You are on page 1of 2

Ang kaibigan ang iyong masasandalan

sa oras ng kagipitan at kalungkutan


Maraming salitang naglalarawan tungkol sa pag-ibig at ginagamit natin ito sa ibat ibang paraan.
Ang mapait na pagkakulong ng buhay ay pinalalaya ng pag-ibig. Ang mapait at walang kulay na buhay ay
binibigyan kahulugan ng pag-ibig. Ang mga mahal natin sa buhay ang mga nagbibigay sa atin ng lakas ng
loob na lumaban sa kinabukasan. Sila ang pinagkukunan natin ng inspirasyon para makamit an gating
minimitha at magtagumpay sa buhay. Sila ang pinagkukunan natin ng inspirasyon para sa araw-araw. Ang
pag-ibig ang dahilan kung bakit mayroon tayong pinapahalagahan na mga bagay. Ito rin ang nagiging
dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang masaya sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay ngunit ito
rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang bigo at umiiyak.

Sa aming obserbasyon sa modernong panahon, ang pag-ibig ngayon ay parang laro na lamang sa
mga kabataan. Madaling sabihin ang mahal kita ngunit nahihirapan ito patunayan sapagkat hindi nila
alam ang kahulugan ng tunay na pagibig. Maraming relasyon ang hindi nagtatagal at mga kasal na nauuwi
sa hiwalayan. Maraming sawi dahil iniwan sila ng kanilang mahal at natatakot nang umibig muli. Ngunit
kahit na bigo tayo, mayroon pa ring mga kaibigang masasandalan at maasahan. Sila ang sasama at
gagabay sa iyo sa oras ng kagipitan at kalungkutan. Sila ang nangunguna sa kalokohan ngunit sila rin ang
unang lumalapit sa oras na kailangan mo sila. Sila ang nagbibigay ng tunay na kailgayahan at halaga sa
iyo. Handa silang tumulong at umagapay sa iyo kahit na ito ay delikado. Sila ang tunay mong kakampi na
maaari mong asahan at sandalan. Sila ang nagbibigay ng tunay na pagibig.