Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2007 Proba scrisă la COMERŢ Maiştri instructori Varianta 1 BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.


SUBIECTUL I
1. (10 puncte) a. (3p) - bomboane sticloase neumplute - fără adaos în masa de caramel - cu adaos în masa de caramel - bomboane sticloase umplute - pastă de fructe - sirop - miere - fondant, etc. - bomboane medicinale: - de tei - de brad - de mentol

(30 puncte)

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte un 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0.

b. (5p) Condiţii de calitate - aspectul : bucăţi de forma regulată, uscate, nelipicioase, neaglomerate. În interior masa amorfă, casantă; - culoarea : uniformă, concordantă cu aroma sau adaosul utilizat; - gustul : plăcut, dulce sau dulce acrişor ; la bomboanele cu adaosurile naturale, gust specific adaosului respectiv; - aroma : plăcută bine precizată; - mărimea : standardizată - bomboane mari - 160 – 200 buc/kg - bomboane mijlocii - 281 – 450 buc/kg - bomboane mici - peste 450 buc/kg - zahar direct reducător max. 21% - aciditate (acid citric) max. 0.7% - plumb şi arsen - lipsă - spărturi maximum 2%
Pentru oricare 5 condiţii de calitate prezentate corect şi complet se acordă câte 1 p . Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

c. (2 p) Defecte posibile : - bomboane pătate, lipicioase, aglomerate în bloc din cauza umidităţii sau a substanţelor reducătoare ridicate precum şi depozitarea defectuasă în camere cu umiditate ridicată - gust si aromă de rânced - la bomboanele cu adaosuri, datorită păstrării la cald şi depăşirii termenului de valabilitate.
Pentru fiecare defect posibil prezentat corect şi complet se acordă câte 1 p , pentru răspuns incorect sau lipsă acestuia 0 p.

Probă scrisă la

COMERŢ Maiştri instructori
1

Varianta

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2. (10 puncte) a. (2 p) Aparatele şi maşinile electrotermice pentru gătit se clasifică astfel: - după modul de reglare a temperaturii: fără reglare, cu termostat, cu întrerupător de protecţie la supraîncălzire; - după complexitatea construcţiei: reşouri cu ochiuri de gătit, aparate combinate cu ochiuri şi cuptor, maşini de gătit, rotisoare, termoplonjoare, vase firbătoare şi de copt, aparate cu microunde.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 p , pentru răspuns incorect sau lipsă acestuia 0 p.

b. (4p) Părţile componente ale maşinilor şi aparatelor pentru prelucrarea mecanică a alimentelor sunt: - motorul electric, cu puteri de 200- 500 W sau chiar mai mult; - dispozitivul de transmisie a rotaţiei direct prin axul motorului sau prin reductoare de turaţii; - carcasa, din material plastic termoizolant; dispozitive de alimentare cu energie electrică (cordon , fişă, întrerupător, schimbător de viteze); - dispozitivul sau dispozitive active de lucru
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 p , pentru răspuns incorect sau lipsă acestuia 0 p.

c. (4p) Caracteristicile tehnico- funcţionale ale maşinei electrice de măcinat cafea sunt: - tensiunea de alimentare: 220 V; - intansitatea curentului: 10 A - capacitatea de măcinare: 50 g, nu mai mult de 500 g în total; - turaţia motorului: 22000 rotaţii/ minut; - capacitatea de încărcare: 50 g; - durata de funcţionare: 1 minut; - pauza de răcire: 25 minute
Pentru oricare caracteristici prezentate corect şi complet se acordă câte 1 p , pentru răspuns incorect sau lipsă acestuia 0 p.

3. (10 puncte) a. (3 p) Etalarea mărfurilor în sala de vânzare urmăreşte să asigure: - o abundenţă de mărfuri; - o varietate cât mai mare şi nu evidenţierea unei anumite categorii de mărfuri; - un flux raţional şi o circulaţie activă a clienţilor, care să permită acestora cuprinderea întregii suprafeţe a magazinului şi contactul direct cu marfa.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte un 1 p, pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p

b. (5 p) Cerinţele care trebuie avute în vedere la realizarea tehnică a expunerii mărfurilor în interiorul magazinului se referă la următoarele: - pentru mărfurile care necesită o informare suplimentară cu privire la partea tehnică şi performanţe este necesar ca acestea să fie prezentate prin panouri, afişe, etichete, în care să se evidenţieze caracteristicile şi parametrii tehnico-funcţionali; - pentru mărfurile ce necesită o prezentare directă se vor amenaja spaţii speciale pentru demonstraţii (aparate electrocasnice şi electronice); - articolele din cadrul unei grupe de mărfuri se expun împreună, pentru a da posibilitatea clientului de a găsi la un loc mărfurile înrudite; - articolele ce urmează a fi vândute cu prioritate se vor etala în locurile frontale; - mărfurile cu circulaţie rapidă vor fi expuse aproape de magazia de mână, dar şi lângă mărfurile cu circulaţie mai lentă, pentru ca şi acestea să fie în atenţia cumpărătorilor; - în colţurile sălii de vânzare pot fi expuse 4 mărfuri de cerere zilnică, pentru a face şi aceste puncte atractive; - capetele de gondole sau stendere să fie utilizate ca locuri pentru prezentarea noutăţilor, unde etalarea va fi fantezistă şi cu un caracter puternic publicitar; - pentru unele produse, cum sunt cele electrocasnice şi electronice, expunerea este indicat să se facă şi în starea lor de funcţionare; - amplasarea şi expunerea mărfurilor în raport cu aşa-zisul complex de consum: după vârstă şi sex (totul pentru tineret, totul pentru sugari etc.), după modul de viaţă (totul pentru menaj), după evenimente şi sărbători (cadouri, jucării);
Probă scrisă la

COMERŢ Maiştri instructori
2

Varianta

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

-

în expunerea mărfurilor o atenţie deosebită se va acorda respectării regulilor de asociere a culorilor; astfel, în cadrul unor grupe de mărfuri (confecţii, tricotaje) expunerea se face pe mărimi, în cadrul acestora pe modele, iar în cadrul fiecărui model pe nuanţe coloristice.

Pentru oricare cinci cerinţe prezentate corect şi complet se acordă câte un 1 p, pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p

c. (2 p) Ceea ce trebuie să se scoată în evidenţă la etalarea mărfurilor în interiorul magazinului este abundenţa de produse, ca fiind principalul punct de atracţie a consumatorilor. Această abundenţă nu trebuie să dea senzaţia de îngrămădeală sau dezordine; dimpotrivă, mărfurile vor fi expuse cât mai estetic în funcţie de caracteristicile lor merceologice: proprietăţi fizico-chimice, mod de ambalare, culoare, formă, dimensiuni etc.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 p, pentru răspuns incomplet 1p, pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p

SUBIECTUL II

(30 puncte)

a. (10 puncte) Cerinţe de calitate al confecţiilor 1) Cerinţe estetice şi de prezentare se referă la culoarea armonioasă între confecţionare, desen, contextura materialului textil , tuşeul materialului , luciul, linia modei, care se alege în funcţie de destinaţia confecţiei, vârsta şi sexul purtătorului, moda şi de împrejurarea în care se poartă . Cerinţele estetice şi de prezentare are o importanţă cu atât mai mare cu cât astăzi se pune accent deosebit pe realizarea unor confecţii de calitate superioară. Unul din criteriile importante care stă la baza împărţirii în clase de calitate este tocmai gradul de raritate şi se referă la elemente de modă în sezon sau elemente de modă in avangardă. În acelaşi timp, prin realizarea unor confecţii cu cerinţe estetice şi de prezentare superioară se dezvoltă şi se cultivă gustul consumatorilor.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 p ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

2) Cerinţe de durabilitate : se referă la rezistenţa confecţiilor, la acţiunea diferiţilor agenţi fizico-mecanici (rezistenţa la frecare , la îndoiri repetate, la cusut, la rupere, presiune), chimici (rezistenta vopsirilor şi imprimărilor , rezistenţa la intemperii ) şi diferă în funcţie de destinaţie, vârsta, sex .
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 p ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 p ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

3) Cerinţe fiziologice şi de confort : se referă la capacitatea de izolare termică, capacitatea de transport a umidităţii, capacitate de aerisire permanentă a corpului (permeabilitatea la aer), capacitatea de a fi uşoară, uşor de întreţinut, moale, de a nu conţine elemente iritabile.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 p ; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 p ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

b. (10 puncte) Clasificarea confecţiilor din ţesături Din punct de vedere al durabilităţii, confecţiile sunt mărfuri semidurabile. Factorul care acţionează cel mai puternic asupra durabilităţii este uzura morală cauzată de acţiunea factorului « modă » .
Pentru răspuns corect si complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Din punctul de vedere al frecvenţei cererii deosebim , confecţii de strictă sezonalitate şi confecţii cu vânzare în tot timpul anului.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Din punctul de vedere al calităţii execuţiei, al calităţii materiilor prime şi auxiliare, influenţei modei şi mărimii seriei deosebite : - confecţii « de masă » - caracterizate prin simplitate în ceea ce priveşte execuţia , cu elemente de modă în sezon, realizate din ţesături din fibre chimice sau în amestec în serii mari ; - confecţii de calitate « superioară » caracterizate printr-un grad al calităţii execuţiei ridicat fată de cel anterior, cu elemente de modă în sezon şi în serii mai mici ; - confecţii de calitate « extra » şi « lux » caracterizate printr-un grad foarte ridicat al execuţiei, cu elemente de modă în avangardă, realizate din materii prime şi auxiliare de o calitate superioară şi în serii mici ;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 p, pentru răspuns parţial corect se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Probă scrisă la

COMERŢ Maiştri instructori
3

Varianta

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

După împrejurarea în care se poartă confecţia : confecţii sport pentru vacanţă şi timp liber , pentru agrement, confecţii de ocazie , confecţii de lucru pentru diferite activităţii, confecţii pentru interior şi uz casnic.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

* După materia primă, deosebim următoarele grupe de confecţii : - din ţesături din bumbac şi tip bumbac ; - din ţesături din lână şi tip lână ; - din ţesături din mătase şi tip mătase ; - din ţesături din in şi tip in ;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

După destinaţie, confecţiile se clasifică în confecţii pentru copii şi adolescenţi, confecţii pentru femei, confecţii pentru bărbaţii
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

În cadrul fiecărei grupe de confecţii se deosebesc următoarele subgrupe : - articole de îmbrăcăminte exterioară :paltoane, pardesie, impermeabile, pelerine de ploaie, costume şi taioare, sacouri, pantaloni, compleuri ; - rochii, bluze, fuste, capoate, halate ; - lenjerii de corp : cămăşi, pijamale, halate de baie, costume de baie, truse pentru nou născuţi ; - lenjerii de pat : cearceafuri de pat, feţe de pernă ; - confecţii pentru acoperirea capului : şepci, pălării ; - diverse confecţii : prosoape, feţe de masă, garnituri de masă.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 p, pentru răspuns parţial corect se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

c. (10 puncte) Verificarea calităţii confecţiilor se execută pe loturi formate din acelaşi fel de ţesătură având acelaşi model. Verificarea calităţii acestor produse în unităţile comerciale cuprinde o serie de operaţii care se efectuează în conformitate cu regulile prevăzute în standarde. Aceste operaţii sunt : - verificarea ambalării şi marcării ambalajului – se face asupra unei mostre ce reprezintă 10 % din lot, observându-se la fiecare produs din mostră modul de ambalare, starea ambalajului si marcarea acestuia.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- confruntarea marcării ambalajului cu conţinutul lui se face la aceeaşi mostră. Modul de marcare trebuie să se descrie atât din punctul de vedere al conţinutului cât şi din punctul de vedere al amplasării etichetelor.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 p, pentru răspuns parţial corect se acordă 1p , pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- verificarea culorii, aspectului şi modelului . Culorile, desenele şi combinaţiile de culori se verifică prin confruntare cu mostra ataşată la contract. Verificarea modelului se face prin confruntare cu modelul etalon .
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 p, pentru răspuns parţial corect se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- verificarea dimensiunilor de lungime şi lăţime se face prin măsurare şi confruntarea cu dimensiunile prevăzute în standarde şi norma tehnică.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- condiţiile referitoare la confecţionare şi defecte se determină vizual , prin palpare şi prin măsurări ; se constată cum au fost executate, croirea şi încheierea părţilor componente. Verificarea pieselor interioare (furniturilor) se face prin palpare şi în cazul în care este necesar se desface căptuşeala la poale la un singur exemplar ; se verifică de asemenea elasticitatea rezistenţa la tracţiunea a cusăturilor, calitatea aţei, dimensiunea cusăturilor. Odată cu verificarea modelului de confecţionare trebuie să se observe şi defectele provenite de la finisare.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 p, pentru răspuns parţial corect se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- verificarea garniturilor se face din punctul de vedere al concordanţei materialului de bază şi din punctul de vedere al amplasării
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

- verificarea caracteristicilor la ţesăturile de bază a materialelor auxiliare se face organoleptic, iar atunci când rezultatele nu sunt concludente se execută analize de laborator
Pentru răspuns corect şi complet se acorda 1 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Probă scrisă la

COMERŢ Maiştri instructori
4

Varianta

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III
-

(30 puncte)

Caracterizarea generală şi enunţarea funcţiilor specifice ale acestora: 7 p. Clasificarea mijloacelor de învăţământ: 4 p. Analiza critică a rolului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor – TIC: 5 p. Prezentarea modalităţilor de adaptare şi de integrare a mijloacelor de învăţământ la disciplina/ disciplinele de concurs, cu exemplificări (transmitere de noi informaţii, sistematizări, dezvoltare de capacităţi şi de competenţe, evaluare, utilizarea de softuri educaţionale): 14 p.

Probă scrisă la

COMERŢ Maiştri instructori
5

Varianta

1