You are on page 1of 23

Pagina 1 van 23

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 2 van 23

Stap 1: Probleemstelling
Hallo!

Je hebt onlangs een mail ontvangen van Techniek Vlaams


Onderwijs . Lees even de mail.

Wat is het probleem? Omschrijf in je eigen woorden.


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 3 van 23

Wat zijn de criteria (vereisten) waaraan ons ontwerp aan moet voldoen? (Zie
mail).
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Waar denk je spontaan aan als mogelijke oplossing?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 4 van 23

Stap 2: Ontwerp

1. Mobiele telefoon
Beschik je al over een mobiele telefoon (GSM)? Welk type /merk is
je GSM?

Waarvoor gebruik je allemaal je GSM?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

GSM waarvoor staat deze afkorting eigenlijk?


.........................................................................................................................

Wat betekent dit in het Nederlands?


........................................................................................................................

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 5 van 23

Wat kunnen volgende communicatie middelen? Kruis aan in de tabel.


C omm u ni c at i e Fotos Filmpjes Muziek
Bellen Smsen
mi dd el sturen doorsturen doorsturen
GSM
Tablet
Laptop
Desktop
Vaste telefoon

Zet de stappen van een GSM verbi nding in de juiste volgorde.

Persoon B hoor t wat persoon A zegt.

Persoon A tikt de nummer van persoon 2 in.

Telefoon mast 1 verstuurt het signaal naar telefoon mast 2.

GSM 1 van persoon A verbindt zich met de telefoon mas t 1.

Telefoon mast 2 verstuurt het signaal naar de GSM 2.

De zender is persoon A / persoon B.


De ontvanger is persoon A / persoon B.
De zender verstuurt informatie/ontvangt informatie.
De ontvanger verstuurt informatie/ontvangt informatie.

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 6 van 23

Maak met de klas een grote telefoon verbinding.


1 leerling heef t een boodschap. Deze schrijf t de boodschap op een
blaadje. Nadien wordt de boodschap doorverteld al fluisterend. Wijzig
NIETS aan de boodschap. De laatste leerling schrijft de boodschap op
het bord.

Komt de boodschap overeen met de oorspronkelijke boodschap?


De eerste leerling is een zender / ontvanger. (schrap wat niet past).
De laatste leerling is een zender / ontvanger. (schrap wat niet past).

Stel, je stuurt een brief naar een vriend. Hoelang duurt het
alvorens deze persoon de brief ontvangt als hij zich in
Brazili bevindt? Zoek op het internet voor de juiste
oplossing.

........................................................................................................................

Je wilt dezelfde bericht sturen, alleen wil je dat dit sneller gebeurt. Wat zijn
mogelijke oplossingen? En hoe snel krijg je vriend je bericht?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Analyse
communicatie- Ik heb meer Ik heb 5 of 6 Ik heb 3 of 4 Ik heb geen, 1
middelen dan 6 fouten fouten fouten of 2 fouten

Ik
Leraar

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Stappen GSM Ik heb alle Ik heb er 1 of Ik heb er 3 of Ik heb ze


stappen
verbinding in 2 juist 4 juist allemaal juist
verkeerd
volgorde geplaats geplaatst geplaatst.
geplaatst
Ik

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 7 van 23

Leraar
Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik heb alles Ik heb er 1 of Ik heb er 3 of Ik heb er 5 of


juist 2 juist 4 juist 6 juist
Zender/ontvanger
doorschrapt geschrapt geschrapt geschrapt
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 8 van 23

2. Apps en sociale media


En van de zaken dat je wellicht gebruikt zijn
apps. Leg uit in eigen woorden wat apps zijn.
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Wat is jouw top 5 apps dat jij gebruikt. Geef ook wat het thema/functie is van
de app.

Naam Thema/functie
1

Wat is de top 5 apps van de klas?

Naam Aantal leerlingen

1
2
3
4
5
Hoeveel van bovenstaande apps zijn social e media:

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 9 van 23

Hoe belangrijk is sociale media voor jou? Omcirkel. 0 Is onbelangrijk, 10 is


heeeeel belangrijk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leg uit wat sociale media betekent in eigen woorden.
.........................................................................................................................

........................................................................................................................

Niet makkelijk uit te leggen h? Ook al weet je maar al te goed


wat het is. Kruis de juiste definitie aan.
o Sociale media is een algemeen begrip voor een online

programma die jou inf ormatie laat plaats en. Di t kunnen

afbeeldingen, fotos, videos, teksten, zijn. Deze informatie kan je delen

met je vrienden of onbekenden.

o Sociale media laat je enkel fotos nemen. Deze fotos kan je bewerken door

een filter over te plaatsen.

o Sociale media kan je enkel op je m obiel hebben. Deze programma s zorgen

ervoor dat je online berichten kan sturen naar je vrienden.

o Sociale media is een algemeen begrip voor jongeren die in een jeugdhuis met

elkaar praten en foto albums tonen aan elkaar.

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 10 van 23

Kruis aan wat je k an delen bij d e volgende s ociale media.

Tekst Video Fotos

Wat valt je op?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

Stel we willen techniek promoten aan de hand van tekst, videos en fotos.
Welke zijn bruikbare sociale medias?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

We gaan kiezen om Ins tagram te ge bruiken. Hiervoor moeten we zelf geen


mensen toevoegen of volgen om gratis reclame te kunnen mak en voor
techniek.

Wat zou je kunnen delen via Instagram van de lessen informatica?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 11 van 23

Wat hebben de volgende personen met elkaar gemeen?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zou jij ooit beroemd willen worden door sociale media en je job ervan maken?
Waarom wel, waarom niet?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik m el d Ik meld spontaan
Zelfstandig Ik meld niet Ik meld zelden
wanneer een taak
sp o nt aa n
gewerkt ( 2 . wanneer een wanneer een is afgerond en
taak is taak is wa nn eer e en vraag spontaan
Apps en sociale
afgerond. afgerond. ta ak is naar extra taken.
media)
afg er on d .
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 12 van 23

3. Nadelen van sociale media


Bedenk enkele nadelen van sociale media. Heb je zelf al te maken geha d met
de nadelen ervan? Leg uit.
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Wat zijn volgens je klasgenoten nog nadelen?


.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Kies als klas 3 nadelen en bespreek hoe je deze nadelen zou


kunnen vermijden of een voordeel van zou kunnen maken.
1. ..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. ..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3. ..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bespreek met de klas ove r fotos nemen in het openbaar.


Wat mag? Wat mag er niet? Hebben jullie al fotos stiekem genomen
zonder toestemming? Mag je fotos van mensen trekken als het via

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 13 van 23

Snapchat is? Heb je zelf eens een foto van jezelf gevonden op sociale media zonder
je toes tem ming, hoe voelde je je daarbij? Jullie hebben daar 5 minuten voor.
Bespreek: wat gaan jullie hieruit nemen als jullie zelf bezig zijn
met sociale media tijdens de les?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik zeg niets en Ik praat zelden Ik pra at Ik praat wanneer


en stoor de ik aan de beurt
luister niet wa nn eer ik a an
groep soms door ben en zorg ervoor
naar ander en. de be ur t be n .
Klasgesprek erdoor te praten.
dat het gesprek
goed verloopt.
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 14 van 23

4. Portret rechten
Heb je al gehoord van portretrechten? Wat betekent dit volgens jou?
.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Het por tretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht en


vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde
personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten
tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht
op de door hem gemaakte foto van een pers oon, maar mag deze foto
niet in alle gevallen publiceren.

Waarop gaan je moeten opletten als we fotos tijdens de lessen nemen?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Fotografie
Zoek 5 fotos op het internet of via sociale media en plak ze hieronder.

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 15 van 23

Zijn de fotos bewerkt?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

Bewerk je zelf fotos?


........................................................................................................................

Wat bewerk je dan meestal?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Trek je fotos met je GSM of met een andere toestel?


Welke en waarom?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Onderzoek: je krijgt 2 soorten cameras van de leerkracht. Wat zijn de


verschillen.
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Wat zijn de gelijkenissen?


.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 16 van 23

Vul de volgende woorden op de juiste plaats: digitale fotografie, digitaal


signaal, film, foto afdrukken, analoge camera, sensor, geheugenkaartje.
Een maak t gebruik van een rolletje
lichtgevoelige ... Met het bedienen van de s luiter
opent het diafragma en valt een hoeveelheid licht op de film.
Een negatief ontstaat, waar na .. van gemaakt kunnen
worden.

Bij . is de lichtgevoelige film vervangen door een


.. Die s ensor vangt het licht op zet het om in een
... Dat signaal, de foto dus, wordt opgeslagen op je
..

Gaan jullie met de klas kiezen voor analoog (met


film rolletjes) of voor digitale fotografie? Waarom?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik he b er 7 t o t Ik he b er 4 t o t
Verschil Ik plaats te alle Ik heb er 2 of
5 f ou t 3 f ou t
analoog/ woorden op geen fout
de verkeerde ges c hrev e n. ges c hrev e n. geschreven.
digitaal
plaats
Ik
Leraar
Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik m aak am p er Ik maak enkel Ik maak de Ik m aak a l le


oe fe ni ng e n de oef eningen meeste oe fe ni ng e n
Doorzetting
die ik zelf wil oefeningen
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 17 van 23

6. Wat gaan we nu doen?


Bespreek als klas wat jullie gaan doen met de Instagram pagina.
Denk aan de vereisten.
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Wat gaan jullie delen?


.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Wat gaan jullie niet delen?


.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Een soort dagboek via Instagram lijkt een goed idee!

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 18 van 23

De Ins tagram pagina wordt met de hele klas gedeeld. Di t wil zeggen dat iedereen
uit de klas de login gegevens heeft, inclusief de leerkracht.

Welke andere regels gaan jullie als klas


nog maken?
Overleg samen met de leerkracht.
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ik (naam) . ga akkoord met de bovenstaande


regels.
Handtekening:

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

On s o nt we r p We h eb be n 2 We h eb be n 1 Ons ontwerp
Ontwerp v o ld oe t v ere is t en v ere is t e voldoet aan
voldoet aan he le m a al n i et ac h ter we ge ac h ter we ge alle vereisten.
vereisten aa n de ge la te n . ge la te n .
v er e is t en .
Ik
Leraar

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik la a t m ij n Ik g ee f m ij n
k la sg en o t en men i ng o p de
an tw o or de n o p v rag en en d e
Kritisch de v r ag en an tw o or de n
v an mi jn
ingesteld
kla sg en o t en .
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 19 van 23

7. Agenda: wie post er wanneer?

Datum Wie?

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 20 van 23

Stap 3: maken
Is het jouw dag/week om iets te posten op de Ins tagram pagina van techniek? Lees
volgende stappen eerst eens goed door vooraleer je aan de slag gaat.

1. Trek foto
- Vraag aan de ler aar en medeleerlingen o f je f oto mag

trekken voor op de Instagr am pagina.

- Trek n of meerdere fotos/video. Overdrijf niet, het is

geen photoshoot.

- Foto/video gelukt? S teek je mobiel terug weg op een veilige

plaats tot het einde

van de les.

2. Post foto
- Op het einde van de les kr ijg je de tijd om de foto te

posten op de Instagram pagina.

- Bewerkt de foto/video, plaats bijpassende tekst en

hashtags bij. G ebruik algemeen Nederlands en blijf

hoffelijk/r espectvol.

- Vr je het plaatst op de Ins tagram pagina, vraag je toestemming aan de

leerkracht.

- Post de afbeelding.

- Sluit af, en steek je mobiel veilig weg.

3. Thuis/na de les
- Like/deel de afbeelding ;)

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 21 van 23

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Volgen van Ik he b de Ik v ol g al l e
de stappen st ap p en n ie t st ap p en
gev ol gd
Ik
Leraar

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik ne em al l e Ik ne em de t ij d
ti j d om f o t o s di e ik no d ig h eb
te tr ek k e n en om de
te p os t en fo t o/v id e o te
Werktempo
po s te n
Ik
Leraar

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik po s t Ik post een Ik post een Ik post een


he le m a al n i et s foto/video 2 foto/video 1 foto/video
weken of meer week te laat wanneer het
Stipt
te laat mijn beurt is
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 22 van 23

Stap 4: in gebruik nemen


In deze s tap gaan we even nakijken op de pagina op het einde van ons kalender of
onze pagina al dan niet voldoet aan onze criteria.

Voldoet de pagina aan de eisen?


Vereiste Voldoet/voldoet niet
Post dat toont dat talent naar boven komt.
Post dat toont dat er wordt gewerkt met allerhande
materiaal en gereedschap.
Post dat toont dat het eindresul taat van de
projecten mooi is.
Post dat toont dat techniek echt tof is.
Gebruik maken van sociale media.

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

De klaspagina 1 of g ee n ei s . 2 of 3 eisen 4 eisen 5 e i se n.


voldoet aan
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck


Pagina 23 van 23

Stap 5: Evalueren
In stap 4 heb je nagekeken of de instagram pagina voldoet aan de
vooropgestelde eisen. Is dit het geval?
........................................................................................................................

Indien nee het antwoord is, waar is het foutgelopen?


........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Hoe zou je het aanpassen?


........................................................................................................................

Ik vond dit project leuk/niet leuk omdat


........................................................................................................................

Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Ik c on tr ol ee r Ik controleer Ik controleer Controle is


m ij n wer k n i et , mijn werk mijn werk zelf, een onderdeel
ni e t a l le v r a ge n enkel op kijkt zelf na of van
zij n aanwijzing, ik alle vragen kwaliteitsvol
be an t wo or d .
niet alle heb werken. Ik doe
Nauwkeurig
vragen zijn beantwoord. dit spontaan.
werken
beantwoord
Ik
Leraar
Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed

Al s d e pa gi n a Ik ne em
ni e t v ol d oe t , v era nt w o ord e li jk he id
pa s ik z el f en p as de p ag i na aa n
Verantwoordelijk
ni e ts aa n . wa ar no d ig .
Ik
Leraar

Project: Instachniek K.Vankeirsbilck