You are on page 1of 28

Upute za uporabu

Perilica za rublje
Zahvaljujemo Vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom nae perilice za rublje, i
estitamo Vam na dobrom izboru.
Vaa nova perilica odgovara svim zahtjevima moderne njege rublja: ekonomina je u potronji
vode, elektrine energije i sredstava za pranje.
Nai su proizvodi pakirani u materijale koji nisu tetni za okolinu i koje je mogue bez opasnosti za
okolinu preraditi (reciklirati), deponirati ili unititi.
Da va stroj nakon odsluenog ivotnog vijeka ne bi optereivao okolinu, predajte ga ovlatenim
sakupljaima starih kuanskih aparata.

Aparat je namijenjen iskljuivo za uporabu u domainstvu. U sluaju uporabe aparata u


komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namjenu koja nadilazi uobiajenu uporabu u
domainstvu, ili ako aparat upotrebljava osoba koja nije potroa, jamstveni rok jednak je najkraoj
jamstvenoj dobi, odreenoj vaeim zakonskim propisima.

Opis perilice .................................................................... 3


Upozorenja ...................................................................... 4
Postavljanje i prikljuivanje........................................... 5
Djelovanje........................................................................ 8
Savjeti za pranje i tednju energije ............................. 14
ienje i odravanje ................................................... 15
Smetnje.......................................................................... 18
283916

Tabele ............................................................................ 22
2
Opis perilice

1. nadzorna ploa 5. noice


2. dozirna posuda 6. cijev za odvod vode
3. vrata (ovisno o modelu) 7. cijev za dovod vode
4. poklopac filtera 8. elektrini kabel

Tehniki podaci
(ovisno o modelu)

Maksimalno punjenje: 6,2 kg / 6 kg / 5,5 kg Maksimalno punjenje: 4,5 kg


Mjere stroja ( x d x v): Mjere plitkog stroja ( x d x v):
600 mm x 600 mm x 850 mm 600 mm x 440 mm x 850 mm
Dubina s otvorenim vratima: 105 cm Dubina s otvorenim vratima: 88 cm
Teina stroja (neto): 72 kg Teina stroja (neto): 61 kg
Nazivni napon: 230 V, 50 Hz Nazivni napon: 230 V, 50 Hz
Prikljuna snaga: 2000 W Prikljuna snaga: 2000 W
Prikljuak: (230 V, 50 Hz, 10 A) Prikljuak: (230 V, 50 Hz, 10 A)
Pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa Pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa
Varovalka: 10 A Varovalka: 10 A
283916

Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata stroja.

3
Upozorenja
Prije prve upotrebe stroja obavezno skinite transportne blokade, inae mogu prilikom upuivanja
blokiranog stroja nastati teka oteenja. Popravak takvih oteenja nije pokriven garancijom!
Aparat prikljuite na vodovodnu mreu samo s novim cijevima i brtvama.
Stroj ne postavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura moe pasti pod 0C, inae se mogu otetiti
dijelovi stroja zbog smrzavanja.
Perilica mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi.
Potujte uputstva za pravilno postavljanje i prikljuenje stroja na vodovodnu i elektrinu mreu.
Kraj odvodne cijevi ne smije biti namoen u otonu vodu.
Prije poetka pranja pritisnite vrata na oznaenom mjestu, da se brava ujno zaglavi.
Tijekom rada stroja nije mogue otvoriti vrata.
Preporuujemo da prije prvog pranja odstranite moebitnu neistou iz bubnja perilice,
primjenom programa za samoienje (vidi poglavlje Izbor dodatnih funkcija).
Upotrebljavajte samo sredstva za strojno pranje i njegu rublja. Ne odgovaramo za moebitna
oteenja, te gubitak boje na brtvama i plastinim dijelovima, koji su posljedica nepravilne
upotrebe sredstava za bijeljenje i bojanje rublja.
Sredstva za skidanje naslaga vapnenca obino sadre kiseline, stoga koristite samo ona, koja
imaju dodano sredstvo za zatitu pred korozijom. Prilikom upotrebe tih sredstava potujte
uputstva proizvoaa. Skidanje naslaga vapnenca zakljuite viekratnim ispiranjem, da sigurno
odstranite sve ostatke kiselina.
Za pranje ne smijete upotrebljavati sredstva koja sadre topila, jer se odreeni dijelovi stroja
mogu otetiti, a stvaraju se i otrovni plinovi. Postoji opasnost zapaljenja i eksplozije.
Tijekom programa pranja ovog proizvoda ne otputaju se ioni srebra.
Nakon zavrenog pranja zatvorite vodovodnu slavinu.
Pred ponovnim transportom blokirajte stroj, tako da ugurate barem jednu ipku. Prije toga
obavezno iskljuite stroj iz elektrine mree!
Tablica s osnovnim podacima privrena je iznad otvora vrata stroja.
Jamstvo ne obuhvaa potroni materijal (arulje), manja odstupanja u nijansi boje, poveanje
glasnosti, koje je posljedica staranja, i ne utjee na funkcionalnost aparata, i estetske greke
koje ne utjeu na funkcionalnost i sigurnost aparata.
Aparat je izraen sukladno svim propisanim sigurnosnim standardima, no usprkos tome ne
preporuujemo da ga bez adekvatnog nadzora koriste osobe smanjenih fizikih, pokretnih ili
mentalnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnog znanja ili iskustava. Ista preporuka vai i
za koritenje aparata od strane maloljetnih osoba.

Prije prikljuenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu.


Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja
ili upotrebe aparata, nije predmet garancije.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznauje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba biti uruen
prikladnim sabirnim tokama za recikliranje elektronikih i elektrikih aparata.
Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda sprijeit ete potencijalne negativne
posljedice na okoli i zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti neodgovarajuim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za odvoenje
otpada iz domainstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
283916

4
Postavljanje i prikljuivanje
Skidanje ambalae Budite paljivi, da prilikom odstranjivanja ambalae
otrim predmetima ne otetite kuita aparata.
Pred prikljuenjem neka se aparat zagrije na sobnu
temperaturu (priekajte 2 sata).

Nai su proizvodi pakirani u materijale koji nisu tetni za


okolinu i koje je mogue bez opasnosti za okolinu preraditi
(reciklirati), deponirati ili unititi.
U skladu s tim, materijali su i odgovarajue oznaeni.

Skidanje transportnih Odmaknite cijevi.


blokada Odvijte vijke (A) na zadnjoj strani stroja (slika 1).
Skinite kutne profile (B) (slika 1) i nataknite ih u utor na
blokirnoj ipci (slika 2) - desnog prethodno okrenite na drugu
stranu.
Pomou kutnih profila okrenite blokirne ipke za 90 i izvucite
ih.
Nastale otvore zatvorite priloenim plastinim epovima.
Blokade spremite za moebitnu kasniju upotrebu.

Slika 1 Slika 2

Transportne blokade morate skinuti da prilikom


ukljuenja stroja ne bi nastala oteenja. Garancija za
popravke spomenutih oteenja ne vai!

Postavljanje Izravnajte stroj uzduno i popreno okretanjem podesivih


noica (matice s vijkom). Noice omoguuju izravnavanje +/- 1
cm.
Nakon podeavanja visine noica, dobro privijte matice
(A) - prema dnu stroja!

Vibracije, pomicanje aparata po prostoriji i glasno


djelovanje zbog nepravilno izravnanih podesivih
noica, nisu predmet jamstva.
Tlo na kojem stoji stroj, mora imati betonsku podlogu,
mora biti suho i isto, inae stroj moe klizati. Oistite i
podesive noice.
283916

5
Ako imate stroj za suenje rublja odgovarajuih dimenzija,
moete ga postaviti na stroj za pranje rublja.

Prikljuenje na dovod Za uinkovito djelovanje neka dovodni pritisak vode


vode bude izmeu 0,05 i 0,8 MPa.
Zadovoljavajui pritisak dobijete ako u petnajst
sekundi iz potpuno otvorene slavine istee 3 litre vode.

Iz bubnja izvadite dovodnu cijev i koljenasti prikljuak dovodne


cijevi (1) privijte na perilicu (imaju samo odreeni modeli).
U maticu ravnog prikljuka dovodne cijevi (2) umetnite brtvu
s mreicom, te cijev privijte na vodovodnu slavinu (Kod
odreenih modela, brtva s mreicom ve je namjetena i nije
je potrebno umetati u maticu ravnog prikljuka).
Ako imate model s prikljucima za toplu i hladnu vodu,
prikljuite jednu cijev na hladnu vodu i drugu na toplu, kao to
je to oznaeno na stranjoj strani stroja, gdje su ugravirana
slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo).

Dovodnu cijev potrebno je stegnuti rukom dovoljno


snano da spoj bude nepropustan. Nakon pritezanja
obavezno provjerite nepropusnost cijevi.
Za montiranje cijevi nije dozvoljeno koristiti klijeta i
slian alat, zbog mogueg oteenja navoja matice.

Djelomini Aqua-stop (sistem zatvaranja vode)


U sluaju oteenja unutranje cijevi ukljui se sistem blokade,
koji prekine dovod vode u stroj. Prozori A u tom se sluaju
oboji crveno.
Dovodnu cijev potrebno je zamijeniti.

Potpuni Aqua-stop
U sluaju oteenja unutranje cijevi ukljui se sistem blokade,
koji prekine dovod vode u stroj. Zatitni sistem takoer osjeti dali
je u unutranjosti stroja dolo do izljeva vode. U tom se sluaju
pranje prekine, stroj ukljui crpku i javi greku.

Prikljunu cijev s sistemom Aqua-stop ne smijete


namakati u vodu, jer se u njoj nalazi elektrini ventil!
283916

6
Postavljanje cijevi za Odvodnu cijev postavite u umivaonik ili preko ruba kade.
odvod vode Moete je prikljuiti i neposredno na odvodni sistem, iji
promjer mora biti najmanje 4 cm.
Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da omoguuje
ienje.
Kroz rupicu u plastinom koljenu provucite pagu, i njome
privrstite odvodnu cijev.
Kraj odvodne cijevi ne smije biti dignut vie od 100 cm, i ne
manje od 60 cm od poda.

Prikljuenje na Perilicu prikljuite na elektrinu mreu pomou prikljunog


elektrinu mreju kabela.
Propisan nazivni napon i frekvencija, te ostali podaci navedeni
su na natpisnoj tablici stroja.

Zidna utinica mora biti stalno dostupna i mora


imati kontakt za uzemljenje (sigurnosna utinica), uz
potovanje vaeih propisa!
Fiksno prikljuenje mora izvesti struna osoba.
Oteen prikljuni kabel mora ga zamijeniti proizvoa
ili ovlateni serviser.
Ne prikljuujte aparat na utinicu, namijenjenu aparatu
za brijanje ili za suenje kose!

283916

7
Djelovanje

A - Gumb za izbor programa Lampice: - faze programa pranja:


B - Tipka smanjenje okretaja centrifuge, pranje + pretpranje
odnosno iskljuenje centrifuge ispiranje
C - Tipka kratak program centrifuga
D - Tipka via razina vode
E - Tipka START/PAUZA

Gumb za izbor programa Osnovni programi Djelomini programi


Pamuk
+ pretpranje Omekavanje
brzi program

Sintetika Crpenje vode

Osjetljivo Centrifuga

Vuna

Mix
283916

8
Postupak pranja Otvorite vrata perilice
Napunite bubanj rubljem
Zatvorite vrata
Otvorite slavinu za dovod vode
Ukljuite stroj i izaberite eljeni program
Dozirajte sredstvo za pranje i njegu
Uputite program tipkom START (E)

- Otvorite vrata perilice.Vrata otvorite potezanjem ruke prema


sebi, na desnoj strani vrata.
- Razvrstite rublje po vrsti tkanine.

Zakopajte gumbe i patente, zaveite trake te depove


okrenite prema van.
Vrlo osjetljivo rublje stavite u posebnu tekstilnu
vreicu.
Preporuujemo da perete vee i manje komade rublja
istovremeno.
Slijedite etiketama na tekstilu s oznakama za nain
pranja (vidi tabelu na zadnjoj strani ovih uputstava).

- Stavite rublje u bubanj. Provjerite dali je bubanj prazan!


- Zatvorite vrata perilice.
- Otvorite slavinu za dovod vode.
- Ukljuite stroj i izaberite program pranja.

Djelovanje Stroj ukljuite okretanjem gumba (A) za izbor programa iz


poloaja 0 na eljeni program. Pone treperiti lampica uz
tipku START. Gumb za izbor programa (A) moete okretati u
oba smjera, te tako izabrati pravi program obzirom na vrstu
tkanine i temperaturu pranja (vidi tabelu programa). Moete birati
osnovne i djelomine programe.
Izbor programa moete proizvoljno mijenjati prije pritiska na tipku
START (E).

- Izbor osnovnih programa ( , , , , )


Osnovni programi su cjeloviti programi, gdje se odvijaju sve
faze pranja, ukljuivo s omekavanjem i cijeenjem (vidi
tabelu programa). Moete ih birati okretanjem gumba za izbor
programa.

Pamuk
Normalno zaprljano pamuno i laneno posteljno i donje rublje,
stolnjaci, runici, gornja odjea, i sl.
Za vrlo zaprljano rublje postojanih boja moete upotrijebiti
program s pretpranjem .
Za manja punjenja rublja (nezahtjevne tkanine iz pamuka,
283916

lana, sintetike i mijeanih materijala), i manje prljavog rublja (za

9
osvjeenje rublja, za oznojeno rublje), moete koristiti brzi
program . Program aktivirate okretanjem gumba (A) na
program Pamuk 30, a zatim pritisnite tipku za kratak program
(C). Time ete utedjeti energiju i vrijeme.

Sintetika
Normalno zaprljane koulje, bluze i druga odjea iz poliestera,
poliamida ili mjeavine tih vlakana s pamukom.

Osjetljivo
Program za osjetljivu odjeu (haljine, suknje, bluze,..) i zavjese.

Vuna
Posebno njean program za pranje vunenih proizvoda,
oznaenih za pranje u perilici i za pranje vrlo osjetljivih proizvoda,
koji su oznaeni za runo pranje.

Mix
Specijalan program za pranje normalno umazanog obojanog
rublja iz razliitih postojanih tkanina na 40C.

- Izbor dodatnih funkcija ( , , )


Izbor dodatne funkcije omoguuje mijenjanje procesa osnovnih
programa.
Pojedine funkcije ukljuite pritiskom na odgovarajuu tipku. Izbor
se potvrdi paljenjem lampice uz tipku. Ako u izabranom programu
odreena funkcija ne djeluje, pritiskom na tipku se lampica ne
upali.
Funkciju iskljuite ponovnim pritiskom na tipku - lampica se
ugasi.

Funkciju podesite nakon izbora osnovnog programa,


no prije pritiska na tipku START (E).

Smanjenje okretaja centrifuge


Snienje broja okretaja centrifuge ovisi o izboru programa i
najviim okretajima za pojedini tip stroja.

Program Brzina centrifuge - okr./min.


max. Snienje broja
okretaja centrifuge
Pamuk 1400/1300 700
1200/1100 600
1000/800 500
Sintetika, mix 1000/800 600
Osjetljivo 700 0
Vuna 600 0
283916

10
Iskljuenje centrifuge (brzina centrifuge max. 700
okr./min)
Tom tipkom iskljuimo centrifugiranje na svim programima.

Kratak program
energetsko tedljiv program
namijenjen pranju manje prljavog rublja, ili manje koliine
rublja
skrauje vrijeme pranja i ispiranja
smanjuje potronju vode (na odreenim programima)
na programu Pamuk 30C, pritiskom na tipku kratak program
aktivirate program Pamuk 30C-brzi .

Via razina vode


Za bolje ispiranje, to je vrlo vano kod poveane osjetljivosti
koe na sredstva za pranje.
Za pranje vrlo zaprljanog rublja.

Samoistivi program
Ovim programom odstranite neistou, bakterije te moebitan
neprijatan vonj iz aparata.
Prije no to uputite samoistivi program, potpuno ispraznite
bubanj perilice; tijekom izvoenja programa u perilici ne smije biti
rublja.
Dodatkom manje koliine prakastog deterdenta poboljavate
uinak samoistivog programa.
Program uputite tako da gumb za izbor programa (A) okrenete
u poloaj Pamuk 95C, a zatim pritisnete tipku (D) (dodatno
ispiranje) i drite je tri sekunde.
Ako ne koristite redovito programe pranja kod kojih je
temperatura vode via od 60C, preporuujemo da samoistivi
program uputite barem jednom mjeseno.

- Izbor djelominih programa ( , , )


To su samostalni programi, koje moete upotrijebiti ako ne
trebate itav program pranja. Ako elite upotrijebiti zaredom
vie dodatnih programa, morate pred svakim novim izborom
programa iskljuiti stroj (za 1 sekundu postavite programator (A)
na 0).

Omekavanje
Program je namijenjen za omekavanje, bijeljenje ili impregnaciju
opranog rublja. Zakljui se centrifugom.
Okretaje centrifuge moete sniziti pritiskom na tipku ( ) snienje
okretaja centrifuge.
283916

11
Crpenje
Program koristite ako ste prekinuli program pranja, i vodu elite
samo iscrpsti iz stroja, bez centrifugiranja.

Centrifuga
Intenzivna centrifuga za neosjetljivo rublje, na najviim
okretajima.
Okretaje centrifuge moete sniziti pritiskom na tipku ( ) snienje
okretaja centrifuge.

- Doziranje sredstava za pranje i njegu rublja


(vidi poglavlje Savjeti za pranje i tednju energije)
odjeljak za pretpranje
odjeljak za glavno pranje
odjeljak sredstava za njegu
Ako ne upotrebljavate program s pretpranjem, sredstva za pranje
moete dozirati pomou posudice neposredno u bubanj.

Omekiva nalijte u odjeljak samo do oznaene razine.


Pazite da je prilikom otvaranja/zatvaranja vrata perilice
dozirna posuda zatvorena.

Upuivanje programa Pritisnite na tipku START (E). Nakon nekoliko sekundi stroj
pranja zapone djelovati. Upali se lampica za odgovarajuu fazu
pranja. Ako nakon ukljuenja vrata nisu zatvorena, nakon
nekoliko sekundi ponovno pone treperiti lampica za START.
Ako nakon ukljuenja vrata nisu zatvorena, nakon nekoliko
sekundi lampica za fazu pranja pone ponovno treperiti.
Kad zatvorite vrata, stroj zapoinje s izvoenjem izabranog
programa.
Nakon isteka pojedine faze pranja, lampica se ugasi i upali se
slijedea.
Ako nakon upuivanja programa elite mijenjati program
pranja, morate gumb za izbor programa (A) za 1 sekundo
postaviti na poloaj 0, a zatim moete ponovno izabrati
proizvoljni program.

Iskljuenjem se briu i dodatne funkcije, ako ste ih


prethodno izabrali, zato ih morate ponovno ukljuiti.
283916

12
- Zavretak pranja
Na zavretak programa pranja upozori vas treperenje lampice za
prikaz odvijanja programa pranja.
Vrata perilice moete otvoriti.
Izvadite rublje iz stroja i s brtve vrata odstranite eventualnu
neistou.
Vrata ostavite pritvorena da se stroj osui.
Zatvorite vodovodnu slavinu.
Iskljuite stroj, tako da gumb programatora (A) okrenete na
poziciju nula.
Nakon zavrenog programa pranja potrebno je iskljuiti napon u
stroju izvlaenjem utikaa prikljunog kabela iz zidne utinice.

Prekidi Od strane korisnika

Vlastiti prekid
Program prekinete ako programator okrenete na poziciju 0. Ako
je voda u stroju, izaberite jednog od dodatnih programa (crpenje
, centrifuga ) za pranjenje vode i zavretak programa.

Tipka PAUZA
Program moete bilo kad zaustaviti pritiskom na tipku PAUZA
(E). Ako u bubnju nema vode, mogue je nakon odreenog
vremena otvoriti i vrata, inae ne. Program nastavljate pritiskom
na tipku START (E).

Smetnje
Program se prekine ako doe do neke smetnje. Na to
upozorava treperenje signalnih lampica. (vidi poglavlje
Smetnje).

Prekid napona (elektrine energije)


U sluaju prekida elektrine energije, program se prekine,
ali se nakon ponovnog uspostavljanja napona program
automatski nastavlja.

Ako je prilikom nestanka struje voda u stroju, pazite da


ne otvorite vrata prije no to vodu iscrpete iz stroja.

STANJE NISKE PRIPREMLJENOSTI


P o = ponderirana snaga u iskljuenom stanju [W] 0,07

P l = ponderirana snaga u stanju pripremljenosti [W] 1,80

T l = vrijeme u stanju pripremljenosti [min] 10,0


283916

13
Savjeti za pranje i tednju energije
Pred pranjem sortirajte rublje obzirom na vrstu, stupanj neistoe i postojanost boja.
Prilikom izbora programa pranja vodite rauna o simbolima na uicima pojedinih komada rublja
(vidi tablicu odravanja na zadnjoj strani).
Nove arene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog rublja.
Jae zaprljano rublje perite u manjoj koliini, ili dozirajte vie praka za pranje.
Tvrdokornu neistou namaite prije pranja posebnim sredstvom za otklanjanje madea, to
vam omoguuje utedu energije.
Ako je rublje manje zaprljano, preporuujemo da upotrijebite kratak program i odaberete najniu
temperaturu pranja, jer time moete utedjeti i do 50% energije.
Preporuujemo da izbjegavate pranje vrlo malih koliina rublja, zbog tednje energije i boljih
svojstava djelovanja stroja.
Najvee dozvoljene koliine suhog rublja navedene su u tabeli punjenja na zadnjoj strani.
Prije pranja ispraznite depove, zatvorite patentne zatvarae, te odstranite razne metalne
broeve, koji bi mogli zaepiti odvod ili otetiti rublje, odnosno unutranjost perilice.
Sloeno rublje malo rastresite prije ubacivanja u bubanj.
Koristite samo sredstva za strojno pranje rublja.
Prake za pranje ili tekua sredstva dozirajte prema uputama proizvoaa.
U sluaju tvrde vode preporuujemo koritenje sredstava za omekavanje vode.
Za razliite temperature pranja i za izabrane programe pranja, pridravajte se preporuka
proizvoaa sredstava za pranje.
Ako tvrdoa vode prelazi 14dH, preporuljivo je dodavanje sredstva za omekavanje vode.
Oteenje grijaa koje moe biti posljedica nepravilnog koritenja omekivaa vode, nije predmet
jamstva.
Ne preporuujemo upotrebu bjelila na osnovi klora, jer mogu otetiti grija.

Stupanj tvrdoe Stupnjevi tvrdoe


(Tvrdoa vode)
dH(N) m mol/l fH(F) p.p.m.
1 - meka < 8,4 < 1,5 < 15 < 150
2 - srednja 8,4 - 14 1,5 - 2,5 15 - 25 150 - 250
3 - tvrda > 14 > 2,5 > 25 > 250
U sluaju tvrde vode dozirajte deterdent (prema tabeli
za stupanj tvrdoe 1) i odgovarajuu koliinu sredstva za
omekavanje vode (potujte uputstva proizvoaa).

Deterdent moete dozirati i neposredno u bubanj.


Ako upotrebljavate gusta tekua sredstva za pranje,
preporuujemo da ih razrijedite vodom, da bi time sprijeili
zaepljenje odvoda iz dozirne posude.
Ako dozirna posuda ima priloenu pregradnu ploicu, moete
u srednji odjeljak naliti tekue sredstvo za pranje. Pri upotrebi
praka ploica je dignuta, a za upotrebu tekuih sredstava je
283916

spustite nadolje

14
Tekui deterdenti namijenjeni su samo pranju bez pretpranja.
Naroito osjetljivo rublje (enske arape, osjetljivo donje rublje,
i sl.) stavite u posebnu vreicu.
Visok broj okretaja centrifuge omoguuje potpuno ocijeeno
rublje, koje se u stroju za suenje osui bre, to posljedino
omoguuje niu potronju energije u postupku suenja.

U dozirnu posudu ne stavljajte praak u grudicama, jer


se moe zaepiti cijev perilice.

ienje i odravanje

Pred ienjem iskljuite perilicu iz elektrine mree!

Kuite perilice istite mekom krpom i blagim sredstvom za


ienje.
Ako se u unutranjosti bubnja i na brtvi vrata pojave masni
valjuci, oistite stroj, tako da ukljuite program za bijelo/
obojano rublje 60C i uputite ga bez rublja, dodatkom polovne
koliine deterdenta.
Uslijed estog pranja rublja na niskim temperaturama i
koritenja tekuih deterdenata, mogu se razviti klice, koje
uzrokuju neprijatan vonj u perilici.
Da bi to sprijeili preporuljivo je da povremeno uputite
samoistivi program (vidi poglavlje DJELOVANJE/izbor
dodatnih funkcija)
Po potrebi oistite i unutranjost kuita dozirne posude, ako
u njemu opazite ostatke deterdenta. Izvucite posudu iz stroja
pritiskom na jeziak (vidi sliku). 283916

15
Po potrebi oistite poklopac epa pod tekuom vodom.

Pod tekuom vodom je oistite etkom i osuite. Istovremeno


odstranite eventualne ostatke deterdenta s dna kuita.

etkom oistite cjelokupno podruje ispiranja perilice, naroito


mlaznice na gornjoj strani komore za ispiranje.

Mreicu u dovodnoj cijevi ee oistite pod tekuom vodom.

Nakon svakog pranja obriite gumenu brtvu na vratima. Time


ete joj produiti ivotni vijek.
283916

16
Skinite poklopac filtera tako da u zarez stavite kovanicu ili
izvija.

Filtar je potrebno povremeno oistiti, naroito nakon pranja


jae dlakavog ili starijeg rublja.

Uloak filtra paljivo okrenite u suprotnom smjeru kazaljki na


satu da polagano ispustite vodu, a zatim ga izvucite i operite
pod tekuom vodom.

Filter postavite natrag kao to to prikazuje slika, te ga


zategnite u smjeru kazaljki na satu. Za dobro brtvljenje
povrina brtvljenja (A) mora biti besprijekorno ista.
283916

17
Smetnje
Perilica sama nadzire djelovanje pojedinih funkcija tijekom pranja. Ako ustanovi nepravilnosti,
javi greku u djelovanju, tako da zaponu treperiti obe signalne lampice u odreenom ritmu. Broj
treptaja se mijenja obzirom na vrstu smetnje. Neke smetnje moete otkloniti sami, zato izbrojite
broj treptaja, koji se ponavljaju s pojedinim pauzama u meuvremenu.
Stroj javi greke im ih ustanovi, i zaustavi djelovanje programa, osim ako je dolo do greke u
grijanju, kad stroj ipak zakljui program, no bez grijanja vode.

Smetnje:
2 - dva bljeska: vrata nisu pravilno zatvorena
3 - tri bljeska: nepravilan je dovod vode u stroj
7 - sedam bljesaka: nepravilan je izljev vode iz stroja
U tim sluajevima smetnju moete otkloniti sami (vidi tabelu Smetnje)

1 - jedan bljesak: greka na senzoru temperature


4 - etiri bljeska: greka na senzoru okretaja
5 - pet bljesaka: greka na motoru
6 - est bljesaka: greka na grijau
U tim sluajevima zabiljeite si oznaku greke, perilicu iskljuite, ponovite program, i ako vam se
greka ponovi, pozovite najblii ovlateni servis (lampice bljeskaju sve dok stroj ne iskljuite).

Smetnje iz okoline (npr. elektrine instalacije) mogu uzrokovati javljanje razliitih greaka. U tom
sluaju:
- iskljuite aparat, i priekajte nekoliko sekundi,
- zatim ukljuite aparat i ponovite program pranja.

Ako se greka ponovi, nazovite servisera.


Jamstvo ne obuhvaa greke koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, elektrine struje,
elementarne nepogode).
283916

18
Smetnja Uzrok to uiniti
Stroj ne radi Stroj nije pod naponom. Provjerite dali je:
(lampica za ukljuenje/ utika u utinici
iskljuenje ne svijetli) napon u utinici, osigura
besprijekoran.
GREKA 2
Stroj ne upuuje program Vrata nisu pravilno zatvorena. Gurnite ih prema stroju.
pranja
na poetku pranja: bljeska
lampica za ukljuenje/
iskljuenje.
tijekom pranja: lampice
povremeno bljesnu dvaput
GREKA 3
Voda ne dolazi u stroj Smetnje u dovodu vode u stroj. Provjerite dali je:
(nakon priblino 4 min. vodovodna slavina otvorena,
javi greku - lampice mreica na dovodnoj cijevi
povremeno bljesnu tri puta). ista;
Pritisnite ponovno na START.
Voda tee iz stroja. Filter nije dobro privijen. Dobro privijte filter.
Dovodna cijev nije dobro Dovodnu cijev vrsto privijte.
privijena na stroj ili vodovodnu
slavinu.
Odvodna cijev je pala na tlo. Privrstite odvodnu cijev na
odvod.
Stroj se mie tijekom Stroj nije pravilno izravnan. Izravnajte stroj pomou
djelovanja. podesivih noica.
Transportne blokade nisu Odstranite transportne blokade.
uklonjene.
Stroj vibrira tijekom Neravnomjerno rasporeeno To je normalno, stroj e sam
centrifugiranja. rublje, posebno ako je rublja vrlo sniziti broj okretaja, ako vibracije
malo (npr. samo kupai ogrta). budu prejake.
U procesu pranja se jako Preveliko doziranje deterdenta. Dozirajte sredstvo za pranje po
pjeni. uputstvima proizvoaa, pazei
na tvrdou vode i prljavost rublja.
Upotrebljavajte samo deterdente
za strojno pranje rublja.
GREKA 7
Voda se slabo ili uope ne Izljev vode iz stroja je zaepljen. Provjerite dali:
izljeva iz stroja. je filtar ist
(stroj javi greku - lampice je odvodna cijev presavinuta,
povremeno bljesnu sedam izljev (sifon) je zaepljen,
puta). je odvodna cijev postavljena
vie od 1 m.
Ponovno pritisnite na START.
Rublje nije iscijeeno kao Stroj je ukljuio djelovanje UKS*. Stroj djeluje normalno.
i obino. Stroj ne javlja Zbog slabog rasporeda rublja u Preporuujemo da perete
greku. bubnju, stroj je automatski snizio zajedno vee i manje komade
broj okretaja centrifuge. rublja.
283916

19
Smetnja Uzrok to uiniti
Na rublju su Premalo doziranje deterdenta Operite rublje jo jednom. Kod
masne grudice (rublje je bilo vrlo masno). takve zaprljanosti dozirajte vie
deterdenta, ili upotrijebite tekui
deterdent.
Na rublju su ostali madei. Upotrijebili ste tekui deterdent, Upotrijebite deterdent koji sadri
ili praak za obojano rublje, koje bjelilo.
ne sadri bjelilo.
Na rublju su bijeli ostaci To nije zbog slabog ispiranja vae Rublje odmah:
praka. perilice, nego zbog deterdenta jo jednom isperite.
bez fosfata, koji sadre tvari, Upotrijebite tekui deterdent
netopive u vodi (zeolite) za koji ne sadri zeolite.
omekavanje vode. Ti sastojci se Ostatke pokuajte odstraniti
mogu taloiti na rublju. etkom.
U dozirnoj posudi su ostaci Premali protok vode. Oistite mreicu u dovodnoj
deterdenta. Neki deterdenti se jae zalijepe cijevi.
na posudu ako je vlana. Pred doziranjem deterdenta
obriite dozirnu posudu.
Omekiva nije potpuno Usisni poklopac nije pravilno Oistite dozirnu posudu i
ispran, postavljen, ili je zaepljen. poklopac ponovno postavite tako
voda ostane u odjeljku da vrsto nasjedne.
Neprijatan miris u Ostaci tkanina, sredstva za Provjerite dali je filtar ist.
bubnju perilice. pranje i omekavanje u filtru.
Razvoj klica Uputite samoistivi program
(vidi poglavlje Izbor dodatnih
funkcija)
Vrijeme pranja due je od Niska temperatura ulazne vode. Vrijeme trajanja programa moe
uobiajenog Stroj je ukljuio djelovanje se produiti i do 60%, a da stroj
UKS* zbog neravnomjerno normalno djeluje.
rasporeenog rublja.
Niski napon el. mree.
Dolo je do prekida elektrine Vrijeme se produi za razdoblje
energije. trajanja prekida.
GREKA 1
Temperatura programa nije Senzor temperature ne dobiva Iskljuite aparat, priekajte
postignuta struju nekoliko sekundi,
(stroj javi greku lampice ukljuite aparat i ponovite
povremeno bljesnu jednom) program pranja.
Ako se greka ponovi, pozovite
servisera.
GREKA 4
Okretaji na izabranom Prekinut kontakt do senzora Iskljuite aparat, priekajte
programu nisu postignuti okretaja nekoliko sekundi,
(stroj javi greku lampice Preoptereenje motora zbog ukljuite aparat i ponovite
povremeno bljesnu etiri previsoke razine vode (runog program pranja.
puta) dolijevanja vode), ili zbog Ako se greka ponovi, pozovite
prevelike koliine rublja servisera.
(kod odreenih modela Greka na motoru
prikae se GREKA 2)
283916

20
Smetnja Uzrok to uiniti
GREKA 5
Djelovanje stroja je Preoptereenje motora, odn. Iskljuite aparat, priekajte
nepravilno; odnosno stroj greka na motoru nekoliko sekundi,
ne djeluje ukljuite aparat i ponovite
(stroj javi greku lampice program pranja.
povremeno bljesnu pet Ako se greka ponovi, pozovite
puta) servisera
GREKA 6
Temperatura programa nije Otkazivanje grijaa Iskljuite aparat, priekajte
postignuta Prehladna ulazna voda nekoliko sekundi,
(stroj javi greku lampice Runo dolijevanje vode ukljuite aparat i ponovite
povremeno bljesnu est program pranja.
puta) Ako se greka ponovi, pozovite
servisera

* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja spreava prekomjerne vibracije perilice tijekom
centrifugiranja.

Ako smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti,


pozovite ovlateni servis. Otklanjanje kvara, odnosno
reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog prikljuenja ili
upotrebe aparata, nije predmet garancije. Trokove popravka u
tom sluaju snosi korisnik sam.

283916

21
Tabele
Tabela programa - 6,2 kg

Potronja vode Potronja


Osnovni programi [L] energije
[kWh]

Punjenje max. [kg]


okr./min. okr./min.

Trajanje [min.]
Centrifuga
Temp. [C]

800 - 1400

600 - 1400
[okr./min.]

600
Pamuk 6,2 95 166 58 51 2,05
Pamuk + pretpranje 6,2 95 196 68 61 2,35
Pamuk* 6,2/3,1** 60 159 52 47 1,00/0,98**
1400
Pamuk + pretpranje 6,2 60 158 60 53 1,34
Pamuk* 6,2/3,1** 40 151 52 45 0,66/0,61**
Pamuk 6,2 30 82 52 45 0,27
Pamuk - brzi 17 2 30 1000 17 40 40 0,17
Sintetika 3 60 109 43 43 0,82
Sintetika 3 40 1000 93 40 40 0,41
Sintetika 3 55 40 40 0,18
Osjetljivo 2,5 30 700 53 55 55 0,36
Vuna 2 30 600 46 42 42 0,20
Mix 3 40 1000 80 45 45 0,42
Djelomini programi
Omekavanje 6,2 1000 14 16 0,03
Crpenje vode 6,2 - 3 - 0,001
Centrifuga 6,2 1400 14 - 0,05

Hladno pranje

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih okretaja centrifuge.


** Polovino punjenje

Standardni programi pranja pamuka na 60C i 40C su standardni programi na koje se odnose
podaci sa energetske naljepnice. Prikladni su za pranje uobiajeno umazanog pamunog rublja, i u
smislu potronje vode i energije to su najuinkovitiji programi.
Iz tog se razloga stvarna temperatura vode moe razlikovati od nazivne temperature ciklusa.
283916

22
Tabela programa - 6 kg

Potronja vode Potronja


Osnovni programi [L] energije
[kWh]

Punjenje max. [kg]


okr./min. okr./min.

Trajanje [min.]
Centrifuga
Temp. [C]

800 - 1400

600 - 1400
[okr./min.]

600
Pamuk 6 95 166 58 51 2,05
Pamuk + pretpranje 6 95 196 68 61 2,35
Pamuk* 6/3** 60 159 52 45 0,98/0,95**
1400
Pamuk + pretpranje 6 60 158 60 53 1,34
Pamuk* 6/3** 40 151 52 45 0,66/0,59**
Pamuk 6 30 82 52 45 0,27
Pamuk - brzi 17 2 30 1000 17 40 40 0,17
Sintetika 3 60 109 43 43 0,82
Sintetika 3 40 1000 93 40 40 0,41
Sintetika 3 55 40 40 0,18
Osjetljivo 2,5 30 700 53 55 55 0,36
Vuna 2 30 600 46 42 42 0,20
Mix 3 40 1000 80 45 45 0,42
Djelomini programi
Omekavanje 6 1000 14 16 0,03
Crpenje vode 6 - 3 - 0,001
Centrifuga 6 1400 14 - 0,05

Hladno pranje

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih okretaja centrifuge.


** Polovino punjenje

Standardni programi pranja pamuka na 60C i 40C su standardni programi na koje se odnose
podaci sa energetske naljepnice. Prikladni su za pranje uobiajeno umazanog pamunog rublja, i u
smislu potronje vode i energije to su najuinkovitiji programi.
Iz tog se razloga stvarna temperatura vode moe razlikovati od nazivne temperature ciklusa.
283916

23
Tabela programa - 5,5 kg

Potronja vode Potronja


Osnovni programi [L] energije
[kWh]

Punjenje max. [kg]


okr./min. okr./min.

Trajanje [min.]
Centrifuga
Temp. [C]

700 - 1400

600 - 1400
[okr./min.]

600
Pamuk 5,5 95 166 58 51 2,00
Pamuk + pretpranje 5,5 95 196 68 61 2,30
Pamuk* 5,5/2,75** 60 159 52 45 0,93/0,90**
1400
Pamuk + pretpranje 5,5 60 158 60 53 1,34
Pamuk* 5,5/2,75** 40 151 52 45 0,56/0,49**
Pamuk 5,5 30 82 52 45 0,27
Pamuk - brzi 17 2 30 1000 17 40 40 0,17
Sintetika 2,5 60 109 43 43 0,79
Sintetika 2,5 40 1000 93 40 40 0,38
Sintetika 2,5 55 40 40 0,18
Osjetljivo 2 30 700 53 55 55 0,31
Vuna 1,5 30 600 46 42 42 0,18
Mix 2,5 40 1000 80 45 45 0,39
Djelomini programi
Omekavanje 5,5 1000 14 16 0,03
Crpenje vode 5,5 - 3 - 0,001
Centrifuga 5,5 1400 14 - 0,05

Hladno pranje

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih okretaja centrifuge.


** Polovino punjenje

Standardni programi pranja pamuka na 60C i 40C su standardni programi na koje se odnose
podaci sa energetske naljepnice. Prikladni su za pranje uobiajeno umazanog pamunog rublja, i u
smislu potronje vode i energije to su najuinkovitiji programi.
Iz tog se razloga stvarna temperatura vode moe razlikovati od nazivne temperature ciklusa.
283916

24
Tabela programa
- 4,5 kg (slim)

Potronja Potronja
Osnovni programi vode energije
[L] [kWh]

Punjenje max. [kg]


okr./min. okr./min.

Trajanje [min.]
Centrifuga
Temp. [C]

800 - 1400

800 - 1400
[okr./min.]
Pamuk 4,5 95 155 40 1,80
Pamuk + pretpranje 4,5 95 185 46 2,15
Pamuk* 4,5/2,25** 60 152 37 0,80/0,69**
1400
Pamuk + pretpranje 4,5 60 155 43 0,99
Pamuk* 4,5/2,25** 40 132 37 0,47/0,44**
Pamuk 4,5 30 75 37 0,15
Pamuk - brzi 17 2 30 1000 17 30 0,13
Sintetika 2 60 104 31 0,61
Sintetika 2 40 1000 96 29 0,34
Sintetika 2 55 29 0,17
Osjetljivo 1,5 30 700 50 45 0,22
Vuna 1 30 600 44 35 0,12
Mix 2 40 1000 78 35 0,29
Djelomini programi
Omekavanje 4,5 1000 14 9 0,02
Crpenje vode 4,5 - 3 - 0,001
Centrifuga 4,5 1400 14 - 0,04

Hladno pranje

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najveih okretaja centrifuge.


** Polovino punjenje

Standardni programi pranja pamuka na 60C i 40C su standardni programi na koje se odnose
podaci sa energetske naljepnice. Prikladni su za pranje uobiajeno umazanog pamunog rublja, i u
smislu potronje vode i energije to su najuinkovitiji programi.
Iz tog se razloga stvarna temperatura vode moe razlikovati od nazivne temperature ciklusa.
283916

25
Tabela programa /
dodatne funkcije

Program

Snienje okretaja

Via razina vode


Kratak program
centrifuge
Osnovni programi

Pamuk

Pamuk - s pretpranjem

Sintetika

Osjetljivo

Vuna

Mix

Djelomini programi
Omekavanje

Crpenje vode
Centrifuga

mogunost
283916

26
Tabela odravanja

Normalno pranje
Max. temp. Max. temp. Max. temp. Max. temp.
pranja pranja pranja pranja
95C 60C 40C 30C Runo Pranje nije
Osjetljivo pranje pranje dozvoljeno

Bijeljenje Bijeljenje u hladnoj vodi


Beljenje nije dozvoljeno

Glaanje Vrue glaalo Vrue glaalo Vrue glaalo Glaanje nije


max. 200C max. 150C max. 110C dozvoljeno

Kemijsko Kemijsko ienje Perkloretilen R11, Kemijsko ienje Kemijsko ienje


ienje u svim otopinama R113, Petrolej u petroleju, u nije dozvoljeno
istom alkoholu i
u R 113

Visoka
temperatura
Suenje Poloiti Mokro Objesiti Strojno suenje
na ravnu objesiti Niska nije dozvoljeno
podlogu temperatura

283916

Pridravamo pravo do moebitnih izmjena i greaka u uputama za


uporabu.

27
PS PG0AP hr (05-11)