You are on page 1of 5

Apa Yang Saya Perlu Pakai??

Haiwan yang berbeza berlainan litupan badannya.


bolehkah anda suaikan setiap haiwan mengikut ciri
yang betul. selamat mencuba.
Arahan: Gunting gambar haiwan di bawah. tampalkan mengikut
kategori yang betul.

Berbulu

Berbulu Pelepah Bersisik

Litupan
Badan

Cangkerang Kulit Lembab


Apa Yang Saya Perlu Pakai??
Haiwan yang berbeza berlainan litupan badannya.
bolehkah anda suaikan setiap haiwan mengikut ciri
yang betul. selamat mencuba.
Arahan: Gunting gambar haiwan di bawah. tampalkan mengikut
kategori yang betul.

Berbulu

Berbulu Pelepah Bersisik

Litupan
Badan

Cangkerang Kulit Lembab