You are on page 1of 1

KAD SE ISUS RODI

(Gdy sie Chrystus rodzi) Puka popijevka iz Poljske


Pastoralki, Krakow 1848.

b4 j j
& b b 4
J
J
mf 1.Kad se I - sus ro - di u be - tlem - skoj ta - li
2.Dje - va i - sta Maj - ka dr - i e - do svo - je,

j
3.I mi za - pje - vaj - mo na - em Kra - lju vje - nom,

? b 4 j n
b b4 J J

b
5
j j
& b b
J
J
1.tam - na no u svje - tlu ne - be - skom se a - ri.
2.a pa - sti - ri pred njim mi - lo - gla - sno po - je.

j
3.to se za nas ro - di hva - li - mo ga s pje - smom:

? bb j n
b J
J
p
bb
9

& b

1.I pa - sti - ri stog se di - e, an - e - o - ski zbor im kli - e
2.Ro - di - o nam se Spa - si - telj, sve - ga svije - ta ot - ku - pi - telj.
3.Ne - ka nam se svim' smi - lu - je, ne - bo kra - sno nam da - ru - je.


? b
bb

b j j j
13 f

& b b
nJ w

J J
j
Glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a in ex - cel - sis De - o!

j j
J n b
? bb w
w

b J J