union, Turkish doctors union etc)

The following studies has been decided;

a) To do awareness the society against to medicine consumption

b) Organizing collecting of medicines which expired dates via drugstores and municipalities.

c) Creating principles of waste product management via related ministries, public

institutions, non-governmental organizations and private sector.

d) Installation ,inspection and capacity increasing of regional waste disposal facilities

e) Institutional education organizations about the water and energy using, carbon credit,

carbon dioxides emission, CO2 production and waste management

f) Using recycling and more less packing materials

g) Improvement logistic and distribution system

We sincerely promise to do our responsibilities above mentioned subjects.


PERFORMED SUBJECTS AND SUBJECTS WHICH WE WANT TO PERFORM

According to international datum our medicine sector by growth rate 15% has been 5 th in
Europe and 13 th in the world (that is at the 1 trillion USD market) although the USA Europe
and Japan growth rates has been decreased on the last year. The annual endorsement of it is
15 billion dollars. Our aim is to keep since many years and to keep and develop our position
on the raw material and production systems market.

As a company who obeying above principles,ethic values, missionary and visionary we


determined the performance measuring as 2016, by finishing innovation studies, completed in
and out of company educations related with UN Global compact.

In these connection on the framework Global Compact performance model.

Human rights subject; With the principle people does not want to lose valuable things, to
be respect to human and human rights and not to make discrimination, especially like
countries we import raw materials, to care and to give required support to human rights also
in our country.

Working standard subject; to respect to to become organized, negotiation rights of our


employers. Trying to keep 50 % Men, 50 % Women ratio on our working system, good sense
of belonging to contribute their life standard by making motivation, encouragement and
rewarding.

Energy consumption and environment subject on the basis end of 2015;

Electricity consumption.................................................................: 9.294 KW / 3.105.- TL

Water consumption........................................................................: 32 M3 / 278.- TL

Fuel consumption...........................................................................: 9.455.- TL

Natural gas consumption................................................................: 918 M3 / 986.- TL

Paper consumption.........................................................................: 3.355.- TL

Travelling charges..........................................................................: 22.579.- TL

Management of logistically chain supply and importing charges..: 9x2.000 / 18.000.- TL

To research sustainable improving ways about above figures.

Anti-corruption subject; to act sensitively anti-corruption subjects, not to do commercial


business without documents, to obey sectoral advertisement and travelling rules and to
support medicine keeping (data matrix) and e-recipe system in SGK

Our common decisions has been formed above mentioned subjects.


After that...

For Human rights:

We decided to full support the human rights within the framework of human rights universal
declaration published by United Nations Assembly on 10 December 1948 which confirmed
by our country on 18 May 1954, announced by EU Copenhagen criteria and conformity laws
on 22 June 1993 and studies of Turkish Prime Ministry Headship of human rights who runs
according to special law issued on 12 April 2001 numbered 4643.

For our working standards:

We would like to contribute to our intellectual capital by our patents, registered marks total
quality principles and long-term representations.

Also we would like to develop mark value, vision and mission of Yilbak Ticaret A.S. by
joining regularly the industrial and domestic fairs, to increase of imported excipients, fine
chemicals, raw materials and organic raw materials from EU countries. So our product range
and number of companies which we supported their Research & developments studies, has
been increased.

The subject of environment and energy consumption specially has net datum on 2016;

Electricity consumption.................................................................: 16.563 KW / 3.538.- TL

Water consumption........................................................................: 18 M3 / 95.- TL

Fuel consumption...........................................................................: 10.292.- TL

Natural gas consumption................................................................: 1.053 M3 / 923.- TL

Paper consumption.........................................................................: 3.765.- TL

Travelling charges..........................................................................: 15.289.- TL

Management of logistically chain supply and importing charges..: 10x2.000 / 20.000.- TL

According to our increasing turnover,after realizing to save 10 % on an average

We determined our following targets for the year 2017.

As we have done previously, to take carbon credit for carbon emission, by supporting social
responsibility campaigns related with environment and planting
Subject of waste management: To continue to send our waste products to the licensed waste
recycling centers which founded according to regulations of dangerous waste control
published by Ministry of environment and forest numbered 22387 on 27 August 1995 Besides
regulations of chemical waste products and environment law numbered 2872 issued by
Ministry of Environment and Forest.

Also our company will support to powering the communication bridges between medicine
sector and patient associations. Yilbak Ticaret A.S. will more than contribute to social
responsibility projects including education,health,art and culture by means of non-
governmental organizations like Turkish Education Foundation, social volunteers foundation,
Turkish children to be in need of protect foundation, Liay Lions Istanbul Anatolian side social
services foundation.

For anticorruption:

About the decided subjects ,to joint action together with the companies signed Global
Compact and with the Medicine Industry Employers Trade Union

Is our another 2017 target.

As a result when we going on to proceed on our way as we have promised and determined on
our COP, the problems in our country and in the world like fast population, stress,
troubles,wars, epidemic invasions, international terrorism, natural catastrophes and increasing
aging level will accelerate the growth of medicine sector
Therefore the medicine producers jobs will be much increased.

For the purpose to contribute to environmentally conscious on the sectoral meaning at the
common platform our studies are as follows:

For saving; to issue the medicine prospects on the producers or drugstores Internet web
sites.
To print them during the sales for the people who has no computers.
For this purpose researching the official procedures and starting required initiatives to the
ministry of health and other competent authorities.

Because our this suggestion has been approached positively, it has made us happy and
become a follower of this subject. (2 billion medicine box are sold in our Country)

Wish you to share with you the good developments on our COP 2017 report...

Ahmet Ziyaeddin IMER Ali Rza DEER


CEO - Managing director General Coordinator
YILBAK TICARET A.S. YILBAK TICARET A.S.