You are on page 1of 17

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RAMBAI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

TAHUN 6

2017
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
EMK:
4.3Mereka bentuk 4.3.1 Menyatakan bahan Menyatakan dua jenis bahan yang EK4 - Pengetahuan
projek bertema yang akan digunakan digunakan dalam menghasilkan teknologi
berasaskan bahan seperti Polivinil projek.
bukan logam, Klorida (PVC) dan KREATIVITI:
1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan perspeks. - Mengumpul
elektromekanikal. tangan dan satu fungsinya.
maklumat
4.3.2 Menyatakan nama Menyatakan satu bahan pengikat
dan fungsi alatan atau pencantum pada projek NILAI MURNI:
tangan seperti gergaji yang dihasilkan. - Bertanggungjawab
MINGGU 1 tangan, gergaji - Sistematik
(03/1 lengkung halus, Mengenal pasti satu sistem asas
06/1) gergaji kerawang KEMAHIRAN ABAD 21:
elektromekanikal.
(scroll saw), pahat, 2 - Maklumat dan
Mengenal pasti projek
@ pisau pemotong komunikasi
perspeks, pistol elektromekanikal yang hendak
MINGGU 2 pengokot (stapler dibina. BBB
(09/1 gun) dan pistol Membuat satu lakaran projek yang - Polivinil Klorida (PVC)
perekat panas (hot 3
13/1) hendak dibina. - Perspeks.
glue gun). - Alatan tangan
Mengukur, menanda dan
- Pengikat dan
4.3.3 Menyatakan bahan memotong bahan yang
4 pencantum
pengikat dan digunakan untuk membuat
pencantum seperti projek.
PENILAIAN
dawai kokot dan rod
- Soalan (lisan atau
perekat panas (hot Memasang bahagian projek dan
melt glue). bertulis)
5 komponen elektromekanikal.
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek.
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Mempersembahkan hasil projek


yang berfungsi dan mempunyai
nilai tambah sama ada dari
6
aspek idea, fungsi atau bahan.

Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan peralatan.

CATATAN :

MINGGU 3 EMK:
(16/1 4.3Mereka bentuk Menyatakan dua jenis bahan yang - EK1 Orientasi masa
20/1) projek bertema 4.3.4 Mengenal pasti sistem digunakan dalam menghasilkan depan
berasaskan bahan asas elektromekanikal projek. - TMK mencari
@ bukan logam, iaitu: maklumat
1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan
MINGGU 4 elektromekanikal. tangan dan satu fungsinya.
i) motor dan gear; KREATIVITI:
(23/1 Menyatakan satu bahan pengikat
- Menjana idea
27/1) ii) motor, takal dan atau pencantum pada projek
tali sawat; dan yang dihasilkan. NILAI MURNI:
- Bekerjasama
iii) motor, gegancu Mengenal pasti satu sistem asas - Berdisiplin
dan rantai. elektromekanikal.
2 KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengenal pasti projek
- Maklumat dan
elektromekanikal yang hendak
komunikasi
dibina.
Membuat satu lakaran projek yang BBB
3
hendak dibina. - Komponen
Mengukur, menanda dan elektromekanikal
memotong bahan yang - Bahan / gambar
4 sistem
digunakan untuk membuat
projek. elektromekanikal
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Memasang bahagian projek dan


5 komponen elektromekanikal.
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek.

Mempersembahkan hasil projek


yang berfungsi dan mempunyai PENILAIAN
nilai tambah sama ada dari - Soalan (lisan atau
6
aspek idea, fungsi atau bahan. bertulis)

Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan peralatan.

CATATAN : MERENTAS DESA (24/1), TAHUN BARU CINA (26/1 31/1)

MINGGU 5 EMK:
(30/1 4.3Mereka bentuk Menyatakan dua jenis bahan yang - EK1 Boleh mencipta
03/2) projek bertema 4.3.5 Mengenal pasti projek digunakan dalam menghasilkan - EK1 Orientasi masa
berasaskan bahan elektromekanikal projek. depan
@ bukan logam, yang hendak dibina. - EK4 Menggunakan
1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan teknologi
MINGGU 6 elektromekanikal. tangan dan satu fungsinya.
- TMK - mencari
(06/2 Menyatakan satu bahan pengikat
4.3.6 Membuat beberapa maklumat
10/2) atau pencantum pada projek
lakaran projek
yang dihasilkan. KREATIVITI:
elektromekanikal.
- Menjana idea dan
Mengenal pasti satu sistem asas merekacipta
4.3.7 Memilih lakaran elektromekanikal. - Kreatif dan kritis
2
terbaik projek Mengenal pasti projek
elektromekanikal. elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
dibina. - Berdisiplin
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Membuat satu lakaran projek yang
3
hendak dibina.
Mengukur, menanda dan
memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat
projek.

Memasang bahagian projek dan


5 komponen elektromekanikal.
Menguji kefungsian projek.
- Amanah
Membuat kemasan pada projek. - Bertanggungjawab

Mempersembahkan hasil projek KEMAHIRAN ABAD 21:


yang berfungsi dan mempunyai - Maklumat dan
nilai tambah sama ada dari komunikasi
6
aspek idea, fungsi atau bahan.
BBB
- Contoh gambar
Membuat penyelenggaraan dan
lakaran
penyimpanan peralatan.
PENILAIAN
CATATAN : MERENTAS DESA (24/1), TAHUN BARU CINA (26/1 31/1)
- Hasil lakaran murid
MINGGU 7 EMK:
(13/2 4.3Mereka bentuk Menyatakan dua jenis bahan yang - EK2 - merealisasikan
17/2) projek bertema 4.3.8 Menyediakan alatan digunakan dalam menghasilkan idea
berasaskan bahan dan bahan projek. - EK3 - mengikut
@ bukan logam, berdasarkan lakaran prosedur
1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan projek
MINGGU 8 elektromekanikal. tangan dan satu fungsinya.
elektromekanikal. KREATIVITI:
(20/2 Menyatakan satu bahan pengikat
- menggunakan
24/2) atau pencantum pada projek teknik / kaedah yang
yang dihasilkan.
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
sesuai
4.3.9 Mengukur, menanda Mengenal pasti satu sistem asas
dan memotong bahan elektromekanikal. NILAI MURNI:
2 - Berdisiplin
yang digunakan untuk Mengenal pasti projek
- Berjimat
membuat projek elektromekanikal yang hendak - Mematuhi peraturan
DAN elektromekanikal. dibina.
Membuat satu lakaran projek yang KEMAHIRAN ABAD 21:
3 - Menyelesaikan
hendak dibina.
MINGGU 9 masalah
(27/2 Mengukur, menanda dan
03/3) memotong bahan yang BBB
4
digunakan untuk membuat - Lakaran projek
@ projek. - Bahan logam / bukan
logam
MINGGU 10 Memasang bahagian projek dan - Alatan tangan
(06/3 5 komponen elektromekanikal.
10/3) Menguji kefungsian projek. PENILAIAN
Membuat kemasan pada projek. - Hasil kerja murid
@
Mempersembahkan hasil projek
MINGGU 11
yang berfungsi dan mempunyai
(13/3
nilai tambah sama ada dari
17/3) 6
aspek idea, fungsi atau bahan.

Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan peralatan.

CATATAN : UP 1 (01/3 03/3), CUTI SEKOLAH (18/3 - 26/3)


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 12 EMK:
(27/3 4.3Mereka bentuk 4.3.10Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang - EK1 -
31/3) projek bertema projek dan komponen digunakan dalam menghasilkan bertanggungjawab
berasaskan bahan elektromekanikal. - EK2 - merealisasikan
projek.
@ bukan logam, idea
1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan - EK3 - mengikut
MINGGU 13 elektromekanikal. tangan dan satu fungsinya.
Menyatakan satu bahan pengikat prosedur
(03/4
07/4) atau pencantum pada projek KREATIVITI:
yang dihasilkan. - menjana idea
- menggunakan
DAN Mengenal pasti satu sistem asas teknik / kaedah yang
elektromekanikal. sesuai
2
Mengenal pasti projek
MINGGU 14
elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
(10/4
dibina. - Berdisiplin
14/4) - Bekerjasama
Membuat satu lakaran projek yang
3
@ hendak dibina. KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengukur, menanda dan - Menyelesaikan
MINGGU 15
memotong bahan yang masalah
(17/4 4
digunakan untuk membuat
21/4) projek. BBB
- Bahan logam / bukan
Memasang bahagian projek dan logam
5 komponen elektromekanikal. - Alatan tangan
- Bahan pengikat dan
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. pencantum
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Mempersembahkan hasil projek


yang berfungsi dan mempunyai
nilai tambah sama ada dari
6
aspek idea, fungsi atau bahan.
PENILAIAN
- Hasil kerja murid
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CATATAN : MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH (15/04)

MINGGU 16 EMK:
(24/4 4.3Mereka bentuk 4.3.11Menguji kefungsian Menyatakan dua jenis bahan yang - EK4 menilai
28/4) projek bertema projek. digunakan dalam menghasilkan pelaksanaan projek
berasaskan bahan projek. - TMK mencari
@ bukan logam, maklumat
4.3.12Membuat kemasan 1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan
MINGGU 17 elektromekanikal. pada projek. tangan dan satu fungsinya.
KREATIVITI:
(01/5 Menyatakan satu bahan pengikat
- membuat keputusan
05/5) atau pencantum pada projek dan tindakan susulan
yang dihasilkan. - kreatif dan inovasi

Mengenal pasti satu sistem asas NILAI MURNI:


elektromekanikal. - Bekerjasama
2 - Berkolaborasi
Mengenal pasti projek
elektromekanikal yang hendak
KEMAHIRAN ABAD 21:
dibina. - Menyelesaikan
Membuat satu lakaran projek yang masalah
3
hendak dibina.
Mengukur, menanda dan BBB
memotong bahan yang - Projek yang siap
4 - Bahan dan alatan
digunakan untuk membuat
projek. kekemasan
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Memasang bahagian projek dan


5 komponen elektromekanikal.
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek.

Mempersembahkan hasil projek


yang berfungsi dan mempunyai PENILAIAN
nilai tambah sama ada dari - Hasil kerja murid
6
aspek idea, fungsi atau bahan.

Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan peralatan.

CATATAN : HARI PEKERJA (01/5)

MINGGU 18 EMK:
(08/5 4.3Mereka bentuk 4.3.13Membuat Menyatakan dua jenis bahan yang - EK1 orientasi masa
12/5) projek bertema persembahan projek. digunakan dalam menghasilkan depan
berasaskan bahan projek. - EK4 menilai
@ bukan logam, pelaksanaan projek
1 Menyatakan dua nama alatan
bahan logam dan 4.3.14Membuat - TMK mencari
MINGGU 19 elektromekanikal. penyelenggaraan dan tangan dan satu fungsinya.
Menyatakan satu bahan pengikat maklumat
(15/5 penyimpanan
19/5) peralatan. atau pencantum pada projek KREATIVITI:
yang dihasilkan. - membuat keputusan
dan tindakan susulan
Mengenal pasti satu sistem asas - kreatif dan inovasi
elektromekanikal.
2
Mengenal pasti projek NILAI MURNI:
elektromekanikal yang hendak - Bekerjasama
dibina. - Berkolaborasi
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Membuat satu lakaran projek yang
3
hendak dibina.
Mengukur, menanda dan
memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat
projek.

Memasang bahagian projek dan


5 komponen elektromekanikal.
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Interpersonal dan
Mempersembahkan hasil projek arah kendiri
yang berfungsi dan mempunyai
nilai tambah sama ada dari BBB
6 - Projek yang siap
aspek idea, fungsi atau bahan.
- Bahan
penyelenggaraan
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
PENILAIAN
- Hasil persembahan
CATATAN : HARI WESAK (10/5)
dan penyelenggaraan
MINGGU & murid
TARIKH AKTIVITI

MINGGU 20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23/5 26/5)
(22/5 26/5)

CUTI SEKOLAH (27/5 11/6)


BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
EMK:
1 Menyatakan maksud - EK4 pengetahuan am
5.2Menanam secara 5.2.1 Mengenal tentang pertanian
hidroponik.
hidroponik. hidroponik. - TMK mencari
maklumat
Mengenal pasti peralatan dan
2
5.2.2 Menyatakan bahan yang akan digunakan KREATIVITI:
peralatan dan bahan untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru
yang diperlukan
untuk menyemai biji Menyemai biji benih ke dulang NILAI MURNI:
- Tekun
benih seperti dulang semaian.
MINGGU 21 - Bersabar
semaian, span atau 3 Menjalankan kerja mengubah - Bersungguh-sungguh
(12/6 anak benih ke raga tanaman.
reja benang, biji
16/6) Melakukan aktiviti penjagaan
benih dan air. KEMAHIRAN ABAD 21:
tanaman hidroponik. - Maklumat dan
@
komunikasi
MINGGU 22 Mengira kos bahan hidroponik.
4 BBB
(19/6 Merekod pendapatan hasil
- Contoh alatan dan
23/6) hidroponik.
gambar hidroponik
- Alatan dan bahan
5 Melakukan aktiviti memungut semaian
hasil tanaman hidroponik. - Biji benih sayuran daun

PENILAIAN
- Soalan (lisan atau
Melakukan penanaman secara
bertulis)
6 hidroponik dengan kreatif dan tentang hidroponik
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN : NUZUL AL-QURAN (12/6)

EMK:
1 Menyatakan maksud - EK4 pengetahuan am
5.2Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji tentang pertanian
hidroponik.
hidroponik. benih dengan kaedah
yang betul. KREATIVITI:
Mengenal pasti peralatan dan - menjana idea baru
2
bahan yang akan digunakan
untuk tanaman hidroponik. NILAI MURNI:
- Tekun
MINGGU 23
- Bersabar
(26/6 Menyemai biji benih ke dulang
- Bersungguh-sungguh
30/6) semaian.
3 Menjalankan kerja mengubah KEMAHIRAN ABAD 21:
@ anak benih ke raga tanaman. - Menyelesaikan Masalah
Melakukan aktiviti penjagaan
MINGGU 24 BBB
(03/7 tanaman hidroponik.
- Alatan dan bahan
07/7) semaian
Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Biji benih sayuran daun
@ Merekod pendapatan hasil
hidroponik. PENILAIAN
MINGGU 25 - Hasil kerja semaian
(10/7
5 Melakukan aktiviti memungut murid
14/7)
hasil tanaman hidroponik.

Melakukan penanaman secara


6 hidroponik dengan kreatif dan
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN : HARI RAYA AIDILFITRI (24/6 02/07)

EMK:
1 Menyatakan maksud - EK2 berinovasi
5.2Menanam secara 5.2.4 Menyediakan - TMK mencari
hidroponik.
hidroponik. peralatan menanam maklumat
iaitu takung, penutup Mengenal pasti peralatan dan KREATIVITI:
takung dan raga 2
bahan yang akan digunakan - boleh menambahbaik
tanaman.
untuk tanaman hidroponik. idea

5.2.5 Membancuh Menyemai biji benih ke dulang NILAI MURNI:


- Bersungguh-sungguh
larutan nutrien semaian.
MINGGU 26 - Berhati-hati
dengan kadar yang 3 Menjalankan kerja mengubah
(17/7 anak benih ke raga tanaman.
betul. KEMAHIRAN ABAD 21:
21/7) Melakukan aktiviti penjagaan - Menyelesaikan Masalah
tanaman hidroponik.
@
BBB
Mengira kos bahan hidroponik. - Larutan nutrient
MINGGU 27 4
Merekod pendapatan hasil - Alatan dan bahan
(24/7
penanaman hidroponik
28/7) hidroponik.
PENILAIAN
5 Melakukan aktiviti memungut - Soalan (lisan atau
hasil tanaman hidroponik. bertulis)

Melakukan penanaman secara


6 hidroponik dengan kreatif dan
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN :

EMK:
1 Menyatakan maksud - EK3 megumpul
5.2Menanam secara 5.2.6 Mengubah maklumat dan
hidroponik.
hidroponik. anak benih ke dalam melaksanakannya
raga tanaman mengikut prosedur
Mengenal pasti peralatan dan
mengikut prosedur. 2
bahan yang akan digunakan KREATIVITI:
untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru
MINGGU 28
(31/7 Menyemai biji benih ke dulang NILAI MURNI:
04/8) semaian. - Tekun
- Bersabar
3 Menjalankan kerja mengubah
@ - Berhati-hati
anak benih ke raga tanaman.
Melakukan aktiviti penjagaan KEMAHIRAN ABAD 21:
MINGGU 29
(07/8 tanaman hidroponik. - Menyelesaikan Masalah
11/8)
Mengira kos bahan hidroponik. BBB
4 - Anak benih untuk
@ Merekod pendapatan hasil
hidroponik. diubah
MINGGU 30 - Alatan dan bahan
(14/8 penanaman (set takung)
5 Melakukan aktiviti memungut
18/8)
hasil tanaman hidroponik. PENILAIAN
- Hasil kerja pengubahan
tanaman murid
Melakukan penanaman secara
6 hidroponik dengan kreatif dan
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN : UP 2 (02/8 04/8)

EMK:
1 Menyatakan maksud - EK3 megumpul
MINGGU 31
5.2Menanam secara 5.2.7 Melakukan maklumat dan
(21/8 hidroponik.
hidroponik. aktiviti penjagaan melaksanakannya
25/8)
tanaman seperti mengikut prosedur
Mengenal pasti peralatan dan
@ mengacau larutan 2
bahan yang akan digunakan
nutrien dalam takung KREATIVITI:
untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru
MINGGU 32 dan mengawal
(04/9 perosak.
08/9) Menyemai biji benih ke dulang NILAI MURNI:
semaian. - Tekun
- Bersabar
5.2.8 Pengiraan kos 3 Menjalankan kerja mengubah
DAN - Disiplin
bahan hidroponik. anak benih ke raga tanaman.
Melakukan aktiviti penjagaan KEMAHIRAN ABAD 21:
MINGGU 33 tanaman hidroponik. - Interpersonal dan arah
(11/9 kendiri
15/9) Mengira kos bahan hidroponik.
4
Merekod pendapatan hasil BBB
@ hidroponik. - Tanaman hidroponik
- Alatan dan bahan
MINGGU 34 penjagaan tanaman
(18/9 5 Melakukan aktiviti memungut
22/9) hasil tanaman hidroponik. PENILAIAN
- hasil kerja murid
@ (penjagaan dan
Melakukan penanaman secara pengiraan kos)
MINGGU 35
6 hidroponik dengan kreatif dan
(25/9
inovatif dari aspek idea, teknik,
29/9)
peralatan dan bahan.
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN
CATATAN : CUTI SEKOLAH (26/8 03/9), HARI KEBANGSAAN (31/8), HARI RAYA AIDILADHA (01/9), UPSR (11/9 14/9), HARI MALAYSIA
(16/9), AWAL MUHARAM (21/9)
EMK:
1 Menyatakan maksud - EK5 - Komersialkan
MINGGU 36
5.2Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil produk
(02/10 hidroponik.
hidroponik. mengikut tempoh
06/10)
matang dan fizikal KREATIVITI:
Mengenal pasti peralatan dan - boleh meningkatkan
@ tanaman. 2
bahan yang akan digunakan kualiti
untuk tanaman hidroponik.
MINGGU 37
(09/10 5.2.10 Merekod NILAI MURNI:
pendapatan hasil Menyemai biji benih ke dulang - Bekerjasama
13/10)
hidroponik. semaian.
KEMAHIRAN ABAD 21:
3 Menjalankan kerja mengubah - Interpersonal & arah
DAN anak benih ke raga tanaman. kendiri
Melakukan aktiviti penjagaan
MINGGU 38 tanaman hidroponik. BBB
(16/10 - Alat penimbang
Mengira kos bahan hidroponik. - Buku rekod pendapatan
20/10) 4
Merekod pendapatan hasil
PENILAIAN
@ hidroponik.
- Hasil kerja murid
MINGGU 39
(23/10 5 Melakukan aktiviti memungut
27/10) hasil tanaman hidroponik.

@
Melakukan penanaman secara
MINGGU 40
6 hidroponik dengan kreatif dan
(30/10
inovatif dari aspek idea, teknik,
03/11)
peralatan dan bahan.
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

CATATAN : CUTI PERISTIWA (09/10), HARI TYT (13/10), DEEPAVALI (16/10 20/10), PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (30/10 03/11)

MINGGU &
AKTIVITI
TARIKH

MINGGU 41
(06/11 10/11) AKTIVITI PANITIA (TERBUKA)

DAN LUMBA KERETA MINI 4WD TAMIYA


LUMBA KERETA MATRIX
MINGGU 42 JUNIOR MASTERCHEF
(13/11 17/11)

HARI KUALITI PANITIA


MINGGU 43
(20/11 24/11) PENYAMPAIAN SIJIL MURID CEMERLANG (PEPERIKSAAN GRED A+ / PBS TP6)
PENYAMPAIAN HADIAH KEPADA PEMENANG AKTIVITI PANITIA