You are on page 1of 22

NCHI YETU Jarida la Mtandaoni

Utamaduni, Sanaa na Michezo

TOLEO NA.2 Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO TOLEO LA FEBRUARI 2017

TUNATEKELEZA: Mabilioni
Yamiminika Miradi ya Maendeleo
787 Dreamliner Mchoro barabara ya juu Tazara

Mtambo wa Umeme wa Kinyerezi 1 Mtambo wa Maji Ruvu Juu

www.tanzania.go.tz
i Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO

Bodi ya Uhariri
Mwenyekiti
Dkt. Hassan Abbasi
Mkurugenzi-Idara ya Habari-MAELEZO
Wajumbe
Zamaradi Kawawa
Vincent Tiganya
John Lukuwi
Elias Malima
Msanifu Jarida
Hassan Silayo
Benedict Liwenga

Huduma zitolewazo MAELEZO
1.Kuuza picha za Viongozi wa Taifa na matukio muhimu
ya Serikali.
2.Kusajili Magazeti pamoja na Majarida
3.Kukodisha ukumbi kwa ajili ya mikutano na Waandishi
wa Habari.
4.Rejea ya Magazeti na Picha za Zamani
5.Kupokea kero mbalimbali za wananchi.

Jarida hili hutolewa na:
Idara ya Habari-MAELEZO
S.L.P 8031
Dar es Salaam-Tanzania
Simu : (+255) 22 -2122771
Baruapepe:maelezo@habari.go.tz
Tovuti: www.tanzania.go.tz
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO ii

TAHARIRI
HONGERA JPM KWA VITA DHIDI YA DAWA ZA KULEVYA

Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. John
Pombe Magufuli ameonyesha dhamira yake ya dhati ya kupambana na
dawa za kulevya kwa kumteua Kamishna Rogers William Sianga kuwa
Kamishna wa Mamlaka ya Kuzuia na Kupambana na Dawa za Kulevya.

Akiongea mara baada ya kumwapisha Kamishna huyo, Rais Magufuli
alimtaka Kamishna Sianga kupambana na dawa za kulevya bila ya kuogopa
ili kuokoa nguvu kazi ya taifa inayoteketea kwa utumiaji wa madawa hayo

Katika kuonesha dhamira ya dhati ya kupambana na janga hili Rais Magufuli
alisema ni vyema sasa vyombo vyote vya ulinzi na salama vikashirikiana
kupambana katika vita hiyo ili kuondoa kabisa dawa hizo hapa nchini.

Kwa upande wake Kamishna Sianga alimuahidi Mh.Rais kufanya kazi kwa
uaminifu ili kuweza kufanikisha azma ya Serikali ya kutokomeza biashara na
utumiaji wa dawa za kulevya kwani zimekuwa zikipoteza nguvu kazi ya Taifa.

“Hatutajali mtu yeyote, hii vita ni kubwa hatuwezi kwenda nayo
kwa mzaha hivyo nitasimamia sheria ili kuhakikisha dawa za
kulevya zinabaki kuwa historia nchini,” alisema Kamishna Sianga.

Alisisitiza kuwa vita ndio kwanza imeanza kushika kasi, na itaendelea kupiganwa
hadi imalizike hivyo Watanzania hawana budi kuunga mkono jitihada zinazofanywa
na Serikali kwa kutoa ushirikiano kuhakikisha wanatokomeza uzalishaji,
usambazaji, uuzaji na matumizi ya namna yoyote ya madawa ya kulevya, kila
mmoja anatakiwa kushiriki kikamilifu katika vita hii ili hatimaye iweze kufanikiwa.

Sisi tunaamini kuwa vita hii ni ya haki na inapaswa kuwa ya kila mtanzania.
Tumuunge mkono Rais pamoja na watendaji wapya aliowateua ili wafanikiwe.
Ni jukumu pia la kila mwananchi mmoja mmoja pamoja na viongozi wa
ngazi zote nao kushirikiana kwa pamoja katika kufanikisha vita hii.
1 Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO

Inatoka Uk. 1

TUNATEKELEZA: Mabilioni
Yamiminika Miradi ya Maendeleo

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa na Waziri wa Nishati na Madini,
Profesa Sospeter Muhongo (kushoto kwake) wakitazama mfumo
wa usambazaji umeme
mbili aina ya Bombardier Q400
kuwa Serikali katika kuhakikisha (ambazo zimeshawasili nchini
Na Mwandishi Wetu kuwa ahadi zilizoko katika Ilani ya na zimeanza kutoa huduma) na
Uchaguzi, Mpango wa Maendeleo kiasi kingine ni malipo ya awali ya
wa Miaka Mitano na zile za ununuzi wa ndege mpya nne (4).

“T UNATEKELEZA” ndilo neno Rais, vinatekelezwa ipasavyo,
fupi lakini linalobeba uzito inaendelea kuhakikisha kuwa Miongoni mwa ndege hizo nne
wa kazi kubwa inayoendelea fedha zilizotengwa zinatolewa ili mpya ambazo zitaanza kuwasili
kufanywa na Serikali ya Awamu kuinua maisha ya Watanzania. nchini mwishoni mwa mwaka
ya Tano chini ya Rais Dkt. John huu na kukamilika mwakani
Pombe Magufuli. Mafanikio hayo Uchambuzi wa NCHI YETU ni ndege kubwa yenye uwezo
makubwa yanakuja ikiwa ni unaonesha kuwa miradi mingi wa kubeba abiria takribani 260
takribani miezi 15 tu sasa tangu ya maendeleo kama vile maji ya aina ya Boeing Dreamliner.
Serikali yake iingie madarakani. (mijini na vijijini), usambazaji wa
umeme, ujenzi wa barabara na Umeme na Maji
Takwimu ambazo jarida hili miundombinu mingine, kilimo na Katika kuhakikisha wananchi
limezipata zinaonesha kuwa miradi mingine mikubwa kama hasa walioko vijijini wanaendelea
mpaka kufikia Januari mwaka huu, vile ununuzi wa ndege mpya kupatiwa huduma ya uhakika
ikiwa ni nusu ya mwaka huu wa za kisasa, yote imeendelea ya nishati ili kuinua maisha yao,
fedha, miradi mingi ya maendeleo kupokea mabilioni ya fedha takwimu hizo zinaonesha kuwa
imeshapokea mabilioni ya fedha ili kuharakisha utekelezaji. kiasi cha shilingi bilioni 267
za utekelezaji. Hali hii inaonesha kimeshatolewa ili kutekeleza miradi
dhamira ya wazi ya Serikali. ya usambazaji wa umeme vijijini.
Ununuzi wa ndege mpya
Akiwasilisha baadhi ya takwimu Kwa mujibu wa takwimu hizo, Katika sekta muhimu ya maji (mijini
hizo Bungeni mapema Februari, Serikali imeshatumia kiasi cha na vijijini) Serikali nako imeendelea
2017, Waziri wa Fedha na Mipango, shilingi bilioni 234.937 kwa ajili kutekeleza ahadi zake kwa kutoa
Dkt. Phillip Mpango, amebainisha ya ununuzi wa ndege mpya kiasi cha shilingi bilioni 165. Kiasi

Inaendelea
Inaendelea Uk.
Uk.23
Jarida la Nchi Yetu 2016
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
Tuimarishe Uchumina
Limeandaliwa wa Viwanda
Idara kwa Maendeleo Yetu”
ya Habari-MAELEZO 2

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Joseph Magufuli akipata maelezo ya
namna mandhari itakavyokuwa baada ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa barabara
ya juu kwenye makutano ya barabara za Mandela na Nyerere eneo la Tazara Jijini Dar es Salaam

hicho kimesaidia kuendelea na Kuhusu afya, taarifa ya hali ya na Jumuiya za Kimataifa (bilioni
kukamilika kwa miradi mingi ya uchumi iliyowasilishwa na Dkt. 9.8); ruzuku kwa vyama vya siasa
maji mijini na vijijini itakayosaidia Mpango inaonesha kuwa kiasi (bilioni 8.6) na uboreshaji wa shule
sana maisha ya wananchi. cha shilingi bilioni 235 zimetolewa zenye mahitaji maalum (bilioni 2.5).
kusaidia uboreshaji wa huduma za
Ujenzi wa Miundombinu afya ikiwemo ununuzi wa dawa.
Si ndege, maji na umeme tu, ripoti Katika elimu tayari kufikia nusu
ya hali ya uchumi ya nusu mwaka
Dhamira ya Rais Iko
ya mwaka wa bajeti, inaonesha
inaonesha kuwa Serikali ya Rais ripoti hiyo, kiasi cha shilingi bilioni
Wazi
Magufuli pia imeshatoa kiasi 277 kimeshatumika kwa ajili ya
kikubwa katika ujenzi wa barabara Akieleza siri ya mafanikio haya
mikopo ya elimu ya juu na shilingi
maeneo mbalimbali nchini. Tayari makubwa katika kipindi kifupi,
bilioni 124 zikiwa zimeshatumika
kiasi cha shilingi bilioni 916 Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu
kugharamia sera ya elimu bure.
kilishatolewa kwa ajili ya ujenzi wa Rais, Mhe. January Makamba,
wa miundombinu hii muhimu. akichambua kwa ujumla utendaji
Mbali ya sekta hizo, Serikali pia,
Miundombinu mingine ambayo na utekelezaji wa Serikali ikiwa ni
inaonesha ripoti hiyo, imetoa
tayari imeshapewa fedha za miezi 15 tu madarakani, ameliambia
mabilioni kugharamia masuala
kutekeleza miradi iliyopangwa ni: bunge hivi karibuni, kuna
mengine muhimu ambapo, ukiacha
upanuzi viwanja vya ndege vya mabadiliko makubwa katika kila
mishahara na stahili muhimu za
Dodoma na Mwanza (shilingi bilioni eneo la utendaji wa Serikali ya Mhe.
watumishi wa umma ambavyo
12.352) na Mfuko wa reli (bilioni 58). Rais Dkt. John Pombe Magufuli.
vinaendelea kulipwa kwa wakati,
masuala mengine muhimu pia
Waziri Makamba anayatathmini
Elimu na Afya ni yamepatiwa fedha kama ifuatavyo:
mafanikio yote haya kiutekelezaji
Nguzo Muhimu akiyanasibisha na siri moja kubwa;
Ruzuku ya pembejeo (bilioni
dhamira safi na ya wazi ya Rais
Serikali kwa kutambua umuhimu 10); ununuzi wa chakula cha
Magufuli kuenzi misingi aliyoiacha
wa sekta hizi, imeainisha Bungeni hifadhi (bilioni 9); posho za mfuko
Baba wa Taifa, Mwalimu Julius
mapema Februari utoaji wa fedha wa jimbo na Mfuko wa Bunge
Kambarage Nyerere, misingi
za kutekeleza masuala mbalimbali. (bilioni 35); michango ya taasisi
iliyoegama katika kuwatumikia watu.
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
3 Tuimarishe Uchumi
Limeandaliwa wayaViwanda
na Idara kwa Maendeleo Yetu”
Habari-MAELEZO

Ziara ya Rais Museveni Yafungua
Milango ya Ushirikiano
Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akimpokea
mgeni wake Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni (kushoto) Ikulu Jijini Dar
es Salaam, Rais Museveni alikuwepo nchini kwa ziara ya kikazi ya siku mbili.

Na Vincent Tiganya tumejadili mambo mengi huo kwenda pia Uganda
hususani kuhusu mradi wa kuwapa maelezo ambayo
ujenzi wa bomba la mafuta, waliyatoa kwa Tanzania,”
R ais wa Uganda Mhe.
Yoweri Kaguta Museveni
amemhakikishia Rais wa
tumekubaliana na
Rais mambo mengi, na sasa
Mhe. alifafanua Dkt. Magufuli.

tutakwenda kuweka jiwe la Kwa upande wake, Rais
Jamhuri ya Muungano wa
msingi la ujenzi wa mradi huo,”. Museveni alisema kuwa
Tanzania Mhe. Dkt. John
amesema Rais Museveni. ameongea na Rais Magufuli
Pombe Magufuli kuwa yupo
na wamekubaliana kutosaini
tayari kuweka jiwe la msingi
Awali Marais hao walikubaliana mkataba huo na kuongeza kuwa
la mradi wa ujenzi wa bomba
kutosaini mkataba wa mahusiano suala la EPA ni lazima lijadiliwe
la mafuta kutoka Hoima
ya kiuchumi na kibiashara kati na nchi zote za Afrika Mashariki
nchini Uganda hadi Bandari
ya nchi za Jumuiya ya Afrika ili kuwepo na msimamo wa
ya Tanga nchini Tanzania.
Mashariki na Ulaya (EPA). pamoja kwa nchi zote za
Hatua hiyo inatokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Rais Museveni alitoa kauli
kuonekana mkataba huo
katika Uwanja wa Ndege wa
kutokuwa na faida bali ni Aidha Rais Muveseni
Kimataifa wa Julius Nyerere
aina nyingine ya ukoloni alimpongeza Rais Magufuli
Jijini Dar es Salaam wakati
ambao unataka kurejeshwa kwa kulifufua Shirika la Ndege
akiagana na mwenyeji wake
kwa nchi za Afrika. Tanzania (ATCL) kwa kununua
Mhe. Rais Magufuli baada
ndege mpya Sita, hivyo
ya kumaliza ziara yake rasmi
“Nimeongea na Rais Museveni amekaribisha shirika hilo kutoa
ya Kiserikali ya siku mbili
amekubali kutosaini mkataba huduma za usafiri wa anga nchini
wa EPA, nitawaagiza wataalamu Uganda kutokana na nchi hiyo
“Tulikuwa na mazungumzo
waliosaidia kutupa maelezo kuwa na uhitaji wa huduma hiyo.
mazuri na Mhe. Rais Magufuli,
juu ya madhara ya mkataba
Inaendelea Uk. 4
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO
4
wa kutumia tani milioni moja
pekee, hivyo ni fursa kwa
wafanyabiashara wa Kitanzania
kwenda kuwekeza nchini humo.

“Tunawahamasisha
wafanyabiashara wa Uganda
na Tanzania kuwekeza katika
nchi zao ili kuzalisha, bidhaa na
ajira za kutosha kwa wananchi”
alisema Waziri Mwijage.

Waziri Mwijage alitoa Wito
kwa Watanzania kushiriki
katika uchumi wa viwanda
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika kwa kufanya uzalishaji
Mashariki kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa wa bidhaa zinazotumika
Tanzania, Balozi Dkt. Augustine Mahiga (kulia) na Waziri viwanda mfano kwa kulima
wa Mambo ya Nje wa Uganda Oryem Henry Okello matunda au mbogamboga.

Vilevile alimpongeza Rais alisema Rais Museveni. Rais Yoweri Museveni aliwasili
Magufuli kwa ujenzi wa Reli nchini jana kwa ziara ya kiserikali
ya Kiwango cha Kimataifa Kwa upande wa Mkurugenzi ya siku mbili ambapo akiwa
(Standard Gauge Railway) wa Mahusiano wa Kampuni za nchini alifanya mazungumzo na
kutoka Dar es Salaam mpaka Bakhresa Hussin Sufiani alisema Mwenyeji wake Rais wa Jamhuri
Mwanza na Isaka mpaka kuwa Kampuni hiyo hivi sasa ina ya Muungano wa Tanzania
Rwanda ambapo itasaidia kiwanda kimoja nchini Uganda Mhe. Dkt. John Pombe Magufuli
ujenzi wa bandari kavu katika ambacho kinazalisha unga wa na kutembelea Viwanda
Mkoa wa Mwanza hivyo ngano tani 1,100 kwa siku. vya Said Salim Bakhresa
wafanyabiashara wa Uganda vya Tazara na Vingunguti.
kunufaika na bandari hiyo Alisema kuwa lengo ni kutaka
ambayo itakuwa karibu zaidi kuongeza uzalishaji kutoka
kuliko ilivyo kwa Dar es Salaam. tani 1,100 hadi kufikia 2,000
ambapo uwekezaji huo umetoa
Wakati huo huo Rais Museveni ajira 650 kwa Waganda.
“Nimeongea na Rais
alitoa wito kwa wafanyabiashara Museveni amekubali
wa Kitanzania kwenda Kwa upande wa Waziri wa kutosaini mkataba
kuwekeza nchini Uganda Viwanda, Biashara na Uwekezaji wa EPA, nitawaagiza
mara baada ya kutembelea Mhe. Charles Mwijage anasema
viwanda vya Kampuni ya Uganda na Tanzania zimeingia
wataalamu waliosaidia
Bakhresa vinavyozalisha Unga makubaliano ya ushirikiano kutupa maelezo juu ya
na Juisi vya Buguruni na katika sekta mbalimbali madhara ya mkataba
Vingunguti jijini Dar es Salaam. ikiwemo sekta ya viwanda. huo kwenda pia Uganda
“ N a w a k a r i b i s h a
wafanyabiashara wa Kitanzania Amesisitiza Watanzania
kuwapa maelezo
kuja nchini Uganda kuwekeza wanaweza kwenda kuwekeza ambayo waliyatoa kwa
kwani kufanya hivyo kutasaidia nchini Uganda kwa vile nchi Tanzania,” alifafanua
kuzalisha bidhaa, upatikanaji hiyo inalima tani milioni 4 Dkt. Magufuli.
wa soko pamoja na ajira” za mahindi lakini ina uwezo
5 Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO

Bonde la Mto Nile Muhimu kwa Uchumi
wa Tanzania

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan
akizungumza wakati wa sherehe za Siku ya Mto Nile hivi karibuni Jijini Dar es Salaam.

Mashariki ya Bara la Afrika na
Na Jacquiline Mrisho Duniani kote ukiwa na urefu Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi
wa kilomita 6,695 ambapo inayosimamia shughuli za
Maadhimisho ya 11 ya Siku ya beseni ya Nile hukusanya wanachama wa Bonde la Mto Nile
Nile kwa mwaka huu yamefanyika maji ya eneo linalojumuisha (NBI), Innocent Ntabana anasema
nchini Tanzania kwa ushirikiano 10% za eneo la Afrika yote. kuwa azma ya kusimamia na
wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji kuendeleza rasilimali za Bonde la
pamoja na Sekretarieti ya Nile Mto huo ambao unaanzia Ziwa Mto Nile limepewa kipaumbele na
Basin Initiative (NBI) ambapo Victoria nchini Tanzania, ni nchi zote zinazozungukwa na mto
mgeni rasmi wa maadhimisho chanzo kikubwa cha maji kwa huo, jambo hilo ndilo limesababisha
hayo alikuwa Makamu wa Rais, ajili ya matumizi ya nyumbani, kuanzishwa kwa Sekretarieti ya NBI
Mama Samia Suluhu Hassan. viwandani, kilimo cha umwagiliaji mwaka 1999 jijini Dar es Salaam.
na kuzalisha umeme kwa
Maadhimisho hayo yalihudhuriwa wakazi wa nchi za bonde hilo. “NBI ina jukumu la kusimamia na
na watu zaidi ya 600 wakiwemo kuendeleza rasilimali za maji za
Mawaziri wa nchi wanachama Kutokana na nchi nyingi Bonde la Mto Nile kwa niaba ya nchi
kutoka kwenye nchi husika, mabalozi kuzungukwa na mto Nile, suala wanachama zipatazo 10 ambazo ni
mbalimbali, wabunge, watu kutoka la ushirikiano katika kusimamia Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda,
taasisi na mashirika mbalimbali na kuendeleza rasilimali za Burundi, Ethiopia, Sudan, Sudan ya
pamoja na wanafunzi wa shule za Bonde la Mto huo limepewa Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya
Msingi, Sekondari na Vyuo Vikuu. kipaumbele ili kuzuia migogoro Kongo na Misri,” anasema Ntabana.
Mto Nile ni miongoni mwa mito inayoweza kuzuka baina ya nchi
mikubwa iliyopo upande wa ambazo wanatumia mto huo. Kwa upande wa Mratibu wa Kanda
Inaendelea Uk. 6
6
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akipata
maelezo kuhusu Miradi mbalimbali inayotekelezwa kupitia Program ya Nile Basin
Initiative alipotembelea mabanda ya taasisi mbalimbali wakati wa sherehe za Siku ya Mto
Nile hivi karibuni Jijini Dar es Salaam.

wa Kitengo cha Uratibu cha Bonde umeme wa Rusumo na umwagiliaji ajili ya matumizi ya majumbani,
la Mto Nile (NELSAP-CU), Elicad katika mabonde ya mito Kagera mifugo na shughuli za umwagiliaji.
Nyabeeya anasema mto huo na Ngono iliyopo mkoani Kagera.
una manufaa makubwa kwa nchi Wakati huo, Bwawa la Borenga
wanachama kwani muunganiko Anaendelea kufafanua kuwa litakuwa likisambaza maji katika
wa nchi hizo umeleta mawasiliano mradi wa umeme wa Rusumo Bonde la Mara kwa wakazi wa
mazuri ambayo yanapelekea utazalisha megawati 80 za vijiji 13 kwa ajili ya umwagiliaji
kuinua uchumi wa nchi hizo pia umeme ambazo zitatumiwa na 17 vitapata maji kwa ajili ya
kwa upande mwingine uwepo na nchi za Tanzania, Rwanda matumizi ya nyumbani na mifugo.
wa ushirikiano huo umesaidia na Burundi ambapo Tanzania Madhumuni ya miradi hiyo
nchi wanachama kufahamu inatarajiwa kupata megawati 16. ni kuhakikisha kunakuwa na
tamaduni za watu tofauti tofauti. Miradi mingine ni ya kuunganisha upatikanaji wa maji ya uhakika,
umeme kutoka Ethiopia, kuimarishwa kwa soko na
Nyabeeya anasema “Tanzania Kenya hadi Tanzania ikiwa ni mahusiano na kukuza sekta
inafaidika kutokana na uwekezaji pamoja na mradi wa umeme binafsi, kilimo, usalama wa
mkubwa uliofanywa na NBI kupitia kati ya Tanzania na Zambia. chakula na kupunguza umaskini.
utekelezaji wa miradi mbalimbali
ikiwemo miradi ya ujenzi wa Aidha, NBI wanatarajia kukamilisha Tanzania inafaidika
bwawa la Bisrawi na usanifu wa upembuzi yakinifu wa kina wa kutokana na uwekezaji
bwawa la Borenga, mkoani Mara”. miradi ya Mara na Ngono ifikapo mkubwa uliofanywa na
mwezi Aprili mwaka huu ambapo NBI kupitia utekelezaji
Kwa mujibu wa Nyabeeya, wananchi 20,000 pamoja na hekari wa miradi mbalimbali
Tanzania itanufaika na miradi ya 13,630 katika vijiji 21 vinatarajiwa ikiwemo miradi ya ujenzi
maji na nishati ya umeme, pamoja kunufaika na mradi wa Ngono wa bwawa la Bisrawi
na miradi mingine mingi ambayo wakati Bonde la Mara litanufaisha na usanifu wa bwawa la
NBI inaendelea kuitekeleza kama wanachi 10,000. Miradi hiyo Borenga, mkoani Mara”.
vile ujenzi wa mradi wa kuzalisha itahusisha usambazaji wa maji kwa
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
7 Tuimarishe Uchumi
Limeandaliwa na Idarawa
ya Viwanda kwa Maendeleo Yetu”
Habari-MAELEZO

Serikali Yadhamiria Kutokomeza
Dawa za Kulevya
Waziri Mkuu Mhe.Kassim Majaliwa akizungumza na Mawaziri na Wajumbe wa Baraza la
Taifa la Udhibiti wa Dawa za Kulevya Nchini wakati akifungua kikao cha Baraza hilo leo
Jijini Dar es Salaam.

Na Daudi Manongi
ilitungwa na kuanzishwa Tume namba 5 ya mwaka 2015 ya

U undwaji wa Mamlaka ya ya kuratibu na kudhiti dawa za udhibiti wa dawa za kulevya na
Kupambana na Dawa kulevya ambapo sheria hiyo matumizi ya vifaa vya utambuzi
za Kulevya ulifuatiwa na ilitumika hadi mwaka 2015. wa awali wa dawa za kulevya.
kuundwa kwa Baraza la Taifa
la Kudhibiti Dawa za Kulevya Pia kilianzishwa kikosi kazi “Serikali imeendelea kutoa
ambalo lina wajibu mkubwa chenye wadau kutoka vyombo matibabu kwa kutumia dawa ya
wa kutekeleza vita dhidi ya vya usalama na tume yenyewe methadone kwa watumiaji wa
biashara hii haramu kwa vitendo. ambapo kikosi kazi kilifanya kazi dawa za kulevya aina ya Heroin
nzuri ya kukamata dawa za kulevya na pia watumiaji zaidi ya 2223
Baraza hilo limeanzishwa chini na kudhibiti kwa kiasi kikubwa wanapata huduma za matibabu
ya kifungu cha 5 cha Sheria ya waingizaji wa dawa za kulevya. katika Hospitali ya Taifa ya
Kudhibiti na Kupambana na Dawa Muhimbili,Mwananyamala na
za Kulevya namba 5 ya mwaka Kipindi cha januari 2015 hadi Temeke”alisema Mhe.Kassim
2015 Kwa mujibu wa Sheria Waziri Desemba 2016 vyombo vya dola Majaliwa alipokua akizindua Baraza
Mkuu ndiye Mwenyekiti wa Baraza vilikamata kiasi cha kilo 77 za heroin la Taifa la kudhibiti dawa za kulevya.
hilo akiwa na wajumbe wengine 11. zikihusisha kesi 703 na kilo 32.3
za cocaine zikihusisha kesi 259. Pia alisema huduma za nyumba
Wajibu wa Baraza hili ni kusimamia Mbali na hayo kilo 78,656 za za upataji nafuu zipatazo 11 kwa
utekelezaji wa Sera ya udhibiti bangi zilikamatwa zikihusisha kesi Tanzania Bara zinatolewa na hadi
wa dawa za kulevya nchini. 14323 na ekari 71 za mashamba sasa zimehudumia waathirika
Aidha Serikali imefanya jitihada ya bangi ziliteketezwa pmaoja na wapatao 2325 na kwa upande
mbalimbali katika kupambana na mirungi kilo 31463.615 ilikamatwa wa Zanzibar kuna nyumba 12
Biashara hii haramu ya madawa ikihusisha jumla ya kesi 2362. ambazo hadi sasa zimehudumia
ya kulevya ambapo awamu Serikali imefanya mafunzo wathirika wapatao 7953.
zote zimefanya jitihada kubwa kwa watendaji wa vyombo Aidha watuhumiwa mbalimbali wa
ambapo mwaka 1995 Sheria ya vya udhibiti vilivyopo mipakani Dawa za Kulevya wamepelekwa
Kupambana na Dawa za Kulevya kuhusiana na njia za usafirishaji mahakamani ambapo Mahakama
wa dawa za kulevya,sheria mpya Kuu ya Tanzania imetoa hukumu
Inaendelea Uk. 8
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
Tuimarishe Uchumi
Limeandaliwa wayaViwanda
na Idara kwa Maendeleo Yetu”
Habari-MAELEZO
8
kwa kesi kubwa za dawa za kulevya denis na wenzake ambao kabisa suala hili kwa pamoja.
zilizowahusisha wafanyabiashara walihukumiwa kifungo cha miaka
wakubwa zikiwemo kesi ya jinai 30 jela kila mmoja na kulipa faini Jitihada hizi za serikali ya awamu ya
namba 47/2011 iliyowahusu ya shilingi bilioni 3 kila mmoja tano hazina budi kuungwa mkono
watuhumiwa Fred William na kesi ya jinai namba 91/2011 na wadau wote wa kupamabana na
Chonde na wenzake ambao iliyomhusu mtuhumiwa miteka biashara hii haramu kwa manufaa
walihukumiwa kifungo cha miaka Godfrey Mwandamele amabye ya kunusuru kizazi cha watanzania
20 jela na faini ya shilingi bilioni 15. alihukumiwa kifungo cha miaka waoateketea katika janga hili.
20 jela na faini ya mara tatu ya
Pili kesi ya jinai namba 87/2011 kiaisi cha dawa zilizokamatwa.
iliyomhusu mtuhumiwa Said Kimaro Serikali inaendelea na vita hii
ambaye alihukumiwa kifungo cha dhidi ya wauzaji na watumiaji
miaka 20 jela na faini ya mara tatu wa madawa ya kulevya na ni
ya thamani ya dawa zilizokamatwa. wito kwa wananchi kushirikiana
Kesi ya jinai namba 53/2011 na Serikali katika kulitokomeza
iliyowahusu watuhumiwa chukwudi

UNESCO Yamuunga Mkono JPM
Vita Dawa za Kulevya
pia kuwawezesha Waandishi wa uwezo,pamoja na kuwaimarisha
Na Judith Mhina Habari, kumudu majukumu yao na ili waweze kutoa habari na
kuhakikisha haki ya mwanahabari kupata habari bila vikwazo.
S hirika la Kimataifa la Elimu
Sayansi na Utamaduni
UNESCO Tanzania limeadhimia
ya kufanya kazi yake kwa weledi
bila kubughudhiwa inaenziwa.
Akitoa taarifa ya Kikao cha
Paris Ufaransa kwa kamati hiyo
ya mpango wa mawasiliano
kuwajengea uwezo wa Kamati ya kitaifa ya mpango wa Mwenyekiti wa Kamati hiyo, Dkt Eva
Waandishi wa Habari nchini mawasiliano inaundwa na wajumbe Msangi alisema kikao kilisisitiza
ili kutekeleza majukumu yao saba ikiongozwa na Mwenyekiti juu ya Usalama, ulinzi dhidi ya
kwa ufanisi na kwa kufuata Dkt. Eva Solomon Msangi, Mhadhiri Waandishi wa Habari uimarishwe na
Sheria Kanuni na taratibu kutoka Shule Kuu ya Mawasiliano kuzingatiwa, kwa kuwa Waandishi
zinzosimamia taaluma yao. ya Chuo Kikuu cha Dar-Es-Salaam, wengi duniani wako katika
na wengine wanne ambao ni, hatari ya kuteswa au kuuwawa
Hayo yamesemwa na Kaimu mjumbe mmoja kutoka Wizara wakati wakitekeleza wajibu wao.
Katibu Mtendaji wa UNESCO Taifa za Habari, Utamaduni Sanaa na
Dkt. Moshi Kimizi katika uzinduzi Michezo, Wizara ya Mambo ya Dkt Msangi aliongeza kuwa baraza
wa Kamati ya Kimataifa ya Mpango Ndani ya Nchi, Wadau muhimu wa la Maendeleo la Mawasiliano la
wa Maendeleo ya Mawasiliano Habari kutoka Baraza la Habari Dunia lilipendekeza na kuchagua
– IPDC iliyokutana Magogoni Tanzania – MCT na Media Institute mwenyekiti ambapo Bi Albana Shala
Jijini Dar-es-hivi karibuni. of Southern Africa – Tanzania - kutoka Netherlands alichaguliwa
MISA TAN pamoja na Wawakilishi kuendelea kwa kipindi kingine cha
Akizindua Kamati hiyo Dkt Kimizi wawili ikutoka UNESCO. miaka minne. Katika kuweka uwiano
alisema, Kamati ya Kimataifa wakijiografia wa Baraza, washirika
ya Mpango wa Maendeleo ya Dkt Kimizi aliwajulisha wajumbe wote wa UNESCO huwekwa katika
Mawasiliano, ina jukumu kubwa kuwa wanajukumu la kuhakikisha makundi ya kikanda au kijiografia.
la kuelimisha, kuleta mageuzi na sauti za waliopembezoni au
maendeleo katika mawasiliano. waliosahaulika zinasikika, hivyo,
Shirika hilo limedhamiria Kamati inapopanga mipango yake
kuwajengea wanahabari uwezo iweke kipaumbele kwa kutenga
katika nyanja za uhuru wa rasilimali kwa ajili ya kuwajengea
upatikanaji wa habari bila vikwazo,
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
9 Tuimarishe Uchumi
Limeandaliwa wa
na Idara yaViwanda kwa Maendeleo Yetu”
Habari-MAELEZO

Bilioni 177.4 Kubadili Ubungo Kwa
Barabara za Juu.

Muonekano wa Barabara ya juu(fly over) ya Ubungo (Ubungo Road
interchange)

Na Mwandishi Wetu hadi kukamilika kwake. “Zaidi ya magari 65,000 yanapita
kila siku katika katika makutano

S erikali ya Awamu ya Tano Akizungumza mara baada ya ya barabara za morogoro,Mandela
chini ya uongozi wa Rais kusaini mkataba huo Mtendaji na sam nujoma eneo la Ubungo
John Pombe Magufuli kupitia Mkuu wa Wakala wa Barabara hali inayosababisha msongamano
Wakala wa Barabara nchini nchini TANROADS Mhandishi katika barabara ya Morogoro
(TANROADS), hivi karibuni Patrick Mfugale alisema kuwa ambayo ndio lango kuu la kuingia
ilisaini mkataba na kampuni ya zaidi ya shilingi Bilioni 177.4 jijini Dar es salaam hivyo ufanisi
M/S China Civil Engeneering zinatarajiwa kutumika katika ujenzi wa mradi huo utahuisha hali ya
Construction Cooperation kutoka huo utakaowekewa jiwe la msingi usafirishaji katika jiji la Dar es salaam
China (CCECC) kwa ajili ya ujenzi mwezi machi mwaka huu. na kuchochea ukuaji wa uchumi”
wa barabara za Juu ‘Interchange’ alisisitiza Mhandishi Mfugale.
katika makutano ya barabara ya “Hakikisheni mnaanza ujenzi
Sam Najoma na Mandela Ubungo mara moja kwani Serikali Kwa upande wake Mkurugenzi
jijini Dar es salaam. imeshakamilisha taratibu zote na Mtendaji wa kampuni ya CCECC
tayari kiasi cha shilingi bilioni 2.1 Bw, Jiang Yigao amemhakikishia
Hatua hiyo inalenga kuondoa kimelipwa kwa ajili ya fidia kwa Mhandisi Mfugale kuwa
msongamano wa magari katika wananchi walioguswa na mradi huo” wataanza maandalizi ya ujenzi
makutano ya Ubungo. alisema Mhandishi Mfugale. huo mara moja na watafanya
kazi hiyo kwa wakati.
Chini ya Mkataba huo, Mkandarasi Ujenzi wa Ubungo interchange
kutoka Kampuni ya CCECC ya unajengwa kwa fedha ya
China kuanza ujenzi huo mara mkopo kutoka Benki ya Dunia
moja na ujenzi huo unatarajiwa ambapo Serikali kwa upande
kutumia takriban miezi 30 wake imeshalipa fidia ya zaidi
ya shilingi bilioni 2.1.
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO
10

Dkt. Abbas: Maafisa Habari Tangazeni
Mafanikio ya Serikali
Mkurugenzi wa Habari na Msemaji Mkuu wa Serikali, Dkt. Hassan Abbas akizungumza na Maafisa Habari
na Tehama wakati wa Mafunzo elekezi ya matumizi ya tovuti katika Mikoa na Halmashauri za Wilaya nchini
yaliyofadhiliwa na Shirika la Misaada la Marekaani (USAID) na kusimamiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni,
Sanaa na Michezo na Wakala ya Serikali Mtandao. Mafunzo hayo yalianza tarehe 9-20 Februari, 2017, kulia ni
Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano Ofisi ya Rais -TAMISEMI, Rebecca Kwandu.

Na Ismail Ngayonga hivyo ni wajibu waAfisa Habari kutmia Maafisa HabariHabari hawana
nyenzo za kisasa za mawasiliano budi kutengeneza mtandao
wa mawasiliano baina yao ili
M aafisa Habari na Mawasiliano
katika sekretarieti za Mikoa
na Halmashauri za Wilaya nchini
ikiwemo tovuti ili kuhakikisha
kuwa wananchi na wadau wa kuwawezesha kutatua changamoto
mbalimbali zinazowakabili
maendeleo wanapata taarifa sahihi
wametakiwa kujitokeza na kuwajibika na zilizozingatia wakati. katika maeneo yao ya kazi.
kikamilifu ili kuwawezesha waajiri
wao kutambua wajibu na majukumu
“Zipo taarifa za miradi mbalimbali Dkt. Abbas alisema Serikali
yao ya msingi katika kutangaza inatambua changamoto
shughuli na mafanikio ya Serikali
ambayo Serikali imeifanya, pamoja
na taarifa za bajeti za halmashauri mbalimbali zinazowakabili
katika maeneo yao ya kazi. maafisa Habari katika maeneo
ambazo wananchi watanapenda
kuzifahamu, hivyo ni wajibu wenu yo ya kazi, ambapo baadhi ya
Rai hiyo imetolewa hivi karibuni changamoto hizo zimeanza
Jijini Mwanza na Mkurugenzi Maafisa Habari kuweka taarifa
hizi” alisema Dkt. Abbas. kupatiwa ufumbuzi ikiwemo suala
wa Habari na Msemaji Mkuu wa la miongozo ya majukumu ya
Serikali, Dkt. Hassan Abbas Afisa Habari na Mawasiliano.
alipokuwa akizungumza na Maafisa Aidha aliongeza kuwa ni wajibu
Habari na TEHAMA katika mafunzo wa kila Afisa Habari aliyopo katika
Mkoa na Halmashauri nchini Kwa Upande wake, Mkuu wa
elekezi ya tovuti yanayofadhiliwa Kitengo cha Mawasiliano Serikalini
na Shirika la Misaada la Marekani aweze kujiwekea malengo ya
utekelezaji ili aweze kujitafakari katika Ofisi ya Rais- TAMISEMI,
(USAID) na kusimamiwa na Wizara Rebbeca Kwandu alisema katika
ya Habari, Utamaduni, Sanaa na kwa kuwa kuwa kupitia malengo
hayo ataweza kutatua changamoto mafunzo hayo yaliyotolewa kwa
Michezo pamoja na Wakala ya Maafisa Habari na TEHAMA
Serikali Mtandao (EGA). mbalimbali zinazomkabili
katika eneo lake la kazi. yatasaidia kwa kiasi kikubwa kujibu
hoja na kero mbalimbali za wananchi
Kwa Mujibu wa Dkt. Abbas alisema ambazo zimekuwa zikiwasilishwa
katika ulimwengu wa sasa suala la Akifafanua zaidi Dkt Abbas
alisema ili kufikia malengo hayo mara kwa mara katika halmashauri
teknolojia ni jambo lisiloupekika, mbalimbali nchini.
6
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
11 Tuimarishe Uchumi
Limeandaliwa wayaViwanda
na Idara kwa Maendeleo Yetu”
Habari-MAELEZO

TANZANIA februari HII

Mkuu wa Jeshi la Wananchi Tanzania (JWTZ) Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa , Spika wa Bunge
Jenerali Venance Mabeyo akila kiapo cha utii mbele Job Ndugai na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na
ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanznaia Dkt. Mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa wakibonyeza
John Pombe Magufuli Ikulu jijini Dar es Salaam. kitufe kuzinduzi teknolojia ya 4G LTE ya Kampuni ya
Katikati ni Katibu Mkuu Kiongozi Balozi John Kijazi. (TTCL) hivi karibuni Mkoani Dodoma.Kulia ni Kaimu
Afisa Mtendaji Mkuu wa TTCL Bw. Waziri Kindamba

Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan Baadhi ya wafanyakazi wa Wizara ya Afya
akionyesha tuzo aliyokabidhiwa wakati wa sherehe wakishusha vifaa vya ofisi mjini Dodoma vikitokea
za Siku ya Mto Nile Jijini Dar es Salaam. Sherehe Jijini Dar es Salaam,kutekeleza ahadi ya Serikali ya
hizo zimeshirikisha takribani nchi 10 zinazozunguka kuhamia Makao Makuu ya nchi,Dodoma
mto Nile
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO
12

NCHI YETU KATIKA HISTORIA

Hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Aliyekuwa Waziri Mkuu Hayati Rashid Mfaume
Nyerere akishiriki shughuli ya ujenzi katika kijiji cha Kawawa akiweka mchanga kwenye mashine ya
Ujamaa wakati wa uongozi wake kufyatulia matofali wakati akiwa madarakani.
a
a

Rais Ali Hassan Mwinyi akimsindikiza Baba
Hayati Makamu wa Rais, Dkt. Omar Ali Juma(kulia)
Mtakatifu, Papa John Paul II baada ya kuhutubia
akiwa na aliyekuwa Rais wa Afrika Kusini, Mzee
katika viwanja vya Jangwani
Nelson Mandela pamoja na mkewe Winnie Mandela
walipokuja nchini Februari 1990
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO 13

Treni ya Umeme Kuchagiza
Mageuzi Awamu ya Tano
Mkurugenzi Mkuu
wa Kampuni Hodhi
Miliki ya Rasilimali
za Reli (RAHCO),
Masanja Kadogosa
(wa tatu kutoka
kulia), akibadilishana
Mkataba wa awamu
ya kwanza ya ujenzi
wa reli ya Kisasa
(Standard Gauge), na
Mkurugenzi Mtendaji
wa Kampuni ya Mota-
Engil Africa, Bw.
Manuel Antonio Mota

Anasema ujenzi wa reli hiyo maendeleo kwa wananchi wake.
Na Benjamin Sawe utaongeza chachu ya maendeleo Nchi za Ethiopia na Djibouti
tayari zimezindua reli ya kisasa

T anzania imedhamira ya kiuchumi na kijamii na
kubainisha kuwa safari Dar es ya treni za kutumia nguvu za
kufikia uchumi wa kati umeme ambayo inaunganisha
na ifikapo mwaka 2025 ikiwa Salaam hadi Morogoro itatumia
muda wa saa 1.16, wakati Dar es Mji Mkuu wa Addis Ababa na
itawekwa miundombinu bora. mji wa Bandarini wa Djibouti.

W izara ya ujenzi ambayo Salaam hadi Dodoma itatumia
imepewa jukumu la muda wa saa 2.30 na safari ya
Dar es Salaam hadi Mwanza Ni wazi kwamba Serikali ya
kusimamia sekta ya ujenzi, Awamu ya Tano imedhamiria
uchukuzi na mawasiliano itatumia muda wa saa 7.30.
kuboresha huduma za biashara
ambazo ni kichocheo kupitia sekta ya usafirishaji,
muhimu cha maendeleo ”Tunataka kuifanya nchi
yetu iwe ndogo kwa kutumia hivyo kila mwananchi anapaswa
ya kiuchumi na kijamii kuunga mkono juhudi
hapa nchini imejikita katika miundombinu ya kisasa ndio
maana serikali imeamua zinazofanywa na Serikali katika
kuboresha mioundombinu kutatua changamoto mbalimbali.
hasa reli na barabara. kujenga reli hii itakayotumia
umeme na kwenda spidi kubwa
kuliko nyingine zote Barani Nchi nyingine zenye treni
Akishuhudia utiaji saini zinazotumia umeme mbali
uliofanyika jijini Dar es Salaam, Afrika,”amesema Prof. Mbarawa.
Naye Balozi wa Uturuki nchini na Ethiopia na Djibouti ni
Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na pamoja na Misri ambayo ina
Mawasiliano, Prof. Makame mtandao mkubwa wa reli za
Mbarawa anasema ujenzi wa Yassemen Eralp, aliaidi
kuendeleza ushirikiano na aina hiyo. Ni usafiri ambao
reli ya kati itakayotumia treni ni wa uhakika na wa haraka
za umeme na kwenda kwa Serikali katika mradi huo
mkubwa na kuupongeza hivyo kuwa kichocheo kikubwa
spidi ya kilometa 160 kwa katika ukuajia wa uchumi.
saa ni mafanikio makubwa. uongozi wa Serikali ya Awamu
ya Tano katika kufanikisha
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO 14

Bilioni 18 Kutumika KumalizaAidha mradi huo utawezesha
Changamoto ya Maji Dar kiwango cha maji kufikia lita
milioni 196 kwa siku kutoka
lita milioni 82 za awali.
Kwa upande wake, Bw.Salum
Hamis mkazi wa Mbagala
amepongeza miradi ya maji
inayotekelezwa na Serikali
kwa kushirikiana na wananchi
kwa kuwa imekuwa chachu ya
maendeleo katika maeneo yao.

Aliongeza kuwa miradi hiyo
imepunguza tatizo la maji na
imewawezesha wananchi
kutumia muda mwingi katika
shughuli za kiuchumi na hivyo
kuchochea ukuaji wa uchumi.
Moja ya Mtambo unaotumika katika uchimbaji Visima Virefu Katika kukabiliana na tatizo la
katika eneo la Kimbiji,mradi utakaosaidia kutatua changamoto miundombinu ya maji taka katika
ya upatikanaji wa maji katika jiji la Dar es salaam. Jiji la Dar es Salaam mamlaka hiyo
iko katika mchakato wa kuanza
2017”, alisema Mwangi’ngo. ujenzi wa mtambo mkubwa wa
Na Frank Mvungi Aliongeza kuwa utekelezaji wa kuchuja maji taka katika eneo
mradi huo umefikia asilimia 85

S erikali kupitia Mamlaka ya na utakapokamilika maeneo la Jangwani na kuboresha
Maji Safi na Maji Taka Dar es ya mfumo huo katikati ya Jiji.
Kigamboni,Temeke,Ilala
Salaam (DAWASA) inatekeleza na Jiji la Dar es Salaam kwa
mradi wenye thamani ya ujumla yatanufaika kwa kupata Mradi mwingine ni ule wa
bilioni 18 unaolenga kuondoa huduma ya maji safi na salama. upanuzi wa Ruvu Chini ambao
changamoto ya upatikanaji wa umekamilika kwa asilimia mia
maji katika Jiji la Dar es salaam. Kwa moja na utawezesha upatikanaji
upande wa miradi wa maji kufikia lita milioni 270
mingine kama ule wa ujenzi
Kauli hiyo imetolewa hivi karibuni wa Bomba kutoka Ruvu juu kwa siku kutoka milioni 180 kabla
na Mkurugenzi wa Ufundi na hadi Kimara ulikamilika mwezi ya mradi huo haujatekelezwa.
Uendeshaji wa Mamlaka hiyo, Oktoba 2016 na uzalishaji
Bw. Romanus Mwangi’ngo wakati wa Mamlaka ya Maji Safi na
majaribio unaendelea Maji Taka Dar es Salaam
wa ziara ya waandishi wa habari kwa ufanisi mkubwa,alisema.
katika eneo la Kimbiji ambako (DAWASA) inajukumu la kumiliki
mradi huo unatekelezwa. Mradi huo wenye thamani ya miundombinu ya maji safi na
maji taka kwa niaba ya Serikali,
dola za marekani milioni 59 ni kusimamia utoaji wa huduma
“Mkandarasi anaendelea na moja ya mikakati ya Serikali
kazi na ameleta mabomba katika ya maji safi na maji taka Dar es
kuhakikisha kuwa Salaam, kugharimia,na kupanga
yote na amechimba visima wakazi wa Jiji la Dar es Salaam
15 ambavyo vitazalisha maji wanapata huduma ya maji safi mipango ya kusimamia upanuzi
yatakayotumika katika Jiji na salama na kuondokana wa huduma pamoja na kuishauri
la Dar es Salaam na mradi na Serikali kuhusu masuala ya
changamoto hiyo. huduma ya maji safi na maji
unatarajiwa kukamilika Machi
taka Jijini Dar es Salaam
15

Serikali Yabadili Maisha ya Wenye
Mahitaji Maalum
kujifunza kwa ufanisi.

Waziri Mkuu pia aliwataka wazazi
wenye watoto wenye mahitaji
maalum kuwapeleka shule
badala ya kuwaficha majumbani.
Wakati huohuo Mh. Majaliwa
alisema Serikali inaendelea
na jitihada za kuhakikisha
upatikanaji wa vifaa vya
kufundishia na kujifunzia na
hadi sasa Serikali imefanikiwa
kusambaza nakala 6,862,800
za vitabu vya kiada kwa
Darasa la kwanza vya Mtaala
Wanafunzi wa shule ya msingi uhuru mchanganyiko uliobereshwa wa shule zote
wakiimba wimbo maalum za msingi Tanzania Bara.

Vile vile uchapaji wa vitabu vya
Darasa la pili nakala 6,862,800
Na Lilian Lundo
S erikali imenunua vifaa vya alifafanua Mh.Kassim Majaliwa. unaendelea na uchapishaji wa
kufundishia na visaidizi nakala 6,818,181 za Darasa tatu
kwa ajili ya wanafunzi wenye Aliendelea kusema kuwa, katika umekamilika ambapo nakala hizo
ulemavu wa kusikia, kuona kutekeleza dhana ya elimu za Darasa la Tatu zitasambazwa
na wenye ulemavu wa akili jumuishi pia Serikali imenunua sanjari na vifaa vya Darasa la Pili.
huku ikiendelea kuboresha vifaa kwa ajili ya upimaji ili kubaini
mfumo wa elimu nchini. mahitaji mbalimbali ya kujifunzia Kwa upande wa shule za
kabla na baada ya usajili wa Sekondari nakala 2,109, 683
Hayo yamebainishwa na Waziri watoto katika shule za msingi. zimechapishwa na usambazaji
Mkuu Kassim Majaliwa katika umeanza Februari 7, 2017.
hotuba yake ya kuahirisha Mh. Majaliwa amesema
mkutano wa Sita wa Bunge kuwa vifaa vya watoto wenye Pia Serikali imeagiza vifaa
la Kumi na Moja mapema mahitaji maalum ambavyo vya maabara kwa ajili ya shule
mwezi huu, Mjini Dodoma. vimegharimu kiasi cha shilingi 1,625 za Sekondari nchini
bilioni 3.6 vimekwishapokelewa ambapo hadi sasa asilimia 70
“Serikali imenunua vifaa vya na vitasambazwa katika shule ya vifaa hivyo imekwishawasili
kufundishia na visaidizi kwa zenye wanafunzi wenye mahitaji nchini na usambazaji wake
ajili ya wanafunzi wenye maalum kuanzia Machi 1, 2017. umeanza hivi karibuni katika
ulemavu wa kusikia, kuona na kanda ya Dar es Salaam.
wenye ulemavu wa akili, vifaa Aidha amesema kuwa
hivyo vinajumuisha mashine kutokuwepo kwa vifaa vya Waziri Mkuu amesema
932 za maandishi ya nukta kufundishia na kujifunzia kuwa vifaa hivyo viwe chachu
nundu, rimu za karatasi za kwa wanafunzi wenye ya wanafunzi kuchangamkia
breli zipatazo 2,548 na shime mahitaji maalumu imekuwa masomo ya sayansi na hivyo
sikio (hearing aids) 1,150,” ni changamoto kwao katika kulifanya Taifa kutengeneza
wanasayansi wengi zaidi .
16
Kanuni za Sheria ya Huduma za Habari
Zaanza Kutumika Rasmi

Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mhe. Nape Moses Nnauye akioongea na
Waandishi wa Habari kuhusu kutumika kwa Sheria ya Huduma za Habari ya Mwaka 2016
pamoja na Kanuni zake za 2017 katika Ukumbi wa Idara ya Habari Bungeni Mjini Dodoma
05/02/2017. Kushoto ni Mkurugenzi wa Idara ya Habari (MAELEZO) Dkt. Hassan Abbasi.
inayoheshimika na kukubalika vitambulisho vya wanahabari
Na Jovina Bujulu kama zilivyo tasnia nyingine (press card) vitatolewa kila
hapa nchini”Alisema Dkt.Abassi. baada ya miaka miwili badala ya
K anuni za Sheria ya Huduma mwaka mmoja kama ilivyokuwa
za Habari 2016 zimeanza Kanuni za Sheria ya huduma katika utaratibu wa awali.
kutumika baada ya kutangazwa za habari ya mwaka 2016
katika Gazeti la serikali. zimeanza kutumika rasmi tarehe Katika Sheria hiyo ili mwana
3 Februari, 2017 baada ya habari atambulike na kupatiwa
Kanuni hizi zitasaidia kusainiwa na Waziri mwenye kitambulisho cha kuwa mwana
kutambuliwa na kuheshimika dhamana pamoja na kutangazwa habari “press card” ni lazima
kwa sekta ya habari kama katika Gazeti la Serikali. awe ana elimu ya kuanzia
taaluma rasmi inayofuata weledi Stashahada,lakini kwakuwa
kama zilivyo taaluma nyingine. Kwa mujibu wa kanuni hizo sheria hiyo imeanza kutumika
vitambulisho kwa wanahabari wakati wanahabari wengi
Akizungumza kuhusu kanuni za (Press Card) vitaendelea wakiwa hawana sifa za kutosha,
sheria hiyo Mkurugenzi wa Idara kutolewa kwa utaratibu uliokuwa Sheria inatoa muda wa kujiandaa
ya Habari Maelezo ambaye pia ukitumika awali hadi hapo wa miaka mitano tangu
ni msemaji Mkuu wa serikali bodi ya ithibati itakapoundwa. kuanza kutumika kwa sheria
kwa mujibu wa sheria na kanuni hiyo ili kila mmoja anayetaka
hizo,Dkt Hassan Abassi alisema Naye Kaimu Msajili wa Magazeti kuendelea kufanya kazi ya
kwamba ni kanuni ambazo Patrick Kipangula alisema uandishi wa habari akasome
zimekuja wakati Muafaka kanuni hizo zinaweka kiwango kwa ajili ya kufikia kiwango
kwani zitasaidia sana katika cha elimu kwa waandishi wa hicho kinachotambuliwa.
utekelezaji wa sheria hiyo. habari ambapo kwa sasa itakuwa
ni kuanzia ngazi Stashahada. Aidha alisema kanuni hizo
“Kanuni hizo ndio moyo wa zinaweka mfumo mzuri
mafanikio ya sheria hiyo na Pia alisema kwa mujibu wa na rafiki kwa umiliki wa
zitasaidia kufikia azma ya serikali utaratibu wa kanuni za Sheria ya vyombo vya habari ambapo
ya kuwa na taaluma ya habari huduma za habari ya mwaka 2016 Watanzania wamepewa haki
Limeandaliwa na Idara ya Habari-MAELEZO
17
mwenye dhamana ya Habari
ya kumiliki vyombo vya habari kinyume cha taaluma ya habari.
Mh.Nape Nnauye alitoa wito
kwa asilimia 100 na wageni Kuanza kutumika kwa
kwa wanahabari kuisoma
wamepewa asilimia isiyozidi 49. sheria ya huduma za habari
sheria na kanuni zake kwa
kumefuta sheria ya Magazeti
kina ili kama watabaini kuwa
Kanuni zitasaidia waandishi ya mwaka 1976 ambayo
kuna dosari za msingi ambazo
wa habari kuwa na weledi wa imekuwa ikilalamikiwa
zinahitaji marekebisho
msingi ya maadili ya taaluma ya na wadau mbalimbali wa
wasisite kuwasiliana na
habari na Jamii hivyo wataepuka habari na imekuwepo
wizara ili kuona utaratibu
kufanya makosa ambayo ni kuwa zaidi ya miaka 40.
wa kufanya marekebisho.
Kwa upande wake waziri

Mazoezi ni Tiba kwa Magonjwa
Yasiyoambukiza –Makamu wa Rais

Makamu wa Rais Mh.Samia Suluhu Hassan akishiriki mazoezi mapema mjini Dodoma
ikiwa ni sehemu ya kumuunga mkono Waziri Mkuu Mhe. Kassim Majaliwa katika Uzinduzi
wa Kitaifa wa Mazoezi ya Viungo kwa wananchi wote ya kupambana na magonjwa
yasioambukiza,

Na Georgina Misama magonjwa yasiyoambukiza. kisukari, shinikizo la damu, kansa
na magonjwa ya njia ya hewa.
H ivi karibuni viongozi
mbalimbali wa Kitaifa
wameshiriki mazoezi
Hatua hiyo ililenga kuwajengea
watanzania kuwa na utamaduni
Jitihada hizo za viongozi
waandamizi waliopo madarakani
wa kufanya mazoezi ikiwa na wastaafu zinaunga mkono
mbalimbali na kuwahamasisha
ni njia ya kuimarisha afya kampeni iliyozinduliwa katikati
wananchi kufanya mazoezi
na kupunguza magonjwa ya Disemba mwaka jana na
kwa ajili kupunguza
yasiyoambukizwa kama vile Wizara ya Afya Maendeleo
uwezekano wa kupata
6
Inaendelea Uk. 18
Jarida la Wizara ya Habari
“Tuunge Mkono Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi na
Tuimarishe Uchumi
Limeandaliwa wayaViwanda
na Idara kwa Maendeleo Yetu”
Habari-MAELEZO 18
na Temeke kwa Jiji la Dar es
Salaam ambavyo vimeundwa
ili kuhamasisha wakazi wa
maeneo husika kufanya mazoezi
katika kuimarisha afya zao.
Sanjari hiyo , Wizara ya Habari,
Utamaduni, Sanaa na Michezo
ili kuunga mkono jitihada za
viongozi mbalimbali za Serikali
iliratibu bonanza lililoandaliwa na
Chama Cha Maafisa Mawasiliano
Serikalini, Wahariri wa Vyombo
vya Habari nchini pamoja
na Chama Cha Waandishi
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Kassim wa Habari Dar es Salaam.
Majaliwa (aliyevaa traksuti nyeupe) akiwa ameongozana na
Viongozi mbalimbali kwenyeMazoezi ya Viungo kwa Wananchi Lengo la Bonanza lile ilikuwa
wote yaliyofanyika Uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma kuhamasisha wadau wa habari
ya Jamii, Jinsia, Wazee na hayo Waziri Mkuu aliziagiza kuchangia damu, kupima afya
Watoto ya kupambana na Halmashauri, Manispaa na pamoja na kufanya mazoezi ya
magonjwa yasioambukiza Majiji yote nchini kutenga viungo katika kuimarisha afya
kwa kufanya mazoezi. maeneo kwa ajili ya watu zao, ambapo wakazi wote wa
kufanya mazoezi na kupumzika. Jiji la Dar es Salaam walialikwa
Kampeni hizo zilizinduliwa na kushiriki bonanza hilo.
Makamu wa Rais wa Jamhuri “Ni muhimu kufanya mazoezi
ya Muungano wa Tanzania Mhe. kila siku, mazoezi yanasaidia Mwitikio kutoka kwa wadau
Samia Suluhu Hassan na Waziri kuchangamsha mwili, wa habari waliopo Jijini Dar es
wa Afya, Ummy Mwalimu kwa kufahamiana, kujenga urafiki Salaam haukuwa mzuri, na sio
kuongoza mazoezi ya kutembea pamoja na kuwa na afya bora,” kwa wadau wa habari tu, bali
yaliyoanzia viwanja vya Chuo alifafanua Kassim Majaliwa. hata kwa wananchi kwa ujumla.
cha Muhimbili na kumalizia
Viwanja vya Leaders Club Aidha, Kassim Majaliwa alisema Ni kutokana na hali niliyoiona
kwamba muitikio wa ufanyaji nimeshawishika kuchukua
Mbali na matembezi mazoezi ya viungo ni mkubwa, kalamu na kuwasihi watanzania
yalioongozwa na Makamu wa watu wengi wamejiunga na wenzangu, tujenge utamadunu
Rais wa Jamhuri ya Muungano vikundi mbalimbali vya kufanya wa kutumia vyema fursa
wa Tanzania Mhe. Samia, mazoezi ya viungo na kuzitaka kama hizo za kufanya
naye Waziri Mkuu Kassim Halmashauri, Manispaa na mazoezi na kupima afya
Majaliwa akishiriki matembezi Majiji yote nchini kutenga bila malipo kila zinapotokea.
ya mazoezi ya viungo kwa maeneo kwa ajili ya watu
Mawaziri Wabunge pamoja na kufanya mazoezi na kumpizika. Najiuliza Watanzania tunahitaji
wananchi yaliyofanyika katika msaada gani juu ya swala
Uwanja wa Jamuhuri Dodoma Katika kuonyesha kuwa la kuimarisha afya zetu kwa
yakiwa na lengo la kupambana wananchi wako tayari kuna kupima na kufanya mazoezi, ni
na maradhi yasiyo ambukizika vikundi mbalimbali vya watanzania wangapi wamekuwa
Mazoezi hayo yamefanyika mazoezi vinavyosimamiwa wakilalamikia gharama
kitaifa Mkoani Dodoma. na Maafisa Utamaduni na kubwa za vipimo na matibabu
Maafisa Michezo kutoka katika hospitali zetu, na kwa
Akizungumza katika mazoezi Manispaa ya Ilala, Kinondoni nini tusubiri kuumwa ikiwa
tunaweza kujizuia bila gharama.
LIMEANDALIWA NA

Idara ya Habari-MAELEZO
S.L.P 8031
Dar es Salaam-Tanzania
Simu : (+255) 22 -2122771
Baruapepe:maelezo@habari.go.tz
Tovuti: www.tanzania.go.tz

@TZ_MsemajiMkuu Msemaji Mkuu wa Serikali Habari Maelezo