You are on page 1of 1

UZMI KRUH

William H. Doane(1832 - 1915)

Mirno
S
A

1.Pri - i k sto -lu Go -spod - nje - mu uz - mi bla -guj sve - ti kruh,
p 2.Pri - i k sto -lu Go -spod - nje - mu, te - be zo - ve dan i no,


3.Pri - i k sto -lu Go -spod - nje - mu, ne - moj od - bit po - ziv taj,

T
B

mf

5 p
1.I - sus nu - di sa - ma se - be, da - ru - ju - i lju -bav svu.
2.svo - jom go -zbom e - ka na te, e - li te - bi da - ti mo. Uz - mi
po njem bu - disva kom raj.


3.Uz - mi bla - guj njeg' vo tije - lo,mf


9

f

mfkruh, bla -guj kruh, no - si ga kroz cije - li svijet! Uz - mi

mf

Uz - mi kruh, bla -guj kruh, no - si ga kroz cije - li svijet!


13
2.

1.


p

kruh sve - ti kruh da - je i - vot ne - e mrijet! Uz - mi mrijet!
Uz -mi kruhsve - ti, sve - ti kruh,da - je i - vot ne - e mrijet! mrijet!
Edition Lendi