Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la COMERŢ Maiştri instructori Varianta 5 BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem. SUBIECTUL I
1. 10 puncte a) (6p) Negocierea vânzării, se bazează pe etapele: • primirea cumpărătorului, • informarea lui, • prezentarea mărfurilor şi argumentarea în sprijinul cumpărării acestora, • perfectarea vânzării, • eventuala vânzare a unor mărfuri complementare, • conducerea respectuoasă a clientului la plecare etc. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. b) (4p) După ce o cumpărătură a fost făcută, clientul este, de obicei, receptiv pentru continuarea discuţiilor, vânzătorul putând, astfel, să-i sugereze cu chibzuinţă un produs suplimentar, complementar celui achiziţionat deja. De exemplu, o pălărie pentru plajă pentru a completa costumul de baie, o cravată pentru o cămaşă. De asemenea, este eficientă şi sugerarea unei oferte speciale, care poate să nu fie în legătură cu produsul cumpărat. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p, pentru răspuns incomplet 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.


( 30 puncte)

2. 10 puncte a. (2 p) - produse pentru igienă; - produse cosmetice propriu-zise; - produse de parfumerie; - articole de toaletă. Pentru oricare două răspunsuri corecte şi complete se acordă câte 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. b.(8 p) Aspectul se examinează vizual urmărindu-se starea suprafeţei şi a muchiilor, observânduse: dacă suprafaţa este netedă, fără crăpături şi asperităţi, dacă prezintă picături de apă sau grăsime exsudată; dacă forma are calitatea ştanţării şi inscripţiilor aplicate, respectiv dacă este omogenă, dacă este grisată sau dacă are aspect mat şi pete. Consistenţa – se determină prin pipăire şi apăsare normală a suprafeţei observând dacă este moale sau dacă are tendinţa de sfărâmare. Mirosul – se constată examinând săpunul ca atare şi apoi porţiunile tăiate înainte şi după fărâmiţare între degete. Se observă dacă este plăcut, specific sortimentului şi conform adaosurilor.
Probă scrisă la

COMERŢ

Maiştri instructori
1

Varianta

5

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Culoarea – se examinează vizual şi se compară cu mostra etalon. Ea este un indice de calitate important în ceea ce priveşte estetica produsului, dând indicaţii şi asupra materiei prime folosite, aşa, de exemplu, gradul de alb şi coloritul pastelat (roz, galben, vernil) al săpunului indică obţinerea lui din materii prime de calitate superioară, precum şi fineţea execuţiei operaţiilor tehnologice. Coloritul intens, strident, presupune utilizarea unei cantităţi mari de coloranţi care are afect negativ asupra epidermei, înăsprind-o. Închiderea culorii sau pătarea săpunului constituie indici ai alterării, acesta putând fi urmarea râncezirii sau existenţei purităţilor în grăsime. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p, pentru răspuns incomplet 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p 3. 10 puncte a. (5 p) Carnea de vită cuprinde: - muşchi fasonat preambalat; carne calitatea I preambalată,: antricot, vrăbioară, pulpă si spată. carne calitatea aII-a preambalată cuprinde: geabăn, cap de piept cu mugure, bletul cu şi fără faţă, pieptul, fleica şi rasoalele cheie; - amestec de carne de vită pentru mâncăruri , - nepreambalată cuprinde: gâtul cu junghietura şi salba, şira de la antricot; vrăbioara şi coada. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (2p) Carnea refrigerată este carnea ţinută la temperaturi de până la 5°C şi la o umiditate relativă a aerului de 75-85% . Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p, pentru răspuns incomplet 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. c. (3p) În aceste condiţii carnea se întăreşte, dar rămâne cu fibrele musculare elastice, iar sucul celular şi intercelular nu îngheaţă; culoare însă se deschide. Glicogenul se transformă în acid lactic, iar mirosul şi gustul sunt plăcute. Prin refrigerare, carnea scade în greutate şi îşi modifică culoarea în roşie-brună. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3p, pentru răspuns incomplet 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL II

( 30 puncte)

a. (14p) Bolile şi defectele vinului. Nerespectarea normelor de obţinere şi depozitare poate degrada vinurile. Bolile sunt cauzate de microorganisme. - Floarea vinului se manifestă prin formarea unei pânze alburii la suprafaţa vinului şi apariţia gustului fad şi rânced. Boala apare la vinurile slabe, cu tărie alcoolică sub 8 grade, depozitate în vase parţial umplute . - Oţeţirea vinului este produsa de bacteriile acetice care transformă alcoolul în acid acetic. Gustul devine acru şi nu se poate comercializa. Se oţetesc mai ales vinurile slabe alcoolic, păstrate în prezenţa aerului şi la temperaturi ridicate (peste 15 grade C). - Borşirea sau manitarea vinului se manifesta prin gust acru-dulceag, neagreabil. - Băloşirea vinului îl transformă într-un fluid vâscos , se întinde la curgere şi are miros respingător.

Probă scrisă la

COMERŢ

Maiştri instructori
2

Varianta

5

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Clasarea vinului este produsă de enzime care schimbă culoarea , gustul, mirosul, vinul se tulbură şi depune sedimente. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. Defectele cele mai importante sunt : mirosul de mucegai, de pământ, de doagă (lemn putred), de hidrogen sulfurat. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. b. (8p) Criterii de clasificare : 1. tăria alcoolică - vinuri tari alcool – 16 % - vinuri semitari - alcool 13 - vinuri uşoare-alcool 8-10% 2.conţinut în zahăr - seci, demiseci – 8 g/l - dulci cu 8-18 g/l - licoroase peste 18 g/l 3.culoare - albe, - roze, - roşii, - negre 4.comercial - curente de masa - de regiune superioare - soiuri pure - speciale Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p. Pentru fiecare răspuns parţial corect se acordă câte 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. c. (8 p) Se ambalează în butelii de 1000 de ml, 750 ml, sau 700 ml. Vinurile curente se închid etanş cu dopuri de plută sau plastic, peste care se aplică capişon de hârtie sau plastic. La vinurile spumante şi spumoase se folosesc dopuri fixate cu legătură de sârma. La vermuturi se aplică dopuri şi capişon de staniol şi banderolă de control. Marcarea cuprinde : denumirea sau marca de fabrică a întreprinderii furnizoare, denumirea produsului, iar pentru cele superioare se menţionează podgoria şi soiul de struguri, anul de recoltă, conţinutul net, preţul cu amănuntul, data ambalării. Depozitarea vinului se face în încăperi sau pivniţe curate, aerisite, cu temperatura cuprinsa între 5…15 grade, umiditatea relativă maximă a aerului de 75 %. Transportul buteliilor cu vin se face în lăzi, navete. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p. Pentru fiecare răspuns parţial corect se acordă câte 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL III
-

(30 puncte)

-

definirea conceptelor: metodă didactică 5p mijloace de învăţământ 5p forme de organizare a activităţii didactice 5p trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs 3x5p═ 15p

Probă scrisă la

COMERŢ

Maiştri instructori
3

Varianta

5