You are on page 1of 1

Archiwizacja danych czynno przeniesienia danych w inne miejsce w pamici masowej, w celu

ich dugotrwaego przechowywania.

Kompresja danych polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszy
redundancj i tym samym objto zbioru. Innymi sowy chodzi o wyraenie tego samego zestawu
informacji, lecz za pomoc mniejszej liczby bitw.

Archiwum SFX jest to archiwum poczone z moduem wykonywalnym, uywanym do


wypakowania plikw z archiwum po jego uruchomieniu. Dziki temu do rozpakowania archiwum
SFX nie jest konieczny aden dodatkowy program. Archiwa SFX zwykle posiadaj rozszerzenie
.exe podobnie jak inne pliki wykonywalne.

CHKDSK program firmy Microsoft dostpny w systemach operacyjnych DOS OS/2 i Microsoft
Windows, weryfikujcy logiczn spjno systemu plikw na twardym dysku lub dyskietki.

Fragmentacja danych jest to niekorzystne zjawisko pojawiania si niecigoci obszarw


zapisanych i niezapisanych, oraz gdy poszczeglne fragmenty tego samego pliku znajduj si w
odlegych od siebie sektorach dysku. Powoduje to due opnienie operacji odczytu i zapisu.

Defragmentacja to proces majcy na calu zmniejszenie stopnia fragmentacji. Innymi sowy polega
on na umieszczaniu fragmentw pliku w ssiadujcych z sob sektorach dysku, tak by ich odczyt i
zapis trwa krcej. Ponadto dane ukadane s w taki sposb, by nie byo dziur w postaci
niezapisanych obszarw na dysku twardym.

GPEDIT.MSC (tylko w rodowisku Windows 2000 i XP Professional) - edytor zasad grup


stanowi centralny modu licznych ustawie rejestru, ktre dotycz bezpieczestwa. Chcc
zmodyfikowa lub uaktywni okrelon zasad, wystarczy klikn j dwukrotnie i dokona
danych zmian

LUSR.MSC - meneder uytkownikw. Wywietla wszystkich uytkownikw i grupy


lokalne zarejestrowane w systemie, a take przynalenoci uytkownikw do tyche grup.
Oferuje moliwo edytowania, usuwania i zakadania kont uytkownikw

net user - bardzo funkcjonalna alternatywa przystawki LUSR.MSC, dziaajca


w trybie tekstowym. Wywietla list kont, pozwala tworzy nowe konta (parametr /add),
usuwa dotychczasowe (/delete), a nawet wycza je i ponownie wcza (/active:no i
/active:yes). Za jego pomoc mona zmienia hasa uytkownikw (net user
<nazwa_konta> <haso>). Do nieudokumentowanych naley funkcja ograniczania
dopuszczalnej pory logowania (np. net user <nazwa_konta> /times:pn-pt, 14-18).
Ograniczenia te cofa si poleceniem net user <nazwa_konta> /times:all.

Msconfig to narzdzie do edycji opcji startowych (wybierania ktre programy i usugi maj si
uruchamia przy starcie systemu)