S.K. S.T. XAVIER PKSR 1 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 Nama:.................................. Kelas:....................

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL. JAWAB SEMUA SOALAN. 1. Apakah negara jiran yang paling hampir dengan Semenanjung Malaysia? A. Filipina B. Myanmar C. Indonesia D. Singapura Malaysia dikelilingi oleh lautan berikut, kecuali A. Lautan Hindi B. Laut China Selatan C. Selat Tebrau D. Selat Melaka Malaysia terletak berhampiran garisan A. sartan B. khatulistiwa C. artik D. antartika Selat A. B. C. D. Tebrau memisahkan Semenanjung Malaysia dengan negara_________. Indonesia Thailand Singapura Sumatera

2.

3.

4.

5.

Apakah negara yang terbesar di Asia Tenggara? A. Thailand B. Kemboja C. Singapura D. Indonesia Di dunia, terdapat _______ benua. A. lima B. enama C. tujuh D. lapan Page 1 of 6

6.

7.

Benua yang paling sejuk di dunia ialah........ A. Benua Oceania B. Benua Afrika C. Benua Eropah D. Benua Antartika Gunung dan bukit terletak di kawasan A. tanah rata B. pinggir laut C. tanah tinggi D. tanah pamah Antara berikut, yang manakah merupakan tanah tinggi yang terletak di Sabah? A. Banjaran Bintang B. Banjaran Crocker C. Banjaran Keledang D. Banjaran Kapuas Hulu Mengapakah sayur-sayuran dan bunga-bungaan sesuai ditanam di Tanah Tinggi Kundasang? A. Galakan Kerajaan B. Tanahnya beralun C. Pekerja yang ramai D. Suhunya yang rendah Stesen janakuasa elektrik sesuai dibina di kawasan A. kepulauan B. pinggir laut C. tanah tinggi D. tanah pamah Apakah pulau yang terkenal dengan legenda Mahsuri? A. Pulau Tioman B. Pulau Pinang C. Pulau Jerejak D. Pulau Langkawi

8.

9.

10

11.

12.

Page 2 of 6

13.

Apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu? A. Celcius B. Fahrenheit C. Tolok suhu D. Termometer Mengapakah taburan hujan di Malaysia tidak sekata? A. Dipengaruhi oleh sistem angin monsun B. Langit Malaysia dilitupi awan yang tebal C. Malaysia terletak di Garisan Khatalustiwa D. Malaysia Mempunyai kawasan hutan yang luas Kawasan yang menerima hujan palingsedikit di Malaysia ialah A. Bukit Larut B. Kuala Pilah C. Kota Bharu D. Kuala Terangganu mengapakah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting menjadi tumpuan pelancong? A. Pantainya yang bersih B. Pusat membeli-belah yang terkenal C. Banyak peninggalan warisan sejarah D. Suhu yang rendah dan udara yang nyaman Apakah maksud angin lembap? A. Angin yang bertiup kencang B. Angin yang tidak mengandungi wap air C. Angin yang bertiup dari daratan menuju ke laut D. Angin yang bertiup dari laut menuju ke daratan Antara yang berikut, manakah merupakan kepentingan pokok bakau di pinggir laut? A. Merupakan kawasan tadahan B. Membekalkan kayu yang bernilai C. Penghalang hakisan ombak D. Mewujudkan tempat pembuangan sampah

14.

15.

16.

17.

18.

Page 3 of 6

19.

Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di lereng bukit? A. Sumber kayu B. Hutan simpan C. Sumber perubatan D. Mencegah hakisan Mengapakah unta dapat hidup di kawasan gurun? A. Berkulit tebal B. Dapat menyimpan air C. Tahan lasak D. Tidak berpeluh / 40 MARKAH

20.

BAHAGIAN B : SOALAN SUBJEKTIF JAWAB SEMUA SOALAN PADA KERTAS SOALAN. A. 1. 3. 5. Namakan kawasan perindustrian utama di negara kita. ______________________ ______________________ ______________________ 2. 4. 6. ________________________ ________________________ ________________________

B. 1 2 3 4 5

Nyatakan kawasan tanaman padi utama di negara kita.

C.

Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah. Malaysia dikelilingi Laut China Selatan, Selat Melaka dan Selat Tebrau. ( ) Page 4 of 6

1.

2. 3. 4.

Singapura sering mengalami gempa bumi. Gunung yang tertinggi di Malaysia terletak di negeri Sabah.

( (

) )

Kawasan tanah tinggi sesuai dijadikan kawasan tanaman sayur-sayuran dan tanaman pokok daun teh. ( ) Thailand adalah negara jiran selatan Malaysia. ( )

5. D.

Isikan tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi. rendah hujan peralihan lembap tadahan hujan Monsun Timur Laut pinggir laut Selat Tebrau

dalam Tanah pamah

1) Malaysia dan Singapura dipisahkan oleh_______________________. 2) Kawasan tanah tinggi juga menjadi kawasan ____________________. 3) Setiap negeri di Malaysia mempunyai kawasan ___________________,kecuali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 4) Iklim panas dan ___________sepanjang tahun membolehkan pelbagai jenis tanaman ditaman. 5) Semakin tinggi sesuatu tempat, semakin _____________ suhunya. 6) Nelayan yang tinggal di Kemaman, Terangganu tidak dapat ke laut semasa tiupan angin_____________________kerana laut bergelora ketika itu. 7) Hujan turun dengan lebatnya semasa______________monsun, iaitu pada bulan April dan bulan Oktober. 8) Kawasan teluk yang_____________dan terlindung sesuai dibina perlabuhan. 9) ____________mengalir di permukaan bumi, lalu membentuk sungai dan tasik. 10)__________________di Sabah terdapat di pantai timur dan pantai baratnya.

E.

Jawab soalan-soalan yang berikut berdasarkan peta di bawah ini.

Page 5 of 6

/ 60 markah ~Kertas soalan tamat. Selamat menjawab ~ Disediakan oleh:
....................................................... (En. Mohd Fidrus Ramli)

Disemak oleh:
.......................................... (En. Ahmad Ridzuan)

Page 6 of 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful