You are on page 1of 2

SVA LJUBAVI MI ISUSE Ljubomir Galeti

Za puk i Zbor: Draen Car 2012
Org

3
Puk (1,3,5)1.Sva - lju - ba - vi mi, I - su - se, za - pa - li mo - je sr - ce sam,
3.O I - su - se, ja u - fam se, mi - lo - sr - e si sa - mo ti,
5.Mog sr - ca, Bo - e I - su - se, u - sli - i pro nje sr - cu - mom,

71.ra - a - ri lju - bav u nje - mu, da iz - ga - ra ga
3.o - pro - stit e mi, da - ti mi u ra - ju i - vot
5.da vje - ru - jem i u - fam se, i lju - bav - lju te

10


nje - zin plam.
vje - i - ti.
lju - bim svom.


Edition Lendi
2
13
Zbor, 2,4,- (5)

S
A
2.O I - su - se, ja vje - ru - jem, to re - ka - o si,


4.O I - su - se, ja lju - bim te, ti do - bro si nadT
B

16S
A

Bo - e moj, ti i - sti - na si


do - brom svim, od sve - ga dra - i


T
B

18S
A

vje - i - ta, u - tvr - di me u vje - ri toj.


ti si
mi, ta

-

ti - na ne - u da

vi

- dim.

T
BNapomena: Moe se zavriti 5. strofom u zboskoj dionici. Edition Lendi