OTVORENO POJEDINAČNO

PRVENSTVO HRVATSKE
ZA SENIORE I SENIORKE
Rijeka 10.÷11.07.2010

SATNICA 1. DAN
VRIJEME
18.00

DISCIPLINA
100m (m) PF 5 gr.

18.15
18.30

Kladivo (ž) F
Vis (m) F

100m (ž) PF 4 gr.

18.40
18.50
19.00
19.10
19.20
19.30
19.45
19.55
20.05
20.10
20.15

Dalj (m) F
1.500m (ž) F 1 gr.
1.500m (m) F 1 gr.
400m (ž) F 2 gr.
400m (m) F 3 gr.

Kugla (m) F

3.000m (m) F 1 gr.
100m pr (ž) F 1 gr.
110m pr (m) F 1 gr.
100m (ž) F 1 gr.

Disk (ž) F
Troskok (ž) F

100m (m) F 1 gr.
3.000m zpr (ž) F 1 gr.

20.55

5.000m (ž) F 1 gr.
4x100m (ž) F 1 gr.

21.05

4x100m (m) F 2 gr.

20.30

Koplje (m) F

SATNICA 2. DAN
DISCIPLINA

VRIJEME
18.00
18.15
18.35
18.45
18.55
19.05
19.15
19.30
19.45
20.00

200m (m) PF 3 gr.
200m (ž) PF 3 gr.

Troskok (m) F

Kladivo (m) F
Koplje (ž) F

400m pr (m) F 2 gr.
400m pr (ž) F 1 gr.
800m (ž) F 1 gr.
800m (m) F 2 gr.
3.000m (ž) F 1 gr.
1 gr.
200m (ž) F

Dalj (ž) F

Kugla (ž) F
Disk (m) F

200m (m) F 1 gr.
3.000m zpr(m) F 1 gr.

20.35

5.000m (m) F 1 gr.
4x400m (ž) F 1 gr.

20.45

4x400m (m) F 2 gr.

20.15

Vis (ž) F

5

Pojedinačno_PH_Seniori-Bilten_0-UVOD_r01