Lista abrevierilor ActaMM ActaMN AJA L’Anthropologie AIIA Iaşi Apulum ArhMold Athenaeum BAI BerRGK Britannia BSNR

Carpica CAANT CCA Chiron Current Anthropology Dacia N.S. Eurasia Antiqua Hierasus Hyperboreus Historia Ialomiţa ISM Istros LGPN LIMC MCA Memoria Antiqvitatis Mousaios Peuce Pontica Prehistoire Europeenne Acta Moldavie Meridionalis. Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui, Vaslui Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca American Journal of Archaeology, Boston L’Anthropologie, Paris Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Iaşi Acta Musei Apulensis. Arheologie, Istorie, Etnografie Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie, Iaşi Athenaeum. Studi Periodici di Litteratura e Storia dell’Antichità Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Institutes, Frankfurt am Main Britannia. A Journal of Romano-British and Kindred Studies Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti Carpica. Muzeul de Istorie şi Artă, Bacău Cercetări arheologice în aria nord-tracă. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti Cronica cercetărilor arheologice Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, München Current Anthropology. Boston University, Boston Dacia. Nouvelle Série: Revue d’archéologie et d’histoire ancienne, Bucureşti Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens, Berlin Hierasus. Acta Moldaviae Septentrionalis, Botoşani Hyperboreus. Bibliotheca Classica Petropolitana, St. Petersburg Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, Wiesbaden Ialomiţa (Studii şi comunicări). Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia Inscripţiile din Scythia Minor, Bucureşti Istros, Buletinul Muzeului Brăilei, Brăila A Lexicon of Greek Personal Names, Oxford Lexicon iconographicum mythologiae classicae, Zürich Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti Memoria Antiqvitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ Mousaios. Muzeul Judeţean Buzău, Buzău Peuce. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Constanţa Prehistoire Europeenne. Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, Liège

Byzantinobulgarica Byzantinobulgarica, Sofia

406

Przeglad archeologiczny PZ Quaternaire RE

Przeglad archeologiczny, Poznan Prähistorische Zeitschrift, Berlin Quaternaire, Paris Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft

Revista arheologică Revista arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie Veche, Chişinău Revista arheologică Revista arheologică S.N. Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău S.N. Revista Muzeelor SAA SCIV(A) SCN Slovenska Archeologia Stratum plus Thetis Thracia Thraco-Dacica Tibiscus Tyragetia ZPE Aрхеология Археологiя Археологические вести АИМ АКМ АО АСГЭ БКПЧП ВДИ ЗООИД Карпатика КСИА КСИИМК КСОГАМ MАСП МИА Revista Muzeelor, Bucureşti Studia Antiqua et Archaeologica. Universitatea „A.I. Cuza”, Iaşi Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti Slovenska Archeologia, Bratislava Stratum plus. Şcoala Antropologică Superioară, St.-Peterburg-Chişinău-Odessa Thetis. Mannheimer Beiträge zur Klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns, Mannheim Thracia, Sofia Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti Tibiscus. Muzeul Banatului, Timişoara Tyragetia. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik Aрхеология, Cофия Археологiя, Кïив Археологические вести, Москва Археологические исследования в Молдавии, Кишинев Археологическая карта Молдавской ССР, Кишинев Археологические Открытия, Москва Археологический Сборник Государственного Эрмитажа, Ленинград/Санкт Петербург Бюллетень Комиссии по изучению Четвертичного периода, Москва Вестник древней истории, Москва Записки Одесского общества изучения древностей, Одесса Карпатика. Институт Карпатоведения, Ужгород Краткие сообщения Института Археологии АН СССР, Москва Краткие сообщения Института Истории Материальной Культуры, Москва-Ленинград Краткие сообщения Одесского Археологического Музея, Одесса Материалы по археологии Северного Причерноморья, Одесса Материалы и исследования по археологии СССР, Москва-Ленинград 407

МИАЭ МССР РА CA САИ ССПК Труды ГИКМ Ученые записки

Материалы и исследования по археологии и этнографии МССР, Кишинев Российская Археология, Москва Советская Археология, Москва Свод археологических источников, Москва Старожитностi Степового Причономор’я i Криму, Запорiжжя Труды Государственного Историко-Краеведческого Музея, Кишинев Ученые записки Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР

408