You are on page 1of 4

PROYEKTO SA FILIPINO

Ang Aking Natapos Na Pag-aaral

AKO
Meron sapagkat ito ay aking ipinagmalaki sa nang
aapi sakin at sa nagtutukso sakin na ako raw ay isang maliit
na bata lamang,Oo maliit nga ako pero hindi ibig sabihin na
bawal akong mangarap at hindi ko makakamit ito.Oo upang
makatapos ako sa aking pag aaral at para makamit ko ang
Sampung Taon Mula Ngayon
akong mithiin na maging isang propesyonal na guro at
aking pagsisikapan na makatapos ako sap ag aaral
sapagkat ito raw ang magandang regalo sa pamilya na ang
Ipinasa ni: kanyang anak ay makatapos ng kolehiyo.Oo kundi ang
MAYLA MAE S. ACEVEDO pamilya ko at sa ngayon kailangan magsusumikap akong
makatapos ng pag aaral upang ako na yung tutulong sa
kanila at para maiaahon ko sila sa hirap at ako na rin ang
gagawa ng Gawain na hindi na kaya ng aking ama at
Ipinasa kay:
ina.Oo nagsikap talaga ako para ito ay makamit at para
GINANG JANE A. BRUCE may maipagmalaki ako sa aking pamilya.

Ang Aking Pakikipagkapwa


Ang Aking Trabaho
Simply lang po makikipag kasunduan ako sa mga
Nagtuturo ako ng mga batang hindi marunong tao at makikisama sa kanila upang mariwasay naman po
magbasa at magsulat upang sila ay matuto at ang kanilang pananaw sakin hindi po tulad nang iba diyan
mapaghusayan ang kanilang kakayaha. Ako ay parang walang paki kaya palaging may kaaway o di kaya
nagtrarabaho sa Harvard University. Kasamang kong palaging iniiwan ng mga kaibigan at gusto ko din pong
nagtatrabaho sina Jemelito Capote at Dian Bagnol. Bilang makatulong sa iba.Wala pa po at uunahin ko muna ang
isang professional, nagpapakita ako ng magandang akong pag aaral bago ang mga ganyang bagay na dapat
halimbawa sa aking mga kasamahan, sa mga studyante at hindi muna iniuna.Hindi kasi hindi kop o kaya ang humawak
maging sa kumunidad. Masaya kong Makita na maraming nang isang ganyan at hindi kop o makakaya ang maging
akong natutulungang mga kabataan na gusting matuto sa isang lider. Oo, kasi pod aw matulungin po ako at marunong
buhay at matupad ang kanilang mga pangarap na makisama sa kanila at hindi din po ako marunong mang-
magkaroon ng magandang buhay balang araw. Kahit away. Marami po, kasi sabi nila masarap daw akong
gaano kahirap ang paghahanda ng aralin Lesson Plan at kasama. Hindi pa po, mas uunahin ko po ang edukasyon
pagtatala ng mga marka ng aking mga mag-aaral, masaya kaysa sa mga ganyan na kahit minsan hindi ko po naisip.
parin ako sa aking trabaho dahil nakikita kong nag-aalab Iwan kop o kasi hindi pa po ako nakaranas na ganyan. Iwan
ang kanilang damdamin para matuto. ko din po hindi mop o alam. Hindi po kasi malungkot kung
mang isa lang ako sabi pa nila mas marami mas masaya
kaya gusto ko pong may makasama kaysa wala.
Ang Aking Oras Sa Paglilibang
Ang mga kinahihiligan ko pong gawin ay manoo ng T.V
kasama ang pamilya,magbasa ng mga aklat,makipaglaro sa mga
pinsan sa labas ng bahay at maglaro ng computer games kasama
mga kaibigan kung mababait.Meron dahil isa din ito sa mga dapat
nating gawin para mawala ang pagod at hirap upang
mapaglibangan natin an gating mga sarili.Meron ang makasama
ang ate ko kasi po palagi siyang nasa trabaho at yung isa ko
pong ate ay nasa San Agustin gusting gusto ko nap o silang
makasama ng subra at ayaw ko na pong malayo sa kanila kasi
subrang malapit po ako sa aking mga kapatid lalong lalo na sa
mga ate ko.Hindi kasi hindi ako sanay na sumakay ng eroplano o
barko.Hindi kasi pag ako po ay nasa ibang bansa malulungkot po
ako at pagkinabukasan ay mang aaya na po akong umuwi samin
ayaw ko po kasing malayo sa pamilya ko po.Oo dahil sa bahay
naming ay may ibat-iba akong Gawain katulad po ng maglaba
kasi po ayaw ko pong patrabahuin ang inay ko kasi po matanda
na kaya ako nalang po.Meron kasi kung marami akong problema
binibigyan ko agad nang panahon at pupunta po ako agad sa
mgga kaibigan kung tapat sakin sila lang kasi ang palagi kung
masasandalan sa tuwing may problema ako.Oo mahalaga din
sakin ang aklat at sa mga araw na dumarating walang araw na
hindi ako makapagbasa nang aklat.