You are on page 1of 4

REVIEWER IN SOCIAL STUDIES 9

.
LUTHER- Mongheng German na tumuligsa sa pagbebenta ng indulhensiya at naglunsad ng
Repormasyon
- Naging ganap na pari noong 1512 at nagturo ng teolohiya sa University
of Wittenburg
LOYOLA- Paring Espanyol na nagtatag ng Society of Jesus
POPE LEO X- Santo Papa na nagpataw ng ekskomunikasyon kay Luther
HENRY VIII- Haring nagtalaga sa sarili bilang pinuo ng Simbahan ng England
REPORMASYON- Kilusang humihingi ng reporma laban sa pagmamalabis at maling
gawain
ng Simbahang Katoliko.
95 THESES- Talaan ng mga pagtuligsa sa pagbebenta ng kapatawaran ng mga kasalanan
ng Simbahan
PREDESTINATION- Ito ang paniniwala na ang Diyos ang nagtatakda ng kapalaran
ng bawat tao
CONSISTORY- Espesyal na lupon na nagpapatupad ng disiplina sa lungsod
INDULHENSIYA- Ito ang tawag sa kapatawaran para sa kaparusahan ng kasalanan

PEDRO CABRAL- Siya ay isang manlalayag na nakasakop sa bansang Brazil noong


taong 1500.
SIEUR DE LA SALLE- Siya ay isa sa mga tumuklas ng teritoryo sa North America
para sa France
at nakarating sa Louisian noong 1608.
FERDINAND MAGELLAN- Isang Portuguese na naglayag para sa Spain noong
1519.
MARCO POLO- Hindi siya ang kauna-unahang Europeo na nakapaglakbay sa Tsina
pero siya ang
kauna-unahan na nagkaroon ng detalyadong eksplanasyon ng kaniyang
eksplorasyon/ paglalakbay.
BARTHOLOMEU DIAZ- Taong 1488, nang marating niya ang dulo ng Africa.
HENRY- Siya ang prinsipe ng Portugal na malaki ang naging
kontribusyon sa pagtuklas ng kaalaman sa Paglalayag.
SAMUEL DE CHAMPLAIN- Siya ang nakapagtatag ng unang pamayanang French sa North
America noong 1608.
VASCO DE GAMA- Siya ang kauna-unahang Europeong nakapaglakbay sa India gamit ang
rutang karagatan
JACQUES CARTIER- Narating niya ang Silangang Canada noong 1534 at sinakop
ito.
VASCO NUNEZ DE BALBOA- Siya ay isang manlalayag na Espanyol na namuno sa
kaniyang mga
kasamahan sa pagsakop sa Panama.

Thomas Hobbes: Leviathan John Locke: Two Treatises of Government


Starry Messenger: Galileo Three laws of Planetary Motion:
Johannes Kepler
Aristotle: Geocentric Copernicus: Heliocentric
Teleskopyo: Galileo Galilei Mikroskopyo: Robert Hooke
Francis Bacon: Pilosopo Rene Descartes: Mathematician
Demokrasya: Pangulo Monarkiya: Hari/ Reyna
Mary Astell: A Serious Proposal for a Lady MaryWollstonecraft:A vindication of the Rights
of Woman
Catherine of Aragon: Mary I Anne Boleyn: Elizabeth I
Ulrich Zwingli: Teokrasya John Knox: Prebysterianism
Tetzel: Pari Pope Leo X: Santo Papa

Repormasyon Kontra-
Repormasyon

- Ang Repormasyon at Kontra-Repormasyon ay parehong tungkol sa Relihiyon


kung saan sangkot ang Simbahang Katoliko
- Ang pagkakaiba lamang ay pinangunahan ni Luther ang pagkwestyon sa
Simbahan dahil sa pagiging maluho at mapagmalabis ng mga pari, maging
ang pagbebenta ng Indulhensiya ay kinwestyon samantalang ang Kontra-
Repormasyon ay tungkol sa pagtatatag ng Simbahang Katoliko ng Kilusang
Panreporma upang manumbalik ang tiwala ng mga katoliko sa Kaparian.

Aristotle, Ptolemy, Archimedes


Copernicus, Kepler, Galileo
- Ang anim na taong nasa itaas ay nakilala dahi; sa paksang Rebolusyong
Siyentipiko kung saan pinaliwanag nila ang kaalaman nila tungkol sa larangan
ng Astronomiya.
- Sila Aristotle, Ptolemy, at Archimedes ang may ideya na ang daigdig ang
sentro ng sansinukob na kilala din bilang GEOCENTRIC THEORY maliban doon
sinabi din nila na umiikot ang mga heavenly body sa isang PERPEKTONG
BILOG samantalang kinontrahan nila Copernicus, Galilei at Kepler ang
ideyyang iyon dahil ayon sakanila ang sentro ng sansinukob ay ang araw at
ang teoryang ito ay tinawag na HELIOCENTRIC o SUN-CENTERED THEORY.
Hindi din daw perpektong bilog ang iniikutan ng mga heavenly bodies dahil
ang wastong hugis ay PATAMBILOG o OBLIQUE SPHEROID.

Uri ng Pamahalaan sa akdang The Spirit of the Laws


-Monarkiya
-Republika
-Despotismo
Mga elemento na bumubuo sa pisikal na daigdig ayon kay Aristotle
-apoy
-hangin
-lupa
-tubig
Ibigay ang mga hakbang sa Scientific Method
-Pagtukoy ng Suliranin
- Paggawa ng Hypothesis
- Pagsusuri ng Hypothesis
- Pagsusuri ng Datos
- Pagbuo ng Konklusyon
Ibigay kung ano ang isinasaad ng akdang On the Motion of the Heart and
Blood
-dumadaloy ang dugo sa buong katawan
-ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa katawan
-magkatulad ang dugo na nasa vein at artery
Mga Kaisipan sa ilalim ng ideyang politiikal nila Thomas Hobbes at John
Locke
- Kalikasan ng Tao
- Karapatan ng Tao
- Kapangyarihan ng Pamahalaan
- Social Contract/ Kasunduang Panlipunan
- Uri ng Pamahalaan
3 Gamit ng Rekado
- Pampalasa
- Paggawa ng Gamot
- Pampreserba ng Pagkain
Mga Teknolohiya na ginagamit sa paglalakbaynoong Panahon ng Paggalugad
at Pagtuklas
- Astrolabe
- Caravel
- Compass

SEPARATION OF POWERS
Ito ay ang paghihiwalay ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong sangay ng
pamahalaan: Executive/ Tagapagpaganap, Legislative/ Tagapagbatas, at Judiciary/
Tagahukom. Ang pantay na kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan ay
paraan upang maiwasan ang pagmamalabis sa isat-isa. Ito ang tinatawag na
Checks and Balances. Hindi magiging kapaki-pakinabang ang pamahalaan kung
hindi kikilos ang isa sa mga sangay nito. Halimbawa na lamang sa larangan ng
paggawa ng batas: Ang sangay na Legislative na binubuo ng mga kongresista at
senador ang mag-iisip ng mga batas na dapat maipatupad sa isang bansa na
ipapasa sa Executive (Pangulo) ng bansa. Nasa presidente ang pasya kung kanya
itong aaprubahin para maging isang ganap na batas o hindi at kung sakali man na
makaligtaan ng pangulo ang paglagda sa proposal na batas pagkaraan ng 60 araw
ito ay magiging ganap na batas na isasali sa Saligang batas/ Konstitusyon ng isang
bansa na sakop ng trabaho ng sangay na Judiciary/ Tagahukom.

SISTEMA NG KALAKALAN
Iba-iba ang ruta at estratehiya na ginagawa ng bawat manlalakbay sa larangan ng
Kalakalan. Nasa manlalakbay kung anong uri ng diskarte ang kaniyang gagawin.

Good Luck & God Bless!