You are on page 1of 2

Doae - Korizma

XVII. GREGORIJANSKA MISA


1.Gospodine Gregorijanski napjev

#
& # j j

j

Go - spo - di - ne smi - luj se.

# j
&# j

Kri - ste smi - luj se.

# j
& # j j

Go - spo - di - ne smi - luj se.

# j
& # j

Go - spo - di - ne

## j
&
smi - - luj se.

2.Svet
## j j j j
& J

Svet, svet, svet

## j j j j
&
Go - spo - din Bog Sa - - - ba - ot.

## j j j j - - -
&
- - -
Pu - na su ne - be - sa i zem - lja
##
&
tvo - je sla - ve. Ho - - - sa -
## j - - -
& j

- na u vi - si - ni. Bla - go - slov -
2

# j j j j j
&# j

ljen ko - ji do - la - zi u i - me Go - spod - nje.

# - - -
&# j

Ho - - sa - na - - u vi - si - ni.

3.Jaganje Boji
## j j j - - - j j j
&

Ja - ganj - e Bo - ji, ko - ji o - du - zi - ma

## j
&

grije - he svije - ta, smi - luj nam se.

## - - - j j j
& j j

Ja - ganj - e Bo - ji, ko - ji o - du - zi - ma

# j - - -
&#
grije - he svije - ta, smi - luj nam se.

## j j j - - - j j j
&
Ja - ganj - e Bo - ji, ko - ji o - du - zi - ma

## j - - -
&
grije - he svije - ta, da - ruj nam mir.