You are on page 1of 4

UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAEVINSKI FAKULTET
Odsjek za konstrukcije
Predmet: DINAMIKA KONSTRUKCIJAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ZADATAK br. 2
(1. grupa student 1.)

Profesor:

Prof.Dr.Sc. Zlatko Maglajli, dipl.in.gra.


METALNE KONSTRUKCIJE Projekat industrijske hale Akademska: 2012/2013

STUDENT:
Sarajevo, maj 2013. godine Sanjin Korman
Zadatak:

q1 =46 kN /m'

q 2=30 kN /m '

7 2
E=2,1 10 kN /m

0,36 0,36 3
I stuba= =1,39968 103 m4
12

Odreivanje matrice masa:


Stranica: 2 Sanjin Korman
METALNE KONSTRUKCIJE Projekat industrijske hale Akademska: 2012/2013

Stranica: 3 Sanjin Korman


METALNE KONSTRUKCIJE Projekat industrijske hale Akademska: 2012/2013

Stranica: 4 Sanjin Korman