You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / DAILY LESSON PLAN

/ WEEK 2 2017
9 13 Januari/January 2017
ENGLISH NEW KSSR YEAR 1
Day/Date : Monday / 9th January 2017
Class : Year 1 Cempaka
Enrolments : 32 students
Level : Mix-Level
Time : 11.20 a.m. 11.50 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Transition Programme
Focused Skills :
Integrated Skill :
Content Standard :
Learning Standard :
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1)
2)
3)

Activities :
1) Membuat bentuk sesuai dari plastesin.
- bentuk bunga
- bentuk haiwan
Teaching Aids : Attachment Program Transisi
Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :

ENGLISH KSSR YEAR 5


Day/Date : Monday/ 9th January 2017
Class : Year 5 Bakawali
Enrolments : 34 students
Level : Mix-Level
Time : 12.20 p.m. 1.20 p.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Unit 1 : Family Day
Focused Skills : Listening And Speaking
Integrated Skill : Reading and Writing
Content Standard : 1.1, 2.2, 3.1
Learning Standard : 1.1.3, 2.2.4, 3.1.1
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1) Talk about the pictures in the textbook with correct description.
2) Answer questions posted by teacher about the pictures orally.
3) Write 5 simple sentences correctly

Activities :
1) Oral drills
2) Discussion
3) Pupils complete the exercises.

Teaching Aids : Whiteboard and textbook


Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / DAILY LESSON PLAN
/ WEEK 2 2017
9 13 Januari/January 2017
ENGLISH KSSR YEAR 5
Day/Date : Tuesday / 10th January 2017
Class : Year 5 Bakawali
Enrolments : 34 students
Level : Mix-Level
Time : 10.50 a.m. 11.50 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Unit 1 : Family Day
Focused Skills : Listening And Speaking
Integrated Skill : Reading and Writing
Content Standard : 1.1, 2.2, 3.1
Learning Standard : 1.1.3, 2.2.4, 3.1.1
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1) Talk about the pictures in the textbook with correct description.
2) Answer questions posted by teacher about the pictures orally.
3) Write 5 simple sentences correctly

Activities :
1) Oral drills
2) Discussion
3) Pupils complete the exercises.

Teaching Aids : Whiteboard and textbook


Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 5


Minggu :Minggu 1
Tahun :5 Cempaka
Tarikh/Hari :10 Januari 2017/Selasa
Masa :11.50 pagi 12.20 pagi
Bilangan :33 Orang
Modul :Modul 1 Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan :
1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran :
1.1.1 Menyanyi dengan pic yang betul.
- kawalan not pendek

Objektif pengajaran : Di akhir pengajaran murid dapat :-


1. Mengenal aras bunyi yang dihasilkan oleh binatang.
2. Mengetahui dan memahami pic yang betul.
- pic tinggi dan rendah

Cadangan Aktiviti :
1. Mendengar penjelasan dari guru tentang bunyi dan pic.
2. Soal-jawab.
3. Menyuaikan pic dengan betul.

Tahap Pemguasaan :TP1 ( 1.1.1 )


BBM :Carta notasi muzik,
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / DAILY LESSON PLAN
/ WEEK 2 2017
9 13 Januari/January 2017

ENGLISH KSSR YEAR 5


Day/Date : Wednesday / 11th January 2017
Class : Year 5 Bakawali
Enrolments : 34 students
Level : Mix-Level
Time : 10.50 a.m. 11.50 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Unit 1 : Family Day
Focused Skills : Reading
Integrated Skill : Reading and Writing
Content Standard : 2.2, 3.1
Learning Standard : 2.2.4, 3.1.1
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1) Talk about the pictures in the textbook with correct description.
2) Answer questions posted by teacher about the pictures orally.
3) Write 5 simple sentences correctly

Activities :
1) Oral drills
2) Discussion
3) Pupils complete the exercises.

Teaching Aids : Whiteboard and textbook


Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :

ENGLISH NEW KSSR YEAR 1


Day/Date : Wednesday / 11th January 2017
Class : Year 1 Cempaka
Enrolments : 32 students
Level : Mix-Level
Time : 8.30 a.m. 9.30 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Transition Programme
Focused Skills :
Integrated Skill :
Content Standard :
Learning Standard :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / DAILY LESSON PLAN
/ WEEK 2 2017
9 13 Januari/January 2017
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1)
2)
3)

Activities :
1) Nyanyian dan gerakan (lagu kanak-kanak)
2) Mengenal abjad
3) Menulis abjad.
Teaching Aids : Attachment Program Transisi
Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :

ENGLISH NEW KSSR YEAR 1


Day/Date : Thursday / 12th January 2017
Class : Year 1 Cempaka
Enrolments : 32 students
Level : Mix-Level
Time : 9.50 a.m. 11.20 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Transition Programme
Focused Skills :
Integrated Skill :
Content Standard :
Learning Standard :
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1)
2)
3)

Activities :
1) Bercerita tentang kejadian alam
2) Writing the alphabets
3) Colouring the alphabets.
Teaching Aids : Attachment Program Transisi
Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :

ENGLISH KSSR YEAR 5


Day/Date : Thursday / 12th January 2017
Class : Year 5 Bakawali
Enrolments : 34 students
Level : Mix-Level
Time : 11.50 a.m. 12.50 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Unit 1 : Family Day
Focused Skills : Writing
Integrated Skill : Reading and Writing
Content Standard : 3.1
Learning Standard : 3.1.1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / DAILY LESSON PLAN
/ WEEK 2 2017
9 13 Januari/January 2017
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1) Talk about the pictures in the textbook with correct description.
2) Answer questions posted by teacher about the pictures orally.
3) Write 5 simple sentences correctly according to the recipe on page 5(textbook)

Activities :
1) Oral drills
2) Discussion
3) Pupils complete the exercises.

Teaching Aids : Whiteboard and textbook


Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :

ENGLISH NEW KSSR YEAR 1


Day/Date : Friday/ 13th January 2017
Class : Year 1 Cempaka
Enrolments : 32 students
Level : Mix-Level
Time : 9.50 a.m. 11.20 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Transition Programme
Focused Skills :
Integrated Skill :
Content Standard :
Learning Standard :
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1)
2)
3)

Activities :
1) Bercerita tentang kejadian alam
2) Writing the alphabets
3) Colouring the alphabets.
Teaching Aids : Attachment Program Transisi
Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / DAILY LESSON PLAN
/ WEEK 2 2017
9 13 Januari/January 2017
ENGLISH KSSR YEAR 5
Day/Date : Friday / 13th January 2017
Class : Year 5 Bakawali
Enrolments : 34 students
Level : Mix-Level
Time : 11.50 a.m. 12.50 a.m.
Theme : World of Knowledge
Topic : Unit 1 : Family Day
Focused Skills : Language Art/Grammar
Integrated Skill : Reading and Writing
Content Standard : 4.1
Learning Standard : 4.1.1
Lesson Objectives: By the end of the lesson, pupils should be able to;
1) Talk about the recipe in the textbook with correct description.
2) Answer questions posted by teacher about the pictures orally.
3) Write 5 simple sentences correctly according to the recipe on page 5(textbook)

Activities :
1) Oral drills
2) Discussion
3) Pupils complete the exercises.

Teaching Aids : Whiteboard and textbook


Moral value : Co-operation, hardworking
Reflection :