You are on page 1of 1

Haiwan memerlukan tempat perlindungan.

Tempat perlindungan ini membolehkan haiwan

Berteduh daripada hujan da