You are on page 1of 9

Europäisches Magazin SOWA 02.

März 2017

paprochami w środę popielcową PDO458 FO von Stefan Kosiewski
Studia Slavica et Khazarica ZECh Zniweczona Rzeczywistość

Napisał sowa (») dzisiaj w 20:05 w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj:
26× Radio: https://gloria.tv/audio/81md6bK1ccjr3hAWHoA3Hssyp

mysowa
1 godzinę temu 205

Firlefanc przysypuje Feniksa
paprochami w srode popielcowa
PDO458 FO von Stefan
Kosiewski Studia …

45:52
Firlefanc z głupia franc Teil 3.
sowa.blog.quicksnake.pl/…/Firlefanc-
przys… przysypuje Feniksa
paprochami w środę popielcową 458
Prolegomena do Odżydzania po Myśli
prof. Józefa Łepkowskiego
sowa.typepad.com/…/firlefanc-
przys… Fascynacja Obłędem Zarys
Estetyki Chazarów ZR sowafrankfurt.wordpress.com/…/kogo-jeszcze-ic…
http://sowa.typepad.com/blog/2017/03/
Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów
Przed chwilą · Poziome porysowania blachy i lakieru prawych drzwi opancerzonej limuzyny
premier Szydło biegną od uderzenia prawym nadkolem, wgniecionym (dwie jasne plamy na
fotografii) po uderzeniu w seicento; od zgniecenie na słupku (trzecia, mniejsza biała plama)
biegną także do tyłu samochodu porysowania pozostawione przez przejechane i odrzucone
seicento. Maska
podniesiona,
zgnieciona przy
uderzeniu
drugim, w
drzewo.

Wersja
Jarosława
Kaczyńskiego
(ostatniej
rozmowy z
bratem) nie
trzyma się kupy.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

Publiczne zrzucenie winy na bliźniego przez tego samego Jarosława Kaczyńskiego, przed
zamknięciem akt dochodzenia przez Prokuraturę, jest nie tylko grzechem fałszywego
świadectwa, perfidnym pomówieniem nie osądzonego jeszcze "młodego człowieka", jest
mataczeniem i wywieraniem nacisków na
Prokuraturę oraz świadków i całą opinię publiczną w
katolickiej Polsce przez bardzo mało politycznego
zboczeńca od normy zachowań w demokratycznym
państwie prawa, który powinien się dzisiaj zakopać w
prochu ze sprawcą drugiej katastrofy.,
Macierewiczem, który poganiał kierowcę na raut u
prezesa, który pogonił brata do lądowania przez
telefon satelitarny.

Wypadek Beaty Szydło. Prokuratura pozyskała dane z samochodu z 10 lutego Operacja
pozyskania danych z samochodu premier, którym jechała 10 lutego, zakończona
powodzeniem. O sprawie będziemy informować na bieżąco.
krakow.onet.pl https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1154075611367670

Stefan Kosiewski POLEN 49 s ...To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom.
Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie program
pomocy przez korytarze humanitarne. Polega on na
przyjęciu w Polsce kilkuset uchodźców potrzebujących
pilnie leczenia, pomocy nadzwyczajnej, koniecznej do ich
przeżycia. Program jest więc bezpieczny. Są
do niego przygotowane: Caritas Polska,
oddziały diecezjalne Caritas, diecezje.
Najważniejsze że jest także gotowość podjęcia
tematu korytarzy humanitarnych przez
samorządy. Oczywiście, potrzebna jest
otwartość władz państwowych i na nią
czekamy... Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny
Zamachów @komisjabezstronna Strona główna

Pence, Missouri governor join cleanup at vandalized Jewish cemeteryVice President Mike
Pence and Missouri Gov. Eric Greitens on Wednesday
joined a cleanup at vandalized Jewish cemetery in a St.
Louis suburb.cnn.com

po Myśli prof. Józefa Łepkowskiego Fascynacja
Obłędem von Stefan Kosiewski Studia Slavica et
Khazarica Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona
Rzeczywistość

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów

11 min ·
pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne
Prokurator Sławomir Szeleszczyk
PK I Ko2 91.2016

Udało się pozyskać dane z rejestratora samochodu audi A-8, którym
jechała 10 lutego 2017 opancerzona premier Beata Szydło limuzyną
Nie musi w trybie pilnym zwalniać Ziobro Prokuratora Krzywickiego

Senator Lance pisze mi, że zajął się zniszczeniami na cmentarzu żydoskim
w Missouri. Po tym, jak w poprzedniej kadencji Minister Ziobro polecił
Prokuraturze w Tomaszowie Mazowieckim odczytanie danych ze zgłoszenia

tematu wandalizmu miejscowego kirkuta, wrzuconego uprzednio przeze mnie
w zgłoszeniu przestępstwa strukturom żydoskim w Prokuraturze, które nie
chciały dostrzec dla siebie interesu w tym, że dewastacji nie robi przecież nikt

bez interesu, na pokaz, dlatego Dear Friend, Senatorze Stanu New Yersey
w którym żyje więcej Kosiewskich, niż potomków Kosciuszko w całej Polsce
w pierwszym rzędzie Oni teraz zajmą się Tobą, my Friend i skażą zaocznie

Senatora USA wyrokiem nakazowym, jak Exilarchę 1 sierpnia 2007 r. za
rzekomą kradzież dzieciom starej piłki do gry w piłkę nożną, która sama sobą
nie przedstawiała wartości paprochu nawet w oku bliźniego twego, żydoskiego

Który chciałeś wyjąć poślinionym rogiem chusteczki drelichowej dla cudu
uzdrowienia sytuacji napiętej w kotle wielonarodowym, który kard. Nycz
rozpala w Piekle Polski po Magdalence podpuszczając w Liście Pasterskim

danym do czytania z ambon 5 marca br. (Jeżeli Prokuratura nie rozstrzygnie
inaczej, w ramach prewencji!), aby przyjmować tych, których Prezydent Trump
nie chce wpuszczać do Ameryki, przeciwko którym papież Bergoglio także

przemówił wczoraj przejrzawszy wreszcie na oczy - sam, co jest grane: "Bez
możliwości integracji nie można przyjmować uchodźców" - Radio Watykańskie
podało aktualne nauczanie Franciszka, z którym żyd wilamowski Nycz musi

liczyć się po sąsiedzku urodzony z panią ludzką premier Szydło, w Oświęcimiu
rocznik 1963, podfryzowana w 2004 r. na Krótkim Kursie w Stanach Obamy
O tych Fryzyjczykach z Bielskiej Wyspy Językowej, Holendrach, Olendrach

Nyczach i Szwedach z Czeladzi powiemy w czytaniu dzisiejszym dzieląc się
uwagami, jak Macierewicz kasą ze żandarmami i młodziankami za Oceanem
sadzą zadymiania sprawcy katastrofy Smoleńskiej dzieli się z Feniksem

odnowy pokoleniowej firlefanza po katastrofie pod Poznaniem w drodze na
raut u człowieka roku wsadu, czy wsieci Kalksztajna, którego katastrofę ma
przykryć cudzymi wypadkami, aby świat nie dowiedział się, z kim łoże dzielił

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

żyd i pedał nakazując bratu wykonanie zadania przez telefon satelitarny. App
permanentnej katastrofy dla Polski abdejtować trzeba więc od czasu do czasu
dla oświeżenia programowego odczytywania Polaków za głupszych od firlefanca

który z kierowcą jeździć wiernie ma od lat dwudziestu trzymając się szwanca
Nie wchodząc pedałom w Paradę Szumana, którego jp2 ogłosił błogosławionym
Europy sięgnijmy nie po Łasiczkę, ale nagą prawdę genezy języka mówionego żyda

z Wilamowic, który to Polak i Katolik, Józef Łepkowski, profesor archeologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim określił pierwszy jako żydoski w swoim liście z Kęt
z 20 września 1853 r., opublikowanym w Gazecie Warszawskiej, w nast. sposób:

"...Osobliwsza też to mowa!
coś niby z żydowska, niby z
angielska, a przecież jakby
po niemiecku. [...] ‘język
mieszkańców Wilamowic i
Hałcnowa, pomimo ich
kilkuwiecznego ocierania
się o Słowianizm z jednej
strony polski, z drugiej
szlązki, zachował całą
szorstkość gotycyzmu – jest
to dyalekt germański, ale
pochwycony w wiekach
średnich w postaci
ówczesnej zastygły’. Inni
poczytują osadników za
Holendrów, przybyłych tu
w czasie najpierwszych
religijnych zamieszek. – Nie
znam się na różnicach
starej mowy Niemców od
dzisiejszej, ani umiem po
holendersku, a więc
scharakteryzować tej gwary
nie mogę – tem bardziej, że
nikt prócz kolonistów
języka tego nie rozumie. Do
obcych mówią po polsku
lub po niemiecku, modlą
się po polsku, a przecież
przez wieki dochowali, niby zabalsamowany swój dyalekt...". http://inne-
jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/10/CulturalIdentities
pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

Język mówiony, muttersprach, w której matka Nycza z dobrym pochodzeniem etnicznym
zwracała się do buba, da przekabacić się polskimi znakami literowymi na bardziej czytelny
dla Narodu Polskiego, ufryzować na fryzyjski dialekt z domieszkami duńskiego, słowami

szkockiego na bazie jidysz z nazi gadanego, aszkenazi - mówiąc pełnym zdaniem, czego to
życie nie wrzuciło z handlem do jednego worka po rewolucji prusackiej 1775 r., po zbrojnym
zajęciu Sląska przez żydomasońskie Prusy i osadnictwo obce, enklawy językowe od Lendzin

po Szynwald i Wilamowice. A także na drodze z Czeladzi do Częstochowy wieś Kamienicę
Polską z nazwy sytuując w tym samym czasie, Olendry pod Rawą idąc na Mazowsze, itd.
w zaborze carskim prędzej, czy później integrujące się z polską ludnością katolicką mniej

czy bardziej. Historia osadnictwa w Europie wieków średnich odnotowała wielostronnie bardzo
dużo dobrych przykładów przemieszczania się ludzi także w czasach tzw. rewolucji przemysłowej
zwartymi grupami językowo, które tym różnią się od zamykania się przez żydostwo murami

getta, które ma na celu tylko i wyłącznie ochronę zagrabionego dobrobytu Israela i Trumpa
przed nowym podziałem pod hasłem sprawiedliwszego, że za zlania się spermą z miejscowymi
w jedną społeczność po przepiciu do siebie, przejściu na ty, po pierwszych lodach po francusku

Celem nowej krwi w Narodzie Polskim, Rosyjskim, czy Pruskim była integracja językowa
Tak żydoska aktorka Modjeska mówiła w teatrze po angielsku, żyd Kiepura w Berlinie
po niemiecku, jak Polak w Ameryce, Kurpś i Góral spod Zakopanego, Mazur w Prusiech

posługiwał się mową większości na skolonizowanym przez siebie osobiście, prywatnie terenie
Stara i Nowa Kolonia w Czeladzi nie pyta się już o pochodzenie swojej nazwy, nazwiska pisarza
Jacek Dehnel; przysłał mi kiedyś mailem wyjaśnienie, że jego przodek z Piłsudskim etc.; nic

to nie zmienia w kryterium obiektywnym, jedynym i niepodważalnym w .:Sprawie Poezji: bąbelki
jak o Tuwimie wyraził się prof. Henryk Elzenberg w "Kłopocie z istnieniem"; jak cię widzą, tak cię
piszą: żyd ur. w Gdańsku 1980 r., nie Szwed z Czeladzi. Tak samo, obiektywnie: Nycz i cała reszta

żażydzonego w całości Episkopatu Polski obiektywnie postrzegana jest przez Naród Polski jako
obca narośl pasożydująca na ciele niemiłosiernie eksploatowanego organizmu narodowego przez
obżydliwe zatruwanie toksynami jadu infekcyjnego narośli na latorośli Winnicy Pańskiej, żywe

ciało Kościoła Jezusa Chrystusa Pana Naszego cierpiącego po karykaturalnym wyniesieniu go
w Łagiewnikach przez tych, którym mało było wyniesienia na krzyż człowieka ubóstwionego
na kanwie wcześniejszych mitów i sag: greckich, perskich, babilońskich, egipskich, etruskich

gockich; ubóstwiano herosów o mocy, mowie i zdolnościach nadludzkich w każdym kraju
nie mogąc pojąć, skąd Walgierze to mają, czego łotrowi nie dane w czepku ze złotą łyżeczką
na raucie bawidamkowi, zdrajcy, który zadaje włócznią Zygfrydowi cios w krzyżyk na szacie

z ręki Hagena, sięga pięty Achillesa. Zdradą i perfidią zniewalają sami zniewoleni
na widok wolnych pijących wodę żywą u źródła Pięknego Dobrego Prawdziwego. Nie
mogą patrzeć Polacy na Nycza bardziej antypapieskiego od antypapieża Bergoglio

Kom of Berlin a froumer Welmeßajer,
Un wou a stond, an wou a ging,
Om Reng, ai olla Gossa, olla Stroßa,

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

Do rief a met sem tiefa Baß:
‘Kajf Drellich! faina Welmeßajer Drellich!’
Sou tree har’s fort de ganze Woch‘/
De fremda Loit, se hon an wing verstanda,
Ma docht‘ har wär vo England har.
-Dos ei kaj Wuinder; denn de Welmeßajer,
Die stomma jou vo derta har. http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/10/

Przybył do Berlina pobożny z Wilamowic
Jak chciał to stawał, a chciał to szedł
po Rynku i zaułkach, ulicach wszystkich
aż krzyknął całym swoim niskim basem
"Kupuj drelich! Fajny drelich z Wilamowic!"
Tak przepędził, przenosił tydzień cały
Albowiem ci obcy ludzie mało go rozumieli
Myśleli, że knoty ma z Anglii
- Nic dziwnego, bo Wilamowianie
oni pochodzą przecież stamtąd.

Czy Wilamowicki metropolita warszawski ks.
Kardynał dr Kazimierz Nycz, następca ks. Abpa
Stanisława Wielgusa, bżydko wyklaskanego z urzędu
Metropolity Warszawy, z polecenia brata Jarosława
małymi dłońmi Lecha Kaczyńskiego, członka żydomasońskiej
Grupy Windsor, grzesznymi naciskami na papieża naszego
Benedykta, dostał zadanie wolnomularskie do wykonania?

Chciałby sprzedać w Liście Pasterskim knoty do kaganka
Lucyfera globalistów Sorosa i Smolara z Fundacji Batorego?

Nie mówi językiem jasnym i zrozumiałym dla Polaka prawego
i Katolika świeckiego; prowokuje schizmę żydoską w Kościele
św. obżydliwym mieszaniem się swoim do polityki imigracyjnej
rządu Szydło, która na mocy spisku zawartego w Magdalence
nie ma interesować tego, kto przyjął srebrniki od władzy

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
wilka w owczej skórze
listy pasterskie posyłając
gromadę błaznów koło siebie mając

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

na pomieszanie dobrego i złego
posyp grzeszną głowę popiołem
myckę wcześniej ściągając
byś nie pobrudził nakrycia głowy

Stefan Kosiewski

13 godz. ·

Kogo jeszcze Icek Singer utrzymuje na umowę o pracę na palcówce
zagranicznej, za wyjątkiem Izraela? Tomasz Siemoniak @TomaszSiemoniak
10. Feb. 38.041,53 zł kosztował polskich podatników przyjazd ojca
E.Jannigera. Sam Janniger ma umowę o pracę w MON od 1.12.20 Sieh dir
diesen Pin auf Pinterest an! https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/kogo-
jeszcze-icek-si…/

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1317404448316071

http://yes.blox.pl/2009/10/pomnik-zolnierza-na-cmentarzu-zydowskim-w-Lodzi.html

potem załóż jarmółkę i przejdź się po cmentarzach pożydowskich
na Mazowszu, z panią prezydent Gronkiewicz-Walz a napisz Polakom
i Katolikom w kolejnym liście, czy nie widziałeś na kirkucie
agentów globalistycznej oligarchii bezbożnej, Imperium Brytyjskiego
żydomasonerii, które wnosi obcą wojnę do Europy Narodów, które mają
na celu osiągnięcie porozumienia się dla miłości w języku pidgin
zrozumiałym dla każdego, prostym, ok? ok! yes-yes, no-no, paniatno?
w którym tak znaczy tak, a nie znaczy nie, amen mówi się na koniec.

Z Panem Bogiem
Z prochu Frankfurtu nad Menem podniósł Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/81md6bK1ccjr3hAWHoA3Hssyp

Nie wolno niszczyc Narodu. Ks. abp Stanisław... von mysowa

Dear Friend,

I wanted to share with you recent actions
I have taken to combat Anti-Semitism. I
joined 157 of my colleagues in a letter sent
to Attorney General Jeff Sessions,
Homeland Security Secretary John Kelly
and FBI Director James Comey asking them
to investigate a recent surge of bomb
threats made against Jewish Community
Centers.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

I know Jewish Community Centers provide important social, recreational, educational and
cultural programs and humanitarian services for individuals and families through out New
Jersey. I was disheartened to see this hatred hit so close to home. I know many of my
constituents frequent these locations.

I was encouraged to see Vice President Mike Pence visited a vandalized Jewish cemetery in
Missouri to express the Administration's condemnation of these abhorrent acts.

Rest assured, as your Congressman I will continue to stand up against any and all acts of
Anti-Semitism.

Please see a recent Daily Record article below highlighting our efforts.

Best personal wishes,
Leonard Lance

Von: The Office of Representative Leonard Lance [mailto:nj07llima@mail.house.gov]
Gesendet: Samstag, 25. Februar 2017 00:50
An: sowa-frankfurt@freenet.de

Tomasz Siemoniak@TomaszSiemoniak

10. Feb.

38.041,53 zł kosztował polskich podatników
przyjazd ojca E.Jannigera. Sam Janniger ma
umowę o pracę w MON od 1.12.2016.
Warto pytać.

76 Antworten 194
Retweets 350
Gefällt mir

sowa

@TomaszSiemoniak
Kogo jeszcze Icek
Singer utrzymuje na
umowę o pracę na palcówce zagranicznej, za
wyjątkiem Izraela?

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. März 2017

07:36 – 1. März 2017 https://twitter.com/sowa/status/836827418258190340

Stefan Kosiewski

1 godz. · https://de.pinterest.com/pin/452752568776089599/

If stupidity had wings, it would fly
like a dove! Here is what is the
politics of politicians, so think
carefully before you vote to
anyone! pinterest.com

https://de.pinterest.com/sowamagazyn/szczury-apps/

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/03/01/kogo-jeszcze-icek-singer-utrzymuje-na-
umowe-o-prace-na-palcowce-zagranicznej-za-wyjatkiem-izraela/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Firlefanc-przysypuje-Feniksa-
paprochami-w-srode-popielcowa-PDO458-FO-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-
Khazarica-ZECh-Zniweczona-Rzeczywistosc
pl.scribd.com/skosiewski

Related Interests