You are on page 1of 4

1o

1
:
x(m)

20

10
t(s)
0 5 10 15 20 25 30 35

-10

-20
1. :
a. 0 15s
b. 15 25s
c. 25 35s
2. .

2
m1=1Kg m2=2Kg .
t0=0, m1 , m2 2=20m/s.
m2:
1. , .
2. .

3
A2
1. Pascal F2 = F1 ,
A1
, 1 2
.
2.
.

4
R1=5, R2=1, R3=7 R4=3.
1. V, V=10V
2. V, V=27V.

2o
1

1. m.
:
a. F=F
b. F=F/2
c. F=2F
d. F=F/4
2. m1=2Kg m2=4Kg F=10N.
:
e. 1=22
f. 1=2/2
g. 1=2
h. 1=42
3. m1=2m2
, 1 2 .
1=22 :
i. F1=F2/2
j. F1=4F2
k. F1=2F2
l. F1=3F2
4. 2 100
1,
:
m. 2=21
n. 2=1001
o. 2=501
p. 2=2001
5. :
q. Kgm2/s
r. Kg2m/s2
s. Ns
t. Kgm2/s2

2
1. 1atm100KPa,
13600Kg/m3 g=9,8m/s2.
2.
.

3
h=180m . g=10m/s2,
:
1. .
2.
;

4
m1=2m2 . t0=0s
F . x, :
1.
2.
3.
4.

1
1.d 2. a 3. c 4. b 5. d
2
1. 1m
.
.


76cm 76cm
.


, .
Patm
:
Patm=P
kg m
Patm = 13600 3 9,8 2 0,76m
m s
P= d g h
Patm = 101293Pa 100000 Pa = 100kPa
1atm100kPa.
2.
, W.
A = d g V . W=m.g
d g V . m . g
d V . m . , m . = d . V .
d V . d . V .
d d .

3
. .

g=10m/s2.

x 1 2
x = gt = g t
2
h

1
1. t=2s : x = 10m / s 2 (2 s ) x = 5m / s 2 4 s 2 x = 20m
2

2
m
= 10 2 s = 20m / s
s
t=2s 20m
=20m/s.
2. x=h=180m
1 2h 2 180m
h = gt 2 t = t = t = 6s
2 g 10m / s 2
:
m
= 10 6 s = 60m / s
s
6s =60m/s.

4
F F
1. m1 a1 = m2 a 2 = .
m1 m2
F
a m m
1 = 1 = 2 , m1=2m2
a2 F m1
m2
a m a 1 a
1 = 2 1 = a1 = 2
a 2 2m 2 a2 2 2

1 2 1
2. x = a1t1 x = a 2 t 22
2 2
a2 = 2 a1
1 1
a1t12 = a 2 t 22 a1t12 = a 2 t 22 a1t12 = 2a1t 22 t1 = 2t 2
2 2

3. 1 = 1t1 2 = 2 t 2
:
2
2t 2
1 1t1 2
= 1 = 2 1 =
2 2t2 2 2t 2 2 2

1 1
4. E k1 = m112 E k 2 = m2 22
2 2
:
2
E k1 m112 2m2 2 2
= = = 2 = 1 E k1 = E k 2

E k 2 m2 22 m2 2 4