You are on page 1of 4

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za konstrukcije

Predmet: DINAMIKA KONSTRUKCIJA

ZADATAK br. 2

(1. grupa – student 1.)

Profesor:

Prof.Dr.Sc. Zlatko Maglajlić, dipl.inž.građ.

METALNE KONSTRUKCIJE – Projekat industrijske hale

Akademska: 2012/2013

Sarajevo, maj 2013. godine

Zadatak:

STUDENT:

Sanjin Korman

METALNE KONSTRUKCIJE – Projekat industrijske hale Akademska: 2012/2013 Sarajevo, maj 2013. godine Zadatak: STUDENT: Sanjin Korman

'

q 1 =46kN /m

q 2 =30kN /m '

E=2,110 7 kN/m 2

I stuba = 0,36 0,36 3

12

=1,3996810 3 m

4

Određivanje matrice masa:

Stranica: 2

Sanjin Korman

METALNE KONSTRUKCIJE – Projekat industrijske hale

Akademska: 2012/2013

Stranica: 3

Sanjin Korman

METALNE KONSTRUKCIJE – Projekat industrijske hale

Akademska: 2012/2013

Stranica: 4

Sanjin Korman