You are on page 1of 1

SS

PC: 0
+112
.8

PT
9

: 0+
E
AD S
NT LE ION

160
VE ERIA UCC

LAD
T R
MA NST

RIL

.23
PAN
O

LER
C
DE

CHA

0+120

0+140

A
HUA
IA A

PT: 0
HAC

0+10
PUENTE EX

INICIO D

PC
ISTENTE

0+1

AG
PC: 0+01
SOBRE QUEB

+030

: 0+
U

PT: 0
0
RADA

AS
TRO

PT:
60
0+08
ICEN CUZCACHA

AR

1
LUBR
PA

RIB

91.
.2
EST. 0+198.2

+
0+29
A
1
5

336.0
65
E PROYE

PT: 0+238.37
0

PC: 0+260.09
0.21

0+06

7.6
0+1

9
COC
ET

2
CHAL TAPIAL

x
80
0

H
ET

ER A
CHAL

0+04
ER
TALL

CTO

TAP
EM

0+320
0
PL
AN

0+020

IA

0+2
TIL

L
LA
DO

0+30

0+34
00
0+000

APRSA DE
LO
NC RETO

-0+012

OX
DE CO

IMA
STES

0+220

0
N PO

0
0+280
APR SA D
N CO

CIO
CT
CICLO

LO

0+240
EL

0+260

0+36

PC: 0
N

OX E
MALLA

IMA
CANALETA

CIO
BA
DE
EM BORDILLO

+424
N

0
PL
AN
TIL

0+38
LA
DO

.22
0
TAPIAL ETA
CANAL

0+40
PROMMETAL
DESCARGA x
DE AN x CANALETA
BOR

0
x D ILLO

0+42
NS=699.65
x

ESTACIO : 40 km/h
VELOCID
BADE
N

0+44
A
TIV
ERA
OP APA

0
CO

N: 0+000
CH

AD

0+460
ZCA
CU
SIEMBRA CON ZACATE BARRENILLO
x

0+480
AREA=822.80m2 COOPERATIV ACER
A A

.21
CAN
CUZCACHAPA ALE
TA
NA

0+500
TA A

SIEMBRA DE ZACATE EN HILERA


SAN

AG
900.00 ml

UA

0+520
IA

S
HAC

AB
AJ
O

0+540
BADEN
IGLESIA

0+560
EST. MPALME
BADEN

RO AL

0
ST IP

0+ 46
RA NIC

DE E
SIEMBRA CONMUZACATE BARRENILLO 1
AREA=406.44m2

A
L
PIA

LINE
TA
SIEMBRA DE ZACATE EN HILERA
375.00 ml
PC: 0+424.

PC: 0+713.59
PT: 0+627.59
22
0+380

PROMMETAL
0+400

IA

x
ES
IGL
0+420

0+740

0+760
0+720
x
0+440

0+780
x

0+700
2 x x

0+680
0+460

BADEN

0+800
0+660
0+480

0+640
TIENDA NOHEMY
0+500

0+820
0+620
0+520

0+600
0+540

0+580
IGLESIA
0+560

0+840
BADEN
CANALE
ACERA TA
x

0+86
COOPERATIVA ECOLOTEC 3
CUZCACHAPA x

0+88
BADEN
4 x
1

ESTACION: 0+699.25

0
VELOCIDAD: 50 km/
PALME

0+90
x
0

CENTR
x

0
EST. 0+ 46

O
ALCAN DE
LINEA DE EM

C
CUZC E x
ACHAP

PT
0+9
A

: 0+
x

20

955
.9
h

8
0+9
40

0+9
60
LME
MPA
VENTA

0+9
D
TORTI E

920
LLAS

EE

80
AD
. 0+
LINE
EST

1+0
00

M5
A

1+0
EN
EL

20
T A
S AN
CO
L. 5
PT: 0+955.98

PC: 1+174.83

GOBIERNO DE EL SALVADOR
AcDbArcAlignedText (ATEXT)
Nos mantiene conectados

PT: 1+
AcDbArcAlignedText (ATEXT)
0+940

0+960

0+980

1+000
0+920

1+020

1+040

x
1+060

283.07
8
1+080

1+100
M5

x
1+120

GRANJA
0+900

1+140

x
1+160

AVICOLA
1+180

SANTA
1+200

CRUZ
1+220

x x x x x x 1+240 PROYECTO:
x x x
9

1+260
x
x

1+280
x
x
A

1+300
LEN

DE 5 6 7 TIENDA x x x
VENTA AS x x x CONTENIDO: IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS
TA E

TORTI
LL x x x

1+320
x
ELENA

x
. SAN
LME

1+340
x
ANTA
COL

x
LINEA DE EMPA

x EST. 0 + 000 - 1+380

1+360
EST. 0+ 920

ACC
x
COL. S

PEA ESO
TON x
x

1+380
AL ESCALA:
LEG. S.A. DE C.V.
1:1000
x
LEG. S.A. DE C.V.
10 11 12 x
14-IA
LEG. S.A. DE C.V.

E
GERENTE DE PROYECTO

PALM
PRESENTA:

DE EM
+ 380
FOVIAL

LINEA
EST. 1
CONTRATO: FECHA:

CPV-001/2013 AGOSTO DE 2013 1 /5