You are on page 1of 83
eT Led es alice Raspjevane ulice Panasonic = stuzivnizasuprix EXP - 08-09 10 u 12 13 4 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24-25 26 at 28-29 30 31 32-33 34-35 36 37 38 39 40 41 42-43 44 45 46 47 SADRZAJ: Adio Ajde Kato Ako ove noéi odem ja Bijele ruze iz Aiene Blijedi mjesec Crleni lajbek Ciribiribela Mare moja Da nije Ijubavi Daleko mi je biser Jadrana Dimnjacar Djeca Pireja Dok palme njisu grane Dva bracanina Falile se kastelanke Festa Gorka rijeka Ja nikog nemam Ja to znam Jo§ uvjek volim te Jedna ée mandolina Kad si bila mala Mare Kraj kapele Svete Ane Kukavica Kraj jezera La musica di notte La Plaza Lijepa Janja - ribara starog k¢i Ljubav je bol Marijana Marina Maslina je neobrana Maskare Mi smo decki Mlada Dubrovéanka V. Borisavijevié trad. J. Slisko Hadzidakis trad. A. Bijenitki trad. trad. trad. A. Gill Hadzidakis trad. trad. trad. T. Ivéié Theodorakis trad. E. Macias Georgiadis trad. trad. V. Vukasovié V. Falker J. Jankovec Z. Bogdan D, Jusié trad. / M. Hadzi-Velikovie trad. / A. Senoa trad. V. Paljetak R. Granata D. Sarac D. Britvié N, Kalogjera V. Caklec trad. 50-51 Na brigu kuéa mala Na morskome plavom Zalu Nono, dobri moj nono Necu ja plakati Oci pune suza Pastir Kostja Povratak Pijem Pozdrav, stari gospodine Prica o jednom pijetlu Rozamunda Sjecanje na Vela Luku Smiljanicu, Smiljanicu Spavaj mi Ancice Svirajte nocas Sree, laku noé Sjor Bepo moj Sta te briga Ta divna splitska noé Terzinka Ti si rajski cvijet Tri palme na otoku srece Tri sulara su Tulipan, jorgovan Vrati mi srce Ximeroni Za enu je kuhaéa Zhog jedne divne crne Zene Zora je svanula Zena naj bo doma Zuto lisée liubavi trad. trad. N. Kalogjera trad. Makijapulos trad. A, Dedié T. Ujevié M. Jevremovié Z. Lowrie D. Balasevié I. Vejvoda Branko Zuvela trad. trad. Z. Runjié 1. Robie M. Kinel L. Tijardovié E. Polith trad. trad. trad. M. Biro S. Strahov trad. trad. Teodorakis Hadzidakis trad. K. Slabinac D. Novkovié M. Tucakovié trad. Z. Runjié