You are on page 1of 1

SVI KLIKNIMO KRISTU

Franjo RAM
Umjereno f
S
A

1.Svi klik - ni - mo Kri - stu, svi klik - ni - mo sa - da nek
2.Svi klik - ni - mo Kri - stu, tom vrut - ku i - vo - ta tom
3.Svi klik - ni - mo Kri - stu, svi mo - li - mo nje - ga nek

T
B

5 ff

1.i - vi nek vla - da nek vla - da Krist Bog. Sa
2.sun - cu i - vo - ta nek vla - da Krist Bog. Sa


3.u - va i bra - ni sav hr - vat - ski rod, Sa1. 2.1.prije - sto - lja svog nek vla - da Krist Bog, sa Bog,
2.prije - sto - lja svog nek vla - da Krist Bog, sa Bog,


3.prije - sto - lja svog nek vla - da Krist Bog, sa Bog,


Edition Lendi