You are on page 1of 267

tr[kkuLkku rfkMk

kwshkk hkuskkh Mk{k[kh

sLkh Lkkuus fkuLkoh

om
.c
ja
de
ja
.ri
w
w
w
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]

om
(1) V _ _ r _
?
(1) 1892 (2) 1893
(3) 1894 (4) 1898

.c
(2) W _ _ _ ?
(1) V (2) k
(3) _ ja(4) Q U
(3) _H _H _
de
_ T ?
(1) 12 (2) 42
(3) 41 (4) 72
ja

(4) _ L _ WH _ _ ?
(1) 1970 (2) 1965
.ri

(3) 1971 (4) 1980


(5) _ _ w _ ?
w

(1) 1 , 1960 (2) 26 L, 1961


(3) 1 , 1963 (4) 1 , 1963
w

(6) _ ?
(1) 15-3-1950 (2) 15-3-1949
w

(3) 5-4-1960 (4) 10-3-1948


(7) L _ _ ?
(1) (2)
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) ?
(1) (2)
(3) _ (4)
(9) H_ ?

om
(1) . ... O (2) . V_
(3) . Q (4) .
(10) a H ?
(1) L< (2)

.c
(3) U (4) __
(11) 8 ?
(1) W i
(3) r VVJ ja (2) _W
(4) r H
de
(12) H _ w ?
(1) 1971 _ (2) 1975 _
(3) 1955 _ (4) 1965 _
ja

(13) A H ?
(1) (2)
.ri

(3) M (4)
(14) _H 21
C 18 _ ?
w

(1) 61 (2) 51
(3) 71 (4) 62
w

(15) _ _ _ ?
w

(1) _ (2) H
(3) (4)
(16) _ V_ ?
(1) k (2) ZH
(3) W (4) E

~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(17) l_ <__ _ I _ ?
(1) (2) __ V
(3) __ V (4) __ V
(18) _ _ T ?

om
(1) 1909 (2) 1911
(3) 1905 (4) 1907
(19) _ _ KI ?
(1) H (2)

.c
(3) (4) _ C
(20) _ Z MJ ?
(1)
(3) w ja (2) _
(4)
de
(21) H ?
(1) (2) F
(3) (4)
ja

(22) K ?
(1) (2)
.ri

(3) (4) V
(23) _ v H T_ _ ?
w

(1) _ (2)
(3) L i (4) H
w

(24) 1984_ C C __ ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(25) A t U _ ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(26) H_ A ?
(1) H (2) _ H
(3) (4) H
(27) w H ?

om
(1) { L L (2) L
(3) V L (4) F
(28) V V H Q ?
(1) lV (2)

.c
(3) < (4) h
(29) _ ?
(1) QI
(3) L ja
(2) i
(4) L
de
(30) 1996_ _ < T _h ?
(1) (2)
(3) (4) hH
ja

(31) v _ _ ?
(1) (2)
.ri

(3) i _ (4) _W H
(32) _ _ ?
w

(1) (2) V
(3) d (4)
w

(33) A ?
(1) (2) l_
w

(3) Q (4) _B
(34) _ _ rQ
?
(1) S (2) Q
(3) S (4)

~~~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(35) _ lW V _ ?
(1) I (2) W
(3) (4) I
(36) _ H _ _ "Half Naked Seditions

om
Fakir"?
(1) (2)
(3) L (4) a
(37) _ V ML B V_ ?

.c
(1) (2)
(3) (4)

(1) K ja
(38) _ F_ ?
(2)
de
(3) (4) W
(39) BL V ?
(1) _ (2)
ja

(3) (4) H_
(40) ......... ?
.ri

(1) (2)
(3) \_ (4) _ .
(41) _ ?
w

(1) (2)
(3) (4) S
w

(42) k_ F c _ ?
w

(1) l H (2) ..
(3) l < (4) _
(43) r _ ?
(1) MQ, 5 (2) \, 5
(3) Q, 9 (4) , 9

~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(44) _ U _ _ k ?
(1) _ (2)
(3) _ (4)
(45) L _ ?
(1) (2) h

om
(3) (4) _ H .
(46) _ _ ?
(1) (2)

.c
(3) _ (4) MJ
(47) @_ ?
(1) H_
(3) _ ja
(2) _ _
(4) L_
de
(48) L L L_ _ _ H _
_ ?
(1) 1999 (2) 1997
(3) 1995 (4) 1993
ja

(49) _ w _ ?
(1) { L (2) { L .
.ri

(3) H_h (4) H


(50) _H _ 14
w

ZH S _ ?
(1) 19 (2) 16
w

(3) 31 (4) 96
(48) 4 (49) 4 (50) 1

(39) 4(40) 2 (41) 4 (42) 2 (43) 4 (44) 2 (45) 1 (46) 1 (47) 4
w

(30) 4 (31) 4 (32) 3 (33) 3 (34) 4 (35) 3 (36) 4 (37) 1 (38) 4


(21) 4 (22) 2 (23) 4 (24) 4 (25) 2 (26) 1 (27) 2 (28) 3 (29) 1
2 (12) 1 (13) 4 (14) 4 (15) 4 (16) 4 (17) 2 (18) 2 (19) 4 (20) 1
(1)2 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) 3 (6) 1 (7) 4 (8) 3 (9) 1 (10) 3 (11)

~~~~~~~~~~~~~~~6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[2]

om
(1) B @_ ?
(A) Q (B)
(C) y (D)

.c
(2) F_ ?
(A) _ (B) H
(C) (D) <
ja
(3) _A _ ?
A) 100 .._ T@ _A
de
(B) S_ T@ _A
(C) F_ T@ _A
(D) .. Zh_ T@ _A
ja

(4) L H ?
(A) L (B) Q
.ri

(C) wS { (D)
(5) .......
((A) F (B) V
w

(C) S (D)
(6) { _ - W z K ?
w

(A) H (B)
(C) (D)
w

(7) _ Q{ _ _ ?
(A) (B) B
(C) S (D) L

~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) b V_ ....
(A) Q (B) l
(C) H (D) Q
(9) W k_ <_ _ ?
(A) (B)

om
(C) @ (D)
(10) _ lH 3-2
?
(A) BL (B)

.c
(C) _B (D) V L{
(11) r _ _ _ ?
(A)
(C) ja(B) S
(D)
de
(12) o _ w _ ?
(A) i (B) l C
(C) k _ (D)
ja

(13) _ H KZ H ?
(A) . . L (B) H
(C) L_ (D)
.ri

(14) W (2) T@ c_ _
?
w

(A) B L (B) V
(C) (D) _
w

(15) H F QI
H _ ?
w

(A) A L () (B) V
(C) A (D) H
(16) _ V_ L V _ ?
(A) K (B)
(C) k (D) o

~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(17) L N_ _ ?
(A) 2008 (B) 2009
(C) 2007 (D) 2010
(18) _a ?
(A) 1951-61 (B) 1961-66

om
(C) 1956-61 (D) 1969-74
(19) | _ ?
(A) Vh (B) i
(C) (D) ZH Vh

.c
(20) Z-H .....
(A) (B)
(C) . .
ja (D) L
(21) _ ?
de
(A) S (B)
(C) (D)
(22) _ H _ H, 1 , 2010
ja

_ ?
(A) _ (B)
(C) (D)
.ri

(23) _ _ _ ?
(A) H () (B) _ZH
w

(C) B (D) F
(24) _M v_ _ _ ?
w

(A) (B)
(C) (D) H@
w

(25) K ?
(A) (B)
(C) (D) _

~~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(26) _ _
I ?
(A) 1916 (B) 1922
(C) 1920 (D) 1918

om
(27) { o _ < @_ _ _ ?
(A) _< (B) S
(C) _ (D) _
(28) L Z _H __

.c
?
(A) V (B) . .
(C) ...
ja(D) L
(29) _ _ __ h _ w ?
de
(A) 1 (B) 9
(C) 3 (D) 6
(30) _ _ _ _ ?
ja

(A) F L y_ (B) H
(C) W __ (D) _ .
.ri

(31) _ Z _ V _ ?
(A) F_ (B) W
w

(C) _ (D) H_h


(32) _ V_ i _ _ @_ _ ?
w

(A) (B) {
(C) H (D) H
w

(33) _ V _T w _
_ ?
(A) 1860 (B) 1850
(C) 1875 (D) 1854

~~~~~~~~~~~~~~~10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(34) Z PH _ S_ _ ?
(A) E (B) _
(C) (D) _
(35) H _ LV L@ {@ _V

om
_ ?
(A) _ (B) L
(C) k (D) S
(36) r ?
(A) 10 Q (B) 7 MQ

.c
(C) 1 Q (D) 30 Q
(37) QI W _S _ ?
(A) _
(C) _ ja(B) v
(D) _
de
(38) , 101 QI Q _ ?
(A) _ (B)
(C) h (D) J
(39) I _ ?
ja

(A) (B) _ _
(C) _ (D) _ H .
.ri

(40) r H L ?
(A) (B) L _
(C) _ (D) _ <_
w

(41) E_ _ o T ?
(A) 26 L, 2002 (B) 26 L, 2001
w

(C) 26 L, 2003 (D) 26 L, 2000


(42) H_ W_ I o ?
w

(A) L (B)
(C) CV (D) V
(43) _H_ () H_ ?
(A) (B) E
(C) F K_ (D)

~~~~~~~~~~~~~~~11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(44) V L _ I H
?
(A) >_ (B) _
(C) (D) _
(45) hH _ E H ?

om
(A) W (B) _h
(C) _ZH_h (D) E L
(46) _ F V ?
(A) _ (B)

.c
(C) V (D)
(47) _ z V H ?
(A) H
(C) C ja (B)
(D) _
de
(48) k _ | | ?
(A) | (B) _ |
(C) | (D) |
ja

(49) W _ ?
(A) (B) _K
(C) S (D) __
.ri

(50) A @_ _ ?
(A) H (B)
w

(C) (D) V
w

A (46) D (47) A (48) C (49) C (50) D

(37) A (38) B (39) A (40) C (41) B (42) B (43) D (44) B (45)


w

C (29) D (30) B (31) C (32) C (33) D (34) A (35) C (36) C


A (20) D (21) D (22) C (23) A (24) D (25) C (26) D (27) D (28)
(11) D (12) C (13) D (14) A (15) A (16) D (17) A (18) C (19)
(1) B (2) B (3) D (4) B (5) C (6) C (7) A (8) C (9) D (10) D

~~~~~~~~~~~~~~~12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[3]

om
(1) _ ?
(A) h (B)
(C) H (D)

.c
(2) F ?
(A) A_h (B) V
(C) F
ja (D) W
(3) _ __ ?
(A) W (B)
de
(C) I (D) _ZH
(4) { H ?
(A) (B) H
ja

(C) w_ (D) Q
(5) k (_) < H ?
.ri

(A) V. l .. Vh (B) l < _ i


(C) l ..| (D) l
(6) QM_ (Bits) _ ?
w

(A) 2 (B) 4
(C) 1 (D) 10
w

(7) H W_ S ?
(A) _, (B) , h
w

(C) , (D) , _
(8) _ - S I ?
(A) 1983, 1987 (B) 1983, 2011
(C) 1999, 2011 (D) 1975, 2011

~~~~~~~~~~~~~~~13~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(9) ZH _ z H_ ?
(A) QM (B)
(C) L (D)
(10) h _h _ _h ?
(A) B (B)

om
(C) _ (D)
(11) 13 ?
(A) (B) _
(C) _ (D)

.c
(12) _ a V H ?
(A) v \ (B) UWH

(13)
(C)
ja (D) _
L S H ?
de
(A) _ (B)
(C) _ (D)
(14) K _ M ?
ja

(A) V (B) H
(C) (D)
(15) _ _ ?
.ri

(A) (B) _H
(C) (D) _
w

(16) rA H ?
(A) (B)
w

(C) V (D) V
(17) S _ KZ H ?
w

(A) S _ (B) S
(C) (D) _ .
(18) F H_ ?
(A) (B) . . _
(C) Vh (D) _

~~~~~~~~~~~~~~~14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(19) _ ?
(A) . . (B)
(C) . . (D)
(20) { _ W I _ _
_ ?

om
(A) (B) L
(C) L (D) oB
(21) Uo _ _ T ?
(A) 1962 (B) 1964

.c
(C) 1966 (D) 1968
(22) _M rz_ ZH T_ _ ?
(A) _
(C) Z ja(B) _
(D) S
de
(23) h _ V ?
(A) (B)
(C) (D) L
ja

(24) b _ 1 , _ I _ _ ?
(A) (B)
(C) (D)
.ri

(25) b__ H ?
(A) (B) L
w

(C) (D) _
(26) _ ?
w

(A) (B)
(C) . (D)
w

(27) F ?
(A) W (B) _
(C) H (D) Q U

~~~~~~~~~~~~~~~15~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(28) _ r V _ P
(favour) ?
(A) 100 (B) 50
(C) 150 (D) 75

om
(29) H@ B H ?
((A) _ (B)
(C) . _ (D)
(30) V K_ _ ?

.c
(A) 1990 (B) 1992
(C) 1993 (D) 1991

(A) ...
ja
(31) C _ W __ ?
(B) V
de
(C) (D)
(32) L _ ?
(A) 8 (B) 10
ja

(C) 6 (D) 12
(33) A L ( V
.ri

L) _ H ?
(A) (B)
w

(C) W (D) a
(34) _ _ \_ ?
w

(A) (B)
w

(C) (D)
(35) I_ V ?
(A) I (B)
(C) __ (D) _

~~~~~~~~~~~~~~~16~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(36) o_ _ __ _ _ ?
(A) _ (B) (C) (D) Wb
(37) I _ ?
(A) L> (B)

om
(C) LB (D) _<
(38) _ _ _ ?
(A) 8 (B) 14 (C) 12 (D) 16
(39) < H F_ ?

.c
(A) k (B) k_ (C) V (D)
(40) _ _ ?
(A) (B)
ja
(C) S (D)
(41) __ H V ?
de
(A) _ (B)
(C) .. _ (D) .. _
(42) _ < ..... ?
ja

(A) H (B) (C) H (D) C


(43) _ ?
.ri

(A) i <L (B) _


(C) C_ (D) Q
(44) _ V_ _ w
w

I _ _ A ?
(A) (B)
w

(C) (D)
(45) _> - _ I _ ?
w

(A) B (B) (C) (D) w_


(46) _ F \ C ?
(A) _ (B) _. _ (C) K (D) W

~~~~~~~~~~~~~~~17~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(47) __ E _ ?
(A) (B) (C) (D) OS
(48) - _ _ ?
(A) (B) (C) L (D)

om
(49) _ z _ H ?
(A) (B) _ (C) Z (D) S
(50) H S_
?

.c
(A) H_ (B) w (C) (D)
(51) V _ H _ ?
(A)
(C) ja(B)
(D)
de
(52) _ H L ?
(A) 000. (B) 10000. (C) -10000. (D) -27300.
(53) V _ ?
(A) 1 , 1948 (B) 1 , 1963
ja

(C) 1 , 1960 (D) 1 , 1061


(54) _ V _ H ?
.ri

(A) (B) Q y (C) _ (D)


(55) _ _ _ _ ?
w

(A) (B) (C) (D) _


(54) B (55) D

C (46) C (47) D (48) D (49) D (50) B (51) C (52) D (53) C


(37) A (38) D (39) D (40) C (41) D (42) A (43) D (44) D (45)
w

B (29) C (30) B (31) D (32) B (33) C (34) A (35) D (36) D


D (20) D (21) C (22) C (23) B (24) B (25) A (26) C (27) D (28)
(11) D (12) C (13) C (14) D (15) B (16) B (17) C (18) D (19)
(1)A (2) C (3) D (4) C (5) B (6) C (7) D (8) B (9) D (10) B

~~~~~~~~~~~~~~~18~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[4]

om
(1) _ > _ ?
(1) 1940 (2) 1942
(3) 1930 (4) 1927

.c
(2) 1959_ _ V , F_ ?
(1) (2) k
(3) _
ja (4) V
(3) ___, B _ ?
de
(1) A (2) B
(3) AB (4) O
(4) { V_h _ Q T@ I _
ja

?
(1) 1940 (2) 1937
.ri

(3) 1942 (4) 1945


(5) S BL I.
M H . ?
w

(1) V (2) L
(3) l_ (4)
w

(6) _ KZ _ , _.
(1) 1959 (2) 1956
w

(3) 1954 (4) 1957


(7) S _ l ?
(1) (2) VL{
(3) l_ (4) V

~~~~~~~~~~~~~~~19~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) h H ?
(1) Q (2)
(3) _ (4)
(9) 1998_ H H

om
H ?
(1) (2) . . _
(3) (4) _
(10) V_h - _ H? ?

.c
(1) . WH (2) .
(3) L (4) {_
(11) F H ?
(1) A_h
(3) V
ja (2) W
(4) A L
de
(12) F _ _ ?
(1) V, (2) A_h
(3) W (4) V, F
ja

(13) L _ _ ?
(1) H L (2) o
.ri

(3) _ (4) -
(14) 1984_ S _ S V _H ?
w

(1) hK_ (2) <


(3) E (4) L
w

(15) 1998_ _ V _ {<_ T_


_ ?
(1) o (2) _
w

(3) _ (4)
(16) _ _ A ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~20~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(17) _ H _W A M ?
(1) r _ (2)
(3) V (4)
(18) _ H _W A M ?

om
(1) L (2)
(3) (4) {
(19) _L _ ?
(1) W_ (2) __

.c
(3) W_ (4) U_
(20) V ?
(1) 1985_ (2) 1980_
(3) 1995_
ja(4) 1915_
(21) <_ S F_ ?
de
(1) < (2) H
(3) (4) _
(22) V _ ?
ja

(1) (2)
(3) (4)
.ri

(23) _ H _ ?
(1) (2)
(3) (4) L
w

(24) 10, V L _ _
?
w

(1) _ (2)
(3) (4)
w

(25) W _ H ?
(1) l .. (2) .{
(3) .S (4) ..

~~~~~~~~~~~~~~~21~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(26) { H ?
(1) S (2) WH H
(3) (4) H_
(27) E L H ?

om
(1) _ (2) . _ Vh
(3) H (4) . .
(28) v Vh QI H
L_ _ ?

.c
(1) (2) _
(3) { _ (4) H_

(1) _
ja
(29) F ?
(2) V
de
(3) k (4) k_
(30) K h> V Wb
__ ?
ja

(1) WH (2)
(3) L_ (4) S
.ri

(31) H I_ kH L A ,
< I _ ?
w

(1) (2) H (3) _ (4)


(32) _ \ o _ ?
w

(1) (2) (3) I (4) L


(33) VQ _ _ __ ?
w

(1) (2) H (3) V (4)


(34) 1992_
_ V ZL _ h <_
_ _ H ?
(1) (2) L V (3) (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~22~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(35) _ S V ?
(1) _ (2) (3) L (4) Q
(36) F _ , 2011
?

om
(1) T (2) l
(3) . (4) . L L
(37) _ ?
(1) 2 (2) k _K

.c
(3) V_h _K (4) 1
(38) H _ V ?
(1) (2) v
ja(3) (4) MJ
(39) 15 W, 2011 V_h FZ H
V _ ?
de
(1) (2) (3) (4)
(40) F A l _ H ?
(1) A_h (2) A L
ja

(3) (4) V
(41) H _
.ri

_ _ H ?
(1) 11 13 (2) 10 12
w

(3) 12 14 (4) 14 15
(42) Vh LI _ I M ^
w

L V L _ _ ?
(1) L (2) Q (3) (4)
w

(43) S A __ tC V _
T_ _ ?
(1) (2) I _
(3) v (4) Vh

~~~~~~~~~~~~~~~23~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(44) _ _ S_ _ ?
(1) (2) _ (3) (4) _
(45) _ ?
(1) _- (2) (3) Z (4)

om
(46) 600. H
A S ?
(1) M (2) (3) << (4)
(47) _ _ _ _ _ _ ?

.c
(1) L V (2) -2 (3) _ _C (4) _
(48) _ S_ _ _ F_ _
?
(1)
ja(2) Q U
de
(3) (4) _
(49) (lake)_ 16. K VE
?
ja

(1) S (2) W (3) (4)


(50) VE a _ ?
.ri

(1) _ (2) (3) V_h (4) {


w
w

(45) 4 (46) 2 (47) 4 (48) 1 (49) 3 (50) 3

4 (37) 2 (38) 3 (39) 4 (40) 3 (41) 1 (42) 4 (43) 2 (44) 4


w

(28) 3 (29) 1 (30) 2 (31) 4 (32) 3 (33) 1 (34) 3 (35) 1 (36)


2 (20) 1 (21) 4 (22) 3 (23) 1 (24) 1 (25) 3 (26) 1 (27) 3
(11) 4 (12) 3 (13) 4 (14) 3 (15) 1 (16) 4 (17) 4 (18) 4 (19)
(1) 3 (2) 4 (3) 4 (4) 1 (5) 2 (6) 2 (7) 4 (8) 4 (9) 3 (10) 2

~~~~~~~~~~~~~~~24~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[5]

om
(1) V _ 29 r @
?

.c
(1) (2) <
(3) L (4) V

(3) M
ja
(2) _ @ H ?
(1) _ (2) _
(4)
de
(3) _ @ ?
(1) (2)
(3) I (4) _
ja

(4) H ?
(1) T (2)
.ri

(3) (4) _
(5) I_ K_ @ i M ?
w

(1) r (2) Q
(3) (4)
w

(6) _ < _ _ ?
(1) 210 (2) 218
w

(3) 223 (4) 213


(7) V _ ...
(1) o (2) H >
(3) V (4) ISO a

~~~~~~~~~~~~~~~25~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) @ ?
(1) V (2)
(3) H (4) __ .
(9) @ _ ?

om
(1) (2) _
(3) (4) _ I
(10) _ H _ H B _
?

.c
(1) (2) a
(3) V (4) W
(11)
ja
. F_ Wb __ _ @ i ?
(1) H i (2) b i
de
(3) i (4) i
(12) @ _ ?
(1) (2)
ja

(3) (4) O
(13) L _ @ _ ?
.ri

(1) 1773 (2) 1793


(3) 1789 (4) 1790
(14) A H @ S_ ?
w

(1) (2)
(3) ^ (4) L
w

(15) @_ _ _ ?
(1) _ (2)
w

(3) (4) _
(16) _ H ?
(1) _ _ (2)
(3) l _ (4) h

~~~~~~~~~~~~~~~26~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(17) @ H I_ S
?
(1) _ (2) FL
(3) (4) h

om
(18) F _ ?
(1) (2)
(3) _ (4) Z
(19) @ A ?

.c
(1) _ (2)
(3) Z (4) _

(1) BL ja
(20) h L_ @ _ ?
(2)
de
(3) ... (4)
(21) _ L_ ?
(1) _ (2)
ja

(3) K F_ (4)
(22) H W _ ?
.ri

(1) 5 (2) 2
(3) 4 (4) 6
(23) _H @ ?
w

(1) (2)
(3) (4) S{
w

(24) V @_ ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(25) @ E ?
(1) - (2) -V
(3) -CV (4) -_B

~~~~~~~~~~~~~~~27~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(26) @ _ __ ?
(1) (2) _
(3) (4)
(27) I _ C_ _ _ ?

om
(1) (2)
(3) (4)
(28) _ 1942 L Q @ M
?

.c
(1) F L (2) _ V _
(3) _ (4)

(1) e ja
(29) _ o _ ?
(2)
de
(3) (4)
(30) _ @ ?
(1) (2) (3) (4)
ja

(31) _ _ _
k _ ?
.ri

(1) (2)
(3) (4)
(32) V H ?
w

(1) { (2) V
(3) {L < (4)
w

(33) H @ ?
(1) (2) (3) (4) h_
w

(34) V a - _ _ ?
(1) _ (2) _
(3) _ (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~28~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(35) _ H Z H ?
(1) (2)
(3)
(4) QM L L

om
(36) L - H?
(1) V (2) {
(3) (4) ..
(37) @ - Q _

.c
?
(1) (2) (3) (4) V
(38) H ?
ja
(1) (2) r (3) V (4)
de
(39) H _ Tk H ?
(1) I Tk (2) _ Tk
(3) T Tk (4) ZH Tk
ja

(40) @ _ _ _ ?
(1) 1998 (2) 1992 (3) 1996(4) 1997
.ri

(41) __ QI @_ F_ _ _ ?
(1) (2) < (3) _ (4) H
w

(42) T, H B P _ _h__
V _ , H _ __ ?
w

(1) 3 (2) 12 (3) 6 (4) 9


(43) _H _ _
w

?
(1) 51 (2) 19 (3) 35 (4) 67
(44) P Ck ?
(1) 25 (2) 30 (3) 21 (4) 35

~~~~~~~~~~~~~~~29~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(45) V _ ?
(1) o _ (2) V _ _
(3) _ (4) _ _
(46) _ @ <A _ _ T ?

om
(1) (2)
(3) (4) A
(47) 2004_ @ V _ T ?
(1) _ { (2) U WH

.c
(3) (4) L
(48) z KZ ?
(1) F
(3) A_h ja (2) _h_
(4)
de
(49) V @ F_ _ ?
(1) y (2) k_
(3) k (4)
ja

(50) _ H h _ @_ ?
(1) KC1 (2) CaC1
.ri

(3) NaC1 (4) HC1


w
w

(45) 1 (46) 3 (47) 2 (48) 4 (49) 4 (50) 3

1 (37) 3 (38) 3 (39) 3 (40) 4 (41) 2 (42) 3 (43) 1 (44) 2


w

(28) 4 (29) 4 (30) 1 (31) 3 (32) 3 (33) 4 (34) 1 (35) 4 (36)


4 (20) 4 (21) 4 (22) 1 (23) 2 (24) 3 (25) 1 (26) 1 (27) 3
(11) 3 (12) 2 (13) 3 (14) 4 (15) 4 (16) 1 (17) 1 (18) 4 (19)
(1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 4 (5) 3 (6) 4 (7) 2 (8) 3 (9) 4 (10) 2

~~~~~~~~~~~~~~~30~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[7]

om
(1) _H C T ?
(1) l v (2) . L
(3) . _ (4) l ..

.c
(2) _H M ?
(1) M (2) M
(3)
ja
(4)
(3) _H_ H ?
de
(1) l v (2) _
(3) . _ (4) ..
(4) W _H_ T ?
ja

(1) .. (2) ...


(3) (4) L
.ri

(5) TV _H_ ?
(1) L (2) ...
(3) (4)
w

(6) _ _ H M ?
w

(1) L _ (2) _
(3) v (4)
w

(7) - L () _
?
(1) (M) (2) (V)
(3) (L) (4) S ()

~~~~~~~~~~~~~~~31~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) _W H _(...) V _ ?
(1) 1950 (2) 1945
(3) 1952 (4) 1955
(9) V_ A _ _ ?

om
(1) (2)
(3) (4) _B ..
(10) A ....
(1) _ H _ _

.c
(2) r_ B_ H _ _.
(3) r_ _ H

(11)
(4) H TV V
ja
_ W K_ TZ _ ?
de
(1) _ { (2)
(3) TZ (4)
(12) _ (..) < _ _ W ....
ja

(1) (2) V
(3) S (4)
.ri

(13) Q-U F F
?
(1) 356 (2) 370
w

(3) 280 (4) 366


w

(14) _H_ _ S ?
(1) _H (2)
(3) H (4) W
w

(15) _ _ _
?
(1) 12 (2) 3
(3) 9 (4) 6

~~~~~~~~~~~~~~~32~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) F K_ F_ ?
(1) Q-U (2)
(3) vH (4) {
(17) W H ?

om
(1) _ZH (2) _
(3) H (4)
(18) H_h H _H_ _ _ T ?
(1) ... (2)

.c
(3) L (4)
(19) W B Ck
?
(1) 45
ja
(2) 30
de
(3) 25 (4) 35
(20) W t ?
(1) (2) _
ja

(3) hH (4)
(21) V
.ri

t ?
(1) 90 (2) 14
w

(3) 30 (4) 180


(22) _ V ?
w

(1) _ (2) l
(3) l (4) . .
w

(23) _ F ?
(1) k (2) H
(3) W (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~33~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(24) _ _ _ B_ ?
(1) QM L
(2)
(3) a (4) _ .

om
(25) _H_ _ ?
(1) 1949 (2) 1955
(3) 1951 (4) 1954
(26) L W ....

.c
(1) 26 L, 1965 (2) 26 L, 1963
(3) 26 L, 1966 (4) 26 L, 1964

(1) 331 ja
(27) _H H _ H _ V ?
(2) 324
de
(3) 350 (4) 380
(28) H_ P c_ H ?
(1) (2) W
ja

(3) V (4) W
(29) H _H_ ?
.ri

(1) ... (2)


(3) (4)
w

(30) _H h W_ _ H ?
(1)
w

(2) _H L
(3) H _ H
w

(4) H
(31) _ KZ H ?
(1) v (2)
(3) { _ (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~34~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) _ H ?
(1) (2) v
(3) _ (4) L _
(33) _ H ?

om
(1) (2) _
(3) (4) .._C
(34) Vh F _ H ?
(1) H (2) <

.c
(3) l FZ _ (4) H
(35) W K ...

(3) ja
(1) l FZ _ (2) . L
(4) U
de
(36) W _ H ?
(1) . L (2) . . WH
(3) l .. (4) . {
ja

(37) W _h_ _ ,
VI_ T_ ?
.ri

(1) 44 (2) 42
(3) 76 (4) 34
(38) _ 25_ F _ L_ ?
w

(1) 1989 (2) 1985


(3) 1987 (4) 1991
w

(39) _ Z_ _ ?
(1) (2)
w

(3) Q Z (4)
(40) Vh L _ H ?
(1) H (2) H
(3) < (4) < Q

~~~~~~~~~~~~~~~35~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(41) Z V H ?
(1) . . _ (2) . .
(3) H (4) __
(42) __ _ H ?

om
(1) H_ (2) L _
(3) _ (4) .._
(43) _H W L_ _ _ ?
(1) 52 L (2) 60 L

.c
(3) 90 L (4) 30 L
(44) WK K_ _ ?
(1) 18 (2) 24
ja
(3) 36 (4) 30
(45) Z K Z 1989_
de
?
(1) . V _ (2)
(3) . . (4) _
ja

(46) I _hH _ _ W
_ ?
.ri

(1) (2)
(3) L_ (4) O {
w
w

(43) 1 (44) 2 (45) 4 (46) 3

2 (35) 3 (36) 2 (37) 2 (38) 3 (39) 2 (40) 4 (41) 2 (42) 1


w

1 (27) 2 (28) 2 (29) 1 (30) 3 (31) 3 (32) 4 (33) 3 (34)


3 (19) 4 (20) 2 (21) 2 (22) 4 (23) 4 (24) 3 (25) 3 (26)
3 (11) 3 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 4 (16) 1 (17) 3 (18)
(1) 4 (2) 3 (3) 1 (4) 3 (5) 4 (6) 3 (7) 2 (8) 2 (9) 1 (10)

~~~~~~~~~~~~~~~36~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[8]
(1) i ?

om
(1) r (2)
(3) _ (4) . .
(2) <_ ?

.c
(1) 3 (2) 5
(3) 8 (4) 12

(3)
ja
(3) S-2000 _ H ?
(1) _ (2) r
(4) k
de
(4) K _ _ ?
(1) _ (2)
(3) (4)
ja

(5) < L V H A_ ?
(1) (2) S L
.ri

(3) Q (4) ..V


(6) V _/H_ _ ?
w

(1) (2)
(3) { (4) @
w

(7) _ H ?
(1) N (2)
w

(3) S (4)
(8) _ H ?
(1) F Z _ (2) QH
(3) (4) <

~~~~~~~~~~~~~~~37~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(9) r
_ , @ ?
(1) 26 L (2) 13 L
(3) 9 L (4) 14 L

om
(10) _ C ?
(1) (2)
(3) (4)
(11) z H_ ?

.c
(1) (2)
(3) (4) _
(12)
ja
H J V_ ?
(1) _ (2)
de
(3) (4) _
(13) N_ Z H _ ?
(1) (2) C
ja

(3) (4)
(14) _ L w _
.ri

_ ?
(1) W (2) k
w

(3) K (4) ZH
(15) Zh k ?
w

(1) hI (2)
(3) (4) S
w

(16) LI F_ ?
(1) _ (2) {
(3) < (4)

~~~~~~~~~~~~~~~38~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(17) H _h vK r V t , ?
(1) F _ _
(2) V
(3) _h _ _

om
(4) _h_ _ _
(18) F QI L H B
_ H , F_ @
?

.c
(1) A_h (2) W
(3) V (4) V

ja
(19) _H 356 _ ?
(1) W _H
de
(2) F_ W
(3) Q U F _H
(4) _h
ja

(20) E .....
(1) a (2)
(3) (4)
.ri

(21) k ......
(1) V (2) {
w

(3) S L (4) _
(22) H _ ?
w

(1) K (2) H
(3) (4)
w

(23) @ H , H.....
(1) (2)
(3) _ (4)

~~~~~~~~~~~~~~~39~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(24) r H _ ?
(1) 7 MQ (2) 12 Q
(3) 5 ^ (4) 18
(25) H_ V L{ V lH_ _

om
Q ?
(1) (2) . .
(3) ZH (4)
(26) H ?

.c
(1) . . L (2) __ _
(3) (4) L

ja
(27) .../.../... H Z
?
de
(1) .... (2) V
(3) .... (4)
(28) { _h__ _h H ?
ja

(1) { (2) . {
(3) w (4) < Q
.ri

(29) I H ?
(1) (2) I
w

(3) (4)
w

(30) _ H_ ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(31) I _ ?
(1) (2) H
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~40~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) _ H _ W I
I ?
(1) _ (2) _
(3) _H (4)

om
(33) I _
h w _ ?
(1) _ (2)
(3) (4) I

.c
(34) K _ _ T ?
(1) Tk (2) Tk
(3) Tk
ja(4) __ .
(35) W _ w Y_ ?
de
(1) (2)
(3) . . (4) {_ CH
(36) L h H ?
ja

(1) B (2) wH
(3) (4) L
.ri

(37) h H_ ?
(1) 563 (2) 663
(3) 763 (4) 863
w

(38) _H _ _H E
_ ?
w

(1) E 324 (2) E 380


(3) E 315 (4) E 351
w

(39) 1855-56_ K L ?
(1) _ (2)
(3) _ (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~41~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(40) _fH _ _ w ?
(1) CO (2) CO2
(3) (4) T
(41) VE H

om
H * ?
(1) w (2) Vh
(3) I _ (4) WH
(42) _ S.S.C.E. w @ ?

.c
(1) 1970 (2) 1972
(3) 1975 (4) 1978

(1) 2006_ (2) 2008_ ja


(43) l _V V @ ?
(3) 2007_ (4) 2004_
de
(44) h vk _ _ _ ?
(1) (2) (3) L (4) L
(45) _H _ H_ ?
ja

(1) H (2) _
(3) C (4)
.ri

(46) _ I_Z
L < _ ?
w

(1) 14.5 .. (2) 11.5 ..


(3) 12.5 .. (4) 13.5 ..
w

(43) 2 (44) 3 (45) 4 (46) 3

(35) 4 (36) 3 (37) 4 (38) 1 (39) 3 (40) 1 (41) 3 (42) 2


w

(27) 3 (28) 3 (29) 1 (30) 2 (31) 4 (32) 3 (33) 1 (34) 2


(19) 2 (20) 1 (21) 1 (22) 2 (23) 2 (24) 3 (25) 4 (26) 1
(11) 4 (12) 1 (13) 1 (14) 4 (15) 4 (16) 4 (17) 4 (18) 4
(1) 3 (2) 4 (3) 1 (4) 3 (5) 4 (6) 4 (7) 1 (8) 3 (9) 2 (10) 4

~~~~~~~~~~~~~~~42~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[9]

om
(1) H
?
(1) (2) V
(3) LVL (4) w

.c
(2) V L{ _ ?
(1) (2) L
(3) o
ja(4)
(3) _ @ V _ _ ?
de
(1) S V (2) , L L
(3) , L (4) L
(4) _ z_ _
ja

?
(1) (2) L
.ri

(3) (4) _
(5) S_ _ <__ _ ?
w

(1) (2) NV
(3) _ (4)
w

(6) __ F _ ?
(1) 22 (2) 26
w

(3) 24 (4) 28
(7) _ __ <_ V ?
(1) (2)
(3) _<_ Vh (4) _ ir

~~~~~~~~~~~~~~~43~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) K _ Vhg V _ ?
(1) K (2) S
(3) (4) H
(9) _ V ?

om
(1) V (2)
(3) (4) K
(10) 19 @, 1919 _ H
?

.c
(1) VF (2)
(3) (4)
(11)
ja
<_ H H_ ?
(1) (2)
de
(3) (4) _u
(12) V W r_ < _h _ ?
(1) (2)
ja

(3) ... (4)


(13) T _ H
.ri

_ _ _ ?
(1) 5 (2) 10
w

(3) 6 (4) 8
(14) H _ V ?
w

(1) Wb (2)
(3) Q (4)
w

(15) B _ H ?
(1) (2) . .
(3) _ (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~44~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) S H ?
(1) (2)
(3) _ (4)
(17) _ _ -M z H_ .?

om
(1) _ (2) _
(3) (4)
(18) _ _ _ @ ?

.c
(1) h (2)
(3) (4)

(1) ja
(19) _ V 1200 h B F ?
(2) r
de
(3) (4)
(20) C _ ?
(1) _ (2)
ja

(3) (4) _
(21) _ V ?
.ri

(1) w (2)
(3) H (4)
w

(22) __ _ V ?
(1) - (2)
w

(3) H (4) E k
(23) _ H
w

?
(1) _ (2) _
(3) IV_ (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~45~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(24) _ _ H ?
(1) Q (2) _
(3) (4) {_
(25) _ < _ _ ?

om
(1) _ (2)
(3) (4)
(26) _ <_ (fresh) H_ _ _ ?
(1) S (2)

.c
(3) _ (4)
(27) _ _ B _
?
(1) <
ja(2)
de
(3) _ (4) W
(28) II \ F ?
(1) (2)
ja

(3) H (4) _
(29) F _ II
.ri

H I ?
(1) H (2) . .
w

(3) . . (4) Vh
(30) Q 2000 _ K_ F ?
w

(1) _ (2) k_
(3) k (4) {_
w

(31) AI _ L L
?
(1) (2) hH
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~46~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) E L _ L L
?
(1) 18 (2) 25
(3) 27 (4) 23

om
(33) _ P ,
L t ?
(1) 1/3 (2) 1/2
(3) 2/3 (4) 1/4

.c
(34) H <V _
?
(1) _
(3) ja (2)
(4) __
de
(35) V_ I V _ H ?
(1) _ (2) F
(3) Z __ (4) F l
ja

(36) H_ T_ _ T T
H A ?
.ri

(1) {_ CH (2) H
(3) VU (4)
w

(37) L _ < @_ _ ?
(1) (2) H
w

(3) (4) H_
(38) V Q V_ V
w

_ _ _ T_
_ ?
(1) (2) _
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~47~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(39) H | V -H _V
S_ ?
(1) (2)
(3) (4) _

om
(40) _ Q _ T
?
(1) M (2) L
(3) aL (4)

.c
(41) \_ _ _T_ _ ?
(1) (2) I
(3) _
ja (4) Vo
(42) _> Q , _> II
de
_ ?
(1) (2) V
(3) O (4) _
ja

(43) ^_ _ _
_ ?
(1) (2)
.ri

(3) K (4) L
(44) _ CH \_ ?
w

(1) (2)
(3) _ (4)
w

(45) V N _ H ?
(1) H1N1 (2) HBV
w

(3) HIV-I (4) HIV-II


(46) { H a _ _ ?
(1) _ (2) C
(3) L (4)

~~~~~~~~~~~~~~~48~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(47) _ ?
(1) (2) L
(3) V N (4)
(48) _ H H ?

om
(1) @- (2) S H
(3) H (4) H
(49) () b_ @ ?
(1) 1 (2) 2

.c
(3) 3 (4) 4
(50) _ S_ _ V
?
(1)
ja (2) _
de
(3) (4) r
ja
.ri
w
w

3 (44) 3 (45) 1 (46) 4 (47) 4 (48) 1 (49) 1 (50) 3

(35) 3 (36) 1 (37) 4 (38) 2 (39) 1 (40) 2 (41) 3 (42)3 (43)


w

(27) 1 (28) 4 (29) 2 (30) 2 (31) 2 (32) 2 (33) 3 (34) 2


(19) 4 (20) 4(21) 2 (22)1 (23) 4 (24) 4 (25) 2 (26) 2
2(11) 4 (12) 2 (13) 2 (14) 4 (15) 3 (16) 2(17) 1 (18) 3
(1) 3 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 4 (9) 3 (10)

~~~~~~~~~~~~~~~49~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[10]

om
(1) V L o _ C
?
(1) (2) _{

.c
(3) _ (4) _
(2) BL _ o <_ B

(1) 1773 ja
( ) , _ ?
(2) 1781
de
(3) 1776 (4) 1770
(3) , , ?
(1) VB{ (2)
ja

(3) (4)
(4) 1857 M H ?
.ri

(1) <__ (2)


(3) _ _ (4) H Z
w

(5) L W ( ) H ?
(1) (2) L
(3) T_ (4) v
w

(6) w ....
w

(1) _
(2) _ _
(3) VF
(4) o-V

~~~~~~~~~~~~~~~50~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) I ?
(1) >
(2) _
(3) _ H

om
(4) _ .
(8) H ?
(1) (2)
(3) _ (4) v

.c
(9) I S _ w Y_ ?
(1) _H (2)
(3)
ja(4)
(10) _ ?
de
(1) _ (2) _
(3) k (4) L
(11) _ { { L ?
ja

(1) 1940 (2) 1945


(3) 1941 (4) 1943
.ri

(12) 1947 _ W
( _ )?
(1) \, 1946 (2) MQ, 1946
w

(3) L, 1947 (4) Q, 1946


(13) -V _
w

_ KZ _ H ?
(1) (2)
w

(3) (4) L
(14) ?
(1) 15 W (2) 30 L
(3) 1 (4) 26 L

~~~~~~~~~~~~~~~51~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) _ H H_ ?
(1) . L (2) { _
(3) (4) v
(16) _ _H C KZ H ?

om
(1) . E_ _ (2) . L
(3) (4) . _
(17) V_h _H w ?
(1) 26 L, 1948 (2) 26 L, 1950

.c
(3) 26 L, 1949 (4) 15 W, 1947
(18) _ ....
(1)
(3) ja (2) L
(4) V
de
(19) L V L o V _ A
T_ ?
(1) (2)
(3) k (4)
ja

(20) __ K H w ?
(1) VoB{ (2)
.ri

(3) { (4)
(21) H o _ _ T ?
w

(1) 1858 (2) 1857


(3) 1859 (4) 1860
w

(22) rK w ?
(1) 1939 (2) 1914
w

(3) 1945 (4) 1919


(23) _ v H ?
(1) (2) v
(3) (4) _ .

~~~~~~~~~~~~~~~52~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(24) H VF _ ,
H ?
(1) _ (2) v
(3) v (4)

om
(25) M ?
(1) (2) _
(3) _L { (4) v
(26) \ { < _ , _

.c
A _ ?
(1) ^ (2)
(3) H
ja (4) _
(27) L H ?
de
(1) < (2) H Z
(3) QH (4) _ .
(28) L F E H
ja

?
(1) hH (2)
(3) (4)
.ri

(29) _ _ B B ?
(1) (2)
w

(3) F (4) _ .
(30) A _H H ?
w

(1) .. (2) <


(3) (4) _ .
w

(31) KZ H ?
(1) H _ (2) _
(3) . WH (4) l

~~~~~~~~~~~~~~~53~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) 'India wins Freedom' _ H ?
(1) v (2) . _
(3) O { (4) Vh
(33) _ b_ W _ _ ?

om
(1) 1954 (2) 1957
(3) 1956 (4) 1959
(34) H _ H H T_ _ K _
?

.c
(1) 1952 (2) 1954
(3) 1956 (4) 1958
(35) ?
(1) 15 L
(3) 14 Q
ja(2) 8
(4) 15
de
(36) b _ (Atomic Energy Commission)
KZ H L ?
(1) . (2) .
ja

(3) . _ (4) _ .
(37) H _ b 1956_ , _ _ ?
.ri

(1) (2) M
(3) Q (4) _ .
(38) I _ ?
w

(1) _ (2) S
(3) B (4) L
w

(39) Hi Hi H ?
(1) dS_ (2) .. z
w

(3) . (4) <L


(40) LI Zh _W A _ H?
(1) _ _ (2) _ _
(3) _ { (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~54~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(41) { e V, O L T S
, B H ?
(1) _ (2)
(3) vk (4) U

om
(42) _ B H ?
(1) vk (2) I
(3) U (4) _
(43) O _ H ?

.c
(1) H (2) _
(3) (4)

(1) 1927 ja
(44) L (AIR) _ w ?
(2) 1930
de
(3) 1936 (4) 1938
(45) <<_ SH W _
T ?
ja

(1) 1954 (2) 1952


(3) 1957 (4) 1956
.ri

(46) _ W (UN) L _
H ?
(1) l F Z _ (2) _
w

(3) < (4) QH


w

(47) _ w T I I H ?
(1) (2)
(3) _ (4) V
w

(48) _ Q k F V ?
(1) 1950 (2) 1954
(3) 1962 (4) 1949

~~~~~~~~~~~~~~~55~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(49) v _
?
(1) (2) V
(3) Q (4) l_

om
(50) F F H ?
(1) (2) { _
(3) L (4) . w_
(51) 1968_ Zh _ i

.c
Y_ ?
(1) . _ (2) ..
(3) _ {
ja
(4)
(52) Q, 1960_ w STD _ E w
de
?
(1) - (2) -_
(3) S- (4) L-B
ja
.ri
w
w

(45) 2 (46) 1 (47) 2 (48) 4 (49) 1 (50) 2 (51) 1 (52) 1


2 (37) 2 (38) 2 (39) 3 (40) 2 (41) 3 (42) 2 (43) 1 (44) 3
w

(28) 1 (29) 3 (30) 2 (31) 1 (32) 3 (33) 2 (34) 4 (35) 3 (36)


4 (20) 2 (21) 1 (22) 2 (23) 1 (24) 3 (25) 2 (26) 2 (27) 1
(11) 4 (12) 2 (13) 1 (14) 2 (15) 3 (16) 4 (17) 2 (18) 2 (19)
(1) 3 (2) 1 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 1 (7) 2 (8) 3 (9) 2 (10) 1

~~~~~~~~~~~~~~~56~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[11]

om
(1) H ?
(1) C (2) @V
(3) C (4) C
(2) K _ _ i () M _,

.c
@ ?
(1) H (2) h
(3)
ja
(4) H
(3) _ h _ ,
de
V @ F_ _ ?
(1) V (2) k
(3) _ (4) Q-U
ja

(4) _, CC ?
(1) <__ (2)
.ri

(3) _ _ (4) H Z
(5) B<__ _ ?
w

(1) _ (2)
(3) H (4)
w

(6) _ _ Cu
(1) L _ (2) _
w

(3) . . _ (4) .. _
(7) ZH _ ?
(1) (2)
(3) h (4)

~~~~~~~~~~~~~~~57~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) _ T ?
(1) _ (2) Vh
(3) (4)
(9) _ @ F

om
?
(1) W (2) V
(3) K (4)
(10) 1991_ w U B L<

.c
U h_ ... ?
(1) _ h (2) B h

(11)
(3) h
ja(4) SH h
__ V ?
de
(1) _C (2) C
(3) V (4)
(12) _ _ V_ 1987 _
ja

C _ .....
(1) w <_ (2) _ <_
(3) <_ (4) __
.ri

(13) _ _ KI
_ H ?
w

(1) (2)
(3) V (4)
w

(14) _ _ _ L_ ?
(1) 1963 (2) 1947
w

(3) 1961 (4) 1962


(15) _ _ V <_ V _ ?
(1) (2) F
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~58~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) L V _ L ....
(1) Q (2) F V
(3) L (4)
(17) V t V

om
TS _ _ ?
(1) 1984 (2) 1986
(3) 1982 (4) 1988
(18) < LI H LI_

.c
(1) (2) QH
(3) S (4) WH

ja
(19) i V _
H ?
de
(1) _L Z (2) _ L
(3) L (4) . .
(20) _ H ?
ja

(1) < (2)


(3) . . (4) . H
.ri

(21) W ZH H _ F_
L _ _ _ (10+2+3)VI_
T_ ?
w

(1) 1985 (2) 1986


(3) 1987 (4) 1988
w

(22) Vh , V, V, h U
w

_hH L {L
() _ _ T ?
(1) 1986 (2) 1984
(3) 1987 (4) 1988

~~~~~~~~~~~~~~~59~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) t _ H ?
(1) _ (2) L_
(3) (4) _
(24) 1969_ 14 L_ WH _ T,_ I 6 L_

om
WH _ _ ?
(1) 1975 (2) 1982
(3) 1980 (4) 1985
(25) _H 21 C 18 ?

.c
(1) 59 (2) 60
(3) 61 (4) 62
ja
(26) 5 MQ ?
de
(1) _W (2) H
(3) (4) Z
(27) 1973_ F_ _ _ ?
ja

(1) _ (2) V
(3) W (4) H
.ri

(28) _ QS <L_ H L_ ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(29) _B H ?
w

(1) V< (2) o


(3) (4)
w

(30) _ _ T ?
(1) 1905 (2) 1919
(3) 1911 (4) 1915

~~~~~~~~~~~~~~~60~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(31) _ T 1857 M _ ?
(1) { (2) I
(3) H Z (4)
(32) V V H _

om
?
(1) 1946 (2) 1945
(3) 1942 (4) 1940
(33) 13 , 1919 C

.c
H ?
(1) rK (2) I_
(3) _
I_ ja (4)
_
de
(34) _ ?
(1) (2) H
(3) L (4)
ja

(35) K _ _ _ ?
(1) (2)
.ri

(3) H (4) L
(36) _ H ?
w

(1) H (2) W
(3) aH (4) MWH
w

(37) Va H H ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(38) { ?
(1) (2)
(3) (4) d

~~~~~~~~~~~~~~~61~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(39) _ _ H _ ?
(1) (2)
(3) (4)
(40) { _ @ _ __ ?

om
(1) _ (2)
(3) (4)
(41) Q _ _ __

.c
?
(1) (2)
(3)
ja
(4) e
(42) _ VL{ V
de
?
(1) (2)
(3) (4)
ja

(43) H _ ?
(1) (2) S
.ri

(3) LV (4)
(44) _ LL _ _
w

_ ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(45) H
w

?
(1) 106 (2) 76
(3) 56 (4) 86

~~~~~~~~~~~~~~~62~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) QM _ _ _ ?
(1) _ (2) _
(3) _ (4) __
(47) QM_ ?

om
(1) Power Point (2) Word Star
(3) MS Excel (4) MS Word
(48) CD _ _ _ _ ?
(1) Computer Disk (2) Compact Disk

.c
(3) Connect Disk (4) Creative Disk
(49) <_ _ ?
(1)
(3) H
ja (2)
(4)
de
(50) _ o I _ ?
(1) (2)
(3) (4)
ja
.ri
w

(43) 1 (44) 4 (45) 2 (46) 1 (47) 3 (48) 2 (49) 4 (50) 2


(35) 3 (36) 1 (37) 2 (38) 1 (39) 4 (40) 2 (41) 1 (42) 3
w

(27) 4 (28) 4 (29) 1 (30) 3 (31) 4 (32) 4 (33) 3 (34) 3


(19) 3 (20) 2 (21) 2 (22) 1 (23) 2 (24) 3 (25) 3 (26) 4
(11) 4 (12) 1 (13) 4 (14) 3 (15) 1 (16) 3 (17) 3 (18) 4
(1) 4 (2) 1 (3) 4 (4) 4 (5) 3 (6) 2 (7) 2 (8) 3 (9) 4 (10) 3

~~~~~~~~~~~~~~~63~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[12]

om
(1) "The lights has gone out of our lives and there is
darkness everywhere''. _ _ , _
O H E ?

.c
(1) S (2) w
(3) L (4) _ {

ja
(2) --o _ C
_ T ?
de
(1) @ (2) I_
(3) _ I_ (4)
(3) _ I H ?
ja

(1) S (2) L
(3) (4) _
.ri

(4) _ W _ w _ H ?
(1) L (2) w
w

(3) (4) _ {
(5) _ L V _
w

Y ?
(1) 1911 (2) 1912
w

(3) 1913 (4) 1914


(6) _ ?
(1) (2) e
(3) V (4)

~~~~~~~~~~~~~~~64~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) { _ , E
I _ ?
(1) V-BL (2) L-BL
(3) L-l_ (4) V-L

om
(8) __ QS _ _
?
(1) BL (2) V
(3) L (4) ...

.c
(9) _ H ?
(1) S (2)

(10)
(3) SH
ja
(4)
-V S _ ?
de
(1) { e (2)
(3) M (4)
(11) _ H ?
ja

(1) .. _ (2) wk
(3) (4)
.ri

(12) l h
_ H ?
(1) k (2)
w

(3) _ (4)
(13) LI _ F __ ?
w

(1) H (2)
(3) (4) C
w

(14) V { __ z _ ?
(1) (2) _
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~65~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) __ ?
(1) _ (2) _
(3) V { (4)
(16) r_ __ _ T (Poem) _ ?

om
(1) (2) H
(3) (4)
(17) V _ ?
(1) (2) _

.c
(3) (4) V
(18) A t V F_ ?
(1)
(3) k
ja
(2) V
(4) _
de
(19) h _ , F__ K i
_ V F_ _ ?
(1) (2) k
ja

3) C (4) {
(20) L _ _ @
.ri

_ _ ?
(1) (2)
w

(3) S (4) O
(21) C _ z H_ ?
w

(1) S (2)
(3) L (4)
w

(22) F ?
(1) (2) C
(3) y (4)

~~~~~~~~~~~~~~~66~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) V, Q _
T _ _ H ?
(1) _ (I) (2) _
(3) (4)

om
(24) Vh , _A_ ?
(1) 18 (2) 12
(3) 8 (4) 6
(25) h_ --I_ _ T ?

.c
(1) (2)
(3) _ (I) (4)

ja
(26) V _ VL |
?
de
(1) (2)
(3) | (4) L{--
(27) r_
ja

?
(1) (2) L<
.ri

(3) (4) ...ZH


(28) _ ..._ V L _ _
w

za H ?
(1) S Z (2)
w

(3) (4)
(29) _ H W_ o
w

H _ _ T_. H F_
?
(1) {_ (2)
(3) k (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~67~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(30) , < C ?
(1) (2)
(3) (4)
(31) L VL L r

om
k_ o C_ T_ ?
(1) (2) (3) (4)
(32) BL E V {_ { ?
(1) V< (2) H < (3) Q L (4)

.c
(33) _ _ S V Q 100
. N_ S I ?
(1) {a
(3) SM
ja (2)
(4)
de
(34) e @ @L
?
ja

(1) (2) L (3) { (4) V


(35) o T _
.ri

O ?
(1) L e-V2 (2) (3) L (4) L
w

(36) _ _ M
_ _ _ ?
w

(1) w (2) V (3) (4)


(37) F _ V ?
w

(1) 2 V (2) 2 @
(3) 15 V (4) 2 ^
(38) - V r_ _ ?
(1) _ (2) _ (3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~68~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(39) O , _
_ ?
(1) CV (2) _B (3) {V (4) V
(40) _ _ _ _ L

om
L ?
(1) (2) W
(3) (4) L
(41) _ \ Q _

.c
H QI _ _ ?
(1) v (2)
(3)
ja(4) _
(42) _ __ |K V_ _
de
T_ ?
(1) _ (2) _
(3) < V (4) I
ja

(43) W r Z _
.ri

H ?
(1) L F_ (2) _
(3) z _ (4) @ _
w

(44) H_ _ H a _ B_
_ w ?
w

(1) (2) F
(3) F _ (4) __
w

(45) _ KZ t w _ H ?
(1) W (2) W
(3) (4) H_h

~~~~~~~~~~~~~~~69~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) _ _H _ H ?
(1) W (2) W
(3) (4) A L
(47) F_ L _ H H ?

om
(1) A_h (2) ZH_h ((3) V (4)
(48) L __ F_ _ P _A ?
(1) 250 (2) 238 (3) 500 (4) 182
(49) @ 11

.c
_ H ?
(1) V_h (2) _H
(3) ZH
ja
(4) H
(50) Vh >_ _ H _
de
_ H ?
(1) V_h (2) H
(3) (4) _H
ja

(51) _H _ P ?
(1) 25 (2) 30 (3) 35 (4) 40
.ri

(52) < 3 _C _ ?
(1) 97 (2) 66 (3) 75 (4) 87
w

(52) 1
w

(44) 3 (45) 3 (46) 1 (47) 4 (48) 1 (49) 4 (50) 3 (51) 2


2 (36) 2 (37) 1 (38) 4 (39) 4 (40) 3 (41) 2 (42) 1 (43) 1
w

(27) 1 (28) 2 (29) 4 (30) 3 (31) 3 (32) 1 (33) 3 (34) 1 (35)


(19) 1 (20) 4(21) 2 (22) 4 (23) 2 (24) 4 (25) 2 (26) 2
1(11) 3 (12) 1 (13) 3 (14) 4 (15) 1 (16) 1(17) 4 (18) 2
(1) 2 (2) 3 (3) 2 (4) 4 (5) 3 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 4 (10)

~~~~~~~~~~~~~~~70~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[13]

om
(1) H _ F w S
, _ _ F ?
(1) (2) k

.c
(3) C (4)
(2) VW H h

(1) < ja
K _ , LI _ ?
(2) H LI
de
(3) | (4)
(3) hH _ _ ?
(1) L (2)
ja

(3) K (4) o
(4) k L _ _ (NATO) V
.ri

_ ?
(1) 1950 (2) 1954
w

(3) 1949 (4) 1956


(5) _ h _ C _ _lH
w

?
(1) (2)
w

(3) V (4) H
(6) V_h _ F _ _ ?
(1) (2) _
(3) V (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~71~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) _ _ ?
(1) B (2) _
(3) L (4) S
(8) _ F_ ?

om
(1) (2) H
(3) < (4) _
(9) _ ?
(1) (2) _

.c
(3) (4) _ _
(10) _ _ _ _ ?
(1)
(3) ja (2)
(4)
de
(11) _ ?
(1) (2)
(3) (4)
ja

(12) _ _ _ ?
(1) (2)
.ri

(3) ... (4)


(13) _ _ r _ ?
w

(1) M (2) L
(3) V (4)
w

(14) S V W S ?
(1) (2) E
w

(3) (4)
(15) z_ <_ L _ H ?
(1) H (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~72~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) { H _ _ I , V
S_ ?
(1) (2)
(3) (4)

om
(17) 6 H_ V _
* ?
(1) _B (2) {QO
(3) ... (4)

.c
(18) __ ?
(1) (2) L
(3)
ja
(4)
(19) _ V T_ ?
de
(1) _r (2) H
(3) { (4) _
(20) W _ _
ja

?
(1) 6 (2) 12 L
.ri

(3) 11 (4) 22
(21) L _ ?
w

(1) \ (2)
(3) W (4) MQ
w

(22) _ A _ _ ?
(1) L (2) k
w

(3) _ (4) S
(23) H_ CI ?
(1) 40C (2) 1000C
0
(3) 0 C (4) -2730C

~~~~~~~~~~~~~~~73~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(24) K _ _h _ _ ?
(1) (2)
(3) (4)
(25) _ V

om
?
(1) V (2) V
(3) VV (4) V

.c
(26) ?
(1) 116 (2) 76
(3) 36
ja (4) 16
(27) H _ H _ ?
de
(1) (2)
(3) (4)
(28) H _ ?
ja

(1) (2)
(3) (4) L
.ri

(29) z _ ?
(1) (2) S
w

(3) Q (4) \
(30) ?
w

(1) (2) hH
w

(3) (4) H
(31) _ VI K _ H ?
(1) M (2) L
(3) LV (4)

~~~~~~~~~~~~~~~74~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) H _ ,
?
(1) 15-20 (2) 40-60
(3) 70-80 (4) 5-15

om
(33) S _ _ ?
(1) (2)
(3) (4)
(34) _ H ?

.c
(1) _ (2) _ i
(3) _ (4) _

ja
(35) P _A P _A
?
de
(1) 2/3 (2) 3/4
(3) 1/2 (4) 1/3
ja
.ri
w
w

(35) 4

(27) 2 (28) 1 (29) 1 (30) 4 (31) 1 (32) 2 (33) 4 (34) 3


(19) 2 (20) 2 (21) 3 (22)2 (23) 1 (24) 2 (25) 1 (26) 2
4 (11) 4 (12) 4 (13) 4 (14) 2 (15) 2 (16) 1 (17) 2 (18) 2
(1) 4 (2) 2 (3) 1 (4) 3 (5) 3 (6) 2 (7) 1 (8) 2 (9) 3 (10)

~~~~~~~~~~~~~~~75~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[14]

om
(1) L L_ H
2011_ -_ ?
(1) 130 (2) 140

.c
(3) 100 (4) 150
(2) W V () t _
_ ?
(1) 12
(3) 14
ja
(2) 13
(4) 15
de
(3) H_ {{_ __ _
_V _ T ?
(1) U-- (2) V aV V L
ja

(3) - (4) _V
(4) V H _ _ _ k H ?
.ri

(1) (2)
(3) <_ (4)
w

(5) _ r_ _ _ H _
T_ _ ?
w

(1) K (2)
(3) H (4)
w

(6) H _ C _ W
?
(1) (2) C<_
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~76~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) 12 W, 2011
{ S ZH _ B H * ?
(1) (2) {
(3) _ H (4) E

om
(8) S ZH
{ hH F { _ .
_ F hH F _ ?
(1) W (2) _

.c
(3) k (4) _
(9) _ -BL V {_ BL

ja
BL
V ?
de
(1) L% V (2) >
(3) (4)
(10) _ .... V
ja

J T ?
(1) H (2) E
.ri

(3) (4)
(11) L CH_ W o ?
w

(1) L (2) _ Q
(3) (4)
w

(12) __ { ?
(1) (2) _
w

(3) (4)
(13) C (_ _) ?
(1) o (2)
(3) (4) _-

~~~~~~~~~~~~~~~77~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) 3,1,4,2, (2) 1,2,4,3
(3) 2,3,4,1 (4) 3,2,4,1
(14) L
?

om
(1) (2)
(3) (4) _B
(15) V L _ H ?
(1) H (2) <

.c
(3) H (4) . .
(16) _ _ L ?
(1)
(3) ja (2) L
(4)
de
(17) A
S _ ?
(1) (2)
(3) { (4) S_
ja

(18) _ BL V _ V L_ _
?
.ri

(1) V (2)
(3) L{L (4) l_
w

(19) LV _ ?
(1) Zh __ H I
w

(2) V<L V
(3) i I
w

(4) Vh za L
(20) _ _ H ?
(1) IL (2) l . . k
(3) _L { (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~78~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(21) F t M H ?
(1) V L (2) A_h
(3) W (4) V
(22) A_h _h_ _

om
?
(1) (2)
(3) _
(4) L

.c
(23) L T _ H ?
(1)
(3) Q ja
(2)
(4) V
de
(24) _ MJ _ _ ?
(1) _ (2) 1/2 _
(3) 1/3 _ (4) 1/6 _
ja

(25) > _ ?
(1) K (2) B
.ri

(3) A (4) D
(26) _ F H_ ?
(1) _ (2) H
w

(3) (4) k
w

(27) < z F_ ?
(1) < (2) _
w

(3) (4) H
(28) <_ _ __ ?
(1) _ (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~79~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(29) _H _
?
(1) 21 (2) 25
(3) 30 (4) 35

om
(30) _ _ W _h_
_ T
?
(1) 42 (2) 68

.c
(3) 76 (4) 44
(31) QI o , V_ Z
k _ ?
(1) W
ja (2) F
de
(3) _h (4) A_h
(32) _h__ _ _h ?
(1) _h (2) FZ _h
ja

(3) _h (4) _h
(33) F _ H ?
.ri

(1) W (2)
(3) W (4) V
w

(34) W Ih W _ ?
w

(1) KZ (2) _h
(3) _h (4) _ .
w

(35) W _H _
?
(1) 6 (2) 12
(3) (4) 3

~~~~~~~~~~~~~~~80~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(36) W _ B P ?
(1) (2) F
(3) L B (4) H B
(37) _ , F

om
?
(1) (2) K
(3) (4)
(38) _H_ H H ?

.c
(1) W (2)
(3) a (4)

ja
(39) C_ B , _ ,
B _ H ?
de
(1) (2)
(3) H (4) hH
(40) H ?
ja

(1) (2) Va
(3) (4) _ _
.ri

(41) _ _ _ ?
(1) (2)
w

(3) V_ (4) _
(42) __ _ _ _ _ ?
w

(1) 1951_ (2) 1955_


(3) 1948_ (4) 1960_
w

(43) b V H _ T,
F_ _ ?
(1) V (2) _
(3) K (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~81~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(44) _ ?
(1) z _ _h _
(2) _h _ z _
(3) _h _ K _

om
(4) _ z _
(45) H_ _ H ?
(1) _ (2) _

.c
(3) _ TH (4) _ .
(46) W H _ ?
(1) 16
(3) 16
ja (2) 30
(4) 30
de
(47) _ _ ?
(1) 24 (2) 21
(3) 26 (4) 5
ja

(48) 14 l _
_ ?
.ri

(1) (2) h
(3) (4) h
w

(49) * _ H ?
w

(1) (2) V
(3) _ (4) r
w

(50) { L H_ ?
(1) (2)
(3) e (4)

~~~~~~~~~~~~~~~82~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(51) V H_ , F_
H ?
(1) H (2) C_H
(3) Zh (4)

om
(52) H _ _ _V
H_ L_ _ ?
(1) (2)
(3) (4)

.c
(53) _ S _ ?
(1) (2)
(3) _
ja
(4) {
de
ja
.ri
w

(51) 2 (52) 2 (53) 1

(43) 1 (44) 2 (45) 3 (46) 1 (47) 1 (48) 3 (49) 1 (50) 2


(35) 1 (36) 4 (37) 3 (38) 2 (39) 4 (40) 1 (41) 3 (42) 1
w

(27) 3 (28) 4 (29) 2 (30) 4 (31) 1 (32) 4 (33) 3 (34) 1


(19) 3 (20) 1 (21) 4 (22) 4 (23) 4 (24) 4 (25) 4 (26) 2
(11) 4 (12) 4 (13) 4 (14) 2 (15) 3 (16) 1 (17) 4 (18) 2
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1 (5) 3 (6) 3 (7) 2 (8) 1 (9) 2 (10) 3

~~~~~~~~~~~~~~~83~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[15]

om
(1) L _ _ ZH
_ H_ , ZH . _
_ ?
(1) L_ _ (2) _ _

.c
(3) _ _ (4) _
(2) --QM_ < ?
(1) 12
(3) 15
ja
(2) 8
(4) 14
de
(3) V _ _ Z V
_ ?
(1) (2) _ _
ja

(3) H H (4) ^ KV
(4) _I _ H ?
.ri

(1) (2) K
(3) _ (4) o
w

(5) l H_ ..o __
_ Tk ?
w

(1) H QM (2)
(3) ... (4) L
w

(6) T H _ , T
?
(1) V (2)
(3) o (4)

~~~~~~~~~~~~~~~84~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) l H H ?
(1) (2)
(3) (4) J
(8) V. _ L t H

om
, ?
(1) 20 W (2) 20 \
(3) 15 (4) 15 MQ
(9) , S_ ?

.c
(1) U (2)
(3) (4)
(10) ja
_ _ ?
(1) Q (2)
de
(3) < (4) L
(11) CH V _ .
V_ H ?
ja

(1) . _-{ |
(2) -{
.ri

(3) L_-{S |
(4) Vh-
w

(12) L (W _C) V _ ?
w

(1) 1920 (2) 1939


(3) 1945 (4) 1930
w

(13) _ _h _ H
?
(1) --_h (2)
(3) (4) S

~~~~~~~~~~~~~~~85~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) _ __ ?
(1) (2)
(3) VQ (4) C
(15) _ _ _ ?

om
(1) 12 (2) 3
(3) 2 (4) 6
(16) _ W S _ _
, L_ H ?

.c
(1) 52 L (2) 1
(3) 20 L (4) 26 L

(1) 14 W, 1947
ja
(17) H W K V _H ?
(2) 20 \, 1947
de
(3) 22 \, 1947 (4) 22 \, 1947
(18) (Bill) _H E_
_ ?
ja

(1) E 111 (2) E 109


(3) E 110 (4) E 112
.ri

(19) _ ?
(1) 1947-1952 (2) 1951-1956
w

(3) 1952-1957 (4) 1950-1955


(20) _ H Vh _ F _H ?
w

(1) _C (2) L
w

(3) . . (4) V
(21) H__ P c _ H ?
(1) (2) V
(3) W (4) H_ _h

~~~~~~~~~~~~~~~86~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) a _ ?
(1) _ B_ (2) B _
(3) (4) hH
(23) F_ W Zh_ _ W c

om
P _A _ ?
(1) 12 (2) 2
(3) F _A 1/3 P
(4) F P _A 1/10 P.

.c
(24) _ W d _ _ ?
(1) (2) V
(3)
ja
(4)
(25) (Bull) (Bear) O _
de
_ ?
(1) T (2) L
(3) (4) _W
ja

(26) 2007 _ Y ?
(1) . H (2) . .
.ri

(3) _ a (4) __
(27) L (L ) _ H ?
w

(1) ... (2) L


(3) (4)
w

(28) _ _ ?
(1) { (2)
w

(3) (4)
(29) _v /_ ?
(1) (2) k
(3) V (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~87~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(30) _ _ _ v _ Y_ ?
(1) V (2)
(3) L (4)
(31) L E ?

om
(1) -L (2) -
(3) -V (4) V-CV
(32) _ W _ _ ?
(1) T (2)

.c
(3) v (4)
(33) __ _ _ ?
(1)
(3)
ja (2)
(4)
de
(34) _ __ __ H _ _ _ ?
(1) () (2) (V)
(3) E () (4) ()
ja

(35) H WK_ _ _ ?
.ri

(1) H (2) ZH lK
(3) _ I (4) o
(36) _ V V ,
w

V_ _ ?
(1) < V (2) L
w

(3) L (4) __ .
w

(37) I_ H _ V
?
(1) o (2)
(3) _H I (4) I

~~~~~~~~~~~~~~~88~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(38) _ _ I ?
(1) I (2) I
(3)
(4) ^ _H I

om
(39) _ H ?
(1) (2) V
(3) r (4)
(40) / 100 ?

.c
(1) 1990 (2) 1985
(3) 1965 (4) 1975

ja
(41) _ (Parole) _ ?
(1) k I
de
(2) c_ , ^
(3) <_ __ _
(4) <_ C _
ja

(42) I . rr, _ Zh
H H ?
.ri

(1) I (2) i
(3) (4) L
w

(43) H Vh Hi
_ _ I ?
w

(1) (2) M
(3) _M (4) _M (I)
w

(44) L S h (Slogans) _
V_h _ C ?
(1) _ (2) I _
(3) _ { (4)

~~~~~~~~~~~~~~~89~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(45) (M) _ F_ ?
(1) _ (2) H
(3) k (4)
(46) v_ MJ 90 , _ _ ?

om
(1) 90 (2) 45
(3) 30 (4) 15
(47) F V_h M I _ Z k
?

.c
(1) Z (2) ^ Z
(3) O Z (4) __ .

ja
(48) F h IH (Surender) _ I L
K ?
de
(1) _ (2) _
(3) _ (4) _
(49) _ V F_ ?
ja

(1) K (2) k
(3) H (4) V
.ri

(50) F __ ^ I _ ,
H ?
(1) L (2) L
w

(3) L h (4) {
(51) \\ ?
w

(1) _ (2) v
(3) (4)
w

(52) V W _ ?
(1) (2) {
(3) B (4) e

~~~~~~~~~~~~~~~90~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(53) A W L ?
(1) 80-100 (2) 75-95
(3) 60-80 (4) 40-60
(54) _ V F_ 200 .. , 250 .

om
_ ,
k H ?
(1) d (2) H
(3) (4)

.c
ja
de
ja
.ri
w

(51) 4 (52) 1 (53) 3 (54) 3

(43) 4 (44) 3 (45) 2 (46) 4 (47) 2 (48) 1 (49) 1 (50) 3


(35) 2 (36) 1 (37) 2 (38) 4 (39) 2 (40) 2 (41) 2 (42) 4
w

(27) 1 (28) 4 (29) 3 (30) 2 (31) 4 (32) 1 (33) 1 (34) 1


(19) 3 (20) 4 (21) 3 (22) 3 (23) 1 (24) 3 (25) 3 (26) 1
(11) 2 (12) 1 (13) 3 (14) 2 (15) 4 (16) 3 (17) 4 (18) 1
(1) 2 (2) 1 (3) 3 (4) 1 (5) 4 (6) 2 (7) 4 (8) 1 (9) 3 (10) 1

~~~~~~~~~~~~~~~91~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[16]

om
(1) _ 2011 lW _
< L @
?

.c
(1) (2) _
(3) { (4) ... ZH

(1) ja
(2) H ?
(2) S
de
(3) e (4)
(3) EH IA _ ?
(1) _<
ja

(2) _ _
(3) _ (4)
.ri

(4) . L_ H_ ?
(1) Vh H (2)
w

(3) (4) H
(5) _ H _ _
w

H _B U ?
(1) _ (2)
w

(3) h (4)
(6) _ l Sh _ H ?
(1) V (2)
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~92~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) H_ z _ C_
?
(1) L (2)
(3) S (4) {

om
(8) _ H_ ?
(1) H <_ (2) h V
(3) h (4) _ _
(9) _ H @ ?

.c
(1) F _, MJ E I
(2) F , MJ _ E I

ja
(3) F MJ, _ E I
(4) hH _ H _ .
de
(10) H_ H
?
(1) _ (2) _
ja

(3) (4)
(11) M _ y H _
.ri

?
(1) M (2) _M (I)
(3) _M (4) VoM
w

(12) L A T _ _ S ?
w

(1) 800-1000 mg. (2) 600-800 mg.


(3) 1500-1800 mg. (4) 1200-1500 mg.
w

(13) _ t _
?
(1) . . . (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~93~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) _ H H _ _ ?
(1) (2)
(3) L (4) _
(15) _ _ H ?

om
(1) V (2)
(3) { (4)
(16) _ _ H ?
(1) (2)

.c
(3) (4)
(17) Z K_ A i H ?
(1) {
(3) LV
ja (2) L
(4)
de
(18) A _
I ?
(1) M (2) _M
ja

(3) (4) _M
(19) H_ _ K _ _ _ ?
.ri

(1) ..1526 (2) ..1533


(3) ..1565 (4) ..1580
w

(20) A H _ H ?
w

(1) (2)
(3) { (4) _ .
w

(21) V _ H ?
(1) V _ V (2) V _
(3) (4) WH o

~~~~~~~~~~~~~~~94~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) L H
?
(1) (2)
(3) V (4) V _ V

om
(23) k _ H H ?
(1) (2)
(3) _ (4) L
(24) h Q

.c
T ?
(1) _M (2) _M

ja
(3) I (_M ) (4)
(25) H_ _ A ?
de
(1) H (2) _ H
(3) H (4) { H
ja

(26) _ _ F H_ ?
(1) H (2) _
(3) V (4)
.ri

(27)
MJ _ ?
(1) 3 (2) 32 L
w

(3) 12 (4) 8
w

(28) _ ?
(1) <Q (2)
(3) (4)
w

(29) Q { ?
(1) (2)
(3) (4) BL ()

~~~~~~~~~~~~~~~95~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(30) L _ ?
(1) (2)
(3) k (4) K
(31) LH L _ LV

om
?
(1) (2)
(3) (4)
(32) " I have no doubt that a day would come When the family

.c
of cosmonauts is joined by a citizen of the republic of
India" ?
(1)
(3)

ja
(2) V
(4) v
de
(33) F V _ ?
(1) 13 (2) 14
(3) 12 (4) 16
ja

(34) ^ K _ _ __ ?
(1) _ (2) S
(3) M_ (4) __
.ri

(35) " The father of local self-government in India


_ H ?
w

(1) (2) {
(3) V (4)
w

(36) _ ?
(1) _ (2)
w

(3) H (4)
(37) (FIFA CUP) _ ?
(1) e (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~96~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(38) _ H ?
(1) (2) {L _
(3) L (4) _ .
(39) L _ _ H ?

om
(1) (2) I_
(3) --I_ (4) V
(40) "grand old man" H H ?

.c
(1) I _ (2) {
(3) T_ (4)

ja
(41) H H _ _ _ H
?
de
(1) (2) H
(3) (4) _
(42) A V _ _ ?
ja

(1) (2)
(3) _ (4)
.ri

(43) S F_ _ ?
(1) K (2) V
w

(3) k_ (4)
(44) _ _ _ ?
w

(1) e (2)
(3) _B (4)
w

(45) _ v
T_ ?
(1) (2) _M (I)
(3) W (4) M

~~~~~~~~~~~~~~~97~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) H _ F_ _ ?
(1) V (2) (3) V (4) K
(47) { Zh_ _ ?
(1) (2) i (3) (4)

om
(48) _ (Sugar Bowl) H ?
(1) (2) (3) { (4)
(49) _ H __ ?
(1) (2) (3) S (4)

.c
V
(50) B { _ ?
(1)
ja
(2) L (3) . . . (4)
(51) S , _
de
?
(1) (2) L (3) M (4)
(52) L _ _ QI _ _ ?
ja

(1) (2) V
(3) (4)
.ri
w

(51) 3 (52) 1

(43) 2 (44) 1 (45) 4 (46) 1 (47) 1 (48) 4 (49) 4 (50) 2


(35) 4 (36) 2 (37) 1 (38) 2 (39) 4 (40) 4 (41) 2 (42) 3
w

(27) 4 (28) 1 (29) 4 (30) 4 (31) 4 (32) 3 (33) 2 (34) 4


(19) 1 (20) 1 (21) 2 (22) 1 (23) 3 (24) 3 (25) 3 (26) 1
(11) 4 (12) 1 (13) 4 (14) 2 (15) 1 (16) 1 (17) 3 (18) 1
(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 4 (5) 3 (6) 1 (7) 3 (8) 4 (9) 3 (10) 3

~~~~~~~~~~~~~~~98~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[17]

om
(1) r Z _ ?
(1) 24 @ (2) 8 MQ
(3) 5 ^ (4) 5 MQ

.c
(2) V TZ i M _ _ ?
(1) _ TZ (2) __ TZ
(3) _ TZ
ja
(4) _ TZ
(3) "Grow more trees" ( TZ ) w
de
H L _ _h
H @ ?
(1) (2) . .
ja

(3) (4) >


(4) U A _H
.ri

_ ?
(1) S (2)
(3) (4) H|
w

(5) @V _ v ?
w

(1) (2) SH
(3) (4)
w

(6) W _ H
L _ ?
(1) w (2) _ 50
(3) (4) L_

~~~~~~~~~~~~~~~99~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) _ QM
H L_ _ ?
(1) L L (2) {
(3) L (4) o L

om
(8) { _ _ _ Q
V ?
(1) k (2) _
(3) (4) S

.c
(9) V l h _ _ B_

ja
_ w _
_ ?
(1) S (2) k
de
(3) (4) _
(10) ... _ L_ H _ H ?
ja

(1) (2)
(3) _ (4) . . _
.ri

(11) Vh _ H ?
(1) l FZ _ (2) <
w

(3) (4) L _
(12) _ KZ _ H ?
w

(1) L _ (2) w
(3) S (4) .
w

(13) Z V @ ?
(1) 1980 (2) 1977
(3) 1975 (4) 1976

~~~~~~~~~~~~~~~100
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) F __ I _ _H ?
(1) (2)
(3) (4) E
(15) _ S _ ?

om
ABDG, CDFI, EFHK, .............. ?
(1) HIKN (2) GHJM
(3) HIKM (4) GHJL
(16) T@ 4 _ . T@ 8

.c
_ , _ _ ?
(1) 8/3 (2) 3/8
(3) 3
ja
(4) 4
(17) <_ H _
de
?
(1) (2) V
(3) wH (4)
ja

(18) "A thing of beauty is a joy for ever" A @ ?


(1) (2) V
.ri

(3) (4)
(19) "I have nothing to offer but blood, toil, tears & sweat"
w

A @ ?
(1) S V (2) LV a
w

(3) (4)
(20) L L K V _
w

H ?
(1) F (2)
(3) VV (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~101~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(21) "Discovery of India"" _ H ?
(1) { (2)
(3) . . (4) . . H
(22) M_ K _ _ _ _ ?

om
(1) . . 1764 (2) .. 1857
(3) .. 1757 (4) .. 1864
(23) 1857 M Q _ ?
(1) (2)

.c
(3) (4) L
(24) "A tale of Two Cities" _ H ?
(1) S L
(3)
ja (2) ..
(4) a
de
(25) @ .......... ?
(1) 100 V.. (2) 1000 V..
(3) 5000 V.. (4) 10,000 V..
ja

(26) "Theory of Natural Selection" _ H ?


(1) (2) w
.ri

(3) V (4) S
(27) L @h (QUATRAIN) _ ?
w

(1) (2)
(3) hH (4)
w

(28) r S_ _ ?
(1) E (2) _
w

(3) (4)
(29) VI _ , @_ ?
(1) H (2)

~~~~~~~~~~~~~~~102
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(3) H (4) _
(30) H _ I_ _ ?
(1) (2) T
(3) I (4) C

om
(31) W S_ ?
(1) _ (2) (3) ^ (4)
(32) V 1200 h B
?

.c
(1) (2) (3) (4) _H
(33) k _ T z S_ V ?
(1) _ (2) H ja(3) (4)
de
(34) B _ H ?
(1) _ (2) . .
(3) _ (4) H o
ja

(35) H _ H ?
(1) . . (2) _L Z
(3) . . (4) {_ CH
.ri

(36) _ _ ?
(1) (2) (3) (4)
w

(37) _ H _ LV ?
w

(1) l WH (2) <


(3) k (4)
w

(38) Q (Embargo) _ ?
(1) __ H Tk
(2)
L H_
(3) H - Z _

~~~~~~~~~~~~~~~103~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(4) __ .
(39) "Equinox" _ ?
(1) H (2) _
(3) h (4) _H

om
(40) W T@ V , .....
(1) (2)
(3) _ (4) _ V

.c
(41) _ ?
(1)
(2) K
ja
(3)
(4)
de
(42) J E
?
(1) -V (2) -Q
ja

(3) -l_ (4) -_B


(43) _ _ Z __ H ?
.ri

(1) (2) (3) (4)


(44) K _ _ ?
w

(1) 20 (2) 22 (3) 23 (4) 24


w

1 (39) 3 (40) 2 (41) 2 (42) 3 (43) 4 (44) 4

2 (30) 3 (31) 4 (32) 2 (33) 1 (34) 2 (35) 3 (36) 4 (37) 2 (38)


3 (21) 2 (22) 3 (23) 2 (24) 1 (25) 4 (26) 4 (27) 2 (28) 1 (29)
1 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 1 (17) 4 (18) 4 (19) 2 (20)
(1) 2 (2) 3 (3) 2 (4) 1 (5) 1 (6) 4 (7) 3 (8) 4 (9) 2 (10) 1 (11)

~~~~~~~~~~~~~~~104
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[18]

om
(1) _ _W F
Y ?
(1) 1995 (2) 1990
(3) 1993 (4) 1991

.c
(2) - - H ?
(1) _ (2) .
(3) _ ja
(4) Z __
de
(3) . . 323_ _ _ QI _ V
_ ?
(1) Z (2)
(3) (4) _
ja

(4) _ H _V C _ V
?
.ri

(1) (2)
(3) I (4) _
w

(5) _ V ?
(1) (2) _
w

(3) (4)
w

(6) _H _ S _H E_ _ T
?
(1) 280 (2) 382
(3) 324 (4) 356

~~~~~~~~~~~~~~~105~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) A _H c _ H ?
(1) E L A L
(2)
(3) W

om
(4) O
(8) _C _ _ ?
(1) 94 (2) 95
(3) 97 (4) 99

.c
(9) a _ _ ?
(1) 47 (2) 45
(3) 50
ja
(4) 52
(10) _ _ ?
de
(1) _C (2) F
(3) a (4) __
(11) V _B{
_ _ ?
ja

(1) _C (2) F
(3) a (4) __ .
.ri

(12) _ _C ?
(1) (2)
w

(3) (4)
(13) _ L_ T _ _ ?
w

(1) L (2) Zh H L
(3) L L (4) { L L
w

(14) _ H _ H ?
(1) H _h (2) V L L
(3) H _h (4) { L L

~~~~~~~~~~~~~~~106
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) _ { L _ _ ?
(1) H _
(2) L _hH _
(3) /C_

om
(4) H_ @ { V_
(16) MJ V C ?
(1) 70 (2) 95
(3) 60 (4) 50

.c
(17) O ?
(1) (2)
(3) <{
ja (4)
(18) r_ E L V _ ?
de
(1) (2)
(3) (4)
(19) I , I_ _ _ _
ja

?
(1) (2) _
.ri

(3) (4) __ .
(20) { ?
(1) K- (2) K-V
w

(3) -L (4) K-L


(21) ?
w

(1) (2)
() () L L
w

(22) r k L V @
_ H ?
(1) (2) _
(3) _ (4)

~~~~~~~~~~~~~~~107~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) r e _ l _
?
(1) (2) vB
(3) L (4) {

om
(24) N.A.B.A.R.D. _ _ ......?
(1) O L L L
(2) L S L L
(3) L S L w L

.c
(4) __ .
(25) N.C.C. _ ......?
(1)
(3) V
ja
(2) M
(4) __ .
de
(26) F.I.R. _ I _......?
(1) L (2) SV
(3) LV (4) L
ja

(27) N.A.F.T.A. O_ T...... ?


(1) TARRIF (2) TEXTILE (3) TRADING (4) TRADE
.ri

(28) W _ w @_ ?
(1) (2) _ _< (3) (4)
w

(29) L Q W_ X ?
(1) 1 (2) 2
w

(3) 5 (4) 3
(30) _V W ?
w

(1) 1.4 L (2) 0.5 L (3) 0.8 L (4) 1 L


(31) _V W_ _ H (mm) _ L _ ?
(1) 150-100 (2) 120-80 (3) 90-60 (4) 100-70

~~~~~~~~~~~~~~~108
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) _ _ , H .....?
(1) H . (2) .
(3) @ . (4) .
(33) L P _ _ ?

om
(1) L (2) L (3) V (4)
(34) @ _ ?
(1) (2)
(3) (4) Vh

.c
(35) H , _ __ ?
(1) Co (2) So2 (3) Na2 (4) H2

(1) _ (2)
ja
(36) _ U _ _ k ?
(3) (4)
de
(37) V _ @_ ?
(1) _ (2) (3) (4) k
ja

(38) A ?
(1) (2) _B (3) Q (4)
.ri

Q
w

.(33) L (34) (35) -2 (36) (37) (38)


(30) 0.8 L (31) 120-80 (32) @
w

(25) M (26) L (27) (28) (29) 2


(23) { (24) L S L w L
w

(18) (19) (20) K- (21) L L (22)


H @ { V_ (16) 70 (17)
(13) { L L (14) { L L (15)
(7) W (8) 99 (9) 52 (10) F (11) _C (12)
(1) 1991 (2) _ (3) (4) (5) (6) 324

~~~~~~~~~~~~~~~109~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[19]

om
(1) _ S L
L_ r Q L ?
(1) (2)

.c
(3) (4) Q
(2) { _ L_ _ T_
?
(1) L
(3) @ L
ja
(2) L
(4) _ L
de
(3) V L L H ?
(1) (2) . .
(3) l _ (4)
ja

(4) 2011_ H Vh_ Y_ ?


(1) (2) V
.ri

(3) @ _ i _@ H (4) __ .
(5) _ I _
w

_ H F
_ ?
w

(1) (2) W
(3) k (4) V
w

(6) za w. 1200 _ O QM
O _ , _ _ ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~110
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) (WEGO) V> o_ ?
(1) L L L (2)
(3) (4)
(8) - ...................

om
(1) H (2) _ W I W _
(3) @ (4)
(9) _ w _ S

.c
H A_ C , I_ _ _ ?
(1) l (2) l _
(3) l (4) l Q
ja
(10) _ I _
de
L , ?
(1) (2)
(3) (4) H
ja

(11) M
V Q ?
.ri

(1) BL (2) V L{
(3) V (4) V
(12) S V S_ S
w

V T ?
w

(1) _ (2)
(3) (4) z
w

(13) L __
_ ?
(1) (2) L
(3) _ (4)

~~~~~~~~~~~~~~~111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) F_ H , _ _ _
S_ _ ?
(1) E (2) _
(3) (4)

om
(15) _V H (Golden Age ) _ ?
(1) (2) M
(3) _ (4) S
(16) _ h V _ __ ?

.c
(1) (2) _
(3) K (4) WH
(17) LL .................
ja
(1) _M _ I
de
(2) K u
(3) K i
(4) _M- (I) _ I
ja

A
I .
.ri

(18) _ A H _ _ H ?
(1) F (2)
w

(3) (4) _
(19) L{ _ E _ ?
w

(1) _ (2)
(3) O V (4) Q
w

(20) H __ ?
(1) 21 % (2) 70 %
(3) 88 % (4) 78 %

~~~~~~~~~~~~~~~112
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(21) H Z _ ?
(1) (2)
(3) { (4) @
(22) AI _ ?

om
(1) ZH (2) k
(3) (4) k
(23) e V ?
(1) V (2) ZH

.c
(3) (4)
(24) @_ ?
(1)
(3)
ja
(2) ...
(4)V
de
(25) @_ ?
(1) V (2) k
ja

(3) ... (4)


(26) _ _ T
.ri

?
(1) (2) _
(3) < (4) H
w

(27) r QM @ ?
w

(1) 2 Q (2) 2 Q
(3) 2 L (4) 2
w

(28) 12 _ lW _ T
, _ ?
(1) H (2) w
(3) (4) E

~~~~~~~~~~~~~~~113~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(29) _ o
o_ 51 _ ?
(1) LV (2) FL d
(3) (4)

om
(30) L oB M _ H ?
(1) L_ (2)
(3) (4) <
(31) W H _V_ A _ V _

.c
?
(1) _ (2)
(3)
ja
(4)
(32) z _ (FAO)_ A _ @_ _
de
?
(1) L (2) _
(3) (4)
ja

(33) _ b_ _ _ ?
(1) (2) _
.ri

(3) (4)
(34) H @ o V L o_ M _,
_......
w

(1) .. 1858 (2) .. 1876_


(3) .. 1758 (4) .. 1916
w

(35) __ (Saka Era) w ?


(1) _M (2) W
w

(3) _M (I) (4)


(36) _ _ _ ?
(1) (2)
(3) (4) \

~~~~~~~~~~~~~~~114
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(37) _ _B V L H_ L _
T, _ H
(1) l L _ (2) _
(3) (4) v

om
(38) h 2011-12 V a _
@ A @ _ T ?
(1) (2) e
(3) (4)

.c
(39) W @ _ ?
(1) 20 @ (2) 24 @
(3) 30 @
ja
(4) 11 @
(40) _ _
de
?
(1) 180E (2) 82 1/2E
(3) 42 1/2E (4) 22 1/2E
ja

(41) N ( LNL{) _
H ?
.ri

(1) H1, N1, (2) H5N1,


(3) N1, H5 (4) N1, H1,
(42) H C ?
w

(1) OC (2) -273C


(3) 40C (4) 4C
w

(43) h _ ?
(1) V-2 (2) -10
w

(3) -7 (4) VM-5


(44) 1957_ _Z_ H _ ?
(1) C (2)
(3) > (4)

~~~~~~~~~~~~~~~115~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(45) X-Ray _ ?
(1) K _ (2) @
(3) _ _ (4) @
(46) H O y _ _ w ?

om
(1) M{ (2) T O
(3) M (4) O
(47) _ _ I _T
l L _ T _ _ ?

.c
(1) GSAT-12 (2) GSAT-10
(3) GSAT-15 (4) GSAT-5
(48) _ ?
(1) o
ja
(2) _ H
de
(3) { (4) __
(49) _ _ I ?
ja

(1) (2) _
(3) L (4) V
.ri

(50) Vh _ ?
(1) (2)
(3) _ (4)
w

(51) L S Zh_ ?
w

(1) L (2) ZS
(3) (4)
w

(52) F A l @ _
?
(1) (2) Q U
(3) V (4) k

~~~~~~~~~~~~~~~116
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(53) L KZ
H ?
(1) . . (2) . . H
(3) . . _ (4) . . _

om
(54) _ L _ ?
(1) - (2) -
(3) - (4) -
(55) L _H @ _ _ ?

.c
(1) 1991 (2) 1977
(3) 1966 (4) 1980

(1) S
ja
(56) WK TH _ _ H .... ?
(2) _
de
(3) (4) H
(57) _ L Tk ?
(1) 62 (2) 67
ja

(3) 65 (4) 60
(58) L_ h _ L_ _ ?
.ri

(1) h (2) L
(3) V (4)
w

(59) C H ?
(1) (2) @
w

(3) @ (4) S @
(60) h TZ _ , H .... ?
w

(1) h @ .
(2) h @ .
(3) h _ .
(4) __ .

~~~~~~~~~~~~~~~117~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~118
(1) 3 (2) 1 (3) 1 (4) 2 (5) 4 (6) 3 (7) 4 (8) 4
(9) 3 (10) 3 (11) 1 (12) 4 (13) 4 (14) 1 (15) 2 (16) 2 (17) 4 (18)
4 (19) 1 (20) 4 (21) 3 (22) 2 (23) 3 (24) 2 (25) 1 (26) 4 (27) 1
(28) 2 (29) 4 (30) 1 (31) 3 (32) 3 (33) 2 (34) 1 (35) 2 (36) 4
w

(37) 1 (38) 2 (39) 1 (40) 2 (41) 2 (42) 4 (43) 2 (44) 3 (45) 3


(46) 4 (47) 1 (48) 3 (49) 2 (50) 4 (51) 3 (52) 4 (53) 3 (54) 4
w

(55) 2 (56) 4 (57) 3 (58) 4 (59) 1 (60) 2 (61) 4 (62) 4w
.ri
ja
de
ja
.c
(3) V (4)
(1) (2) Q{

om
(62) K H H ?
(3) L (4) ()
(1) (2) b
(61) Vw_ H V ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[20]

om
(1) ...
(1) L (2)
(3) (4) o

.c
(2) L V @ _ ?
(1) o (2)
(3) (4) L

(1) S
ja
(3) l_ E _ ?
(2)
de
(3) S (4) _
(4) _ C _ ?
(1) (2) C
ja

(3) (4) @_
(5) V E ?
.ri

(1) 8 50 (2) 16 50
(3) 12 25 (4) 24 50
w

(6) .. 1969_ _ W_ @ V bz V_
?
w

(1) Q (2) y
(3) (4) H
w

(7) y IL ..
_ w ?
(1) 8 .. (2) 12 ..
(3) 13 .. (4) 15 ..

~~~~~~~~~~~~~~~119~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) 18 MQ, 2011 B o ?
(1) H (2) y
(3) _ (4)
(9) H _ L ?

om
(1) _ (2) C
(3) (4)
(10) _ o _ ...
(1) (2)

.c
(3) _ (4)
(11) KI _ _ l H _ _
@_ ?
(1) _ ja
(2) o
de
(3) V (4) _
(12) H ML _ @_
?
ja

(1) (2)
(3) H_ (4) H_
.ri

(13) _ Q @ V ?
(1) _ (2)
(3) (4)
w

(14) H_ _ @ V
?
w

(1) _ (2) Q
(3) (4) _
w

(15) L_ _ _ _ _ o
?
(1) LV (2) (3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~120
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) _ @ _ _
?
(1) (2)
(3) L (4) BL

om
(17) _ @ _ ?
(1) (2)
(3) _ (4) M
(18) @ \\ V ?

.c
(1) (2) _
(3) (4) w

ja
(19) _ _ V _ _
@ ?
de
(1) MJ (2) _
(3) (4)
(20) _ _ _ ?
ja

(1) (2)
(3) S (4)
.ri

(21) _ o _ @ ?
(1) (2) ME
w

(3) M (4)
(22) MJ _ @ H
w

@ _ ?
(1) L (2)
w

(3) L (4) __
(23) _ r < _k ?
(1) _ (2)
(3) @ (4) @

~~~~~~~~~~~~~~~121~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(24) H < V _ _ w ?
(1) 20 (2) 33
(3) 55 (4) 45
(25) r_ h @ IL ?

om
(1) (2) V
(3) (4) {
(26) _H @ _ S ?
(1) -1 (2) -4

.c
(3) -2 (4) -3
(27) _ @ L ?
(1) -H
(3)
ja
(2) Z
(4) {
de
(28) F _ _
?
(1) _h (2) W
ja

(3) _ (4) _h _
(29) _ @_ V _ <_ L H ?
.ri

(1) (2) _
(3) (4) E
w

(30) HV - @ _ @
?
w

(1) H (2)
(3) (4)
w

(31) LI ?
(1) (2) u
(3) (4) |

~~~~~~~~~~~~~~~122
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(32) I _ @_ ZH M_ ?
(1) _ (2) @_
(3) i_ (4) B_
(33) { , , _ H __ @ j

om
LI ?
(1) J (2)
(3) H (4) |
(34) H LI @ F __ ?

.c
(1) H (2)
(3) W (4) V

ja
(35) d @_ ?
(1) H (2) (3) V (4) K
de
(36) _ LI _ __ ?
(1) _ (2) IS
(3) (4) V
ja

(37) _- @ F A ?
(1) (2) V (3) W (4) _
.ri

(38) { H- K __ ?
(1) { (2) < (3) j (4) __
w

(39) @ z ?
(1) (2) (3) H (4) _
w

(40) { @_ z ?
(1) (2) _ (3) (4) -H
w

(41) _. < @_ z ?
(1) _ (2) H (3) (4) _
(42) _ _ @ z ...
(1) (2) (3) _ (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~123~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(43) _ @ Zh_ A ?
(1) _ (2) (3) LI (4) h
(44) h __ _ @ F ?
(1) k (2) K (3) V (4)

om
(45) "Three Musicians"- _ h ?
(1) L (2) L
(3) (4)
(46) L _L_ @

.c
?
(1) V (2) L (3) M (4)
ja
(47) _ h __ @ F ?
(1) _ (2) V (3) (4)
de
(48) _ h @
h ?
(1) (2)
ja

(3) .. (4) _ {
(49) @ h H
.ri

?
(1) (2) _{ (3) _ (4) _
w

(50) rA L ?
(1) L (2) (3) L (4)
w

(46) 4 (47) 4 (48) 4 (49) 3 (50) 1

(37) 3 (38) 1 (39) 4 (40) 1 (41) 1 (42) 2 (43) 4 (44) 4 (45) 3


w

(28) 3 (29) 3 (30) 4 (31) 3 (32) 4 (33) 3 (34) 3 (35) 1 (36) 3


3 (19) 4 (20) 4 (21) 2 (22) 3 (23) 3 (24) 2 (25) 3 (26) 3 (27) 4
(9) 3 (10) 3 (11) 2 (12) 4 (13) 4 (14) 2 (15) 4 (16) 1 (17) 2 (18)
(1) 2 (2) 1 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 3 (7) 4 (8) 2

~~~~~~~~~~~~~~~124
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[21]

om
(1) _ H ( symbol) ?
(1) Ag (2) Cu
(3) Mg (4) Au

.c
(2) b_ @_ ?
(1) _ (2)
(3) Z_
ja
(4) Z __
(3) r_ A _ _ _ _ ?
de
(1) _ (2)
(3) F (4) S
(4) Q _ V ?
ja

(1) K (2)
(3) L (4)
.ri

(5) A _ _ H T ?
(1) _ (I) (2)
w

(3) (4) _
(6) A _ _ ?
w

(1) (2) H
(3) W< (4) S
w

(7) \ _ _ l ?
(1) (2) _
(3) @ (4) W<

~~~~~~~~~~~~~~~125~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) _ _ H ?
(1) (2)
(3) (4) V
(9) S _ _ T ?

om
(1) V _ (2) _ V
(3) V WH o (4)
(10) h @ ?

.c
(1) - (2) -_B
(3) -V (4) -

(1) _ ja
(11) K _ _ ?
(2) _
de
(3) _ () _ _
(12) _ __ H ?
(1) S (2) S V
ja

(3) S S (4) S @
(13) _H _H I _
.ri

?
(1) (2) W_ _
w

(3) V_h L_h (4) _H


(14) _ _ _ ?
w

(1) (2)
w

(3) B (4) \
(15) A L QS @_ _ ?
(1) (2) _
(3) (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~126
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) 80 w. _ 100 w. _ ,
Y ?
(1) 20 (2) 25
(3) 30 (4) 40

om
(17) MJ h @ ?
(1) 22 \ 22 Q
(2) 21 21 @
(3) 23 23 MQ

.c
(4) 21 23 MQ

(3) MJ
ja
(18) _ V B _ ?
(1) _ (2)
(4)
de
(19) _ VH _ ?
(1) 1881 (2) 1891
ja

(3) 1872 () 1901


(20) F _ ?
.ri

(1) (2) {_
(3) C (4) {
w

(21) 2001 V H L _ Z
?
w

(1) S (2) _
(3) (4) Z
w

(22) h _ _V M _ ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~127~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) I K C _ V __
?
(1) <_ (2)
(3) (4) <

om
(24) V V Q _ L V
?
(1) (2)
(3) (4) y

.c
(25) r - _ H
.?
(1) _
(3) WH o
ja
(2) w
(4) _ V
de
(26) u LI F __ ?
(1) (2) _
ja

(3) < (4) V


(27) LI __ _ ?
.ri

(1) H (2) u
(3) < (4)
w

(28) L LI_ h 16
J i _ ?
w

(1) H (2)
(3) S (4) h WH
w

(29) H (jute) @_ ?
(1) H (2) _
(3) W (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~128
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~129~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Ag (2)_ (3) F (4) (5) _ (6) W<
(7)_ (8) (9) _ V (10) -
_ (11) _ _ (12) S V (13) _H
(14) \ (15) _ (16) 25 (17) 21 23
w

M Q (18) (19) 1872 (20) C


(21) Z (22) (23) <_ (24) y (25) _
w

(26) < (27) (28) (29) _ (30)(31) I (32) Q w_
w
.ri
ja
de
ja
(3) Q w_ (4) \
(1) _ (2) MQ w_

.c
?
(32) H L Q _
(3) z I (4) I
(1) _hH (2) IV I

om
(31) N __ ?
(3) _ (4) k
(1) (2) W
(30) _ I _ F ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[22]

om
(1) O _ _ ?
(1) (2)
(3) V (4)
(2) _ _ H b_ ?

.c
(1) (2) . . .
(3) V (4) L
(3)
ja
2012 _ _ Q _ ?
(1) W-MQ (2) \-W
de
(3) MQ-@ (4) MQ-Q
(4) Q I ?
(1) L (2)
ja

(3) o ()
(5) V _
.ri

?
(1) V (2) BL
(3) L{L (4) l_
w

(6) V _ 300 _
w

?
(1) _ (2)
w

(3) L (4) . . . ZH
(7) _W 2000 V E
?
(1) V -V (2) l_-_
(3) -BL (4) V-
~~~~~~~~~~~~~~~130
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) 2019_ S _ ?
(1) V (2)
(3) l_ (4) BL
(9) 2018_ e S @_ ?

om
(1) (2)
(3) (4)
(10) V _ _ H
V 10 H ?

.c
(1) _C (2)
(3) _ (4) <_
(11) Q ?
(1)
ja
(2)
de
(3) (4) e
(12) Q I w @_ ?
(1) (2) L
ja

(3) V (4)
(13) W _ _ _ __ ?
.ri

(1) (2) u
(3) (4) __ .
w

(14) V _ 34 , _
?
w

(1) V (2)
(3) (4)
w

(15) _ _ V_ _ F_ ?
(1) _ (2) <
(3) (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~131~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) S{ _ _ _ ?
(1) (2) _
(3) (4)
(17) _ H _ _ ?

om
(1) (2)
(3) (4) V
(18) _ H ?
(1) _ Wb (2)

.c
(3) _ (4) _
(19) w. 12 V_ H @_ ?
(1)
(3) _ ja
(2) {
(4)
de
(20) _ /TA _ ?
(1) a (2) W
(3) V (4)
ja

(21) L c _ H ?
(1) (2) W
(3) F (4) L B_h
.ri

(22) V_h B_h _ H ?


(1) . (2) w
w

(3) (4) S
(23) _ _h Q _
w

u ?
(1) (2) _
w

(3) H_ (4) Vh
(24) _ H _h L ?
(1) . . (2) L _
(3) _ (4) H_

~~~~~~~~~~~~~~~132
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(25) _ T _ _h
@ ?
(1) (2) hH
(3) _ (4)

om
(26) _h _ ?
(1) 21 (2) 35
(3) 30 (4) 25
(27) _ _ _ H C _ ?

.c
(1) (2) _
(3) (4) _
ja
(28) _
H ?
de
(1) (2)
(3) (4) {
(29) _ rz V _ ?
ja

(1) (2) <H


(3) (4) _
.ri

(30) _ H i O ?
(1) I (2)
w

(3) /S (4) H
(31) _ ?
w

(1) WH (2)
(3) K (4)
w

(32) K _ _ _ ?
(1) (2)
(3) (4) _V

~~~~~~~~~~~~~~~133~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(33) V_ _ _ ?
(1) K (2)
(3) (4) __
(34) K BI_ _ _ ?

om
(1) C (2)
(3) (4)
(35) , _ V __ ?
(1) (2) K

.c
(3) (4)
(36) H V _ V ?
(1)
(3)
ja
(2)
(4) _
de
(37) w __ T ?
(1) V (2)
(3) (4)
ja

(38) . _ _ ?
(1) (2) 3-G
.ri

(3) bi (4) 2-G


(39) _ w
w

?
(1) 2001 (2) 1995
w

(3) 1991 (4) 1985


(40) L WH _ _
w

?
(1) 13 \ (2) 1 \
(3) 19 \ (4) 17 \

~~~~~~~~~~~~~~~134
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(41) L V L ?
(1) .... L (2) V L L
(3) L (4) .... L
(42) 30 \, 2011 { L _ o y

om
H_ _ ?
(1) 20 y (2) 25 y
(3) 10 y (4)
(43) l _ L _ ?

.c
(1) ... . L (2) .... L
(3) L (4) ..... L
ja
(44) L o _ w { S y
_ L _ T_ ?
de
(1) (2)
(3) a (4) L
ja

(45) HH _ ........ ?
(1) K (2)
(3) W (4) _
.ri

(46) _ V_ _
H_ __ H _ T ?
w

(1) H (2) hH H
(3) H (4) H
w

(47) L_ \ H
w

_ KZ
_ ?
(1) .. (2) . . _
(3) . . (4) . . ~

~~~~~~~~~~~~~~~135~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~136
(1) (2) L (3) W-MQ (4) o (5) L{L (6) .
. . ZH (7) -BL (8) L (9) (10) <_
(11) (12) L (13) (14) (15) (16)
(17) (18) (19) { (20) (21) W
(22) S (23) H_ (24) _ (25)
w

(26) 25 (27) (28) { (29) M (30)


/S (31) K (32) (33) (34) C (35) K (36)
w

(37) V (38) (39) 1991 (40) 19 \


(41) .... L (42) (43) ....
w

L (44) (45) W (46) H (47) . . ~ (48)


_ (49) S V{ (50)
.ri


ja
de
(3) < { (4)
(1) S (2) S {
ja
S_ _ ?
(50) L Q L_ h {

.c
(3) S (4) S V{
(1) L (2)
(49) Q L_ A h _ @ T_ ?
(4) l_

om
(3) V_
(2) _
(1) _
(48) w H_ @ _ T ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[23]

om
1. _ 40 .. () _
- T ?
(1) (2)

.c
(3) (4) h _
2. _ MJ ?
(1) 8
(3) 18 ja
(2) 11
(4) 47
de
3. ZH _ L _V {_ _ _
_ ?
(1) (2) L
ja

(3) B (4) |
4. _ ?
.ri

(1) __ (2)
(3) (4)
w

5. _ lH ?
(1) V (2) l_
w

(3) V (4) BL
6. _ A _ T H
w

200 _k , t
?
(1) { (2) {QO
(3) (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~137~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. .20 _ 5.3 _ L
_ _. ?
(1) (2)
(3) H (4) E-

om
8. KlH _ _ _
K_ _ , _
?
(1) (2)

.c
(3) (4) _V
9. V @LL

_ ?
(1) v
ja
@ H _

(2) H
de
(3) (4) E
10. 2012 Q_ ?
(1) L (2) @
ja

(3) (4) \
11. _ _ H b_ ?
.ri

(1) ... (2)


(3) V (4)
w

12. V _ _ _
_ , _hB ?
w

(1) 1893 (2) 1896


(3) 1903 (4) 1897
w

13. _ H zH _ H _
?
(1) (2) _
(3) L _ (4) v

~~~~~~~~~~~~~~~138
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. _H _ H ?
(1) SH (2)
(3) (4)
15. r_ z _ h w * _.?

om
(1) I (2)
(3) (4)
16. L _ ?
(1) ... (2)

.c
(3) (4) V
17. U_ ?
(1) CV
(3) V ja
(2) {V
(4) __
de
18. _ _ _ _?
(1) (2)
(3) (4)
ja

19. _ <_ IVL _ _ ?


(1) (2) _
.ri

(3) _ (4)
20. _ V L_
w

l r . ?
(1) (2) L
w

(3) (4) _<


21. I, H, H E
w

L _ , _H E
_ _ ?
(1) E - 16 (2) E - 22
(3) E - 18 (4) E - 19

~~~~~~~~~~~~~~~139~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22. W L _h_ P _
?
(1) _ _^ (2) h H
(3) (4) V

om
23. _ _@ W N
_ ?
(1) 24 W (2) 24 MQ
(3) 24 Q (4) 24

.c
24. _ H ?
(1) V V (2) { V
(3) V
ja
(4) _ , H
25. HH {_ S A
de
B ?
(1) _ (2) _ H
(3) _ I (4) {
ja

26. _ _ TV w V
_ ?
.ri

(1) H (2) K (3) _ (4) k


27. _ _H _ _H
?
w

(1) 42 (2) 52 (3) 76 (4) 44


28 L L
w

Ll Z F _ T ?
(1) _ Pl Z (2) A Z
w

(3) A _hl Z (4) _hl Z


29. _ _ ZH _ T_ _ ?
(1) 50 % (2) 27 % (3) 33 % (4) 17 %

~~~~~~~~~~~~~~~140
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30. _H 370 ?
(1) L (2)
(3) { (4) Q - U
31. Q - U _H_ _

om
M ??
(1) _ (2) W
(3) (4)
32. _ L Zh ?

.c
(1) (2) Z
(3) _ (4) S

ja
33. _H _ _H W H _
W ?
de
(1) 352 (2) 356
(3) 360 (4) 354
34. _ F M
ja

?
(1) W (2)
.ri

(3) Q - U (4) _
35. H y _
V _ T ?
w

(1) _ (2) <H _


(3) M _ (4) _ _
w

36. _ Bh
_ H ?
w

(1) Bh (2) Wh_ (3) _M (4)


37. _ ?
(1) (2) (3) o (4)

~~~~~~~~~~~~~~~141~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
38. Wh_ H S O I ,
?
(1) (2) _h (3) _h (4)
39. _ _ _ T_ ?

om
(1) r h _
(2) V
(3) H , K I .
(4) l_ > ,

.c
40. S (H@) Vh _ _
T ?
(1)
ja (2)
(3) (4)
de
40. , W Q
I ?
(1) (2) I (3) oM (4) M
ja

41. _ _ _ T
?
.ri

(1) (2) (3) K (4) L


42. _ _ _ _ w _ _ ?
w

(1) (2) M (3) <H (4) _


43. BV V_ _ _ ?
w

(1) L (2) Vh (3) (4)


3 (40) 3 (41) 3 (42) 3 (43) 1

(30) 4 (31) 4 (32) 4 (33) 2(34) 3 (35) 3 (36) 1(37) 1 (38) 4 (39)
(21 ) 3 (22) 2 (23) 4 (24) 3 (25) 4 (26) 3 (27) 1 (28) 4 (29) 2
(12 ) 1 (13) 2 (14) 1 (15) 3 (16) 4 (17) 2 (18) 3 (19) 4 (20 ) 4
(1) 2 ( 2) 4 (3) 1 (4) 1 (5) 4 (6) 3(7) 3 (8) 4 (9) 4(10) 2 (11) 4

~~~~~~~~~~~~~~~142
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[24]

om
1. _ _ _
_ ?
(1) _ (2) S
(3) B (4) k

.c
2. Ik ?
(1) (2)

3.
(3) ja
(4)
i _ O _
de
_ L
, _ H ?
(1) V (2)
ja

(3) K (4) _
4. K O TH _
.ri

_ H ?
(1) K _ (2) _
w

(3) V (4) H
5. _ L S _
w

A A_ ?
(1) (2) VU
(3) (4)
w

6. V_ CH H
U H _ ?
(1) { (2) y
(3) (4) wH

~~~~~~~~~~~~~~~143~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. i _ K O
TH_ h _ _ ?
(1) H (2)
(3) (4) _r

om
8. B L_ V _
_ T_ ?
(1) L (2) {
(3) (4)

.c
9. V L{ V_
V_ { _
T_ ?
(1) i {
(3)
ja
(2)
(4) . r
de
10. E _ H ?
(1) _ (2) PE
(3) V (4) V
ja

11. _ S_ {_ AI
_ ?
.ri

(1) { (2) e _ {
(3) -_ { (4) _
w

12. _ L _ Q
_ ?
(1) (2)
w

(3) < (4) CC


w

13. Ld V_ o 2011_ _ _
_ r o
_ T ?
(1) V (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~144
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. I _ KI _ H ?
(1) l _ (2) WH
(3) V _ (4) WH o
15. H Q ?

om
(1) (2) h
(3) (4)
16. KZ _ H ?

.c
(1) @_ (2) . .
(3) H (4) _

ja
17. z @ __ _ T_
?
de
(1) (2) B
(3) H (4)
18. V V _ ?
ja

(1) _ (2) _C
(3) (4)
.ri

19. _ H H
_ ?
w

(1) E (2) w
(3) (4) H
w

20. L _
w

H _ H K
?
(1) . r (2)
(3) i { (4) _<

~~~~~~~~~~~~~~~145~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21. ^ KZl k H
_ ?
(1) Vh (2) l L
(3) (4) __

om
22. LVL _ H ?
(1) (2) l b l
(3) l L (4) l C

.c
23. S S L _ H ?
(1) (2)
(3)
ja
(4) _
24. B L (TRAI) ... ?
de
(1) l < (2) l ..
(3) l .. V (4) QH _
25. W S (NCT) _ H?
ja

(1) L< (2) _


(3) L L (4) ..
.ri

26. L A L _ H ?
(1) L . . K
w

(2) L ..
(3) L
w

(4) _
w

27. L I\
L L ,
Tk L ?
(1) S (2)
(3) L (4) __ .

~~~~~~~~~~~~~~~146
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28. Vh V _ V
?
(1) (2)
(3) (4) _

om
29. M_ _ F_ _
?
(1) (2) <
(3) (4) H

.c
30. V L{ E V {
_ _ _ ?
(1) 2-0
(3) 2-1 . ja
(2) 1-0 .
(4) __ H _ .
de
31. _ H ?
(1) _ (2) _
(3) l (4) _
ja

32. L-L S ?
(1) (2) _BL (3) V L{ (4) l_
.ri

33. ICC - _
_ L ^ ?
(1) H (2) L
w

(3) L (4) hH L
34. V H _ A _ H
w

V_ F _ _ ?
(1) K (2) {_ (3) k (4) k
w

35. w. . ?
(1) L H (2) L H _h
(3) { L (4) __ _ .

~~~~~~~~~~~~~~~147~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
36. _ ?
(1) L (2)
(3) L (4)
37. H_ _ { _

om
?
(1) (2) PE
(3) (4) o
38. _ _ H H 300 V

.c
?
(1) S (2) L (3) (4) _

(1) S { ja
39. _ Q L 007 S ?
(2)
de
(3) S (4) 2012
40. L V H z
_i _ ?
ja

(1) L (2)
(3) _H (4) S
.ri

41. _ _ HI Zh __
?
(1) ZH (2) (3) i (4) H
w

42. Z II VQ_ ?
w

(1) V _ (2) L
(3) H (4)
w

43. H _ ?
(1) V (2) (3) (4)
44. _ M _ _ ?
(1) _ (2) _ (3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~148
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[25]

om
1. V V _ H ?
(1) < (2) C
(3) (4)

.c
2. 2011 _ _
_ ?
(1) V >
(3) ja
(2) . .
(4) L
de
3. ICC 2011 V
?
(1) V > (2)
ja

(3) (4)
4. V, 2011_ _ I _
.ri

?
(1) _C () (2) { ()
(3) () (4) _ ()
w

5. L B SH L _h _
w

H ?
(1) < _ (2) {
w

(3) (4) _
6. (Dermatology) _ P _ ?
(1) (2)
(3) b (4)

~~~~~~~~~~~~~~~149~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. M (Cryptography) _ P _ ?
(1) (2)
(3) X V (4)
8. E ?

om
(1) -V (2) -
(3) -L (4) ...-
9. _ H _ _ _ ?
(1) (2)

.c
(3) (4)
10. V W r _ ?
(1)
(3)
ja
(2)
(4) L L
de
11. V W r _ ?
(1) . . . (2)
(3) (4)
ja

12. r_ _ <_ _ _ ?
.ri

(1) V (2)
(3) (4) S
13. _ V _ ?
w

(1) . . . (2) L{
w

(3) (4)
14. H_ V _ ZH
w

h 47 _ , V 1902
V V ?
(1) BL (2) {QO
(3) L{L (4) V

~~~~~~~~~~~~~~~150
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15. 100 11 Q, 1911 r _
{<_ h_ _ 50 H C _
_ ?
(1) (2)
(3) (4)

om
16. k L Q _ E L E
ZH_ Y_ ?
(1) _ Vh (2)

.c
(3) V Vh (4) I
17. _ H ?
(1)
(3) S ja
(2) . . H
(4)
18. V H 12 H_ w. 560
de
V _ ?
(1) w. 560 (2) w. 480
(3) w. 500 (4) w. 450
ja

19. Q V K ?
(1) (2)
.ri

(3) _B (4) _
20. PH F_ _ ?
w

(1) < (2)


(3) k_ (4) H
w

21. 1 C .... ?
(1) 1000 (2) 1
w

(3) 100 (4) 10,000


22. H_ X h_ ?
(1) T (2)
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~151~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23. OJAS _ _ _ ?
(1) Online Job Application System
(2) Online Job Appearing System
(3) Online Java Application System

om
(4) __ .
24. I _ _ _ ?
(1) _ (2)
(3) (4) _

.c
25. K_ ?
(1) (2)
(3) e ja(4) _B
26. { 10
de
__ V M_ ?
(1) 1857 M (2) o _
(3) _> (4)
ja

27. -220 _ ?
(1) _I
.ri

(2) _
(3) QM (4) __ .
w

28. __ o _ V _ H ?
w

(1) (2) L
(3) _<_ (4) _
w

29. ..1905_ __ V H
?
(1) X . <_v (2) L
(3) WH (4) H Bh

~~~~~~~~~~~~~~~152
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30. L z S_ L ?
(1) (2)
(3) oV (4)
31. _ O _ H L _

om
_ ?
(1) 40-60 .. (2) 100 200 ..
(3) 150-200 .. (4) 110 150 ..
32. v_ V _ H ?

.c
(1) . . . (2) . . . .
(3) . . . (4) B

(1) ja
33. - H ?
(2) _
de
(3) Va (4)
34. _ i _
?
ja

(1) (2)
(3) (4) I
.ri

35. r _ ?
(1) 18 \ (2) 14 \
w

(3) 14 MQ (4) 18 \
36. _ZH _h -30_ _\
w

, < \_ H ?
(1) (2) . .
w

(3) . . . ZH(4) _
37. S-2015 _ ?
(1) BL (2) -l_
(3) V-L{L (4) V L{

~~~~~~~~~~~~~~~153~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
38. V L{ vK VL{_ V_ 10
_ H ?
(1) _ (2)
(3) L (4) {

om
39. V _ ?
(1) (2) _
(3) <Q (4) _
40. _W l __ A _ _ ?

.c
(1) L (2) _B
(3) V (4)

ja
41. 2010 L
_ ?
de
(1) E (2)
(3) < (4) . _
42. _ V _ w. 2 _
ja

?
(1) w. 3 (2) w. 5
(3) w. 4 (4) w. 10
.ri

43. < _ ?
w

(1) (2) o
(3) K (4)
w

44. _ L (PNB) V _ ?
(1) 1894 (2) 1906
w

(3) 1935 (4) 1872


45. _ ?
(1) r (2)
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~154
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
46. S_ ?
(1) _ (2)
(3) (4)
47. M ?

om
(1) (2)
(3) (4) _
48. L V _ ?
(1) (2)

.c
(3) L (4) C
49. 4 C_ 3 ?
(1) 12
(3) 64 ja
(2) 8
(4) 32
de
50. h _ H L
?
(1) - (2) -
ja

(3) - (4) _ .
51. {_ H_ __ ?
.ri

(1) (2)
(3) _ (4)
w

52. V So _ H ?
(1) V (2)
w

(3) _C (4) o
(52) 1

2 (43) 4 (44) 1 (45) 4 (46) 1 (47) 4 (48) 3 (49) 3 (50) 1 (51) 3


3 (33) 4 (34) 4 (35) 2 (36) 2 (37) 3 (38) 3 (39) 3 (40) 4 (41) 4 (42)
3 (23) 1 (24) 4 (25) 2 (26) 3 (27) 3 (28) 3 (29) 3 (30) 3 (31) 3 (32)
1 (13) 2 (14) 4 (15) 3 (16) 2 (17) 3 (18) 3 (19) 4 (20) 2 (21) 1 (22)
(1) 2 (2) 3 (3) 1 (4) 4 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 1 (9) 2 (10) 3 (11) 3 (12)

~~~~~~~~~~~~~~~155~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[26]

om
1. _ 14 i _
H ?
(1) _M (2)

.c
(3) _ (4) _
2. M _V_ I_ V F_
Y S_ ?
(1) ja
(2)
de
(3) E (4)
3. H _ o S V<_ _
_ ?
ja

(1) (2) T_
(3) Z S (4) __ .
.ri

4. F_ F_ , I_ I_ _
?
(1) H (2) _
w

(3) (4) _
w

5. l WH _ V S_ _ ?
(1) E (2)
w

(3) _ (4) ^
6. F A_h L ?
(1) K (2) H
(3) k (4) V

~~~~~~~~~~~~~~~156
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. L _A k _
?
(1) F (2) W
(3) A_h (4)

om
8.
V _ _ ?
(1) S (2) L
(3) k (4) _

.c
9. _a _ _ _
T_ _ ?
(1)
(3) ja
(2) h
(4) _
de
10. O ?
(1) (2)
(3) H (4) H
ja

11. C ?
(1) (2)
.ri

(3) (4) S
12. T S_ ?
w

(1) , , (2) H, _, E
(3) , ^, (4) , , _
w

13. S MJ _ Vw ?
(1) (2)
w

(3) M (4)
14. _ _ H ?
(1) V L L (2) H_ _
(3) . . (4) . . . M

~~~~~~~~~~~~~~~157~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15. < Zh ?
(1) I (2) S
(3) _ (4) LI
16. C ?

om
(1) 7 \ 12 Q
(2) 14 L 14 \
(3) 21 23 MQ
(4) _ _ .

.c
17. L V _ T ?
(1) 3 \, 1947 (2) 26 Q, 1946
(3) 14 \, 1947
ja
(4) H _
18. VMU _ _H E_ ?
de
(1) 17 (2) 16
(3) 18 (4) 19
19. __ H E_ ?
ja

(1) . 120 (2) . 109


(3) . 110 (4) . 112
.ri

20. Judges (Inquiry) Act,............?


(1) 1968 (2) 1972
w

(3) 1957 (4) 1966


21. _b _ B L I_
w

ZH M ..... ?
(1) 2030_ (2) 2015_ (3) 2025_ (4) 2020_
w

22. L _C _
H ?
(1) . L (2) . .
(3) . (4) H _

~~~~~~~~~~~~~~~158
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23. _ V , ..... ?
(1) _h _ _
(2) F KZ _ _ .
(3) _h _ _ _

om
(4) _ .
24. _ _..........?
(1)
(2) B_

.c
(3) P L P H

ja
(4) .
25. _ W _ ?
de
(1) . L (2) . {
(3) _ ~ (4) H _
26. F _ _ _
ja

H ?
(1) A_h (2) , __ _h
.ri

(3) KZ (4)
27. F F _^
w

_ _ ?
(1) 6 (2) 6
w

(3) hH (4)
28 . F _H_ _ H ?
w

(1) L (2) _
(3) F (4) F
29. F_ ?
(1) (2) _ (3) < (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~159~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30. _ I F ?
(1) C (2) { (3) vH (4)
31 . 1857 V_h _ H
?

om
(1) (2)
(3) B (4)
32. ZH w k _ .F_ H _
?

.c
(1) (2) (3) (4)
33. H_ _ H _ __ ?
(1) L
(3) ja
(2) S
(4)
de
34. _ H F_ _ ?
(1) k (2) V (3) k (4) K
35. _ O _ ?
ja

(1) (2) (3) V (4)


36. e_ L S _ I ?
.ri

(1) (2) { (3) (4)


37. FIFA World Cup, 2014 L Q _ H ?
w

(1) (2) (3) S (4) J


38. T 2008 Q_ o__ H_
w

Y ?
(1) Q (2) L
w

(3) L< (4) __ .


39. V _ _ ?
(1) _ (2) (3) S (4) k

~~~~~~~~~~~~~~~160
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
40. _ H ?
(1) (2) (3) (4) H
41. < V _ H ?
(1) S _ (2) _

om
(3) Q (4) |
42. Q Zh_ __ ?
(1) (2) r_h
(3) _ (4) L

.c
43. _V v _ B_ H _ ?
(1) 13-18 gm % (2) 20-24 gm %
(3) 10-14 gm %
ja
(4) 8-12 gm %
44. r _ T ?
de
(1) (2) (3) (4) BL
45. _ H ?
(1) LV (2) (3) (4) V
ja

46. K_ _ ?
(1) 1987 V F (2)
.ri

(3) { (4) Q U
47. _C , F a _ W
w

C W k ?
(1) W (2) _h
w

(3) L (4) __ .
w

3 (43) 1 (44) 3 (45) 2 (46) 4 (47) 3

4 (33) 1 (34) 2 (35) 3 (36) 3 (37) 1 (38) 2 (39) 3 (40) 3 (41) 1 (42)
3 (23) 3 (24) 4 (25) 3 (26) 3 (27) 2 (28) 2 (29) 4 (30) 4 (31) 3 (32)
2 (13) 1 (14) 3 (15) 4 (16) 3 (17) 1 (18) 1 (19) 2 (20) 1 (21) 4 (22)
(1) 2 (2) 3 (3) 2 (4) 3 (5) 4 (6) 3 (7) 2 (8) 3 (9) 3 (10) 1 (11) 4 (12)

~~~~~~~~~~~~~~~161~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[27]

om
(1) L 2012 Q _ F_ _H
_ , S S
?
() k_ () H

.c
() () {
(2) _H _H
ja
_ _ _ ?
() V _
de

()
() _ L _
ja

() _ _ .
(3) H 50,000
.ri

( _ h) ?
() _ () S
w

() ()
(4) _ a ___ _ F_
w

100 QI _ .... ?
() w () l
w

() L () _
(5) _ F _ __ 170 _ QI , ...?
() () _
() V () C

~~~~~~~~~~~~~~~162
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(6) 2011 _ A ,
H ?
() _ () Q
() ()

om
(7) _
S_ T_ _ ?
() vk () L<
() () _

.c
(8) 2011_ _ _ hH L V H I ?
() ()
()
ja
() __ .
(9) - _ V 15 B
de
?
() L{L () V
() _B () l_
ja

(10) - S_ Q S H T
() () V L{
.ri

() l_ () V
(11) - QL T _
w

_ ?
() l_ () V L{
w

() () V
w

(12) V_ _ _ _
V ?
() 96 () 25
() 47 () 76

~~~~~~~~~~~~~~~163~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(13) 1868_ V ^_ H __
?
() . () H
() Vh () _

om
(14) _ ZH V F_ H
{ _ ?
() () H
() _ () <

.c
(15) TZ H .......
() TZ
() TZ
() TZ H _ ja
de
() TZ _ C _
(16) r_ <_ ......
() _ () V
ja

() Q () __ .
(17) ......
.ri

() ()
() Q () __ .
w

(18) _ _ O _
L H ?
w

() H ()
() L () L
w

(19) H k V_ H
_ 93 QI Q V_ ......
() L ()
() V* () Q

~~~~~~~~~~~~~~~164
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(20) A - _ ?
() () _
() _ () _
(21) l Z k _V_ <_ _ ?

om
() ()
() () H
(22) - _ w ?
() 2001 () 2002

.c
() 2003 () 2004
(23) _ <_ S_ ?
() _
()
ja()
() L
de
(24) _ S_ ?
() E ()
() H_ ()
ja

(25) _
_ H ?
.ri

() _ ()
() () _
w

(26) K _ H ?
() _ LI ()
w

() ()
w

(27) I_ H
.....
() L () _
() ()

~~~~~~~~~~~~~~~165~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(28) _ z _ V ?
() _ ()
() ()
(29) I _ h _ _ ?

om
() OVW ()
() () _ _
(30) Q _ ?
() LI ()

.c
() h () S
(31) W i _ ?
() 5 Q
() 6 ja
() 28
() 7
de
(32) _H_ L ?
() 20 () 22
() 24 () 26
ja

(33) h ......
() _ () _
.ri

() () _{
(34) F_ < _ ?
w

() () _
() () hH
w

(35) {_ Z_ _ . B ......
() <__ () I
w

() ()
(36) W _ H ?
() S W () W
() W () W

~~~~~~~~~~~~~~~166
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(37) I_ _ _ ?
() 2006 () 1998
() 2010 () 2001
(38) L _ ?

om
() 14 MQ () 14
() 14 W () 14 \
(39) V_h _ ?
() 4 \ () 4 W

.c
() 4 () 4 L
(40) _ ?
()
() t ja () _
()
de
(41) H _ _ _ ?
() 1954 () 1961
() 1949 () 1950
ja

(42) _ Zh _ T_ ?
() () L
() () H
.ri

(43) H A ?
() () _
w

() () _
(44) K .....
w

() H () h
() r () __ .
w

(45) _ F
1992_ ?
() ()
() ()

~~~~~~~~~~~~~~~167~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) _ L ....
() _ ()
() ()
(47) H V H 1930_ Q

om
_ T ?
() k () _
() H ()
(48) -50 VS ...

.c
()
() {
() Z
() _ ja
de
(49) L L { S_ _ ?
() ()
() E ()
ja

(50) TI fH K_ _ H M ?
() ()
.ri

() ()
w
w

(48) (49) (50)

(39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)


(30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

~~~~~~~~~~~~~~~168
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[28]

om
(1) C _ ?
() () _
() () _
(2) _ _ _ _ V_ _ ?

.c
() ()
() w () _

() H
ja
(3) _ _ ?
()
de
() () H_
(4) _ _ _, _ l t
?
ja

() ()
() _ () g
.ri

(5) _ ?
() L ()
w

() _V ()
(6) _ _ H H
w

h ?
() ()
w

() w () _ .
(7) _ ZH _ V l_ _ _ ?
() V () X<_
() () _ .

~~~~~~~~~~~~~~~169~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) ?
() ()
() () _
(9) _H ...........

om
() H ()
() ()
(10) _ -> H V l_
v_ O _ ?

.c
() () o

(11)
() _>
ja() _H I
_ A ?
de
() k () A_ C
() () H V
(12) _ B H ?
ja

() F ()
() L () __ .
.ri

(13) _ H _ L ?
() F () W
w

() () W
(14) H _ < _.....
w

() 5 () 3
() 2 () 1
w

(15) __ h ?
() h () h
() h ()

~~~~~~~~~~~~~~~170
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) _ _ H _ ?
() _h () KZ
() KZ () W
(17) W H _ ?

om
() l_ W () W
() W () _ W
(18) W _ <_
w ?

.c
() 35 () _
() _ P B .
() H-H _.
ja
(19) _ ?
de
()
() T
() H V_h
ja

()
(20) _ _ZH .......
.ri

() _ () W
() ()
w

(21) >
__ _ H ?
w

() ()
() _h () W
w

(22) F _ _ F 1953_ VI_ T_.


I_ _ _ _ _ QI_ _ _ ?
() V l () I l
() k l () .

~~~~~~~~~~~~~~~171~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) _ F L ?
() 25 F 7 L
() 29 F 6 L
() 26 F 7 L (_ S H )

om
() 28 F 7 L (_ S H )
(24) _ _C_ _ T_ ?
() .. 1956 () .. 1960
() .. 1963 () .. 1962

.c
(25) _C_ H F _
?
() W
() F
ja
()
() _
de
(26) 500 _ H _C_ _
H * _ ?
() . . L () S
ja

() . . _ () I _
(27) _H Writ
.ri

?
() () L
w

() L ()
(28) S v (Silk Route) _ ?
w

() M ()
() () W
w

(29) \ ?
() LM I () W
() () M

~~~~~~~~~~~~~~~172
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(30) _ _ __ ?
() () ^
() ()
(31) _ _ _ ?

om
() () B
() o () W
(32) _ H _ ?

.c
() () L
() _M () M

()
ja
(33) Vh _ ?
() I () _M
()
de
(34) (The Fahter of the History)
_ ?
ja

() () {
() { ()
.ri

(35) K ?
() h ()
() V () K
w

(36) T_ ?
w

() H () l M
() M () __ .
w

(37) L I u
_ H ?
() I () k
() ()

~~~~~~~~~~~~~~~173~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(38) h h_ < _
?
() () I_
() _- -I_ ()

om
(39) _ _ _ ?
() t () H
() h () i <_
(40) _

.c
?
() M ()
()
ja
() I
(41) _ __ ?
de
() M ()
() M () _
(42) _ H _
ja

?
() _M I ()
() ()
.ri

(43) _ _ < _
?
w

() _ < _ () I_ h
() H_ Vh () __ _ .
w

(44) _ ZH _ K L _ _ ?
() S () Z
w

() _ () F
(45) T _ H ?
() _ () _
() ()

~~~~~~~~~~~~~~~174
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) _ _ _ ?
() _ ()
() () _
(47) _ ?

om
() V () _
() ()
(48) V_ (LVL) _ _ ?
() .. 1498 () .. 1453

.c
() .. 1582 () .. 1488
(49) bQ A ?
() _BL
()
ja
()
()
de
(50) QV _ _ _ ?
() () _<_
() < () _<_
ja
.ri
w
w

3 (42) 4 (43) 3 (44) 2 (45) 4 (46) 4 (47) 1 (48) 2 (49) 4 (50) 2


w

3 (32) 4 (33) 2 (34) 4 (35) 1 (36) 2 (37) 4 (38) 3 (39) 4 (40) 4 (41)
4 (22) 3 (23) 4 (24) 4 (25) 4 (26) 2 (27) 2 (28) 4 (29) 2 (30) 4 (31)
(12) 2 (13) 4 (14) 2 (15) 4 (16) 4 (17) 3 (18) 4 (19) 4 (20) 4 (21)
(1) 4 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 3 (6) 2 (7) 1 (8) 2 (9) 4 (10) 3 (11) 2

~~~~~~~~~~~~~~~175~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[29]

om
(1) w _H_ _ _ _ ?
(1) _ (2)
(3) (4)

.c
(2) H_ _ _ _ _ ?
(1) .. 1526 (2) .. 1556
(3 .. 1564
ja
(4) 1576
(3) H_ \_ E _ _ ?
de
(1)
(2)
(3) _{ _
ja

(4)
(4) H S-- _. ?
(1) { (2)
.ri

(3) { (4)
(5) h h h _ _ _ ?
w

(1) _ (2)
(3) (4) _
w

(6) { _ _ ?
(1) I _ (2) O
w

(3) (4) Q {H
(7) _ _ ?
(1) L (2) __
(3) k_ (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~176
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) I _ ....
(1) 1916 _ (2) 1920 _
(3) 1942 _ (4) 1930 _
(9) _ { __ S M

om
_.....
(1) .. 1942 (2) .. 1943
(3) .. 1944 (4) .. 1945
(10) I _ I _ _ ?

.c
(1) _H (2)
(3) (4) _
ja
(11) ZH _ I _ h _
, _ ...
de
(1) (2) _
(3) L (4) I
(12) _ H _ _ ?
ja

(1) I _ (2)
(3) V _ (4) .. _
.ri

(13) "My Experiments with Truth" V H ?


(1) w (2)
w

(3) I_ (4) {
(14) _ E LV_ H ?
w

(1) __ (2) L
(3) (4) L
w

(15) _ H I_ A ?
(1) w (2)
(3) I _ (4)

~~~~~~~~~~~~~~~177~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(16) o @ _ ?
(1) _ (2) I_
(3) 1857 M
(4) _ I__

om
(17) @ V H ?
(1) (2)
(3) I _ (4) L
(18) V E H y ?

.c
(1) (2)
(3) L (4) V M

(1) I ja
(19) _- __ ?
(2) _ _
de
(3) (4) _H I
(20) _ _ _ ?
(1) (2)
ja

(3) h (4)
(21) S _ _
.ri

?
(A) _ w
(B) H
w

(C) H
(1) _ (A)
w

(2) _ (A),(B), _ . (C) hH .


(3) (A) (B) .
w

(4) (A) (C) .


(22) V_ _ _ _ ?
(1) M (2)
(3) M (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~178
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) _ W KZ L ?
(1) (2)
(3) hH (4) __ _ .
(24) V @_ _ ?

om
(1) S (2) Q
(3) (4) k
(25) _ _ V v A_ ?
(1) L L (2) < L

.c
(3) V L (4) < V
(26) V a V _ _ ?
(1) .. 1930_
(3) .. 1921_
ja
(2) .. 1920_
(4) .. 1923_
de
(27) _ W __ _ ?
(1) _ (2) _
(3) L (4) (1) (2)_
ja

H _ .
(28) H ?
.ri

(1) _ (2) . .
(3) L (4) __ _ .
w

(29) V H ?
(1) L (2) __
w

(3) L (3) _ C
(30) 1857 M __
w

_ _ H ._ ?
(1) (2) . .
(3) . . (4)

~~~~~~~~~~~~~~~179~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(31) 1857 __ L _ y _ T_ _ ?
(1) <_ (2) _ d
(3) (4)
(32) V_h _ Q K ?

om
(1) I (2) o
(3) _ (4) ,

(33) .. 1911_ k S

.c
?
(1) Vo{ (2)
(3) {
(34) V
(1) I _
ja
(4) `
_ _ H A ?
(3)
de
(2) L (4) _
(35) V_h H . _ _ ?
(1) _ C (2) v
ja

(3) v (4) _
(36) W _ ?
.ri

(1) I_ H
(2) LV
w

(3) L _
(4) _
w

(37) -H _ H ?
(1) _ (2) St
w

(3) | (4)
(38) z _ _ ?
(1) (2)
(3) _ (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~180
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(39) _ H K ?
(1) (2) w_
(3) (4) _{
(40) L C _ _ _ z ?

om
(1) Qo (2) H
(3) (4) _
(41) - K h ?
(1) (2) _

.c
(3) (4)
(42) WL h <L h _ ?
(1) L {
(3) ja (2) . .
(4)
de
(43) _ _ ?
(1) h (2)
(3) _ _ (4)
H
ja

(44) _ ?
(1) (2)
.ri

(3) (4)
(45) _ ?
w

(1) w (2)
(3) _ (4)
w

(46) <_ _ __ ?
(1) _ (2)
w

(3) (4)
(47) ?
(1) (2) Q
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~181~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(48) _ _ .......
(1) _ S (2) V
(3) _ (4)
(49) -_ .?

om
(1) (2)
(3) (4)
(50) _ _ K _ ?
(1) _ (2) Q U

.c
(3) (4) H
(51) Z PH _ _ .?
(1) k
(3) W ja
(2) K
(4) ZH
de
(52) W z _ _ ?
(1) k (2) K
(3) (4) __
ja
.ri
w
w

(51) 2 (52) 4
3 (42) 4 (43) 4 (44) 1 (45) 2 (46) 4 (47) 4 (48) 3 (49) 4 (50) 4
w

4 (32) 4 (33) 4 (34) 4 (35) 1 (36) 1 (37) 3 (38) 4 (39) 4 (40) 4 (41)
3 (22) 4 (23) 1 (24) 3 (25) 3 (26) 4 (27) 2 (28) 3 (29) 4 (30) 4 (31)
(12) 4 (13) 3 (14) 3 (15) 2 (16) 4 (17) 3 (18) 1 (19) 2 (20) 2 (21)
(1) 3 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) 1 (6) 4 (7) 3 (8) 4 (9) 2 (10) 1 (11) 3

~~~~~~~~~~~~~~~182
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[30]

om
(1) <_ << L@ z
?
(1) { (2)

.c
(3) (4)
(2) S Zh w _ H M ?
(1)
(3) . . ja
(2) <
(4) __
de
(3) V o H w.
M ?
(1) w. 6100 (2) w. 7100
(3) w. 8100 (4) w. 9100
ja

(4) H Wb _ ,
....... .
.ri

(1) (2) B
(3) K (4) V
w

(5) V _ _ M h
?
w

(1) V L{ (2) BL
(3) _B (4) V
w

(6) V .13-1-2012 { V
_ ....
(1) V L (2) V
(3) (4)
~~~~~~~~~~~~~~~183~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) _ _
?
(1) M (2) L
(3) (4) _

om
(8) S hI_ CH (MATI-
NEE IDOL) O ,
O ?
(1) _ (2)

.c
(3) (4) <
(9) _ L _ H_

(1)
ja
H _ ?
(2)
de
(3) TV (4) L
(10) _ k , 2012 -
ja

_ E _ T ?
(1) _- (2) _-
.ri

(3) CC- (4) o-_


(11) 26 L, 2012 S W H_
w

X ?
(1) _ (2) L
w

(3) (4) L
(12) H_ _W I _
w

a V _ _ H .
_ ?
(1) (2) S
(3) H (4) k

~~~~~~~~~~~~~~~184
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(13) V_ V-l_- hH _
<L_ l_ M _ H ?
(1) (2) _
(3) L (4)

om
(14) - L
L. _
.
(1) (2) BL

.c
(3) _ (4)
(15) b _ _ _
T_ ?
(1) - ja
(2) -
de
(3) -_ (4) -
(16) r r L....
(1) h . (2) V
ja

(3) Zh H o { (4) .
(17) _ 24,000 o C
.ri

{ S {_ V _ T_ _
H S_ ?
w

(1) (2) _
(3) (4)
w

(18) << _ I ?
(1) (2) W
w

(3) _ (4) V
(19) - / _ H ?
(1) (2) M
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~185~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(20) o _ 11,000
?
(1) L Q (2)
(3) (4) Q

om
(21) V I_ E _ t
I_ _ _ , H ?
(1) (2)
(3) (4)

.c
(22) _ _ CJ_ _ _ ?
(1) (2) _
(3) g (4) _
(23) _ _ ?
(1)
ja
(2) _
de
(3) k_ (4) U
(24) H T i VVJ w
H H H ?
ja

(1) B_ (2)
(3) L (4) __ H _ .
.ri

(25) E- _ _o
?
(1) <{ (2) {
w

(3) V (4) U
(26) _ o ?
w

(1) L (2) L LV{


(3) (4) V
w

(27) L \ - K
, _ _ ?
(1) (2) H_
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~186
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(28)
Y_ _ ?
(1) l _ (2) l _
(3) _<_ Vh (4)

om
(29) __ _ _ _ ?
(1) K (2)
(3) (3) _
(30) _ (L ) i

.c
_ H ?
(1) rh (2) W
(3) H
ja
(4)
(31) _ LV _ _ ?
de
(1) (2)
(3) (4) w
(32) _
ja

V _ H ?
(1) _ r (2)
.ri

(3) (4) H
(33) _ ML _ ?
(1) H_ (2) H
w

(3) _ (4)
(34) - _ hH
w

S ?
(1) V (3) V
w

(2) l_ (4) L{L


(35) _ _ w ?
(1) (2)
(3) (4)
~~~~~~~~~~~~~~~187~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(36) h H
?
(1) (2) h
(3) h (4) _

om
(37) {_ I _ H ?
(1) (2) _ H
(3) __ (4) S
(38) __ _ _ _ ?

.c
(1) 1969 (2) 1970 (3) 1971 (4) 1972
(39) _ i ?

ja
(1) 18 (2) 6 (3) 9 (4) 12
(40) T
de
, ?
(1) (2) H (3) (4) {
(41) _ _ Z.....
ja

(1) (2) N (3) (4)


(42) L _ M
.ri

I ?
(1) __ (2) h (3) OVW (4)
w

(43) _ H ?
(1) H (2) H
w

(3) H w (4) __
w

2 (42) 4 (43) 3

1 (32) 3 (33) 1 (34) 4 (35) 1 (36) 3 (37) 4 (38) 1 (39) 4 (40) 1 (41)
3 (22) 3 (23) 4 (24) 3 (25) 4 (26) 2 (27) 3 (28) 2 (29) 4 (30) 2 (31)
(12) 1 (13) 4 (14) 4 (15) 2 (16) 2 (17) 4 (18) 2 (19) 3 (20) 2 (21)
(1) 3 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 1 (7) 4 (8) 1 (9) 4 (10) 3 (11) 4

~~~~~~~~~~~~~~~188
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[31]

om
(1) H H _ _ __ H ?
(1) (2)
(3) _ (4) C<_

.c
(2) B _ _ _ V ?
(1) (2)
(3) C
ja(4) <_
(3) _ _ _ h _
de
?
(1) _ (2) h
(3) W (4) __ .
ja

(4) WI - H_ K E _
Q-11 -12 <-92 ?
.ri

(1) (2)_
(3) < (4)L
w

(5) _ H_
?
w

(1) (2)
(3) -3 (4)__ .
w

(6) K 2013_ _ ,
_ H _ _ T_ ?
(1) (2)_M
(3) I (4)L-2

~~~~~~~~~~~~~~~189~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) \ H _
?
(1) (2) _
(3) (4) X

om
(8) _ _ F _
?
(1) (2) X
(3) (4) h

.c
(9) SV _ _ ?
(1) L (2) L

ja
(3) V d (4) hH
(10) L o B L L (PFRDA) > ,
de
l L { Zh L V
L V w , _ ...
(1) V (2) V_
(3) V (4) __ .
ja

(11) H_ V {_ 0-4 T
?
.ri

(1) BL (2) V L{
(3) (4) V
w

(12) V _ V L S_
S I_ ?
w

(1) (2)L
(3) Q (4) __ .
w

(13) V V L V
_ K H _ ?
(1) Q (2) {
(3) {L (4) Q

~~~~~~~~~~~~~~~190
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) L{L h V_ _ _
?
(1) _B (2) . . .
(3) {QO (4) L

om
(15) _ _ (B) o
V_ ... _ ?
(1) (2)
(3) (4) Q

.c
(16) _ .... H ?
(1) (2) Vh
(3) . . (4) _
ja
(17) V o _ H w ,
?
de
(1) (2)
(3) (4)
(18) 30 L, lK_
ja

_ _ ?
(1) 30 L (2)
.ri

(3) hH (4)
(19) ...........
w

(1) (2) .
(3) LV (4)
w

(20) V ......
(1) (2)Q B
(3) (4)__ .
w

(21) _ H L _A_ C
?
(1) _ (2) W
(3) (4) V L

~~~~~~~~~~~~~~~191~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) _ \_ _ T *
?
(1) 5 (2)8 _
(3) 12 (4)10

om
(23) _ Zh_ S _ _ H
_ ?
(1) (2) z
(3) _ (4) i z

.c
(24) r _ ?
(1) _ K_ (2) VhH w
(3) H
ja
(4)b H _
(25) V E S_ K _ ?
(1) 2002 (2)1995
de
(3) 1999 (4)2000
(26) _ _ ?
(1) V_h F (2) BV
ja

(3) O (4)
(27) { a V H ?
.ri

(1) (2)
(3) (4) __ .
w

(28) _ F Z _ ?
(1) (2)
w

(3) _ (4) <


(29) _ <_ (Longest City) _ ?
w

(1) (2)
(3) (4)
(30) _ F_ _ C _ ?
(1) L (2) (3) (4) V L{

~~~~~~~~~~~~~~~192
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(31) _ __ _ ?
(1) (2) _
(3) (4) __ .
(32) k- F ?

om
(1) F (2)
(3) (4) __ _ .
(33) -M B_h c_
?

.c
(1) ov (2) I _
(3) (4)

(1) H
ja
(34) II ^ _ T?_
(3) L i
de
(2) (4) _
(35) F { , I U H ?
(1) _ (2) SH_
ja

(3) _ (4) _
(36) <{ *
.ri

_ ....
(1) (2) o
w

(3) _ (4) Vh .
(37) H ?
w

(1) (2) ZH
(3) k (4) k-
w

(38) H _ ?
(1) (2) _
(3) _ (4) __ _ .

~~~~~~~~~~~~~~~193~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(39) Zh WH r_ A M
?
(1) (2) i
(3) QM (4) H i

om
(40) _ ?
(1) 8 % (2) 33 %
(3) 16 % (4) 10 %
(41) S - _ ?

.c
(1) 5 L (2) 21 Q
(3) 24 (4) 29 Q

_ ?
(1)
ja
(42) _ rK _ _ _ -

(2)
de
(3) (4) S
(43) S __
I T ?
ja

(1) (2)
(3) v (4) T S
.ri

(44) Q, 2000_ _ @_ _ F VI_ T_ ?


(1) {_ (2) k_
w

(3) C (4) wH
(45) F
KZ H ?
w

(1) . . H (2) . _
(3) L { (4) H _ .
w

(46) Q, 1947_ (L) _ T, _


@ ...
(1) (2) H
(3) (4) ^

~~~~~~~~~~~~~~~194
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(47) _ @ F Zh_ ?
(1) H (2) _
(3) (4) _
(48) _ _ H ?

om
(1) (2)
(3) L (4) _ _ .
(49) , T@ L c
H L ?

.c
(1) F (2) A L
(3) W (4) _h

(1)
ja
(50) A Hr_ _ ?
(2)
de
(3) V (4)
(51) S_ _ _ K _ ?
(1) K (2) _r
ja

(3) H (4)
(52) _ S >
.ri

_T ?
(1) _ (2)
w

(3) _ (<{) (4) __


(53) _ _ I ?
w

(1) (2) h
(3) lH (4)
w

(54) V , _ L @ ?
(1) _ (2)
(3) k (4) l WH

~~~~~~~~~~~~~~~195~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(55) _ _ ?
(1) (2) <
(3) (4) _ {
(56) _ @ _ (Free Trade Zone) _ _ ?

om
(1) o (2) |
(3) k (4) _
(57) _ T _ L ?
(1) _ (2)

.c
(3) _ (4)
(58) L S o< _W

h Y ?
(1) V
ja
SI_ H _ _ lW h V

(2) S
de
(3) (4) wH
ja
.ri
w

(51) 3 (52) 3 (53) 3 (54) 4 (55) 4 (56) 1 (57) 3 (58) 2


4 (42) 4 (43) 1 (44) 1 (45) 3 (46) 4 (47) 1 (48) 2 (49) 3 (50)1
w

1 (32) 2 (33) 3 (34) 4 (35) 4 (36) 1 (37) 2 (38) 2 (39) 3 (40) 4 (41)
1 (22) 4 (23) 4 (24) 2 (25) 3 (26) 4 (27) 2 (28) 1 (29) 1 (30) 3 (31)
(12) 2 (13) 3 (14) 3 (15) 4 (16) 1 (17) 3 (18) 4 (19) 1 (20) 2 (21)
(1) 1 (2) 4 (3) 3 (4) 4 (5) 1 (6) 3 (7) 4 (8) 1 (9) 4 (10) 2 (11) 4

~~~~~~~~~~~~~~~196
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[32]

om
(1) _h E QI_ Y_ _, _ H ?
(1) W (2) _<
(3) (4) __ .

.c
(2) _ V _ BL 0-3 T F
M ?
(1) V
(3) l_ ja
(2) V
(4)
de
(3) { o_ H.....
(1) _ V_ _ .
(2) _ H.
ja

(3) _--{ J H.
(4) __ .
.ri

(4) _ V o H
_ ,
.....
w

(1) VQ (2) L VQ
(3) L VQ (4) VQ
w

(5) L- H _
L , _ _ i_
w

?
(1) (2). . . _
(3) . . l (4). WH

~~~~~~~~~~~~~~~197~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(6) Zh <_ L _
M ?
(1) (2)
(3) _V (4)__ .

om
(7) __ _ o _
?
(1) 5.6 (2) 3.5
(3) 0 (4) 0.8

.c
(8) < _ _
I , S_ ?
(1)
(3) ja
(2) L
(4)
de
(9) , S
B l H B _ _
_ ?
(1) _ (2) Q
ja

(3) (4) . . k
(10) ......
.ri

(1) (2) L
(3) (4)
w

(11) L i . _
T ,
w

Y_ _ ?
(1) H Vh (2) Vh
w

(3) H Vh (4) H _
(12) H z .....
(1) _ { (2).
(3) . I . (4) l h F

~~~~~~~~~~~~~~~198
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(13) V L V K V H ?
(1) l h F (2).
(3) . . . { (4) l dS _
(14) H _ b ?

om
(1) 33x1020 (2)3.3x1020
(3) 33x1018 (4) 33x1012
(15) _ b. O ?
(1) BL (2)

.c
(3) (4)
(16) V O L T S _ ?
(1) _
(3) \
ja (2)
(4) { e
de
(17) _ V S _ _
?
(1) 1959 (2) 1953
ja

(3) 1951 (4) 1955


(18) _ ^ , ZH
.ri

_ ?
(1) 5 12 (2) 6 14
(3) 8 14 (4) 4 14
w

(19) __ _
_ _ _
w

?
(1) 1950 (2)1952
w

(3) 1954 (4) 1956


(20) w _ ?
(1) 1951 (2)1952
(3) 1954 (4)1957

~~~~~~~~~~~~~~~199~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(21) _ T I _ w ?
(1) 1942 (2)1930
(3) 1940 (4)1921
(22) H _ 1961 _

om
_ ?
(1) (2) S_
(3) (4) L
(23) 1857 M _ H ?

.c
(1) (2) _ _
(3) _ (4) _ {

(1) I _ ja
(24) __ H H V O M ?
(2) L
de
(3) v (4)
(25) V_h _ Q W M _ _
VM _ W_ H VM_ ?
ja

(1) o (2)
(3) { (4) _
.ri

(26) V_h _ Q Z Z ?
(1) - (2)-
w

(3) - (4)-
(27) _ T , H ...
w

() H T H M
.
w

() T _ H
.
() T V_h .
(1) () () .

~~~~~~~~~~~~~~~200
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2) () () .
(3) () () .
(4) (), () () hH .
(28) _ v h_ VF Z V

om
_ , _....
(1) 1925 (2) 1927
(3) 1930 (4) 1923
(29) HV
_ _ _

.c
H ?
(1) I _ (2)

(30)
(3) v ja
(4) v
_ w ....
de
(1) (2)
(3) (4) V
ja

(31) _ H ?
(1) VoB{ (2)
.ri

(3) V (4)
(32) _ _ T ?
(1) _ (2) _
w

(3) _ (4) __ _ ..
w

(33) L _ H ?
(1) F VL (2) Q
w

(3) (4) Q
(34) _ H _ ?
(1) (2) L
(2) V (4) VB{

~~~~~~~~~~~~~~~201~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(35) _ _ _ ?
(1) V-- (2)
(3) (4)
(36) h _ H M_ _ ?

om
(1) (2)
(3) _ v< (4) WH
(37) _ H K Z ?
(1) >_ H (2) _ H

.c
(3) _ H (4) _ H
(38) <_ ?
(1) <_
(3) ja
(2)
(4) h_F
de
(39) _ F _ _ ?
(1) (2) _
(3) H (4) __ _ .
ja

(40) g _ LV _ _ ?
(1) (2)
.ri

(3) (4)
(41) _ _ ....
w

(1) L (2)
(3) _ (4)
w

(42) K h __ * ?
(1) r (2) V
w

(3) (4)
(43)
_ K O _ ?
(1) (2)
(3) _V (4)

~~~~~~~~~~~~~~~202
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(44) ?
(1) W (2) ZH
(3) k (4) K
(45) _ Q ?

om
(1) 60 (2) 20
(3) 15 (4) 30
(46) _ z .. _ _ ?
(1) (2)

.c
(3) (4) L
(47) _ _ . ?
(1)
(3) i ja
(2) _
(4) __ _ .
de
(48) _ K _ ?
(1) (2) o
(3) (4) K
ja

(49) Z H _ _ _ ?
(1) 1971 (2) 1973
.ri

(3) 1965 (4) 1969


(50) _ L _ H H ?
(1) > (2)
w

(3) (4) _
w

3 (42) 4 (43) 4 (44) 4 (45) 4 (46) 2 (47) 3 (48) 4 (49) 4 (50) 3


w

1 (32) 3 (33) 1 (34) 2 (35) 1 (36) 4 (37) 2 (38) 2 (39) 1 (40) 4 (41)
3 (22) 3 (23) 2 (24) 4 (25) 4 (26) 1 (27) 4 (28) 4 (29) 3 (30) 3 (31)
(12) 4 (13) 4 (14) 1 (15) 4 (16) 4 (17) 2 (18) 2 (19) 1 (20) 1 (21)
(1) 1 (2) 1 (3) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 2 (7) 2 (8) 4 (9) 4 (10) 1 (11) 1

~~~~~~~~~~~~~~~203~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[33]

om
(1) _ _ S ?
() _ _
() H_ _
() U_ _

.c
(1) hH _ .
(2) () () _ .
(3) () _ .
ja
(4) () () _ .
de
(2) _ _ k I ?
(1) 18 (2) 20
(3) 16 (4) 12
ja

(3) A_hl L L { 2012


/o ?
.ri

(1) ZEE TV (2) CNBC TV18


(3) E TV (4) AAJ TAK
w

(4) A_hl L H _ L _
_ L V _ _ ?
w

(1) w.5,000/- (2) w.50,000/-


(3) w.5,00,000/- (4) _ _ .
w

(5) k I,
k I......
(1) 62 (2) 66
(3) 65 (4) 63

~~~~~~~~~~~~~~~204
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(6) H V _ H ?
(1) Q _ (2) WH S
(3) { (4) < _u
(7) _ L< _ H _ 300

om
T . L< _
?
(1) ZH (2) k
(3) K (4) ZH

.c
(8) -V l_ hH __
l_ E _ H _ Q
?
ja
(1) - _ _ T .
de
(2) _ M .
(3) _ _ .
(4) _ T .
ja

(9) E ZH Zh L Zh
w H ?
.ri

(1) (2) L-
(3) (4) __ .
w

(10) _ WC_ V KZ H _
T_ ?
w

(1) C ~ (2)
(3) (4) __ _ .
w

(11) S < ZH
c_ _ ?
(1) . Z (2)
(3) . . . (4) l _

~~~~~~~~~~~~~~~205~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(12) L _ V r i
_ _ ?
(1) 95 (2) 98
(3) 99 (4) 100

om
(13) 1 = ..............
(1) 1000 . . (2) 10,000 . .
(3) 1,00,000 .. (4) 100 . .
(14) _ ?

.c
(1) 365 (2) 364
(3) 366 (4) 360

(1) W H ja
(15) 2012 _ ?
(2) W
de
(3) W H (4) W
(16) _ ?
(1) (2) gB
ja

(3) (4)
(17) _ E l-2012 V Y
.ri

Zh __ ?
(1) _ (2) T
(3) H (4)
w

(18) . . H H 2012 Y ,
H _ V ?
w

(1) (2)
(3) (4)
w

(19) _ , Zh
_ ?
(1) (2) LI
(3) H (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~206
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(20) 63_ k H _ V ?
(1) (2)
(3) (4)
(21) 9 L,2012

om
. Vw ?
(1) v (2)
(3) (4) _
(22) - ()_

.c
_ V _ _ ?
(1) (2) _
(3)
(23)
ja
(4)
( -)_ _
de
_ _ ?
(1) (2)
(3) V (4)
ja

(24) O (IBSA) hH _ _ , _ _
S ?
.ri

(1) (2) {
(3) . (4)
w

(25) L W H Q, 2011_
?
w

(1) 100 (2) 125


(3) 110 (4) 150
w

(26) E S hH _ _ _
_, H....
(1) o H
(2) _ Y H

~~~~~~~~~~~~~~~207~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(3) _ ^ M _V Y
H
(4) __ _ .
(27) r K _ w _ 2011_

om
_ ?
(1) w. 2000 (2) w. 1700
(3) w.1100 (4) w. 1500
(28) H _ _ _
S ?

.c
(1) _ (2) _
(3) E (4) H
(29)
ja
A T
H ?
de
(1) V (2) T_B
(3) _ (4)
(30) H_ L Q T ?
ja

(1) (2) w
(3) (4) __ _ .
.ri

(31) { L _ KZ H
c _ ?
(1) _ (2)
w

(3) (4) V
(32) Q L _ _
w

KZ......
(1) _C (2) w_C
w

(3) (4) __ _ ..
(33) 21 , 2012 ?
(1) r _ (2) r
(3) r (4) _B

~~~~~~~~~~~~~~~208
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(34) 15 2012 ?
(1) r _ (2) r
(3) _ W (4) r _
(35) H IH _ _ _ ?

om
(1) (2)
(3) (4) C
(36) _ _V_ _ A _ _ _ ?
(1) C (2) C

.c
(3) <_ (4) <_
(37) L _ _ S H ?
(1) Qv
(3)
ja
(2)
(4) B
de
(38) C F A_h _ H ?
(1) L (2)
(3) . . _> (4) < _B
ja

(39) L_ Z _ H?
(1) vH (2) WH H
.ri

(3) W V (4) __ _ .
(40) A _H _ H?
w

(1) l . . _ (2) l _
(3) l . . < (4) .
w

(41) L _h.......
(1) l V (2) l L
w

(3) l (4) <


(42) QE _ H?
(1) L (2) k
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~209~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(43) M F
?
(1) (2) (3) (4) S
(44) _ H* _ _ ?

om
(1) M (2) (3) (4) _
(45) K h L h _h _
S ?
(1) l_ (2) (3) CV (4)

.c
(46) o _ H?
(1) (2) _ (3) _M (4)

ja
(47) _M _ H_ V _
. ?
de
(1) (2) K (3) o (4)
(48) _ K _ _ ?
(1) 7 (2) 3 (3) 9 (4) 12
ja

(49) K L H H ?
(1) (2) K (3) (4) hH
.ri

(50) K _ V M ?
(1) (2) (3) (4) <
(51) K I L_ Q ?
w

(1) _M (2) I
(3) (4) M
w
w

1 (45) 1 (46) 3 (47) 1 (48) 1 (49) 4 (50) 4 (51) 2

(34) 2 (35) 4 (36) 4 (37) 4 (38) 4 (39) 3 (40) 3 (41) 2 (42) 4 (43) 2 (44)
4 (24) 3 (25) 1 (26) 3 (27) 2 (28) 4 (29) 2 (30) 3 (31) 1 (32) 3 (33) 2
(13) 2 (14) 3 (15) 3 (16) 4 (17) 1 (18) 3 (19) 3 (20) 4 (21) 4 (22) 3 (23)
(1) 1 (2) 2 (3) 2 (4) 3 (5) 4 (6) 2 (7) 3 (8) 3 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 3

~~~~~~~~~~~~~~~210
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[34]

om
1. _ k _ __ _ _V
T QI ?
(1) 2- V (2) W H VVJ
(3) H L (4) W T

.c
2. _C _ L _
_ ?
(1)
(3) _
ja
(2)
(4) _
de
3. _ _ V V k
_ T ?
(1) (2) VV
ja

(3) _- (4)
4. o _ VV _ _ L
.ri

H_ _ ?
(1) QK (2) B
w

(3) _ (4) _
5. _ VV _ , _
w

_ H_ ?
(1) \ (2)
w

(3) (4) B
6. w _ -12 H_ _ ?
(1) 2.0 2.5 (2) 2.0 5.0
(3) 5.0 7.5 (4) 7.0 10

~~~~~~~~~~~~~~~211~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. _
_ o
?
(1) w.25,000 (2) w.15,000
(3) w.10,000 (4) w.50,000

om
8.
_ H
?

.c
(1) 90 (2) 45
(3) 5 (4) 30
9. _H_ F _S _ ?
(1) F
(3) _ F
ja
(2) F
(4) SH F
de
10. _ H _ _
T_ ?
(1) . . (2)
ja

(3) . . (4) H_
11. L _ S ?
.ri

(1) (2)
(3) (4)
w

12. H_ T
?
w

(1) L (2) ZH
(3) (4) L
w

13. _W A _ _
?
(1) _ (2) L
(3) S (4) k

~~~~~~~~~~~~~~~212
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Q { H_ * _ _
?
(1) CV (2) <
(3) { (4) V

om
15. V _V _ ?
(1) V (2)
(3) (4) S
16. w W S H _ _ S

.c
H ?
(1) (2)
(3) (4) L

(1)
ja
17. H ?
(2)
de
(3) . . (4) __ _
18. _ ?
(1) _ (2)
ja

(3) hH (4)
19. _ H L i _
.ri

_ ?
(1) (2) _
w

(3) (4)
20. _ H ?
w

(1) 15 W, 1947
(2) I _
w

(3) (4) W
21. WH w_ _ _ ?
(1) H (2) S
(3) W (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~213~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22. _ ..........
(1) (2) S
(3) (4)
23. _ W _V o _

om
H o_ S H ,
_ ?
(1) _ (2) H Z
(3) (4) __ .
24. lH_ V _ ? 1, 8, 27, 64, 125, ?

.c
(1) 256, (2) 196
(3) 216 (4) 236

(1)
ja
25. ZH T _ I ?
(2) _
de
(3) (4) _H
26. _
V H , H?
ja

(1) _ (2) <


(3) (4) v
.ri

27. L L, r K H _
S ?
(1) i _I
w

(2) H B _
(3) T_B V
w

(4)
28 . V _ H......
w

(1) E _ H H
(2)
(3) _ E _
(4) B _ _ H

~~~~~~~~~~~~~~~214
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
29. r _ W _ , ?
(1) Z (2) _
(3) S (4) _ .
30. A --I_

om
z za H ?
(1) _ (2) Z
(3) S (4) _ S .
31. z _ F_ ?

.c
(1) k (2) Q U
(3) V (4)
ja
32. _ H?
(1) VL (2) Q (3) (4) .
de
33. 2012-13_ _ _
?
(1) 25 % (2) 50 % (3) 20 % (4) 10 %
ja

34. 2012-13 _ S S
VQ _ ?
.ri

(1) 5 (2) 3 (3) 2 (4) 1


35. r VE
w

2012-13 _ H _ _
?
w

(1) w. 100 (2) w. 50


(3) w. 200 (4) w. 10
w

36. L, L _ a B
_ ?
(1) VVJ Q (2) Q
(3) S (4) __ .

~~~~~~~~~~~~~~~215~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
37. _-< S g w 50
w._ _ H
?
(1) { (2)

om
(3) (4) V
38. H _ V
, _ S ?
(1) (2)

.c
(3) H (4) C
39. H _ _
? ja
(1) _ (I) (2)
de
(3) _ (4)
40.^_ _ H T_
_ ?
ja

(1) I (2) _
(3) (4)
.ri

41. _ hH , S ?
(1) (2)
w

(3) (4) z
w

42. K i _ ?
(1) (2)
w

(3) H (4) H
43. I K...(_ S B )?
(1) I (2) r
(3) _ ZH _ (4) hH S .

~~~~~~~~~~~~~~~216
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
44. @ * lWH __ _ __ H
?
(1) V (2) (3) r (4) S
45. _h_ @ * S ?
(1) W (2) r

om
(3) V (4) V
46. _ K_ _ @ * * _ ?
(1) r (2) (3) V (4) W

.c
47. r _ * ?
(1) 23 (2) 21 (3) 20 (4) 18
48. h M
?
(1) S (2) S
ja
(3) (4)
de
49. _ ?
(1) (2) d (3) (4)
50. t a V @ ?
ja

(1) , (2) LV,...


(3) V, (4) _, BL
.ri

51. _ - _ V @ F_ ?
(1) Q U (2) k_
(3) (4) y
w

52. @ ZH ?
w

(1) M (2) Z (3) (4)

4 (49) 1 (50) 2 (51) 3 (52) 2


w

4 (39) 4 (40) 2 (41) 2 (42) 3 (43) 4 (44) 2 (45) 1 (46) 3 (47) 1 (48)
1 (29) 2 (30) 1 (31) 4 (32) 3 (33) 1 (34) 3 (35) 1 (36) 2 (37) 4 (38)
(19) 3 (20) 4 (21) 4 (22) 3 (23) 2 (24) 3 (25) 4 (26) 2 (27) 4 (28)
(9) 4 (10) 4 (11) 4 (12) 3 (13) 4 (14) 4 (15) 3 (16) 4 (17) 4 (18) 1
(1) 2 (2) 4 (3) 2 (4) 4 (5) 4 (6) 1 (7) 1 (8) 4

~~~~~~~~~~~~~~~217~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[35]

om
(1) -V-l_ E _ hH __
l_ L ?
(1) (2)
(3) <_ (4)

.c
(2) hH __ l_ ,
l_ ?
(1) J
(3) < ja
(2)
(4) _
de
(3) _
L _
H ?
(1) A_h (2) _h
ja

(3) l,
(4) _H, L LV{
.ri

(4) 28 - H ?
(1) . _ (2)
(3) l . . (4) __ _ .
w

(5) _hF _ _ H K
v VQ_ _ ?
w

(1) K (2) r
(3) _ (4) \
w

(6) _ W F L_ I E
_ W _ T ?
(1) _ F_ (2) V_
(3) L V_ (4) H S .

~~~~~~~~~~~~~~~218
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) Vl _C () V _ H
?
(1) | (2) vH
(3) (4)

om
(8) K _ F Q ?
(1) (2) _
(3) W (4) _
(9) h K _ F Q _

.c
t , V ?
(1) (2) B (3) h (4) U
(10)
(1) 78 (2) 56 ja
_h >_ _ V_ ?
(3) 84 (4) 62
de
(11) _ _ , _ 7
, _ _ _ _ ?
(1) 88 (2) 44
ja

(3) 22 (4) 7
(12) F _ _ h
?
.ri

(1) L (2) I
(3) (4) I
w

(13) e | h _ H ?
(1) \ (2)
w

(3) _ (4) H S .
(14) 2011 S I , S Q
w

_ I
?
(1) L (2)
(3) _C (4) {

~~~~~~~~~~~~~~~219~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) L _ _ VE_ _ T _,
H ?
(1) (2)
(3) (4) B

om
(16) L V _ H ?
(1) WH H (2)L
(3) (4) . _C
(17) 20-20 S M I ?

.c
(1) _ (2) L
(3) . . (4) _C

(1) _
ja
(18) ISA-9001 Hh Y_ , _ ?
(2) _
de
(3) S_ (4) __
(19) ?
ja

(1) L{L (2) L


(3) L (4)
.ri

(20) _ @T _ H ?
(1) H (2)
(3) _ (4)
w

(21) 1965 K V E ,
H ?
w

(1) (2) v
w

(3) _ (4) Vh
(22) V S
_ _ _V H
?
(1) (2) (3) P E (4)

~~~~~~~~~~~~~~~220
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) _ H _ _ _
_ H ?
(1) vH
(2) H

om
(3) Q
(4)
(24) _ _ h 1960 _
Y_ _ ?

.c
(1) \ (2) W
(3) MQ (4)

(1) ja
(25) _ KZ _ H ?
(2) V
de
(3) _ (4) V
(26) lH W L W H_
_ T, Zh _ ?
ja

(1) _ (2) (3) hI (4)


(27) h k _ Zh _ ?
.ri

(1) _i (2) ZH t
(3) hI (4)
w

(28) r_
h _ L _
T_ ?
w

(1) \ (2)
(3) V (4) k
w

(29) _ I V Y,
H ?
(1) (2)
(3) V (4) W

~~~~~~~~~~~~~~~221~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(30) _ _u _ Zh _ ?
(1) (2)
(3) h (4) H
(31) { S H_ r

om
_ ?
(1) (2) F
(3) (4) _ S
.
(32) k _ H ?

.c
(1) (2) H |
(3) (4)

(1) _L ja
(33) _ _ H ?
(2) L
de
(3) _ _K(4)
(34) CHOGM- _ 22 _ _ _ ?
(1) (2)
(2) (4)
ja

(35) ?
(1) V (2)
.ri

(3) (4)
(36) M
w

. WH L H
_ H ?
w

(1) . (2) T
(3) V (4) _ S
._
w

(37) 63 k A S V
?
(1) (2) L
(3) L (4)

~~~~~~~~~~~~~~~222
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(38) _ _ TZ _ FZ ?
(1) (2)
(3) _ (4)
(39) h_ *_ V H ?

om
(1) (2) r
(3) (4) V
(40) h _ , H E _
__ A_ ?

.c
(1) < _ (2) a
(3) Bh (4) i <L
ja
(41) V _ _ _
?
de
(1) 1981 (2) 1892
(3) 1893 (4) 1894
(42) l _ _
ja

S ?
(1) V (2)
.ri

(3) L (4) S
(43) h H
w

_i ?
(1) Vh (2) LL V
(3) . .. V (4) _ S .
w

(44) _ _ H ?
(1) H (2)
w

(3) _ (4) L i
(45) H ?
(1) (2) (3) H (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~223~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) _ H ?
(1) L (2)
(3) (4) F _
(47) F A _ H ?

om
(1) l . . (2) l __C
(3) _ (4) l .
(48) _h _ H ?
(1) . . L (2) . Q
(3) . . WH (4) L

.c
(49) .......... .
(1) L (2) (3) H (4) L

(1) H H_
ja
(50) I Zh E _ ?
(2) I
de
(3) (4) i
ja
.ri
w
w

3 (42) 2 (43) 2 (44) 4 (45) 4 (46) 4 (47) 4 (48) 3 (49) 3 (50) 4


(31) 2 (32) 1 (33) 2 (34) 1 (35) 1 (36) 2 (37) 2 (38) 2 (39) 1 (40) 2 (41)
3 (21) 4 (22) 4 (23) 2 (24) 2 (25) 2 (26) 3 (27) 2 (28) 2 (29) 2 (30) 4
(10) 1 (11) 2 (12) 4 (13) 2 (14) 3 (15) 3 (16) 1 (17) 3 (18) 1 (19) 4 (20)
(1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 3 (5) 4 (6) 3 (7) 1 (8) 3 (9) 3

~~~~~~~~~~~~~~~224
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[36]

om
(1) ZH _ I _ w h L
I _ _W
V _ w _ T ?
(1) 2003 (2) 2004

.c
(3) 2001 (4) 2005
(2) _ W S () KZ
_ T ?
(1) ja
(2)
de
(3) (4) M
(3) 54 _
_ H ?
ja

(1) V (2)
(3) (4)
.ri

(4) _ W V
M V 2011
H ?
(1) (2)L_
w

(3) > (4)


(5) _ lW S Y ?
w

(1) M (2)
(3) H (4) H
w

(6) S lW h V _
Y?
(1) _ (2)
(3) (4)z

~~~~~~~~~~~~~~~225~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) S-_ z _ r
V H _
?
(1) (2) _
(3) (4) H_

om
(8) __ K Vh _
H ?
(1) S_ (2) _
(3) _ < (4) hH S .

.c
(9) L S_ Z_ _ _ ?
(1) T (2)
(3) H
ja
(4)
(10) V V _ H ?
de
(1) . . (2) XL v
(3) (4) vH< <
(11) F _ _ B_ _hH S
ja

Z , FZ H ?
(1) HF Z (2)
(3) (4)
.ri

(12) _ IVz_ <_ L _ ?


(1) (2)
w

(3) (4) _
(13) _ ........... w
w

?
(1) (2) H
w

(3) (4)
(14) _ _ ?
(1) l_ (2)Q
(3) _B (4) CV

~~~~~~~~~~~~~~~226
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) _ _ V ?
(1) Vh (2) _ZH
(3) (4)
(16) V , _

om
V Y ?
(1) i (2) Vh
(3) I (4) _
(17) O ?

.c
(1) H (2)
(3) (4) /S
ja
(18) o -2011 _ L
L
de
_ T ?
(1) (2) >_
(3) (4)
ja

(19) _ VV { _
T?
.ri

(1) V (2) V
(3) V L{ (4) l_
w

(20) V L < 100 LE


_ H ?
w

(1) (2) >


(3) (4) L
w

(21) V a_ W
V ?
(1) L (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~227~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) V _ 800 ?
(1) (2) <Q
(3) (4) B
(23) _ F _

om
H _ T ?
(1) (2)
(3) (4)
(24) { h Q H ?

.c
(1) (2)
(3) (4) .

(1) 1910
ja
(25) Q_ _ ( oath ) w ?
(2) 1920
de
(3) 1930 (4) 1940
(26) V H ?
(1) H (2) . _<__ Vh
ja

(3) _ (4) hH S .
.ri

(27) L V H ?
(1) . (2)
(3) . L (4) v
w

(28) L _ _ ?
(1) _ (2) L
w

(3) B (4)
w

(29) 2012 w_
?
(1) W i (2) W
(3) W V (4) W H

~~~~~~~~~~~~~~~228
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(30) 1 Q, 2011 .. T ?
(1) 8.5 % (2) 8 %
(3) 9 % (4) 8.6 %
(31) . _ _

om
?
(1) (2)
(3) (4) _
(32) (SEBI) V _ ?

.c
(1) 1990 (2) 1993
(3) 1988 (4) 2007
ja
(33) H _ H ?
de
(1) (2) |
(3) L (4)
(34) _ _ F k _ _ VM_ _ ?
ja

(1) H H (2)
(2) _ (4) K
.ri

(35) - A L _ ?
(1) H (2)
(3) (4)
w

(36) _ F _ H_
w

L ?
(1) 50 % (2) 75 %
w

(3) 60 % (4) 90 %
(37) _ _ C H ?
(1) (2)
(3) (4) H

~~~~~~~~~~~~~~~229~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(38) K _ ?
(1) L{L (2) V
(3) (4) V L{
(39) L L V ?

om
(1) _ (2) _
(3) L (4)
(40) { I V_h _ H?
(1) { (2) _ {

.c
(3) _ (4)
(41) __ _ i K_ ?
(1)
(3) k
ja
(2)
(4) L
de
(42) _ _ _ _ ?
(1) , .. , ,
(2) , .., , ..
ja

(3) , , .. ,
(4) .., , , ..
.ri

(43) 243 C_ _ ?
(1) 3 (2) 9
w

(3) 81 (4) S ,
w

(44) _ -H _ Y_ ?
(1) _ (2)
w

(3) _ (4)
(45) _ _ ?
(1) _L Z (2) . .
(3) (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~230
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(46) _ H ?
(1) <L (2) . .
(3) L (4) S .
(47) T _ _ ?

om
(1) L (2) _
(3) (4) _
(48) 3 27000 = ................
(1) 36 (2) 90 (3) 270 (4) 30

.c
(49) V VF _ H ?
(1) (2) VoB{
(3) L
ja
(4)
(50) V V _
de
?
(1) BL (2) V
(3) V L{ (4) V
(51) _
ja

M H ?
(1) a (2)
.ri

(3) S (4)
(52) I
w

?
(1) L (2) (3) (4)
w

(49) 1 (50) 3 (51) 1 (52) 1.

3 (40) 4 (41) 4 (42) 2 (43) 4 (44) 3 (45) 1 (46) 2 (47) 4 (48) 4


4 (30) 4 (31) 4 (32) 3 (33) 4 (34) 3 (35) 3 (36) 4 (37) 2 (38) 3 (39)
4 (20) 2 (21) 3 (22) 3 (23) 2 (24) 4 (25) 2 (26) 3 (27) 3 (28) 4 (29)
(10) 3 (11) 2 (12) 3 (13) 4 (14) 4 (15) 4 (16) 3 (17) 3 (18) 3 (19)
(1) 1 (2) 4 (3) 3 (4) 2 (5) 3 (6) 4 (7) 3 (8) 2 (9) 2

~~~~~~~~~~~~~~~231~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[37]

om
(1) K_ _H _ ?
(1) -1 (2) -2
(3) -3 (4) -4
(2) Q I ?

.c
(1) (2)
(3) _ (4)

(1) __ ja
(3) _ _ ?
(2) v
de
(3) I _ (4) L
(4) < 100 K
?
(1) l_ (2) _B
ja

(3) V (4) L
.ri

(5) V _ ?
(1) (2) L
(3) (4) <
w

(6) U _ H L ?
(1) . . _ (2) H
w

(3) _ (4) R
(7) _h vK r V ,
w

(1) _h _ _ _ .
(2) _h _ _ .
(3) _ .
(4) KZ _ _ .

~~~~~~~~~~~~~~~232
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) _H _ ?
(1) (2) F K_
(3) W k (4)
(9) L ......

om
(1) _ (2)
(3) _ b_ (4) _ H S .
(10) (Western Railway) _ A _ _ _
?

.c
(1) _ (2) (3) (4)
(11) BQ{ S V _ H ?

(12)
(1) L
(3) I _ ja
(2) .
(4)
_ M H ?
de
(1) (2) _
(3) L (4) . .
(13) _ _ _ F _ L_ ?
ja

(1) (2) W
(3) _ (4)
.ri

(14) F_ P Tk ?
(1) 1/3 (2) 2/3 (3) 1/4 (4) 3/4
(15)
w

Evidence O ?
(1) (2) _
w

(3) (4)
(16) ......
w

(1) .
(2) .
(3) T .
(4) o H _ .

~~~~~~~~~~~~~~~233~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(17) _ H ?
(1) (2) _
(3) L (4)
(18) -5 _ H ?

om
(1) (2) _
(3) (4) l
(19) , V S ?
(1) _ (2) _

.c
(3) H (4) _
(20) O T O _ ?
(1) z
(3) ja
(2) Vh
(4) i
de
(21) - ?
(1) Iv (2) T
(3) (4) L
ja

(22) V- K H ?
(1) (2)
(3) L (4)
.ri

(23) _> h_ _ ?
(1) _ I _ (2) _h
w

(3) H (4) _ _
(24) Z_ 33 w ,
w

282 15 , Z
?
w

(1) 900 (2) 800


(3) 700 (4) 600
(25) 81 _ _ _ ?
(1) 9 (2) 3 (3) 27 (4) 18

~~~~~~~~~~~~~~~234
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(26) 17 C_ . _ C_ _ QI_
Q_. _ _ _ C_ QI_ Q,
k M All but nine died C_
?
(1) 8 (2) 9

om
(3) 17 (4) S .
(27) H _ _ ?
(1) (2) MJ

.c
(3) (4) M
(28) H _ V _ ?
(1) (2) _ (3) MJ (4)
ja
(29) V _ ?
(1) (2) (3) LV (4)
de
(30) L_ H _ _ ?
(1) (2) L (3) (4)
(31) v -
_ _W _
ja

_ ?
(1) (2) . . .
.ri

(3) S S { (4) V
(32) Q- F_
w

?
(1) _ (2) H
w

(3) V (4) K
(33) B () H_ ?
w

(1) _ _ (2) O
(3) (4) Zh
(34) l WH_ LV _ _ ?
(1) (2) (3) H (4)

~~~~~~~~~~~~~~~235~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(35) M K_ -t-
A ?
(1) (2) { (3) VoB{ (4)
(36) C _ V ?

om
(1) I _ (2) L _
(3) _ (4) Vh
(37) V _ V ?
(1) V (2) (3) L (4) V

.c
(38) l _ H_ ?
(1) L L (2) _ V
(3) b
ja
(4) _ V
(39) C E ?
de
(1) - (2) -_B
(3) -V (4) -Q
(40) V _ ?
ja

(1) L (2) (3) _B .. (4) V


(41) T _ ?
(1) _ L L _ L
.ri

(2) L_ L
(3) _h_
w

(4) L _h
(42) _H WK { @ _
w

?
(1) 22 \, 1947 (2) 22 \, 1946
w

(3) 22 MQ, 1946 (4) 22 , 1947


(43) W L ( _) _
@ _ T_ ?
(1) . . 1958 (2) . . 1959
(3) . . 1957 (4) . . 1956

~~~~~~~~~~~~~~~236
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(44) {_ F_ _ _ ?
(1) (2)
(3) H (4) _
(45) H_ _ H_ ?

om
(1) H (2)
(3) _ _ (4) H
(46) _ _ V ?
(1) (2)

.c
(3) { (4)
(47) F_ _ ?
(1)
(3) V ja
(2) H
(4) K
de
(48) H _ _ ?
(1) (2) _
(3) (4)
(49) _ ?
ja

(1) _ (2) L<


(3) (4) k
.ri

(50) C __ ?
(1) _ (2) (3) _ (4)
w

(51) _ V ?
(1) L (2) __
w

(3) w (4) I _
(49) 2 (50) 2 (51) 1

w

3 (40) 1 (41) 2 (42) 1 (43) 3 (44) 4 (45) 4 (46) 2 (47) 1 (48) 3


2 (30) 4 (31) 4 (32) 2 (33) 4 (34) 2 (35) 4 (36) 1 (37) 1 (38) 1 (39)
3 (20) 2 (21) 4 (22) 4 (23) 2 (24) 1 (25) 2 (26) 2 (27) 1 (28) 4 (29)
(10) 1 (11) 4 (12) 4 (13) 4 (14) 1 (15) 3 (16) 2 (17) 4 (18) 1 (19)
(1) 4 (2) 4 (3) 2 (4) 2 (5) 4 (6) 3 (7) 1 (8) 1 (9) 2

~~~~~~~~~~~~~~~237~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[38]

om
(1) __ e I I....
(1) (2) H
(3) (4)

.c
(2) { _ @ _ ?
(1) (2)
(3) _ (4)
(3) ja
<_ V_ S ?
de
(1) (2)
(3) F (4)
(4) , , _, ZH
ja

?
(1) (2) V
.ri

(3) (4)
(5) I F ?
w

(1) _ (2) k_
(3) k (4) Q U
w

(6) h _ H M_ _ ?
(1) _ (2)
w

(3) L (4) _
(7) _ ?
(1) 26 \, 1999 (2) 26 \, 2000
(3) 26 \, 2001 (4) 26 \ 2002

~~~~~~~~~~~~~~~238
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(8) I { hI WT
h w ....
(1) L (2) _
(3) _ { (4) I _

om
(9) r I_ - r ?
(1) 5 (2) 5
(3) 5 (4) 5 \

.c
(10) B _ _ L _
_ ?
(1) .. 1863
(3) .. 1865 ja
(2) .. 1869
(4) .. 1861
de
(11) _ L ?
(1) 14 (2) 8
(3) 8 (4) 14
ja

(12) . _ LI ....
(1) 14 (2) 14
.ri

(3) 14 (4) 14
w

(13) l V H ....
(1) (2) F
w

(3) (4) H
(14) T _ V _ _ ?
w

(1) _ (2) V
(3) _
(4) _

~~~~~~~~~~~~~~~239~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) _ hH_ _ _ _ ?
(1) _ (2) V .
(3) _ (4) H S .
(16) __ h_ _ | _ ?

om
(1) _ (2) _
(3) _ { .
(4)

.c
(17) __ _ _ _ ?
(1) No Stopping- No parking
(2) No parking
(3) Restriction Ends ja
de
(4) H S .
(18) T _ _ ?
(1) No Entry (2) One Way
ja

(3) Give Way (4) STOP


(19) T _ _ ?
.ri

(1) _ V (2)
(3) { (4) _
w

(20) __ hH T
?
w

(1) Warning Sign (2) Compulsory Sign


(3) Information Sign (4) H S
w

(21) -@ {_ _ T_ ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~240
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) a _ ?
(1) 66 (2) 47
(3) 97 (4) 56
(23) _H_ b ( 2003_) L F

om
__ _/P __
_ ?
(1) 18 (2) 20
(3) 12 (4) 15

.c
(24) { @ F ?
(1) L (2) C
(3) H ja
(4) {
de
(25) _H _ , -_
O @ ?
(1) 44 (2) 42
ja

(3) 74 (4) 46
(26) _H @ _ F P 6
.ri

_ ?
(1) 42 (2) 44
(3) (4)
w
w
w

2 (20) 1 (21) 4 (22) 2 (23) 4 (24) 4 (25) 2 (26) 1


(10) 2 (11) 4 (12) 2 (13) 1 (14) 3 (15) 2 (16) 3 (17) 1 (18) 1 (19)
(1) 2 (2) 2 (3) 4 (4) 4 (5) 1 (6) 2 (7) 1 (8) 1 (9) 3

~~~~~~~~~~~~~~~241~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[39]

om
(1) L _ C * ?
(1) { (2)
(3) VL L (4) hH S .

.c
(2) W {_ CH _ _ Y_ _ ?
(1) (2)
(3) H
ja
(4)
(3) _ L V K _
de
H ?
(1) (2) _
(3) (4)
ja

(4) I _ H -
T ?
.ri

(1) (2)
(3) HV (4)
w

(5) Q -V E
{ w ?
w

(1) (2) ..
(3) (4) . _
w

(6) K _ _ _ ?
(1) (2) K
(3) (4) _

~~~~~~~~~~~~~~~242
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) _ Z V ?
(1) ..1980 (2) ..1976
(3) ..1984 (4) ..1985
(8) __ lW __ ?

om
(1) S (2) e
(3) ~ (4)
(9) _ v , _ ,
_ Q

.c
(1) I _ (2)
(3) _ (4) F _B

(1) F
ja
(10) W _ H ?
(2) F _B
de
(3) _ (4) S
(11) F B _ w_
S _ ?
ja

(1) _ _ (2) H_ C_
(3) o< (4) C C
.ri

(12) S L
_ H ?
w

(1) V _B (2)
(3) . . (4)
w

(13) rK_ h F
ZH v, _
w

H ?
(1) F (2) F _B
(3) { (4)

~~~~~~~~~~~~~~~243~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) M ....
(1) (2) V
(3) L (4) S .
(15) S L _ ?

om
(1) K Vh (2) K i
(3) K (4) K
(16) S L h T
L _

.c
w ?
(1) 7 (2) 10
(3) 5 ja
(4) 6
(17) , T L c_
de
L w ?
(1) F (2) _h
(3) _h (4) W
ja

(18) H _ ?
(1) L (2)
.ri

(3) E (4)
(19) _H ZH _ H Z
w

?
(1) _ (2) W
w

(3) (4)
(20) _ F B _ V
w

_H , _H _H
?
(1) _H (2) _ _H
(3) _H (4) _H

~~~~~~~~~~~~~~~244
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(21) _H _ ?
(1) (2) _
(3) (4) H S .
(22) ?

om
(1) 21 (2) 16
(3) 18 (4) 20
(23) r A Q ....
(1) V (2) V

.c
(3) (4)
(24) _ _ II

(1) < ja
_Y_ E H E_ , ....
(2) vH
de
(3) H (4) L _
(25) V_ V (_B) _ _ ?
(1) ..1971 (2) ..1965
ja

(3) ..1975 (4) ..1977


(26) _H E 21 A ?
.ri

(1) (2) T V_h


(3)
w

(4) 6 14 ZH
(27) _ c_ F
w

_ ?
(1) L (2)
w

(3) L (4) F P
(28) ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~245~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(29) _ _ I S_ ?
(1) _ (2) L
(3) E (4) H
(30) r_ <_ _H _ ?

om
(1) .. (2)
(3) ... (4) L
(31) (IRDA) Zh_ ?
(1) L (2)

.c
(3) (4)
(32) H_ <_ .....
(1) r
(3) r
ja
(2) r
de
(4) { r { r
(33) _ _ H ?
(1) V L L (2) _
ja

(3) { L L (4) H_ _h
.ri

(34) ......
(1) h (2) hH
w

(3) (4)
(35) ?
w

(1) .. (2) ..
(3) (4)
w

(36) _ _ __ ?
(1) (2) <V
(3) S (4)

~~~~~~~~~~~~~~~246
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(37) k _ ?
(1) W (2) E L
(3) _ (4)
(38) ()

om
?
(1) 2005 (2) 2002
(3) 2001 (4) 2007
(39) _ Vh ?

.c
(1) (2)
(3) X (4)

(1) H
ja
(40) _ S_ ?
(2)
de
(3) Z< (4) |
(41)
_ ?
ja

(1) B (2) L
(3) L L
.ri

(4) H
(42) _
w

_ ?
(1) H (2) H_
w

(3) z H (4) L
(43) _ _ ?
w

(1) . A_hl_ (2) B


(3) L (4) hH S .
(44) S _ ?
(1) 1970 (2) 1972 (3) 1975 (4) 1979

~~~~~~~~~~~~~~~247~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(45) _ 1857 V_h __
?
(1) B (2)
(3) (4)

om
(46) __ _ W h_ _ ?
(1) - (2) -
(3) - (4) -
(47) _ I F_ _ ?

.c
(1) { (2) H
(3) (4) C

(1) SH
ja
(48) _H V _ H ?
(2)
de
(3) (4) H
(49) V 60 w._ 25% 25%
w._ ?
ja

(1) 80 w. (2) 120 w.


(3) 100 w. (4) 90 w.
.ri
w
w

3 (45) 1 (46) 1 (47) 3 (48) 1 (49) 3


(34) 2 (35) 2 (36) 4 (37) 1 (38) 1 (39) 2 (40) 1 (41) 4 (42) 1 (43) 3 (44)
3 (24) 4 (25) 1 (26) 4 (27) 1 (28) 3 (29) 1 (30) 2 (31) 4 (32) 1 (33) 3
(13) 3 (14) 2 (15) 3 (16) 1 (17) 4 (18) 4 (19) 4 (20) 3 (21) 1 (22) 3 (23)
(1) 3 (2) 2 (3) 2 (4) 4 (5) 3 (6) 3 (7) 1 (8) 4 (9) 3 (10) 3 (11) 1 (12) 1

~~~~~~~~~~~~~~~248
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[40]

om
(1) W K {{ <
F F ?
(1) k_ (2) K

.c
(3) k (4) k
(2) _ _ ......

ja
(1) L L
(2) L L o{
de
(3) L L o{
(4) L L
(3) { V_ <_ I _
ja

H ?
(1) (2) S
.ri

(3) B (4)
(4) _ L L-20_
V ?
w

(1) (2) <_


(3) (4)
w

(5) 1 , 2012 V _ V ?
(1) (2) (3) (4)
w

(6) L r K
_ _ _ _ ?
(1) - (2) U--
(3) _ _ (4) H S .
~~~~~~~~~~~~~~~249~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) L r K _ _
_ ?
(1) T (2) S L
(3) L (4) S V L

om
(8) _ h _ _ ?
(1) (2) S
(3) K_ (4) __ _ .
(9) _ l ?

.c
(1) V E_ (2) WH
(3) _ (4) _ l
ja
(10) V K _ L
?
de
(1) W (2) P
(3) (4)
(11) M _V V H __
ja

TV _ _ H ?
(1) (2) _
.ri

(3) (4)
(12) _W v H
w

_ H _Y_ _ ?
(1) . (2) L
w

(3) {H (4) . . L
(13) V V_ , Hi O
w

_ H ?
(1) H (2)
(3) WHL (4) {

~~~~~~~~~~~~~~~250
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) __ _
?
(1) 1 ,1956 (2) 15 1956
(3) 1 MQ 1956 (4) 15 MQ,1956

om
(15) _ F w ?
(1) 1 ,1956(2) 1 Q,1956
(3) 1 Q,1956 (4) 1 MQ,1956
(16) W_ _ _ A_h _ _ ?

.c
(1) (2)
(3) E_ (4) __ _ .

(1) 197 (2) 297 ja


(17) _ F_ V _ ?
(3) 257 (4) 397
de
(18) _ _ h V Y_ _ ?
(1) _ _
(2) V_
ja

(3) S_ (4) __ _ .
(19) L i T,
.ri

B I l _ ?
(1) (2)
w

(3) (4) w
(20) Sz _ _ ?
w

(1) L i (2) H
(3) (4) < |
w

(21) _ _ I L _ B
_ H ?
(1) . (2)
(3) v (4)

~~~~~~~~~~~~~~~251~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) _V , K l
_ H ?
(1) (2) <. V .
(3) L (4)

om
(23) H LI_ A _ H ?
(1) { (2) S
(3) < (4)
(24) H V _ H ?

.c
(1) (2) L
(3) (4) hH S _ .

(1) 18,192 ja
(25) _ < _ _ ?
(2) 18,682
de
(3) 17,680 (4) 15,382.
(26) _ ?
(1) L (2) H (3) V (4)
ja

(27) _ _ V ?
(1) (2)
.ri

(3) (4)
(28) _ _ _ ?
w

(1) H (2)
(3) H (4) |
w

(29) <_ _ _ ?
(1) W (2) K
w

(3) E (4) ZH
(30) _ P S V> _ ?
(1) (2)
(3) _ (4)

~~~~~~~~~~~~~~~252
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(31) h vk _ _ ?
(1) V (2)
(3) _ (4)
(32) T H ?

om
(1) (2)
(3) (4)
(33) S_ _ ?
(1) (2) H_

.c
(3) (4)
(34) _ ?
(1)
(3) H ja(2)
(4)
de
(35) _ L _
?
(1) (2)
ja

(3) (4)
(36) _ ?
.ri

(1) 1600 .. (2) 1200 ..


(3) 1800 .. (4) 1400 ..
w

(37) S_ < _ _ ?
(1) _ (2) T
w

(3) (4) hH S .
(38) H __ T ?
w

(1) (2) V
(3) (4)
(39) _ S_ A _ ?
(1) (2) (3) (4) o

~~~~~~~~~~~~~~~253~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(40) _ _ Zh_ H_ ?
(1) h (2)
(3) (4) Hi
(41) _ z_ __ ?

om
(1) w _H (2)
(3) (4)
(42) _C V H ?
(1) _ (2) F

.c
(3) . _(4) hH S .
(43) _ _ ?
(1)
(3) ja
(2)
(4)
de
(44) _ _ _ _ ?
(1) K _ (2)
(3) (4) _
ja

(45) Vh_ _ H _T_ ?


(1) H (2)
.ri

(3) _ (4) K _
(46) _ _ ?
w

(1) e (2)
(3) S (4)
w

4 (45) 4 (46) 1
w

(34) 1 (35) 4 (36) 1 (37) 2 (38) 4 (39) 4 (40) 1 (41) 3 (42) 1 (43) 1 (44)
1 (24) 2 (25) 1 (26) 4 (27) 3 (28) 3 (29) 3 (30) 1 (31) 3 (32) 1 (33) 4
(13) 2 (14) 1 (15) 2 (16) 3 (17) 4 (18) 2 (19) 1 (20) 3 (21) 2 (22) 2 (23)
(1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (5) 1 (6) 1 (7) 2 (8) 1 (9) 3 (10) 3 (11) 3 (12) 2

~~~~~~~~~~~~~~~254
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[41]

om
(1) Q Q_ /
_ _ T _ _ _ ?
(1) F-1 (2) K

.c
(3) @- (4) --
(2) Q _ Q
_ H ?
(1) H ja
(2) V
de
(3) (4)
(3) QM _ _ O FIA _ _ _ ?
(1) L L S
ja

(2) Q L S
(3) L & S
.ri

(4) Q L
(4) _ W ?
w

(1) S (2) O
(3) L (4)
w

(5) _B W H ?
(1) L (2)
w

(3) _L (4) Q
(6) _ H ?
(1) I (2) L
(3) u _ (4)

~~~~~~~~~~~~~~~255~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(7) I _ h _ ?
(1) __ (2) <
(3) (4) OVW
(8) _ I i ?

om
(1) L (2) L
(3) _ (4) ..
(9) _ (@ L @L
L) F ?

.c
(1) _ (2)
(3) _ (4) _

(1) ja
(10) I_ II H * _ ?
(2) v
de
(3) (4) _
(11) _ @ @ I ?
(1) { (Xe) (2) (Ra)
ja

(3) M (P4) (4) (H)


(12) H V _ ?
.ri

(1) 26 Q, 1930 (2) 26 L, 1930


(3) 15 V, 1930 (4) H S
w

(13) Q U _H _ W F
_ T ?
w

(1) E - 370 (2) E - 352


(3) E - 356 (4) E - 360
w

(14) _ H V. _ _ _
_ ?
(1) (2) C H
(3) V (4) IC

~~~~~~~~~~~~~~~256
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(15) _ _
_ ?
(1) 50 (2) 150
(3) 100 (4) 200

om
(16) _ I _ ?
(1) .. 1906 (2) .. 1917
(3) .. 1915 (4) .. 1923
(17) _H _H ?

.c
(1) 44 (2) 42
(3) 93 (4) 56

(1) W
ja
(18) . S WH L ?
(2)
de
(3) Z (4) H S
(19) _ F_ _ ?
(1) _ (2) K
ja

(3) V (4) . _
(20) (TRAI) _ SMS
.ri

?
(1) 500 (2) 100
w

(3) 50 (4) 200


(21) ?
w

(1) (2) ...


w

(3) (4)
(22) C ?
(1) (2)
(3) t (4) _{

~~~~~~~~~~~~~~~257~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(23) V V ?
(1) S-_ (2) _-
(3) _-H (4) S-
(24) r K @_ ?

om
(1) _ (2)
(3) (4) L
(25) k H_ { ?
(1) (2)

.c
(3) (4) V
(26) S L
_ H ?
(1) ja
(2)
de
(3) V _B (4)
(27) _ H ?
(1) (2)
ja

(3) . (4) . .
(28) _ _ H.........
.ri

(1) a (2) L
(3) < (4)
w

(29) L V W H_ I
?
w

(1) (2)
(3) (4) ...
w

(30) V h _ ,
h S ?
(1) (2) _C
(3) _ (4) L_C

~~~~~~~~~~~~~~~258
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(31) _ _, _ BL_ H ?
(1) (2) @V
(3) (4)
(32) _V C

om
_ H ?
(1) (2) {
(3) SV (4) U
(33) _ I_

.c
_ V _ V
_ H ?
(1) F Z _
(3) S _ ja (2)
(4)
de
(34) L K V h _ H ?
(1) . . (2) V
(3) { (4)
ja

(35) A h _ H ?
(1) O (2) L
.ri

(3) . . (4) H S
(36) _ _ V _ H ?
w

(1) _ (2) _ _
(3) VS _ (4) C
w

(37) i w k QI
H ?
w

(1) (2) SV
(3) U (4)
(38) F 2 1/3 P Tk ?
(1) (2) 2 (3) 3 (4) 5

~~~~~~~~~~~~~~~259~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(39) _ ?
(1) (2)
(3) (4) M
(40) { _ ?

om
(1) (2) _
(3) H (4)
(41) VoB{ L ?
(1) , 1773 (2) L @, 1784

.c
(3) @, 1813 (4) @, 1853
(42) / V _

ja
_H , V L
_ ?
de
(1) L (2) M
(3) (4) V_h , 1947
(43) _ _ H K Z ?
ja

(1) _ H (2) >_ H


(3) _ H (4) _ H
.ri

(44)
_ h I_ ?
(1) _ (2) _B_
w

(3) _ (4) wH_


(45) _ < H_ <_ _ _ ?
w

(1) S (2)
(3) _ (4)
w

(46) ZH _ _ ?
(1) (2)
(3) (4)

~~~~~~~~~~~~~~~260
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(47) Q >
_H_ _ ?
(1) L _H (2) _H
(3) _H (4) V_ _H

om
(48) _H_ E W ?
(1) 395, 8 (2) 365, 10
(3) 395, 10 (4) 365, 10
(49) _ _H E_

.c
_ ?
(1) E-14 (2) E-15
(3) E-16
ja
(4) E-17
(50) _H
de
(High Court) E _ ?
(1) E-218 (2) E-226
(3) E-52 (4) E-80
ja
.ri
w
w

(47) 3 (48)1 (49) 3 (50)2


(39) 2 (40) 4 (41) 1 (42) 4 (43) 3 (44) 3 (45) 4 (46) 4
w

(30) 4 (31) 2 (32) 4 (33) 2 (34) 1 (35) 1 (36) 4 (37) 4 (38) 2


(21) 4 (22) 3 (23) 3 (24) 1 (25) 1 (26) 3 (27) 2 (28) 2 (29) 2
(12) 2 (13) 1 (14) 2 (15) 3 (16) 1 (17) 2 (18) 3 (19) 3 (20) 2
(1) 2 (2) 2 (3) 3 (4) 3 (5) 1 (6) 1 (7) 3 (8) 4 (9) 4 (10) 4 (11) 4

~~~~~~~~~~~~~~~261~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[42]

om
(1) _W L { _ hH L
Cu _ L ?
(1) .... L (2) v U L

.c
(3) @ L (4) . ... L
(2) H o I \_ o_

, ?
(1) @
ja
H - _ _ Z w

(2) @
de
(3) ..@ (4) @
(3) . l 2012 W H _
ja

Hi _ w ?
(1) l (2) |
(3) <L (4) . . z
.ri

(4) k F S @ _
_ H ...
w

(1) H * _
(2) _ H
w

(3) V Y
(4) LZ H
w

(5) i V ?
(1) w. 7 (2) w. 4
(3) w. 5 (4) w. 2

~~~~~~~~~~~~~~~262
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(6) _ 4-G k o w ?
(1) (2) Q
(3) (4)
(7) __ H C @

om
L ?
(1) (2)
(3) . . . (4) L
(8) @ _ _ S ?

.c
(1) V{L (2) _
(3) (4)
(9) M-22- _ ?
(1) (2) ja
de
(3) (4) L _ _ _ L
(10) -220 _ ?
(1) (2) Zh_ H
ja

(3) QM (4) _ i _ L
(11) k_ F A_h _ H ?
.ri

(1) H (2) H
(3) (4)
w

(12) S F_ ?
(1) _ (2) V
w

(3) H (4)
(13) F_ S
w

_ ?
(1) L (2)
(3) B H
(4)

~~~~~~~~~~~~~~~263~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(14) _
?
(1) 98.60 \_ (2) 1000 \_
(3) 98.60 (4) 99.00

om
(15) _ T@ ?
(1) (2) _ _I
(3) (4)
(16) { _ ?

.c
(1) (2)
(3) _ (4) _
ja
(17) , H ...
(1)
de
(2) _
(3) ,
(4) S .
ja

(18) _ L _ _ ... _^
?
.ri

(1) 51% (2)49% (3) 100% (4) 50 %


(19) I _ S ?
(1) (2) _
w

(3) ^ (4) L
(20) _ L@ _ _ ?
w

(1) H (2) M
(3) | (4)
w

(21) h A _
?
(1) (2) _
(3) \ (4) L

~~~~~~~~~~~~~~~264
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(22) _ H i ?
(1) (2) LV
(3) _ (4)
(23) W r_ _ V H ?
(1) (2)

om
(3) . . . (4)
(24) L _ _
_ ?
(1) (2)

.c
(3) (4) h
(25) V ?
(1)
(3) ja
(2) . . .
(4)
de
(26) S L _ H ?
(1) { (2) . L
(3) Q S (4)
ja

(27) H_ -1 ( -1)_ L_
V * ?
(1) l (2) Q
.ri

(3) S (4) |
(28) _ , ?
w

(1) (2) _
(3) (4) _<
w

(29) _ _ _ H ?
(1) w (2)
w

(3) (4)
(30) O _ ?
(1) S (2)
(3) V (4)

~~~~~~~~~~~~~~~265~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(31) _ S L \ ?
(1) (2)
(3) L (4) S
(32) _ S L \ ?
(1) VS_ (2)

om
(3) { (4) ZH WH
(33) A_h F _ , F H _
?
(1) A_h (2) W

.c
(3) KZ, (4) A L
(34) Q <L _ ?
(1) . .
(3) QS
ja(2) V
(4) H
de
(35) 2014_ L-20 r_
?
(1) 16 (2) 12 (3) 10 (4) 14
ja

(36) _ { _ _ ?
(1) VL L (2) H_ _h
.ri

(3) { L L (4) H W L
w
w

(31) 4 (32) 4 (33) 4 (34) 3 (35) 1 (36) 3


w

(24) 2 (25) 1 (26) 2 (27) 1 (28) 3 (29) 3 (30) 1


(17) 1 (18) 3 (19) 3 (20) 2 (21) 4 (22) 4 (23) 4
(12) 4 (13) 2 (14) 1 (15) 2 (16) 3
(1) 2 (2) 2 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 4 (7) 4 (8) 4 (9) 3 (10) 3 (11) 2

~~~~~~~~~~~~~~~266
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~