You are on page 1of 14

Ope upozorenje!

Candy kuanski ureaji namijenjeni su iskljuivo za koritenje u domainstvu. Ako elite odnosno
namjeravate upotrebljavati koji Candy kuanski ureaj u profesionalne svrhe, prethodno se
posavjetujte s dobavljaem!

Perilicu rublja koristite samo prema uputama!

Sva su prava zadrana. Nijedan dio ovog izdanja ne smije biti reproduciran ili prepisan u bilo kojem
obliku odnosno na bilo koji nain, bilo mehaniki, fotokopiranjem ili na neki drugi nain, bez prethodnog
odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta).

Proizvoa ne odgovara za eventualne greke u tiskanju ovih uputa.

Proizvoa zadrava pravo na odgovarajue izmjene na proizvodu koje ne mijenjaju njegove bitne
osobine.

PERILICA RUBLJA
CSN 62 T
CANDYHOOVER ZAGREB
Zagreb, Savska cesta 64/II
tel. 01 6176-242, fax. 01 6176-243
UPUTE ZA UPORABU
ESTITAMO ! KAZALO

Kupnjom ovog Candy kuanskog uredaja POGLAVLJE


pokazali ste da ne elite prihvatiti sporazumno
rjeenje, ve elite najbolje.
Uvod
Candy ima zadovoljstvo da Vam moe Openita upozorenja i savjeti prilikom isporuke ureaja 1
ponuditi ovu novu perilicu rublja, koja je
rezultat viegodinjeg istraivanja i iskustva
Jamstvo 2
na tritu u neposrednom dodiru sa
potroacima. Izabrali ste kvalitetu, trajnost i
osebujne znaajke koje ovaj ureaj nudi. Sigurnosne mjere 3

Tehniki podaci 4
Osim perilice rublja koju ste izabrali, Candy se
ponosi irokim izborom ureaja za Postavljanje i prikljuivanje perilice rublja 5
domainstvo: perilicama rublja, perilicama
sua, perilicama za pranje i suenje rublja, Opis upravljake ploe 6
tednjacima, mikrovalnim i tradicionalnim
penicama, grijaim ploama, hladnjacima i Ladica sredstava za pranje 7
ledenicama.
Odabir programa pranja / savjeti za korisnika 8
Traite od svog prodavaa najnoviji i potpuni
Pripremanje rublja i savjeti za pranje 9
katalog Candy proizvoda.
Tabelarni pregled programa 10
Upotreba ove nove perilice je jednostavna, ali
Vas molimo da paljivo proitate UPUTE ZA Pranje 11
KORITENJE sadrane u ovoj knjiici i da ih u
potpunosti potujete. One e Vam pruiti ienje i odravanje perilice rublja 12
vane podatke u svezi sigurnog postavljanja,
koritenja i odravanja perilice te korisne Uklanjanje manjih nedostataka u radu 13
savjete za postizanje najboljih rezultata
pranja.

uvajte paljivo ovu knjiicu, jer bi Vam


ubudue jo mogla zatrebati.

Kada bi u sluaju kvara perilice, morali pozvati


jednog od naih ovlatenih servisera,
obavezno mu recite oznaku modela, broj
perilice i broj G, ako je naveden na ploici s
tehnikim podacima, koja je privrena na
perilici.
2 3
POGLAVLJE 1 POGLAVLJE 2

OPENITA UPOZORENJA I SAVJETI


PRI ISPORUCI UREAJA
JAMSTVO

Prilikom isporuke ureaja provjerite da li su uz


perilicu isporueni slijedi dokumenti i pribor:

A) UPUTE ZA UPOTREBU
Prilikom kupnje ureaja prodava Vam mora izdati ispunjeni i potvreni jamstveni list.

B) ADRESE OVLATENIH SERVISA

C) JAMSTVENI LIST

D) POKLOPACi
Temeljem potvrenog jamstvenog lista i rauna imate u roku od jedne godine od dana
E) SAVIJENI NOSA ODVODNE kupnje, pravo na besplatno servisiranje Vaeg ureaja od strane nae tehnike
CIJEVI slube odnosno naih ovlatenih servisa pod uvjetima navedenim u jamstvenom
listu.

MOLIMO DA SVE NABROJENO


BRINO SPREMITE!
Uz jamstveni list prodava Vam mora predati i popis naih ovlatenih servisera koji su
jedini ovlateni popravljati Candy ureaje u jamstvenom roku.

Provjerite perilicu da prilikom transporta nije


oteena. Ako je oteena, obratite se
prodavau.

4 5
Ne prikljuujte perilicu na elektrinu mreu
POGLAVLJE 3 preko ispravljaa, viestrukih utikaa ili
produnih kablova.
SIGURNOSNE MJERE
Ne dopustite djeci ili drugim neodgovornim
osobama da koriste ureaj bez nadzora.
ZNAAJNO!
PRIJE POETKA IENJA ILI Ne izvlaite utika iz utinice tako da
ODRAVANJA PERILICE vuete prikljuni kabel ili sam ureaj.
OBAVEZNO SE PRIDRAVAJTE
SLIJEDEIH SIGURNOSNIH Elektrini ureaji ne smiju biti izloeni
MJERA: atmosferskim utjecajima kao to su to npr.
kia, sunce itd.
Izvucite utika iz utinice.
Pazite da pri premjetanju ili prevoenju,
Zatvorite slavinu za dotok vode. perilicu ne diete drei je za upravljake
tipke i gumbe, odnosno za ladicu sredstva
Svi Candy ureaji za domainstvo za pranje.
opremljeni su kablom za zemljenje.Provjerite
da li je Vaa elektrina instalacija pravilno Tijekom prevoenja ne naslanjajte perilicu
uzemljena! Ako nije, neka to prije na prednju stranu gdje su vrata.
prikljuenja perilice pravilno uini struna
osoba. Znaajno!
Ako perilicu postavite na pod prekrit
CE Ureaj je izraen sukladno direktivama tepisonom ili sagom, paljivo provjerite da
br. 89/336/EEC, 73/23/EEC i daljnjim njihova vlakna ne zatvaraju otvore za
izmjenama. provjetravanje perilice koji se nalaze na
donjoj strani perilice.
Ne dirajte ureaj ako imate vlane ruke ili
noge ili ako ste bosi. Perilicu uvijek moraju dii dvije osobe kako
je to prikazano na slici.
Posvetite krajnju panju perilici ako je
spojena preko produnog kabla u kupaonicu U sluaju kvara i/ili neispravnog rada
ili drugoj vlanoj prostoriji. perilice, odmah je iskljuite iz eleltrine
Gdje god je mogue, izbjegavajte takvo mree i izvucite utika iz zidne utinice te
spajanje. zatvorite dotok vode. Zatim pozovite jednog
od ovlatenih Candy servisera radi
popravka. Ako je potrebno zamijeniti neki
UPOZORENJE:TIJEKOM PRANJA dio perilice, uvijek zahtijevajte ugradnju
VODA U PERILICI MOE SE originalnih Candy rezervnih dijelova.
ZAGRIJATI I DO 90C. Nepotivanje ovih uputa moe utjecati na
siguran i pravilan rad perilice.

Prije otvaranja vrata perilice provjerite da u Ako se glavni elektrini kabel oteti, mora
bubnju nije voda. se zamijeniti posebnim kablom kojeg moete
nabaviti u ovlatenom servisnom centru.

6 7
POGLAVLJE 4 POGLAVLJE 5

POSTAVLJANJE I PRIKLJUIVANJE
PERILICE

Nakon to se raspakirali perilicu rublja,


posupite kako slijedi:

Radovi na stranjoj strani perilice.

1) Odvijte sredinji ipku (A); odvijte 2 bona


vijka (C) i uklonite zasun (D) i pripadajui
plastinu podloku.

2) Odvijte dvije ipke (B) i uklonite ih.


Plastine podloke br 2 ili 4 past e u
unutranjost perilice.

3) Nagnite perilicu i uklonite gore spomenute


TEHNIKI PODACI
plastine podloke.
MAKSIMALNA KOLIINA SUHOG RUBLJA
ZA JEDNO PUNJENJE kg 5

UOBIAJENA RAZINA VODE l 19 4) Rupe nastale vaenjem ipki zatvorite


epovima koje ete nai u vreici sa uputama
TEDLJIVA RAZINA VODE l 15 za koritenje.

PRIKLJUNA SNAGA W 2300

POTRONJA ELEKTRINE ENERGIJE


(PROGRAM 1) kWh 2,0
UPOZORENJE:
SNAGA OSIGURAA A 10 DIJELOVI AMBALAE NE SMIJU
DOI NA DOHVAT DJECI, JER
BRZINA CENTRIFUGIRANJA okret. / min 600 ZA NJIH MOGU BITI OPASNI.

DOZVOLJENI PRITISAK VODE MPa min. 0,05


U VODOVODNOJ MREI max. 0,8

NAPON V 220 - 230

8 9
Privrstite plou od valovitog materijala na Za poravnanje perilice koristite prednje
dno perilice kako je prikazano na slici. okretljive noice

Cijev za dovod vode privrstite na slavinu.


Okreite noice da povisite ili spustite
perilicu sve dok vrsto ne stoji na podu.

UPOZORENJE:

SLAVINU JO NE OTVARAJTE! Pazite da tipka za ukljuivanje / iskljuivanje


(C) nije pritsnuta.

Za spajanje perilica na vodovodnu mreu


koristite samo novu garnituru cijevi. Pazite da su svi gumbi na poloaju "0" i da
Stare cijevi nije dobro ponovno koristiti. su vrata perilice zatvorena.

Smjestite perilicu neposredno do zida.


Obratite panju da pri tome dovodna i
odvodna cijev nije savijena ili pritisnuta. Utaknite utika u zidnu utinicu.
Odvodnu cijev zatim obijesite preko ruba
kade.

Znatno je bolje ako u vodovodnoj instalaciji Nakon namjetanja, perilica mora biti
predvidite stalni odvod, koji mora biti veeg smjetena tako da je utika dostupan.
promjera od odvodnog crijeva, a morate ga
postaviti na visni najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i priloeni plastini
savijeni nosa odvodnog crijeva. Pritisnite tipku START (C), upalit e se
kontrolno svjetlo rada (G).
Ako se svjetlo ne upali popgledajte poglavlje
Uklanjanje manjih nedostataka u radu.

+ 2,6 m max.

min. 50 cm
max. 85 cm

10 11
OPIS KONTROLA
POGLAVLJE 6
TIPKA ZA OTVARANJE VRATA
B
OPIS UPRAVLJAKE PLOE
ZNAAJNO:
PERILICA IMA UGRAENU POSEBNU
SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPREAVA
OTVARANJE VRATA
ODMAH PO ZAVRETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON TO CENTRIFUGIRANJE
ZAVRI PRIEKAJTE
JO OKO 2 MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.

TIPKA ZA
UKLJUIVANJE/ISKLJUIVANJE
PERILICE
C

Ladica sredstava za pranje A


TIPKA ZA ISKLJUIVANJE CENTRIFUGE
Tipka za otvaranje vrata B
Pritiskom na ovu tipku mogue je iskljuiti
D
Tipka za ukljuivanje/iskljuivanje perilice (OFF/ON) C centrifugu na svim programima. To je
prikladno za programe na 90 i 60 C pri
Tipka za iskljuivanje centrifuge D pranju tkanina sa kojima se posebno postupa
(npr. indijski pamuk, laneno platno itd.) i kod
pranja osjetljivih tkanina od mijeanih
Tipka za pola punjenja E vlakana.
Kontrolno svjetlo rada G
Gumb za namjetanje temperature pranja I
Gumb za odabir programa pranja (programator) L

12 13
GUMB ZA ODABIR PROGRAMA PRANJA
TIPKA ZA POLOVINO PUNJENJE E (PROGRAMATOR) L
PERILICE

Razina vode za pranje manjih koliina rublja ZNAAJNO:


moe se sasvim smanjiti od namakanja do OVAJ GUMB NIKADA NE OKREITE U
ispiranja ukljuivanjem tipke 1/2. Na taj nain SMJERU SUPROTNOM KRETANJU
tedite elektrinu energiju, vodu i sredstva za KAZALJKI NA SATU, VE UVIJEK
pranje. SAMO U SMJERU KRETANJA
KAZALJKI NA SATU!
UPOZORENJE: TIPKU "C" ZA UKLJUIVANJE/
NIKADA ne koristite tipku za pranje ISKLJUIVANJE PERILICE NE
ISTE RUNSKE VUNE, jer vuna upija puno SMIJETE PRITISNUTI PRIJE NEGO
vode koja je potrebna za zadravanje u ODABERETE ODGOVARAJUI
perilici. NE KORISTITE tipku ni za pranje PROGRAM PRANJA!
osjetljivih tkanina koje trebaju dodatnu
koliinu vode za namakanje i zatitu.
Tabelarni pregled programa pranja opisan je
na osnovi izabranih brojeva ili simbola.
KONTROLNO SVJETLO RADA G

GUMB ZA NAMJETANJE
TEMPERATURE PRANJA
I
OKREE SE U OBA SMJERA

Ovim gumbom mogue je smanjiti, ali ne i


poveati temperaturu pranja.
Temperature navedene u tabeli programa su
najvie temperature primjerene za pojedini
program pranja.

UPOZORENJE:
TEMPERATURE NAVEDENE KOD
POJEDINIH PROGRAMA PRANJA
NIKADA NE SMIJETE PREKORAITI!

14 15
POGLAVLJE 7 POGLAVLJE 8

LADICA SREDSTAVA ZA PRANJE


ODABIR PROGRAMA PRANJA
Ladica sredstava za pranje ima podjeljena je
na 4 pregratka: Za razliite vrste tkanina i razliite stupnjeve
prljavtine ova perilica rublja ima 2 razliite
- prvi pregradak I namijenjen sredstvima skupine programa koji su u skladu sa:
za predpranje ili za brzi 32 minutni ciklusom pranja, temperaturom pranja i
program duinom ciklusa (pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
- drugi pregradak II namijenjen sredstvu
za glavno pranje
1. POSTOJANE TKANINE

Ovi programi namijenjeni su ostvarivanju


najvee djelotvornosti pranja i ispiranja.
UPOZORENJE! Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi
NAPOMINJEMO DA SU NEKA centrifugiranja koji daju odline rezultate
SREDSTVA ZA PRANJE TEE TOPIVA, ispiranja.
AKO PERETE OVAKVIM Zadnje centrifugiranje posebno je djelotvorno
SREDSTVIMA PREPORUAMO DA IH te se rublje temeljito ocijedi.
STAVITE U POSEBNU PLASTINU
POSUDICU KOJA SE STAVLJA
IZRAVNO 2. TKANINE OD MIJEANIH I
U BUBANJ MEU RUBLJE. OSJETLJIVIH VLAKNA

Glavno pranje pranje i ispiranje, pruaju


- trei pregradak " cl " namijenjen je za najbolje vrijednosti zahvaljujui rotiranju
bijelila. bubnja i razini vode.
Blago centrifugiranje pomae da se tkanine
manje guvaju.
UPOZORENJE!
3. I 4. PREGRADAK MOETE
PUNITI SAMO TEKUIM SREDSTVIMA ZAUSTAVLJANJEPERILICE S VODOM
ZA PRANJE! UBUBNJU NAKON ISPIRANJA

Programi za mijeane i vrlo osjetljive tkanine


mogu biti zavreni tako da odaberete:
- etvrti pregradak namijenjen je
sredstvima za oplemenjivanje rublja kao - samo istjecanje vode, ili
to su to: omekivai, mirisi, tirke, bjelila - blago centrifugiranje
itd.
Program blagog centrifugiranja je nuan za
pletenu odjeu.

16 17
SAVJETI ZA KORISNIKA
POGLAVLJE 9
Savjeti za ekoloko, prijateljsko i
ekonomino koritenje Vae perilice rublja.
PRIPREMANJE RUBLJA
I SAVJETI ZA PRANJE

POVEAJTE KOLIINU PUNJENJA


ZNAAJNA UPOZORENJA:
Kada u perilici perete manje prostirke,
Da bi ostvarili najbolje koritenje elektrine
pokrivae za krevete ili teu odjeu,
enrgije, vode, deterdenta i vremena
preporuujemo da ne ukljuujete centrifugu.
potrebnog za pranje, preporuujemo da
perilicu napunite u potpunosti. Sa potpuno
Vunenu odjeu i druge vunene proizvode
napunjenjenom perilicom utedjet ete i do
perite u perilici rublja samo ako nose oznaku
50% elektrine energije umjesto da perete sa
"mogue pranje u perilici".
dva polovina punjenja.

UPOZORENJE:
DA LI JE POTREBNO PREDPRANJE?
Prije poetka pranja razvrstajte rublje i
svaki komad paljivo pregledajte, to
Samo za jako zaprljano rublje!
posebno vrijedi za depove te
UTEDITE sredstva za pranje, vrijeme, vodu
istovremeno uinite jo i slijedee
i izmeu 5 do 15% potronje elektrine
odnosno pregledajte:
energije ako NE koristite program predpranja
za normalno zaprljano rublje.
- da na odnosno u rublju koje elite oprati
nisu ostali metalni predmeti kao npr.
kope, sigurnosne igle, metalni novac
Itd.,
DA LI JE POTREBNO PRANJE VRELOM OK
- zakopajte gumbe na posteljini, zatvorite
VODOM?
patentne zatvarae, kope, zapone i
slino, zaveite pojaseve i duge trake na
Mrlje obradite sredstvom za uklanjanje mrlja
odjei,
ili namakanjem suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za programom pranja
- uklonite kope sa zavjesa,
sa vrelom vodom.
Utedite do 50% elektrine energije
- paljivo pregledajte etikete na rublju,
koritenjem programa pranja na 60 C.
- ako na pojedinim komadima rublja
opazite jake mrlje, odstranite ih prije
poetka pranja posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja preporuenim na
etiketi odjee.

18 19
POGLAVLJE 10

TABELARNI PREGLED PROGRAMA Molimo proitajte slijedee napomene

Kada perete jako prljavo rublje, savjetujemo da perilicu


napunite s najvie do 3 kg rublja.
U programima prikazanim u tabeli, automatsko bijeljenje
rublja mogue je uljevanjem tekueg bijelila u pregradak
MAX. TEMP. PUNJENJE DETERDENTOM sredstva za pranje oznaen sa
VRSTA TKANINE PROGRAM ZA: TEINA PROGRAM C
kg I II 1) programi odgovaraju propisu IEC 456

Brzi 32 minutni program


POSTOJANE TKANINE intenzivni - jako prljavo rublje 5 1 do 90
pamuk, lan Brzi 32 minutni program omoguuje da unutar 30 minuta obavite
potpuni ciklus pranja sa najvie 2 kg rublja pri temperaturi do 50
pamuk, mijeane postojane uobiajeno prljavo rublje 1) 5 2 do 90 C. Temperaturu pranja moete sniziti pomou gumba za izbor
temperature.
Najvea koliina sredstva za pranje koja se moe koristiti
postojane boje 3,5 3 do 60 ograniena je 32 minutnom mjerom.
Deterdent mora biti stavljen u pregradak za 32 minutni brzi
pamuk. mijeane nepostojane boje 3,5 4 do 40 program (oznaen sa I) u ladici za deterdent.
Brzi 32 minutni program moete osim toga iskoristiti i za
ciklus predpranja za jako zaprljano rublje. Nakon toga
pamuk ispiranje - - izaberite i ukljuite eljeni glavni program.

pamuk, lan omekivai, tirka, mirisi - - Postignite najbolje rezultate pranja s vaom novom
- - perilicom rublja Candy.
brzo centrifugiranje
Da bi rezultati pranja s Vaom novom perilicom Candy bili to
bolji, vano je, da pri svakodnevnom pranju koristite i najbolje
MIJEANE TKANINE I SINTETIKA sredstvo za pranje. U prodaji je veliki broj razliitih sredstava
jako prljavo rublje 1) 2 5 do 60
mijeane, postojane za pranje a odabir najboljeg moe Vas staviti u nedoumicu.
Mi u Candyju stalno isprobavamo veliki broj razliitih sredstava
pamuk, mijeane tkanine, sintetika UNIVERZALNI program 2 6 do 50 za pranje i sada Vas ne elimo ubijeivati, ali s nekima su
rezultati pranja u naim prilicama zaista bolji.
Zakljuili smo da nae zahtjevne standarde uvijek zadovolji
sintetika (najlon, perlon) samo jedan tvorniki znak, koji iznimno dobro odstranjuje sve
mijeani pamuk nepostojane boje 2 7 do 40 vrste mrlja i prljavtine a istodobno njeguje tkanine na visokoj
razini. Candy je zato svoj slubeni odabir povjerio Arielu.
vuna, vuna za STROJNO PRANJE 1) 1 8 do 40
sintetika (dralon, akril, trevira)

ispiranje - -
mijeane tkanine, osjetljiva sintetika, -
lagano centrifugiranje -
vuna periva u perilici
POSEBNO brzi program pranja 2 32 do 40
NA
SLUBE A
uklanjanje tvrdokornih mrlja 5 - RE P OR UK
P

za tkanine koje se ne samo istjecanje vode - Z -


centrifugiraju ZA VAU NOVU PERILICU RUBLJA

20 21
PRIMJER:
POGLAVLJE 11
Candy savjetuje da se pridravate podataka
60 C
PRANJE
u tabelarnom prikazu programa: najvie 4,5 kg
Provjerite da li etikete na odjei imaju
oznaku za pranje na 60 C.

Otvorite vrata perilice pritiskom na tipku (B).


Pretpostavimo da perete JAKO ZAPRLJANI
PAMUK (tvrdokorne mrlje trebaju biti
Bubanj perilice napunite s najvie 5 kg
prethodno uklonjene posebnim sredstvom
suhog rublja.
za uklanjanje mrlja). Ako su mrlje samo na
cl cl
pojedinim komadima rublja koji zahtjevaju
postupak sa tekuim sredstvom za bijeljenje,
prethodno uklanjanje mrlja moe se izvriti
Zatvorite vrata perilice.
u perilici rublja.Ulijte bijelilo u poseban
pregradak i postavite gumb programatora (L)
na poseban program PREDPRANJE SA
ZNAAJNO:
UKLANJANJEM MRLJA cl .
PRI NAMJETANJU PROGRAMA
BUDITE SIGURNI DA NIJE
Po zavretku programa stavite u perilicu i
PRITISNUTA TIPKA C (UKLJUENO/
ostalo rublje te dalje perite na najprikladnijem
ISKLJUENO).
programu.Savjetujemo vam da perilicu
napunite razliitim vrstama rublja, a ne samo
s jednom vrstom, npr. frotirom. Rublje od
frotira upija puno vode i zato postaje
preteko.Najvea koliina punjenja za pranje Odaberite program 2:
tekih tkanina je 5 kg, dok je u sluaju Odaberite program tako da gumb za odabir
osjetljivih tkanina preporuljivo ne prijei 2 kg programa (L) okrenete U SMJERU
rublja (1 kg u sluaju vune perive u perilici KRETANJA KAZALJKI NA SATU sve dok se
rublja), na taj nain spreavate guvanje izabrani broj na gumbu ne poklopi sa
rublja koje moe oteati oznakom.
glaanje.Preporuujemo da vrlo osjetljivo
rublje stavite u posebnu mreastu vreicu i
tek onda u perilicu. Okrenite gumb za podeavanje temperature
(I) na najvie 60 C.

Otvorite ladicu za sredstva za pranje (A).

22 23
Stavite 60 gr deterdenta u drugi
pregradak II za pranje. POGLAVLJE 12

Ulijte 100 cc tekueg bijelila u " cl


pregradak za bijeljenje. IENJE I ODRAVANJE
PERILICE RUBLJA
Ulijte oko 50 cc eljenog dodatka u
pregradak za dodatke . Kuite perilice ne smijete istiti abrazivnim
grubim sredstvima za ienje, alkoholom
i/ili razreivaem. Dovoljno je koritenje
Zatvorite ladicu za sredstva za pranje samo vlane krpe.
(A).

Perilica zahtijeva vrlo malo odravanja:


Provjerite da li je slavina za dotok vode
otvorena. ienje pregradaka ladice za sredstva
za pranje.

ienje filtra.
Budite sigurni da je odvodna cijev na
mjestu. Pripremu perilice u sluaju preseljenja ili
dueg mirovanja.

Prtisnite tipku C kljuivanje/iskljuivanje).


Pri tome e zasvjetliti kontrolno svjetlo
rada (G). IENJE PREGRADAKA LADICE
Perilica e rublje izvesti pranje prema SREDSTAVA ZA PRANJE
podeenom programu.

Po zavretku pranja iskljuite perilicu Iako nije nuno, preporuujemo da


pritiskom na tipku C (ukljuivanje/ povremeno oistite ovu ladicu, jer se s
vremenom u njoj nakupe ostaci sredstava za
iskljuivanje).
pranje.
Pri tome e se ugasiti i kontrolno svjetlo
rada.
Ladicu izvucite iz perilice tako da je lagano
Otvorite vrata perilice i izvadite rublje. povuete.

ZA SVE VRSTE PRANJA RUBLJA Ladicu zatim isperite pod tekuom vodom.
UVIJEK POGLEDAJTE TABELARNI
PRIKAZ PROGRAMA I
POTUJTE POSTUPKE NAVEDENIM Po zavretku ienja vratite je natrag na
REDOM. mjesto.

24 25
IENJE FILTRA
POGLAVLJE 13
Perilica je opremljena posebnim filtrom
kojizadrava sve vee predmete kao npr. NEDOSTATAK MOGUI UZROK KAKO GA UKLONITI
metalni novac, gumbe itd. koji bi mogli
zaprijeiti istjecanje vode iz perilice. Filtar se 1. Perilica ne radi ni na Perilica nije prikljuena na el. mreu. Stavite utika u utinicu.
lagano isti a postupak je sljedei: jednom programu. Nije pritisnuta tipka START. Pritisnite tipku START.
Nema struje. Provjerite.
Osigura je pregorio. Provjerite.
Uklonite poklopac podnoja perilice kako Vrata perilice nisu zatvorena. Zatvorite vrata i pritisnite tipku
je prikazano na slici. START.

2. Voda ne ulazi u Pogledajte uzroke pod tokom 1. Provjerite.


Koristite poklopac podnoja kao pliticu za
perilicu. Slavina za dotok vode je zatvorena. Otvorite slavinu
skupljanje vode koja e istei iz filtra.
Programator nije ispravno podeen Podesite programator
Okrenite filtar suprotno kretanju kazaljki 3. Perilica ne isputa Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta. Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
sata dok se ne zaustavi u okomitom vodu.
poloaju. Neki predmet je zaepio filtar. Provjerite filtar

Izvadite filtar i oistite ga. 4. Na podu oko perilice Curi iz brtve izmeu slavine Zamijenite brtvu i pritegnite
je voda. i dovodne cijevi. cijev na slavini.
Nakon ienja ponovno ga namjestite 5. Perilica ne Perilica nije izbacila vodu. Priekajte nekoliko minuta dok
okretanjem ureza na kraju filtra u smjeru centrifugira. perilica izbaci vodu
kretanja kazaljki na satu. Podeeno je "BEZ CENTRIFUGE" Programator namjestite na
Zatim ponovite gore opisani postupak centrifugiranje.
obrnutim redom.
6. Perilica se kod Rublje u bubnju nije ravnomjerno Ravnomjerno rasporedite rublje.
centrifugiranja rasporeeno
pretjerano trese.
Perilica ne stoji potpuno vodoravno. Poravnajte perilicu prednjim
PRIPREMA PERILICE U SLUAJU
noicama za poravnaje perilice.
PRESELJENJA ILI DUEG MIROVANJA.
Nije uklonjena transportna zatita. Uklonite transportnu zatitu.

Ako bi perilicu moda selili ili bi due vrijeme


ostala u prostoriji koja se ne grije, morate iz
U sluaju da nedostatak u radu perilice ne moete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od naih ovlatenih
perilice i cijevi ispustiti svu vodu. servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smjetenoj na rubnoj strani okna bubnja
ili ujamstvenom listu) i opiite mu kvar. Ovim informacijama olakat ete serviseru rad i Va e stroj biti bre popravljen.
Perilica mora biti iskljuena a utika izvaen iz
UPOZORENJE !
zidne utinice. Zatim izvadite odvodno crijevo
1. Koritenje ekolokih sredstava za pranje "bez fosfata" moe imati slijedee popratne uinke:
iz leita na stranjoj strani perilice.
- Voda koja protjee (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat e mutno, ali nee mijenjanjati djelotvornosti
Crijevo zatim nagnite prema dolje i priekajte ispiranja.
da iz njega iscuri sva voda u posudu koju ste - Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moe se pojaviti na opranom rublju. Meutim, on nee ni na koji nain
prethodno pripremili. tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
Nakon toga crijevo ponovno namjestite u - Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znai da je ispiranje bilo nepotpuno.
leite. - Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" esto je teko odstraniti i samim
pranjem, zato se voda pri ispiranju pjeni ak i ako oni postoje u malim koliinama.
Isto uinite i sa dovodnom cijevi. - Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uinka.
2. Ako Vaa perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovlateni
Candy servis.

26 27