You are on page 1of 32

ARRIGORRIAGA UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
BASAURI HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN | GEURIA.EUS | #028
2017ko MARTXOAren 2a

UMORE ONAK 35 URTE URTZI ZARATE


1925ean sortutako Moskorrak Beti futbol MOZORROGILEA ETA
taldea izan zen hazia. Egun 14 talde eta
200 jokalari inguru ditu futbol taldeak 4 2 DEKORATZAILEA DA 4 22

11.000 biztanle galdu ditu Basaurik


azken 30 urteetan, 350 bat urtero
1986an ia 52.000 biztanle zituen Basaurik. Gaur Etxebarrik goranzko joera du eta Galdakaok, Ugaok
egun 41.000 ditu eta herritarren laurdena 65 eta Zaratamok biztanlegoa mantendu egin dute
urtetik gorakoen adintartean dago azken hamarkadetan 4 5

BASAURI

LEIRE PALACIOS
ERREFUXIATUEKIN BASAURI 4 8

GREZIAN GAZTE ETA ANITZA


SAKONEAN 2-3 IRITZIA445 BASAURI 5-7 ARRIGORRIAGA 8 GALDAKAO 9 ARGAZKIAK 10 UGAO 11 ELKARRIZKETA 12 ZARATAMO 13 AISIA 14 AGENDA 15 KONTRA 16

HERRIKO TALDEAK BERRIA


SAKONEAN 2 IRITZIA 4 BASAURI 5 GALDAKAO 12 ARRIGORRIAGA 16 UGAO 18 ZARATAMO 20 ELKARRIZKETA 22 HEGO URIBE 24 AISIA 26 AGENDA 30 KONTRA 32

ZARATAMO 4 20 UGAO 4 18 ARRIGORRIAGA 4 16 KOLABORAZIOAK

Arkotxako trenbide gaineko Herriaren 642 urteak


ospatuko dituzte
Estropozu taldea,
Bizkaiko Taldekako
Biki Pozo Denak ala inor ez 4 4
Leire Palacios Atera daiteke 4 4
pasabidea aurten eraikiko hilaren 4an bertsolari txapelketan IvanPer Politika berriak 4 4
Karmelo Aiesta Elkarlana 4 6
du Euskal Trenbide Sareak Indaba lehiaketa, herri Apirilaren 30era arte Dani Maiz Arretxe eta Tour 4 32
bazkaria, kalejira eta luzatuko da lehen fasea. Janire Lopez Agirreren hitzak
Igarobidearen obrak geldiarazi zituen Aldundiak Deabru Beltzaken 30 taldek hartu dute Mendizabali buruz 4 32
lanak aurrera eramateko baimen bat falta zelako ikuskizuna izango dira parte, 200 bat bertsolarik Arkaito Tira ba! 4 32
Sakonean
2 #027
GEURIA #028
XXX
UMORE ONA FUTBOL TALDEA
otsailaren 2a
2017ko martxoaren 2a

KIROLA Umore Onakeko umeak entrenatzen / Geuria

Harrobia hezten
Usansoloko Umore Ona Kirol Elkarteak herriko kirol eta kultur arloko proiektuetan hartzen du parte g
Maiatzaren 27an eta 28an Espainia mailako txapelketa antolatuko dute haurrentzako

testua MAIDER IBAEZ hasi zen. Gaur egunera arte. Taldea fede- Bokazioa eta harrobia Usansolo Cup goi
laguntzaile UMORE ONA USANSOLO ratu zenetik 35 urte igaro dira. Umore Onak zerbitzu publikoaren boka-
zioa du Usansolon, eskola kirola eta gai-
mailako txapelketa
GALDAKAO Eskola Txikitik beteranoetara nerako talde federatuak kudeatzen ditue- maiatzaren 28an
Gaur egun ezagutzen dugun Umore Ona ki- na, kirola gozatuz, ariketa fisikoaren eta ospatuko da
1982. urtean hasi zen ofizialki lehiatzen
Usansoloko Umore Ona futbol taldea.
rol elkarteak honako talde hauek ditu 2016-
2017 denboraldian: Eskola Txiki, Eskola ki-
futbolaren bidez, dio Kike Gojenola pre-
sidenteak.
Meatzetako zelaian
Urte hartan talde federatua izatea eraba- rola -aurrebenjaminak bi talde, benjaminak Era berean, harrobiaren aldeko apustu
ki zuten zuzendaritzakoek, federazioko bi talde, kimuak bi talde, haurrak bi talde-, sendoa egiten du Umore Onak. Helburua
lehiaketan parte hartu ahal izateko. Hala kadeteen mailan bi talde, gazte talde bi eta klub moderno bat izatea da, balioak ha-
ere, denboran askoz atzerago egin behar talde bat erregional mailan. Era berean, rrobitik bertatik lantzen dituena eta joka- teak beste, Oviedo, Xixoiko Sporting, Ei-
da Umore Onaren inguruko historiaz beteranoen taldeak ere zenbait lehiake- lariek kultur eta kirol arloko ekitaldietan bar, Athletic Club, Danok Bat, Santander,
ohartzeko. tetan parte hartzen du. Guztira 14 talde parte hartzen dutena, dio Antton Irusta Txantrea eta Oberena. Bartzelonare-
1925ean, Laminako zelaietan, Usan- ditu Umore Onak eta 200 jokalari inguru, Umore Onako zuzendaritza batzordeko kin harremanetan gaude talde katalanak
solon bizi ziren lagun batzuek futbol talde gehien-gehienak usansolotarrak, diote. kideak. ere gurean parte har dezan, dio Irustak:
bat egin zuten, Moskorrak Beti izena- Balioei dagokienez, zerbitzuen boka- Ziurtatzea besterik ez da falta, baina li-
rekin. Geroago, 1931n, Umore Ona kirol zioa bera, errespetua, zintzotasuna eta tekeena da Bartzelona ere kartelean ager-
elkartea sortuko da Kerixetako Ganda-
rias tabernan. Garai hartako zuzendaritza
Bokazioa, errespetua, zuzentasuna, gardentasuna, hurbiltasu-
na, motibazioa eta talde-lana dira entre-
tzea.

taldea honako hauek osatzen zuten: Juan zintzotasuna, natzaileek zein zuzendaritza batzordeak Sare sozialetan presentzia
Sagarminaga, Luis Odiaga, Antonio Le- hurbiltasuna, ume eta gazteei irakatsi nahi dietena. Eta Umore Ona kirol elkarteak, gaur egungo
niz, Juan Egiraun, Mariano Gandarias eta
Begoa emakumea. Gerra zibila ate joka
motibazioa eta talde bere fruituak ematen ari da. teknologia berrietara egokitzeko beha-
rraz jakitun, iaz bideo bat argitaratu zuten
zebilela etenaldia izan zuten eta garai ilun lana dira Umore Onaren Espainia mailako txapelketa Youtube atarian: Umore Ona, indarra, sa-
horiek amaitutakoan lehiaketei ekin zie- balioak Maiatzaren 28an Espainia mailako futbol soia eta zoriona.
ten berriro ere. txapelketa antolatuko dute Usansoloko Bideoak 4 minutuko iraupena du eta
1982ko udaberrian erabaki zen talde Meatzeta zelaian. Usansolo Cup da txapel- Usansoloko herritarrak dira protagonis-
federatua egitea Durangoko lehiaketa ba- ketaren izena eta iaz Basauriko Basconia tak. Klubaren nortasuna eta bere filoso-
ten parte hartzeko eta 1982-83 denboral- futbol eskolarekin antolatu zuten. fia ezagutaratzen du bideoak, neska baten
dian federazioko lehiaketan parte hartzen Aurtengo txapelketan ariko dira, bes- kontakizuna ardatz hartuta.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
SAKONEAN
UMORE ONA FUTBOL TALDEA 3

Eskola Txiki / Geuria Aurrebenjaminak 2009 / Geuria

1925ean sortutako 1931n sortu zen


Moskorrak Beti futbol Umore Ona kirol
taldea da egun elkartea, baina 1982.
ezagutzen dugun urtera arte futbol taldea
Umore Onaren hazia ez zuen federatuta
jokatu

Aurrebenjaminak 2010 / Geuria

Egun, hamalau futbol Oviedo, Sporting,


talde ditu Umore Eibar, Athletic, Danok
Onak eta 200 jokalari Bat, Santander,
inguru, gehienak Txantrea eta Oberena
usansolotarrak izango dira Usansolo
Cupean Benjaminak 2007 / Geuria

Benjaminak 2008 / Geuria A Haurrak / Geuria


4 GEURIA
IRITZIAK
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

iritziak

IRITZIA IRITZIA

BIKI POZO LEIRE PALACIOS


Marienea Elkarteko kidea kazetaria

Denak ala inor ez Atera daiteke

E z dut gogoratzen nire lehe-


nengo martxoaren 8a. Ezin
gogoan eduki nire lehenengo
manifestazioa. Gogoan dut, ordea,
Gogoan dut nire
azken manifestazioa,
Gurutzetako
B ullying-a tratu txar modu bat da. Hortaz, bullying prak-
tikak bi subjektu ditu: erasotzailea eta biktima. Bull-
ying-aren berezitasunen artean nabarmenenak bi dira:
batetik, erasotzailea kolektiboa da. Horrek esan nahi du biktimak
azkenekoa. Gurutzetako ospitale-
ko esku-ohe batean nintzen bizi-
ospitaleko esku-ohe isolamendu kolektiboa bizi duela. Eta bestetik, batez ere haur eta
gazteen artean identifikatzen den praktika da, nahiz eta horrek
tza osorako diren titulu horietakoa batean nintzen, bizitza ez duen esan nahi beste adin tarte batzuetan gertatzen den eraso
eskuratzen. Goizean goiz jaiki eta osorako diren titulu praktika ez denik. Bada, tratu txarrak pairatzen dituzten biktimen
motxilan gordetzen nuen koader- artean errepikatzen diren emozio, sentimendu eta sintomak, adi-
noari orrialde bat kendu eta GORA horietakoa eskuratzen bidez: beldurra, mina, sufrimendua, isiltasuna edo pairatzen ari
BORROKA FEMINISTA idatzi nuen diren egoera azaltzeko ezintasuna, bakardadea, autoestima gale-
hizki lodiz. Egun hartu, seruma zin- arratsaldeko manifestaldira joango ra, identitate eta nortasunaren diluitzea, harremanak eraikitzeko
tzilikatzeko erabiltzen den kako ez nintzelako triste eta emakume zailtasuna, desorekak konfiantza eremuaren identifikazioan eta
hura bihurtu nuen banderaren mas- guzti horiek haien lan jardunaldia abar. Bullying-a pairatzen duten biktimak identitatea eraikitzen
ta. Argi zegoen ezingo nintzela joan noiz amaituko zain. Bizitzaren pa- ari diren subjektuak dira, eta horregatik, gazteen artean gerta-
manifara, urteetan huts egin gabe, radoxa. Egunerokoa. tzen den praktika honen arriskuak oso handiak dira; biktimaren
baina 2016an, ezinbestez, kale egin Txikikeria irudituko zaizue ba- nortasun identitarioan betirako errotuko diren kalteak eragiten
behar nuen. tzuei, zertara dator hau istorio dituen praktika da bullying-a.
Ospitaleko gelara sartzen ziren honekin pentsatuko duzue beste Bullying-a ez da atzoko kontua, baina, noiz hasi ginen prak-
bisitekin, telefonoz hitz egiten nue- batzuek... Erronkarik garrantsi- tika suntsitzailearen inguruko informazioa jasotzen? Bullying-ak
nekin... ez zegoen bestelako hizke- tzuenetarikoa dugu nire ustez: bi- biktimak hiltzen zituela jakin ahal izan genuenean, hau da,
taldirik. Egun handia da feministo- dean, lantokietan, eta batez, ere hedabideek bullying biktimen suizidioen berri ematea erabaki
tzat martxoaren 8a. Termometroa etxeetan geratzen diren emakume zutenean. Hasiera baino ez zen izan. Izan ere, oro har, tratu txa-
jartzera sartu zen erizainak bizitza- horiek guregana, feminismora, ger- rren inguruko isiltasun konplizea handia da, baita bullying-aren
ren errealitateara eraman ninduen turatzea. Nekez egingo dugu aurre- kasuan ere. Batez ere, heziketa zentroetan ematen den praktika
eskuz egindako afixari begiratzen ra emakume horiek guztiak gurekin zapaltzailea denez gero, heziketa zentroetan denbora parteka-
zion bitartean. Y eso? Galdetu zi- ez baditugu. Ezin gara gure burbui- tzen dutenen jarrerak berebiziko garrantzia dauka: ikaskideek eta
dan (42 ordutan pertsona bik soi- la moreko pareta artean etenga- langileek bullying-aren berri duten momentutik, bullying kasu
lik egin ziguten euskaraz, baina hori be bizi. Urte hauetan borrokaren horrekiko ardura bat daukate.
beste artikulu baterako utziko dut). ondorioz lortutako garaipenak eta Bullying-aren kontra heziketa funtsezkoa da. Agian horre-
Argi zegoen emakume horrentzat aurrerantzean eskuratuko ditugu- gatik, hogei urte ondoren, hedabideek beste buelta bat eman
eta ondoren sartu ziren pediatra- nak arriskuan daude. Sistema ka- diote tratu txarren gertakariari. EiTBk eta Telecinco hedabideek
rentzat zein garbitzailearentzat as- pitalistak eta heteropatriarkatuak bullying-aren kontrako kanpainak abian jarri dituzte eta horren
tearte arrunt bat besterik ez zela. Ni mehatxatzen gaitu, ez digute erraz inguruko saioak eskaintzen ari dira.
BIDALI ZURE IRITZIA

jarriko, ez. Horregatik guztiagatik Seguruenik gure herrietako heziketa zentro guztietan ger-
Bidean, lantokietan, emakume guztiok, subjektu subal- tatu da, eta gertatzen ari da momentu jakin honetan bullying
info@geuria.eus

eta batez ere, terno orok, bat egin behar dugu gure praktikaren bat. Nahiko genuekeena baino ohikoagoa delako.
nahiak, desioak eta eskubideak es- Heziketa beharrezkoa da: praktikak eta mekanismoak identifi-
etxeetan geratzen kuratu ditzagun. katu behar dira eta hori lortzeko elkarri entzutea ezinbestekoa
diren emakumeak Martxoak 8 honetan berriro ere da. Horregatik, talaia honetatik animatu nahi ditut biktima
feminismora feministon arteko indar metaketa-
ren alde dei egiten dugu. Gora ema-
horiek beldurrik ez izatera, indar eta kemen apur bat biltzera,
eta gertatzen ari zaiena azaltzera, bullying-etik ere atera daite-
gerturatzea da erronka kumeon borroka! keelako.
basauri GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
BASAURI 5

3.000 biztanle galtzen ditu Basaurik LABURREAN

hamakarda bakoitzeko, batez beste Haize-instrumentuen


tailerra Javier Alzola
fitipaldiaren eskutik
Urtetik urtera, 300 bat herritar galtzen ditu Basaurik g 1986. urtetik mantendu
den joera da g Orduan, 51.931 biztanle hartu zituen herriak; egun, 40.983 ditu HEZKUNTZA > Kultur Basaurik,
Udalaren Zirt Zart gazte zerbi-
tzuaren laguntzarekin, haize-ins-
trumentuen combo tailerra anto-
latu du apirilaren 6tik ekainaren
8ra bitartean (ostegunero, Aste
Santuan izan ezik, 8 saio). Javier
Alzola euskal musikaria izango da
ekimenaren zuzendaria (Fito &
Fitipaldis bandan parte hartu du,
besteak beste). Partaideek ikasiko
dute musika modernoko obra es-
tandarrak interpretatzen, inpro-
bisatzen, harmonia modernoa,
akordeen osaera eta zifratua eta
moldaketa originalak egiten.

Ekainaren 2tik 4ra


izango da Kaleartean
POLITIKA > Hirugarren urtez ja-
rraian, Kaleartean ekimena babes-
tuko du Udalak. Ekainaren 2tik 4ra
bitartean izango da erabilerarik ga-
beko lokaletan esku-hartze artisti-
ko iragankorrak egiteko jarduera.
Martxora arte hamar lokal huts bi-
latu beharko dituzte antolatzaileak
30 urtetan 11.000 biztanle galdu ditu Basaurik / Geuria eta apirilean deialdia irekiko dute
artista, diseinatzaile eta sortzaileek
izena eman dezaten. Maiatzean
testua JON VILLAPUN
URTEZ URTE rrien ibilbide historikoak eta datu
demografikoek arrazoiak azalaraz-
epaimahaiak parte-hartzaileen
hautaketa egingo du eta ekainaren
Hego Uriben bi dira urtetik urtera ten dituzte: batetik, 1940an 12.000 lehen asteburuan egonaldien ha-
biztanlerian gorabeherak izaten di- 2016 40.983 herritar bizi ziren Basaurin, baina La siera izango da. 400 eta 1.000 euro
tuzten herriak: batetik Basauri eta 2013 41.799 Basconia lantegia buru izan zuen in- arteko sariak banatuko dira.
bestetik Etxebarri. Azken honek 2010 42.452 dustrializazioaren eraginez 1980an
gero eta herritar gehiago hartzen 2008 42.966 52.000 biztanle izatera heldu zen.
ditu lur eremu berrietan etxebizi-
tzak eraiki baititu, eta horrela jende
2006 43.626 Bestetik, azken hogeita hamar ur-
teetan beherakada etorri da. Horren
Serigrafia ikastaroa
gaztea erakarri. Politika bera darama 2003
2000
44.935
47.036
arrazoietako bat zera da, orduan lan- martxoaren 17an eta
Basaurik, baina historikoki herri ba-
1998 48.110
gileak izan zirenak egun zahartzaro- 24an Basozelain
koitzaren ibilbidea oso desberdina ra helduta daudela. Datu adierazga-
izan da: Etxebarri txikitik ertainera 1996 48.491 rria da, gaur egun, 65 urtetik gorako GIZARTEA > Zirt Zart gazte bulegoak
badoa, Basauri erraldoitik handira 1993 50.028 adin-tartean 10.000 bat biztanle di- Serigrafia ikastraoa -Do it yourself
ari da jaisten. 1990 50.941 tuela Basaurik, hau da, herritar guz- (DIY)- antolatu du gazteentzat hila-
Datuak irakurtzea besterik ez 1988 51.730 tien laurdena. ren 17an eta 24an Basozelai Gizarte
dago interpretazioa egiteko: 1986an Eskualdeko gainontzeko herrie- Etxean 18:00etatik 21:00etara. Se-
1986 51.931
ia 52.000 biztanle zituen Basau- tan, hau da, Galdakao, Arrigorriaga, rigrafia bidezko inprimatze teknika
rik; 30 urte geroago, 41.000 inguru. Ugao eta Zaratamoren kasuan, biz- ikasiko dugu ikastaroan. Material
Zenbaitzuen buruan alarma gorria tanleria bere horretan mantendu da merkeak erabiliko ditugu eta eskuz
piztu dezakete zenbakiok, baina he- BIZTANLERIA azken urteotan. arituko gara, diote antolatzaileek.
6 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

LABURREAN

Disko bat ekoizteko


grabazio-zerbitzua
eskainiko dute
MUSIKA > Kultur Basaurik,
IRITZIA
Zirt Zart gazte zerbitzuaren

Elkarlana
laguntzarekin, kostu txiki-
ko oinarrizko grabazio-pa-
keteak eskainiko dizkie 16
urtetik gorako musikariei.
KARMELO AIESTA
ingeniaria Hain zuzen, 4 orduko (50

A
euro) eta 8 orduko (80 euro)
paketeak eskainiko dituzte.
zken Topaldian entzun Helburua da CD bat ekoiztea,
nuen inoizko egoerarik musika taldeek zein bakarla-
aldekoena dagoela euskal riek promozionatzeko erabili
Basauriko Basozelai kalea / Geuria hiztun komunitatea indartzeko. ahal izango dutena. Graba-
Ikuspuntu soziolinguistikotik, se- zio-zerbitzu honetan parte
kula ez da egon euskara erabiltzeko hartzeko izena eman behar

Jabetza pribatuko 28 etxebizitza gaitasuna duen hainbeste herri-


tar. Arlo politikoan ere funtsezko
da martxoaren 17a baino
lehen.

merkaturatzea lortu du Bidebik aldaketak egon dira, eta arrazoiak


daude pentsatzeko, euskarari da-
gokionez, aukera handia dagoela
Etxebizitza hutsak merkaturatzea da ASAP programaren helburua g elkarlana zabaltzeko. Aldeko haizea Social zinemara
Betiere bidezko prezioan eta jabeei berme batzuk eskainita
dugu, aurrerapauso esanguratsua joateko 1.500
emateko ordua da. Horrek eskatzen
du egiten dugunaz eta egin beharko sarrera zozketan
genukeenaz hausnartzea, eta bide
testua MAIDER IBAEZ zitza daude ASAP programaren bizitza bat alokatzeko hileko berriak hartzea. ZOZKETAK > Basauriko Mer-
barruan alokatuta eta batez bes- errentarik altuena. Esate baterako, ezaguna da katari Elkarteak komertzio
Eusko Jaurlaritzak ASAP progra- te 490 euroko alokairua ordain- tirabirak egon direla herri batzue- lokala sustatzeko beste kan-
ma (Alokairu Segurua, Arrazoiz- tzen dute arrendamenduan dau- Etxebideren bitartez tan eragileen artean, eta liskar paina bat jarri du martxan.
ko Prezioa) martxan jarri zuen denek. Merkatu librekoak baino ASAP programaren baitan da- horiek kalte egin diotela euskara- Kasu honetan, elkartera atxi-
2012an eta 2013az geroztik Ba- prezio baxuagoak eta lehiako- goen etxebizitza bat alokatu ren sustapenari. Gogo handiagoa kita dauden dendetan eros-
sauriko Bidebi udal sozietatea rragoak bermatzen ditu progra- nahi dutenek Etxebiden izena egon da desadostasunak airatzeko ketak egiterakoan Basauriko
programaren laguntzaile da. ma honek. emanda egon behar dute alo- eta bestearen gaineko gaitzespen Txartela erabiltzen dutenen
Programa horren helburua Udalerriaren arabera, gehie- kairuzko etxebizitza eskatzai- publikoak egiteko, elkarrizketaren artean, zinemara joateko
da jabetza pribatuko etxebizitza nezko prezio horiek aldatu egi- le gisa eta 12.000 eta 39.000 bitartez akordioak lortzeko baino. 1.500 sarrera baino gehiago
hutsak alokairuaren merkatura ten dira. Basauriren kasuan, 500 euro arteko diru-sarrerak izan Liskar-giro horrek hainbat euskal zozketatuko dituzte.
ekartzea, bidezko prezioetan eta eurokoa da ASAP barruko etxe- behar dituzte. hiztun izutu egin ditu, eta, ondo- Kanpaina otsailaren 13an
jabeei berme batzuk eskainita. Errentatzaileei dagokie- rioz, euskararen aldeko lanetik hasi zuten eta apirilaren 13ra
Ordutik hona, 2016ko abendua-
Merkatu librekoak nez, programaren baldintzak uxatu ditu. arte luzatuko da. Dagoeneko
ren 31ra, 1.436 izapide egin dira betetzen dituen etxebizitza- Zorionez, gainditu egin da sarrera batzuk banatu dituz-
ASAP programan -horietako 526 baino prezio ren edozein jabek eskaini de- egoera hori herri askotan. Harre- te. Saria lortu den establezi-
iaz-, bai jabeen aldetik bai eska- baxuagoak eta zake berea. Ezer baino lehen, manak beste modu batean antolatu menduan jasoko ditu bere sa-
tzaileen aldetik. lehiakorragoak agente laguntzaileekin harre- dira. Ikusi da euskararen norma- rrerak irabazleak eta 2017an
manetan jarri behar du, haiek lizazioa guztion ardura dela, bai zehar trukatu beharko ditu
490 euro hilero bermatzen ditu beharrezko izapideak egin di- Udalena eta baita gizarte eragileena Social Antzokiko leihatilan
Gaur egun Basaurin 28 etxebi- programak tzaten. ere, eta elkarlanean aritzea dela (azken eguna 2017ko aben-
biderik eraginkorrena. Horretarako duaren 31).
ezinbestekoa izan da jokabideak eta
ohiturak aldatzea, konfiantza-gi-

Gizarte Larrialdirako 624 laguntza jaso roa garatzea eta elkar errespeta-
tzea. Ohiturak aldatzea ez da egun Laburbirako film
dituzte Basauriko 550 familiak batetik bestera lortzen, esfortzua
eskatzen du, baina merezi du: oso
laburrak hilaren
22an Pozokoetxen
lagungarriak dira elkarlana eta giro
620.506 euro bideratu zituen iaz Udalak, horien %80 Jaurlaritzak positiboa euskal hiztunak motiba-
tzeko. PERLA TXIKIAK > Martxoa-
jarritakoak g 2015ean 715 herritarrek jaso zituten GLL laguntzak Arrazoi horregatik baliatu behar ren 22an itzuliko da Basau-
dira euskara batera eta jai-giroan rira Laburbira euskarazko
Gizarte-bazterkeria ekiditeko mendua), oinarrizko beharriza- dezkariak dioenez, 2016an sustatzeko aukera guztiak, esate film laburren zirkuitua Eus-
emanten dira Gizarte Larrialdi- netarako eta etxebizitzatik era- basauriar gutxiago hurbildu baterako, laster gure herrietara da- karabila Elkartearen eskutik
rako Laguntzak (GLL). Iaz Ba- torritako gastuetarako izan dira dira udal gizarte-zerbitzueta- torrena: Korrika. Ekimen sinboliko eta Udalaren laguntzarekin.
saurin 624 laguntza jaso zituz- (alokairua, kreditu-amortizazioak ra diru-laguntza eske: iaz 628 da batez ere, baina indar ikaraga- Zortzi laburmetrai proiek-
ten 550 familiak eta horretarako edota zorpetzea ordaintzeko). izan dira eta 2015ean 715 izan rria dauka komunitatea batzeko tatuko dituzte: Azken saskia
620.506 euroko diru-laguntzak ziren. eta aktibatzeko. Euskararen lurra (Oier Fuentes), Beti bezpera-
bideratu ditu Udalak, Eusko Jaur- Eskaera kopuru gutxiago Iaz GLLak gutxiago bana- zeharkatzen du, elkarlanaren balioa ko koplak (Ageda Kopla Tal-
laritzaren babesarekin. Gober- Asier Iragorri Basauriko Udale- tu dira, ez delako beharrezkoa erakusten lekukoa eskuz esku pa- dea), Ihesa (Alejandro Diaz
nu autonomoak 494.478 euro ko Gizarte-politika Arloko or- izan: eskabide gutxiago egon satuta, giro alaian. Askori bihotzera Castao), Elemakarrak (Ibon
jarri ditu -aurreko ekitaldietan dira eta, beraz, testuingu- heltzen zaigu. Aitortu eta eskertu Iza), Jalgi (Eki Pagoaga), 280
baino gehiago- eta gainontzeko rua baikorragoa da: basauriar behar zaie antolatzaileei egiten (Uda Films), Hileta (Kepa
126.028 euro Basauriko Udalak Emandako diru- gutxiago dago gizarte-baz- duten lana. BAT ZUK da aurtengo Sojo) eta Euspot lehiaketa-
ordaindu ditu. laguntzak, besteak terkeria egoeran. Dena dela, leloa. Aprobetxa dezagun eskain- ko spot onenak. Film labu-
Emandako diru-laguntzak, beste, etxebizitzen beharrezkoa izan balitz, au- tzen diguten aukera hori, eta izan rren emanaldi hau Pozokoe-
gehienbat, etxebizitzen manten- rrekontuak aukera emango gaitezen euskararen sustapenean txe Kultur Etxean izango da
tze-gastuetarako (argindarra, ura,
mantentze-gastuak zukeen gehiago banatzeko, protagonista: euskarak batzen ba- 19:00etatik aurrera, sarrera
komunitatea, oinarrizko ekipa- ordaintzeko izan dira dio Iragorrik. gaitu, batu gaitzala Korrikak. doan.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
BASAURI 7
ARGAZKITIK

Kareagako Mendi
Martxa West
Sindromearen alde
ELKARTASUNA > Laugarren urtez Ka-
reagako Sorgina Kultur Elkarteak
antolatu du Mendi Martxa. Apiri-
laren 2an izango da eta aurten ere
solidaritateak garrantzia izango du.
Hain zuzen ere, West Sindromea
Fundazioa laguntzea izango da hel-
BASAURI
burua.

KAREAGAKO
Aurreko edizioetan Mendi Mar-
txan lortutako dirua elkarte haue-
tara bideratu dute: Aspanovas Biz-

MENDI MARTXA
kaiko minbizidun haurren gurasoen
elkartea (2014), La Cuadri del Hos-
pi (2015) eta Down Sindromea eta

APIRILAREN 2AN
bestelako ezgaitasun intelektualak
Fundazioa (2016).
argazkia GEURIA

argazkia TOM HAGEN


Fuel Fandango,
Zea Mays eta Len
Benavente MAZen
KULTURA > MAZ Basauri jaialdiak
seigarren edizioan izango diren kon-
tzertuen berri eman du. Zea Mays,
Leon Benavente, Fuel Fandango eta
Enric Montefusco dira aurtengo pro-
gramazioaren kartel buruak. Horie-
kin batera ariko dira Rural Zombies,
Unclose eta 2016ko Rockein lehia-
BASAURI ketaren irabazleak: Albert Cavalier,

MAZ BASAURIK
Semejantes basauriarrak, Magnetico
Grupo Robot eta Donna Versus. MAZ
Basauri jaialdiak apustua egiten du

MUSIKA ONA
urtero sarreren prezioak herrikoiak
izan daitezen. 10 eta 15 euroan dau-
de salgai sarrerak BBKren kutxazai-

PREZIO ONEAN
netan edo Kutxabankeko eta Social
Antzokiko webguneetan zein Social
Antzokiko lehiatilan).

Anne Etchegoyen eta


Biotz Alai abesbatza
Social Antzokian
MUSIKA > Martxoaren 19an, igan-
dez, Anne Etchegoyen abeslari ba-
xenabartarrak kontzertua eskainiko
du Basaurin, Algortako Bihotz Alai
abesbatzarekin batera. Emanaldia
19:00etan izango da Social Antzo-
kian eta sarrerak 15 euroan daude
salgai (Social Antzokiaren bazki-
deentzako 9,75 euroan eta Gazte
Txartela dutenentzako 10,50 eu-
roan). Dagoeneko 300 sarrera ingu-
ru saldu dituzte (guztira 463 besaul-
ki daude besaulki-patioan).
Etchegoyenek arrakasta lortu
zuen Aizkoa abesbatzarekin batera
BASAURI grabatutako Les Voix Basques dis-
koarekin. Albumean euskal erre-

ANNE ETCHEGOYEN
pertorioko abesti tradizionalak eta
Etchegoyenen beraren konposi-
zioak ageri dira. Frantziako saldue-

ETA BIOTZ ALAI


netariko TOP 10ean, Mikel Laboaren
Txoria Txori bertsioak milioi bat bi-
sita baino gehiago izan ditu youtu-
argazkia SERRANO PRODUKZIOAK ben.
8 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

Sanfaustoetan ekintza berriak antolatzeko LABURREAN

erronkari aurre egin dio Herriko Taldeakek Emakumeentzako


Skate ikastaroa San
Migelen
Aurtengo Herriko KIROLA > Martxoaren 18an, la-
Taldeakeko batzordea runbatez, Zirt Zart gazte zerbi-
tzuak Udalarekin eta Basauriko
eratu dute berriki. Aritz Skate Taldearekin lankidetzan
Urtiaga itsaslapurtarra Skate mini ikastaroa antolatu
du San Migelen. Oraingo hone-
izango da lehendakari tan Emakumeak eta kirola izan
berria nahi dute hizpide, hortaz, ema-
kumeei egongo da zuzenduta
ikastaro txikia. Tailerra doakoa
Herritar guztien izango da eta nahi duenak parte
gustuko egitaraua har dezake. 18:00etan hasiko da
ikastaroa eta 20:00ak arte luza-
egiteaz gain, ekintza tuko da Taberna Nagusian.
berriak eta ezberdinak
egongo direla
aurreratu du Urtiagak Basauri Pintxo
Festa martxoaren
24tik 26ra
GIZARTEA > Helmuga Basauri
Zortzi lagunek osatzen dute Herriko Taldeaken batzorde berria / Geuria ekimenaren baitan Pintxo Festa
antolatu du Udalak martxoaren
24tik 26ra. Parte hartuko duten
testua MAIDER IBAEZ Egitaraua basauriar lan egingo dugu eta seguru nago HERRIKO TALDEAK ostalaritza establezimenduen
guztion gustukoa gauza berriak eta ezberdinak pintxoen eskaintza zabala sus-
Basauriko Jaiak prestatzeko ba- egongo direla. Aritz Urtiaga Itsaslapurrak tatzea izango da helburua. Era
tzordea osatu dute dagoeneko.
izateko lan egingo Musika kontzertuen auziaz berean, Pintxo Festaren osagarri
Aritz Urtiaga izango da lehenda- dugu galdetuta Urtiagak adierazi du Diana Garca Alaiak gisa animazio-jarduerak izango
karia (Itsaslapurrak) eta berare- erabiliko duten estrategia beti- dira, baita egun horietako kultu-
kin batera taldean egongo dira: Jai egitarauan koa izango dela: Koadrilei pro- Jon Zugazagoitia Mozkorrak ra-, kirol- eta aisialdi-agenda ere.
Diana Garcia (Alaiak), Jon Zu-
gauza berriak eta posamenak eskatzea, jendearen
gazagoitia (Mozkorrak), Raquel nahiak entzuteko eta posible de- Raquel Martin Aldatxa
Martin (Aldatxa), Roberto Al- ezberdinak egongo nean, aukeraketa egiteko.
manza (Hauspoak), Saioa Medina direla egingo nuke Roberto Almaza Hauspoak Sagardotegira
(Zigorrak), Ruth Cuesta (Basa- apustu Erantzukizuna, baina pozik irteera Txarraska
jaunak) eta Aratz Buitron (Edu- 26 urterekin Herriko Taldeakeko Saioa Medina Zigorrak
rre). lehendakari da Urtiaga: Kon- Gaztetxearekin
Oraindik ez gara buru belarri Aritz Urtiaga tuan izanda gure herriko jaiek Ruth Cuesta Basajaunak
jarri lanean sanfaustoak antola- Herriko Taldeakeko basauriarrentzako zein kan- IRTEERA > Basauriko Txarraska
tzeko, baina dagoeneko zenbait lehendakaria pokoentzako duten garrantzia, Aratz Buitron Edurre Gaztetxeak Petritegi Sagardo-
bilera egin ditugu martxa hartze- Herriko Taldeaken lehendakaria tegira (Astigarraga, Gipuzkoa)
ko, dio Urtiagak: Egitaraua ba- izateak erantzukizun eta pozta- BATZORDEA irteera antolatu du martxoaren
sauriar guztion gustukoa izateko sun handia suposatzen du. 18an eta dagoeneko salgai jarri
dituzte tiketak Ilargi tabernan
45 euroan (menua -barazkizalea
edo beganoa- eta autobusa).
Irteera ordua 17:00etan izan-
go da Bentako plazako autobus
geltokitik eta itzulera Hernanitik
04:00etan izango dela aurreiku-
si dute. Informazio gehiagorako
eskuragarri dago txarraska.ba-
sauri@gmail.com helbide elek-
tronikoa.

Kaay Feecth kultura


topalekua hilaren
23tik 25era
GIZARTEA > Zirt Zart gazte zerbi-
tzuak eta Senarte Elkarteak an-
tolatu dute laugarren urtez Kaay
BASAURI Feetch topaketa interkulturala.
Aurten martxoaren 23tik 25era

BASAURIKO FUTBOL
bitartean ospatuko da Basozelai
Gizarte Etxean, eta dantza eta
perkusio tailerrak, gazteentzako

SELEKZIO BERRIA
tailerrak eta musikaz beteriko
jaialdia prestatu dute. Parte har-
tzeko izena eman behar da Ba-
argazkia SILVIA ANDRES / BIDEBIETA sozelaiko Gazte Bulegoan.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
BASAURI 9

Martxa, kontzentrazioa eta antzerkia LABURREAN

Emakumearen Nazioarteko Egunean Torturari buruzko


erakusketa apirilaren
5era arte Pozokoetxen
Martxoaren 2tik 27ra
bitartean zenbait GIZARTEA > Giza eskubideak urratzea
munduan. Tortura izenburupean
jarduera antolatu erakusketa antolatu du Basaurin Lei-
dituzte Basaurin zaola Fundazioak, Eusko Jaurlaritza-
ren Bakegintza eta Bizikidetzarako
Emakumearen Eguna Idazkaritza Nagusiak babestuta. Era-
ospatzeko kusketa Pozokoetxe Kultur Etxean
egongo da ikusgai martxoaren 27tik
apirilaren 5era bitartean.

Apirilaren 30ean izango


da Komiki Azoka Arizko
Dorretxean
testua MAIDER IBAEZ Herrian zehar ibilbidea egingo du ibilbidea Martxa feministrak / Geuria KULTURA > Kultur Basaurik bigarren
eskuko, okasio, bildumazaleen eta
Basauriko Udalak eta Marienea auto-argitaratutakoen Komiki Azoka
Emakumeen Etxeak Martxoa- BASAURI MARTXOAK 8 EGITARAUA antolatuko du apirilaren 30ean Arizko
ren 8aren inguruko programa Dorretxean. Beste alde batetik, mar-
antolatu dute, Emakumearen txan da Ganorabako komiki lehiake-
Nazioarteko Egunaren harira. Martxoak 2, osteguna Merkatu plaza (12:45), Manue- Martxoak 24, ostirala ta. Martxoaren 31ra arte bidali daitez-
Hilabete osoan zehar ekintza ez- 18:00 Mahaingurua: Feminis- la Egigurenen estatua (13:00), 20:30 Antzerkia: Ladydi ke lanak Pozokoetxe Kultur Etxean.
berdinak prestatu dituzte, bes- moa bazterretik. Marienea. ibiltariaren estatua (13:15) eta Garcia. Social Antzokia Lehiaketa honi buruzko informazio
teak beste, Feminismoa Bazte- Sarrera doan Bentako plaza (13:30) gehiago lortzeko http://www.socia-
rretatik mahaingurua, martxa Martxoak 27, astelehena lantzokia.com/basaurikomik/ web-
feminista, Zutik emakumeok Martxoak 4, larunbata Martxoak 8, asteazkena 18:30 Antzerki-foruma: gunea, 944 666 395 telefonoa edo
kontzentrazioa eta antzerki 12:30-14:00 Martxa feminis- 13:00 Kontzentrazioa Arizgoitin Ladydi Garcia. Marienean, pozokoetxe@basauri.net helbide
emanaldia. ta: Arizgoitiko plaza (12:30), (Euria bada, udaletxeko sarreran) June Fernandezen eskutik elektronikoa daude eskuragarri.
10 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

BASAURI
BASAURI

AMAGOIA LAUZIRIKAREN
KITTO NIK UTZIKO DUT
argazkiak JON VILLAPUN / bilduma GEURIA.EUS

HEGO URIBE

ENRIKE JAIORI
OMENALDIA
argazkia KEPA MARKEZ
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
BASAURI 11

BASAURI

KARNABAS
INAUTXOREKIN
argazkiak JON VILLAPUN / argazki-bilduma GEURIA.EUS
12 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

galdakao 80.000 sinadura eta giza katea,


Metroa aldarrikatzeko urratsak
LABURREAN

Aukeren XXII. Azoka


ospatuko da hilaren
Galdakaoko Auzotarren Plataformak bilera izango du Eusko Jaurlaritzaren 3tik 5era
Garraio sailburuordearekin, baita Bizkaiko Batzar Nagusiko alderdiekin ere
MERKATARITZA > Galdakaoko
Udalak, Dendari Elkartearekin eta
Eusko Jaurlaritzarekin lankide-
tzan, Aukeren XXII. Azoka anto-
latu du martxoaren 3tik 5era. Iaz
bezala Mugaburu kalean kokatu-
ko dute azoka ondorengo ordu-
tegian: ostiralean eta larunbatean
10:30etik 20:30era eta igandean
10:30etik 14:30era. 18 stand egon-
go dira.

500 lagun elkartu ziren Santi Brouard plazan otsailaren 17an egin zuten kontzentrazioan / Silvia Andres

testua MAIDER IBAEZ etorkizuna argitu dadin. Hain zu- Metroa Galdakaora hel dadin eska- Romualda Zuloaga plaza / Udala
zen, otsailaren 20an eurekin elkar- tzeko).
Metro Bilbao Galdakaora heltzeko tu ziren, eta martxoaren 9an Anto-
proiektua 2021. urtera arte atzeratu- nio Aiz Eusko Jaurlaritzaren Garraio Giza katea Romualda Zuloaga
ko dutela adierazi du Eusko Jaurlari- sailburuordearekin bilduko dira. Era Galdakaoko Auzotarren Plataformak plaza izendatuko
tzak. Etxebarri eta Galdakao lotuko berean, Bizkaiko Batzar Nagusietan beste ekimen bat prestatu du euren
dituen 5. linea ez dela lehentasuna ordezkaritza duten alderdiekin ere aldarria lau haizeetara zabaltzeko: dute Urretan
esan du gobernu autonomikoak eta batzartzea dute helburu. Usansoloko ospitaletik Etxebarrirai-
2021era arte atzeratzea erabaki du. no (8 kilometro) 4.000 lagun biltzea GIZARTEA > Emakumearen Na-
Modu horretan, gutxienez 2026an 80.000 sinadura eta giza katea egitea, alegia. zioarteko Egunean Galdakaoko
inauguratuko litzateke Metroa Gal- Lurrazpiko trena udalerrira behin- Giza katea egiteko, Galdakaoko Udalak ekitaldi publikoa antolatu
dakaon. goz hel dadin aldarrikatzeko sina- herritarrak ez ezik, inguruko udale- du Urretan, Romualda Zuloaga ize-
Erabaki horren aurrean Galda- dura bilketa hasi zuten otsailaren rrietako bizilagunak elkartzea da as- na hartuko duen plaza ofizialtzeko.
kaoko Udalak eta Auzotarren Pla- 17an, Santi Brouard plazan kontzen- moa, horiek ere Galdakao-Usanso- Ekitaldia 19:00etan izango da.
taformak borroka egingo dute Eus- trazioa egin ondoren. Helburu nagu- lo ospitaleko erabiltzaileak baitira, Zuloaga euskal folklorearen
ko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru sia da 80.000 sinadura biltzea (beste diote eta inguruko herritarrak parte figura garrantzitsua izan zen: An-
Aldundiaren aurrean proiektuaren behin 40.000 sinadura lortu zituzten hartzera gonbidatu dituzte. dra Mari Dantza Taldearen hasie-
rako partaidea izan zen eta eza-
gutzen den albokako lehenengo
diskoa grabatu zuen 1967an.

Langabetuentzako hiru prestakuntza saio Udalak parte-hartze prozesua


ireki zuen iaz emakumeek egin-

antolatu ditu Galdakaoko Behargintzak dako ekarpenak aitortzea bilatzen


zuena eta Romualda Zuloagak
jaso zuen boto gehien.
Sare sozial eta mugikorretako marketinga, web-orrien diseinua eta logistika eta
salmenta-teknika ikastaroak eskainiko dira
Go!azen musikala
Torrezabal Aretoan
testua MAIDER IBAEZ denbora luzez daudenei daude zu- dinak lortu ahal izango dituzte. Ho-
zenduta daude ikastaro hauek. Parte nakoak dira tailerren xehetasunak: ikusteko sarrerak
Langabezian dauden galdakoztarren- hartu nahi duenak izena eman behar Marketingari buruzko ikastaroan, agortu dira
tzako lan-prestakuntzako ikastaroak du Behargintzako bulegoetan (Za- besteak beste, partaideak sare sozia-
antolatu ditu Galdakaoko Udalak. balea 35 kalea). Epea otsailaren 27an letan modu erosoan konponduko dira ANTZERKIA > Martxoaren 11n
Ikastaro hauetan laneko irtenbide zabaldu zuten. eta SEO-SEM kokapenari buruzkoak Go!azen musikala Galdakao-
asko daukaten arloak landuko di- ikasiko dituzte, baita enpresen pro- ra iritsiko da. Euskal Telebistako
tuzte, besteak beste, marketinga, Ezagutzak barneratzen filak sare sozialetan zelan martxan gazte fenomenoak marka guz-
web-orriak edota logistika. Ikastaro hauei esker gaur egun lan- ipini ere. tiak hautsi ditu eta sarrera guz-
Hain zuzen, lehenengo ikastaroa gabezian daudenek ezagutza ezber- Web-orrien diseinuari buruzko tiak agortu ditu Torrezabalen.
izango da sare sozial eta mugiko- ikastaroan, parte-hartzaileek hutse- Guztira 416 eserleku ditu aretoak
rretako marketingari buruzkoa (350 tik hasita web bat diseinatzen eta os- eta bi saioetarako (17:00etan eta
ordu edo 45 ordu), beste bat web gu- Marketinga, teko mantentze-lana egiten ikasiko 19:00etan) edukiera bete du.
neen diseinuari buruzkoa izango da web-orriak edota dute. Goazen musikalaz gain, beste
(350 ordu) eta azkenik, logistika eta Eta, logistika eta salmenta-tek- emanaldi batzuk ere izango dira:
salmenta-teknikei buruzkoa (240 logistika landuko nikei buruzko ikastaroan salmenta martxoaren 3an Ados Teatroak
ordu). dituzte parte -tokiko publizitateaz, elikagaien ma- Ladydi Garcia antzezlana ekarri-

Izena emateko epea zabalik


hartzaileek ikastaro nipulazioaz edo erakusleihoei buruz
ikasiko dute, supermerkatuetan eta
ko du, martxoaren 4an Marke-
liek Kartoibiraka eta martxoa-
Batik bat 30 urtetik beherakoei, 45 hauetan merkataritzako zentroetan lan egite- ren 17an Xake Produkzioak Mami
urtetik gorakoei eta langabezian ko eskatzen diren gaiak izanik. Lebrun.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
GALDAKAO 13

Autokonposta sustatzeko kanpaina 150 LABURREAN

familia gehiagorengana helduko da Akerbeltz eta EH


Sukarra Usansoloko
Etxeko konpostatzea hedatzeko epea zabaldu du Galdakaoko Udalak. Izena emateko epea Gazte Egunean
irekita egongo da martxoaren 10era arte JAIAK > Lamintxu Gazte Asan-
bladak, Usansoloko Jai Ba-
testua MAIDER IBAEZ hartu nahi duten familiei etxe- inausketa-hondarrak eta abar eman behar dute martxoaren tzordearen laguntzarekin,
ko konpostatze-ontzia banatuko luze bat) konpost bihurtu ahal 10a baino lehen. Horretarako IV. Gazte Eguna antolatu du
Galdakaoko Udalak, Ingurumen zaie. Bertan hondakin organi- izango dituzte eta orturako eta hainbat bide jarri ditu eskura martxoaren 4an, larunbatez.
eta Garapen Iraunkor Arloaren koak (fruta eta ortuarien honda- lorategirako ongarri natural be- Udalak: 629 577 509 telefonoa 10:00etan hasiko da egitaraua
bitartez, etxeko konpostatzeari rrak, janari kozinatuak, iraungi zala erabili ahal izango da. (Whatsapp edo deia), www.gal- eta gaueko ordu txikiak arte
dagokion bigarren fasea abiarazi diren elikagaiak, okela eta arrain Autokonpostatzearen aldeko dakaokonposta.com web gu- luzatuko da.
du. Gauzak horrela, izena ema- hondarrak, kafe-hondarrak, in- kanpaina honetan parte hartze- nea, konpostajea@galdakao.net Jai eguna goizeko 10:00etan
teko epea zabaldu du eta familia fusio-hondarrak, orriak, belarra, ko interesa duten familiek izena helbide elektronikoa edota Esan hasiko da gosariarekin eta pla-
gehiago zerbitzu honetara atxi- bulegoa. za antolatzearekin. 13:00etan
kitzea bilatzea izango da helbu- potea izango da Oinarin Txa-
ru nagusia. Kanpaina honekin 224 familia Izena ematen Prestakuntza saioak rangaren laguntzarekin. Gai-
etxean sortzen diren hondakin galdakoztarrek duten familiek 400 Izena ematen duten familiek nontzeko jaien antzera, Gazte
organikoak konpost bihurtzea kit bana jasoko dute : konpos- Egunak ere pregoia izango du
bultzatzen jarraituko du Udalak, egiten dute litroko konpostatze tatze-ontzia (400 litro), kon- 15:00etan.
Bizkaiko Foru Aldundiaren la- dagoeneko ontzia, gidaliburua postatze-gidaliburua eta airez- Ondoren gazte bazkaria,
guntzarekin batera.
Guztira, 224 familia galda-
autokonposta eta aireztagailua tagailua.
Era berean, familia partai-
eta bazkalostean, 16:30ak al-
dera, Bieskas bikote akusti-
koztarrek egiten dute dagoeneko jasoko dute deei prestakuntza-ikastaro bat koaren emanaldia. Arratsalde
autokonposta etxean. Bigarren ere eskainiko zaie. erdian, 18:30ean, batukada
fase honetan 150 familia gehia- Martxoan zehar izango dira Zaparrada taldearekin. Azke-
gorenagana iritsi nahi du Udalak. prestakuntza-saioak, izen ema- nik, kontzertuak protagonista
Etxeko konpostatzea bultza- teko epea behin amaituta da- Usansolon, 21:30etatik aurrera
tzeko kanpaina honetan parte goenean. EH Sukarraren zuzeneko ema-
naldia eta Akerbeltzen kon-
tzertua.

Apirilaren 30ean ospatuko den Herri Krosak


mila korrikalari bildu nahi ditu 3.583 kilo janari
banatu dizkie GBGEk
otsailean ehun familia
Aurten lasterketa galdakoztarrei
herrikoiaren seigarren ONGINTZA > Galdakaoko Bo-
edizioa izango da. luntarioen Gizarte Elkarteak
Kamiseta diseinatzeko (GBGE) Hozkailu Solidarioa
beste udalerrietan hedatzeaz
marrazki lehiaketa gain, elikagai banaketa egiten
jarri dute martxan du hilero Galdakaon. Otsailean
3.583 kilo janari banatu dituz-
te Galdakaoko ehun familiaren
testua MAIDER IBAEZ artean.

Galdakaoko Herri Krosaren sei-


garren edizioak badauka data:
apirilaren 30ean, igandez, izan- Zuhatzun parking
go da proba. Udalak Herri Kro- alternatiboa ipintzea
sa benetan lasterketa herrikoia
izatea nahi du eta atleta fede- aztertuko dute
ratuez gainera, herritarren par-
te hartzea handitzeko apostua HIRIGINTZA > Galdakaoko Uda-
egingo du. Urtez urte ehunka lak Zuhatzu auzoko Hermano
partaide batzen ditu probak eta Victor kaleko trafikoa berran-
milara iristeko erronka hartuko tolatu eta oinezkoentzako gu-
dute. neak egokituko ditu datozen
hilabeteotan.
Kamiseta diseinua 50.000 euroko inbertsioa
Udalak marrazki lehiaketa ja- egingo du Udalak eta hiri-al-
rri du martxan proba egunean tzari berriak jarriko dituzte,
parte hartzaileei emango zaien baita kale-argi berriak ere.
kamisetako diseinua aukera- Normalean kotxeak gaiz-
tzeko. Edozeinek parte har de- ki aparkatuta daude bertan,
zake eta obrak aurkezteko epea dio Aintzane Urkiza zinego-
martxoaren 3an amaituko da, tziak. Modu horretan, Zuhatzu
15:00etan. aldean aparkaleku alternati-
Diseinurik onenaren ira- boa ipintzeko aukera aztertu-
bazleak bi pertsonentzako baz- ko dute. Izan ere, kirol-insta-
karia edo afaria irabaziko du. lazioek eta nagusien egoitzak
Epaimahaiak martxoaren 10ean erabiltzaile asko ekartzen di-
emango du ezagutzera kamiseta- tuzte bertara.
ren diseinua. Iazko Herri Krosak 700 partaide baino gehiago izan zituen / Geuria
14 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

GALDAKAO

INAUTERIAK
GALDAKAON
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS

GALDAKAO

KORRIKA
BADATOR!
argazkiak Galdakao MAIDER IBAEZ / Usansolo AEK GALDAKAO

USANSOLO
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
GALDAKAO 15

GALDAKAO

EMAKUME
MASTER CUP
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
16 HERRIAK
ARRIGORRIAGA
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

arrigorriaga Arrigorriagako bertsolariak, Bizkaiko


Taldekako txapelketan ordezkari
LABURREAN

560.657 euroko
soberakin garbia
Estropozu da talde arrigorriagarraren izena. Apirilaren 3ra arte lehenengo fasea eskuratu du Udalak
ari dira jokatzen. Beste fase bat gaindituta, ekainaren 3an izango da finala
EKONOMIA > Udal gobernu-tal-
deak 2016ko ekitaldiaren itxie-
ra aurkeztu du. Aurrekontuan
barne hartutako diru-sarreren
%98,52a eta gastuen %96,86a
bete dela azpimarratu dute udal
ordezkariek. Modu horretan,
560.657,29 euroko soberakin
garbia eskuratu dutela adierazi
dute.
Era berean, udal-zorra
401.899,97 eurotan murriz-
tea eta 185.000 euroko ez ohi-
ko kita bat lortu dute. Horri
esker, 7.518.000 euroko zorra
3.100.000 euro murriztu da.

Abusuko Maitasun
Gutunen lehiaketa
literarioa martxan da
Bertsolari gazteen BBK txapelketan aritu ziren iaz Estropozu taldeko batzuk / Geuria
KULTURA > Abusu Sarean elkar-
teak Maitasun Gutunen lehiaketa
testua MAIDER IBAEZ partaideak: Andere Molinuevo, Peio eta apirilaren 3ra arte luzatuko den antolatu du 8 urtetik gorako ume
Molinuevo, Peio Ormazabal, Karlos lehenengo faseak. Data horretan ja- eta gazteentzat, lau kategoriatan
Bizkaiko bertsolaritzaren oinarria in- Molinuevo, Iker Garitagoitia, Ander kingo da zein taldek osatuko duten banatuta. Lanak martxoaren 8a
dartzeko helburuarekin sortu dute Solozabal, Arkaitz Zipitria eta Ane bigarren fasea (apirilaren 24an ha- baino lehen aurkeztu behar dira
Bizkaiko Taldekako Bertsolari txa- Arnaiz. siko da maiatzaren azkenera arte). Abusu-La Pea auzoko ikaste-
pelketa. Hego Uribe eskualdeari da- Guztira 30 taldek eman dute ize- Finala ekainaren 3an jokatuko da, txe edo liburutegietan eta epai-
gokionez, Arrigorriagako Estropozu na eta 200 parte hartzailetik gora Bizkaiko eskolarteko finalarekin ba- mahaiak martxoaren 31n 18:30ean
taldeak eman du izena, eta hauek dira bilduko ditu otsailaren 13an hasi tera. emango du ezagutzera Liburu
Azokan zeintzuk izan diren ira-
bazle. Saria izango da Abusutik

12 milioi euroko aurrekontu-zirriborroa


Guggemheimera jaitsiera pira-
guan.

aurkeztu du udal gobernu taldeak


Herritarrek ekarpenak egin ahal izango dizkiote dokumentuari martxoaren 12ra Koaderno Zuri obra eta
arte. Udalkutxari 590.731 euro itzuli behar dizkiote
Neskatoak dokumentala
ikusgai Emakumearen
testua MAIDER IBAEZ Udalak herritarren parte-hartzea su Zentroko Herritarren Arretarako
Eguna dela eta
sustatu gura du beste behin eta mar- Zerbitzuan.
Udal gobernu taldeak 2017ko aurre- txoaren 22ra arte zabalik egongo da GIZARTEA > Udalak zenbait ekin-
kontuaren zirriborroa aurkeztu du. epea ekarpenak egiteko. Horretarako %1,39 gutxiago tza antolatu ditu martxoan zehar,
Pertsonekiko konpromisoari eman hainbat bide daude: aurrekontuak@ Udalkutxari 590.731 euro itzuli behar Emakumearen Nazioarteko
nahi dio lehentasuna. Martxoaren bu- arrigorriaga.org eta asieralbizua@ dizkio Udalak. Hala, 12.890.104 euroko Eguna ospatzeko helburuare-
kaeran ezohiko Osoko Bilkuran ezta- arrigorriaga.eus helbide elektro- zifra erabiliko dute, aurreko ekitaldian kin. Hilaren 8an, asteazkenean,
baidatuko dute. nikoak, eta udaletxeko zein Abu- baino %1,39 gutxiago (182.275 euro). 18:30ean antzerkia Abusu Zentro
Soziokulturalean Badabam Bada-
bum lanarekin.
Martxoaren 9an, ostegunez,
Erabakitze 16:00etatik 19:00etara Mada-
eskubidearen aldeko len Elkartean ate irekiak; osti-
ralean, 14:30ean Herri bazkaria;
mozioa onartuta hilaren 12an, igandez, eguerdian
Zumbathon udaletxe plazan eta
POLITIKA > Eusko Alderdi Jeltzalea 18:00etatik 19:00etara Rol eta
(EAJ), EH Bildu eta Arrigorriaga Gara hizkera ez-sexista lantzeko jo-
taldeek batera aurkeztutako adierazpe- koak Gaztegunean.
na onartu du Udalbatzak. Bertan, eraba- Hurrengo asteari begira,
kitze eskubidea aldarrikatzen da Euskal martxoaren 14an, asteartean,
Herriarentzat, hiru arrazoi hauetan oi- 17:30etatik aurrera Neskatoak do-
narrituta: Euskal Herria nazio bat da; kumentalaren proiekzioa Abusu
eduki guztiak

gure herriaren etorkizuna herritarrok Zentro Soziokulturalean; eta hi-


GEURIA.EUS

erabaki behar dugu; eta, demokrazia, laren 24an, ostiralean, 20:00etan


kolore, adin, pentsaera eta izaera des- Koaderno Zuri antzezlana Lonbo
berdinetako herritarron adostasuna- aretoan. Itziar Ituo aktoresa ba-
rekin eraiki behar da. Apirilaren 2an sauriarra obrako protagonisteta-
izango da herri galdeketa. ko bat da.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
ARRIGORRIAGA 17

ARRIGORRIAGA

ARRIGORRIAGAKO
HERRI KROSA
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
18 HERRIAK GEURIA #028

ugao
UGAO 2017ko martxoaren 2a

Barreterapia eta Internet ikastaroak LABURREAN

euskaraz eskainiko dira Ugaon Martxoaren 13an


aurkeztuko dute
publikoki aurrekontua
Martxoaren 6tik aurrera izango dira tailer hauek Ugaon. Izena emateko epea
hilaren 3an bukatuko da. Zaharberritu eta tapizatu ikastaroa ere eskainiko dute AURREKONTUAK > Ugaoko Udalak
2017ko aurrekontua aurkeztuko
du martxoaren 13an, astelehenez,
testua MAIDER IBAEZ ere haurtzarora bueltatzea bilatuko zikloa eta mugimendu kontzientea 17:00etatik 19:00etara Jane Jau-
dugu, diote antolatzaileek. Oina- tailerra antolatu du apirilaren 1ean, regian. Herritarrek aurtengo kon-
Udalak, Kultura sailaren bitartez, rrizko Internet ikastaroa elebiduna larunbatez, Jane Jauregian 10:00eta- tuak zeintzuk izango diren eza-
martxoan hasiko diren hiru ikasta- izango da eta martxoaren 6tik 17ra tik 14:00etara eta 15:30etik 17:30era. gutzeko eta dauzkaten zalantzak
ro monografiko desberdin antolatu bitartean izango da, astelehenetik Tailerra elebiduna izango da eta Ane argitzeko aukera izango dute. On-
ditu. Zaharberritu eta tapizatu, ba- ostiralera (bi txanda: 09:00-11:00 Uriarte eta Estibaiz Urresola izango doren, martxoaren bukaeran au-
rreterapia eta oinarrizko Internet edo 11:00-13:00). dira trebatzaileak. rrekontuari behin behineko onar-
dira horien izenak. Hirugarren tailerra da Zaharbe- Ilargiak tailerra hilerokoaren zi- pena emango diote.
Tailer horietatik Barreterapia rritu eta tapizatu. Gaztelaniaz izan- kloa ezagutzean datza eta horretara-
euskara hutsean izango da martxoa- go da eta martxoaren 11n hasiko da ko mugimendua eta zentzua izango
ren 14tik maiatzaren 16ra, astear- (maiatzaren 27ra arte). dira ardatz.
teetan, 19:30etik 21:00etara. Tek- Tailer honetan parte hartu nahi Emakumearen Eguna
nika eta ariketa sinpleen bidez ondo Hilerokoaren zikloa duenak izena eman behar du mar- irekiko du Ugaoko
pasatzea, parte hartzaileen arteko Ikastaro monografikoez gain, Ugaoko txoaren 13tik 24ra bitartean Jane Jau-
konplizitatea, erlaxatzea eta berriro Kultur Etxeak Ilargiak: Hilerokoaren regian bertan. Nekazaritza Azokak
GIZARTEA > Emakumearen Na-
zioarteko Egunaren harira Ugao-

Ugaoren 642. urtebetetzeak erakusketak, ko Udalak egitarau oparoa an-


tolatu du. Martxoaren 5ean,

lehiaketak eta kale animazioak dakartza igandez, 10:00etatik 14:30era


XVII. Emakume Ekoizleen Neka-
zaritza Azoka izango da.
Hilaren 7an Nerbioi ibaier-
Martxoaren 4an tzetik ibilbide gidatua antolatu
ospatuko du udalerriak dute 17:00etatik aurrera. Bertan,
gainera, Ugaoko emakumeen
bere sorreraren 642. pertzepzioaren mapa egingo
urteurrena. Deabru dute.
Martxoaren 8an, emakumeen
Beltzak taldeak itxiko du balioa nabarmentzeko eta sen-
ospakizuna tsibilizatzeko kanpaina egingo
dute herrian zehar eta kale ani-
mazioa izango da.
Martxoaren 9an Amelia hel-
duentzako ipuin kontalaria anto-
JAIAK > Udaleko Kultura sailak eta His- latu dute liburutegian 17:30ean
toria Ezagutzeko Zentroak antolatu Hiribilduaren sorreraren 639. urteurrena / Ugaoko Historia Ezagutzeko Zentroa eta hilaren 10ean Basamortu-
dute hiribilduaren sorreraren urteu- ko erregina filma proiektatuko
rrena. Hain zuzen ere aurten 642 urte UGAOK dute Jubilatuen Etxean 16:30ean.
bete ditu Ugao-Miraballes udalerriak. ere eman daiteke izena udaletxe on- 642 URTE Martxoaren 11n 12:00etan
Hiribilduaren jatorria zein den ezagu- doan 09:00etatik 10:30era. Kazolak Zumba klase irekia prestatu dute
taraztea da jardunaldi hauen helburu 14:00etan aurkeztu beharko dira eta MARTXOAK 2 | OSTEGUNA Herriaren enparantzan eta egita-
nagusia. 17:00etan sari banaketa egingo dute 16:30 XIV. Marrazki lehiaketa- rauari amaiera emateko, hilaren
(produktu-sortak). ren erakusketa 12an Mustang filma emango
Indaba lehiaketa Antolakuntzak ipiniko ditu baz- dute Gaztelekuan 18:00etan.
Laugarren urtez antolatu dute Inda- kaltzeko aulkiak eta mahaiak. Horre- MARTXOAK 4 | LARUNBATA
ba Lehiaketa Ugaon. Izena emateko tarako erreserba egin beharko dute 09:00-10:30 Indaba lehiaketan
epea zabalik dago. Egunean bertan partaideek aurretiaz. izena ematea Herriaren enpa-
rantzan
Erlaxazio tailerra
12:00 Marrazki lehiaketaren antolatu dute familia-
sari banaketa eta Kosmolariak
eta ametsen kutxa kale anima- zaintzaileentzat
zioa Jane Jauregitik
GIZARTEA > Ugao-Miraballesko
13:00 Kalejira Laudioko Espa- Gizarte Ekintza Sailak, Zainduz
lladoiro taldearekin programaren barruan, erlaxazio
tailerra antolatu du mendeko-
14:00 Indaba kazolak aurkeztea tasuna duten pertsonen familia
eta herri bazkaria -zaintzaileei zuzenduta. Saioak
martxoaren 13an eta 27an, eta
17:00 Indaba lehiaketako sari apirilaren 3an eta 10ean izan-
banaketa eta diskofesta go dira, 16:30etik 18:00etara,
Udiarraga kaleko 25 zenbakian
18:00 Diru-zorroen tailerra dagoen Gure etxea Jubilatuen
Gaztelekuan etxean.
Erlaxazio tailerrean parte har-
19:30 Deabru Beltzaken Su a feu tu nahi duenak izena eman behar
ikuskizuna du aurretiaz udaletxean bertan
zein ondorengo telefonora deituz:
2015ean Indaba lehiaketan parte hartu zuen lagun taldea / Ugaoko Historia Ezagutzeko Zentroa 688 67 96 67 (Ana).
EGITARAUA
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
UGAO 19

UGAO

SANTA AGENDAN
KANTARI, EURIPEAN
argazkiak HARILE KULTUR ELKARTEA

UGAO

TXOKOLATE BEROA
ARATUSTEETAN
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
20 HERRIAK GEURIA #028

zaratamo
ZARATAMO 2017ko martxoaren 2a

Trenbide gaineko igarobidea zazpi LABURREAN

hilabeteko epean eraikiko dute Aurrekontua


eta Kontratazio
Bizkaiko Foru Aldundiak pasabidearen obrak geldiarazi zituen baimen bat falta
Zentralera atxikitzea,
Osoko Bilkuran
zelako. Euskal Trenbide Sareak aurki berrekingo die lanei
POLITIKA > Martxoaren 30ean, os-
tegunez, ospatuko du Udalbatzak
urteko bigarren Osoko Bilkura Za-
ratamon. Bertan gai hauek izan-
go dituzte hizpide, besteak beste:
aurtengo aurrekontua, Bizkaiko
Foru Aldundiko Kontratazio Zen-
tralera atxikitzea eta Arkotxako
Paisaia Hobetzeko Plana.

Bulling-ari aurre
egiteko tailerra
gurasoentzako
HEZKUNTZA > Zaratamoko Uda-
lak udalerriko gurasoentzako bes-
te ikastaro bat jarriko du martxan
Arkotxako biztanle gehienek maila bereko pasabidea erabiltzen dute / Geuria hilabete honetan, doan. Hain zu-
zen, martxoaren 23an, ostegunez,
testua MAIDER IBAEZ zituzten obrak, diote ETSko ordez- Bizkaibusen geralekua Bulling-a (eskola jazarpena) eki-
kariek. Dagoeneko baimen hori iritsi Igarobideak trenbidearekin para- diteko tailerra antolatu du Arko-
Trenbide gaineko pasabidea errea- denez, Arkotxako trenbide gaine- leloan doan BI-3720 errepidea ere txako Kultur Etxean, 18:00etatik
litatea izango da hemendik hilabete ko pasabidea zazpi hilabeteko epean gaindituko du. Pasabidea eraikitze- 20:00etara.
batzuetara. Euskal Trenbide Sareak eraikiko dute. ko beharrezkoa izango da une hone- Tailerrean parte hartu nahi
(ETS) lanei berriro ekingo die, otsai- Oinezkoentzako igarobidea- tan bertan dagoen semaforoko oi- duten gurasoek izena eman behar
lean Bizkaiko Foru Aldundiak obrak ren obrak joan den urrian esleitu zi- nezkoen igarobidea sarbide berriaren dute martxoaren 17a baino lehen
eten eta gero. Basauri eta Galdakao tzaizkion Viuda de Sainz enpresari inguruetara aldatzea, diote ETStik: 08:30etik 14:00etara 944 566 000
elkartzen dituen errepide zaharreko 425.849 eurorengatik eta urtarrilean Halaber, Bizkaibusen egungo gera- telefonoan edo bsocial.zarata-
bide bat aldi baterako ixteko baime- hasi ziren eremua prestatzen. lekua ere lekuz aladatuko da. mo@bizkaia.org helbide elektro-
na falta zen. Horregatik geldiarazi nikoan.

Arkotxako frontoia berrituko du Zaratamoko Josi Basterretxearen


azken nobela 111
Udalak eta udarako prest egongo da Akademiaren Saria
irabazteko hautagai
Teilatua guztiz berrituko GIZARTEA > Udalak Arkotxako pilota- udarako prest egotea espero dugu,
lekua berrituko du: alde batetik fron- dio Jon Ajuria Zaratamoko alkateak. KULTURA > Jose Inazio Baste-
dute, baita ezkerreko toiko teilatua eta bestetik ezkerreko rretxearen Begoaren itzalpean
horma ere. Gainera, horma. 132.000 euroko inbertsioa Komun publikoak nobela (Elkar, 2016) 2016ko 111
egingo du Udalak eta horretarako Biz- Arkotxako pilotalekuak ez dauka Akademiaren Saria irabazteko
ikusleentzako komuna kaiko Foru Aldundiak 110.000 euroko ikusleentzako komunik eta Udalak hautagaietako bat da, bigarren
jarriko dute diru-laguntza emango dio. gabezia horri ere aurre egingo dio. fasera pasatu diren beste lan
Martxoan zehar deialdia aterako Aldagelak badaude, baina ez komun hauekin batera: 33 ezkil (Miren
dute enpresentzako. Aste Santua eta publikorik, dio Ajuriak: Gauzak Gorrotxategi), Alsina (Xabier
gero obrak hasi gura ditugu eta hiru horrela, komun bat ere ipiniko dugu, Mendiguren Elizegi), Elkarrekin
hilabetez luzatuko lirateke. Hortaz, desgaituentzat ere egokitua. esnatzeko ordua (Kirmen Uribe),
Elur Bustia (Pello Lizarralde) eta
Txistu eta biok (Juan Luis Zaba-
la).

Rock and rolla eta


musika klasikoa
Zaratamon
MUSIKA > Martxoaren 25ean
Rock and rollak Arkotxako eliza
astinduko du 19:00etatik aurrera
The Bilbobillies talde bilbotarra-
ren eskutik. Eta, apirilaren 1ean
Ocweg hirukoteak musika kla-
sikoa ekarriko du Elexalde Kul-
tur Etxera 19:00etan: W.A. Mo-
zart, J. Brahms, R. Schumann eta
Mendiaren kontra dago ezkerreko horma eta horrek hezetasuna dakarkio / Geuria Bruch.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
HERRIAK
ZARATAMO 21
ARGAZKITIK

Txarrotako urtegian
landatuko dituzte
zuhaitz berriak
INGURUMENA > Martxoaren 26an,
igandez, Zaratamok Zuhaitz Egu-
na ospatuko du. Iaz Arkotxako
Olagane parkean landatu zituzten
zuhaitz berriak eta aurten Txa-
rrotako urtegian izango da ingu-
rumenaren aldeko jarduera. Eki-
mena herritarrei dago zuzenduta,
batik bat ume eta gazteei. Hitzor-
dua 11:30ean izango da Iturriko
ZARATAMO plazan eta 12:00etan Txarrotako

ZUHAITZ EGUNA
urtegian.

MARTXOAN argazkia GEURIA

ZARATAMO

ZARATALABUR
ELEXALDEN
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
Berbaz
22 GEURIA #028
ELKARRIZKETA
2017ko martxoaren 2a

testua
IRANTZU CHAURRONDO

Eskualdeko hainbat denda, lehiaketa, ta-


berna eta ikuskizunetan bere arte-ukitua
ikusi dugu. Urtzi Zarate (Basauri, 1987)
basauriarraren lana hitz bitan definitzea
zaila egiten zaigu: mozorro sortzailea
bada, denden erakusleihoak ere apain-
tzen ditu, baita tabernenak ere, horietako
asko enkarguz egiten ditu, baina afizioz
ari da honetan lanean.

Eta nola hasi zinen zure trebetasun hau


kanporatzen?
Nire amaren Kaixo dendako erakusleihoa
izan da, zalantzarik gabe, nire giltza
mundu honetan sartu ahal izateko. Ager-
toki aparta izan zen hamabost urterekin
barnean nuena kanporatzeko eta besteek
nire lanak ikusi ahal izateko. Gaur egun
ere, beste hainbeste zereginez gain, ho-
rretan jarraitzen dut eta aurten inoiz bai-
no indartsuago hasi dugu urtea. Izan ere,
Kaixon Bizkaiko Gabonetako Erakusleiho
Lehiaketa irabazi izan dugu!!
Begibistan dago agertoki honek hasi
nintzenetik bere eragina izan duela, one-
rako zorionez. Institututik irten berri eta
Marketin eta Erakusleiho-apainketa ikas-
ten nuen bitartean, hasi nintzen inguruko
dendetatik hauek atontzeko enkarguak ja-
sotzen. Momentu hartatik gaur arte eska-

ARTEA
URTZI ZARATE MOZORROGILEA riak ugaritzen joan dira eta, horien artean,
Basauriko Inauterietako desfilearen karro-
zak egitea egokitu zait.

Nire amaren Kaixo Pozik nago nire herrian


eta nire herrirako lan
egiten dudalako

dendako erakusleihoa Nola moldatzen zara karrozak egiteko?

giltza izan da mundu


Hau nire laugarren urtea da Basauriko
Inauterietako karrozak diseinatzen eta
egiten eta lan handia den arren, ondo mol-
datzen naizela esan dezaket. Gustura ari-

honetan sartzeko
tzen naiz behintzat, baita emaitzekin ase
ere. Orotara lau karroza dira. Lehenengoa
Inautxorena da eta normalean urte bate-
tik bestera aldaketa gutxien dituena izaten
da, baina gainontzeko hirurak urtean urte-
ko gaian barneratzen dira zeharo. Oraingo
honetan Udalak aukeratutako gaia zirkoa
da. Urtero bezala, lotura izaten du Biarte
Dantza Eskolako dantzariekin, izan ere,
Urtzi Zarate basauriarra mozorroak egiten jaioa da, baita dendarien erakusleihoak gero haiek izaten baitira horren gainean
apaintzen ere. Azken urteotan hamaika sari irabazi du gustuko duen lana egiten erritmoa jartzen dutenak. Beraz, xeheta-
sun guztiak zaindu behar dira beren arro-
pen materialek eta formek karrozetakoe-
testua IRANTZU CHAURRONDO argazkiak URTZI ZARATE karnabas argazkia JON VILLAPUN kin bat egiteko. Honek guztiak lan eskerga
eskatzen du, baina pozik nago nire herrian
KARNABAS / BASAURI eta nire herrirako lan egiten dudalako.
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
GEURIA
ELKARRIZKETA 23

Aurtengo Karnabas-etan Urtziren mozorroa / Jon Villapun

Horrez gain, ikusi izan zaitugu Inaute- Damutzen naiz


rietan koadrila handi batekin mozorro-
turik... kontatuko? antzezpen eskolak
Bai, noski. Hamazortzi urterekin hama- utzi izanaz, asko ikasi
bost bat lagun batu nituen, gaia eta mozo-
rroak prestatu nituen eta Bilboko Mozorro
nuen. Hala ere, moda
Lehiaketara aurkeztu ginen. Hura izan zen eta diseinua ikastea ere
irabazi genuen lehenengoa. Izan zuen arra- gustatuko litzaidake,
kasta ikusirik, urtez urte jarraitu izan dugu.
Tontakeria moduan hasi zenak poliki-po-
nire eguneroko lanarekin
liki gero eta jende gehiago, gogo gehiago, lotura estua baitu
xehetasun gehiago eta honekin batera nos-
ki, sari gehiago izan ditu. Bilbokoaz gain,
Karnabas sortu zenetik Basaurikoan ibiliak egiteaz aparte, gainontzeko hilabetetan
bagara, baita Sestaokoan ere. Azken hone- erakusleiho ikastaroak ematen ibiltzen
tan iaz Sari Berezia geureganatu genuen eta naiz, baita eskulanekoak ere. Eta Gabo-
guretzat oso esanguratsua izan zen bertara netan zer esanik ez. Data hauetan ere lan Goian eta behean, aurreko urteetan egindako mozorroak / Utzitakoan
leku askotako partaideak hurbiltzen direla- handia izaten dut Basauriko eta kanpoko
ko eta zailagoa izaten delako sariren bat ja- zeinbat taberna atontzen eta, noizbait,
sotzea. Aurreko urtean, esate baterako, uste Gabonetako Erakusleiho Lehiaketan ira-
dut 2000 bat persona baino gehiago egon bazle izan gara. Zortea daukat disfruta-
ginela desfilatzen. Basauriko Inauterietan tzen dudalako gustatzen zaidana jorra-
parte hartzea ere ez da gutxi. Ezberdina da, tzen eta espero dut beste hainbeste urte
hori bai, hunkigarria oso. Basauritar ezagu- jarraitu ahal izatea.
nen eta daramagun musika eta erritmoaren
artean giro paregabea sortzen da. Eta azkenengoz, badago ikasi ez duzun
baina ikasi nahiko zenukeen zeozer?
Pozik zaude egiten duzun lanarekin? Antzezpena! Duela urte batzuk antzez-
Zalantzarik gabe, bai. Pozik nago orain pen-ikastaro batean egon nintzen urte-
arte egin dudanarekin, baita gaur egun bete, baina utzi behar izan nuen hurren-
egiten dudanarekin ere. Inauterietan lan go urratsa Madrilera joatea zelako eta nik
hemen, jada, gauza asko nituelako. Baina

Gabonetan atondu asko ikasi nuen, piloa gustatu zitzaidan eta


gaur egun, egia esan, damutzen naiz utzi
ditudan Basauriko izanaz. Bestalde, horrez gain, moda eta
hainbat taberna irabazle diseinua ikastea ere gustatuko litzaidake.

izan da Erakusleiho Horrek guztiak asko erakartzen nau eta


nire eguneroko zereginarekin lotura zuze-
Lehiaketan na dauka.
24 GEURIA GEURIA #028

hego uribe
HEGO URIBE 2017ko martxoaren 2a

BASAURI

INAUTERIEN
FESTA BASAURIN
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
GEURIA
HEGO URIBE 25
ARRIGORRIAGA

HEGO URIBE

ZAHAR ETA GAZTE


argazkiak MAIDER IBAEZ bilduma GEURIA.EUS EHUNKA ARATUSTE
UGAO

GALDAKAO

GALDAKAO

ZARATAMO

ZARATAMO
26 AISIA
DENBORAPASAK
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

aisia HITZ GEZIDUNAK BORROKALARI BASAURIARRA SUDOKUA

SUDOKUA

EZETZ ASMATU!

KEKRUZ JAVIER ORUEREN ESKUTIK HITZ ZOPA BOST KIROL


Zer importa zaidan?
Niri...

ASMAKIZUNA

Batzuetan lagun ona


ekartzen dut zoriona,
baina sarri da etsaia
berekin dituena
Errepikatu barik, negarra eta gaiztakeria.
1etik 8rako zenba-
kiekin bete hamar
laukizuzenak eta,
aldi berean, lerro
horizontalak, berti-
kalak eta
diagonalak

EMAITZAK

Dirua.
Asmakizuna:

Bost A-X-O-La.
Jeroglifikoa:

la, igeriketa.
saskibaloia, futbo-
moa, eskubaloia,
Hitz zopa: Atletis-
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
AISIA
ZUZTARLUZE 27

Oker

Gehiegizko
Aratustea
Ardiei lanea labur-labur moztu
Jostun
Txata
Gartzu
Erlastar Ardiak mutildu
Larri Berarekin behar egiten dauan pertsona

Bihurri Gupidea
Kotxorro

Larreko Koitadua
Inurri Garizuma aurretik egiten den ospakizuna
Gobernatu
Jatun Lastategi

Pitikina
Bere zorigaitzagaitik besteengan lastima eragiten
dauena Beharlaguna

Egun baten baino gehiagotan euria egin ezkero, hile osoa izango da eraikina Antxuka parajea
euritsua
eraikina Santa Ana parajea

eraikina Kotxeruenea parajea

eraikina Jaga parajea

Etxe ete herri bakoitzean ohitura jakin batzuk daude, eta haien
arabera jokatzen da bertan eraikina Lupeztui parajea

eraikina Egetiaga parajea

eraikina Idoiaga parajea

eraikina Iturriarte parajea


zazpia, hile herriak legea,

etxeak guztia aztura euria;

bia, bere bata, Hilearen

euria bere
....... jokoak Ana Zanbrano ....... zuztarluze.com
EBAZPENAK

KALEKUMEAK BERBALAPIKOAK ZER DA BA

Iturriarte Beharlaguna Gartzu Jatun Oker Bihurri


eragiten dauena
Idoiaga Pitikina Bere zorigaitzagaitik besteengan lastima Gehihegizko Larreko Kotxorro Erlastar

Egetiaga Gobernatu EKINA BARAGARRIA DA


Garizuma aurretik egiten den ospakizuna
aztura bere
Lupeztui Koitadua
etxeak legea, bere Herriak
Jaga Gupidea arabera jokatzen da bertan
Berarekin behar egiten dauan pertsona Etxe ete herri bakoitzean ohitura jakin batzuk daude, eta haien
Kotxeruenea Ardiak mutildu
euria guztia hile euria;
Santa Ana Txata zazpia, bia, bata, Hilearen
Ardiei lanea labur-labur moztu euritsua
Antxuka Aratustea Egun baten baino gehiagotan euria egin ezkero, hile osoa izango da
28 AISIA
Geuria txiki
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

txiki
Geuria

.............................................................................

.......... EMAITZAK ...................................... HANKAZ GORA

Itzala:

Arrotzak: Handitik txikira: Bakoitzari berea: Papera Elurretan: 3 eta 7


GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
AISIA
Geuria txiki 29

....... Egilea Garbie Ubeda (Aiurri) ....... + plazanbazan.eus


30 AGENDA
HEGO URIBE
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a

agenda ANABASA

4 MAR / ARRIGORRRIAGA
ABUSUKO INAUTERIAK
12:00-12:30 Abusu eta Santa Isabel frontoian

4 MAR / ZARATAMO
DANTZA MODERNOAREN EGUNA
19.00 Arkotxako frontoia

5 MAR / GALDAKAO
BERBALAGUN: KANPORAMARTXOA
9:00-14:00 Dima - Urkiola

5 MAR / BASAURI
ZUHAITZ EGUNA
10:00 Iruaretxeta
10 MAR / ARRIGORRIAGA
IPUIN KONTAKETA: ETA NESKA
2 - 24 MARTXOA IZANGO BALITZ... IPUINA BERRIZ
HEGO URIBE
BERDIN

MARTXOAK 8
17:30 Abusuko biblioteka

12 MAR / ARRIGORRIAGA
ZUHAITZ EGUNA

EMAKUMEON EGUNA
11:00 - 14:00 Mendikosolobarrena eta
Mintegi parkea

26 MAR - 2 API / ARRIGORRIAGA


ABUSUKO KULTUR ASTEA
18-19 MAR / ARRIGORRIAGA 5 MAR / ARRIGORRRIAGA Abusu Sarean: liburu azoka, irteerak, era-
EMAKUME LANGILEAREN MENDI IRTEERA ARAGOIKO TITIRIKONTU KONTARI kusketak eta dantzaldiak, besteak beste
EGUNA PIRINEOTERA 12:30 Lonbo Aretoa / 3-7 urte
2 - 24 MAR / ARRIGORRIAGA Peyrelue (2.441 metroko altuera) - Arroye- 25 MAR / BASAURI
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA ras (2.573) 11 MAR / GALDAKAO KAAY FEECTH
Hainbat ekitaldi antolatzen ditu Ber- Padural Mendi Taldea GO!AZEN MUSIKALA Basozelai Gizarte Etxea
dintasun Sailak: zine-foruma, musika, 17:00 + 19:00 Torrezabal
erakusketak 26 MAR / BASAURI 26 MAR / ZARATAMO
ZUMAIAKO FLYSCH-ERA IRTEERA ZUHAITZ EGUNA
11 MAR / ETXEBARRI 11:30 Arkotxako Iturriko plaza
Baskonia Mendi Taldea / Umeentzat
5 MART / BASAURI FUTBOLARIAK ETA PRINTZESAK 12:00 Txarrotako urtegia
EMAKUMEAREN 3D MURALA 18:00 Kultur Etxea
18:00-20:00 Basozelai / San Migeleko 26 MAR / ARRIGORRIAGA
Gazteguneetan NORDIC WALKING 17 MAR / ARRIGORRIAGA
10:00-13:00 Kiroldegia PEPITAREN LIBURU MAGIKOA
8 MAR / ARRIGORRIAGA
ANTZERKIA: BADABAM BADABUM
18:00 Abusu Zentroa / +4 urte ERAKUSKETAK
1 - 2 API / ARRIGORRIAGA
18:30 Abusu Zentro Soziokulturala
MENDI IRTEERA SEGOVIARA 17 MAR / GALDAKAO
Pico del Lobo (2.274 metroko altuera), 2 - 15 MAR / BASAURI
MAMI LEBRUN URA 77. JESUS MARI FERNANDEZ HOJAS
11 MAR / ZARATAMO Pico Ocejon (2.048) 21:00 Torrezabal Kultur Etxea
Padura Mendi Taldea Arizko Dorretxea
ZINEA ETA TXOKOLATEA
18:00 Moiordineko bolatokia 24 MAR / ARRIGORRIAGA
3 -26 MAR / ARRIGORRIAGA
KOADERNO ZURIA
HORMAKO ESKULTURA:
14 MAR / ARRIGORRIAGA 20:00 Lonbo aretoa
IKASTAROAK MUNDUKO LEKUAK
DOKUMENTALA: NESKATOAK Euskaldun Berria erakusketa gela
17:30 Abusu Zentro Soziokulturala 24 MAR / BASAURI
10 ETA 11 MAR / BASAURI
LADYDI GARCIA
AUTODEFENTSA FEMINISTA 6 - 17 MAR / GALDAKAO
20:30 Social Antzokia
17:00-21:00 Basozelai Gizarte Etxea IRUDIMENAREN INDARRA - ERABIDE
MUSIKA Torrezabal Kultur Etxea
14 - 16 MAR / ARRIGORRIAGA 26 MAR / BASAURI
GIZARTE BALIABIDEAK ZAINTZEA ZIRKOA: KAPUT
15 MAR / BASAURI 16:30-18:30 Udal euskaltegia 12:30 Social Antzokia 17 - 31 MAR / BASAURI
MUSIKA GERTU: CLARA PEYA FABRIQUE DE BASILEA LIBURU
20:30 Social Antzokia 1 API / ETXEBARRI MUSEOAREN FAKKSIMILA
17 ETA 24 MAR / BASAURI Arizko Dorretxea
GO!AZEN MUSIKALA
SERIGRAFIA IKASTAROA: DIY
19 MAR / BASAURI 19:00 Frontoia
18:00-21:00 Basozelai Gizarte Etxea
ANNE ETCHEGOYEN ETA BIOTZ ALAI 27 MAR - 5 API / BASAURI
19:00 Social Antzokia 2 API / ARRIGORRIAGA GIZA ESKUBIDEAK URRATZEN
EURIA MUNDUAN: TORTURA
12:30 Lonbo aretoa / +7 urte Pozokoetxe Kultur Etxea
25 MAR/ ZARATAMO ZINEMA
THE BILBOBILLIES
19:00 Arkotxako eliza 16 MAR / ETXEBARRI
BYPASS
9:30 + 18:30 Euskaltegia

KIROLA 19 ETA 26 MAR / BASAURI


FILMANIA
4 MAR / ARRIGORRIAGA 19: 20:00 Basozelai Gizarte Etxea
BTT IRTEERA 26: 18:00 Taberna Nagusia
Padura Mendi Taldea
22 MAR / BASAURI
LABURBIRA.
12 MAR / BASAURI FILM LABURREN ZIRKUITUA
ARALARREKO ITZULIA 19:00 Pozokoetxe Kultur Etxea
GEURIAk idatziak laburtuko ditu lu-
Ekitaldi gehienak argitaratze aldera,

3. etapa: Lizarrusti - Lakuntza - Uharte -


BIDALI ZURE EKITALDIA

Arakil: lau orduko ibilbidea


Baskonia Mendi Taldea
ANTZERKIA
12 MAR / ETXEBARRI
info@geuria.eus

3D HERRI KROSA 3 MAR / GALDAKAO


10:30 Udaletxe LADYDI GARCIA
zeegiak badira n

ZUHAITZ EGUNA
21:00 Torrezabal Kultur Etxea
18 + 24 MAR / BASAURI
SKATE MINI IKASTAROA
EMAKUMEENTZAT 4 MAR / GALDAKAO
18: 18:00-20:00 Taberna Nagusia KARTOIBIRAKA
24: 18:00-20:00 Basozelai Gizarte Etxea 18:00 Torrezabal Kultur Etxea 5 MAR BASAURI 12 MAR ARRIGORRIAGA 26 MAR ZARATAMO
GEURIA #028
2017ko martxoaren 2a
AGENDA
HEGO URIBE 31

BASAURI MARTXOAK 26 BASKONIA MENDI TALDEAREN ESKUTIK

ZUMAIAKO FLYSCHERA IRTEERA

GALDAKAO MARTXOAK 11 ETXEBARRI APIRILAK 1

GO!AZEN BYPASS FILMA


MUSIKALA MARTXOAK 16 9:30 + 18:30 EUSKALTEGIA ETXEBARRI

ARRIGORRIAGA MARTXOAK 4 12:00 ABUSU ETA SANTA ISABEL FRONTOIA

ABUSUKO INAUTERIAK
TIRA BA! Arkaito Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA

JANIRE LOPEZ
kultur teknikaria
IRITZIA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAKO HARPIDETZA GEURIA.EUS 2017 MARTXOA #028

Arregiren hitzak
Mendizabali
buruz

E raso baten aurrean erasotzailea-


ren aldeko keinu txikiena ere ez
da musu-truk izaten, eta Fiskal-
tzak Kakux Mendizabal bikario ohiaren
kontrako sexu abusuengatik hasi berri
duen prozesuan hori da Joxe Arregi teo-
logoak egin duena, biktimak ahaztu gabe,
erasotzaileari ere babesa eskaini, berak
ere sendatu beharreko zauriak dituela ar-
gudiatuta. Gizartearen mendeku-goseak,
mina arindu baino, areagotu egiten du,
bere ustez.
Hautsak harrotu dituzte Arregiren
deklarazioek. Biktima eta erasotzailearen
minak parekatzea aurpegiratu izan zaio,
eta mendeku-gosea baino, justizia-gosea
dela gizarteak aldarrikatzen duena. Bai-
na, egia esan, abusatzaileari babesa eman
behar ote zaion auzi horretan gehiegirik
sartu gabe, egia da ezin uka daitekeela
zigor judizialak, berak bakarrik, bikti-
men mina arindu agian bai, baina nekez
konponduko duela sakoneko arazoa bera,
delitu horiek ezin baitira kasu isolatu
bezala tratatu, Eliza barruan are gutxia-
go. Eta sexu-abusua faktore komunak
dituen problematika den heinean, kasu
konkretu hori epaitzeaz gain, beste guz-
tiak ekiditea bada xedea, ezinbestekoa
da paraleloki erasotzaileen arrazoi eta
ahulezietan sakonduko duen prozesua
hastea, babesetik ez bada ere, bai gutxie-
ilustrazioa Arretxe eta Tour nez hurbiltasunetik.

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Ale honetan lagun izan ditugu: Janire Lopez, Dani Maiz, Ivan- Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria
Bidalketak: 42 Posta Kutxa 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinazio laguntzailea: Ibai Villapun per, Leire Palacios, Karmelo Aiesta, Umore Ona futbol taldea, Inprenta: BEPSA | Banatzailea: Zarata + Geuria
Kontaktua: 94 440 66 92 info@geuria.eus Erredakzioa eta webgunea: Maider Ibaez Harile Kultur Elkartea, Herriko Taldeak, Basauriko Merkatari Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 7.000 maider@geuria.eus eta Joseba Vegas - info@geuria.eus Elkartea, Hego Uribeko Bertbalagun, Urtzi Zarate, Antton Edukiak: Creative Commons BY-SA
Publizitatea: German Castaeda - info@geuria.eus Irusta, Irantzu Chaurrondo.

Erakunde laguntzailea Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura


Sailak (Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak) diruz lagundua
Toki Komunikabideen
Arrigorriagako Basauriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko Bateragunearen bazkide da
Udala Udala Udala Udala Udala hedabide hau