You are on page 1of 6

SJK (C) BAN FOO

Peperiksaan Akhir Tahun


Bahasa Malaysia Tahun 3
Kertas 1

Nama______________( ) Markah ___________

Tarikh_____________ Tandatangan ibu bapa ___________

Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di Soalan 4 berdasarkan Gambar 3.


bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
Soalan 1 hingga soalan 35

Soalan 1 berdasarkan Gambar 1.

Gambar 3

4. Ibu telah membeli seikat _____


di pasar.
A. rambutan B. pisang
Gambar 1
C. mangga D. jambu
1. Ayah Ahmad bekerja sebagai ______.
A. polis B. peguam 5. Maaf cikgu, semalam ______ tidak
C. doktor D. tentera hadir ke sekolah, kata Hok Sheng.
A. saya B. dia
Soalan 2 berdasarkan Gambar 2. C. kami D. beliau

Soalan 6 berdasarkan Gambar 4.

Gambar 2

2. Encik Muthu membeli sebuah telefon Gambar 4


bimbit berjenama _______.
6. _______ mestilah rajin berusaha,
A. Motorola B. Proton Saga
kata majikan kepada pekerja.
C. Toyota D. Produa Myvi
A. Kami B. Mereka
C. Kamu D. Patik
3. Dalam cerita kanak-kanak, harimau
juga di kenali sebagai ________
7. ________ akan menurut perintah
A. Sang Belang B. Sang Kancil
Tuanku, kata Hang Tuah kepada
C. Sang Bedal D. Si Tompok
sultan Melaka.
A. Beta B. Kami
C. Saya D. Hamba

BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 1


8. ______ bertugas untuk memadamkan
kebakaran. 14. ________ ibu bapa kalau kita tidak
A. Peguam B. Guru mematuhi nasihat mereka
C. Bomba D. Jururawat A. Besar hati
B. Hati batu
Soalan 9 berdasarkan Gambar 5. C. Hancur hati
D. Murah hati

Soalan 15 berdasarkan Gambar 7.

Gambar 5

9. _______kah kemalangan bas dua


tingkat itu boleh berlaku?
Gambar 7
A. Bila B. Apa
C. Mengapa D. Bagaimana 15. Ayah mengantung sekeping gambar
_____ dinding biliknya
10. _______kah yang berjalan bersama
A. pada B. oleh
Swee Bee itu?
C. di D. dari
A. Siapa B. Apa
C. Mengapa D. Dimana
16. Susan sudah lama bersahabat ______
Nadira.
11. Siew Lee _____ Siti sedang melayari
A. dan B. oleh
internet di bilik komputer.
C. dengan D. tentang
A. sambil B. lalu
C. sementara D. dan
17. Cikgu Sarah telah menerima beberapa
keping _______ bersempena dengan
Soalan 12 berdasarkan Gambar 6.
sambutan Hari Guru.
A. kad pengenalan
B. kad jemputan
C. kad laporan
D. kad ucapan

18. Kakak menyapu sarang ______ di atas


siling.
A. lelabi B. jejentik
Gambar 6
C. rerama D. lelabah
12. Pak Mat seorang yang kaya _____
19. Saya berasa pening dan hampir
sangat kedekut
muntah apabila melalui jalan yang
A. lalu B tetapi.
______ itu
C. dan D. agar
ke Putrajaya.
A. bengkang-bengkok
13. Kartun itu ________ oleh Abang Ali.
B. bolak-balik
A. ditulis B. dicetak
C. terhuyung-hayang
C. dilukis D. dibaca
D. simpang-siur

BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 2


C. leper D. nipis
20. Ada se_______ tentera musuh di 28. Apabila lampu isyarat berwarna
kawasan sempadan negara. _____, kita mestilah berhenti.
A. sekawan B. gerombolan A. merah B. hijau
C. tompok D. kelompok C. kelabu D. jingga

21. Chong Wei _____ pandai dan baik 29. Kaca gelas yang pecah itu bertaburan
hati. di _______ lantai.
A. betul B. nian A. atas B. depan
C. sangat D. agak C. bawah D. tepi

22. ______ murid mesti memakai baju 30. Emak membeli ____ biji buah betik.
sukan berwarna putih. A. dua B. kedua
A. Beberapa B. Segala C. berdua D. kedua-dua
C. Pelbagai D. Setiap
Soalan 31 berdasarkan Gambar 9.
23. Doktor Raudhah bertugas di ______.
A. Pasaraya Seng Hong
B. Jabatan Penerangan
C. Pustaka Nilam
D. Hospital Mutiara

24. _______, berani kau memukul aku!.


A. Aduhai B. Wahai
C. Eh D. Cis Gambar 9

25. ______ anak-anak ku, pelajaran 31. Emak _______ kepala tanda tidak
adalah penting demi masa depanmu!. setuju dengan pinangan itu.
A. Aduhai A. teresak-esak
B. Oh B. menggeleng-geleng
C. Wahai C. mengangguk-angguk
D. Hai D. tersipu-sipu

26. Suara penyanyi itu sungguh _____. 32. Semua orang mestilah ________
A. kuat B. merdu peraturan jalan raya.
C. nyaring D. garau A. mengikuti B. menzalimi
C. mematuhi D. melanggari
Soalan 27 berdasarkan Gambar 8.
Soalan 33 berdasarkan Gambar 10.

Gambar 8 Gambar 10

27. Beh Hong membaling bola ragbi yang 33. Puan Jamilah ________ kerja
______ . pejabatnya menggunakan komputer
A. bujur B. bulat riba.

BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 3


A. bertaip B. tertaip D. bergaduh
C. ditaip D. menaip
34. Puan Shanti ______ kentang goreng 39. Apakah jenis ikan yang dipancing oleh
untuk anaknya. May Mei?
A. digoreng B. tergoreng A. Sembilan
C. menggoreng D. bergoreng B. Cencaru
C. Sembilang
35. Abang seorang yang pandai. D. Mabong
Perkataan seerti bagi pandai ialah
A. pintar B. bodoh 40. Apakah sikap yang perlu ada jika kita
C. sombong D. tamak memancing ikan?
A. Sabar
B. Syukur
36 hingga soalan 40.
C. Sayang
Baca petikan di bawah, kemudian jawab
D. Prihatin
soalan-soalan yang berikutnya.

Cuti sekolah baru sahaja bermula.


Ayah May Mei menghantarnya pulang ke
kampungnya di Ban Foo, Johor.

Di kampung, May Mei tinggal


bersama-sama dengan datuk dan neneknya.
Datuknya berjanji akan membawanya
memancing disungai.

Keesokkan harinya, May Mei dan datuknya


pergi memancing di Sungai Ulu Tiram.
Semasa memancing, May Mei belajar sikap
bersabar kerana memancing menguji
kesabaran pemancing semasa menunggu
mendapatkan ikan.

Akhirnya, May Mei mendapat seekor ikan


Sembilang.

36. Ke manakah May Mei pergi bercuti??


A. Bandar B. Kampung
C. Pekan D. Sekolah

37. Apakah yang dijanjikan oleh datuk


kepada May Mei?
A. Membeli ikan
B. Menangkap ikan
C. Memancing ikan
D. Menjala ikan

38. Apakah maksud perkataan sabar


dalam petikan dia atas?
A. bergembira
B. bertenang
C. berdamai
BM1/3/Peperiksaan Akhir Tahun/KAR 4