I

B:::

name",,,, ALLAH. ol l,iss.wi

t

the yietde,

h rhe

///usr,i)
if,f,'

Most Mercilul.

JESUS'FATHEffi?

Who Was

tc#4i+

rtt5'6&

IF lb

l*

$/ FI sl
EDtTtoN #175.

*r..!l
L

.!-,+51 -6 -r^-J-t
V)

,i,trSl dl

a-

-r^.ll

4iiJr^51 .i,t

* -r^lt <iir-nst iit x -r^J-l .IJJ5'1"{ir]

i..
G

t

t >E d' at Fd <l!
5'

r I.-.
G

!i'.

u
B.-

6 r

l:ii!

(tw

f^t-F -"J i?= ESILal
(h?

v!; >/71

L
B

g.-

t

T q>F u
=-;?:
--JJ-

-

t

- | =t >-: a -.>h ; (-zr
*i>2
^-z-\

!.(-

t
ts
o

u
t+rri:r{!I,$

.^-7-Y

v?

t
(.-

r

F

= >=
= :
-l -

.-4

?r >.!^-

w
k**, €,1

ffi
:::l&t

$iii

ae€

(. f^

t t

Y-

8P
!J

E-. o9

Er:7
A)

er
e
E

HgE

2i 9r
:!,

sEi o-c/)
rPtn

@:E^ =Fg

':

$ I G\o
x

I

?;=
=a

€E !r!
oh
o\j rt
FI l. t
S

ug> I^v

FB P3

-<

\L I11 o Gi € sl -t o FI

a e€ q)
ti

Fl

od
(!6 O=

?>>: ;'r6 l-(.
{o =: = o= d= Ob

<Se q

9: *

)

fi fr
o1)

m

>o oc

o z o
F

It

Fl E

{
Fl

SS3

R

vt

*:"R

q

o z

2F t rg X FE z ri It
ah

FT au)
L2
U'

tr

It

qz

3z

E23 3< Dr.
FY' t1
:ri !*.
! tJ

I FiE

<48

o o rl o z

tr

z .l

vt

o at
Cr

z o
F (t)
.€
tat

n9
E2

' i.t

S;F E EXi E
H:d 'xk
E,R

v)
ah

EI

F

rl l! F t!
E!

s o { F
(\
4 fa-

k8 .:x

z Fl F! z Fi
a)

o o

F {\
'!

\ s

k"
t! f.\ HX

>E 3E

qgf nffl E 3r =ggr
P

t,c)

e.i

=H

i. 3.o oa:i f

Hv

>ofrt +

rFFgi-g

-Y6ril

a ii -l

E*

3-"E-L
d
H?

i€3;igg qe
i.xo9'FO c)^i' :NOc N=t:i5 <@@t (D!l": XN r

s'Ai
r "u;: r-_i
o=

i,u=* Ha;i ;S*! eciF 3'-= a*6': i=Ai N"iE F 6- e $FFq ' i?€ o a-e Y>-.
Eag
gfl.?
o.D

at\

F'9s'- o. E cotD toa E +e€ F ? e' o id-:'.<
l-l z { li s

zv
-l
lr,
+

99

to
t(

3 ^ }3='<o E H-1;3e a g.- o x gT59Z == = >o.

o

9l'sEFf+
5 6l- yl- "

F

G t,

"rEF $se ;q. +:_f R-{ .66 f= i .' = g Tg EE; sg.e 6E;
v9^J

Frg " +E
5D (! i-:=

-': :: -a) -- o E

=. L

ot !i rri 9, -l

,-

3.e"a:'=
rr

\ o s Fi

8ls 3 a:
*v

E

"l ^F

iE;€ e i A !ei< o0Q<=: XI *1i *
Y,e r: ^. = {AF' :k < {rJ io = i D v; 50a o o

$iiF

H o o'

j

a(D

z

(t \t
'!

ND

c, rd

i=!

F ?D =

l; s

3q* T-

F =q

oUH 240 lrJA>

7z "z
F.l

o;

H'e'E"

3H':+3$ E peA; r
x.X 5 P(Ji =-=A (D }:

g;fi

4 ;i+rBt

HagE;;

a N: 'J! F :2 (\ *tu
F,

b

i iiilil;i

gii;

U

o_ ###BOT_TEXT###lt;
h\.

..c.O
:-.

hR

.E i'''=F*-'vsi,

tr

H \)b Fa

ta OFr

s:
.i
h<

I!X
ki t:'
L-1" lrt

F3

c4C.)

E

xr
'lta

FilFlsi!iiiiE3'iiglgElgiiiF

s! iit \= flN t\d
:> . \]
^b Ynr

tsrE

{ s s
s !a
(!

"q.: Sl:
tr

t: s (!
s

-$'

r9
! t\

gFiiiiis'iEt'iiliiiffEiEtg

3;
f.lu
\cll

t'i 6;f
9.,"

q

E
U2

sr* 7
Bry*
U

ga€tg*cEfl5bi

{:: bO
!

lfl
FT

iiiIiii$ilii
$Esiliiil5ii
$$i'$$sis:sr ; [:]1Ss$:":

?

= o

3

{ U
o rq
q)

l%
E'ffi
E-l
r*-

\i

d s %
:r::

-rl'. I

)
:l

$ E

-\
Sir

\ s

It

>' li

iiiTgFti$ii

###BOT_TEXT### o {

z z ZZ -"* rl

s
'",,

-$

'=.

t,

t***

il;s;ills*

iggiiigii

------

!..)

oi. SG \i
sr
't g'(!

I

\oo

\^
vq;

:. \l }G

s
s s 4a =
(\

t\

-\
5

Oo

t\)
I

I

\o

\
I

'l'J

\ \ \ l{
I

t\

\o

: s
(\
V1

3

i xiiili:E il: F$Ffi't i Ei iii F
:3:
?:e; \:e-:6{ Iil b-nxntr i i-i

ra.

iEtE

F
G
'!

\

N t\)
N.)

S{

$ 'si i
S

iglliliiiFEr
3g;fifligg3
e

},

p

p

F

P!'

'g

"luEE,E

E"E3

iFI[i lililli

s
(l

\ s
$

EEEEEEEg"E'Eiillilillll E

u

Z

3*:;tiiilll
I

s:5##
ale$si

I

! 3:: gi;:

Ft gAY il*

lFF Hs! F B$E= eER F:B

r

F!^igr

E;;ie; gi I;Ex
#EFE ffi Esi:
;EY;E
*FEts

i'

i ffi re5
v.r,*r

,;F

H?g HE' i 5Ei EEf; 7
Z
tel

=;F
E

i=ffi E;E sB= *aFo
' r.llxD @<
E!

*fr:isi i; ;;sE;' Eg ii!
>EroocEo

'

- gg *:Is :;RF si
Fro.

8;g a=s x i 538 FAE r z gEL EZE
F

n">ad
vt
t:

TzrltE z?ir coF Fl

E
o

-

s = 4
Q v,

R Fx

i*r:

; iP

s*#ff F !5I
TFggF+
F#

ss9 ':. ='; t'r =E "siEg ou
ilr v oztu\ Frtl gX
r4

E:?

H

F

at
t

3< \rrr Eg ?: t?
\/

sfi tgu lF uE Dr Lt L. UP
I/

83 EE xH l,t i'i
r

\o3 , EJ-l

|-.5l OP {+.

ih5 \oF\ ti=

s
(\
.N

il

Srnll
\J{(,

!

lrH

EE Ft

{

t5

;;{.

.s
F

o

!sr_

rcji

*j

lrJ

F
s h> Its-iu

B >E3 = o 29-9. -

E:ta
e HE

: RE R -S (!
=-

€ s:

+ *r* *iigii Iii 9:
iqr

!
rq

qe

{ $};i
s

l{ i$ E; i*ss
Crr to'
l{r :I'

$$; I ;Fr lr

' *tl kl *! SeFFig
^.\
c.\ -r
.t

'Li

s'\

t<

h

SF= 3 "'b**

tr)

R
F.

;glillgi$
,fr

&l r\ lr
rL

ililiEga i;:t qg=F
R
Fr

33rl b
E

8:
g\G

=
h

t B3-q
s.l+R

iien;i :i FlHl = ;> gg-l
zf,;
riF'sE'

a3 F 'c-\

h

;!.,: k f; : -ei L lE;' '(' -q: tr't H ts ll: .-. \ R b ie"i s'I-- u h tr!er--\i

=Eae ;rxt 1I ,Fi

\is .ls-'!i

.r'l 't --t

O

b

a
X

H

Ei l\ r< 2 { lJ s tsi S=.* F o
= s
(\
E

fi fr' !t.r.

tr :

$iE *

!Fs:

Ellrglsi
iu bH

rd'F iv $s
-i.e. F

t\ ;7?,7i1 ! I c.\ t"- oi'rx
F

B.' t( 1r

: $E i ;iiF :P 9
'g:

tEEt t,if,' s O?:l(Cr:

= ; s
G

*

H.L"

Fig$Ei

iil

*

! EFE 'esiF

f{I
G-,.'G.

F

A

>XR= EHgT

ffiH

Orr g3
U

rs
il

fi+33n
^rF+LU

,4

.49

s$ FiEei o q3$dF
iri:lD o
A)

O:r Z{r

x'

= =.-

3! 3 .+ o

\
F
G.

0'\.3
;::h.I L
=..<

t'l;.!

s
ts-

[r i

g

F

;sH $il o =) ooy.5Ut 0=
aO -O '1 a1<
-I
E

aI
5:{
16a E8 O(a

o

'o

H*

sl3 B +93il3 o<>= vrd l* L
FH$H

\=o

$*c:H Bg gs*Ef t5o otr
g< q, +o +*O a Eiito;i =+i$ s8
.D*

g$lFtEsi irg sssss E 11.8=H +=':5 SS$sI E'i
;tr.! .ii=(!

rtil$d

FnF

E!i9 ! -loQ

g[$FlHEE 3r1 $H

=+t"is-rii"

isHl
:#
N

'$*Ei

F

$$-i$,lgliIillg
$t FE i:rF3i9$1 q g: :3iistqFi s

{B *tr

<ooLt o6'E

gi;r nE ;'8.
r d
a5 (aOoO
(D

{*$

F g 5

7= oo

!iE* it
2€

+i

ii==FrFi+

6

s
G

E

tlo

=; E
:!

(! '!

r
EEsFi gfd
!r?g'* i'E * ^' a:i F *91 p idxaFJ': 6)o g i+F; gF:g'9 = Fs SE" ;g; F=3 q -5'r E: E
t

h

-*IFE *3H | -4
>*gE
/u6'@D-

=^ 6t
IE L= ?;

ra
o t

vi

=9r FE Ia&
g

I a

F g

-l
z
LF i-i-=-=6\

E

lrg 3 f +F ;:3F F*"# gs.r= -61' j---q
5e=-

5'f :

+er =.F

.;'F
Z"td
+-lD ::

'

L.,,

5

:

-E cE
* i F =

d

F 59/-?t= =.
f-e-t-il-.-i

----=-=-E---_-.= G
3 ,{

,?',

3

;

rA E
6 lr: cf DI

EB D9acialr ; E.='ci-

-l r:'a/

3; *q
r:Yq1 *6 r
JiEt

drH 5p= 5 f: cr &s. { :- B

fg' 3--=

zl7
Cr -l
I

ur; -i r ?ig$ Fr

a5:F .'P=,^
oYn!' ;'<o;;6 E-r^t
=q o o G O = -

| al
rl
l^

r

l+E

I )t ----JliE-3? ' ..'

Tl dl;l
I! I

Eno I = i?r i El I
ill llfl. tl ! | l=o 9,-I ; =l
E

+ :i 4 S I I ^ Es .,4----'1 ?-_-=Z-E'- . i J =-x i. =,./'

5 e;llS' [
g
6

e ']
-s
t--E

lo t -=

I

(.)

"-

q> -

z z o

Itt

I

I

F

g-g-1
9*
5-6

=

EV

! ' r9,-D

5:; oo.
F9. v L

EIiE:J oE
=-1t -.e5 g3 rI

1t

96
--

t

:=;'

!

oo

s = s
F

{

.f'

r

o
F

; s
(l

>

H

F''.9 tog HF-@

t

g

!se{ g!'fi g'
=tD g.<

€i$ FF:: iilfAF EE igr; .c3'- r;"33.His .rElieE

rP+= ?h j-o =@^ 6:a)
c0

r';38 lD.< 5 e =l o r o a

9135E,

€ >f,* 3 - 7r
{ Ua, = s ga

i! FD=23
- ri
X
,.b.-

FP

ri-l= I Et 7(e;6

=pgrd
<l o6i t, Po55

;,:i1 F=a;;r:g: :s'=€3;: siSi H**Sigili *;iFlq; rsE 3i*:;ii5; i;1;ii
z
z

ii*i 'etlei+ii: ai;; lii

-l< r'e = Y

a
CD

:oa 3 ()
;,. s =tD oo:
o =N $;r

: Ifo'EgPla= j' :eE Fl?r 13 3 ::tE;=93 E 3, a E:

7 :LB-oociF.9

- ;Fa*38"=di=
:r'Jb,

F:;Ic s€ i* = giEErlSa::
= o
s
V)

f;d-o;''<Bd

-Fco c0v d'd otrE =

: o =

! "€ Fe'F9 s' =--Po =rf'o gi-;>r!3:.39'

G

b

i'!r

oL.
=

o a X (t: XNo :i =doq ='.<
=r

5:< oXo

Aa9 o
=tr

e

^:F= oX=.6J4 aii o o5'^' ='-^Y

pI
;6

E. s li =g o >E 3
qz-== El-t
a

Z =' a v':.<_-.d'l-ots a= c'Fl'- i;33r; o 9-. E -'F = =F

a; + o-A)

3 $-i5g=iic;; e $ iiiF€ 3ll;
.. -i -a -? or.< a.!pr4
=(<
-€ (D

\ s
(\
.N

^ =-' ;o =

*Higd = r '< !E'

or

.i

5 f.o o^ cho tD5<
rh-=qb s

7 i:

5ii r =!7.i"
rP D ah

=g <Fi

3 9* 3 $r5 -i!e tr = 6-461

o,:iO

: assB =lFlA. =; o ='i = R i'ola "* FiEIH Fir :: d,5' -A + xaa
f,-.q= X o = -5 O h O .-'r(Xl -(D
O

rlE i;.1*

zo >/ F'F E q
-f-

nllgigilirgl

Fx.H s

iii *
H=a
f o-

>.: oe i'

Iir
H"F
EE.A
s
tr = 4
G

tra vt

E

L<& ua6

3

li

Eii 5u9
H
6'(D € a F'c, 30

s
6 \l

t,

ujB H Yd e {=l E'E $O

+r
A)

ns

iiglffi

;s

3+p tro=
E+d
V -(! TOq oa(D:J

rl S;s*
HEl3ii

,iislilin$igit=lll*Ilillilp
= o
=
s =
(! t:

r, 6 ;i ii*r Fli fili! 9Fti
Tel

';i iirElF;:ssI ri fl :
s

\ s
S! G '!

;i sii asE lg* tl I *; ri lii FlF ;:i BF) a ;E itE. i*z 'qFrH
a.
-l r 9a otn.b

s$

5<
=3 89. trA' Ro >q Ub
!

E i i[l: r 1F !Eil:lr=,::=s==
:|i
l'':-

lli+ ri _= FI=[:lAll;l:: $ r rR.." i e liii '!': fi lssrril*:ilsi ss, ;i=i- 5 3r 5l-sPSii!:i;EFi'ti
E
i::
,Fi€,

=l' slli:llFlllll!

Q; PE o6
ttsd
EE

€" \^ A\j
lq

Id

yv
A'

x o
!

a
I'J

s

{
|! 4 >j

(}

?
A

!, n

e.ir:$lillslEliisl:ll$H \ = lF= 's' :
,r
3

o
C2a

B X

o
c, G
'!

{ !9
t,

{

(D

iil:nFllllsiliiiiElii$$
-

! !
U

o
@

.'
d

^ "

r\J

,. *l ''u7

gsigr EIi
s
E

r F *R:+5i
3 tl
o
F >R 3e-3tr* =R F..i. .-9
\

SiSj Sys

o i'*Stia R, !.rk s :i- (\-.s F (! s-: erler.Er
(!

lilqilllilll.t IciEIiE'I3I
lii*,$Eiiiilll$$

ll;ffillllElsgE
;
d > o

{ F
.! 4 t F (! i

d $ l:**'$ €. *'5l i
.t F s**E
a

;

s

i *i:s : s*xs I reFs$
* k
s

F F.s a.s.

FSi'r3s

ii$lEliiii iliHFIIiIIIi$$ E et*; iri
E

Effis Ei $-: *i llii!|l isFi; a;; Fx: l: H ggIaiEg $|i[$3ii$i$ig sS! .[, ! ;tE FE:cse, s[=EE; he'e 'E: s qFiilHE; ;iaH€ -;gSi
;glai*uee#Ers ,'''*iliFffii
B

,

,:

o
F 4
G

**'i*

F;i*F

ffiIffi FEE li

iggil

s illlii '$i ll #
UE;

F*;

iI= i*i

F *iEil'u E ei;1llf lliF1lgpl{i
ggglii

lt

\ F

G

>

l;li==*i;:se

'\
i

I

lgiilillia$

ryAS

3

;r s:iii:li g€
g

EAEL 3 Eltr, iEEil F

3F o, o =o x'a'E
5r(D A oO --

E lr,'<

i

3F iii=is!= t R=I

r

E:iEiiss '=i$iF:E

.' j6 Fo+ zp. o {t;, t str .; -6
D,
-JA,
=:

3

u-

s
E
G
%.

? *itigEl;
::

IiiEIEEli:iaEgIiEEI
$ leiiF

'i

EEJ ghro

iFo

?r giea

g5;sE !Hq 'rrF 6

>tra Ff

a)

\ s
(\
'!

giEiFFiF
:

iIiIF:IE
s a

iEili : [lglil ulFiE fiti t iirE: :'1*i
as;a

aE3 :-F u'
H(D
nS

!EE :tE o 6'h 3Fs
ln'

:;3a;i ;i;* H2;i;
f.

tsu

;Eii
FrEs

Bg Hq
Fa
FP

:< i>.

i; gi e sia: sa: 6 [i ai 3 lrgs u;i 62'-V iF b r._€

ifli .'r ii gr gi ieiE ;?E !3 !F rPEur
U_ .tf bd,r-=l 9t

=: =i .c-

t= 3,[., il" ='La3" fr*t
i+af
?*g

g::1=:ir

sIgFiE:E

EF

\*i

i!,
c_,

;. EE

qSi:{; :*:iEi!
x3sE8=;

;i \_"

/.\ 'f IJ (.\
t-,;

t i5le3n .\.'' F ; \xt:s3 l.' ; ):, .\==-;
^ X 3 i B R
q

F;:*sri:' ;i F<S5:i
tl:UES
4:l
(L

BS;;S*

e3
ES

,.[-,,$?

ESi:E:;
pE:psS!

k't

E'3: I Fi*-: =

,i'
cnI

e-

t,

.F[

; g*1i *i 3 ; Fg;: Bi =ffi ! ?ri t "'J '.' iii Fi
FA

!F;i:P$

^ ' 3 =i=*B ',i rc-r F l:til R<ii: Eii',.: i ER;:il ri',\: s u"i=!
>f.r>\O

G

b h-

\
'!

".L,

ES:*lli
I*i$RF!

t,

o \

!I-ap
\c.*lo\

,gr,),: l-''!'.
*,=)

G

R .'1

o ,Z\ .]Fl- \
F

!: 1,:

c-'

L.i

:i"[\ F :i:Eg 'Li*,.t-.- : € :{R€3
t u
S: S S: c-' 't:I

"{b<<

i u

s

Fg *r€

3g
Fo tt

ieiErFf

; ir

[$

Iallgliillllli ;f.€r ia
rt.
0-

EEE Fln

tl

FiEliiil EEii[ii
"U a

^FFE -I<HZ

EiE

EF I d ,F* g oa E
5d
ori
f-c ET

i+

:;=i 3 F [8 j prFE
;F F c o

E6I = q"t 6
Ee. t :o \,
-o

r 5'FFT ,oo

I

i g3
lil
\o

I

oo

Ei

i IEE 'FiEH 3I;

i gsl l't IisrFi il;E
N :.3 13,2

1[ o't
-t

T
Ir O

E

ir

F
o

11 !?E rtE se
I

=lrrr
tos d
" !0 ?\
D ',S s 56 L6

t

i*i

,i',3 3f Fg€fl :ilfTsEi :

B

3 F;i1;i=?zg +r r:Ss E; eq €
#E

{
CD

x Ss { r5 *z 9^R o HFO {rR
-

5:

rfiB o ?thEt o

433
ll

ze

3d

\t

S.

oG
5b

OO

$

5 i'
lr

t s;E \rJ 6' >-X =d i:r
8. *Hf; 2a
-iE .\,F

Z-rY 'J,

>:r
o
@ 3lr o 3= tl arts
G

o
E aa
u,

a E^:
FVD -A--

Ei= z aY\-' ?

{

E

trG

IEFs
5i

il$iilEEggglliiii'*$i
I; '{
f,*

^: L^* a? n R -E'o h-. 9- h, rD o Z3,ti o5 b
E3

> F
\

E ca-

-F)

ER i i;ia; i;Aii b\ ;
I.Eg sqlag B;

il feieiE*lgl ; tri Fi ;g€3if;gsa I k
s
F

1; h !:r
b;.
d ao

b

F RE: : ;

g
E

! s
l\ '!

ld
h

he
KD

le

dE. b E. k 23 H E o5 b r: rD oOQ t d
ziq

H ,.={ z E klE
.g

Ffrfr?
talF
(J

H
i

^z

16

:

g?
4

$ ;5 t E Od
U

Fl'E-t D'^

O

Z x Z

]

,2.

3
lat ?

e Fi o r'l 7
.)?Fj

gt,iFfi:i""
(J-v> 9.i4 'zA iEElxEl-:ar 'A )" *-ll)-

!!^> a> oz

z

=::;:3:= IL-D:ilr
5

-lIin Y<O ?C

>-Ea

sIlII$IIiiiiEEFF!
s
4 h

o<"
=24 Lx>

sla;i;EIt v FZ:6
>3- o;
EFFIP-P

*

Z-;
r'1 ,E

rt#ri:B
'*goPzi-'{
.',3
* \E

Yt>

:>u;lar'rr

2F7= Fi<Q i-F :>ofo:i. l|!Fdtz>Z
d

i=HEx:c 3s;J=ah d

iiassiF ;3:*l+Fl

'> 7=9 6z
h>)

(\ .l

4a

8E z
tal

oFi

Z FA

-rt
6U)

CF zB
't1!e.

-hg; E-i: c.RF '< l> hFg 9 od
2#3
ati

6rHg

iii t 95I I
rF

F E 9Eq= tiE;+i3li#TEE, F;ET t=F;Ef =E iiEi F m:: 'Ea"qEiE iFiF ii;ilEii E ss F;i
E:g gto=

f
3 o
h 4

Et;

ig -=E F

;9--E;

4i€lE.;5+**+ag 3

*
F

=rEF F -z 2=,> elui

Hs"H:og..'Eou..6

iel s gHg =rE X :r H'a
r1 D -.i

s :g E
F

f

erl
4

E3

*; Z g5?r€Ll€, ts
Fl

i*H 3aE
13 c9iq
+

IFF 5s:
3=i'e eg

E

i;

1 iE E s'
i

FF=
\

€ tr

(\
ca-

F

il

!;
-,,

s G

\ .

5'

!'

rB

-

\iv

e

e,gsn

TriF

s:$ig

i:itil $ t: air:i gl*

Ht €

iii ig;: rlEirr i;a11
i E=b! ;;
o

i

F' xi

q

E*s;;e[; :l g; e ; ? E gi,E: ;5 ' s;gii:;s

?i,ii;f

E

s :=s:: -s.L\ r
ieisr hfi i 'slo< 5l .,L
.itsE

Eil;i;:igafrg;g;;ieii;

s aa
a

[iFi

i

aair
Eil=

a

'!

\ :

:iE:S [i $,, *

riExe s iii;
.i

r igll

eE
EE

Z

z
tt F o

z
Da +rb
o
F 4
G
|JJ

YJF
FJ

>\ >a oV F>

\ s
G

3> >'g
zE
F rl ? F
(h

'$

z

: i E":='aH :L Fga13 sr*= gEFFFFgEEr E;'iiei"rsH};ilisi: F'*, l: ;1 ?*': B- L=t?-=s3T := suii:li-Fii s'
$
:

3 n,E?= iiEqfE ii:$!Fix H|H"$; B F 2;.P; #::;iE li:i:s*$ ir, I;liH ,, ,, h h i Z F*i iii3ir BgEitro;'i''i'-; E F e E H v E; I,eg:e rF;Q=!;t 5:rU, s; 2 7 ' g *; ;F:r:i i;iiis! ss;r a - e I "E. itYifg ;:rEi:t's[if; ! L b b a* ;;[$ii liSrss;?,r,ffi e3 ?>ti:\
crEEErli
rL
Ot

i ue
*q =' ;. 1 (D O

I

^

.=q

E.-'2

\

- h>,TLita\

-L-ru-

--

EE

;E ;alFi; ii:ii*Ei "[$.[:s

:. (!
4-

s

$

^€ ;r
!t> "oa 66

8"a

a7;)

c

di

=.^59>> Lq;#11
)Fqg.=a =p=rEOq

ffi

El 3l
e

; g€1 is.X; :[F tk. 3 i:e!e ; $s:siE 6 E =".2 iii$ ;:.8 H l;* iEEsi;i ' i5=!E!!gEt g:?i i:;:h B B:-ds 'r ? Aa E I ;i5 F e EgCg FEa ,E: Il;,tEx;Ei Ei IEEi€ F ;e rE6 E :ers sSS i biisi t lEza : Pfr'= e iixe FIF S oK=F b oeN z arqE \., 6 r'<rq
E
E

P 5aq*5e5 "== B g E i r _d FtE B E H rF
a *;

5 -,?.r r;n ;,fis isi . iili N->
i! o<

g 83lA g

r 3: EltEr :S F =_Ff;rr;; S[rl T ti g;riF R:;s
Hr=

rlg; g r1;3 x:!i ?e -= gn i sog$
e.34; t"is;ts ppla 'l'

i r.€; $! 3;;i F gi i
E

=CI{8 s5-r qEE s EF FF *E€.+; gial*Fl

-r

F .

EF i*n,

*;
a: tri

't

!FX;*Fr" rr r

g

q

(\

h q-

si;

E

\ tr
G
'!

rEr

I ;; Eg 6 ;&98

s:: ?l;i
:
e';F"F'

E

igr

i i ii q, ii5g;i giEf[i g e+ 5lr E= a=ie;r: i|'na;gi r F il ii; ie *sial*3 I;:;3E: :i i;
L
E$
I'i-':

C' ('

;T
Rlo

!9

!q

z
I

-!. rOr O\ i'f5

Ub
< !
tq

oc:' oo o* -z
(D
I

ll 5Fl

0

x o
rc
nt

HF9o.

il Et EEl El E [EliltE iil[iEE

@ .F*
s''

x

8

*:91 o i2 Sl'<
6g'g
3o ^o 3gb,g r 3"oB Soto F+Hh '- * X'e @o-o
@
6'

rP:

E

i EEIg*ig ! "t: i E'gF 1.t,:E:Et,:E;5:l;x I
EEE
F

gI

Flilili
g3'; 5.f

x o b
?

o

s q =
G
V1

o o

Fi

\
o x u, o >l
B

i###BOT_TEXT###lt;

a

t

p'o -E rJ -^11 o
h Y =t E^.:o
PN; = Ftr.

E
,

5i$

.i 55 qs E_: :l 9d
FE

i ;! $ llli;$ LliigEl i
e

I i; ig iisliiEiEia'E i gEEE; I5 3 ; =z* =
r
i*;e a;
d=ElE
5'!"34E

a E
A)

tr

\

!)

;aa;93x

HH

H .4

o o

\
R

o
!t !

!

o

o
o

caeF.:

!'=fu Xo-; S=.> Grl3 9""< I rr<
AEq

R" ,'L:"

'

c-i
6t

o x

tr

iEF

k'i

\
o z

fq

s

:$FE I trXPt =R: H El-) >

Eq:;

; "F5

i:lr -( {
nl-5
"i !

t-t.]2 !

Eln
;RT <u! E!
l\?
frj

s= :[grql Eli; ,. g !+[ ii- I i:i s H ;if: 7 1 F I ar$=EI:fl4 sli: €z iFI'i ;ll=ci ;i;1 qBErFaei'7 I =B e * ill 'Ji; ;r:i ag igg $ ?F i f i SF: t.'i q;q;iEiir ai u se;t ;; ct+ u sw?

! ii

F

F

i 3
<r 7?

F

4
G q

h

E

3R:

*rXA

tu{ FlcaE

A; ; EE!:&n I Fl=sri 5!3p:gE* c\ ''U{ {. x :060 F }*g i+il i€F; F; i :;'e
f-: U *'i; s !!r;.', ;r_: B +E -9+? -J "R oE;-' d- d^. 5X

o(o

g
F

G '$

\ :

gF
eE

n t'r

xt frrr

E-12 E ;n ir6 H ,9

!.aU

;'
7

*

H

x

iiii;lail$ii;iipi5is'ilisiigllEfu3F; sl
il ifgi

b
att

t\

o

o
h

a q
C4

{

Fl
l'r:

h %.

X o

>t

iiliiiiigiFligiiilliiiigiii:irF:

U

s
Q '!

V1

lllgiiliiliEiigigiliigilliiiilr
€+
!0(o

).r I

t$i $ i[ it

Elui ]

a)

e'ii=

Fi t Ei F iF qr Qss

(o(o $N

a
:l

gE€i*is
N \o

s$$$iF$$ 6;F F (c! iH[ E gR
E R

sg$Fgi$$tEiil$-$ a:;i€i.ggE$ilF$ gF$$;$ EEEgI$iF -E$[l*EieFE$ii

9o qO
t1'^=

Eilg "-EEl

.1 -lc

s o
n
4 t\
% qa.

is $ ,E i$ ;* E* vGis. $i i 6.s F9 $s* lE t igi I ig i$s+ $3i iis$ i:F T$*$ $F$ i R g c A6l: ti€iE$$ g +E i d !e FFs i g i
*il$ F
F
$

6RC'

I qg ca{ :gf.

\ s
(\
.'!

s

$
i'

E"3

;++

\

Ek(6 i '5-b d A-FS

,.=3 $ g Et ,g B

R
s

+$

$t

*
:-

s s n
h o

a

E €
o tr

,. i 5

g $ e3
FJ tr I jJ n'f, =L

I i d$ r! ]n *E b * Jf $; s I
(6
"$

i ts a s ; I
5'

g :il; * :; eFiiig .Ei'i
ii;i
F

; $;ls: H ii =iri;F
.{i:fi:

E?U

ggF g Fs
w') f/lHll
Frl

h 3:

e ! !%-b

:frrin:

\ i':

:

F'r
cz:

?

*r'
!

=\ 1
fq

"\tir.t ? it+!

={;!
=-o!
:r!*O U.rtCj\

- 3 Eo .l-' 3{RP= o5-5 ea I o -' a -.-3 0,e=EF
ito_

6 -o a

+vvq

='*3F J
+

a

+*

=.^ 95, gH
5.< 7.8
=

?
frl

-=:Jo<

FEFFg
=o
C) '

s=ll ':: F csiir3 :$r! Ii==qfr : l:I*sg rii; i*s:[; i.j! .;:'Pi 9 #==*E; 3sR R;;S

sEi: -: ca'

-i-

b
l-.1

g,; 8Ea+g 'd): DF<oX
AFE

TH 3. <rj3 o P x

r!

frl

' 6 R=

i-)='r>a
*- 6'e? '37r=.>
=

5

F !::s t:e q iiarr l it;ggf 1 FisS .f: fi F :SS; fi,ru ; IIEE=? 3
tr:

: i:rir;
rae3s9

5
b' 8 o oi

I
G

b ><h

h
hl

t

?
>l

EgH€:. v *- a

f:: ; c,l

\

i

t? !

r. I;;

!
f8l

-" ? !!*ltr \ !
a-

€*d
z<> ts!F

33r8.5 Hs >oB
Aa)a s
' 0)Ar* 5(D o.a !9F aA)0) o vro5< r @0q

-=o ^il Pr'-'N

3

=

14

fq

R

->th;>

Vj

EEirr i
s
O

arf o a-

-

hid\

^ (,:.oXF
=\FP5! 3 (}-vo:-

6 t

o A)
r ?

H

FB

=?!i>!b>\€rLrslca>,!-:

ST

F3FEFFF

t igi iliiiiliiiilli:liii F ,I iL' glx
rC' \P-lr \u, \P-lr

[i !l :i k\ lr-\ " h b: s
t'\

Ro /r >q
$

F

I-n

3

s o { F
G %.

,C, rC,

C-r ?

?rts lr rl-r lrrt IN $r. It lJ L.t qral LI t--t .f-. tP. ,f-.

i F F\B Fi I;, ?rl
f,r r-J ,&:+

O

O

s (t

s

ij

e O L.\ !i

,f.. L. Nrct

S.E

k (-*\

Gt trgt Lr

I
R R

!

tr :y O(Dr =6'

H

S.>XE

lgF: s i ?F gE EE 3 r8!> r:5ig6Fsfi E=3'If-;Z ;>; =O a=i - *iF- fti,io
o 9 !iT>{ u-o
^
=-tlDUo ts
9{Pi/-Ft

=<o

z (t

I

{

trt (t)

rl

1;5=-arHl *TNEzdz>uia, g.o;_3 i ..a o;'g=

>o Xi OX
rr1

*l -l

<ln E'u
-lt )ih

\fr Oc (t) ;
;ri

oo
\,,/

.'l .l

Fhfrl

tro>
a.
E.

rr,>E >c) X g qcaq uL <rrtrd< rrr < n l!ln:',
tri

8= oX
+Q o trl
-F Oo
ii' I

qa e3

4

F

(, qq;ils;l-,e ;eZ= PE E:
E

{ l8 ug^6 iu:. x2 gE l<>='-:al,--' rd
az
!, d

gE.

g<g rr, >a d F

ffi i''1 u)^ (t l)

EZ

dn az

c.e.D AAFJA
A

€'
6

eY;-lc,
-v

?F EHXE \J
F
?> FA

is
?
-

Iiltg sz 4il(,)a:
'!v
-D frq+3i u)
r

??arr> z XZ 6).

z >E 4

I

F<
O'l
Hrl

c>
ltV

z
,01!,
FU N [..)

;-lifi,z?-)
si -A-la )+t JP+F>

3 ,
z

i
(\
G

p.5:'6 Oq o X-tll cr__ >o9E 5 = A:5r(D JY-:v o \-

aaEa4*l'
; e;s$
P' r'.
@ ilo<Fh+

""'

lH

t- lntt{ # q> =n
g
o
!D

5'a

h
o

i X

t-t*-JQ
a

t-

qd i =o =i3 E * ??;H !8 oO-"=(D<Il

P o.9 !F^ -gFu:9=F * i B l.> =ts I * f 19 * >,*

lg; :*gIkE1. i:
O

g

Esa*

-9tr

rF PP
c-h rrF
.lt

;. ; 9;" I 1x3=i a3F F:"=- ; |r' i/i \ >rt >=:fz
F;

z!

F

x

,2 -7

-;o:.i Ch:
-lF'A-,

>6

:E

F

r

G.

E

r

:.:h I i{^3 t
OV*a aF(az e, l! r05
DlnY\l Z.-ts Fj

:2;Z

It z

'l E

V2

'lC -Z

o r0

z ,.1 o
tfr -l
lrl

lr,

P

F

trt

EsESFErigAESSgEts9

;aariifE ?ie-; l:3c
3€osis;:"4;QQl1s. F=F..F5.E3I*o&&[>>= -;'-=i 5l;t=73Eg3 =r3>- a
r ssss FgE

s

I

= iF-...=zV.la=:E-]Eo.r.' o ::E:6;.;8"9F _q1"; ar i a'_.5E * E 6;i.:. E E g€;E r: 3'+ " =F aF H F; E E:; ;3 *" ;.. *"; E.=€ i " = d< - 6 E. H H ?I FZzE 5.=Fg " * 3198
Y

[f :

i € =.
co

i
e

;3i8, A.pFt gq!"H' 1'1 rn =
i

5gs5 HEHHH

igczr I gu. rc"B
'I E 6

6F"A

q

"Xp
gGj

d;A? E ( F F
n F n F F F F n
2

n

+ .

273:22 AIE3g;=
(,\.i*

I
I

o

Fs

e,ggE=l{ffe=E:l=;*
* j

3?3i=-3& z!7e!2,
$ Fl .. ==.i'!, lD :i'+CD

E;'i3'oiEE a3.3:
'(

g6
'E-'.

!r F

er

[.
'.

.?Fi 2*i E EEE g ; e 31i; !;: i =3g ia= 3 e K q z lv:o 8- i .3,r, ; ^ a = z
;g 6
I
{

s: tiia* e e e e
B

E>€ a'tr
J='

oc6.4=!oo

=ei;B:
.65=c=

: g.-: ?:ci=.gF

I I

I

l=
I

i:r3A: eaa>15
D

a3$EEE

) t,f. ltr,r_ ;. , .t". r.' 'i - t' :Y: i.: I .[.
L r-.

F$.ll::' !i lt-t,u,
:l_..
'

'-Fi
"

'l''

L.,ll :ii
tr',t-i
,r:

:r s2 * toi3

;
I "

r

3 t:q '3! = 3>= i q = co
rro

6.:;€li $!=.]q
F+>E'= .:EL5
= -add 'iA18o
^.

-t

3

1€"

5er = ;7I-r g
5
=
I.H s 5'!-

n-3.

-a.7 rlil
6:.^1

fiq;?<

n U

ttL
n n n u t- \c

laiisE 3afi.1'"
;:E=EE <):vo<oa
i3ia"F

L t-\r.t-I I I I

X >"J
r^.o
U

P o. .< ;'+ o
iD5co

g

i:ittf;iig
5

; i

g

#5; ;;Easitii[5ait f ; iiii

i

v'tO OQ..'
1 t

tr

>o

; 3F:': $ i i

vYo

a ^; :u oi"
= oqio

O E

\ -

o -:' =:.1-

-t

-.<

;i; 1;;;3g I i I if lgiii lF iii; liii li iiFgii :l; 3E1TE*dr; : ic;3giF, :;: I lg5;g5i;q=
=ni
t'l'',ii.. I^ u
c-'
'C

i;

c,

5

z \
L! :!

?S-'i(

A v>

z E

5.i ss -.:
Fx

FA

=. F F tP-

ir

!L D*

E

!i

"6
A F

{^

6,

E'
h'

'i. cl c)n

o.a
c)

-t 5b

c,;j

v

$4.

gd'
$C hH

gH EG Gul
{. \;
o o 3 o
5'
E

i uiHl lk:Bltf
[T1E
T

d
o

)

^F:9 {o {(q
E€g il sj: 0
-r

ql

r.t

t t \

*P€ F
z A'c'

..r *t Sig
<i*l rlu ludY
NH

si
ttx

s
tr

= o = S
o \

r $E f rf
=glEir!

tl*i "NF
il
E
tr
a

lrl (t
(tt

N :b

2

o

€ rFt

D

* tr

\)
U
o
F
A,

$s$$$BliiiEE =U sE
zli g|hv

o h
* \

ft E

i$l;F[:$ $iF

'illili$*il !
FiiiiiE$i

o o i o F
F
€ \)

U

o

I

o

FC A (t
T

5

F.l

(t)

o

8 o
a

$EEs[llF

>?9$ Zo=o vE I u)

o^3 O V)6

5

F:A€
HVi

c)

LFgET HTiN6

-,

9-k .<Fr=
@

3 rde, o >g
o< r !i_rd T i

\oE

se 6O lt!
OQ

tJ .l N)O oeG .D

!, O?>Fl S e ltGStF

t'.,)

x;'i :
lct \;,-"
r!'t' i'6

^a{ !\r!

:

l>
<lo Ub
L O\P
trJ I

e<;3H A:
(D i

r9Y9 91-o
.<
rm

'!.d;'
og3
5 o-. r$a oX< s gH
-l

(Dtt
(!

st " I \o 3
!^s 'gtD

fn (a =sH*z F-q ANC-\ I' ','r x

i=!F:
l,: q

(9 JG

*0<o2 ^r 6 * 'r< =o E 6)=o -. :,; q a.il B
Lrr a f

>a 5P
I

b G
o

rU
A'

SElo

i cx!
Gvo

?pq

E;:

A

F6.
!e
E!

Scab: -

lt:

9',-"
rZ-r

iz \o

n"^aZ

Er *$ lrlq! H

-. U li o.5

o5

:<-c, oar:+

Ei;F :olQ
:i-;

fi-\ \.

'v-.!
l.c

i,r

2> ?z >!: e>
l- l. Z(n

Y
i\

iil
*Frb

(@)

fii

lsIH \o{ bfr, )\ h

{
G

?
A b

=et3
sB< i \) --

'Li

!g'\

?

-i-

:Xt'i ",FlZ

xra\l \ca O t-r zcd n1Z€

't,r
.?h

''fi ,Q-e

o x a4

'!

\

3ii
-FF\)

ciaF

Fr<

>

I o

p? =lJ

= = .9q ;xa-.
$-.4Lt

g;j
eoco
P r0-.

!r;YYo '<trs

€ 3'3 -'
1

-l

o\

* r: ;
s

<o=''o5 :' ot
FOF:l

36J tsTE? FFg F:l FaEi t'??

1r a
-o

v

;r >
3 3
= sts

b

zo o

;

s E; ocl
Y>:-5

' F'o'>i Fr= b
Jfe

tH ?
=
tr

z

u>

-< 5 3.;'g-< <^qaO

tl ir; :'^
,{F.v

iic
trj='

3 -- idg g o { >*
o. l5:'5 o oFe(D 5FE<o
F

tl: ==iF V*: EFiIsIi: n;F rsrl R..f s=[ -: s;a lpl rIi :i;i*l:i eri is F i:E '3E
-=i 6 6

isE $'E; ;s:

f t
(! h

F;" Fls) "G
I

t,

oo:46
-t

Pis N;J i"=3
F-

\it?

?

=Y
=.;'

o\

5 =' x" ot! EO
15 Jh

P>l F
c0 H A

iiiIIIII$$li
g*illi!$$!
;5Hiii3i in

\
'!

oU
H sD 5g

5r << 53 d
X'
^!/

o

2z
>
ltl

b'e F9 2& *-' ='e ^
ES ;@

"!

-> z= z>
q qJ a 6

-:t o
al

De

hd
? ,> iJ
(/)

€>
i.> +; <
oF
'fi

*

5

llg;.s!;gllilsr;'i1|ig;ili;gl;nl:
(, -t

iEI ;ui, Esr 3E i: i*ii i:alli! Ej sx: ,t, gE siia :iiiiii fi$ i r rgEilgi l;
;sFE
g

X;

= o

b
%-

lll x IElE l*i l! ii I:i;II $r I F$i Fi s'ffi91i ;t =? ix ili ss*qi; :$r, : Eiti
=EF

Eiis

\ (\ :

n3= E

1;1113

!; ili

;:E*sl

s

;i =re Egg

=l

lrr _

HHI3 r ! ;iis R F; F A sll ii:; $ *t ,ei leialiili FEii E i iii =; iiilii igi FFll r; : i[r n, ;if e3p; 'to s z rt **=?[*ir;: FF-: fl : =i Ft p ;d; *=i ,{" a i ;, ifa3;.g;=q pEri ,*i: ,I li9 *F5 i=il i 3 F=€=Eo=*Y luFr< }F L): '' ,###BOT_TEXT###gt; -fa' X:5

a

E *1ri31ii* ;liiiliEi

bK,!..

R

I il: ii *ri;

ii
o

E
l\

X,a

Pv

4
4 4 >t

or€+ i-:a=.

-*>

F=o
o-F9

-c\

l.'

EEi:E!h r.E! hs6
Pr -r<5
=-

i = i-u iE$ b, :E FFFI*$' *i i?= l-.i \ EEI r!$ \e, i t ?lliiaiaiE i= g ;':: iil
igE :S: 3i' -si
E

z = r.i : = = E

= 3

F.:i: FF:* L. i6 i!] iiigs;e*= FFls ,: =n silB "
_F
E

ig6'6.=?'=-_O

6rr

b*q-

N

--s)

'!

s-= iiEf;1ElE FEI ; ze=ataa5;
3
SFUei'

i it{ V
FtF

*-\ {!P{r

<

:

iiFsF
S"\x =Fi:i SEql*

$. ;: r.rt

li eia+li;i :sI R ;i
;

f EF 3gi:ila=
=+FEFH

H;E sE liil;iii
li-EE*ii
{ !
G 6r.

ii#E

i:;

c,15OUd

F€=SI
f5'tt'b?r> lrr >

6xE3l Fzxr -U fr: ts
a-H

Ft :>bcr,

.-

E:s

R

q \

-' b!frlx
i-tA\

qRsx

[*i<-'' +!^b r lrr \) Fr %g\-i

=:''F

t3>fr l-lr<ca

is: li ri iiEtuiltel $ 3 llilill iIE lslilillg i ri F ii; r9sb SE b eriilgE rn'-i u ilgEi:s Ri u
,r

FI r: i

EiiiiilE Iil
iilE

fi iiE#ffi}
S

\
(!

I

r=*g;H:"

*ngai;=

erE
l3[FEli::;n ^,8: H

fgF

i:tiFi:i:El Ei.s, E; ii;* iie,

si 3id€ irss HesrsrE ^.,. i=

Fs[iiii

si
o
b G q

(\
'!

\ F \

J "rb' A< 5

9 gF o< o

5i !\r
b||l< o.H

>'

F

E!FIliaFX+gE;$; a st-aH l;El IFBlB,

Rlge
s H.i ls

sxi E-U
H
Ft

FI

{" !l'rl

a4?

IJ

F\

r'a a-

gt
14< v*

*l

tb, e

Fi';ll1lalEliig!Eg

b>. ? TT o ca' t! t

E o o x o !l t\ x rlj

*l *; lsrE#
F-E'>
-*f

! !

H

fq

b

ci:E.€ xbd j'R

h

5

r. !
rq

Kt vo

b

x
r*

t
o

5

<i
-5
f{: \

H E ie;ii€ F*a;*=i*

EF, F hx

d> dU ?
.:
U
O Fa

n n iiFilsai: iii=ri

>E !t !x !t 3> Co

x r::
! \J
Oo

Ix; r$ Xb'Q d FsA { e*,8I ^ f E*' E'
l-!FJ i/

U

U

o
$ 4 (!

FI

a
U

tr ? o F.j fq

R

r* -_u
?*r
OE € trl ! Oor ? tr RS c.)
rqE

-{:r-=5

ils 3 S *e r'+
E

tr
t$

r!'

9

-

s
G
'!

it
;lt

ssE:;
-\=r

sIs!x =b9

I

i

fr: k')

12

I

* tr
F:

F!

H u6

EliEig[ilgfiBiEE Z;Ila=; lE a=ae qi
;d$ 3=?t:=Eg*tila
3-r

=t .u 'i
bt
fq

!

!r4E Q(9"
'gt
Ft

EIgE

bF
I

(- f-

iHiH

r

*H-|. - !'i =. r. E"= H

FF 6-E
A v,

g{I

SF

?n

3Ep aJF
ovJ.

=-id Poz
fl $ t!

>r. HI r.i i+ iE t.< 2n -l F; 2C !0 o rr 5 C ri
0e :I te

oz-I ?t (Dl A)< Ft o <0, r) C)v' D9 (!-,<-i q 9.8 qt (D sri I cri ;o o hi OI
a =F ;<o CDl
;L

oo

Q-

5

gE'r
s=Q r= Y a0a 7
-N^

rg

F5 oF >\ d >6 t> (}'o-s o *l $ *(D n8 o
D9

otr o olo '= >9 {> rr=
?E .3
Cr)

D)'

: a3

;,L

i

i

?g=

5 t)

H

es *x) ; ;
D'T= 5F\J

1r nr
=PX ='> 5

r: oB t'i
9.8
=A, Cc5

E't (, '

U

0e d a& 0f /-r oq,€"o o -(} a (4oa o"c U- (DJ c, Or Hr o -. o3 c) 5 r$(' o er o D: + te HO d t 5t o -O,=(<eo ; >F t aztO-dr o xa -TJlo o 7u U, E6 roc lrli3' rrt: !9 A)\ d o- gtr o 3\J o.o { v !- ,(D ac€ H >!I o i- t 62 @ zz i ()crl !, EUi6'()fi'(! Ud =(l o o E o F1 Rnt '' '(D a rX X: F ad € -D rtd ro V +! o r.lDt -l i.:A ,o .lE o.d: { rr,t.)c
C) A)
I 9:

a*s iqs rEBf g;Fair_ I *s 1 eE: i 'b! 5l;cr Is; :r ier:i€ !EFF$ ,fl=lFiq E;:i; iEeii gi;ffI ziFElE f.$ gEF:i ;nlli i;isE* a l:!tinr,;
e

o
n = h
4 b-

(D

i.:

1

iicin ;€;IE iq:gil E uliiit.iig tie;i ?airE gaiiia 1:Il:itiFg
FA"r*E

!
'$

D A)

@

t!

A1:*; HE€;;: E ET:Ti1":fiR

N_

cr
\

;g e*
O;
o=

TF

'{ E ,C) OC ,! l(D oo F i.a .o ( ' ''0c 'otr Hiit ItEio aFoFD: ilo lo ( i f< U ro o or rc) {i ,6 ,o ,ati '!e trCf
c

Q.c ra) UC ,o r troo -O o (D r+E UrS Ov !9 Sgtr rt 1/

'=

to

,A) vlc

0)

{
7

!

o

'0e;

'il| .51 i+
ro)

A'

l9e

tEil Elii? iiE;i g; r[ ;*sE i i 3f3 ]

liir$

i'x =-A a'>,.Yo w;.
at) AJ FP vFF

fln

o

cD

0c --6

ct o
AE

o J
dCD

F

cto
tO

='z +<6

=* -

I< 5(D
oV -6.
P) f o >2; E; zC otd (ha< ,tE

a-> D=

5q :
=

qJ UO at lJ^ -Ll a^ (D\, h,E q\

\r/

-aD 5 0a? a(! t'. ;10 -J

E:'

5'
(h n

(}^

5 t

.->

3ii.l z -v ;> 'jz
m
.v

5

It ^;: Fa
Lrl

ggz
l/

xtd

.t z
-l ?
rt)

{ *1

LJ

:'

TIX

o
3

oet ED 6o

v

*fr ,\
:"%-'9,:.

z\
c (n\
!tS

Frs

dx *t>
:H q^

Xln

ug
Zr@ U>
H\J i-.: JL
v!

o z o
rl

rnF

o
Z t

_(D +s

a:>

;'

.,(D id 0er
lD F'
CD

z

*w# YMffi
ffiffiffi

CS

z\

Ef
OF

g o

?

aa

&5
L L br

o

x<

o

3€iEE

i+ i E A if;EFr

z
(,)
rrt

i Eliili 9-g 1; * i; itlFi; ai: i= lx EE;i:a[ ; 8E :;
, E ?Ai ; 3 iB iiie;i; F ia;;g+gi ? I Ei!iF:F$
F s'FAg'gi E ; ieF-;;Hr E" Esid= e= g 6 * eig;F'e li;isiF;?i"igaggEg 3 e;==F Ei i E i
gt;tln o ii gisiE;i F E;cEF: i'-.€ 1=1 .sE i:t?:;F = +a;f:: 3;E s e iE r;f1a3E 5 jusa*
="€ 6E gi d i=a-3F; eE ="91 Fe=3g=; + ?iaA:g 5fg i E96'-E: d 3:'s

OE a7 F(D

X*r

>'2
Lo
,'9 >to

>5 l{o
J

Gi<

tg
H. (}q

i

3=
A)

rri

c

Ed

='Z
=V o

otr oo org rlt o; a

E9 z
I

u,

b!j
G

o g
A)

o

l-

3
o
A)

i liila Ea i : E

U)

rl

o
o

l-

ll:aEE

o
LIJ

o

U

r
I I

i

{ gHr RXI o EF: \rci
z
U)

z R"i *(:U

'r: O

-:

-=
5

|o

r- ,fi It

@} !Fa
! '(.\ \l'. qgE S ;F\ v! F rll,

az c) b{ s
q h
%-

o
5 tr

.Hr
Elh

>v F> UF 'l
trt

<o
FF
t.rfq

$-. t-

bi

V)

n
a P

P
2 2
U
EE

EE t-

7 rl
U'

ri xb
t',i

Ei Ff:
\Nt

L'!

r

tr (\
'!

\

l:ls iG.(r

5

'L-i. \t:i

E!

bH t!.', yb !-

.!r \r\

-t A F
Vt

sx

H

t a> ta t
G

$. FI I o I

I

G
(tt

i

€e o rJr il 6 I {o - Fl la .FTF F o I

o

F$i F $Fffis; $ilt'$ "iE*
enT

tfiF E =tr3
€ -l ,t o
D = o r{ : ,, o

5=9 3 sltto 9

'

€\ D ll

gl*rii

s Epi c, DtrO
F=2 DR(,'

{ab+i e -!i-"'ltl
IEIE
i'

Ir-r

lriro! $ ;jo N
QI

a o
I

o e t

IHI != ll5 "

rt

G

! $'t cr G

E lr

o o (o

T
Il.

Em Gt -{ lfiD r (JlD ct Dm

cD ef, =B ST o 'm

lsEEiEfgil
i-r,i

E
D

EJI

8; GO

It o
g o
E
D

t (o
G

a

tr

E

rt

G

; D b c

t

3i'I0s S G 3 $;'$ It O -.6

+ ; t.
(o

la I

=r: s ;'i teEG
g

tl i, [: 0)! ai
E (ll
Fr
'l) rr r

D ts

{

at

i;Ei

n i;iq:H Oc- :E'l=I=e=E-r mefi
-1

il

rEif;HE?:i; 3g 6H;rof,

sI
FL

#1 E;fi=;!fri=fl tr6

;14 r{
F F

;T

:ilEi

e

o 8.d

=9r E1 i ;'e I "

!i Ffi -;tr
- u 5c, \D Ib I'- F5

Eil

D6

inO -(m

5= zo<--FFccm OX.tnm<<omo

fiIIiIFIIiE

i
\. tr

D{ ;t:E-

Hl; fi- =mE 2
D

*sfr {5-{

IE
FI r

HEE F

tr

;iEgg= 2 EIf,iI iod -{ =f,=>n

llt D D

iEE

IEiFiE 2 f,iE=: o Olll-la o5oOo
D

3

t

i t =EulB lni e t lED'uS
m

'{

E
D

E$

E iH

ei

=gF o -l 5a o

E
i

3;i; r IiIEI rrttF Eafl -l HE t
E; tn
D!trD-' -r{D i-3 6 ElElOrD llt m.o
lll

m

nEi*l

i;lr .F s3:*;'
-:3 iaE.!
E oDX*

+.8 6 F T3 3 g

>!rt 5t <oo3;

1€

F5

$*=uif .[l

J

***[i

r-l11

iU Y-l
F
-l

o
I
rrt

ioz "-.
9*
=ri 1o +(o

ll $E 8EF ;,$ir [[ ii Er 53 rig iiii E$ $g tl ti
NHF

x o
o0)

{
o €
6

\:
00

.1"

lel Fg;FEE$$i +a1" rrt rn a,s;EEF:;;gf$t; z
ED

IE

E H'E &S g asdt

iF a 9s $3 E'c
E
F

q

o

|'"

E

I

F

w

F

2 '-

lsl
riE

t't ,rgj

eE-

5F 4 ;o

NU
o,

iiifi*EllEliilg F-1;'FH
fr$;#Ffli;E;ii3fl

6'

a rz\ 2 o T1 o

r

Ii;
1

-' b!frlx
i-tA\

qRsx

[*i<-'' +!^b r lrr \) Fr %g\-i

=:''F

t3>fr l-lr<ca

is: li ri iiEtuiltel $ 3 llilill iIE lslilillg i ri F ii; r9sb SE b eriilgE rn'-i u ilgEi:s Ri u
,r

FI r: i

EiiiiilE Iil
iilE

fi iiE#ffi}
S

\
(!

I

r=*g;H:"

*ngai;=

erE
l3[FEli::;n ^,8: H

fgF

i:tiFi:i:El Ei.s, E; ii;* iie,

si 3id€ irss HesrsrE ^.,. i=

Fs[iiii

si
o
b G q

(\
'!

\ F \

J "rb' A< 5

9 gF o< o

5i !\r
b||l< o.H

>'

F

E!FIliaFX+gE;$; a st-aH l;El IFBlB,

Rlge
s H.i ls

sxi E-U
H
Ft

FI

{" !l'rl

a4?

IJ

F\

r'a a-

gt
14< v*

*l

tb, e

Fi';ll1lalEliig!Eg

b>. ? TT o ca' t! t

E o o x o !l t\ x rlj

*l *; lsrE#
F-E'>
-*f

! !

H

fq

b

ci:E.€ xbd j'R

h

5

r. !
rq

Kt vo

b

x
r*

t
o

5

<i
-5
f{: \

H E ie;ii€ F*a;*=i*

EF, F hx

d> dU ?
.:
U
O Fa

n n iiFilsai: iii=ri

>E !t !x !t 3> Co

x r::
! \J
Oo

Ix; r$ Xb'Q d FsA { e*,8I ^ f E*' E'
l-!FJ i/

U

U

o
$ 4 (!

FI

a
U

tr ? o F.j fq

R

r* -_u
?*r
OE € trl ! Oor ? tr RS c.)
rqE

-{:r-=5

ils 3 S *e r'+
E

tr
t$

r!'

9

-

s
G
'!

it
;lt

ssE:;
-\=r

sIs!x =b9

I

i

fr: k')

12

I

* tr
F:

F!

H u6

EliEig[ilgfiBiEE Z;Ila=; lE a=ae qi
;d$ 3=?t:=Eg*tila
3-r

=t .u 'i
bt
fq

!

!r4E Q(9"
'gt
Ft

EIgE

bF
I

(- f-

iHiH

r

*H-|. - !'i =. r. E"= H

FF 6-E
A v,

g{I

SF

?n

3Ep aJF
ovJ.

=-id Poz
fl $ t!

>r. HI r.i i+ iE t.< 2n -l F; 2C !0 o rr 5 C ri
0e :I te

oz-I ?t (Dl A)< Ft o <0, r) C)v' D9 (!-,<-i q 9.8 qt (D sri I cri ;o o hi OI
a =F ;<o CDl
;L

oo

Q-

5

gE'r
s=Q r= Y a0a 7
-N^

rg

F5 oF >\ d >6 t> (}'o-s o *l $ *(D n8 o
D9

otr o olo '= >9 {> rr=
?E .3
Cr)

D)'

: a3

;,L

i

i

?g=

5 t)

H

es *x) ; ;
D'T= 5F\J

1r nr
=PX ='> 5

r: oB t'i
9.8
=A, Cc5

E't (, '

U

0e d a& 0f /-r oq,€"o o -(} a (4oa o"c U- (DJ c, Or Hr o -. o3 c) 5 r$(' o er o D: + te HO d t 5t o -O,=(<eo ; >F t aztO-dr o xa -TJlo o 7u U, E6 roc lrli3' rrt: !9 A)\ d o- gtr o 3\J o.o { v !- ,(D ac€ H >!I o i- t 62 @ zz i ()crl !, EUi6'()fi'(! Ud =(l o o E o F1 Rnt '' '(D a rX X: F ad € -D rtd ro V +! o r.lDt -l i.:A ,o .lE o.d: { rr,t.)c
C) A)
I 9:

a*s iqs rEBf g;Fair_ I *s 1 eE: i 'b! 5l;cr Is; :r ier:i€ !EFF$ ,fl=lFiq E;:i; iEeii gi;ffI ziFElE f.$ gEF:i ;nlli i;isE* a l:!tinr,;
e

o
n = h
4 b-

(D

i.:

1

iicin ;€;IE iq:gil E uliiit.iig tie;i ?airE gaiiia 1:Il:itiFg
FA"r*E

!
'$

D A)

@

t!

A1:*; HE€;;: E ET:Ti1":fiR

N_

cr
\

;g e*
O;
o=

TF

'{ E ,C) OC ,! l(D oo F i.a .o ( ' ''0c 'otr Hiit ItEio aFoFD: ilo lo ( i f< U ro o or rc) {i ,6 ,o ,ati '!e trCf
c

Q.c ra) UC ,o r troo -O o (D r+E UrS Ov !9 Sgtr rt 1/

'=

to

,A) vlc

0)

{
7

!

o

'0e;

'il| .51 i+
ro)

A'

l9e

tEil Elii? iiE;i g; r[ ;*sE i i 3f3 ]

liir$

i'x =-A a'>,.Yo w;.
at) AJ FP vFF

fln

o

cD

0c --6

ct o
AE

o J
dCD

F

cto
tO

='z +<6

=* -

I< 5(D
oV -6.
P) f o >2; E; zC otd (ha< ,tE

a-> D=

5q :
=

qJ UO at lJ^ -Ll a^ (D\, h,E q\

\r/

-aD 5 0a? a(! t'. ;10 -J

E:'

5'
(h n

(}^

5 t

.->

3ii.l z -v ;> 'jz
m
.v

5

It ^;: Fa
Lrl

ggz
l/

xtd

.t z
-l ?
rt)

{ *1

LJ

:'

TIX

o
3

oet ED 6o

v

*fr ,\
:"%-'9,:.

z\
c (n\
!tS

Frs

dx *t>
:H q^

Xln

ug
Zr@ U>
H\J i-.: JL
v!

o z o
rl

rnF

o
Z t

_(D +s

a:>

;'

.,(D id 0er
lD F'
CD

z

*w# YMffi
ffiffiffi

CS

z\

Ef
OF

g o

?

aa

&5
L L br

o

x<

o

3€iEE

i+ i E A if;EFr

z
(,)
rrt

i Eliili 9-g 1; * i; itlFi; ai: i= lx EE;i:a[ ; 8E :;
, E ?Ai ; 3 iB iiie;i; F ia;;g+gi ? I Ei!iF:F$
F s'FAg'gi E ; ieF-;;Hr E" Esid= e= g 6 * eig;F'e li;isiF;?i"igaggEg 3 e;==F Ei i E i
gt;tln o ii gisiE;i F E;cEF: i'-.€ 1=1 .sE i:t?:;F = +a;f:: 3;E s e iE r;f1a3E 5 jusa*
="€ 6E gi d i=a-3F; eE ="91 Fe=3g=; + ?iaA:g 5fg i E96'-E: d 3:'s

OE a7 F(D

X*r

>'2
Lo
,'9 >to

>5 l{o
J

Gi<

tg
H. (}q

i

3=
A)

rri

c

Ed

='Z
=V o

otr oo org rlt o; a

E9 z
I

u,

b!j
G

o g
A)

o

l-

3
o
A)

i liila Ea i : E

U)

rl

o
o

l-

ll:aEE

o
LIJ

o

U

r
I I

i

{ gHr RXI o EF: \rci
z
U)

z R"i *(:U

'r: O

-:

-=
5

|o

r- ,fi It

@} !Fa
! '(.\ \l'. qgE S ;F\ v! F rll,

az c) b{ s
q h
%-

o
5 tr

.Hr
Elh

>v F> UF 'l
trt

<o
FF
t.rfq

$-. t-

bi

V)

n
a P

P
2 2
U
EE

EE t-

7 rl
U'

ri xb
t',i

Ei Ff:
\Nt

L'!

r

tr (\
'!

\

l:ls iG.(r","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/34075651","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=34075651&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[175909238,142617954,58439717,100647037,113394608,97681579,231176874,255060662,33964701,67937569,224227538,80560919,144219394,53891854,58440730,99457834,53101134,51990200,135362950,300463920,49615166,176464350,175641909,154790646,67994658,140931054,229731623,134151698,223247241,33964701,34325663,33964428,32471597],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"KLaJmlRU0PXtmJ3TD01Y5ZpcXlw=","module_id":"0WvYmDyjjdKC7ZL31aP5am613kg=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[175909238,142617954,58439717,100647037,113394608,97681579,231176874,255060662,33964701,67937569,224227538,80560919,144219394,53891854,58440730,99457834,53101134,51990200,135362950,300463920,49615166,176464350,175641909,154790646,67994658,140931054,229731623,134151698,223247241],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Who Was Jesus Father","track_opts":{"compilation_id":"KLaJmlRU0PXtmJ3TD01Y5ZpcXlw=","module_id":"rYsqw3wIr0GnEMA2nW0jet0avVc=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33964701,34325663,33964428,32471597],"title_link":null,"title":"More From Huni Bak Atun","track_opts":{"compilation_id":"KLaJmlRU0PXtmJ3TD01Y5ZpcXlw=","module_id":"rX5QY4Q2xyw1HQ6doEaJ8XNzMuo=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"32471597":{"type":"document","id":32471597,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32471597/149x198/2e924991ff/1321566184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32471597/298x396/d283dfbdbd/1321566184?v=1","title":"The Three Dead Bodies[1]","short_title":"The Three Dead Bodies[1]","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":32471597,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iWSSUdS0wihBLuDa0yxWdz6UqCY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/32471597/The-Three-Dead-Bodies-1","top_badge":null},"33964428":{"type":"document","id":33964428,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33964428/149x198/4ecdcd9c9b/1364058135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33964428/298x396/a1cdcffda1/1364058135?v=1","title":"Judas the Betrayer (6-33 a.D.)","short_title":"Judas the Betrayer (6-33 a.D.)","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":33964428,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oQYMxYp5Jh6y8lFE18nmZIzvTrc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33964428/Judas-the-Betrayer-6-33-a-D","top_badge":null},"33964701":{"type":"document","id":33964701,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33964701/149x198/4d22260db9/1499753151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33964701/298x396/f93e5440ff/1499753151?v=1","title":"Mother Mary 6 B.C.- 90 a.D.","short_title":"Mother Mary 6 B.C.- 90 a.D.","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":33964701,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bw8zVDwjIq3d4L9S0XaJi1OX3xY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33964701/Mother-Mary-6-B-C-90-a-D","top_badge":null},"34325663":{"type":"document","id":34325663,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34325663/149x198/cac1fe53de/1356656887?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34325663/298x396/ea952ab94b/1356656887?v=1","title":"The Glories of Ancient Egypt Teachers Guide","short_title":"The Glories of Ancient Egypt Teachers Guide","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":34325663,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SGUkVLEQ3+JityK2+3ySD4h9fV0="},"url":"https://www.scribd.com/document/34325663/The-Glories-of-Ancient-Egypt-Teachers-Guide","top_badge":null},"49615166":{"type":"document","id":49615166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49615166/149x198/a8cbbae606/1509262466?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49615166/298x396/77643e9778/1509262466?v=1","title":"The Marriage Ceremony By Dr. Malachi K. York (FREE DOWNLOAD E-BOOK) ","short_title":"The Marriage Ceremony By Dr. Malachi K. York (FREE DOWNLOAD E-BOOK) ","author":"Nuwaupian Scrolls ","tracking":{"object_type":"document","object_id":49615166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eWbuneZeUFxplVAyIAhNGHhBZKQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/49615166/The-Marriage-Ceremony-By-Dr-Malachi-K-York-FREE-DOWNLOAD-E-BOOK","top_badge":null},"51990200":{"type":"document","id":51990200,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51990200/149x198/b01d2c71ce/1518313135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51990200/298x396/f98267650a/1518313135?v=1","title":"Are There UFOs in Your Midst","short_title":"Are There UFOs in Your Midst","author":"Messenger4Anu","tracking":{"object_type":"document","object_id":51990200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"og6UKm3oobq35EruqpWCSkTBTjU="},"url":"https://www.scribd.com/document/51990200/Are-There-UFOs-in-Your-Midst","top_badge":null},"53101134":{"type":"document","id":53101134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53101134/149x198/ab619aa1e0/1539396748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53101134/298x396/29c9e11540/1539396748?v=1","title":"Simplified Arabic Grammar - Dr. York","short_title":"Simplified Arabic Grammar - Dr. York","author":"Barry Machiavellian","tracking":{"object_type":"document","object_id":53101134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PwadYBMNEpopfDKpM6Hj+iYrj5g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/53101134/Simplified-Arabic-Grammar-Dr-York","top_badge":null},"53891854":{"type":"document","id":53891854,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53891854/149x198/2d7799aa10/1519219368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53891854/298x396/7fcc2220d9/1519219368?v=1","title":"Man of Many Faces","short_title":"Man of Many Faces","author":"Khfr Skhm Htp","tracking":{"object_type":"document","object_id":53891854,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"03iRSPv/s4YNS1fcYWwKKJNlUgQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/53891854/Man-of-Many-Faces","top_badge":null},"58439717":{"type":"document","id":58439717,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58439717/149x198/03a3a853b9/1519099224?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58439717/298x396/b5a767dede/1519099224?v=1","title":"Does God Help His Own?","short_title":"Does God Help His Own?","author":"Δαμοκλῆς Στέφανος","tracking":{"object_type":"document","object_id":58439717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7xa7/MNma2dtEUSAZ6akOH+oCw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/58439717/Does-God-Help-His-Own","top_badge":null},"58440730":{"type":"document","id":58440730,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58440730/149x198/8690d7cb66/1516893351?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58440730/298x396/d160b6fd12/1516893351?v=1","title":"Where is the Devil Today?","short_title":"Where is the Devil Today?","author":"Δαμοκλῆς Στέφανος","tracking":{"object_type":"document","object_id":58440730,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOD5Ynr3TCnKWk7vb9TENHzhvf8="},"url":"https://www.scribd.com/document/58440730/Where-is-the-Devil-Today","top_badge":null},"67937569":{"type":"document","id":67937569,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/67937569/149x198/4bd633c0cf/1406874511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/67937569/298x396/1b69d05c79/1406874511?v=1","title":"360 Questions to Ask Abba Re","short_title":"360 Questions to Ask Abba Re","author":"Khnum Ausar Amun-Re","tracking":{"object_type":"document","object_id":67937569,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FVq3iEBwXK9yT3wHou/UwWIHqv4="},"url":"https://www.scribd.com/document/67937569/360-Questions-to-Ask-Abba-Re","top_badge":null},"67994658":{"type":"document","id":67994658,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/67994658/149x198/3691677ad7/1537520005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/67994658/298x396/e11e9b39a7/1537520005?v=1","title":"Is Jesus God","short_title":"Is Jesus God","author":"Charles e Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":67994658,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DpurIqpkgsMNVLHAUodEiFIosao="},"url":"https://www.scribd.com/document/67994658/Is-Jesus-God","top_badge":null},"80560919":{"type":"document","id":80560919,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80560919/149x198/a4edae45be/1522614214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80560919/298x396/a429a4c4f2/1522614214?v=1","title":"Jesus as Tammuz and Horus in Histiory","short_title":"Jesus as Tammuz and Horus in Histiory","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":80560919,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NkpkRs1KN4GQt5UQIgyYpNFq4xA="},"url":"https://www.scribd.com/document/80560919/Jesus-as-Tammuz-and-Horus-in-Histiory","top_badge":null},"97681579":{"type":"document","id":97681579,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97681579/149x198/0f2d84fe45/1514706735?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97681579/298x396/f6339b7cb6/1514706735?v=1","title":"Fake Gods, False Christ","short_title":"Fake Gods, False Christ","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":97681579,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hXNDCRr1S0GyrjJaaMVc0j4eTOc="},"url":"https://www.scribd.com/document/97681579/Fake-Gods-False-Christ","top_badge":null},"99457834":{"type":"document","id":99457834,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/99457834/149x198/c354789a71/1522591111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/99457834/298x396/1271421bd0/1522591111?v=1","title":"Fake Gods False Christs","short_title":"Fake Gods False Christs","author":"Δαμοκλῆς Στέφανος","tracking":{"object_type":"document","object_id":99457834,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kbCvtpvhPZ0HbcUEXNmle5zBs3E="},"url":"https://www.scribd.com/document/99457834/Fake-Gods-False-Christs","top_badge":null},"100647037":{"type":"document","id":100647037,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100647037/149x198/71bbf61474/1376956593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100647037/298x396/30c9a1d12e/1376956593?v=1","title":"The Glory of Jesus the Messiah","short_title":"The Glory of Jesus the Messiah","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":100647037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vIFF7UiFCX2PJ2CF9ZSuJII5PbI="},"url":"https://www.scribd.com/document/100647037/The-Glory-of-Jesus-the-Messiah","top_badge":null},"113394608":{"type":"document","id":113394608,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113394608/149x198/2e0fb3c6a0/1539180877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113394608/298x396/423fb9260a/1539180877?v=1","title":"Nuwaupic Made Easy for You Lessons 2-30","short_title":"Nuwaupic Made Easy for You Lessons 2-30","author":"buster_swain","tracking":{"object_type":"document","object_id":113394608,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aZfcoo2BsEECHs/jtGe3D5fVnvI="},"url":"https://www.scribd.com/document/113394608/Nuwaupic-Made-Easy-for-You-Lessons-2-30","top_badge":null},"134151698":{"type":"document","id":134151698,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134151698/149x198/c5f779c2c8/1536931538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134151698/298x396/1908014aa1/1536931538?v=1","title":"Paa Ashutat-The Prayer","short_title":"Paa Ashutat-The Prayer","author":"Khfr Skhm Htp","tracking":{"object_type":"document","object_id":134151698,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7Cq8a8wKC8w3RHlzOEloyM7NTKM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/134151698/Paa-Ashutat-The-Prayer","top_badge":null},"135362950":{"type":"document","id":135362950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135362950/149x198/6988772f2f/1514690384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/135362950/298x396/cc7045b8be/1514690384?v=1","title":"Nuwaubu & Amunnubi Rooakhptah - Fact or Fiction(Cut)","short_title":"Nuwaubu & Amunnubi Rooakhptah - Fact or Fiction(Cut)","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":135362950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71QRm1zwd96b2dq5tR+sDWizkD0="},"url":"https://www.scribd.com/document/135362950/Nuwaubu-Amunnubi-Rooakhptah-Fact-or-Fiction-Cut","top_badge":null},"140931054":{"type":"document","id":140931054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/140931054/149x198/10d584bd97/1516052021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/140931054/298x396/268ddb5822/1516052021?v=1","title":"Secret Societies Unmasked (Original)","short_title":"Secret Societies Unmasked (Original)","author":"sean lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":140931054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L/oPIKc3NppBicEt9hml07Hotr4="},"url":"https://www.scribd.com/document/140931054/Secret-Societies-Unmasked-Original","top_badge":null},"142617954":{"type":"document","id":142617954,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/142617954/149x198/9c9f555749/1378539612?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/142617954/298x396/2630c7544d/1378539612?v=1","title":"The Sex Life of a Muslim","short_title":"The Sex Life of a Muslim","author":"Michael DeWayne Moton-El","tracking":{"object_type":"document","object_id":142617954,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"al3veGxr8YnPH3ltoE221eO23d4="},"url":"https://www.scribd.com/document/142617954/The-Sex-Life-of-a-Muslim","top_badge":null},"144219394":{"type":"document","id":144219394,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144219394/149x198/0bfd8c623b/1493619593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144219394/298x396/9b44df00cc/1493619593?v=1","title":"Mother Mary 6 BC 90 aD by Dr Malachi York","short_title":"Mother Mary 6 BC 90 aD by Dr Malachi York","author":"Hassan Muhammad","tracking":{"object_type":"document","object_id":144219394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zaW/XNzl3W3UssWPBFTn02Y41LU="},"url":"https://www.scribd.com/document/144219394/Mother-Mary-6-BC-90-aD-by-Dr-Malachi-York","top_badge":null},"154790646":{"type":"document","id":154790646,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154790646/149x198/66980b9443/1536667665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154790646/298x396/d89df8d534/1536667665?v=1","title":"Allah s Creation the Human Body by Dr Malachi z York El","short_title":"Allah s Creation the Human Body by Dr Malachi z York El","author":"ThemeMusic Recordings","tracking":{"object_type":"document","object_id":154790646,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yRDnnlxvNsDoQFnfOiBOEweU/9w="},"url":"https://www.scribd.com/document/154790646/Allah-s-Creation-the-Human-Body-by-Dr-Malachi-z-York-El","top_badge":null},"175641909":{"type":"document","id":175641909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175641909/149x198/142fa162f4/1391907659?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175641909/298x396/c40df1697f/1391907659?v=1","title":"Paa Taraq - Ranankum - You (All's) Name","short_title":"Paa Taraq - Ranankum - You (All's) Name","author":"NWPU","tracking":{"object_type":"document","object_id":175641909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1oGBursiGlkET6M38LAHN/wiIP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/175641909/Paa-Taraq-Ranankum-You-All-s-Name","top_badge":null},"175909238":{"type":"document","id":175909238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175909238/149x198/0cfb47d7a6/1513934060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175909238/298x396/c8a565d71b/1513934060?v=1","title":"Grandma's Words of Wisdom","short_title":"Grandma's Words of Wisdom","author":"sean lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":175909238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QBOWAtctGw3q1GfJEfOH+7//BPI="},"url":"https://www.scribd.com/document/175909238/Grandma-s-Words-of-Wisdom","top_badge":null},"176464350":{"type":"document","id":176464350,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/176464350/149x198/ce6a7be5c0/1524613794?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/176464350/298x396/43bbb7c0ae/1524613794?v=1","title":"Dr York - The Egiptian Book of Anubis - Prayers for the Deceased","short_title":"Dr York - The Egiptian Book of Anubis - Prayers for the Deceased","author":"sean lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":176464350,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mawk1IMHez4YqNapmMIzYreGAYo="},"url":"https://www.scribd.com/document/176464350/Dr-York-The-Egiptian-Book-of-Anubis-Prayers-for-the-Deceased","top_badge":null},"223247241":{"type":"document","id":223247241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223247241/149x198/6d2233e72d/1434477459?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/223247241/298x396/a33ccc9b8d/1434477459?v=1","title":"Actual Fact 13","short_title":"Actual Fact 13","author":"Garry Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":223247241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kDc7V1Zt4cz9YG6r10G9XmTcLvk="},"url":"https://www.scribd.com/document/223247241/Actual-Fact-13","top_badge":null},"224227538":{"type":"document","id":224227538,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/224227538/149x198/d4b76cf212/1425677964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/224227538/298x396/9c53f89116/1425677964?v=1","title":"Your Potential MZY","short_title":"Your Potential MZY","author":"Hassan Muhammad","tracking":{"object_type":"document","object_id":224227538,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4wGeMQKGr6enPEd0ZMnoOppUFII="},"url":"https://www.scribd.com/document/224227538/Your-Potential-MZY","top_badge":null},"229731623":{"type":"document","id":229731623,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229731623/149x198/c410240280/1515888559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229731623/298x396/6dfd7a1953/1515888559?v=1","title":"Dr York - Book of Yoruba","short_title":"Dr York - Book of Yoruba","author":"Jimmy Slick Candlestick Bond","tracking":{"object_type":"document","object_id":229731623,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UhAwRmieqO9XfzuOkClRZaKpiwY="},"url":"https://www.scribd.com/document/229731623/dr-york-book-of-yoruba","top_badge":null},"231176874":{"type":"document","id":231176874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231176874/149x198/d9dcdb0b96/1506448062?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231176874/298x396/ce455b90ee/1506448062?v=1","title":"360 Questions to Ask Hebrew Israelite Pt 1","short_title":"360 Questions to Ask Hebrew Israelite Pt 1","author":"Shaheed Jennings","tracking":{"object_type":"document","object_id":231176874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N4TLPpm2Sd5SqxoTkFUXt1Lxnmk="},"url":"https://www.scribd.com/document/231176874/360-questions-to-ask-hebrew-israelite-pt-1","top_badge":null},"255060662":{"type":"document","id":255060662,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255060662/149x198/eef8588737/1444398651?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255060662/298x396/ca6ba2f9f6/1444398651?v=1","title":"the Paleman ","short_title":"the Paleman ","author":"KakuaShakur","tracking":{"object_type":"document","object_id":255060662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DXfrFQmtV8tSQvBf7OpMk4uhW+c="},"url":"https://www.scribd.com/document/255060662/the-Paleman","top_badge":null},"300463920":{"type":"document","id":300463920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/300463920/149x198/2cbf4a2f57/1522434070?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/300463920/298x396/9866aea123/1522434070?v=1","title":"DrMalachiZ.york-Jesus Found in Egipt","short_title":"DrMalachiZ.york-Jesus Found in Egipt","author":"Hassan Muhammad","tracking":{"object_type":"document","object_id":300463920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g79bxtKuVRJ3xGvJc3Ilm+JFsXA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/300463920/DrMalachiZ-york-Jesus-Found-in-Egipt","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/34075651","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=fnJTNiRBRCW6eFPB1S%2FL%2BSjMUSY%3D&authenticity_token=V9IvQTmllVbNht%2B3Eusd0l06opf5mbpjFYwf%2BtpSG%2FADf4ZrrbckHeiwdt5BxwqU7ycaPBTx9pfdVTVw1%2FZEtg%3D%3D&expires=1540387054&wordDocumentId=34075651&wordUploadId=36622233"},"renewal_nag_props":null}-->

5

'L-i. \t:i

E!

bH t!.', yb !-

.!r \r\

-t A F
Vt

sx

H

t a> ta t
G

$. FI I o I

I

G
(tt

i

€e o rJr il 6 I {o - Fl la .FTF F o I

o

F$i F $Fffis; $ilt'$ "iE*
enT

tfiF E =tr3
€ -l ,t o
D = o r{ : ,, o

5=9 3 sltto 9

'

€\ D ll

gl*rii

s Epi c, DtrO
F=2 DR(,'

{ab+i e -!i-"'ltl
IEIE
i'

Ir-r

lriro! $ ;jo N
QI

a o
I

o e t

IHI != ll5 "

rt

G

! $'t cr G

E lr

o o (o

T
Il.

Em Gt -{ lfiD r (JlD ct Dm

cD ef, =B ST o 'm

lsEEiEfgil
i-r,i

E
D

EJI

8; GO

It o
g o
E
D

t (o
G

a

tr

E

rt

G

; D b c

t

3i'I0s S G 3 $;'$ It O -.6

+ ; t.
(o

la I

=r: s ;'i teEG
g

tl i, [: 0)! ai
E (ll
Fr
'l) rr r

D ts

{

at

i;Ei

n i;iq:H Oc- :E'l=I=e=E-r mefi
-1

il

rEif;HE?:i; 3g 6H;rof,

sI
FL

#1 E;fi=;!fri=fl tr6

;14 r{
F F

;T

:ilEi

e

o 8.d

=9r E1 i ;'e I "

!i Ffi -;tr
- u 5c, \D Ib I'- F5

Eil

D6

inO -(m

5= zo<--FFccm OX.tnm<<omo

fiIIiIFIIiE

i
\. tr

D{ ;t:E-

Hl; fi- =mE 2
D

*sfr {5-{

IE
FI r

HEE F

tr

;iEgg= 2 EIf,iI iod -{ =f,=>n

llt D D

iEE

IEiFiE 2 f,iE=: o Olll-la o5oOo
D

3

t

i t =EulB lni e t lED'uS
m

'{

E
D

E$

E iH

ei

=gF o -l 5a o

E
i

3;i; r IiIEI rrttF Eafl -l HE t
E; tn
D!trD-' -r{D i-3 6 ElElOrD llt m.o
lll

m

nEi*l

i;lr .F s3:*;'
-:3 iaE.!
E oDX*

+.8 6 F T3 3 g

>!rt 5t <oo3;

1€

F5

$*=uif .[l

J

***[i

r-l11

iU Y-l
F
-l

o
I
rrt

ioz "-.
9*
=ri 1o +(o

ll $E 8EF ;,$ir [[ ii Er 53 rig iiii E$ $g tl ti
NHF

x o
o0)

{
o €
6

\:
00

.1"

lel Fg;FEE$$i +a1" rrt rn a,s;EEF:;;gf$t; z
ED

IE

E H'E &S g asdt

iF a 9s $3 E'c
E
F

q

o

|'"

E

I

F

w

F

2 '-

lsl
riE

t't ,rgj

eE-

5F 4 ;o

NU
o,

iiifi*EllEliilg F-1;'FH
fr$;#Ffli;E;ii3fl

6'

a rz\ 2 o T1 o

r

Ii;
1

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/34075651","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=34075651&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[175909238,142617954,58439717,100647037,113394608,97681579,231176874,255060662,33964701,67937569,224227538,80560919,144219394,53891854,58440730,99457834,53101134,51990200,135362950,300463920,49615166,176464350,175641909,154790646,67994658,140931054,229731623,134151698,223247241,33964701,34325663,33964428,32471597],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"KLaJmlRU0PXtmJ3TD01Y5ZpcXlw=","module_id":"0WvYmDyjjdKC7ZL31aP5am613kg=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[175909238,142617954,58439717,100647037,113394608,97681579,231176874,255060662,33964701,67937569,224227538,80560919,144219394,53891854,58440730,99457834,53101134,51990200,135362950,300463920,49615166,176464350,175641909,154790646,67994658,140931054,229731623,134151698,223247241],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Who Was Jesus Father","track_opts":{"compilation_id":"KLaJmlRU0PXtmJ3TD01Y5ZpcXlw=","module_id":"rYsqw3wIr0GnEMA2nW0jet0avVc=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[33964701,34325663,33964428,32471597],"title_link":null,"title":"More From Huni Bak Atun","track_opts":{"compilation_id":"KLaJmlRU0PXtmJ3TD01Y5ZpcXlw=","module_id":"rX5QY4Q2xyw1HQ6doEaJ8XNzMuo=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"32471597":{"type":"document","id":32471597,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32471597/149x198/2e924991ff/1321566184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/32471597/298x396/d283dfbdbd/1321566184?v=1","title":"The Three Dead Bodies[1]","short_title":"The Three Dead Bodies[1]","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":32471597,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iWSSUdS0wihBLuDa0yxWdz6UqCY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/32471597/The-Three-Dead-Bodies-1","top_badge":null},"33964428":{"type":"document","id":33964428,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33964428/149x198/4ecdcd9c9b/1364058135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33964428/298x396/a1cdcffda1/1364058135?v=1","title":"Judas the Betrayer (6-33 a.D.)","short_title":"Judas the Betrayer (6-33 a.D.)","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":33964428,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oQYMxYp5Jh6y8lFE18nmZIzvTrc="},"url":"https://www.scribd.com/document/33964428/Judas-the-Betrayer-6-33-a-D","top_badge":null},"33964701":{"type":"document","id":33964701,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33964701/149x198/4d22260db9/1499753151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/33964701/298x396/f93e5440ff/1499753151?v=1","title":"Mother Mary 6 B.C.- 90 a.D.","short_title":"Mother Mary 6 B.C.- 90 a.D.","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":33964701,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bw8zVDwjIq3d4L9S0XaJi1OX3xY="},"url":"https://www.scribd.com/document/33964701/Mother-Mary-6-B-C-90-a-D","top_badge":null},"34325663":{"type":"document","id":34325663,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34325663/149x198/cac1fe53de/1356656887?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34325663/298x396/ea952ab94b/1356656887?v=1","title":"The Glories of Ancient Egypt Teachers Guide","short_title":"The Glories of Ancient Egypt Teachers Guide","author":"Huni Bak Atun","tracking":{"object_type":"document","object_id":34325663,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SGUkVLEQ3+JityK2+3ySD4h9fV0="},"url":"https://www.scribd.com/document/34325663/The-Glories-of-Ancient-Egypt-Teachers-Guide","top_badge":null},"49615166":{"type":"document","id":49615166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49615166/149x198/a8cbbae606/1509262466?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49615166/298x396/77643e9778/1509262466?v=1","title":"The Marriage Ceremony By Dr. Malachi K. York (FREE DOWNLOAD E-BOOK) ","short_title":"The Marriage Ceremony By Dr. Malachi K. York (FREE DOWNLOAD E-BOOK) ","author":"Nuwaupian Scrolls ","tracking":{"object_type":"document","object_id":49615166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eWbuneZeUFxplVAyIAhNGHhBZKQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/49615166/The-Marriage-Ceremony-By-Dr-Malachi-K-York-FREE-DOWNLOAD-E-BOOK","top_badge":null},"51990200":{"type":"document","id":51990200,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51990200/149x198/b01d2c71ce/1518313135?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51990200/298x396/f98267650a/1518313135?v=1","title":"Are There UFOs in Your Midst","short_title":"Are There UFOs in Your Midst","author":"Messenger4Anu","tracking":{"object_type":"document","object_id":51990200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"og6UKm3oobq35EruqpWCSkTBTjU="},"url":"https://www.scribd.com/document/51990200/Are-There-UFOs-in-Your-Midst","top_badge":null},"53101134":{"type":"document","id":53101134,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53101134/149x198/ab619aa1e0/1539396748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53101134/298x396/29c9e11540/1539396748?v=1","title":"Simplified Arabic Grammar - Dr. York","short_title":"Simplified Arabic Grammar - Dr. York","author":"Barry Machiavellian","tracking":{"object_type":"document","object_id":53101134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PwadYBMNEpopfDKpM6Hj+iYrj5g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/53101134/Simplified-Arabic-Grammar-Dr-York","top_badge":null},"53891854":{"type":"document","id":53891854,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53891854/149x198/2d7799aa10/1519219368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53891854/298x396/7fcc2220d9/1519219368?v=1","title":"Man of Many Faces","short_title":"Man of Many Faces","author":"Khfr Skhm Htp","tracking":{"object_type":"document","object_id":53891854,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"03iRSPv/s4YNS1fcYWwKKJNlUgQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/53891854/Man-of-Many-Faces","top_badge":null},"58439717":{"type":"document","id":58439717,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58439717/149x198/03a3a853b9/1519099224?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58439717/298x396/b5a767dede/1519099224?v=1","title":"Does God Help His Own?","short_title":"Does God Help His Own?","author":"Δαμοκλῆς Στέφανος","tracking":{"object_type":"document","object_id":58439717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7xa7/MNma2dtEUSAZ6akOH+oCw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/58439717/Does-God-Help-His-Own","top_badge":null},"58440730":{"type":"document","id":58440730,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58440730/149x198/8690d7cb66/1516893351?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58440730/298x396/d160b6fd12/1516893351?v=1","title":"Where is the Devil Today?","short_title":"Where is the Devil Today?","author":"Δαμοκλῆς Στέφανος","tracking":{"object_type":"document","object_id":58440730,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOD5Ynr3TCnKWk7vb9TENHzhvf8="},"url":"https://www.scribd.com/document/58440730/Where-is-the-Devil-Today","top_badge":null},"67937569":{"type":"document","id":67937569,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/67937569/149x198/4bd633c0cf/1406874511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/67937569/298x396/1b69d05c79/1406874511?v=1","title":"360 Questions to Ask Abba Re","short_title":"360 Questions to Ask Abba Re","author":"Khnum Ausar Amun-Re","tracking":{"object_type":"document","object_id":67937569,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FVq3iEBwXK9yT3wHou/UwWIHqv4="},"url":"https://www.scribd.com/document/67937569/360-Questions-to-Ask-Abba-Re","top_badge":null},"67994658":{"type":"document","id":67994658,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/67994658/149x198/3691677ad7/1537520005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/67994658/298x396/e11e9b39a7/1537520005?v=1","title":"Is Jesus God","short_title":"Is Jesus God","author":"Charles e Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":67994658,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DpurIqpkgsMNVLHAUodEiFIosao="},"url":"https://www.scribd.com/document/67994658/Is-Jesus-God","top_badge":null},"80560919":{"type":"document","id":80560919,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/80560919/149x198/a4edae45be/1522614214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/80560919/298x396/a429a4c4f2/1522614214?v=1","title":"Jesus as Tammuz and Horus in Histiory","short_title":"Jesus as Tammuz and Horus in Histiory","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":80560919,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NkpkRs1KN4GQt5UQIgyYpNFq4xA="},"url":"https://www.scribd.com/document/80560919/Jesus-as-Tammuz-and-Horus-in-Histiory","top_badge":null},"97681579":{"type":"document","id":97681579,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97681579/149x198/0f2d84fe45/1514706735?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97681579/298x396/f6339b7cb6/1514706735?v=1","title":"Fake Gods, False Christ","short_title":"Fake Gods, False Christ","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":97681579,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hXNDCRr1S0GyrjJaaMVc0j4eTOc="},"url":"https://www.scribd.com/document/97681579/Fake-Gods-False-Christ","top_badge":null},"99457834":{"type":"document","id":99457834,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/99457834/149x198/c354789a71/1522591111?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/99457834/298x396/1271421bd0/1522591111?v=1","title":"Fake Gods False Christs","short_title":"Fake Gods False Christs","author":"Δαμοκλῆς Στέφανος","tracking":{"object_type":"document","object_id":99457834,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kbCvtpvhPZ0HbcUEXNmle5zBs3E="},"url":"https://www.scribd.com/document/99457834/Fake-Gods-False-Christs","top_badge":null},"100647037":{"type":"document","id":100647037,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100647037/149x198/71bbf61474/1376956593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100647037/298x396/30c9a1d12e/1376956593?v=1","title":"The Glory of Jesus the Messiah","short_title":"The Glory of Jesus the Messiah","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":100647037,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vIFF7UiFCX2PJ2CF9ZSuJII5PbI="},"url":"https://www.scribd.com/document/100647037/The-Glory-of-Jesus-the-Messiah","top_badge":null},"113394608":{"type":"document","id":113394608,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/113394608/149x198/2e0fb3c6a0/1539180877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/113394608/298x396/423fb9260a/1539180877?v=1","title":"Nuwaupic Made Easy for You Lessons 2-30","short_title":"Nuwaupic Made Easy for You Lessons 2-30","author":"buster_swain","tracking":{"object_type":"document","object_id":113394608,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aZfcoo2BsEECHs/jtGe3D5fVnvI="},"url":"https://www.scribd.com/document/113394608/Nuwaupic-Made-Easy-for-You-Lessons-2-30","top_badge":null},"134151698":{"type":"document","id":134151698,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134151698/149x198/c5f779c2c8/1536931538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134151698/298x396/1908014aa1/1536931538?v=1","title":"Paa Ashutat-The Prayer","short_title":"Paa Ashutat-The Prayer","author":"Khfr Skhm Htp","tracking":{"object_type":"document","object_id":134151698,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7Cq8a8wKC8w3RHlzOEloyM7NTKM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/134151698/Paa-Ashutat-The-Prayer","top_badge":null},"135362950":{"type":"document","id":135362950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135362950/149x198/6988772f2f/1514690384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/135362950/298x396/cc7045b8be/1514690384?v=1","title":"Nuwaubu & Amunnubi Rooakhptah - Fact or Fiction(Cut)","short_title":"Nuwaubu & Amunnubi Rooakhptah - Fact or Fiction(Cut)","author":"Bakare Ptahnutamun","tracking":{"object_type":"document","object_id":135362950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71QRm1zwd96b2dq5tR+sDWizkD0="},"url":"https://www.scribd.com/document/135362950/Nuwaubu-Amunnubi-Rooakhptah-Fact-or-Fiction-Cut","top_badge":null},"140931054":{"type":"document","id":140931054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/140931054/149x198/10d584bd97/1516052021?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/140931054/298x396/268ddb5822/1516052021?v=1","title":"Secret Societies Unmasked (Original)","short_title":"Secret Societies Unmasked (Original)","author":"sean lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":140931054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L/oPIKc3NppBicEt9hml07Hotr4="},"url":"https://www.scribd.com/document/140931054/Secret-Societies-Unmasked-Original","top_badge":null},"142617954":{"type":"document","id":142617954,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/142617954/149x198/9c9f555749/1378539612?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/142617954/298x396/2630c7544d/1378539612?v=1","title":"The Sex Life of a Muslim","short_title":"The Sex Life of a Muslim","author":"Michael DeWayne Moton-El","tracking":{"object_type":"document","object_id":142617954,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"al3veGxr8YnPH3ltoE221eO23d4="},"url":"https://www.scribd.com/document/142617954/The-Sex-Life-of-a-Muslim","top_badge":null},"144219394":{"type":"document","id":144219394,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144219394/149x198/0bfd8c623b/1493619593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144219394/298x396/9b44df00cc/1493619593?v=1","title":"Mother Mary 6 BC 90 aD by Dr Malachi York","short_title":"Mother Mary 6 BC 90 aD by Dr Malachi York","author":"Hassan Muhammad","tracking":{"object_type":"document","object_id":144219394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zaW/XNzl3W3UssWPBFTn02Y41LU="},"url":"https://www.scribd.com/document/144219394/Mother-Mary-6-BC-90-aD-by-Dr-Malachi-York","top_badge":null},"154790646":{"type":"document","id":154790646,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154790646/149x198/66980b9443/1536667665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/154790646/298x396/d89df8d534/1536667665?v=1","title":"Allah s Creation the Human Body by Dr Malachi z York El","short_title":"Allah s Creation the Human Body by Dr Malachi z York El","author":"ThemeMusic Recordings","tracking":{"object_type":"document","object_id":154790646,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yRDnnlxvNsDoQFnfOiBOEweU/9w="},"url":"https://www.scribd.com/document/154790646/Allah-s-Creation-the-Human-Body-by-Dr-Malachi-z-York-El","top_badge":null},"175641909":{"type":"document","id":175641909,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175641909/149x198/142fa162f4/1391907659?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175641909/298x396/c40df1697f/1391907659?v=1","title":"Paa Taraq - Ranankum - You (All's) Name","short_title":"Paa Taraq - Ranankum - You (All's) Name","author":"NWPU","tracking":{"object_type":"document","object_id":175641909,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1oGBursiGlkET6M38LAHN/wiIP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/175641909/Paa-Taraq-Ranankum-You-All-s-Name","top_badge":null},"175909238":{"type":"document","id":175909238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/175909238/149x198/0cfb47d7a6/1513934060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/175909238/298x396/c8a565d71b/1513934060?v=1","title":"Grandma's Words of Wisdom","short_title":"Grandma's Words of Wisdom","author":"sean lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":175909238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QBOWAtctGw3q1GfJEfOH+7//BPI="},"url":"https://www.scribd.com/document/175909238/Grandma-s-Words-of-Wisdom","top_badge":null},"176464350":{"type":"document","id":176464350,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/176464350/149x198/ce6a7be5c0/1524613794?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/176464350/298x396/43bbb7c0ae/1524613794?v=1","title":"Dr York - The Egiptian Book of Anubis - Prayers for the Deceased","short_title":"Dr York - The Egiptian Book of Anubis - Prayers for the Deceased","author":"sean lee","tracking":{"object_type":"document","object_id":176464350,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mawk1IMHez4YqNapmMIzYreGAYo="},"url":"https://www.scribd.com/document/176464350/Dr-York-The-Egiptian-Book-of-Anubis-Prayers-for-the-Deceased","top_badge":null},"223247241":{"type":"document","id":223247241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/223247241/149x198/6d2233e72d/1434477459?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/223247241/298x396/a33ccc9b8d/1434477459?v=1","title":"Actual Fact 13","short_title":"Actual Fact 13","author":"Garry Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":223247241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kDc7V1Zt4cz9YG6r10G9XmTcLvk="},"url":"https://www.scribd.com/document/223247241/Actual-Fact-13","top_badge":null},"224227538":{"type":"document","id":224227538,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/224227538/149x198/d4b76cf212/1425677964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/224227538/298x396/9c53f89116/1425677964?v=1","title":"Your Potential MZY","short_title":"Your Potential MZY","author":"Hassan Muhammad","tracking":{"object_type":"document","object_id":224227538,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4wGeMQKGr6enPEd0ZMnoOppUFII="},"url":"https://www.scribd.com/document/224227538/Your-Potential-MZY","top_badge":null},"229731623":{"type":"document","id":229731623,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229731623/149x198/c410240280/1515888559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/229731623/298x396/6dfd7a1953/1515888559?v=1","title":"Dr York - Book of Yoruba","short_title":"Dr York - Book of Yoruba","author":"Jimmy Slick Candlestick Bond","tracking":{"object_type":"document","object_id":229731623,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UhAwRmieqO9XfzuOkClRZaKpiwY="},"url":"https://www.scribd.com/document/229731623/dr-york-book-of-yoruba","top_badge":null},"231176874":{"type":"document","id":231176874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231176874/149x198/d9dcdb0b96/1506448062?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231176874/298x396/ce455b90ee/1506448062?v=1","title":"360 Questions to Ask Hebrew Israelite Pt 1","short_title":"360 Questions to Ask Hebrew Israelite Pt 1","author":"Shaheed Jennings","tracking":{"object_type":"document","object_id":231176874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N4TLPpm2Sd5SqxoTkFUXt1Lxnmk="},"url":"https://www.scribd.com/document/231176874/360-questions-to-ask-hebrew-israelite-pt-1","top_badge":null},"255060662":{"type":"document","id":255060662,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255060662/149x198/eef8588737/1444398651?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255060662/298x396/ca6ba2f9f6/1444398651?v=1","title":"the Paleman ","short_title":"the Paleman ","author":"KakuaShakur","tracking":{"object_type":"document","object_id":255060662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DXfrFQmtV8tSQvBf7OpMk4uhW+c="},"url":"https://www.scribd.com/document/255060662/the-Paleman","top_badge":null},"300463920":{"type":"document","id":300463920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/300463920/149x198/2cbf4a2f57/1522434070?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/300463920/298x396/9866aea123/1522434070?v=1","title":"DrMalachiZ.york-Jesus Found in Egipt","short_title":"DrMalachiZ.york-Jesus Found in Egipt","author":"Hassan Muhammad","tracking":{"object_type":"document","object_id":300463920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g79bxtKuVRJ3xGvJc3Ilm+JFsXA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/300463920/DrMalachiZ-york-Jesus-Found-in-Egipt","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/34075651","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=fnJTNiRBRCW6eFPB1S%2FL%2BSjMUSY%3D&authenticity_token=V9IvQTmllVbNht%2B3Eusd0l06opf5mbpjFYwf%2BtpSG%2FADf4ZrrbckHeiwdt5BxwqU7ycaPBTx9pfdVTVw1%2FZEtg%3D%3D&expires=1540387054&wordDocumentId=34075651&wordUploadId=36622233"},"renewal_nag_props":null}-->