‫

 אא ‬
‫א‬
‫‪ www.bahr-ansab.com‬‬
‫ אא ‬
‫(' ‪$%&$‬א‪!"#‬אد ‬

‫ﻭﻻﻳﺔ ﺍﺩﺭﺍﺭ ‬

‫ 
 ‬
‫א‪ 
 /‬‬

‫‪(* +$,‬ل ‬
‫‬

م ا‬
‫‪Windows‬‬
‫
 ‪:‬‬
‫)‪(Ms-Dos‬‬
‫ ه ا ا
م 
م‬
‫ ا ام‪.‬‬
‫ ا‪ " # #
$‬ا!
ت‪.‬‬
‫)‪(Multitasking‬‬
‫ا ام أآ‪( ) * +,- # . /‬ن وا‪. %‬‬
‫و ‪ 2‬ا‪ 
9‬ر  ‪ * .7‬ا
وس‪(Mouse).‬‬
‫)‪(Menus‬‬
‫‪ 5‬م ا‪ 4‬ا‪23‬‬
‫ا ام أ‪
@ A‬ل ور‪ #‬ز = ‪.‬ة ‪ ; 5-‬ا‪ 
4:‬ت ‪ ((Icons‬وه ‪
4+,- /-‬ت ‪. $#‬‬
‫ د ا‪:‬وا‪ . #‬ا ‪ً C D 
!% E F‬ا‪.‬‬
‫‪  C‬ة إ= ارات ‪ #‬ه ا ا
م ‪(Windows 95, Windows 98, Windows 2000 ) /#‬‬‫)‪(Windows NT‬و ‪ -‬أ‪ %‬ه ‪ K‬ا‪ =J‬ارات ) ‪I‬ن أول ‪ ; . 
#‬ا
‪ A‬ه ‪. $
#‬ف ‪L, 5‬‬
‫ا@ ‪ O P % E‬ي ;‪:‬‬
‫‪ 
C‬ز ا@‪computer).- +#‬‬

‫‪(My‬‬

‫‪S9 #‬ل ها ا‪ ", 5 #.‬رؤ ‪.O#‬آ
ت ا‪. D:‬اص ‪ # /#‬ا‪. 4‬ص ا )‪ (:A‬ا‪. 4‬ص ا‪(:C) E T‬‬
‫و
= ‪ .‬أ‪. 9‬ى ‪ /#‬ا‪
$
,‬ت و‪ %‬ا ‪ ...2@O‬ا ‪.W‬‬

‫ ا‪ O‬و)
ت‬

‫‪(Recycle‬‬

‫)‪Bin‬‬

‫ ‪%‬ف أ‪ %‬ا!
رس أو ا!
ت )‪ 2 Y I‬و‪ ) 
$X‬ه ‪ K‬ا‪ ، 5‬وإذا أرد
‪ 
) %‬أو ا ‪ 2 ) 

C.‬‬
‫‪ * .7‬ه ا ا‪. #.‬‬
‫‪ L! T#‬ا‪\ . J‬‬

‫‪(The‬‬

‫)‪internet‬‬

‫ ‪ * .7‬ه ا ا‪ L! T# ]#
. - ", 5 #.‬ا‪.\ . J‬‬
‫‪ ^. A‬ا
م‬

‫‪(Task‬‬

‫)‪bar‬‬

‫‪ ) C‬أ! ‪ L,  A
A‬ا@ ‪ ،E‬و‪ ;  C‬أ‪
5 ; TD‬ر ه ا ا ‪ ^.‬زر إ أ ‪ start‬وا ي ‪Y S9 #‬‬
‫ ‪ 9‬إ ; ا‪. +‬ا‪ ،]#‬آ
‪ O‬ي ) أ‪ ; Y ; TD‬ر‪ ،
5 #‬و ع ا@ 
‪ ،‬ور‪ T #‬ت‪ ...‬ا ‪.W‬‬
‫‪ +‬ا ارد‪:‬‬

‫)‪(Inbox‬‬

‫) ‪ 
%‬و‪ C‬د )
آ` ‪ #‬دم )‪ * .7 $‬ه ا ا‪ ", 5 #.‬إر
ل وا ‪
+4‬ل ا!
آ‪
5‬ت وا ‪
+4‬ل ا‪ .+‬‬
‫ا‪.@J‬و ‪.‬‬
‫ا!
رة‪:‬‬

‫)‪(Mouse‬‬

‫=ُ ‪ 2‬ه ا ا
م @ ‪ " # $‬ا!
رة ‪ 5‬ا ‪ ، 

$‬إ‪ )
X‬إ ; إ‪ 
@#‬ا ام ‪ %‬ا!
‪. L-‬‬
‫ا‪. CJ‬اءات ا‪
! 53.‬رة‪:‬‬
‫ا‪. Ac‬‬

‫‪:‬وه ‪ e .O-‬ا
وس ‪ " X‬ا‪; . Ad‬‬

‫أ‪ %‬ا‪ +‬د‪.‬‬

‫ا‪ ^f‬أو ا‪ (clicking) : .4‬وه ا‪ ; .Ac‬أ‪ %‬ا‪ +‬د ‪ 2 g‬ا‪ ; ^ f‬زر ا!
رة ا‪. # . 5:‬ة وا‪ %‬ة ‪2 g‬‬
‫ا‪S )J‬ت‪.‬‬
‫ا‪ (Dragging) : EO 5‬وه ‪#‬ا= ا‪ ; ^ f‬زر ا!
رة ا‪ 
@.O- " # . 5:‬إ ; ا‪ F‬ا ‪. .-‬‬
‫ا‪ . 4‬ا دوج ‪ (Double click) :‬وه ا‪ .4‬ا‪ ;  
# -. # ". 5‬زر ا!
رة ا‪ 2 g . 5:‬ا‪S )J‬ت‪.‬‬
‫ ا‪. +‬ا‪:]#‬‬‫ أي ‪ E F ]#
.‬ا‪ ^ f‬أو ً ; زر إ أ ‪ . ) Start‬ا‪ 3
4‬ا‪.O X‬‬
‫ ‪ "f‬ا‪ 3
D ; .Ad‬ا‪.+‬ا‪D . ) Programs ]#‬ا‪- .) 23‬ل ; أ
ء ا‪.+‬ا‪ ]#‬ا  
‪ 
F‬ز‬
‫و‪S9 #‬ل ه‪ K‬ا‪ ",5 3
4‬أن 
ر ا‪ ]#
.+‬اي ‪ ..‬وذ‪ *.7 e‬ا‪ Y ^ f‬ر ا!
رة ا‪. 5:‬‬
‫وه@ ا‪.‬‬
‫ا‪. +‬ا‪Programs]#‬‬
‫إ أ‪Start‬‬

‫إ‪S j‬ق ا‪ ]#
.+‬أو ا
) ة‪:‬‬
‫‪ 2‬إ‪Sj‬ق ا
)ة إ‪ *.7 
#‬زر ا‪SjJ‬ق ا‪C‬د أ‪ ;TD‬ا‪ ]#
.+‬أو ا
)ة أو ‪ *.7‬ا‪ 
9‬ر ‪k#‬‬
‫‪(close).‬‬
‫إ‪S j‬ق‬
‫)‪ 3
D ^. A #(File‬ا‪. +‬ا‪ ]#‬وا‪ 
9‬ر‬
‫إ‪S j‬ق ا‪ 
F‬ز أو إ 
ء  و وز‪:‬‬
‫ا‪ ; ^ X‬زر إ أ‬

‫‪Start‬‬

‫ا‪ C‬د ) أ‪
5 ; TD‬ر ‪ ^. A‬ا
م)‪bar‬‬

‫‪(task‬‬

‫‪ "X‬ا‪ ; .Ad‬ا‪ Shut down .#:‬و ‪ ; ^f‬ار ا‪
! .5:‬رة ) ‪)

.‬ة ‪O-‬ي ; ‪ 
9 3‬رات‬
‫ه ‪:‬‬
‫إ 
ء و وز ‪S jJ‬ق ا‪ 
F‬ز‪.‬‬
‫إ
دة ‪ -‬و وز‪.‬‬
‫إ 
ء و وز وا ‪.‬وج إ ;‪Dos.‬‬
‫
ز ا
ر ا‪:‬ول ‪ ; ^ f 2 g‬زر ‪ K ! Yes 2 $‬أو ; زر ‪ $ No‬م ‪. K !-‬‬
‫ا ‪ 2 F% ) 2@O‬ا
) ة و‪: 
-‬‬
‫@‪ .+‬ا
)ة ) ‪ O‬ا‪ (;TD:‬وا‪
$‬دة ‪ : 
F%‬ا‪ ; ^X‬زر ا@‪ L+ T- .+‬ا
) ة ‪ o -‬آ ا
‪ A‬و ‪.‬‬‫زر ا@‪ $. # @ A ; . +‬و 
‪ ; .4‬ه ا ا ر ‪ $-‬د ا
) ة إ ; و‪ +D 
$ X‬ا@‪.. +‬‬
‫‪ .T‬ا
)ة ) ‪ O‬ا‪:‬د ;( وا‪
$‬دة ‪ : 
F%‬ا‪ ; ^X‬زر ا‪ 2F% .T.T‬ا
) ة و‪@ A ; . -‬‬‫ا
م‪.‬‬
‫أ‪^. A ;  4‬‬
‫‪ 2F% .‬ا
)ة ‪ "f :‬ا‪ ; . Ad‬أ‪ %‬أرآ
ن ا
) ة ا
ر‪ @ A . ) C‬ا‪ . Ad‬إ ; ‪ 2‬ذي رأ ‬‫وا‪ EO 5‬إ ; ا ا‪ 9‬أو ا
رج ‪ ", 5‬أن ‪. 
F% ) 2@O‬‬
‫و 
‪.‬ار ا‪^ f‬‬
‫‪ e .O‬ا
) ة ‪ " f :‬ا‪ ^. A ; . Ad‬ا‪ $‬ان 
) ة ‪ " # ^ f 2 g‬ا‪ EO 5‬إ ; ا‪ F‬ا ‪ .‬ه
‪.‬‬‫‪ ..‬ا‪ 
O‬ت 

7J‬ر ‪ @ C:‬إ‪
7‬ر ‪ . .- ^. A‬رأ ) أ ; وأ !( و‪ . .- ^. A‬أ)‪  ) 4‬أو‬‫ه ‪ K‬ا‪ ", 5 7. A:‬أن ‪.‬ى آ
‪ 
O# #‬ت ا‪
7J‬ر‪.‬‬
‫‪
5‬ر( ‪* .7  P %‬‬
‫‪ E -.‬اا) ا!‪. # %‬ة وا‪ %‬ة‪:‬‬‫ )‪ L‬أآ‪)
# ./‬ة ‪ *.7 
+-.- ",5‬و‪ " X‬ا‪
@# ) . Ad‬ن )
رغ ; ‪ ^. A‬ا
م وا‪^ f‬‬
‫; ار ا‪
! .5:‬رة ) ‪ 3
D .‬أوا‪ E -.- 
4.7  ] . #‬اا) ا!‪ %‬إ‪ 
# @ A ; 
#‬‬
‫‪cascade‬أو @ أ)‪ Tile horizontal 4‬أو @ 
‪#‬دي ‪ Tile vertically‬أو ‪ " C . T-‬اا) ‬
‫‪Minimize‬‬
‫‪all‬‬
‫‪Windows‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ E -.‬ا‪ 
4:‬ت أو ا‪ #.‬ز ; ‪ L,‬ا@ ‪:E‬‬‫ ‪ "f‬ا‪
@# ; .Ad‬ن )
رغ ; ‪ L,‬ا@‪ E‬و ‪ ; ^f‬ا!
ح ا‪
! :‬رة ) ‪ 3
D .‬أوا‪ 
- . #‬ر‬
‫‪ 3
D . ) Arrange Icons 
#‬أوا‪ . #‬أ‪. 9‬ى )
ر ‪ E -.- 
#‬ا‪ #.‬ز ‪ E 5%‬ا ‪ by name 2‬أو‬
‫‪ E 5%‬ا ع ‪ by type‬أو ‪ E 5%‬ا‪ by size 2 FO‬أو ‪ E 5%‬ا
ر‪by date.W‬‬

‫‪Icons‬‬
‫آ! ا‪ TO‬ل ; ا‪ 
$‬ت وا‪
5‬ة‬

‫‪Arrange‬‬
‫) ‪
,‬ق‬

‫ا وز‪:‬‬

.‫
) ة‬. ) help ‫ 
ة‬5# . #:‫ ^ ; ا‬X‫ ا‬2 g Start ‫ ^ ; زر إ أ‬X‫ا‬
‫م‬Dc ) Y P O+‫ ا ي أر ا‬. #:‫@
ن @ أو ا‬# 
)‫
ر
) ة و‬r‫ إ‬2 ) find E +‫ ^ ; ا‬f‫ ا‬
. 
+‫
ت  ا@ ا آ‬#$‫ ا‬. ) Display ; ^ X‫ ا‬2 g @‫
ل ا‬9‫د‬I
): 5# ) k #  P O+‫ا‬
: 
‫ ات ا‬,‫ " ا‬+-‫ ا‬: Y !% ‫ أ‬.‫ آ‬- e @‫ و‬Y-c ‫ أ‬k #  P O+
e . ) Files or folders ; ^ X‫ ا‬2 g find ‫ ) ق‬. Ad‫ " ا‬X e ‫ ذ‬$ start ‫ ^ ; زر إ أ‬X‫ا‬
.‫
) ة‬
‫ أو‬Y‫* ا‬.7 k‫ ا‬PO+- ‫ إن‬Name and Location E+‫* ا‬.7 ‫ ا
)ة و‬K‫ل ه‬S9 #‫و‬
K‫ اد‬#‫ا‬
.
‫ل‬S 9 #‫ و‬Y3 
‫ إ‬W‫
ر‬- * .7  k ‫  ا‬P O+- ‫" أن‬, 5 Date Modified E +‫ل ا‬S 9 #‫و‬
. find pick 
‫ * أي آ وردت‬.7  k ‫  ا‬P O+ ‫" أن‬, 5 Advanced E +‫ا‬ 

t ‫ا ادات‬

Windows

: 
‫ ه‬4. , 
O) 2  ‫(( وا‬Control panel 2@O ‫ ا‬% * .7  Windows t ‫ ا اد‬2 
Control 2@O ‫ ا‬% 4‫ ; أ‬. Ad‫" ا‬X‫ و‬2g #‫ و‬E@‫ ا‬L, # My computer 4‫ أ‬L)‫ا‬
. 
# -. # ‫ !
رة‬. 5:‫ ^ ; ا ر ا‬f ‫و‬panel
; ^ f e ‫ ذ‬$
(Setting)
‫ 
ر ا ادات‬2 g
Start
‫ ^ ; زر‬X‫ا‬
Control
panel
.
: 
# ‫ ر‬#‫ ا اد ة أ‬%‫ ا‬K ‫ * ه‬.7  2 
‫ ا اد‬4‫
ر أ‬9‫ ا‬%‫ا‬
K ‫ل ه‬S 9 # P %
:
\ D‫ وا‬W‫^ ا
ر‬+ X
. .
# E 5% W‫ 
وا
ر‬5‫ ا‬. ‫" أن‬, 5 #.‫ * ه ا ا‬.7 ‫و‬Date / Time
:‫ ـ‬2@O ‫" أن‬, 5 #.‫ا‬

‫ل ه ا‬S 9 #

Display

:

‫ض‬. $‫ ا‬A
A ‫ا اد‬

, E @‫ ا‬L, ; ‫ د‬C‫( ا‬Background) !‫ ا‬P % # ‫ض‬. $‫ ا‬A
A 
)‫ اا‬. = 
$ ‫ ان‬:‫ز " ا‬-‫
و‬F%‫ ط و‬,‫ أ اع ا‬P % # (Appearance) . ‫ا‬
. , 5 ‫ة‬.! $‫ ا‬kD‫
ء ا‬g‫ أ‬. x ‫ أو‬. # ‫
ر‬9‫ ا‬2 P% (Screen saver) kD‫ ا‬A
A
x3
T9 # . ‫ أن‬2@O ‫ ا‬% ‫ 
) ة‬9‫ د دا‬C‫ ا‬#.‫ل ه ا ا‬S 9 # P % Mouse : ‫ا اد ا!
رة‬
.Y ‫آ‬.% . ‫ و‬. Ad‫ @ ا‬A‫زرار و‬:‫ ا ام ا‬P % 
# 
# 5 ‫ا!
رة ا‬
‫ أن‬2@O ‫ ا‬% ‫ 
) ة‬9‫ د دا‬C‫ ا‬#.‫ل ه ا ا‬S 9 # P % (Regional Setting) : D‫ا ادات إ‬ 
# 5‫ ا‬O‫ ا‬$‫ وا‬W‫ \ وا
ر‬D‫"
م ا‬X‫ و‬Y 
‫ ; أ‬2 
O‫ او ا‬2‫
ر ا‬9‫ ) ا‬2@O 
$ 
2@O ‫" أن‬, 5 e ‫ وا و‬.$‫
م ا‬D‫ر‬:‫ ) آ 
ا‬2@O - ‫" أن‬, 5- e‫ آ‬.‫ او‬K‫) ه‬
W‫( وا
ر‬Time) \ D 
2@O ‫ً
أن‬f‫" أ‬,5 ‫ و‬+‫ ) ا‬#5‫ ا‬$‫ ع ا‬P% #(Currency)
.‫ م‬5‫ ا ^ ا‬P % #Date
‫ ع‬# ‫" أن 
ر أي ع‬, 5 2@O ‫ ا‬% ) ‫د‬C‫ ا‬#.‫ل ها ا‬S9 # (Fonts) : ‫ط‬,‫ااد ا‬
. F J‫وا‬ 
.$‫ ط ا‬,‫ا‬

‫و‪S9 #‬ل ‪ %‬ا‪ ",5 2@O‬أن ‪ kf‬أ‪C‬ة و‪.‬ا‪ ]#‬وا‪ ) 2@O‬ا ‪
@+‬ت وا‪ \ . J‬و‪ %‬ا!
‪... L-‬‬
‫ا ‪W‬‬
‫إدارة ا!
ت وا!
رس‬
‫‪O‬ي
م ‪ ]#
. ; Windows‬ا‪ k@5# Y‬اوز ‪S 9 # P % Windows Explore‬ل ه ا‬
‫ا‪  ", 5 ]#
.+‬ا 
‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪ W 5‬و ‪ 4‬و‪ %‬ف و‪ . -‬وإ 
ء أ 
ء ا!
ت وا!
رس‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪.  4.7 ) 2@O‬ض ‪ 
O#‬ت ا‪. D:‬اص‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪.  4.7 ) 2@O‬ض ا!
رس و‪ 
- 
O#‬‬
‫‪ t‬ا‪. D:‬اص ا‪ .‬وا‪. 
W 5‬‬‫و ه ا ا‪ 4. 7 C ]#
.+‬ه
‪:‬‬
‫ا‪ ; ^X‬زر ‪ "f 2g Start‬ا‪Windows Explorer . ]#
. ; ^ f 2 g Program ; .Ad‬‬
‫ا‪ ; ^ X‬زر ‪ ; ^ f 2 g Start‬ا ر ا‪
! :‬رة ‪ 3
D . - P %‬و‪ 

#‬ر ا‪k @5‬‬
‫‪Explorer‬‬
‫‪.‬‬
‫و) آ‪ S‬ا‪)
. - 
O‬ة ا‪ 254- P% k@5‬إ; ‪ 5D‬ا‪.5‬ى و‪ 
O# 
. -‬ت ا@‪ ، .- +‬أ‪
#‬‬
‫ا‪ F‬ا‪. 5‬ى ) ‪ 
.‬أ 
ء ا!
ت وا!
رس ا!‪ . T$ .‬ا
ر ) ا
) ة ا‪. 5‬ى‪.‬‬
‫‪ 
rJ S‬ر ا!
رس وا!
ت‪ ; ^f :‬ر‪ #‬ا‪.4‬ص ا‪ F 
C: ET‬ا‪.5‬ى ‪ #‬ا
)ة ) ‪" C .‬‬
‫)‪ً /‬‬
‫ا!
رس وا!
ت ا‪C‬دة )‪ Y‬و ا‪ ;  
# -. # ^f‬ر‪ #‬أي ) ‪.‬س )‪ L ! Y I‬إ‪ 
r‬ر ‪" C‬‬
‫ا!
ت وا!
رس ا!‪ .‬ا‪C‬دة ا‪ .Y9‬و@ أ‪
ً f‬ا ‪.  4.7 ) 2@O‬ض ه ‪ K‬ا!
ت وا!
رس‬
‫وذ‪. 3
D L) *.7 e‬ض ‪ View‬وا‪ 
9‬ر ا‪ Large icons .#:‬وذ‪ $F e‬ا!
ت وا!
رس ‪. -‬‬
‫@ آ‪ .+‬أو ا‪ 
9‬ر ‪ Small icons‬وذ‪ $F e‬ا!
ت وا!
رس ‪ . = @ . -‬أو ا‪ 
9‬ر ‪P OList‬‬
‫ ‪ 3
D @A ; .‬او ا‪ 
9‬ر ‪ . - PO Details‬آ
) ‪ =
!-‬ا!
ت أو ا‪ 
9‬ر ‪Arrange icons Z‬‬‫ا ‪.W‬‬
‫‪By‬‬
‫‪Date‬‬
‫‪...‬‬
‫أو‬
‫‪By‬‬
‫‪Type‬‬
‫‪By‬أو‬
‫‪Name‬‬
‫‪ 
J‬ء ) ‪.‬س ‪ )
 # C‬ة ا‪:k @5‬‬
‫‪4‬م أو ً 
‪ 
9‬ر ‪
@#‬ن ا!‪.‬س اي ‪ .‬ا 
ء‪ K‬و‪ (File) k # 3
D L) 2g #‬وو‪ " X‬ا‪ ; . Ad‬ا‪. #:‬‬‫‪ 2g ((New C‬ا‪ ; ^f‬ا‪ 2) Folder .#:‬ا 
ء )‪.‬س ‪ ) C‬ا‪ 2 54‬ا‪ 4- :‬م ‪ $‬ذ ‪Y 5 e‬‬
‫آ
‪. .‬‬
‫ ‪ .‬ا ‪. ) 2‬س أو ‪:k #‬‬
‫ ‪ "f‬ا‪ ; .Ad‬ا!‪.‬س أو ا‪ k‬ا‪,‬ب ‪ .-‬ا‪ Y‬و‪ 2g #‬ا‪ ; ^f‬زر ا!
رة ا‪ 3
D . ) :‬‬
‫‪. T#‬ة‪ 
،‬ر ‪ 
#‬ا
دة ‪ = . ) (Rename) 5-‬وق ‪ 4 , 5#‬م ‪I‬د‪
9‬ل ا ‪ 2‬ا‪.Y ) F‬‬
‫  ة ‪
!#‬ت ‪: 
#‬‬
‫ ‪ " f‬ا‪ ; . Ad‬ا ‪ k‬ا‪:‬ول و ‪. # ^ f‬ة وا‪ %‬ة ) ‪ $ Y - 2‬ذ ‪ 
!# ; ^ f e‬ح )‪ 
(Shift‬‬
‫  ‪ " C‬ا!
ت‪.‬‬‫ا‪. 5‬ى و !` ا‪ 
\ D‬ر (‪ k # . 9‬ا ‪ ,‬ا!
رة ) ‪2‬‬
‫  ة ‪
!#‬ت ‪: D.!#‬‬  

(Control) ‫!
ح‬# ; ^ f e ‫ ذ‬$ Y - 2) ‫ة‬%‫ة وا‬.# ^f ‫ول و‬:‫ ا‬k‫ ; ا‬.Ad‫" ا‬f
.Y - . k # ‫ ا!
رة 
ر آ‬, ‫ ا‬2 g ‫ى‬. 5‫ا‬
:. 9z ‫ص‬. D # ‫ أو‬. 9z ‫س‬. ) # k # 4
" f e ‫ ذ‬$ (Cut) x D . #:‫
ر ا‬9‫ ا‬2g (Edit) ..O- 3
D L! e‫ ذ‬$ ‫س‬.!‫ أو ا‬k‫م  ا‬4
(Paste).* T . #:‫ ^ ; ا‬f‫( وا‬Edit) . .O- 3
D L )‫ و‬Y ‫ إ‬4‫اد ا‬. ‫ ) ا@
ن ا‬. Ad‫ا‬
:. 9z ‫ص‬. D # ‫ أو‬. 9z ‫س‬. ) # . /‫ أو أآ‬k # W 5
(Copy) W5 .#:‫
ر ا‬9‫ ا‬2g (Edit) ..O- 3
D L! e‫ ذ‬$ Y5 ‫اد‬.‫س ا‬.!‫ أو ا‬k‫م  ا‬4
(paste).. #:‫ ^ ; ا‬f‫( وا‬Edit) . .O- 3
D L)‫ و‬Y‫ إ‬W5‫اد ا‬.‫ ) ا@
ن ا‬.Ad‫" ا‬f e‫ ذ‬$
. 

@# #
‫ ا
ؤه‬4‫
ا‬#‫ 
أ‬g ‫ = رة‬9‫ أ‬$- W 5‫ ه أن ا‬4‫ وا‬W 5‫ق  ا‬. !‫ ا‬: %S#
:. /‫س أو اآ‬. ) ‫ أو‬k # ‫ ف‬O
‫ أو‬File k # 3
D # Delete ‫
ر‬9‫ أو ا‬Delete ‫!
ح‬# ; ^ f‫ ا‬2 g #‫ و‬Y)% ‫ب‬,‫م  ا‬4.‫ة‬. T‫ ا‬3
4‫ا‬ 
#
Delete
‫
ر‬9‫ وا‬:‫ ^ ; رز ا!
رة ا‬f‫ا‬
. )‫و‬O‫ا!
ت ا‬


ع‬C. ‫ا‬

Formatting

(Recycle

Bin)

‫ و)
ت‬O‫ *  ا‬.7  @#‫و‬

Disks: .‫اص ا‬. D:‫ ا‬t-

: 
‫ ه‬4. , Y t-  2 -‫

ت و‬+‫
ل ا‬+4 
t- E F ‫ ة‬F‫اص ا‬. D:‫ ا ام ا‬+D
‫ 
) ة‬# (A :) ‫اص‬. D:‫ ا‬# #‫
ر ر‬9‫ ا‬2 g (A :) ‫اص‬. D:‫ ا‬# ) Y t- ‫ص ا ي‬. 4‫ " ا‬f 

. ) ‫ة‬. T‫ ا‬3
4‫ ا‬# (Format) ‫ص‬. D t- ‫
ر‬9‫ وا‬:‫!
ح ا!
رة ا‬# ^ X‫ و‬k@5‫ا‬
.‫ص‬. 4‫ ا‬5-‫ و‬$ 5‫ وا‬t‫ ع ا‬O 
S9 # ", 5 P % ‫ى‬. 9‫
) ة أ‬
‫
ر‬9‫ ا‬2 g File k # 3
D L ! e ‫ ذ‬$ ( A :) ‫ ا‬#‫ 
ر ر‬2 g #‫ و‬My computer #‫ 
ر ر‬
.‫وه@ ا‬
(Format)
‫ص‬. D t:‫ص‬. D ‫س أو‬. ) ‫ أو‬k # x3
T9 ‫
ر‬rJ
x3
T9 . #:‫ ^ ; ا‬f‫ ا‬2 g #‫ و‬3
4‫ ا‬# File k # ‫
ر‬9‫ ا‬2 g ‫ ب‬,‫ م أو ً  ا‬4
.‫ ب‬,‫ ا‬k ‫ص أو ا‬. 4‫ ا‬x3
T9 . )(Properties)
:. 9( ‫ن‬. # ‫ص‬. D ; ‫ن إ‬. # ‫ص‬. D W 5
2 g #‫( و‬A :) ‫ ا‬#‫ ر‬k @5‫ 
) ة ا‬# ‫ 
ر‬e ‫ ذ‬$ (A :) 
Y5 ‫اد‬.‫ص ا‬.4‫" ا‬f
‫ 

) ة‬. - (Copy Disk) 
# ‫ة 
ر‬. T# 3
D . ) :‫ زر ا!
رة ا‬, ‫ ا‬Y ^ f‫ا‬

‫أ‪. 9‬ى ‪ O‬د )
‪ #‬أ وإ ;‬

‫أ ا‪.W 5‬‬

‫! ‪ 5# L‬أو ‪ )
 # ]#
. -‬ة ا‪:k @5‬‬
‫‪ 2‬أو ً ا‪ 
9‬ر ا‪ 5‬ا‪,‬ب ‪ ^X 2g‬رز ا!
رة ا‪ 
# -. # . 5:‬أو  ‪ * .7‬ا‪ 
9‬ر ‪ #‬ا‪ 3
4‬‬
‫‪k #‬‬
‫و‪ 2 g #‬ا‪ 
9‬ر ) ‪Open.L‬‬
‫‪File‬‬
‫‪ )
 # k # $
,‬ة ا‪:k @5‬‬
‫ ‪4‬م أو ً ا‪ 
9‬ر ا‪ 5‬ا‪,‬ب و‪ 2g #‬ا‪ 
9‬ر ‪ # k #‬ا‪ 3
4‬وا‪ ; ^ f‬ا‪2 ) (Print) 
+7 . #:‬‬
‫‪ ; Y 
+7‬ا‪ $
,‬ا‪.)J‬ا‪. X‬‬

‫‪ ^. A‬ا
م )إ‪ )
X‬وإزا  ‪) F#.‬‬
‫@ ‪ ^.A EO‬ا
م ‪ #‬أ! ا
‪ A‬إ; ا‪ E
F‬ا‪ L+T :‬أ)‪
ً4‬وذ ‪ ; ^ f 
e‬أي ‪
@#‬ن )
رغ‬
‫ ; ا ‪ ^.‬وا‪
@ EO 5‬ن ا‪. F‬‬
‫آ‪. "- @ e‬ض ا‪ ^.‬وذ‪ "X e‬ا‪ Y 25 Y@A . ;% K% ; .Ad‬رأ
ن ‪ @ P %‬‬
‫ا‪ ^ f‬وا‪ ; o EO 5‬أو ا‪ Y$ ! :‬أو ‪.Y4 f-‬‬
‫ا اد ‪ ^. A‬ا
م‪Taskbar:‬‬
‫@ ا
ء ‪ ^.A‬ا
م ‪ *.7‬ا‪ ; ^f‬زر ا أ )‪ 2 g (Start‬ا‪ 
9‬ر ا ادات )‪ (setting‬و‪2 g #‬‬
‫ا‪ 
9‬ر ‪ ^.A‬ا
م ‪ )

. - P% Task bar‬ة ‪ ^. A x3
T9 ,‬ا
م ‪S 9 # @# P % ،‬ل ه ‪K‬‬
‫ا
)ة أن ‪ ^.A $F‬ا
م دو‪ )
ً#‬ا‪ #4‬أو إ‪
!9‬ء ‪ Y 3
4-‬أو ‪ $C‬ر‪ #‬ز ‪ 3
D‬ا‪ +‬ء = ‪.‬ة وا‪ 
r‬ر‬
‫ا‪ ^. A ; 
5‬ا
م‪.‬‬
‫وأ‪S9 # @#
ًf‬ل
)ة ‪ ^. A x3
T9‬ا
م ا‪ ; ^ f‬ا‪. E +‬ا‪  3
D ]#‬ء ا ‪Start‬‬
‫‪)

. P%Menu Program‬ة أ‪.9‬ى ‪S 9 # @ P % ،‬ل ه ‪ K‬ا
) ة إ‪ F#.  )
X‬إ ;‬
‫‪ 3
D # F#.‬ا‪. +‬ا‪.]#‬‬
‫‪ 3
D‬ا‪. +‬ا‪ ]#‬و@ إزا  ‬

‫‪ 
#‬رات ‪ #4#‬‬
‫‪O‬ي
م ووز ; ة ‪.‬ا‪ ]#‬ه
‪ @# 
S9 # P% #‬ا‪ ; )
O‬ا‪.4‬ص ا‪ ET‬و‪ 5O-‬أدا‪Y3‬‬
‫و‪ #‬ه ‪ K‬ا‪. +‬ا‪:
# ]#‬‬
‫‪ ]#
.‬ا‪ W 5‬ا‪up. 7 
%J‬‬

‫‪Back‬‬

‫‪ W 5  E F‬ا‪ 
! 7 
%‬رس ‪ #‬ا‪. 4‬ص ا‪ ; E T‬ا‪. D:‬اص ا‪ .‬وذ ‪ 
X #
ً )9 e‬ع ه ‪K‬‬
‫ا!
رس ) ‪ ,$- 
%‬ا‪. 4‬ص ا‪ E T‬و ‪ 2‬ذ ‪S 9 # e‬ل ‪ 2 P % Back up ]#
.‬ا ‪9‬ل إ ; ه ا‬

system 2g Accessories ‫
ر‬9‫ ا‬2g Programs ‫
ر‬9‫ ا‬2g start ‫^ ; زر اأ‬f‫* ا‬.7 ]#
.+‫ا‬ 
# 
C 
O ‫
ر ا!
رس ا‬9 
‫م‬4- ]#
.+‫ل ها ا‬S9 # P% Back up ; ^f‫ ا‬2g #‫و‬Tools
. .‫اص ا‬. D:‫ ; ا‬W 5 
 $-‫ و‬E T‫ص ا‬. 4‫ا‬
.
‫ ; أرد‬# 7 
%J‫ ا‬W 5‫ ا‬K ‫( ه‬Restore) ‫
ع‬C. 
‫ م‬4- ‫ ً
@ أن‬f‫] أ‬#
.+‫ل ه ا ا‬S 9 #‫و‬

defragmentation

]#
.

: 

. ‫دي إ ; ز
دة‬d 
# 
f$ " # ‫
ت‬j‫ا‬.!‫ ] ا‬#‫ ود‬E T‫ص ا‬. 4‫!
ت ا‬# "C E-.- ; $ ‫وه‬
‫
ر‬9‫ ا‬2 g #‫( و‬start) ‫ ^ ; زر ا أ‬f‫ * ا‬.7  ]#
.+‫ل إ ; ه ا ا‬9 ‫ ا‬2 ‫ و‬، .- +@‫ا‬
Disk Defragmenter .#:‫^ ; ا‬X‫ ا‬2g system tools 2g Accessories ‫
ت‬4O‫ ا‬2gPrograms
.Y 3‫ أدا‬5O-‫ و‬Y ‫ ا!
ت‬E -. ‫ م‬4 ‫ أن‬. ‫ص ا ي‬. 4‫ ا‬e ‫ ذ‬$
‫ 
ر‬2 g

Scan

disk

:

]#
. 

! 
‫ 

ت ا‬,4‫ ا‬O-‫
و‬%S=‫ وا‬Y ‫دة‬C‫
ل ا‬,:‫ ا‬P% # ‫اص‬.Do xO) $ ]#
.+‫م ها ا‬4
. 
‫

ت‬+‫ ا‬F 5- 2  ; %
2 g programs ]#‫ا‬. +‫ ا‬3
D ‫
ر‬9‫ ا‬2g start ‫^ ; زر اأ‬f‫* ا‬.7 ]#
.+‫ل إ; ها ا‬9‫ ا‬2‫و‬
P % Scan disk ]#
. ; ^ f‫ ا‬2 g #‫ و‬System Tools 3
D 2 g Accessories ‫
ت‬4O‫ ا‬3
D
Scan.Y  $
‫ أن‬. ‫ص ا ي‬. 4‫ 
ر ا‬

Drive

space

:

]#
.

‫ل إ ; ه ا‬9 ‫ ا‬2 P %. ‫ص‬. 4‫ ا‬$ ‫ 
دة‬e‫ص وذ‬.4‫دة ; ا‬C‫^ ا!
ت ا‬f ]#
.+‫م ها ا‬4 
$ 2 g Drive space 2g system Tools 2g Accessories 2g Start ‫^ ; زر‬f‫* ا‬.7 ]#
.+‫ا‬
.^X Y $ ‫ أن‬. ‫ص اي‬.4‫ 
ر ا‬e‫ذ‬ 


-‫א‬.#
HASSOUNIGG@HOTMAIL.COM
hassouni63@yahoo.com
bahransab@gmail.com