You are on page 1of 201

140,-Ft

A rgi Srrt vilga az 1942-es v knyvpiaci megle


petse volt, pldnyait az olvask szinte azonnal szt-
kapk<xltk. Szcs Sndor azrt rt s alkotott, hogy a
np ne feledhesse a maga lett. S mert a nphez szlt,
nem is etnogrfiai tanulmnyokba, hanem hangulatos
letkpekbe, igaz histrikba fogalmazta a lpok le-
csapolsa eltti vizes vilg, a rti psztorkods, a
pkszat, a halszat, a betyrsg hagyomnyait. A Fe
kete Sas Kiad most, tven v mltn jelenteti meg a
magyar Atlantisz utols tanjnak nprajzi-kultr
trtneti ritkasgg vlt remekt, ezzel idzvn a tz
esztendeje elhunyt etnogrfus-r emlkt.
Szcs Sndor
A RGI SRRT
v il Ag a

FEKETE SAS KIAD


SZCS SNDOR

A RGI SRRT
VILGA

FEKETE SAS KIAD


BUDAPEST
A rajzokat Szcs Sndor ksztette

A ktetet sajt al rendezte,


bevezette, szmagyarzatokkal s
jegyzetekkel elltta Dank va

Msodik kiads

Magyar Nprajzi Trsasg, 1992


Szcs S n d o r fm ve
A rgi S rr t vilga

Szcs Sndor fmvnek jrakiadsa bevezetseknt alig


ha lehet msrl szlnunk, mint arrl, hogy Szcs Sndor egy
letnt vilg, ahogy Vass Lszl tallan nevezte, a Magyar
Atlantisz utols tanja volt. Bartja, a sok irodalmi ignyes
sggel megrt tj- s vrosismertet neves szerzje, a rgi
tlersok mesteri folytatja, Antalffy Gyula is hasonlkp
pen nevezte. Antalffy jl ismerte Szcs Sndort, nagyra be
cslte munkssgt, s megrt szeretettel, tmogat figye
lemmel ksrte mindvgig, hirdetve rla, hogy bartja a pusz
ta utols krniksa".
Az utols tan", utols krniks" kifejezsek mindjrt
vlaszt is adnak arra a rgi, . Szcs Sndor hallakor kl
nsen lesen felvetett krdsre, hogy tudniillik, mi is volt ht
Szcs Sndor: tuds kutat-e. avagy j szem, j fl, de
mindenekeltt kivl stlus nyclvmvsz, r-e? A tan", a
krniks" megnevezsek egyrtelmen az elbeszls, a me
se, az irodalom fel mutat fogalmak. Brmennyire volt is
Szcs Sndor kpzen geogrfus-etnogrfus, akrhogy is vg
zett hossz idn t nprajzi gyjt- s feldolgoz munkt,
brmily sikereket rt is cl a nprajzi, a szlesebb rtelemben
vett helytrtneti muzeolgia tern, a produktum minden
esetben irodalmi z, mvszi elbeszls, mese, rajz, histria
volt. Feldolgozsaihoz nem volt szksge adatkzlkre",
nem knyvekbl tanulva ismerte meg a rgi npletet, hanem
utols tanja, teht rszese volt egy letnt vilgnak: a sajt

5
megfigyelseit, tapasztalatait, meglt vilga kultrjt jegyez
te fel krniksknt. Azrt, mert: fontos, hogy a np ne felejtse
el a maga lett", ahogy Ablonczy Lszl fel jegyezte Szcs
Sndor szjbl ars potikjt. Klnben Szcs Sndor min
den nvallomsa szerint is r volt. rnak tudta, vallotta
magt. Olyan rnak, akinek rsaibl a nplet nem valami
lyen. trgyon kvli clt szolgl csoportosts ferdt tkr
bl. nem is a nprajztudomny csak szakembert rdekl
szemszgbl tekintve, hanem az l hagyomny kzvetlen
sgvel ismerhet meg.
Ahhoz, hogy mindezt jobban megrtsk, hogy eredmnye
sebben vezethessk be Szcs Sndor fmvnek. A rg i
S r r t vil g -nak j kiadst, szksges Szcs Sndor lett
s munkssgt ismertetnnk. A rg i S rrt vilga szerzj
nek pusztn az letrajzbl szmos olyan tnyez ismerhet
meg, amely magyarzza rnk egynisgt, felfogst, let
mdjt, clkitzseit.
Szksges pldul hangslyoznunk, hogy Szcs Sndor
si kisncmcsi csaldbl szrmazott (Bihamagybajom. 1903.
oktber 23.): hogy hat testvre volt. kik kzl az egyik,
Sndor, gyermekkorban meghalt; hogy szlei a hagyom
nyoknak megfelelen ennek az elhalt gyenneknek a nevt
adtk az jszlttnek, mintegy jbl letre keltve az eltvo
zottat. Tudnunk kell azt is, hogy ez a nagy, npes csald, mint
a kd foszlott szt, s vgl is ppen Szcs Sndor hallval
kihaltnak tekinhet. Az egykor meglehets j anyagi krl
mnyek kztt l csaldra az els csapst az apa korai halla
jelentette. Az zvegyre, a bajomi, a srrti hagyomnyos
nplctbcn benne l nagyasszony, a nagyon is szerny
Zsuzsika nni, a Sndor ltal klnsen szeretett anya vllaira
nehezedett a csaldfenntarts, a gazdlkods minden gondja.
Az apa korai hallhoz hasonl csaps rte a csaldot akkor
is. amikor az clssziiltt fi. az apa nyomdokaiba lphet
Lajos, alighogy bevonult, az els vilghborban elesett, A
kt nagyobb lny ill kihzastsa is nagy rvgs volt az,
akkor mr anyagi gondokkal kzd csaldnak. De klnsen
nagy vesztesg volt abban az rtelemben, hogy a lnyok
eltvoztak Bajombl, hogy a csald s a kztk lv kapcsolat
fokozatosan gyenglt. Vgl is ngyen maradtak a bajomi
Szcs-portn: Zsuzsika nni. Zsuzsika, a cspficamos, szv
beteg legkisebb lny. Sndor s a legkisebb fi, Imre.
Zsuzsika nni emberfeletti kzdelmet folytatott a csald
egybentartsrt. boldogulsrt. Tbb mint flvszzados
zvegysge minden napjt a rhrult feladatok, a csaldfenn
tarts. a gazdlkods minl jobb, de a hagyomnyoknak leg
megfelelbb mdon val teljestsnek szentelte. A fldeket
brbe adta. bankhiteleket vett fel. hogy aztn egsz lett a
brlkkel s bankokkal val prlekedssel tltse. gy tanttat
ta - mr meglehetsen nagy anyagi nehzsgek kzt - a kt
fit: Sndort s Imrt. St Zsuzsika tanttatsval is megpr
blkozott. Zsuzsika tantn, vn szeretett volna lenni.
Azonban ezzel a feladattal Zsuzsika nni mr sikertelenl
prblkozott. Imrt a kisjszllsi gimnziumba jratta, rett
sgi utn pedig a debreceni egyetem reformtus teolgiai
karra kldte. Sndor pedig a pspkladnyi polgri utn
(magn- s bejr tanul volt itt) a debreceni felskereske
delmi iskolba kerlt. A praktikus clokat maga s csaldja
el tz anya kvnsga volt, hogy Sndor, a leend kzgaz
dsz, pnzgyi szakember, keresked gyorsan llshoz, pnz
hez, vagyonhoz jusson s feltartztassa a csald bukst.
Sndor engedelmeskedett, br mr ekkor tudott dolog volt
mind az anya, mind sajt maga szmra, hogy msra vgyik.

7
hogy ms clokai szvesebben kvetne. Az anya tervein meg
a maga engedelmessgn csak a felskereskedelmi iskolai
rcltsgi uln cselt csorba: Sndor elhatrozta, hogy nem lesz
keresked, hogy nem lesz kzgazdsz. Debrecenben maradi
- ahol kosztos dik volt egy cviscsaldnl klnbzeti
rcitsgil telt s beiratkozott az. egyetemre: a lldrajz-trt-
ncicm szakot vlasztotta. Nagy erfesztst jelentett mindez
a csaldnak. Zsuzsika nni egyre-msra adogatta el a ..tago
kat". azaz a fldeket, lassan felszmoltk a jvedelmez
juhszatot is. s a hznl tartott llatok szma is ersen
megcskkent. Az pedig, hogy Sndor az egyetem elvgzse
utn se ment llsba, illetve nem lpett pnzkeres plyra,
hanem ngy ven t bennmaradt az egyetemen djtalan gya
kornokknt Mil!ckcr Rezs Fldrajzi Intzetben, egyenesen
csaps volt a csald szmra. A csaps nagysgt vajmi kevs
s mrskelte az, hogy Imre, elvgezve a teolgit, segdlel
kszknt tevkenykedett. Csak annyiban jelentett knnyebb
sget. hogy a sajt maga szks viszonyait rendezte: nell
tv lett. Nem vltoztatott ezen a helyzeten az sem, hogy Imre
hosszas tvoli helyeken val segdlelkszsg utn (melyek
kzl legnevezetesebb, Sndor sznrelpsnek szempontj
bl is, Tiszafldvr volt), anyja kvetel krsre haza. Bi-
hamagybajomba jtt segdlelksznck. Szcs Sndor a jve
delmez lls kiltsnak hinyban, anyja hvsra, rszben
a maga elhatrozsbl ment haza gazdlkodni, hogy segtsen
a csaldjn. Belejtszhatott ebbe az elhatrozsba egyfajta
nieghasonls az egyetemmel is: a Szcs Sndor vilgtl
cgyrc idegenebb tendencikat melenget egyetemi kzlettel
s bizonyos mellzttsg rzse is. A fok azonban anyagi
tcmiszct volt. a szegnysgbl val kilbals vgya. Elha
trozsban segthettk azok a korbbi sikerei is, amelyek

8
korai publikcii rvn rtk s nevt elg szles krben
ismertt tettk. Mltn hihette, hogy ri, publikcis tev
kenysgt odahaza mg inkbb folytathatja, mint az egyete
men, ahol a meglhetsi gondok korltoztk. De lebeghetett
eltte valami Bcsscnyci-flc plda is: a flrees birtokra
gazdlkodni visszavonult fldi, a holtig dolgoz r mag
nyos letmdja. Elkpzelseibl sok minden valra is vlt.
Nemcsak a gazdasgot szedte gy-ahogy rendbe, hanem so
kat gyjttt. kutatott s rt is ezekben az esztendkben (1939-
1943). Mondhatni, hogy ezek voltak lete legtermkenyebb
vei. Innen, Bihamagybajombl, a szli hzbl polta ko
rbbi ismeretsgeit s ptett ki jabbakat, vlt szinte szre
vtlenl a npi rk nemzedknek, mozgalmnak egyik egy
ni alakjv. Ebben a sajtosan egyni alakzatban sajnlatosan
megrleldlek nemkvnatos motvumok is: zrkzott tev
magnyossg, trstalansg, elszigeteltsg. Ezekbl a sajnla
tos. vgeredmnyben tnyleges mcghasonlshoz vezet mo
tvumokbl a felszabadulst kvet idk aktivizl ereje,
kzleti hatsa sem tudta vgrvnyesen kiragadni. Mert
kevssel azutn, hogy egyszerre lett s volt minden a falusi,
a megyei demokratikus talakulsban, hogy orszgra szl
pldt adott a Srrti Npfiskola megszervezsvel, mkd
tetsvel a paraszti mveldsre, hogy pldtlan gazdagsg
gal osztotta szt alkotkedvi, mveltsgt, ismereteit, neve-
lcrejt; tapasztalnia kellett, hogy kzletnk torzulsaival
prhuzamosan mindinkbb mellzik, nzetlen szolglataira
nem szmtanak, terveit, clkitzseit nem tmogatjk.
Az tvenes vek elejn arra dbbent r, hogy veszlyes
helyzetbe kerlt, hogy ids anyjt kulknak minstettk,
hogy nem tartozik senkihez, semmihez", hogy a menedket
ad otthon, a kis gazdasg is veszendbe megy. hogy vltoz-

9
ltni kell letmdjn, hogy knytelen elhagyni Bajomol. a
vdelmet nyjt si hzat. Ezrt vllaltad 1952-ben a karcagi
mzeum vezetst, s lett Pter Lszl utn mzeumigazgat,
hivatsos nprajzkutat. llsvllalst gy oldotta meg. hogy
nem hagyta cl Bajomol. az desanyjt. Zsuzsikt, az otthoni
gondokat-bajokat, hanem vllalta a mindennapi bejrsi Kar
cagra. Tz ven t naponta ngy rakor kelt. s tszllssal
Pspkladnyban, hrom ra alatt rt be a harminchat kilo
mterre lv Karcagra, hogy onnan t rakor tvozzon, s egy
jabb tszllssal este nyolc ra fel hazarjen. Kmletlen,
nehz vtized volt ez Szcs Sndor letben, de mgis j arra.
hogy tmeneti hallgats utn jra megszlaljon. Rvid rsai:
karcolatok, histrik egyre-msra jelentek meg a karcagi,
szolnoki, trkevei jsgokban, mzeumi kiadvnyokban, s
egyre-msra komponlta ket elbb fzetekbe, majd pedig
nll ktetekbe. Kteteit sorra a Magvet Kiad jelentette
meg. jelezve azt is, hogy a kiadi kzvlemny minden
szakmai siker, elismers vagy ppen vita ellenre is rnak,
szprnak, elbeszlnek, a rgi vizes vilg", a Srrt, a
Hrom fld krniksnak tudta, s ekknt tartotta szmon.
Szcs Sndor mint mzeumigazgat a muzeolgia terle
tn is maradandt alkotott. Mit sem trdve a kezdeti mltat
lansgokkal. a Gyrffy Istvn ltal alaptott karcagi mzeu
mot. mely a msodik vilghborban szinte teljesen megsem
mislt, valsggal jj teremtette, szervezte. Nagyszer trgy-
gyjtst vgzett. A karcagi, a nagykunsgi, a srrtszli np-
lctrc jellemz, sokszor nemcsak a npmvszet krbe vg.
hanem a nplet mindennapjairl is bsgesen tjkoztat
trgyakbl hress vlt killtsokat rendezett. Munkssga
vgl is elismerst kapott. Nemcsak Szolnok megye muzeo
lgusai, npmveli, ri kzt szerzett magnak megbecslt

10
nevet, hanem orszgos hrneve is regbedett. Hrnevnek mit
sem rtottak azok a brl szrevtelek, kifogsok, amelyek
az j utakat jr magyar nprajztudomny tehetsges, fleg
olyan fiatal tagjai rszrl rtk, akiknek legjobb akaratuk
ellenre sem volt sajtjuk sem az a hagyomnyos npi kultra,
amirl Szcs Sndor beszlt, sem pedig az a nyelvi s mvszi
kifejezsi md, s lehetsg, amivel Szcs Sndor rendelke
zett. Korbbrl szerzett bartai, valamilyen ton-mdon fl
dijei - bihariak, hromfldick - tartottak ki mellette mindin
kbb visszavonul vilgban is: Balassa Ivn, Molnr Balzs.
Vargha Lszl, Gunda Bla. Dorogi Mrton, Vargyas Lajos,
Kaposvri Gyula, Molnr Jzsef.
Szcs Sndor alapmfaja a rvid karcolat, az letkpszer
elbeszls, a histria volt. A tudomnyossg ignyeinek is
megfelelen taln gy nevezhetnnk leginkbb, hogy az igaz
trtnet". Szcs Sndor ezekben az igaz trtnetekben, hist
rikban. nha mg prbeszdes tonnban is, s ppen nem
jegyzetekkel, hivatkozsokkal teletzdelten, egy s ugyan
azon tmt tbbszr t- meg tfogalmazott. A kpes kifejez
sek. hasonlatok, kzmondsok, kzmonds-szer frzisok,
npdalok, npmesk, balladk, beszdes helynevek kzbeik
tatsval beszlt bennk, meslt a rgi npletrl. rdekld
si kre mind trben, mind idben elg szk volt Mindeneke
ltt szlfalujra, Bihamagybajomra, aztn kzvetlen kr
nyezetre, a Srrtre, a Srrttel szomszdos kt kistjra s
nprajzi csoportra, a Nagykunsgra s a Hajdsgra vonatko
zott. E hrom tj fldrajzi, trtnelmi, trsadalmi s kulturlis
azonossgai neveztettk el vele ezt a terletet Hromfldnek.
Ez a Hromfld kzigazgatsilag Bihar megyben, az egyko
ri Biharorszgban lttt szmra testet nagy bihari eldeihez,
Osvth Plhoz. K. Nagy Sndorhoz s nagy kortrsaihoz,

11
bartaihoz, Szab Plhoz. Sinka Istvnhoz. Nadnyi Zoltn
hoz. Klt Nagy Imrhez hasonlan.
Ahogy trben a Srrt, a Hajdsg, a Nagykunsg, teht a
Hrom fld volt rdekldse szinte kizrlagos trgya, gy
idben pedig az gynevezett ..rgi vizes vilg", a Iccsapol-
sok. az rmentcsts eltti idszak: a mlt szzad elejtl a
szzad hetvenes-nyolcvanas vig tart vtizedek. gy azon
ban. hogy az erre az idszakra vonatkoz ismereteiben, hist
riiban. az si, rgmlt idket idz eltrtnet, kulturlis
hagyatk sszetevi, krvonalai is megmutatkoztak. Trsa
dalmilag is korltozott volt az rdekldse, a pkszokkal, a
lpi emberekkel, a psztorokkal, a betyrokkal, vndor mcs-
tcrlcgnyckkel. nagyokat mond obsitosokkal: felfogsra
nagyon jclTcmz mdon a pusztai szabadokkal", Ludas
Matyi cimborival, Hry Jnos bajtrsaival" foglalkozott.
Ezek leinek, rmeinek, bnatnak trtnett hozta mag
val a szli hzbl. Ezekrl szl histrikat, mesket hall
gatott kora gyermekkora ta desanyjtl. Margit nvrtl, a
szomszdoktl, Bajom nagy idt meglt regjeitl; kivn-
hedl psztoroktl: meslkedv reg huszroktl, bakktl.
sztns vonzdsa korn tudatos rdekldss fejldtt:
kereste az. errl a letnt vilgrl szl ismereteket, nagy
kitartssal faggatta a mesl, emlkez regeket. Szcs Sn
dor ennek a trben, idben s trsas viszonyokban ersen
korltozott vilgnak vlt ksei megljv. Ezt a szk kr
rdekldst a marginlis" jelensgekkel val foglalkozst
tbbszr felrttk neki, meg nem rtve Szcs Sndor vilgt,
ktdseit, azonosulst ezekkel a tjakkal, ezekkel az idk
kel s ezekkel az emberekkel, letmdokkal.
Ahogy mr emltettk. Szcs Sndornak nem volt szks
ge adatkzlkre. Nem mintha nem nevezhetett volna meg

12

s.
akrhny tuds, mesl kedv, vagy ppen szlsra alig
brhat, de sokat prblt reget, megannyi j bartjt. Mint
ahogy fel is emlegette ket a mesbe szvtten; br minden
esetben sajt magbl indult ki. azokrl a nplctbeli tnye
zkrl szlt, amelyeket nemcsak ismert, hanem amelyekkel
teljes mrtkben azonosult is. Ez az azonosuls legjobban
kitetszik hsei brzolsbl. Hsei valdi npi hsk. Nem
felttlenl katonk, hanem szemfles halszok, gyes vad
szok, madarszok, mhszek: neves, tudomnnyal br szm
adk, huncut, virtuskod bojtrok, tltosok s tltosflk,
boszorknyok s garaboncisok, nagy imposztorok, mint ami
lyen Csuha berke is volt. Aztn ri betyrok, mint az olyan
sokak ltal emlegetett Jzsa Gyuri, a Gyuri urasg is volt,
vagy mint amilyenek a pandrok eszn tljr, vasfvel prak-
tikz Vg Kis Miska s ms betyrok is voltak, vagy az Egres
Kis Lajos-fle csoda-tncosok.
Szcs Sndor elbeszlknt indult, a hszas vek elejn
mcscszer trtnetekkel lpett fel. Elbeszlsei hamarosan
hatrozott formt, tartalmat, trgykrt kaptak. A nprajzi r
dekldshez Millcker Rezstl - a debreceni egyetem np
rajzzal is foglalkoz fldrajzprofcsszortl - s az intzet
magntanrtl. Mendl Tibortl szrmaz fldrajzi, kze
lebbrl emberfid rajzi szemllet vezette el. Gyakran emle
gette, hogy nprajzos indtst Gyrfy Istvnnak ksznheti,
holott nprajzi rdekldse, st nprajzi kpzse is korbbrl
datlhat. Egyrszt maga Millekcr Rezs volt r nprajzi
szempontbl is nagy hatssal, nemklnben Millekcr msik
magntanra, az etnogrfus Ecscdi Istvn, a Dri Mzeum
igazgatja. Ecscditl klnsen sokat tanult; mindenekeltt
mdszert, de kifejezsi fonnt is. Gyrffy N a g y k u n s g i kr
nikv. mellett Ecsedi tirajzai, hortobgyi letkpei, npdal-

13
gyjtemnye voltak a pldakpei. Gyrffy s Ecscdi pldin
felbuzdulva dolgozta ssze 1941-ben nprajzi tanulmnyait,
histriit, igaz trtneteit egy egysges ktetbe, A rgi S rrt
v il g b a . Az 1942-ben megjelent mvet nagy lelkeseds,
elismers fogadta, s ez nagyban hozzjrult Szcs Sndor
nrzete nvelshez, megszilrdtshoz.
A r g i S rrt vilga sikern felbuzdulva tretlenl tovbb
folytatta munkjt. Tovbbi apr cikkekben, rajzokban, his
trikban villantotta fel a rgi nplct. a vizes vilg embere
letmdjnak cgy-egy mozzanatt, hogy aztn jra meg jra
fzetekbe, majd pedig az ezekben megjelenteket is feldolgoz
va. ktetekbe foglalja ket. Fzetei a kvetkezk: H ogyan
u ta zta k a rgi srrtiek (1 9 3 7 ); R g i s rrti b etyrok (1938);
A b a jo m i v r (1939); L u d a s M a ty i cim b o r i (1954); H ty
J n o s b a j t rsa i (1956); B k si h ist ri k (1959); T udom nyos
d is p u ta (1 9 8 0 ). K n yve i: A rgi S r r t vil g a (1 9 4 2 ); P u s z
ta i k r n ik a (1 9 4 6 ); P u szta i sz a b a d o k (1 9 5 7 ); S z l a du d a ,
v e r b u v ln a k (1 9 6 2 ); B ety ro k , p a n d r o k s eg yb h re ss
g e k (1 9 6 9 ); R g i m a g y a r vzivilg (1 9 77); M a d rkeres k i
r ly fia k (1984).
Brmennyire is jellemz Szcs Sndorra a histria, tz
emlkezs, az igaz trtnet mfaja, jelentsek nprajzi meg
figyelseit, ismereteit kzl tanulmnyai is. Szcs Sndor
szakkpzett etnogrfus volt. s a harmincas vek vgtl
kezdden a felszabadulsig szmos tanulmnyt is kzlt
szakfolyiratainkban. Ezekben is a letnt vizes vilg alaktot
ta letmdokrl adott szmot, mind a trgyi (gazdlkodsi),
mind pedig a szellemi nprajz (szoksok, hiedelmek, hitvilg,
npkltszet) vonatkozsban. Ezek a tanulmnyok a tuds
kutatt lltjk elnk, aki azonban tudomnyos kzlemnye
iben is a mvszi kifejezsmdra trekedett, elbeszl stlust,

14
Ionnl alkalmazn. Tanulmnyai klnben trgyukat tekint
ve is szoros kapcsolatban lltak histriival, apr cikkeivel, a
Hromfld nprl. neves embereirl, rdekes eseteikrl
szl elbeszl rsaival. Tanulmnyai kzl kt programad
rsi kell megemltennk. Az egyiket korbbi tanulmnyai
feladatkijell sszefoglalsaknt 1938-ban adta kzre a
Nadnyi Zoltn szerkesztette Bihar vrmegye cm ktet
ben. Nprajzi vonatkozsok Bihar megyben cmen, a msi
kat. A S rr t m ltjai pedig plyja vge fel, mintegy jabb,
javtott sszegezst adva a kutatott s a kutatand nprajzi
feladatoknak. Ez 1965-ben jelent meg a Miklya Jen szer
kesztette S rrti rsok I. cm tanulmnyktetben. Az Eth-
nographiban. a Debreceni Szemlben, a Jszkunsgban s
egyb helyeken megjelent tanulmnyainak trgyrl cmeik
jl tjkoztatnak: A g y kn y fe ld o lg o z s a s eszkzei a bihar-
m e g yei Srrten (1933): B ih a rn a g y b a jo m rgi vzrajza s a
kzsg kia la ku l sa (1934); N d v g s a b ih a ri N agysrrten
(1936); Tltosok s b o szo rk n y o k a N a g y srrten (1936); A
nag ys rrti ju h s z a t (1937); A N a g y s rr t rgi diszntartsa
(1940); A s rk n y a s rrti n p h ied elm b en (1940); Ja va so k
a N a g y s rrten (1941); S rrti j ts z v e r s eg y rgi b etyrrl
(1942); A s rrti n d h z s le te (1943); A d a to k az alfldi
tlto so k ism ereth ez (1943); A z g b en y l fa " a srrti
n ph itb en (1945) stb.
Azt megtudand, hogy ezen szp, elismerst s npszer
sget hoz letm ellenre hogyan alakult Szcs Sndor lete
a remete", a ..magnos letv, vissza kell kanyarodnunk
lettrtnete folytatshoz. Ide vonatkozan az eddig elmon
dottakbl azt kell felidznnk, hogy visszavonult Bajomba,
hogy onnan a karcagi mzeumi llsvllals idejn sem sza
kadt cl. A karcagi mzeumban eltlttt tz v sok fradozsa,

15
trdse is csak jobban, mg inkbb Bajomhoz kttte. Alig
vrta, hogy hatvan ves legyen; mindjrt nyugdjba ment.
illetve haza. Bajomba; vgleg. desanyja halla, Imre ccse
eltvozsa a szatmri Magosligetre. majd ottani halla, vala
mint ksbb a hznl maradi Zsuzsika halla is. magra
hagyta, egyedliv tette az si portn, a tcmplomnyi idt
megrt reg hzban. Mindjobban elhatalmasod magnyn
mit sem vltoztatott nyugdjazsa utn kttt hzassga. Nagy
Entsbet Berta karcagi tantnvel. Erzsbet - kvetkezete
sen gy hvta, szltotta - debreceni szrmazs volt. Az
nkntes nprajzi gyjtk tborba tartozott, a karcagi hon
ismereti mozgalom, npmvszeti-npi iparmvszeti tev
kenysg (hmzs, szalma-ndintarziakp-kszts) ismert alak
ja volt. Szcs Sndor karcagi mzeumigazgat korban
ismerkedett meg vele. Hzassgktsk utn Erzsbet Bi-
hamagybajomba kltztt, s nhny vig mg tantott, s
mindenben azon volt, hogy frjt a rajta egyre jobban elhatal
masod magnybl, a depresszibl kiemelje. Ez azonban
nem nagyon sikerlt neki. egyrszt mert maga is slyos beteg
volt. hamarosan meg is halt. msrszt pedig azrt sem. mert
mind neki magnak, mind pedig Szcs Sndornak tapasz
talnia kellett, hogy egyre jobban elfelejtik, hogy mindinkbb
brl szval, meg nem rtssel foglalkoznak vele azok, akik
mg szmon tartjk. Megritkultak a barti ltogatsok is,
ritkbb vlt a levelezs. Szcs Sndor pedig egyre inkbb
fradt, mindjobban krlvette a magny.
Mindennek ellentmondani ltszik, hogy hetvenedik szle
tsnapjn szinte pldtlan mdon fordult fel a figyelem, az
elismers. A Magyar Nprajzi Trsasg Gyrffy Istvn Em
lkremmel tntette ki. a Szolnok Megyei Mzeumok Szer
vezete - utols munkahelye - els vknyvi neki szentelte,

16
a Hajd-Bihariak pedig B a jo m i K rnika cmen nprajzi- s
helytrtneti antolgit adtak ki tiszteletre. Az egyb jubile
umi megemlkezseknek pedig se szeri, se szma nem volt.
Hetventdik szletsnapjt mr sokkal szkcbb kr. volta
kppen csak a szlfalu nnepelte meg. Az. a szlfalu, amely
aztn egyebekben is segtje, tmasza - gondviselje - lett
idkzben teljesen magra maradt ..nagy finak. Magra
maradva, beteg felesge polsa s halla kvetkeztben is
rendkvli mdon rzkenny vlt. Ennek tudhat be, hogy
az utols vekben, rszben mg felesgvel egytt, rszben
pedig Erzsbet halla utn magban kezdte elpuszttani, el
getni lete s munkssga dokumentumait. Ltogat bartai
kzl tbben, nem egy alkalommal, azon kaptk a hzasprt,
majd pedig Szcs Sndort, hogy geti a levelezst, a jegyze
teit. okmnyait, knyveket, fzeteket. Idrl-idre sikerlt
ugyan ezt a puszttst megakadlyozni, rvenni az gets
abbahagysra. Azonban a hagyatkbl ismerten lthatjuk,
hogy igen sok rtkes. Szcs Sndor letre s munkssgra,
kora kulturlis trekvseire, kapcsolataira utal anyag pusz
tult cl. hinyzik. Klnsen fjdalmas, hogy jformn sem
mifle rendezett jegyzetanyagnak, gyjtsi feljegyzsnek sem
kegyelmezett. Hagyatkbl, amit a pspkladnyi Karacs
Ferenc Mzeum gondoz, szinte teljessggel hinyoznak gyj
tsei, jegyzetei.
Vgs magnyban Bihamagybajom gondoskodsra szo
rult. Amikor vgleg magatehetetlenn vlt. s gondozst
helyben a tancs mr nem tudta megoldani, a debreceni
nagyerdei szocilis otthonba juttatta. Egy itt elszenvedett
combnyaktrs keserveit inkbb ntudatlanul, mint ntudat
tal hordozva halt meg. 1982. augusztus 2-n. Hallban sem
tvozott el Bajombl. Tbbszr kinyilvntott hajnak meg-


felelen a szlfalu hazavitette holttestt, s nagy rszvt
mellett temettette el 1982. augusztus 9-n.
A temetsen sok r. etnogrfus jelent meg, jelezve azt.
hogy Szcs Sndor halla jbl lete s munkssga fel
fordtotta a figyelmet. Errl tanskodik klnben a nagysz
m nekrolg is. amelyek mindegyike Szcs Sndor munks
sgnak maradand rtkeire hvta fel a figyelmet. Kzlk
nem egy hangot adott annak az hajnak is, hogy mielbb
jelentessenek meg az arra hivatottak vlogatsokat Szcs
Sndor munkibl. Adjk ki jra knyveit. Ktetnk is ennek
az hajnak kielgtse.

A rgi Srrt vilga, ahogy mr emltettk, 1942-ben jelent


meg. Arrl is volt mr sz. hogy ez volt Szcs Sndor els
ktete", legalbbis az els kiad ltal kzreadott, nem vidki
megjelens munkja. Az elzmnyekbl azt is tudjuk mr A
rg i S r r t v//grl, hogy az egyrszt korbbi histriinak,
elbeszlseinek, msrszt nprajzi tanulmnyainak egyni
sszegezse, gazdag nyelv, mvszi-irodalmi rtk ssze
foglalsa. A munka sszelltsnl az ember-teleplsfld-
rajzi szempontok jelents szerepet jtsznak. Szcs Sndor
elszr is fldrajzilag meghatrozta benne a Srrtet, lerta a
valamikori vizes vilgot, bemutatta azt a termszeti krnyeze
tet, amiben a rtszkeds. a rti psztorkods folyt A rti
psztorkodsrl nemcsak ltalban rt. hanem rszletesen; hogy
milyenek voltak, hogy ltek a juhszok, a tudomnyosok, a
..farkaskldk" mint amilyen az reg Orbn is volt, vagy a vn
Madar s a tbbi hressgek. Aztn a ndi betyrokat mutatta
be, majd pedig a pkszokat, vagy rtszeket, a madarszt,
kln a darvszt, a farkas-vadszt, a halszt, a mhszt, illetve
velk kapcsolatosan letmdnak is vehet tevkenysgket.

18
a madarsztl, a darvszatot, a farkasvadszatot, a halsza
tot. a csfkszalot, a rksztl, a teknsbkaszedst s a rti
mhszetet. Aprlkosan ismertette benne a vzi fuvarozst,
a gyknyvgst, a ndvgst, a gykny s a nd sokoldal
felhasznlst. Knyve vgn kln fejezetet szentelt a hres
Csuha Ferencnek, a nagy imposztomak". illetve az ltala
kieszelt cskmi srknyhzsnak. Csuht Szcs Sndor nem
gy mutatta be. mint csalt, hanem inkbb mint msokra nagy
hatst gyakorolni kpes, tudomnnyal br, affle tltost.
Ms tltosokrl szlt aztn, kln a gygytkrl s vgl a
jeles helyekrl. A Srrt jeles helyein gylscztck a boszor
knyok; elsott, elrejtett kincset sejtett ott a npi kpzelet;
csods, rthctclcn esemnyek trtntek ezeken a helyeken,
fnyek villantak fel rajtuk az jszakkban.
A rgi S rrt vil g n a k Gyrffy Istvn N a g yku n s g i kr
nikja kt vonatkozsban is plda-elkpe volt. A Nagykun
sgi krnika, ami 1922-ben jelent meg, nemcsak nprajzi-iro
dalmi hatssal volt r. hanem azzal is, hogy msodik kiadst.
1941 knyvnapjra jelentette meg a Turul Szvetsg Knyv-
s Lapterjeszt KFT. Ennl a vllalkozsnl nem a rossz
emlk Turul Szvetsgrl volt sz, hanem azoknak a halad
fiataloknak a vllalkozsrl, akikbl elbb a Bolyai Koll
gium, majd pedig az els npi kollgium, a Gyrffy Kollgi
um alakult. Szemly szerint Hartynyi Istvn llt a kiads
mgtt, a halad ifjsgi mozgalmak egyik ismn, irodalmr
alakja. Nem vletlen, hogy egy vvel ksbb. 1942-ben,
ugyanez a Hartynyi Istvn adta ki A rgi S rr t v il g t aki
akkor mr a Bolyai Akadmia nven mkd Turul Szvet
sg Knyv- s Lapterjeszt KFT vllalatnak a vezetje volt.
A knyvet mind a szakmai krk, mind pedig a kzvlemny
elismerssel fogadta. ltalnosan kiemeltk Szcs Sndor

19
stfluscrnyeil. ri mvszeit. A rgi Srr t vil g n a k sikere
- ami abban is megmutatkozott, hogy szinte azonnal elfogyott
- nagyban hozzjrult ahhoz, hogy Szcs Sndor a hagyom
nyos tudomnyos kzlsmd helyett az elbeszls, a sznes,
trtnetbe foglalt lers mdjt vlasztotta s a tovbbiakban
szinte csak ezzel a l'omival lt.
A rg i S rrt vil g t Hartynyi az egyik legkisebb, de
legambicizusabb pesti nyomdval - Baranyi Jzsef vezette
J vl Nyom daszvetkczeV& X - kszttette. A kis zsebknyvszc-
r kiadvny szedse igen gondos munkval kszlt, jl v
lasztottk meg a bettpust, a tkrk is pontosan fedtk egy
mst. A kiadvny cmlapjnak nagy hinyossga, hogy nem
tntettk fel rajta (msutt se) a kiads vt. A knyvben tz,
nagyobbra szvegkzti rajzot adtak kzre, amelyek al Szcs
Sndor legtbbszr odarta, hogy npi rajz utn kszlt.
Lehetsges, hogy voltak ezeknek a rajzoknak valamifle npi
elkpei, az azonban biztos, hogy mind Szcs Sndor sajt
rajza.
A rgi S rr t vilgl az 1942-ben megjelentetett els ki
ads alapjn sz szerinti hsggel adjuk jbl kzre. Az
eredeti szvegen semmit sem vltoztattunk, mindssze n
hny - klnben sem jelents - nyilvnval sajthibt jav
tottunk ki. A rgi S rr t vilgh07. annakidejn nem kszlt
szmagyarzat, jegyzet. Sem a szerz, sem a kiad nem rezte
szksgt. Az azta eltelt kzel flvszzad kulturlis-mve
ldsi vltozsait mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a mostani
kiadshoz szmagyarzat s jegyzet csatolst ltjuk hasz
nosnak, amelyet a kiadvny vgn tall meg az olvas.

D a n k va

20
A REGI SRRT
VILGA
Ha a trkpet nzegetjk, szemnkbe tlik. hogy azon a
helyen, amelyet Pspkladny. Szerep, Srrtudvari. Bihar-
nagybajom, Nagyrb, Bihartorda. Bakonszcg, Darvas. F
zesgyarmat, Szeghalom. Dvavnya, Trkeve, Kisjszlls
s Karcag kzt hzhat vonallal kerthetnnk krl, nincs
egyetlen falu se. gy van ez a valsgban is. Nem is telepl
hetett ide falu. mert a mlt szzad kzepig, amg szablyo
zatlan folyink knyk-kedvkre locsolgattk a fldjeinket,
ez a kiterjedi laply volt a Nagysrrt magva. Feneketlen
mocsr, amit az utak is messzire elkerltek. A Bakonszegnl
medrt veszt reg Beretty vize itt terlt szt s csak Szerep
alatt, Bihar, Bks, Jsznagykunszolnok hrmashatra tjn
szorult ismt holmi seklyes mederbe, de elfrt itt mg aTisza
vize is! A Mirhfoknl kiml radst a Kakatr, Mrges,
Cinaderk vezette el idig. A Tiszaszlsnl partot bont vz
a Tinsdren, Oktalanlaposn s a Zdorren jtt. A Tisza-
dobnl kilp radst pedig a Hortobgy folycska szlltotta.
Ennek medre mentn Karcag s Ndudvar kzt az. gota
csrdig nylt fel a Nagysrrt s rokonsgot tanon a kunma-
darasi nagy rttel s a hortobgyi morotvkkal. - De Cskm.
Komdi. Vszt. Okny krnykn is mocsr terlt el: a
Krs Kissnrtje. Ekt rtsgnk tulajdonkppen ikertestvr
volt. Zska, Darvas, Gyarmat kzt szmtalan r kttte ssze
ket, mint pl. a Kcrcsztr. Bogrz. Kengyel, Kende-

23
res.Cseke. Must, Gyngys, Dzsa. Szunyogos, Nyk. Ezek
medrn keresztl osztozkodtak egyms vizn.
Volt itt vz bven a Srrtjn kvl is! gy pl. a hajdsgi
s a bihari oldalon mg Ndudvar, Kaba, Fldes. Derecske,
Konyr hatra is tele volt koloknyfszekkel, kisebb-nagyobb
tval, fertvel, laposokkal, derekakkal, fenekekkel, amiket
felvert a nd s vtizedes aszly, ha kiszvta bellk a vizet.
Szmba se vehet ndas r kanyargit egymsba s egyms
bl. hol a rtbe folyva, hol meg visszafele. Ha tra sznta
magt az illeni ember, inkbbcsolnakba (vagy srrti nyelven
szlva: hajba) lt. mintsem szekrre. A vrosig, a faluig n
a mocsr, kkt, ndat tennett a szls udvarok lbja.
Ezeket tudva, mondanunk se kellene, hogy az emberi let
is ms mdon folyt itt akkor, mint manapsg. Szntani, vetni
csak a mindssze is kevs rmenlcs helyeket, az n. s z ig e te k e t
lehetett. Sokszor ezekre is hajval vittk be az ekt s hasig
r vzben, vagy ennl is mlyebben sztattk be a lovakat.
A termst is hajval kellett kihordani. ppen csak, hogy meg
termett az. esztendei kenyrnek val. gy ht a fldmvels
inkbb csak mellkfoglalkozsnak szmtott. A szegnyem-
bemek a rt volt a tertett asztala. Mint pksz. halsz, csfksz,
madarsz, darvsz, mhsz, gyknyszv, ndvg a rt
Isten adta javaibl ldeglt. Ezt gyjtgette ssze tlszakra
is. A gazdaember vagyona sem szntfldben, hanem nagy
szm jszgllomnyban volt. Az rvzjrta, kvr legel
kn s a mocsri szrazulatokon virgzott a nomd s flno
md llattenyszts. A szinte hatrtalan kzlegelrc mindenki
annyi jszgot csaphatott, amennyi neki tetszett. A faluhoz
kzclebb es pskumon legeltettk az estnknt hazatr
csordi, csrht, valamint a fejsjuhokat is. Tvolabbi hatr-
rszeken a knn telel rideg gulyt, kondt, juhnyjal s a

24
ks sszel sztvert mnest jrattk. A vagyont jelent llat-
llomny rizi. a psztorok, megbecslt, si soron szabad
emberek voltak s valsggal kln trsadalmi osztlyt alkot
tak. Voltak tekintlyes psztorfamliink, melyek rgi jegyz
knyvekbl kitetszleg vszzadokon t hen kitartottak fog
lalkozsuk mellett, tbb helysgnkbe adtak szmadkat s
bojtrokat. Aprl fira szllt a ps/torkods tudomnya. A
gyerkc alig engedte el az anyja szoknyjt, mr kiment
kisbojtmak s a szelljrta pusztn, a rborul jszakban
babonsan susog rtben, az lls, a kunyh krl edzdtt
hozz testileg, lelkileg eldei nehz mestersghez s csak
ks vnsgben ejtette ki kezbl a psztorbotot.
A mlt szzad derekn azonban megvltozott ez a tj s ez
az let. A Tiszt megregulztk. 1866-ban az reg Beretty
nak Bakonszegtl Szeghalomig szp egyenesen medret sat-
tak az indzsellrck s vizt a Sebeskrsbe vezettk. Kedvt
szegtk a Krsnek is. S gy aztn a vrevesztett rtek elpusz
tultak. Ms azta mg az idjrsa is! A srrtiek ekcszarvat,
kapa-, kaszanyclet fogtak a markukba. A vizek vesztett biro
dalmban az eke lett rr. A rtet s a kvr mezket eltemet
tk a fekete barzdk. A megmaradt szk legelkrl eltntek
az ezstszr, bogrszarv marhk, a hosszgyapj juhok,
meg az ordas rti disznk.
De a rgi vilg emlke nem trldtt mg ki sem a term
szetbl. sem az emberek leikbl! A hajdani mocsr helyn,
ha vgig megynk a dlutakon gy dbg lbunk alatt a fld,
mintha srok felett jrnnk. Az itt eltemeldtt nderdk s
libeg lpok emlkeztetnek. Ezeknek a felsznen mr finom
porr vlt anyaga, a kot, alkotja itt a talajt. Tavasszal vgig-
vgig seprik a bjti szelek s gy tetszik, mintha messze a
lthatron fekete, vszes viharfelhk tornyosulnnak az gre.

25
Aki belekerl ebbe a szrny porba, annak vrsre cspi brt
a ruha szvetn is thatol kot. reg csszk, tanyai embe
rek, faluba hzdott vn pksz- s psztorivadkok felemle
getik ilyenkor, ami elmlt. Kinn Ecsegen, a csillaghmes
pusztai jszakban, a psztorrzek vilgnl, a hagyomny
szavra visszavltozik a tj. Vgelthatatlan nderdk szk
kennek szrba. A rnn jjeli legelsbl megtr gulya vonul
t. Amott a porong oldalban elfekv szilaj mnes horkant.
Majd meg gy fordul minden, ahogy a trtnet hozza! Hpus-
tol vihar svlt vgig az avarba trt ndason. A karmbl a
gulya prja szll. A magasba csap ndtz mellett farkaslcs
komondorok nysztenek. Mintha megint itt jrnnak az avas
szmykok krl a valahai babonshit, tlloshr vn szma
dk, a hetyke bojtrfattyk, az gyelg betyr cimbork.

RTI PSZTORKODS

Ennek az ideje volt a srrti psztorlet legends kora. A


Srrt rid eg , vagy misknt s z ila j psztorkodsa volt ez. Az
llattenyszts alapjt ad szilaj gulyt rti g u ly n a k , a hs
rt, gyapjrt tartott nagy juhnyjat rti n y jn a k , a kondt rti
k o n d n a k . ezrt rizit pediglen rti p szto ro kn a k hvtk,
mert jszgnak, psztornak egyarnt a rt volt az otthona.
Sem a gulyt, sem a juhnyjat s a kondt szt soha nem
vertk, telelni is a rtben teleltek. Ott jttek a vilgra, ott
nttek fel. ott pusztultak el is, ha vsrra, vghdra nem
kerltek. gy tenysztek, mint a szabad termszet, emberi
beavatkozs nlkl. Valsggal flvad llatok voltak. Terelni
sem lehetett, de meg nem is kellett ket; maguktl indullak

26
s maguktl trtek vissza az llsra. A psztorok inkbb csak
a tolvajoktl, ragadoz llatoktl riztk ket, arra gyeltek,
hogy egyik-msik el ne bitangoljon a tbbitl, meg akkor
llottak elbk, ha netaln a rt veszedelmes helyei, a spped
lpok, a dgvnyok s hfnros vizek fel vettk az tjukat. A
vills szarv fehr rti marha csak vghdra val volt. Az
lba hiba prbltk bektni; se nem evett, se nem ivott, csak
bgtt s kleldztt. Mikor eladsra szntk, a gazda tb-
bcd-magval ment ki rte s nhny szeld tehn kz csapva
tudtk csak nagy ggyel-bajjal vsrra terelni. De erre nem
mindig volt szksg, sokszor ide jttek rte a kereskedk.
Nmet kupccck szedtek ssze legtbbet. Magyar cenztjaik-
kal sorba jrtk a falusi gazdkat s a megvsrolt rideg
marht a gulyrl hajtottk el. A terels fortlyt nagyszeren
n s a tolvajok ellen felfegyverzett marcona hajlk, hajts-
rok, hatalmas gulykat hajtottak vzen, sron, messzesgen t
Bcs, Mnchen. Nmberg s ms nmet vrosok vghdjai
fel. A sertcsrny veres rti disznt is onnan ltk, a kon-
drl. Ha mgis hizlalba fogta valaki, akkor elszedte az
agyart s orrba kt-hrom karikt hzatott. De mg gy is
gyelni kellett r, mert jjel kibontotta az lajtt, sztszedte
az aklot s reggel csak a hlt helyi talltk. Az ilyen meg
knzott diszn, ha elszkhetett, teljesen elvadult a rtben s
mg az embert is megtmadta.
A mindenfle vzinvnnyel, sssal, gyknnyel, nderd-
vcl bortott rtsgbl szigetek gyannt domborodtak ki a
kerek t p a n ya g u k, p o ro n g o k , meg a hosszanti g irin cek , go-
ro n d a k az egyik oldalukon lassan emelked, a msik fell
mcrcdckcbb szles htak. Nedvesebb esztendk ide jn nme
lyik el is eltnedezett a mocsr duzzadt vizben. Nagyobbak
voltak a k e m n y szig e te k, vagy ormt g y k, amikre mr a mr-

27
gesebb rads sem tudati egszen felhzdni. Nhol hossz
d a lo k, p a rto k nyltak be a rtsgbc, s olyan szeszlyesen
kanyarogtak s vesztek cl a ndrengetegek mlyn, mint
ahogyan kanyarog szrazon a foly. Ilyen szrazulatokon
legelt a rti gulya gizgazos rti szni, fodorgazt, sst, eset-
kkt, szittyt, ndfikot, ndhegyet. Egyik legclhelytl a
msikig hasig r vzben gzolt. Ezeket a ndasban trt vzi
utakat, melyeket annyira kitapostak, hogy a mocsr vize
folysnak indult rajtuk, r n n a k, k r tn a k, vagy g u lya csa
p s n a k neveztk. A konda afe r t k e t, p o sv n y o ka t, a kiszradt
ndasokat drta. Apr frgekkel, dggel, tojssal, madrfi
kkkal. gykerekkel, gyknytvel, kotorcval, bngylvel
lt. A rgi juhszok inkbb a rtaljban, a rtszli szikeseken
legeltettek. Szabadon kszlhattak a nyjjal, mert a rtben
bizonytalanok voltak a kzsgek hatrai, de meg nem is lett
abbl semmi kr. ha egyikrl tmentek a msikra. A bajomi,
udvari, brndi s spi juhszok pldul a Hortobgyra is
eljrtak. Szerep alatt a bucsai rten s az ccsegi pusztn olykor
ngy vrmegybl (Biharbl. Bksbl, Hajdbl, Jsznagy-
kunszolnokbl) tallkoztak ssze a juhszok. Kivlt szraz
esztendkben, mikor a vz sem llta gy tjokat. Bven volt
legel, fbrt nem kellett fizetni. Ha ksbb r is vetemedtek
mr imitt-amott az effle adztatsra, nem vettk azt olyan
szigoran! A psztorok kztt azonban mindig volt versengs
a j legelrt s ha szp szval nem brtak megegyezni,
bizony jl megagyabugyltk egymst. St, gyakran hatko
nyabban, az egyik rszrl vgrvnyesen is elintztk a vits
gyet. Mert szerintk a gulynak, nyjnak j legel kellett,
mg ha vrt ivott is a kutya.
Szrnykor nem ptettek a rtben legeltetett llatoknak.
Viharok idejn mind megannyi j enyhelyet nyjtottak a

28
ndasok zugai. Akrmilyen hideg szl nyargalt vgig a ndas
lelett, ha ilyen helyre behzdhattak, csak a sivltst hallot
tk. gy vdte kel a kt-hrom les magassg nderd.
akr a kli. Az sz azonban clkorhasztotta s letrdeltc a
ndat, a tl vastag fehr takarja pedig bucks sivatagg
vltoztatta a rtsget. IIyenkor mr cnyhelyrl kellett gondos
kodni, ahol a gulya, a nyj kitclclhesscn. Szllsra hzdlak
a jszggal. Valamelyik rtszli s rmenti szrazulaton ha
talmas karmot ltettek ndbl. Kr alak volt ez a karm, s
olyan nagy, hogy az egsz gulya megfordulhatott benne.
Vastag, ers falt, mely szl al dlt (vagyis befel), kt
korccal lttk cl. hagytak rajta szles bejratot, amit faderk
kal avagy vessz-, ndfonattal el lehetett zrni jszakra. Ide
tereltk be a gulyt: nhnyszor kellett csak. azutn mr
magtl behzdott, inn az id szortotta. E falnl egyb
nem oltalmazta ket az id mostohasgtl. Pr kazal rti
sznt is hordtak ssze a szllson, s ezek kz hevenysztek
valami sznflt a boijas tehenek s a gyenge borjk vdel
mre. Nappal kihajtottak s a jszg a h all kaparta ki az
avarfvet. A jg htn olyan szrazulatokra is bemchcttck,
melyeket egyb idszakban a nagy vz miatt meg se kzelt
hettek. Amikor a jszg mr nem tudta megkeresni a maga
lelmt, a kazalbl szrtak sznt neki. Ugyangy telelt a
juhnyj is. A magyar szarvasmarha s juh brta ezt a bns
mdot. Lcnyttek. lesovnyodtak, de tavasszal megint hst
vertek magukra. Rgi feljegyzsek bizonysga szerint
azonban gyakoriak voltak ezeltt a szigor telek, amikor
csontkapar hviharok jrtak s dermeszt, csillagfnycs
jszakk. Megfagyott az ember csontjban a vel - mint
mondani szokjk az regek. Ilyenkor bizony ezerszmra
pusztult el a szegny jszg.

29
- Srrtudvari kzsg jegyzknyvben megrktettk az
1799. december 19-n dhng vihar emlkt. Minden n-
m a mezn legel jszgok mg azon nap kntelcnttcttek
bhajtdni az helysgekbe -olvashatjuk az elsrgult rsbl.
Dyenkor az utckra, terekre, vagy udvarokra szortottk be a
psztortotl jszgot, nehogy sztszrja az tletid. Amelyik
kinn maradt, tvol lvn a falutl, az tbbnyire gy jrt.
Miknt ez a feljegyzs is mondja a tovbbiakban, bizonyos
kbi gazda juhnyjt s juhszt a 20-ra virradlag felt
madt szrny hfergeteg a Bajom s Udvari hatrn foly
Tigicsi-r hajlsba zte. Itt fagyott meg a juhsz s juhai
kzl 2(X) darab. Brnd kzsg akkori ntriusa pedig azt
jegyezte fel, hogy az ottani egyik juhnyjt az Eszterba (a
falu alatti ilyen nev rbe) seperte az id s belle 5(X)darabnl
tbbet megfagyott llapotban stak ki a hbl. Olyan nagy
id volt. hogy a harangot is meghzk, de szava alig hallat
szott. Egy trkevei gazda is feljegyezte az ekkor esett krt
a Szikszai-fle A' termszeti s keresztyn valls cm knyv
egyik res lapjra 315 nagy juhom, 26 tehenem, 8 krm.
5 lovam kellett a hidegnek, Antal juhszomat, Ferkt a boj
trom, Istvn kocsisom gy hozk, minden tagjaikban meg
gnberedve - r rviden.
Mindezek azonban mr kiestek npnk emlkezetbl, de
a Sisvai-hidcgrl ma is tudnak. .Jn Sisvai - mondjk a/
ids emberek, ha csps szl fut vgig a h tetejn. Osvt Pl
a Srrt hres-neves utols csendbiztosa azt rja 1875-ben
megjelent knyvben, hogy 1816 teln volt, amikor Brnd
alatt meglte a hideg Sisvait, a ndudvari postamestert. A
derecski hatrban kt juhsz s 2700 darab juh fagyott meg.
Debreceni cvis Kirly Mihlynak 700 db marhjbl hszon

30

*
halt hagyott az id. A bajomi rtben a karmbeli juhok
nagyobb rsze csontt fagyott. Kbi Jzsef Pspkladny
azidci hites ntriusa kimutatst ksztett az 1816-ik eszten
dben Janurius 29 s 3()-ik napjain dhskdtt szlvsz s
fergeteg ltal okozott krokrl. Egyebek kzt megtudjuk
ebbl, hogy Karcagon 156 marha, 13 l, 4336 juh; Madarason
72 marha, 2228 juh, Ladnyban 204 marha, 11 l. 4393 juh,
25 serts pusztult el ezen fergeteges jszakn. De 1829-ben
is szigor tl ksznttt be. Trk Jzsef rgi bajomi refor
mtus pap amaz vben februr 29-n azt jegyezte fel egyik
knyve tbljra, hogy Ladnyon a szabadban telel gulya
legersebb bikja is megfagyott, olyan tletid volt. A h
essben mr tz lpsrl nem lttk egymst az emberek.
A jszg mellett ott snyldtek a psztorok is. Kerek nd
kunyhjuk szemben llott a karmmal. Akkora volt, hogy a
szmad kt-hrom bojtrjval knyelmesen ellakhalott ben
ne. Krl a fal mentn ndkvbl s gnybl fekhelyet
vetettek maguknak. Kzpen gett a tz: fztek, melegedtek
nla s vilgtsra is ez szolglt. Hogy a kunyh lobbot ne
vessen, bell betapasztottk. A fst a cscson vgott kerek
lyukon szllt el. Ha nem gett a tz. hamar kihlt a kunyh,
ha pedig gett, olyan meleg volt benn, hogy flig levetkzve,
a bojtr legnyek meg meztelenl tanyzgatlak a vackon,
meg az lhelyl bevitt zsombkokon. Gatya, rvid derek,
vagy derekaikul ing, bocskor, a lbszra szrs brbl kapca,
szles kalap avagy tri sveg, kacagny, szr. bunda - eny-
nyibi llott az ltzetk. Nadrgot, kabtot soha sem visel
tek. Semennyirt se vettek volna ilyesmit magukra. Vszon-
mhjokat jkorban beavattk, nehogy az lsdiek tanyt
ssenek benne, mivel sohasem mosattak. Nagyapmnak volt
egy tri szlets juhsza, aki 1870-75 tjn a bajomi rtben

31
(az n. Nemesfldn) tclelgeiett a juhokkal. Kisgyerek-ko
romban rla hallottam, hogy vadonatj vszongatyjt sze-
detlcn, sr juhtejbe jl beztatta, azutn pernybe teregette,
vle alaposan bedrzslte, miltal feketv lett az. idvel
pedig gy kifnyesedett rajta, hogy a napfnyben messzire
ragyogott.
A kondnak tlen sem kellett szmyadkot pteni. Azon
a mocsri szrazulaton, ahova megszoksbl mindenkor hl
ni jrt, hatalmas b n y t drt magnak, olyat, hogy ki se
ltszott belle. Mikor pedig kzeledett a tli hideg, a disznk
elre megreztk ezt s szjukban hordtk-vittk a ndcsr-
mt. fvet, szemetet s jl befszkeltk magukat gdreikbe.
Ilyen bnyk voltak ezeltt Brndnak mig Klsbnya s
Belsbnya nven ismert hatrrszein is. A kondsok a bnya
mell vcmiel csinllak s abba hzdtak be tlszakn. Olyan
volt ez a verem, mint a gulysok kunyhja, csak a fldbe volt
mlyesztve. Hpustols ellen ndfalat ltettek elbe, s az.
ajtajt is ndbl ktttk. 1829 teln ezt jegyeztettk fel a
brndi tancsbeliek: menvn a' Kfls Bnyhoz a kuiuty
fstje utn igazodtunk a roppant hba." Majd odbb: Ba
goly kondsnak, fijnak Vak lb bojtrtul 1 kanta bort kld
tnk a nagy hidegbe."
A szllsok vagy telelk egyhang letbe leginkbb a
farkasok tmadsai hoztak mozgalmassgot. Klnsen a
gulysok s a juhszok veszdtek velk legtbbet. A kihezett
rti csikaszok a korn leszll estvel mr olt llkodtak a
karm krl, s a porong hajlsban leselkedtek. A psztorok
felvltva rkdtek; mg a tbbi bojtr a kunyhban idztt,
vagy beren aludt, addig a so ro s sszefogva magn a nagy
bundt, kinn slrzslt a csikorg jszakban. Mcg-mcgkcriilte
a karmot s tpllta a lobog nagy ndtzet. ennek enyhben

32
melegedvn, s evvel tartva vissza a veresleket. Krltte
jrkltak a hatalmas fehr komondorok, amelyek farkasfo-
gsra voltak betantva. Nyakukon hossz szegekkel tvert,
szjbl val, vagy hegyes kapcsokbl sszelltott rvet visel
tek: ez vdte torkukat a farkas harapsa ellen. A komondorok
viselkedsbl mr elre gyantotta a psztor, ha az ordasok
tmadsra kszltek. Ilyenkor csak fttyenlell s a kutyk
iramodtak a vadakra, az elugrl bojtrlegnyek pedig fo
koshoz, meg grcss botjaikhoz kaptak. Ha szerencse volt
velk, tbb farkast kinyjtztattak. De ha nem gyztk elltni
ket, akkor betrtek azok a karmba s a megriadt llatok kzt
borzaszt pocskolst vittek vghez. Bajom rgi protokollu-
mbl olvashatjuk, hogy 1836-ban Kiss Ferenc gulys szma
dt a farkasok ltal a Nagygazosban lenttt tehenek miatt
vallatta a Tancs. Azzal vdekezett, hogy j lclkiismcrcttel
ltta cl ktelessgt, de a veszedelemnek gtat nem vethetett.
Ugyanazon esztendben Szab Jnos csiks is arrl hozott
hrt, hogy a keze alatt lev lovak kzl tbbet megsebzett a
farkas, egynek pedig int szaktotta. Ha idt nyert, mg a
vastag ndfalat is megbontotta ez a freg.
Mikor aztn a psztorok kt-hrom farkasnak lerntottk
a bundjt s vres testt kihajtottk a hra a varjaknak, a
tbbiek nhny napig elkerltk a szlls tjkt. Ilyenkor
elheverszhettek a bojtrok a hegyes kunyhban, a piros tz
mellett, tndzve a vn szmad babons trtnetein. Job
ban eltelt az id, ha a tvoli falubl nekivgott a havas
pusztnak nhny legny s kiment hozzjuk komzni, virtust
tanulni. Mert tlk aztn tanulhattak! Emlkezink szerint a
fiatalsg mindvgig a kls psztorokat tekintette a hetyke
legnykeds mintakpnek. Tudta a bajomi Tancs, mit csi
nl, midn 1783-ban kimondta a scntcncit, hogy benn
lak legny a bnyhoz ki ne jrjk, azon helyen hallott isteni
kromlsokat, parzna s fajtalan beszdeket, se sokszor cse
lekedeteket vrosunkba b ne plntlja." A psztorokat vi
szont a vrosbl tilalmazta. Br szedni jr vagy amgy
gyelg bojtr fle suhantzok. annl is inkbb az elvetemlt
konds llak a kotsmba magukat b ne vegyk, jtszakra is
helysgnkbl ki takarodjanak. Amelyik ilyenekben tallla-
tik. gy melyik hrben lv szemlynl hl, gatyja rla le
oldassk s a 25 pltzt a brvel szenvedje. A' gazda fia. ha
az lban hlatja, mi krok esik. viselje, ha pedig sziga
kom/.ik ilyennel, vle egytt bnhdik.
Nem is nagyon krszolhatott el a psztorember a jszga
melll. Bojtrfattykal ha elsodorta olykor a vrk. Hres
nagyvsrokon meg a rtszli csrdkban mulattk ki kedv
kre magukat.

E szik iszik a M e g g yesb e ,


A m sik a C serep esb e,
A h a rm a d ik a M o rg b a ,
G u lya , m n e s csa va rg b a .

Ilyenkor Tancs, szmad egyarnt szidta ket, mint a


bokrot. Bajomban az 1837. esztend szilvesztern Tarka
Bni s Nagy Kmis nevezet bojtrok jjel a csapszket
fclhnytk. Eles Istvn fit bettt fejjel az utcra vetettk.
Ezen kvl Kis hadnagy uramat apjval, anyjval mg Isten
vel is kromoltk s mindenkppen kevlykedtek. Azt is
kiltoztk, hogy gy-gy b... meg a br meg a hadnagy a vros
gulyjt, meg Szalay uram is. A vrost is szidalmaztk." Egy
megrugdosott szilveszterez szerint Tarka Bni gy bcsm-
relte a vrost: A vilgbl is kimennk n, ha ilyen faluban

34
tojtak volna." Majd pedig gy fenyegetztt: Aki fzik
nekem szljk. majd megmelegszik. Jjjk ide a br!"

MILYENEK VOLTAK A JUHSZOK

Azt mondjk, hogy mindenfle psztompsg kzt vi


szonylag a juhsz volt a legszeldebb. De aztn ha megvadult,
annl inkbb veszett tudott lenni. Hres verekedk kerltek
ki kzlk. Ezeknek slyos kezk, gyorsan forg fokosuk,
messzire r botjuk volt. Csrdba, kocsmba nem is mentek
msknt, csak gy. hogy krlvgott, de jfle bogrcsfene
ket bortottak a fejkre, a kalapjuk al. Evvel fogtk fel a
nekik sznt tseket. Csak gy zgott rajta a fokos, mikor
sszegabalyodtak. Volt annak teteje, ha k mulattak! Megrt
hetjk ht a rgi kvnsgot, mit a legnynek szoktak volt
mondani a haragosai: A juhszok tltsk rajiad a kedvket, te!"
Emlegetnek egy rgi, Srrtudvariba val juhszt, aki a
kevi vrson egymaga szjjel vert egy lacikonyhi. Egyetlen
storfa se maradt llva. J kedve volt, ppen csak ezrt
cselekedte. Igaz, hogy hrom nagykunsgi juhsz (a komi)
ott tmaszkodtak kampikon a tetthely kzelben s fenye
getztek, hogy nem jl jr. aki bntani prblja. Egy vnyai
nagyvsron meg kt bajomi juhsz csinlt patlit. Kivertk
a vendgeket a tabembl. Amikor a vsr sszefogn elle
nk. egymsnak vetettk a htukat s olyan takarosn forgat
tk a somfa kampt, hogy senkinek sem tmadt kedve kze
lkbe menni. Hanem a percekutorok ell megugrottak. Hres
volt a juhsztnc. A nyalka bojtrlegnyek evvel gynyrkd
tettk a vsros npet. Az si svegestnchoz pedig ezt dalol-
gattk:

35
N z d m e g l n yo m , nzd m eg j l,
K i k o p o g ta t a z ajtn.
A szeret m a huszr,
A z r t h u s z r m e rt m uszj,
N em k e ll n k e m az.

N z d m e g l n yo m , n zd m eg j l.
K i k o p o g ta t a z ajtn.
A szeret m a kansz,
.4 g a ty ja ka n a v sz.
N em k e ll n k e m az.

N z d m e g l n yo m , n zd m eg j l,
K i k o p o g ta t a z ajtn.
A sze re t m a ju h sz,
J a j d e s z p e n fu ru ly z.
A z k e ll n k e m , a z!

Volt r eset. mulatozs kzben olyan gondolata tmadt


egyik-msik juhsznak, hogy biz, kicifrzza egy kicsit az
lete sorjt s l ra lt , vagy b e llo tt a rtbe. Egyszeren
szlva: felcsapott betyrnak.

H o v le tt a n y ja ? E ladta.
H o v le tt a z ra ? M eg itta .

Mert ezek a rgiszabs, rkletesen kborl virtikli ju


hszok a magntulajdon fogalmt bizony nem tartottk
valami tlsgos nagy tiszteletben. St. valljuk be gy. ahogy
volt: cgytl-cgyig kezesek voltak. Loptk a magukt is. ht a
mst hogyne! Nem is szenvedtk maguk kzt a msfajta

36
embert. Az j bojtrnak evskor a tbbi hta megett volt a
helye s kanlfcjbl, bicskahcgyrl kapta a falatot. Csak
akkor lhetett a szmadval meg a tbbi bojtrral egysorba,
ha bebizonytotta, hogy a ms krbl is meg tudja tlteni a
bogrcsot. A rgi j nta elrulja vilgosan:

Z sro s tejb l les: a j vaj.


N em is ju h s z , ha nem tolvaj,
M s b irg j t csak gy nzi,
H o z z f r n e , el nem viszi.

A ms birgjhez akkor is igyekeztek hozz frni, ha az a


hodlyba volt bezrva. Az ilyesmi virtus szmba ment: nagy
szgyen volt a krosultra s becslet, elismers a tettesre
nzve. Az reg Zagyva (derk ember volt - nyugodjk) maga
beszlte cl, hogy hajdanban, mint sutty bojtr, egy alkalma
tos szi jszakn, mikppen bontott ki egy ndhodlyt a
gyarmati hatrban. Zrgette a szl a mzoga alkotmnyt, meg
akkora lyukai kanyartott a fal aljn, hogy knyelmesen lc-
bjhatott volna rajta. De nem tette m. mert csavarosesz
gyerkc volt! Elbb meg akart bizonyosodni felle, mit rejte
get szmra az. j sttje. Brnybr sipkjt kampja vgre
illesztette s kicsinyg bedugta a lyukon. Odabent aztn
hztak olyat a sipkra, hogy attl az tstl szerteszt repedt
volna akmiilyen kemny koponya. Hiba, mgis gyetlen
ember volt a hodiybeli juhsz!
Volt az. reg Zagyva btymnak egy komja, bizonyos
Szappanos Ferke nevezet, Kisjszllsrl ugrasztott hegyes
fatty. Ez mr kevesebbet gondolt magval. Amikor a Jcncy-
tanyn kivgta a juhszn oldalt, nem spekullt semeddig,
hanem bedugta a fejt. Annl fogva aztn be is rngattk.

37
hiba viekit. Akadt ember kezre, lbra. Elbb prre
vctkztcltk. majd pedig megtzestett pipaszurklval ke
resztbe kl vonalat stttek az orrra, mint az krknek.
Irgalmatlanul rejtettk nhnyszor a kampt, majd htuljba
nyomva az tzes pip&szurklt. azon md, anyaszlt mezte
lenl futni hagytk a szegny fit. Hanem a Jeney uram
ragyaven juhszrl ott hztk le a potyn szerzett j gny
jt, ahol legkevsb hajtotta volna. A karcagi nagyvsrrl
jvet Ferke s a komi meglltottk az tflen, megrntottk
a gatyamadzagt s mire felocsdott, csak a magavette j
sztrt hagytk rajta. Jl lttk a szekerez vsri npek is, de
nem akadt prtosa.
A juhszok ilycs dolgba nem volt ajnlatos beavatkozni,
mert a kretlen prktornak knnyen megfjulhatott a feje.
si szoks szerint tettek k igazsgot. Annak volt igaza, aki
az utols tst kimrte.
De ne felejtsk, hogy juhszaink nemcsak botforgatssal
szereztek hrnevet! Olyanok is voltak kztk, akik hivataluk
ban klns tu d o m n n ya l rendelkeztek. gy pldul
legfkppen soraikbl kerltek ki a csodlatos cselekedet
fa r k a s k iild k is.

FARKASKLDK

Emltm az elbb, mennyi bajuk volt psztorainknak a


krtkony farkasokkal. Kitcijedt zsombkosaink. jrhatatlan
lpjaink, se vge se hossza nderdeink vilgban vgan ltek
s szaporodtak ezek a csikasztest n d ifa rka so k. Veszedel
mes llatok voltak. Tlszakn mg a falvakba is beme
rszkedtek. Egy reg srrti magyar beszlte, hogy emlkszik

38
r, amikor mini sutty fi egy holdfnyes csikorg tli jsza
kn megszeppenve leste a ndfal mgl, mint vonultak vgig
az utcn a felkopott ll hes vadak. Kocogtak a fagyos h
tetejn szaporn orrukat feltartva jobba-balra szimatoltak. Az
udvarbeli julisznbe is betrtek, ha flre fekdt a juhsz meg
a gazdja. Bizony megesett nem egyszer, hogy kivittk a
brnyt a gerggyn.
A rgi hagyomny szerint voltak olyan tudomnyos
psztorok, akik a farkasokat cl tudtk kldeni. Ezekrl legen
dkat beszltek s hrk az egsz krnyket bejrta.
reg gazdktl s psztorviselt nagyidej emberektl hal
lottam, hogy a bajomi juhszok kzt is akadt, aki tudn bnni
a farkasokkal. Igaz, hogy nem itt szletett, hanem valahonnan
Bksbl szegdtt ide. Egyszeren csak Blintnak hvta
mindenki, a keresz.icvn. Bajuszban, nagy mogorva ember
volt. Sokszor rjtt a habkja s ilyenkor mindig verselt. A
farkast is rigmussal kldte el. Az reg Vradi Lajos, bajomi
rtimhsz, egy alkalommal hallotta tle ezt a farkaskld
verset, de mr csak egy strfnyit tudott elszedni az eml
kezetbl. Amint a hnyomta, megrokkant ndasbl a szp
holdvilgnl elsompolyogtak a blevetett ordasok s a telel
juhok karmja fel csorgattk nylukat, killott Blint s
clmormolia a rigmust:

A csontodon furulytok.
Mindtig nyomodba jrok.
Azt mondom, hamar elmenjl.
Katonhoz eredj, oszt ott egyl.

nre a szrje ujjbl elrntott egy kis csont ftylt,


hosszan, cifrzva bclcfujt. A kutyk vontottak tle, a farka-

39
sok meg elszaladtak. Csak az volt a hiba. hogy ez a gonosz-
indulat Blint mindig valamelyik juhsztrsa nyjra usz
totta ezeket a frgeket. A versbcli Katona nevezet ember is
juhsz volt. Haragudott is r minden psztor. Azt beszltk,
hogy nmelykor maga is tvltozott farkass s gy krt-
konykodolt.
Egyszer az reg juhsz Csk ment lefel a rtbe. Mikor a
Gcsrgton jn. htra tekintett, ht ltja, hogy Blint juhsz
baktat utna. Egyms kzelben llott a karmjok. kiltott ht
neki: Igyekezz h. oszln menjnk egytt!" Az csak intett,
hogy ne vrja: Hamarabb oda rek n kendnl! ppen csak
oldalvst pillantott az reg s Blint juhsz mr eltnt. Egy
jkora kan farkas nyargalt vgig az ton. J hajtsnyira
kicsinyg megllit a beste dg. farkt a htra csapta s gy
tetszk az. reg Csknak, mintha t csfoln. Kirvn, bojtrai
cl fradtan fogadtk, kutyi lg nyelvvel, a karm mellett
meg ott volt kinyjtztatva a nagy fene farkas. De az reg
annyiban hagyta csak, nem szlt semmit. Hanem harmadnap,
mikor Blint juhszt kereste a gazdja, annak mondta: Azt
ugyan hiba keresed, mert ehol van ni. ki van tertve a bre!"
Annyi bizonyos, hogy attl fogva hrt se hallottk Blint
juhsznak.
Igaz. nem igaz? - csak azt beszlik a psztompek, hogy
Srrtudvariban az reg Vigli Smuel juhsznak is volt effle
tudomnya - nyugodjk. Egyszer a Rkosaljban teleltek a
nyjjal, ez a hely meg nagy lrkasfszek hrben llt mindig.
Nem hiba. jszaka jttek a veresflek, de az reg elbnt
velk. Hozzjuk nem messze esett egy kis laponyag, kiment
oda s hvta kt. Mikor krlvettk, hirtelen felegyenesedett
guggolsbl, hromszor intett a katjval s mint a nyj,
kullogtak az. ordasok be a ndasba. Alkalmasint mondhatott

40
is nekik valamit, de a bojtrok, akik fokost szorongatva ott
virrasztnak a hodly tvben, hiba fleltek, nem hallnak
semmit.
Mg egy farkaskld psztorrl tudok, s ez szintn juhsz
volt. gy ltszik, ehhez a tudomnyhoz igazban csak k
rtenek.
Egy reg ndvg ember beszlte, hogy valahol az irzi
rtben nagy havazs rte s alkonyaikor egy cska karm
melletti nagy ndkunyhban vonta meg magt, a juhszoknl.
Este a vn szmad nagy krt jrt a karm s a kunyh krl
s ezen nem tudtak bell jnni a farkasok. Csak a krn kvl
vontottak nagy keservesen, fljszakn t. Mikor aztn a vn
szmad megunta a ntjukat, kiment a kr szlre, megfor
gatta a botjt s elkldte ket: Haladjatok dolgotokra!
gy trtnt-c pontosan a farkasklds, miknt a hagyomny
beszli? ma mr bajos volna utna nzni ennek, mert a
rtnek csak az emlke maradt, a ndifarkasnak a fajtja is
kiveszett, s a farkaskld psztorok is srjaikban porladoznak
mr. Annyi azonban bizonyosnak tetszik, hogy a farkas elri
asztsnak volt valamilyen tapasztalati megfigyelsen alapu
l mdja, s ez a tuds nmelyik psztorfamliban frl-fra
szllt, mint szellemi vagyon, idegennek el nem rultk.

AZ REG ORBN

Valamikor az kelmc hrneve is versenyezett a farkaskl-


dkvel. Ngy vrmegye psztompe meg hatrjr embere
emlegette. Immron inkbb csak az a kt-hrom vnember
hajtogatja, akik hajdanban, mint sihederek bojtrkppen szol
gllak a keze alatt. De bizony k sem emlkeznek mrminden

41
viselt dolgra - maguk megvalljk. gy kopik majd cl
vgkpp a rla szl hagyomny.
Tsgykeres psztorcsaldbl szrmazott az reg Orbn.
A bajomi hatron ma is hrom kivl psztort tallhatunk az
ivadkai kzl. A mlt szzad kzepn lt, amikor a Srrt
nderdi kzt mg tengdtt az akkor mr hallra tlt rti
psztorkods. Az reg is a rt fia volt. A mocsr szigeteit meg
a porongokat. ndszegte fldilpokat jrta a bajomi gulyval,
leim Bihar, Bks hatrn, az beretty foly mentben. Se
tlen, se nyron az reg Orbnt nem tartotta meg se vz. se
rok. se halom. Azt vallotta, hogy a legel a jszg, azon tl
pedig a psztor. Ms ura annak nincsen. Ehhez kpest, ahova
neki tetszett, oda hajtott. Mg inkbb: engedte a gulyi a
vgya utn. Hol a rbai rtben legeltetett, hol meg odat a
bksi fldn. Szerep fel meg klns kedvvel jrogatott. A
vn Demjn Jnos, aki annak idejn bojtrja volt, lete vgn
is emlegette azt a cudar fergeteges amelyik egy tleln ott
nyomta ket ppen a szerepi hatron, a Vszszegrnja meg
a Fckl kzli rszen valahol. Egy halom enyhben sszellt
a jszg, k meg strzsltak a gulyaszlen. Arcukba vgott az
id. orrukon folyt vgig az nos es, de azrt oda se nztek
neki. Zengettk a hatrt, mert pp rjuk pszolt:

s a h a va s es, ra k so n a g u lya
R a veres b o rn y , b g a z id esa n yja ...

Ht mg ezrt is nevezetes szemly volt az reg Orbn


szmad, hogy a tilalomrkok s halrhalmok korban is
nomd elei kborlsra sztnz vre folyt az erben. De
ezeket a kborlsokat a tilalmasok eme vgig legeltetst
mindenha gy tudta intzni, hogy soha sem lett baja belle.

42
Egy alkalommal is llja m az egyik nagy uradalom ispnja,
hogy idegen gulya jr a birtokon. ppen arra kocsikzott
ugyanis. Elnttte szrnyen a mreg. Mifle komisz betyr
csatangol ott? - krdezte a pards kocsistl. Az meg csak a
bajusza alatt drmgte nagy csendesen, nehogy elvigye a szl
a szavt: Az bizony az reg Orbn, senki mis. Bezzeg,
meghunyszkodott a berzenked ispn. Ne jrjon a szd - azt
mondja - ki krdezett. Hajtsl msfel. Hanem azrt csak
megzente neki az reg Orbn, hogy ha sajnlja a fvet a
jszgtl, akkor vele legelteti le. Mr pedig ezt meg is tehette
volna! - azt mondjk.
Hogy csinlta, mint csinlta az ilyesmiket? Ez mr hozz
tartozott a tu d o m n y h o z. Mert azt rebesgettk felle, hogy
valamilyen rdngs tudomnya volt neki. Milyen mdon
jutott hozz? egyik gy mondja, a msik amgy. A mr
emltett Dcmjn btynk, aki roppant jratos volt az efflk
ben, azt mondta errl, hogy egyszer ott lldoglt az reg
Orbn a Murkos-oldalban, s amint ott ll s nzgeldik sza-
nas/.jjel. ht ltja, hogy a Beretty partjn valami vnasszony
lubickol, sehogyse tud kivergdni a vzbl. Nem nzhette
ttlenl, odament s segtett rajta. Hl kend hol gyeleg erre,
tehetetlen fehrcseld lttre? - krd tle. Az meg gy szlalt
meg keserves sirnkozssal: Ide ltal voltam fiam, Keviben.
Onnt hozom ezt a kutyarvet, de gy c szerrel mr nem
viszem tovbb, legyen a tied, amirt szrazra segtettl,
hnrba veszni nem engedtl. Evvel a szval a gelebibe nylt
s elhzvn a nagy kutyarvet. Orbn szmad kezbe
nyomta. Mondott mg valamit mell, de sose tuddott ki,
hogy mit. Annyi azonban bizonyos, hogy a vnasszony nem
volt jllck, mert c rvid beszlgets utn hirtelen lbujj-

43
hegyre llt s azon minutuinban kecskebkv vltozva, les
ugrsokkal eltnt a rtben. Onnt hallatszott a brekegse.
Ettl fogva megvltozott az reg Orbn. Csndes, hallga
tag emberr lett. A csrdban is csak magnosait iszogatott az
asztalnl, ha betrt nhanapjn. Ellenben csodlatosabbnl
csodlatosabb dolgokat vitt vghez.
Volt bojtrjai egybehangzan vallottk, hogy ama bizo
nyos nehz, kutyarvet, amiben ppen harminchrom szeg
volt, ott dugdosta a kunyh krl meg a karm korcban. Ha
a nyakba csatolta, fehr komondorr tudott tvltozni. Egy
szer lttk, amint szre al fogva az rvet, bement a ndasba
s kisvrtatva ugyanonnt egy borj nagysg komondor
kanyarodott el. krlnzett elbb, azutn elnyargalt a falu
irnyba. - Egyszer meg jnek idejn a gulyt gy terelte
keresztl a falun, hogy pontosan egynek a nyomba lptek a
tbbi tehenek. Libasorban sorakoztak. Nagy cs volt kevssel
azeltt, s a nyomukbl tlve azt hihette akrki, hogy csak egy
tehenet hajlottak vgig a simra zott utcn. - A gulya ssze
tartsra is volt tudomnya. Este htszer megkerlte az. llst,
s ilyenkor sem jszakai vihar szt nem verhette a gulyt, sem
ellensges indulat psztor nem rthatott neki. reg pszto
rok szerint ez azrt volt gy, mert egy alkalommal Orbn
mindenik tehn farkbl rntott ki pl szl szrt s ebbl, meg
tudta mifle fvekbl tzet rakott, ktszer tlpett a fstjn,
valamint a gulyt is keresztl terelte rajta. - De tudott mg
egyebeket is.
Beszltem egy szeghalmi reg gulyssal. Ez az apjtl
hallotta, hogy Orbn mr bojtr korban is ilyen boszork
nyos volt. A Hortobgynl szolglt akkor. Egyszer a Paperi
mellett, a Szeghatrhalmon llvn, azt mondta a vele lev
komjnak: Nahks, megfelezem innenacscgci gulyt, felt

44
elkldm Ohatra, felt meg Simahtra! Lefogadta vele a
fatty, s csakugyan megcsclckcdtc. Nehezen tudtk ssze
szedni a megvadult teheneket. Tn nem is sikerl, ha nem
scgtkczik.
A rgi regek szerint az ilyen boszorknyos emberek nem
halhatnak meg addig, mg a tudomnyukat valakire r nem
ruhztk. Azt beszlik, hogy Orbn szmad is sokig knl
dott a hallos gyn. Vgtre gy szlt az egyik fihoz: Itt van
a fejem alatt, az gyam szalmjban egy rv. mg fel nem
csatolod a nyakadra, nem tudok meghalni. A fia rsznta
magt s felcsatolta, meg aztn clpihcnl. Ott nyugszik a
bajomi Trkhalmi-tcmetben, valahol a halom oldalban, de
a fejfjt mr hiba keressk.
Talpig becsletes ember s kivl psztor volt. A maga
mestersgt olyan gyessggel vgezte, hogy szzadik psz
tor sem tudta utna csinlni. Mg azok sem. akik a keze alatt
bojtrkodtak s gy eltanulhattk volna az gyes fogsokat.
Vagy taln ntudatlan kpessgeinek eredmnyi sajt maga
is az eldeitl rklt babons eljrsoknak tulajdontotta!?
- Miknt a kagylhjban ott szivrvnyozik a gyngyszem,
gy eme boszorknyos mendemondk szvedkbl is elra
gyog egy rgiszabs magyar psztorember emlke.

A VN MADAR

Mintegy nyolcvan esztendvel ezeltt sok nevezetes psz


tortanya akadt mg a Srrtjn, de valamennyi kzt a csar-
narti kunyh volt a leghresebb. Ez a Csama tulajdonkppen
a Srrt egyik rsze volt; nddal beszegett, zsombkossal
tarkzott hatalmas vzlls Bajom s Udvari hatrnl.

45
gy a kzepe tjn emelkedett ki a vzbl, mint nddal bentt
sziget, a Csamalaponyag, s ezen gubbasztott a kerek nd-
kunyh. J nagyra szabtk, akr mindjrt hznak is beillett
volna, mgis csupn csak a bokrls cscsa ltszott ki vala
melyest a ndrengetegbl. Krltte csak a madr jrt, fldjt
csak a rt fiai tapostk. Egsz nyzott marha lgott benne
felakasztva, s aki meghezett, vette a bicskjt s onnan
kanyartott, ahonnan neki tetszett. Jrtak is r elegen! A lg
hs alatt, a tele bogrcs mellett, a ndbl s bundbl vetett
fintos fekvhelyen nyjtztattk tagjaikat a fut betyrok,
midn a Hortobgy melll, a szljrta kun pusztkrl, avagy
a bihari, bksi hatrokrl voltak eltnben. Olyan let folyt
itt, mint a mesben!
Nos, ht ennek a nagyhr kunyhnak volt a gazdja a vn
Madar Mihly. J psztor volt. Keze all soha el nem veszett
egyetlen jszg se, kenyrad gazdit becslte, bujdokl
betyron soha ki nem adott, hes vndort res tarisznyval
tnak nem engedett. Hanem aztn voltak olyan cselekedetei
is, amiknek vgre jrni nem lehetett. Ezek miatt kerlt hrbe.
Azt beszlgettk rla az ilyesmiket kitudk, hogy egy
alkalmatossggal sszepaktlt a rtben dombrol boszork
nyokkal, s azok olyan aranytallrt nyomtak a markba, ame
lyiknek mind a kt oldala egyformra volt verve. Az meg
tudni val. hogy az ilyen tallr nem j tallr! Valamifle
gonoszsg tapad az ilyesmihez. Ehhez is tapadt, mert lltlag
ebben lelt volna a vn Madar tudomnya. Hatvanhromban,
a nagy aszly idejn, ott is jltartotta a gulyt, ahol a msnak
felaszott a hasa. Mskor meg nagyvz idejn is tjrt a Be
rettyn. Lra lt, a gulya pedig ment utna. Hanem aztn az
arany tallr bele volt varrva a gatyja korcba!
Tudomnya miatt sok irigye tmadt. St mg a fbr is

46
ellene fordult. Vn ember mr kend! fmiedt r egy alka
lommal. Az igaz, vlaszolta az reg Madar, de azrt br
uramat a fttt sutban is hamarbb megtallja a hideg, mint
engem az cska szrben. Hiba, psztorfogadskor mgis
kihagytk. Bezzeg prul jrtak vele! Akkor jijei sztszaladt
a gulya, hrmondul se maradt egy tehn az llson. Maga a
fbr ment rte a boszorknyos szmadrt, instlvn, hogy
legyen valamit, mert a sztvadult marht nem brjk sszeke-
resglni. Vissza is fogadtk rgtn, s az egsz tancs grte
neki jakaratjt. Az reg aztn, mintha drrcl-durral tenn,
vgtre megtrt. A Prc alatt kibontotta az ostort, elkezdett
kongatni s csak ment, ment. Innen is egy marha, onnan is...
Mire lert a Csamra. eltte jrt az egsz gulya. Mg n a
fld htn leszek - mondogatta addig ezt a gulyt ms
ember fia meg nem rzi! Innen tesznek engem a fld al, a
kunyhtl.
Hanem a vn szmad vgl is csnyn rfizetett a tudo
mnyra. gy esett, hogy valamelyik pspkladnyi gazda
megvette a kt legszebb tehet Vltig sajnltk a bojtrok: na.
oda a gulya cmere! Megtrnek azok az jszaka - dnnygte
csendesen az reg. Csakugyan visszajttek mg harmadnap
jszaka is, mert az reg vissza tudta ket hvni. Mg a lncrl
is eljttek volna azok. Midn azonban harmadszorra kellett
ket kiszaktani a gulybl (ami nem volt gyerekjtk), a
bojtrok mr eluntk a dicssget. Az egyik klyk. Hjak
rm, azt tancsolta a ladnyi gulysoknak, hogy kt les
ckevasat verjenek jl ssze a tehenek farnl, s akkor nem
szknek el tbbet. gy is lett. De ht a vasakkal olyan
kegyetlenl sszevertk az reget, hogy attl fogva csak
rnyka len magnak. Egyszer halva leltk, ltben a kunyh
oldalnak dlve.

47
Ez a nyalka, knyeniartott Hjakrm volt a vn Madar
legkedvesebb bojtrja. Erre akarta hagyomnyozni a tudo
mnyt. Furcsa nevt nem a pap adta r, hanem szraz ke
resztelben a puszta npe. gy szoktk ezt akkor! Hogy volt
berva a matrikulba, ki volt apja, anyja, mirt vette be magt
ide a ndasok rnykba? Ezt tn mg a vn Mihly se
tudakolta tle. Megrt emberek voltak a rgiek! Emlkc-
zink csupn annyit tudnak, hogy Karcag, Madaras tjrl
szalasztottk ide a nagy hossz, vkonykp. fekete fit.
Trtnt, hogy egy szi jszakn a vn Madar s bojtrjai a
laponyag tetejn ldgltek, piros ndtz vilga krl. A
magasban nagy lnnval vadlibk hztak cl flttk. A
szmad kt tenyere kzt felkiltott hozzjuk, mert megis
merte az egyiknek a hangjt. J estt adjon Isten, Klra!"
Erre a szra lecsapdott a tz mell egy vadliba s azon
minutumban szp menyecskv vltozott. Rzss kasmr
kend volt a vllra tertve, a lbn pedig piros brsonypa
pucsot viselt. A brndi bbra ismertek benne. ..Ugyan
ugyan Mihly btym - szlt feddleg - mirt ksznt rm
kelmd, hadd mentem volna utamra. Hanem aztn szemet
vetett a fin Hjakrmre, s addig-addig, hogy annak kellett
hazaksmi, mert nem lelte az utat a nd kzt s flt a
farkasoktl. Innen szmlzott a bojtr fatty tudomnya, amit
az elbb emltettem. Volt aki kiokostsa. De is megfizette az
rt! Mert miknt a rgi regasszonyok tartottk: aki egyszer
boszorknykzre jut!... Hjakrm se tudott tbb megszaba
dulni. Az reg szmad halla utn tolvajsgra adta a fejt,
majd pedig bujdokl betyr lett, mert nem gyzte kasmr
keszkenvel, meg piros brsony papuccsal a vilis meny
ecskt. Annyiban szerencss volt, hogy elkerlte a vrmegye
kezt. Hossz idkig a srrti meg a hortobgyi ndasokban

48
lappangit, amg emlegettk. Ks vasgben karcagi
fldn, egy bcsai tanyn ldeglt. Lehet, kerl olyan odaval
reg ember, aki mg ismerte s tbbet tud rla. mint n.
Ht ilyenfle volt a rgi betyros psztorember lete sorja!
Legfeljebb annyi vltozatossg volt benne, mint kopogs
Csr Gbor btynkban, aki a rvidebb idket szmtson
kvl hagyva, egyszer vagy nyolc esztendt ldglt vgig a
vrmegyn, holmi flkzkalmrkods miatt s hasonl csala
fintasgokrt. Mikor kiszabadult, evvel ksznttt be a
gazdkhoz:

O lyan va g yo k, m in t a csere levele,


E ls rg to tt a v rm e g ye kenyere...

Persze, azonnal megfogadtk! Mert olyan szemfles


psztor volt, hogy ritkasg! Az gulyjbl soha el nem
veszett egy tehn se! Inkbb a msbl.

A TBBI HRESEK

Elszr is Csontzrget Jnos gulysrl kell megeml


keznem. Bizonyosan nem ez volt az igazi neve, ezt csak
rragasztottk. Azrt adtk-e neki. mert a maga csontjait
zrgette, avagy inkbb mst? - ezen mr hiba dvn-
koznnk. Bizony elmlt mr nyolcvan esztendeje, hogy a
Beretty kanyargsaiban, a Bokroshton, a Kenderes sziget
meg a Tcmplomzug tjkn legeltette az elbe adott gulyt.
Most mr csak annyit tudnak rla, hogy tltosfle ember volt
az reg s csodlatos dolgokat cselekedett. Nem kellett annak
se bojtr, se kutya; a fattyk meg a komondorok csak a

49
hasukai vetettk. egyedl jrt a marha utn. Senki se
kaparszhatott a keze al. Ha trtnetesen a Bokroshton
voltak,azt mondta: Na. cnyimek, neki a Templomzugnak!"
Akkor aztn az a kegyetlenl vad gulya jmborul hzdott t
a Berettyn. Ostort csak azrt bontott, hogy tessk-lssk. De
akrmelyik gulys marhjt cl tudta volna gy kldeni akr-
hova. nem csupn a magt, s akkor aztn rajta kvl azt senki,
semmi vissza nem trti! Egyszer a Kerllaposrl gy kldtt
cl egy gulyt a Karajnos-csrdhoz. Eredjetek - kiltotta
oda nekik a halomrl -. bgjtek ki gazdtokat a hord all!
Hiba srgtek a bojtrok, nem hasznlt se ostor, se szitok;
nosza clkcrckcdctt a gulya, le a szarvt, fel a farkt. Kr
llltk a tehenek a csrdt s vilg csodjra gy bgtk ki a
harmadnapja benn iszogat szmadt. - Volt az regnek egy
ostomyclc, aminek a vgben akkora kerek acl volt. mint
egy peng. Hogyha azt a jobb szemhez illesztette, megltta
benne, amire kvncsi volt. Egyszer is belepillant, aztn szr
nyen kromkodik. Azt mondja: Min jr kt tehnnel tbb
az ccsegi gulys eltt, mint a rovsn van? H, Pista. Miska,
lduljatok utna!" Mert kt tehn szakadt ki a gulybl az
jszakai viharban s csakugyan az ecsegi marhk kz vettk
magukat.
De lcgcslegcsodlatosabb mgis az volt, hogy az reg
Csontzrget mg a csrdban is tejet ivott. A Karajnosban,
meg a Gy gyri bn mr gy ismertk ezt a szokst, hogyha
belpett, krs nlkl tettk elbe a kcsgt. Hanem, hogy
tltosok is kilptck-c nhanapjn a hmbl, avagy taln a
hagyomny hibzik, bizonyosan nem tudhatjuk. Elg az
hozz, hogy az cmlkezk szerint ez lett volna az reg Gsont-
zrget ntja:

50
M e g is itta m vagy sz z fo r in tn y i rt...
B e j rta m m r K arcag. K evi h alrt.

Ha igaz, hogy szz forintnak lpett a nyakra, akkor aligha


lej volt az, amit ivott. Tltosi mivolta azonban ezltal se
csorbult, mert azt mondjk, hogy egyszer beleugrott egy nagy
forgszlbe s gy elment avval, hogy sohse lttk tbbet. Ezt
azrt tette, mert mr kitelt az ideje, amit a tbbi tltosok
rszabtak.
Az reg Nyerges Samu sem volt m kisebb hr ember!
Volt neki egy olyan botja, aminek a vgbe rgi srban tallt
szeg volt tve. Ha evvel kriilcirkalmazta a gulyallst, akkor
onnan a legcudarabb id se verhette cl a marht, de olyan
istenteremtmnye se akadt, aki azon a cirkalmazott krn
kpes lett volna behatolni. Mikor a karcagi fbr kiment,
hogy szmba vegye a gulyt, az. reg Samu felhajtott a Tajta-
laponyagra s azt cirkalmazta krl. A fbr csak lmlko-
dott, mn a vonalhoz rve, semmikppen se brta felemelni a
lbt, hogy tlpjen rajta. - Ezt csak azrt cselekedte az. reg.
hogy a tudomnyt fitogtassa. A szmadstl sohse flt! Ha
volt is hinya valamikor, azonnal intzkedett. Idegen guly
bl egyenltette ki a ltszmot, mgpedig gy, hogy az oda
bosz.orknyozott teheneken mr rajtuk is volt az. a bilyog,
aminek rajtuk kellett lenni. Akkor aztn thettk bottal a
nyomukat. Tudta azt mindenki, hogy az. reg penut ivott a
boszorknyokkal, s onnan eredt a tudomnya. Az. ilyennek
pedig nem j a nyomba lpni!
De gy volt az ezeltt is. hogy nemcsak az regek tudlak
valamit, hanem a fiatalok kzt is akadt tuds ember. Ilyen volt
Krai Sanyi is. a gulysbojtr. Takaros, jvgs legny volt,
sugr, mint a ndszl. Szebb volt a jrsa, mint msnak a

51
tnca. Boszorkny hrben ll reganyja, a tri bba oktatta
ki a balkezes dolgokra. Legnevezetesebb tudomnya az volt.
hogy maghoz tudta csalni a lnyokat s a menyecskket. Vn
psztorok azt is elmondtk nekem, hogy mint csinlta ezt. de
hl olyan elrugaszkodott cselekedet ez. hogy le sem rhatom
ide. Elg az hozz, hogy a krnykbeli helysgekbl az jtt
ki hozz, amelyik utn vgyakozott. De a Sanyi finak is a
tudomnya okozta vesztt: egy hajnalon vrbefagyva leltk
bojtr komi a Bodosderk ndasa szln. Ekkor jttek r.
amikor vrt lemostk, hogy annyi fekete bilyog volt a testn,
ahny szerett tartott. Idvel taln egszen megfeketedett
volna! Selyem keszkenkbe takargatva temettk el.
De a mai ember nem is hiszi mr ezeket a rgi psztorlc-
gendkat! Pedig a vnek vltig bizonygatjk, hogy a sejtelmes
pusztai jszakban sok minden trtnhetik.
Egy gyarmati szmad is hogy'jrt! sszesz.vetkczctt a
szeghalmi boszorknyokkal. Azok jszakrl-jszakra t
hat tehenet vertek a gulyba, mindegyiken rajta volt mr a
szmad bilyogja. Igen. de ennek fejben jflkor hol egyik,
hol msik bojtrt vittk cl s hrom ra hosszig tncoltattk
s jl megfincoltattk ket. Egyszer azonban rjttek a bojt
rok, hogy milyen parolt adott a szmad a boszorknyoknak.
Nem sokat teketriztak ht, hanem agyontttk s clhan-
toltk az svnyhalom rfelli oldalba. Mig se derlt ki.
mi mdon veszett nyoma a gulysnak. De egy nagy fekete
kutya azta minden jszaka ott l a halom oldaln. Minden
hetedik esztendben vakkant csak egyet, ha ppen akkor arra
tvelyeg valaki. Mskor olyan, mintha nma volna. Jaj annak,
akire rmordul.
Tbbnyire gy volt az. hogy a szmad a bojtrok brre
alkudott. gy tett egy sarkadi gulys is. Kt bojtrt tartott, de

52
nem adott 6 azoknak semmi dolgot. Egsz ll nap a hvsn
heversztek. tlnek idejn pedig a kunyhban tanyztak s
csak a tzet lesztgettk. A gulyra csupn csak az reg nzett
r. amikor rnzett. Rendben volt az mindig, mint a parancso
lat. De ht hiba henylt a kt fatty, hiba ettk a j gulysost,
mgis fonnyadlak, hervadtak. Majd egy alkalommal az reg
Rzsik, aki a Kknyr oldalban rizte a juhokat, azt krdezte
valamelyiktl: ..No, hks, nehezek-e a sarkadi vnasszony
ok? Borsrt jrnak rajtatok, azrt nem hasznl az ennival.
Ltta a holdvilgnl, hogy az. egyik sarkadi bbt, meg a
komjaasszonyl vitte a kt fi. Fenn ltek azok a nyakukban
s gy nyargaltk ket. Vrad irnyba kihajtottak. A bojtrok
gondolra fogtk a dolgot s se sz. se beszd, meglptek. Az
egyik a szalontai gulyshoz szegdtt, a msik meg msfele
vette az tjt. Ennek azt mondja egyszer a gaz.dja: Az a
csk tehn alkalmasint a msik gulys, eredj csapd oda
neki!" Amint kiszaktotta a tbbi kzl, a tehn feltartotta a
farkt s elkezdett nyargalni rkon-bokron keresztl, a fi
meg mindentt utna, mert nem tudott tle elmaradni, pedig
vltig akarta. Meg sem llott a tehn, csak a sarkadi gulyban.
Ott volt mr akkor a msik bojtr is. Az reg visszaszerezte
ket. Csnya, szi jszaka volt, vgott a szeles cs. gy szlt
ht a szmad: Nos. kedves fiaim, heveijetek be a kunyhba,
ne ztasstok magatokat." Azok meg csak kromkodtak.
gy mondjk, hogy sok titokzatossg trtnt a rtben.
Psztoron, pkszon kvl nem igen jrt ott ember, de annl
inkbb megfordult a rossz. Stt jszakkon nygtt, vijjogott
a ndas, gyclcgtck kzte. Klns hangok tmadtak, nme
lykor mintha kiltottak volna, hol itt, hol meg amarra. Lpok
kzt lapul kis szigeteken boszorknyok szoktak lagzit
tartani. Udvari fldn, a bajomi hatr fell egy hajlsnak a

53
neve is Boszorkny vlgy. Itt lland gylekez helyk volt.
A ndasbl leselkedtek kifel. Levizeltk meg bekentk a
fiivet s felfordult tle a jszg, ha beleharapott. Az reg
Vcsszs Gborral trtnt meg bojtr korban, hogy egy msik
trsval erre vetdtt. Amint ott jrtak, egy szp bogrszarv
tehn ppen akkor jtt fel a partra. Ht ez hol kborog erre?
- krdi a fatty. - A mi gulynkbl val ez, ltom rajta a
Bariba gazduram nagy kerek bilyogjt. Avval mr indult is.
hogy elbe ll. de a tapasztaltabb Vcsszs megrntotta a szre
ujjt s rszlt: Egyet se lpj! Tz al, a tetejbe." Mert
hiba volt rajta a bilyog. mgse igazi tehn volt az. Csak
kzelebb akarta ket csalogatni. - Hajd, Bks, Jsznagy-
kuaszolnok hrmashatra tjkn, hova Bihar sincs messze,
volt egy sziget, ahol a Hortobgy vize egy kis fokon belecsor-
gott a Tviskcsvlgybe. Ezen a szigeten ngy feketepofj
vn banya lakott. Csak elvtve lehetett ltni valamelyiket,
mert mindig a ndasban, egy-egy zsombok tetejn kucorog
tak. Hanem ngy szp fekete lovukat akrki lthatta, szabadon
legelszlek a szigeten, egy megtekeredett sunyi klyk rizte
s szntelenl csipdeste ket az ostorral. jflkor felnyergel
tek a banyk s a vilg ngy tja fel ellovagoltak, s amelyik
gulyt elbb talltk, abbl eltereltek egy-egy tehenet. Mert
mindenik vn banya egy egsz tehenet falt fel napjban. Nem
csinllak egyebet, csak ettek! A sarkuk meg olyan hegyes volt,
hogy sarkanty nlkl is tudtak lovagolni, meztlb. Az reg
Denijn Jnos gulyskorban ltta is a garmadra hnyt tc-
hncsontot s szarvat a Tviskesvlgy vgben. - Jeles hely
nek tartottk a rgiek az rdgszigetet is a rgi Berettyban,
a szerepi hatrszlen s a tle nem messzire es rdglapo-
nyagot. Erre akkor se jtt a psztor, ha veszett jszgt

54
kereste. Az reg Zagyva juhsz szerint: csak az kasmatolt itt.
amelyik ..egyezsget akart ktni".
Ritkhoz is nevezetes hely volt ezeltt. Egyik laponyagj-
ban, egy nagy mly lyukban srkny lakott. A lyukbl messzire
hallatszott a szuszoglsa. jszaknak ide jn pedig Zsomboka-
kolig feltetszett a belle kirad kk s vrs vilgossg. Ez
a fcncvad is a teheneket faldosta, de az ecsegi gulysok tejet
rdgeitek a lyukba, s taln emiatt nem is lett semmi kruk.
A szomszdos hatrokrl, Magyarkrl, Karahtrl lopkodta
a teheneket. - Mondjk, hogy az reg Tcs sajt szemvel
ltta, mikor szeles jszakn ragadta a marht. Sokat lthatott,
sokat hallhatott kclmc! Valamikor lenn a Rakoncsban ta
nyzott a nyjjal. Trn, kenyren lt s mint effle rtijuhsz,
harminc esztendeig se ment a vros tjra.
Nem lltatom meg, hogy a vn Vicsakrl is meg ne eml
kezzem ! reg psztoremberek emlegetik, beszlgetvn a rgi
vilgrl, is psztor lehetett, de kiregedvn a mestersgbl,
mint affle ntlen, csaldtalan rideg, falurl-falra, psztorta
nyrl -psztortanyra jrt, s emberek jszvsgbl lde
glt. A hagyomny azonban, mint nagyludomny tltost
tartja emlkezetben.
Akkor nteg mr azt is el kell mondanom, hogy a srrti
nphit szerint ki volt, mi volt az a t lto s ! - Tltoss csak a
hetedik gyerek lehetett s az, aki foggal, vagy tizenegy ujjal
jtt a vilgra. Volt azonban a tltossgnak egyb kls jele is.
Az ilyen gyerek sokig szopott s klnsen ers volt, de
kevsszav, csendes magavisclct. Ht esztends korban
egyszer csak elszktt hazulrl, mert ki kellett mennie a rt
valamelyik porongjra - melyikre, azt tudta mr magtl
hogy ott megbirkzzk a vn tltosok ltal rusztott farka
sokkal. Ha ezeken rr lett, azutn mg a fekete bikv

55
vltozott vnekkel kellett neki kiltani a birkz prbt, de
anyaszlt meztelenl. Hatalmas szl tmadt ilyenkor mindig
- olyan, amilyet ma is t lto ssz ln e k hvnak. Ha egyik sem
tudta fldhz teremteni, elnyerte a tltos-tudomnyt, amivel
hossz let, de korai regeds jrt; ha pedig alul maradt a
birkzsban, csak amolyan rkk kteked, mogorva ember
lett belle. Valamint akkor sem lett a gyerekbl tltos, ha a
bba kitrdelte a fogt. A tltos halla utn odajutott, ahol a
nap jszaka tartzkodik. Amikor vgrja elrkezett, ott ter
mett a fld peremnl s belekapaszkodott a lenyugv napba.
Avval ment el.
A gygyts, a boszorknyok kzrekertsc s ttemnye-
iknek elrontsa knnyebb mestersgkhz tartozott. Tmaszt
hatlak vihart; csinlhattak est, havat; jvendltek bajt s
idt; elhrthattak veszedelmet; megmondtk mi a teend
klns bajokban, mely tjakat ajnlatos elkerlni s mirt,
bizonyos jszakk idejn. Arrl lmodtak, amirl akartak;
tisztn lttak oly dolgokat is, miket kznsges ember szeme
szre se vehetett, s mivel az elsott kincset is meglttk,
emlegettek tbb olyan helyet a hatrban, ahov aranyat, ezs
tt rejtettek el rgen. Akkor vltozhattak csdrcsikv, vagy
fekete bikv, amikor gy tartottk szksgesnek. Roppant
nagy erejknl fogva pedig mg a levegbe is felemelked
hettek.
Nos, ht ilyen tltos lett volna a vn Vicsak. Ezt a nevet
csak gy rragasztottk, mert gy vlik, hogy taln semelyik
eklzsia matrikuljba se volt berva az reg. Magas, sovny
ember volt. Hossz bajuszt hegyesre fente, zsros deres hajt
ktoldalt szjba fonogatta. Zsros ingben, gatyban s bakar
bundban jrt mind tlen, mind nyron. Hiba volt reg
ember, ezrt szles kalapja mellett mindig ott lengedezett a

56
darutoll. Ritkn lttk bent a faluban, tbbnyire a rtsgekben
kdorgott, psztorok s rtszek (= pkszok) kztt. Ezrt
rejtzkdtt, mert a vradi pspk kerestette. Rtjrk hoztk
a hrt, hogy erre lttk, arra lttk. Volt, aki Szovt alatt
tallkozott vele, de olyan sebessggel surrant el mellette,
hogy alig tudta megismerni. Egyszer meg a karcagi gtnl egy
fzfa tetejben ldglt, vkony kis gon, amely taln mg
egy madr alatt is hajladozott volna. Csak felugrott oda! A
farkast is el tudta kldeni. Ennyit mondott neki: Eredj haza,
vedd magadra idesanyd bundjt, legyl benne ht eszten
deig, ht hnapig, ht napig, azutn gyere vissza! Intett a
botjval, az rdg pedig lba kz csapta a farkt s lehor-
gasztott fvel cloidalgott.
Br a rtben rezte jl magt a vn Vicsak, mgis bejrt
nhanapjn egyik-msik falusi gazda portjra. Kisgyermek-
koromban hallottam ids emberektl, akik legnysgk ide
jn mg szolgltak regapm udvarban, hogy ott is megfor
dult igen minden esztendben. Mindig ht napig maradt, de
hogy merrl jtt s merre ment - azt sohasem lttk, mert a
kutyk nem ugattk meg. Tett-vett a cseldek kztt, ha pedig
dolga nem akadt, az l eltt tanyzgatott. Mutogattk, hol
llott az a nagy eperfa, amely alatt hvslni szokott, s
amelyet ittltekor jszaknknt rzni szoktak a boszork
nyok. Ha tlidben jtt, az lban ldglt a tzkrli srpad
kn. Hrt hallva, hol egyik, hol msik ember jn el hozz,
hogy tancst kije valamilyen szvevnyes gyben. De meg
trtnt nha, hogy egsz id alatt egy rva szt se ejtett ki.
Hanem amikor beszlt, szjttva hallgattk! szi zgsbl,
a fk hajladozsbl, meg a nap lementbl s ragyogsbl
jsolt. lltlag a 73-beli dgvszt, a nagy kolert is elre
megmondta. Az llatok gygytshoz klnsen rtett. St, azt

57
is meg tudta mondani, hogy a vrands tehnben bikaborj
van-e, avagy sz. A tz lngjn keresztl nzve, maga el
sorakoztatta a helysg boszorknyait. Amint szm Ii gtt
ket, hogyan, miknt nznek ki, hol egyik, hol msik vnasz-
szonyra, vagy menyecskre ismnek r. Egyszerazt grte, hogy
dobbal jn s az egsz krnykbl sszedobolja ket. s akkor
majd sok tisztessgesnek vlt szemlyre rbizonyul a rosszasg.
Tcljcstette- grett vagy sem? - arra mr nem emlkeztek.
Rtben esett titokzatos trtneteket mondott el. boszorkny-
jrsrl, elsott kincsekrl beszlt. Br a kincsssbl rks
baj tmadhatott (gondoljunk csak az tok alatt elsott pnzek
re), mgis kerlLek kurzsis emberek, akik a vn Vicsakkal
vagy a szava utn jeles jjeleken kincset keresni mentek a rt
laponyagjaira s a dombokra. Egyesekrl azt rebesgettk,
hogy nem jrtak hiba.
lltlag egy srrtudvari reg ember, aki mg mint gyer
kc ismerte Vicsak tltost, egyik kzelmlt esztendben ltta
a hortobgyi hdivsron. Kiltott is neki: Jjjk kend, reg
koma. Udvariba! De az csak blintott s elvegylt a sokada-
lomban.
Tltoshrben llott Cska Jnos ecsegi csiks szmad is,
valamikor a hetvenes vekben. Azt beszlgettk rla, hogy
foggal szletett. Volt neki egy kgybrs cifra botja, amit
jszakra kiszrt a fldbe, pont az lls kzepn. Akkor aztn
gethettk a kalapzsrt az ellensges indulal psztorok, fon-
dorkodhattak azok akrhogy, drghetett, csattoghatott az
id! Semmi a mnest szt nem ugrasztott. gy lltak azok a
szilaj lovak a bot krl, mintha fkszrral lettek volna hozz
grcslvc. De volt Cska szmadnak egyebe is: a szrje
csatjn tenyrnyi kerek fnyes bdog, amibe, ha belenzett,
megltta az elsott kincset s azt is, hogy hol van az elveszett

58
jszg. Az mnesben ugyan sose volt hiny, de elgszer
panaszkodtak a tbbi psztorok. A tri bojtrgyerekeket is
kldte a gazdja: Hat j tehennk maradi el a rtben. Jnos
btym! Eredjetek fiam - azt mondta a Gugyoricsrda
llsban meglelitek, benn most isszk rjok az ldomst! -
gy is volt! Egyik rtbcli kupcc" markba olvastk le olcs
alkalmi rt" holmi Tisza fel hz kurta-t betyrok.
No. de hagyom mr a rgi psztorokat! Ki gyzn vgig
mondani az trtnetket, elmeslni, mit hittek, mit nem!
Inkbb a cimborikra kertem a sort. Betyr-histrikkal
folytatom mondkmat. miket jrtomban-kcltcmbcn psztor
kunyhkban. karmok mellett, megsvadt reg tanykon s
falusi estken hallottam, tlen, kemence mellett.

NDI BETYROK

Hajdanban, ha a srrti legny olyasmit cselekedett, ami


n a nemes vrmegye nem tartotta elegendnek a bels
bnbnatol. elbcszott a kapuflftl s a rtnek vette magt.
Pre erklcs vsott klykk is hova mehettek volna msv,
miutn mr ennyihnyszor megfekdtk a derest s nem volt
szmukra hely a faluban.

G y e n g e va g yo k, nevendk,
F j a fa r o m , m eg vertk,
A v rm e g ye vn h a jd ja verte el,
H o g y a fe n e k e ze sz r t egye el.

Ht bizony, k is ndban kerestek oltalmat! Ide hzdon


be az is, aki messze idegenben megunta m ra szigor katonai

59

i
reglamt, s Majlandbl, Brnnbl, honnan obsit nlkl haza
trt egy szp napion. A ngy vrmegybe nyl Srrt belt
hatatlan ndrengetegeinek, letveszedelemmel jrhat lpja
inak csak a szlig rt a vrmegyk hatalma, kzjk nem
ment pandr soha, se zsandr. Nem is lett volna nekik tan
csos! Odabent nyugodtan morzsolhatta napjait, akinek ide
kvl szk volt a vilg; ott nem zargatta senki. A rt fiai, mint
rideg psztorok, vagy mint pkszok tengettk el komisz, de
szabad letket. Amelyiknek pedig egyik hivatal se tetszett,
betyrletre adta a fejt. A Srrt betyrjai a ndas mocsarak
legdugottabb helyein, csak madrjrta apr szigetein rejtz
kdtek. Ezrt hvtk ket ndi betyroknak.
Tudjuk, hogy a Rkczi-felkels leversekor nem egy
bujdos kuruc vitzt, majd 49-ben a jobbgyi rend honvdek
kzl tbbeket tett a sors szegnylegnny. E politikai ld
zttek rvn az egyszer np s a kznemessg rszrl
bizonyos rokonrzsl, hagyomnyos derk bnsmdot l
veztek betyrjaink. St, a ksi idkben, amikor mr nagyon
elfajultak, akkor is rszesltek elnzsben, azok rszrl, akik
az osztrk tallmny zsandrokkal val packzsukat a
maguk lzadozsnak tekintettk. A kinn l emberek: pk
szok. psztorok, csszk, tanysok meg egyenesen cinkostr
saik voltak; szvesen kezkre jrtak, rejtegettk, menesztettk
ket a pandrok, zsandrok, a vrmegye kutyi ell. Nem
is tehettek volna msknt; ha tjokat lljk, bizonyosan k
hzzk a rvidebbet. Kutyaharapst szrvel gygytottk
teht.
Nem ltezett psztorember, akinek kt-hrom betyr cim
borja ne lett volna. Jszgtl ezek hessegettk a tbbieket,
s ha mgis kra esett, ezek nyomoztak utna.
Mondja egy reg kun gazda, hogy mikor gyerkc korban

60
kinn. a vilgtl elszakadt tanyn tlttte az esztendket, akkor
mg voltak affle jv-men emberek, akik a teleket a hatr
beli kazlakban, meg azoktznl dideregtk t Ahetykbbjc,
amelyik mr hrt vert. a tanykon lskdtt. Hnyszor meg
trtnt, hogy a tzels lba csak betoppant valami fatty:
Mostmn osztn dugjatok el, komm. Az ilyet ksrtk,
csak nem rtk utol! Az ajtn pustolta utna a havat az id. A
kilincset lektttk, a vendgre meg sznt hnytak a tartba,
hogy ne rezzk a vrmegye szaga. - Egy msik ids gazda
is arrl beszlt, hogy tlen k is kinn a tanyn, tz mellett
bandztak a virtikli psztorokkal meg a kbori betyrokkal.
Jut eszembe - mesli hogy egy derk barna fiatalt valami
lvssel ott duggattunk a sznatartban. Egy jszaka aztn azt
mondja: Fik. a Tibuc csrda kolonca ahov lejr, ott van a
pnzem elsva, legyen a tietek. Na. mondom a tbbieknek, ez
most testlt. Meglsstok, nem ri meg a reggelt. Hajnalban
csakugyan arra bredtnk, hogy hideg a fi. Mit csinljunk?
n mg gyerkc voltam, a btym meg a breslegnyek vittk
ki, s mire pirkadt, eltettk a lapos-oldalban.
Nmelyik birtokos tanyjn valsggal kommencit mr
tek a krnykbeli betyroknak: idnknt oldal szalonnkat,
fstlt disznhst, sonkt s nagy ppos kenyereket osztogat
tak nekik. Beszltem egy idcserzette vn szmadval, az
tudta, kinl hogy volt. Ha valami grlszakadt szegnyle
gny vetdik kendhez, kldje csak be hozzm a tanyba -
mondta neki az egyik kasznr. Nem hvott az egyet se Ldulj-
nak! Evett, ivottj i lakott, muzsikaszt hallott nla sok hres.
De az regnek is volt egy rklt vrzett bundja! Hajtir-
rontban, amikor mg benne volt a juhszag, brrl Orbn
Gbor eszegette a szntott hst.
Ilyen helyekrl aztn sohasem loptak a betyrok. Kapca-

61
betyr volt annak a neve, amelyik ilyet cselekedett s trsai
lenztk, st. ha nem javult, mg el is tntettk az elveteml
tt. A szegny embert se bntottk, ha velk rzett, ha nem
keresztezte az. tjokat. Kerltk a vrontst is. de azrt nem
sokat teketriztak, ha ilyesmibe keveredtek. Inkbbat ott
fosztogattak, ahol jutott is. maradt is.
Letttk a bklyt a pskunton legelsz l lbrl, a
lhtast leszlltottk a nyeregbl, utas emberek lovt ki
bjtattk a hmbl, elzrgtek a csrda eltt lldogl szekr
rel. Vsroz gazdag kupecek bukszjban mcgolvastk a
bankt. De mg az istllbl is elktttk a lovakat. Ezt
rendszerint virradra csclckedtk, mert az jflekig hancro-
z szolgafattyk ilyenkor aludtak legdesebben. Csillagfny
nl felvertk a hzat, ahol pnzszagot reztek s kirtettk a
ldafit. Ha beljk kttt valaki, annak megkopogtattk a
fcjctctejt.
gyesek voltak! Bihartorda rgi krleveles-jegyzkny-
vbl olvashatjuk, hogy 1838-ban nagykunkerleti szm
vev, tsy jj Pter uram krszekere jfalubl volt haza
trben s rjok esteledvn, a bajomi ntrius udvarra trtek
be mcghlni. Reggelre hlt helyt talltk a ngy krnek.
Az reg les Laci bcsi beszlte, hogy ezeltt a Fehrl
csrda tjkn is eltnhetett m az ember, kivlt ha tele volt
a zsebje. Jut eszembe - azt mondja - . mikor fatty koromban
az reg Konccal gykny utn jrtunk. Egyszer veszett
jszaka jtt rnk, a villa megllt volna a sttben, a ldeg es
meg vgott. A csrda ajtajt nehezen tudtuk benyomni, gy
nckifekdt a nagy marha szl. Ej, de cudar egy id volt! Rzta,
verte az ablakot, mg a lmpa is hunyorgatott a gerendn.
Fleltnk csak a deci mellett. Mintha szekr zrgtt volna. A
vn csrds meg a padkn pipzott Egyszer csak kills

62
hallatszott odakinn valahol: H! Messzecske lehetett, de
hozta az id. Nemsokra megint halljuk: Jajajaj! Na, azt mr
koppasztjk. mondja az reg Konc. Erre a csrds is megsz
lalt, de csak annyit mondott: Lttk azokat a begyepesedett
apr halmokat ott az rparton? Ilyen vilg volt ezeltt!
Legszvesebben mgis a mneseket, gulykat szaggattk
meg a betyrok. A Nyrbe is eljrtak. De a Hortobgy melll
s a Tiszntlrl hoztak ide legtbb lovat, az itten nevelteket
pedig oda vittk. Ezrt a nta:

H o rto b g yo n n ek n k n f e l a csik,
C sa p l ro sn n ek n k a d ja , a m i j ,
A m e n y e c sk t e lszere tj k urtl,
.l i ism ern e k T iszn in n en , Tiszn tl.

Aki jszgot lopott, rtett az annak eladshoz is! A bety


roknak igen minden faluban, vrosban voltak bizomnyosai,
legtbb pedig a psztori rendbl akadt. Szvetsgben voltak
az. itteniek mg a mezcsti csiksokkal is, az. 1800-as vek
kz.epetjnak hrhedt lktivcl. Hozzjok is haza mentek.
A betyrhozta lovat, krt, tehenet a szmad rejtegette a
mnesben, illetleg a gulyban, mg kedvez eladsi alkalom
knlkozott. A hatrbcli csrdkban pedig a legnyekkel, a
hres srrti bicsksokkal komsodtak ssze a kinnll bety
rok. Ezrt volt aztn, hogy azok kzl tbben - a protokollum
szavaival lve: - elorozott lovak tovbb szlltsban tall
tattak rszvnyeseknek". Az orgazdk sem voltak javuk el-
ronti. A tolvajok szpeit, javt vlogattk a jszgnak, jve
delmez foglalkozs volt ht az orgazdasg. Nmelyik tekin
tlyes polgr is rsznta magt. Ezeltt a nemesi udvarok
mcnhclyjogosultsggal brtak, elljrk, pcrcektorok csak a

63
felsbb hatsgok engedelmvel kutathattak a kapujn bell.
Alapos gyan kellett ehhez. Amg viszont az engedly meg
rkezett, akkorra minden szpecskn elintzdtt. Hst, bort
korltlanul mrhettek a nemesi hzaknl s vgs szorultsg
ban a grbe ton jtt marht is fontra daraboltk.
Bajomban egyik gazda famlirl, melynek nemesi had-
nagysgot is viselt nhny tagja, emlegetik az regek, hogy
udvarukon a nagy szalmakazal belseje ki volt hzva, bell
fadcrckakkal, gasokkal al volt tmogatva, egy hatalmas
avas kazal al pedig pince volt sva. A msik gazda meg
szalmakazlakbl hatalmas aklot rakatott portja htuljn s
senkinek se kttte orrra, mit tart benne. Ilyen helyeken
rejtegettk az orozva vett lovakat, mg a kiigaztott, vagy
lesttt bilyog helye be nem gygyult s mg j haszonnal tl
nem adhattak rajtuk. jszaka fogtk szekrbe, vagy tettek
rjk nyerget, hogy megjrtassk ket. Egyik nevezetes gyar
mati csaldnak pedig a rti ndasban, j dugott helyen karm
ja volt s az sszeszedett lovakat ott riztk a betyrsorba is
btran szmthat szolgafattyk.
De a mszrosok se voltak jobbak a Dekn vsznnl!
Nem akadt azok kzt taln egy se, amelyik haragudott volna,
ha jjeli lmbl felverte a betyr s feleszeg ron knlt neki
valami jhs tehenet vagy lint. Erre vall Biharvrmegye
1794. vi szablyrendelete is, mely szerint a mszrosok
tartoznak a levgand jszgot a vgs eltti napon az utcra,
a szk el kiktni. Hadd lssa mindenki, milyen br van rajta!
Kiktttek ht egy rdival vett borjt tzszer is. a sttben
vett vgt pediglen vgan rultk.
A nagyvradi, karcagi, tri, kvi vsrok, a szeghalmi
c sa li, a debreceni sza b a d s g a betyrok s orgazdk mozgo
ldsnak f idpontjai voltak. Nem a vsrtren adtak-vettek

64
ezek, hanem a vros aljnak egy flrbb els helyn, amelyet
z ld v s rn a k emlegettek az rdekeltek. Mint ilyenek marad
tak emlkezetben Karcagon a Kdmnsr egyik zuga. Ps
pkladnyban a ndassal eltakart Boldogasszonyhalma, Deb
recenben a Tc mellke, Vnyn a Kthalom. Persze a helyet
idnknt vltoztatni kellett, de ez nem okozott nehzsget a
venni szndkozknak, mert a/ j vsrt sesegtk-susogtk
azok. akik otthon felejtettk a passzust.
A betyr aztn, amikor mr igen sok protokollumba beje
gyeztk szemlyes lerst" s szorult a kapcja, flrevonult
kevs idre. Mindcnik bandnak volt valahol tanyja. Ids
emberek beszlik, hogy a bajomi hatron, lenn az beretty-
nl, kzel a Fldlphoz volt egy belyrlanya valamikor. Egy
msikat is tudtak, tl a folyn, mlyen a rtben, a Kdmns
egy kis porongjn. A rti psztorok ismertk ezt a helyet!
Nagy odvas fz llott flre dlve, kzel a ndkunyhhoz, a
kis porong oldalban, ha annak gai kz felmszott a betyr,
krl tekinthetett a ndas fltt. Itt hencsercgtck a keresett
Hk. nyron a sr nd hvsben, tlen a kunyh tze krl.
Ha zsandrok leskeldtek rjok, gnyt hajtottak a psztorok
a ltfra. Ez volt nekik a jel. hogy maradjanak j helyen.
Karcag s Ndudvar kztt a Tol vajos s a Bcngecsek rtjben
szintn laktak. Innen tartottk szemmel a Pest-Debreceni or
szgt utasait, vmot szedvn tlk.
Megtrtnt az is, hogy amikor sztugrasztottak egy-egy
bandt, nmelyik szalasztott betyr elszegdtt bojtrnak,
vagy bellott kocsisnak valamelyik falusi gazdhoz. Amegye-
iek a Kunkerlelbc, az ottaniak meg cmide. Tudtk azok azt,
kinl kell zrgetni! Egyik szeghalmi gazdhoz is beksznt
alkonyaikor egy gyengekp, szrs fiatal. Beszegdnk
nemzetes uramhoz, haj szvvel lenne hozzm! rtek lhoz.

65
marhhoz. Osztn eddig hol szolgltl, nagyfiani? A
vmicgye szegdtetek, de otthagytam. Nem volt ott se l, se
marha, amivel bnjak." Na. majd lesz n nlam, gyerekem!"
Affle r v id id e j rab volt. Vagyis olyan, aki rvidebb ideig
li a dutyiban, mint amennyi megillette volna. Kznsgesen
szlva: megszktt.
Ennyibl is sejthetjk, hogy nem ingyen kaptk a pandrok
a vmicgye pnzt! Egyik korukbeli r meg is dicsrte ket:
Verekedk hallgatnak rjuk, tolvajok elfutnak ellk, hara
mik jobban respektljk, mint a katont, vasmarkuk fogsra
megalszik a csrdajr j vr, kariksuk pattanlsa ell bo
korba bjik a bitang s duplapuskjuk csvt kerli a betyr.
Pandrjaink igazi, vlogatott testrsge az igazsgnak s a
kzrendnek." Igaz volt ez! Viszont emlkezink se hazudnak!
Azt mondjk, volt olyan percektor, de mg hres komiszros
is, akinek bankval be lehetett ragasztani a flszemt! Ha
pedig nagy volt az a bank, mind a kettt is berte.
Valamikor Hegyesi Istvn, az emlegetett lkt, nyolc
esztendt tlttt a vrmegyn egyvgben. Tlthetett volna
tbbet is, de azt dalolgatta a Bajom alatti Kondorosban:

E g y p e j lo va t ko m isz ro sn a k a d ta m ,
M ik o r m o n d ta , de r m m e l h a llg a tta m :
B tra n j h e ts z , btran m e h e tsz, n em bntla k,
A k r jjel, a k r n a p p a l talllak.

Ht mikor a mlt szzad kzepetjnak Srrtszerte leg-


hrhedtebb orgazdja, a sokat emlegetett nemes Sz...y Lajos
Gyomra vitte a csikkat! Bajom s Rb kztt a Srszige
ten. a ndasban lettek. Az egyik szolgafatty meg killott az
tflre, hogy jobbra is, balra is lthasson. Egyszer csak megy

66
be a szigetre. Gazduram - azt mondja itt van S...y (mert
csakugyan oda rkezeit a hres csendbiztos) s szerem be
szlni kelmddel! A megrgztt vn orgazda belenylt zs
ros vastag bukszjba. Nesze - vlaszolta add oda neki
ezt a szzforintos bankt s mondd, hogy jjjn be. ha ezutn
is diskurlni hajt, szvesen ltom!" gy adtk cl a csikkat a
gyomai vsron.
gy csinlt ez a S...y. hogy fakdmnnel vallatott. A
befogott ipsnek htra, mellre tetette pandijaival a ke
mny deszkalapot, amit kt oldalon sszbb-sszbb szor-
totiak cgy-cgy nagy facsavarral. Hanem aztn mindenik csa-
varintst meg lehetett vltani cgy-cgy forinttal!
Mondhatjuk, hogy a srrti betyrok egyik se Lengyel
Gyurka volt. A furtai reformtus egyhz rgi jegyzknyv
ben ez a feljegyzs maradt rla: A Kutas mellett Komdi
fell vagyon egy sziget, melyet Tolvaj-szigetnek azrt hvnak,
mert a Rkczi kurue-vilg elmlta utn tmadtak nhny
tolvajok, akik az tonjrkat fosztogattk s az Esi-erdben
lappangnak, amely erd elpusztult s nagy szrazsg lvn,
a vrmegyt rjuk csdtettk s ket meg is fogdostk.
Fegyverrel mentek rjuk, de azok is fegyveresek voltak. Abba
a szigetbe vittk ket s ott agyonlvldztk, ilyen kezds
ntjok maradt: A srrt mellett tizenkt katona. Kiknek
kapitnya hres Lengyel Gyurka. Az aszlyos esztend lett
teht a vesztk. Kiszradt a mocsr, a v rm eg ye krlfogta a
tanyjokat s miknt a hagyomny beszli, rjok gyjtottk a
ndast s gy fstltk ki ket belle. A vrmegye k p iva l
folytatott harcukat a gyerekek rgi jtsz verse imigyen r
ktette meg:

67
J jj el k p k o p o g ta tn i,
A ra n yo s szek ren ,
L en g ye l G y u rk a v a g d a lk o zn i,
' - E z st s szekren.

A h o l j n az rdg
Z ld k n t sb en ,
L en g ye l G yu rka is m e g je len .
Veres st k s h a j r l
C sep eg a korom .

Ami kor 1850-ben az osztrk zsandrok vettk kezkbe a


kzbiztoasg gyt, nagyon lbra kapott a betyrsg. Egy
185b. vi krlevl szerint Biharban a kzbtorsg a msok
mlt aggodalmaira rabls s gyjtogats ltal gyakran ve
szlyeztetve volt. Ennek nmi mcggtlsa cljbl s a tol-
vajsgok s marhalopsok clivoztatsrt elrendeltk, hogy
minden helysg vgre strzst lltsanak, a psztorok pedig
figyelemmel ksrendk; mnesek, nyjak gyakran fclnzcn-
dk. Hiba volt mindez! A kzgylletben rszeltetett osztrk
zsandroknak senki sem segtett. A strzsk s az utckon
val rkdssel megbzott jjelirk, bakterek odahaza nyu
godtan aludtak, vagy pediglen egyetrtve a gyans szem
lyekkel, se nem lttak, se nem hallottak.
Ez id utn hreseden cl a srrtudvari szlets Orbn
Sndor. Orbn Blint s a Szerepre val Orbn Gbor, majd
pedig Fbin Pista bandja. Orbn Blint kariksnak rz
drtbl volt a csapja, akit avval vgigvert, foszlott arrl
nemcsak a dolmny s a nadrg, hanem a hs is.
Gbor mg hresebb, mg fortlyosabb volt. Lova lbra
fordtva ttette a vasat s gy azutn ha naplementnek ment.

68
napfeljttnek tartottak a nyomn elindul pandrok. Csellel
tudtk csak elfogni, gyarmati fldn, egy gulyskunyhban.
A hres bksmegyei csendbizlos, Simay s gyarmati perce-
ktor Szarka Gbor embereivel egytt a gulya kz bjva
mentek fel a kunyhhoz s megleptk a mit sem sejt betyrt.
Hmem hogy a pandrokkal paktl gulys hova lett? - azt
csak Orbn Gbor rvn maradt cimbori tudtk volna meg
mondani. Mert egy jszakn eltnt nyomtalanul. Mindig b
ven volt pnze Orbn Gbornak, sose szmolgatta, csak gy
belemarkoll. Nem is sajnlta a szcgnycmbertl. Egyszer a
Meggyes-csrdban egy emberen szp j szrt ltott, rzsst,
tulipnost. Levette a vllrl, mert megtetszett neki s a maga
cska, foltos szrjl hajtotta oda helyette. Olykor ugyanis,
mikor gy ltta jnak, rongyos ruhban jrt, mint a koldusok.
Hiba rimnkodott a szrs ember, hogy ilyen szegny, olyan
szegny...... Hallgass te - kiltott r hiszen gazdag ember
lettl evvel az cska szrrel! A nagy piszkos foltok al
szzas bankk voltak simogatva! - Egy teli bukszja Konyr
alatt a Villognl volt elsva, egy msik meg a kevei hatrban
a Gugyori ablaka alatt. Ez utbbit clfogatsa utn a csrds
vette ki. De nem jrt jl vele, mert a pnz tok alatt volt
elrejtve s az tok megfogta. Rgen v o lt... De mgis igaznak
kell lenni, mert azt mondjk, hogy a csrds holla utn sokig
visszajrt s zivataros jfleken ott kucorgit, vacogott a
csrda ablaka alatt.
Kis Vg Miska, a kegyetlen haramia Srrtudvariban sz
letett. ltte agyon a gazdag ember hrben ll tettleni
papot, trsaival fnyes nappal trve a hzra. Ngylovas
csengs szekren rkeztek, mintha j szndkkal jrnnak,
mg fel is ltztettk az egyik fatlyt fiatal menyecsknek.
Hanem azutn a nagy lvldzsre, lrmra flreverte valaki

69
1. Gulys a rtben
(Az 1830 as vekben kszli eredeti rajz mn)

2. Diszni kergel kondsbojtr


(Az 1830-as vekben kszlt eredeti rajz utn)

70
3. Betyr a szeretjvel
(Npi eredet rajz)

4. Betyr a csrdban
(Npi eredet rajz)

71
r

5. Pksztanya
(A hajban varsa, a vzben tapogat van)

-J
u>

6. Pksz darulesben
(A ndbokorbl figyeli, hogy a leszll darvak kzl bclelp-c valamelyik a kitelt hurokba)
a harangot, sszecsdlt az egsz falu, Miskk mgis srtet
lenl nyargaltak el csengs szekerkn. De a sors t is utol
.rte. Szabolcs megyben fogtk el s ez alkalommal gy
elbntak vele, hogy gynek trgyalsakor foghzreinek
kellett tmogatni. Nevt, szletsi helyt eltagadta, a vele
szembestett, t felismer desanyjt s rokonsgt eltte
idegeneknek vallva cudarul tkozta. Debrecenben akasztot
tk fel, bandja pedig szerte szledt. Ezt a ntt dalolgattk
rla:

D o m b ra llto tt k a z akasztft,
K ire K is Vg M is k t fe la k a szto tt k .
F jja a s z l p e r k l ingt, gatyjt.
Veri ssze r z s a rk a n ty s csizm jt.

Nyki Pista szerepi szlets volt. Egyszer a debreceni


nagyvsron cimborival sszefzte a sok lovat, de elvinni
mr nem tudta, mert rcsaptak a pandrok s krlvette a
vsros np. A Hatvan-utcn nyargalt vgig paripjval. A
pandrok lvldztek r, de hiba, mert - mint mondjk -
nem jrta testt a sert. Majd ms alkalommal htlen szeretje
rulta cl, hogy tavaszbza szemmel lehet agyonlni. Pista is
sokat tanyzott a Pntekhalma mgtti ndasban, amely a
berettyszentmrtoni fldn van, a vradi t mentn. Azt
beszltk a rgiek, hogy aki itt el tudott menni anlkl, hogy
a zsebbe belenyltak, vagy a lovt elvettk volna, az mr
kimehetett akr a vilgbl is.
Tapasztalt, sokat prblt emberek voltak ezek a rgi bety
rok! Olyan formn mondjk, akik jobban ismerik az efflk
csnjt-bnjt, hogy nmelyiknek titkos hatalma is volt Te
szem azt: vasfvet hzott a tenyerbe, a hvelyk s a mutat

74
ujj kz s gy puszta kzzel ki tudta nyitni a zrt ajtt, le tudta
tmi a bilincset. Csakhogy roppant nehz volt m ilyen fvet
tallni, ma meg tn mr nincs is! A dvavnyai szlets
betyr. Virg Kroly tenyerben is ez volt, azt beszltk rla.
Ezrt tudott megugrani a hres-neves, srrti csendbiztos,
Osvth Pl keze kzl is. Elfogsakor vasba vertk s bezr
tk a biharkeresztesi kzsghz egyik kis cseldszobjba.
Pandr llott az ajtban, pandr stlgatott a parnyi ablak
alatt s reggel mgis csak az res bilincset talltk odabenn.
De gy ltszik, hogy a vasfvel trtnhetett valami, mert
ksbb Hevesben elfogtk Virgot s a nagy fbiztoshoz, grf
Rdayhoz ksrtk Szegedre, mert nagyon sok volt mr a
rovson. Nem is jtt tbb vissza. Csak a hre maradt.

Virg K ro ly m it te tt b ety r ko r b a n?
L o v a t lo p o tt D e b re cen vrosban.
A z a h a t l m in d a h a t egyszr volt,
Virg K ro ly N a g yv ra d o n rajta volt.

T allkozik eg y em b er a vsrban.
K rdi tle: ki en n e k a gazdja?
N e krd je azt, ki en n e k a gazdja.
Itt a h a t l, h a tsz z fo r in t az ra.

A mendemonda szerint a bajomi Bagdi Imre tenyerben is


volt vasf. A roppant tallmny Gnci-bkt, amit semmi
fle reszel nem fogott, le tudta simogatni a l lbrl. De a
varzsos f t is cserben hagyta! Mikor kzrekerlt, a bilin
cseitl nem szabadtotta meg. Pspkladny alatt akasztottk
fel egy halom tetejn. Nzsre tdult a szomszdos helys
gek npe. Emlkre ilyen kezdet ntt kltttek:

75
B a g d i Im re tizen kt s z l g a ty ja ,
S o k h a r m a to t fe ls z e d e tt a p u s z t b a ...

Az reg Orbn Andrs juhsz volt vilglctben. A hrom


f l d e t , vagyis a Srrtet, a Kunsgot, meg a Hajdsgot,
ezeknek minden zegt-zugt gy ismerte, mint mi kzasges
emberek a tenyernk kzept. Elfogadhatjuk ht nemezidn
elttem tett ama vallomst, hogy a rgi vilgban a Hortobgy
volt a betyrok vsrtere, a srrti s a kunsgi ndas pediglen
az orszgtja. Pedig az idejben mr gy volt, hogy

B ih a r, B ks, S za b o lcs, Szatm r,


M in d en fe l l szorrnak m r ...

Vagyis egyszeren szlva, vgt jrta a kinnval bctyr-


sg. reg tanyai magyarok gy emltik azt az idt, hogy akkor
mr az igazi betyrt pohrba lehetett volna tenni, mint a
virgot, dsznek. A java pusztult, a spredke szaporodott, ez
meg aztn elherdlta a betyrbccsletet. Ezeket mr meg is
lehetett grlni!
Egyszer, mg bojtr volt Orbn Andrs, valahol Madaras
s Nagyivn kzt, egy morotva hajlatban kszldtek ppen
a csendes jszaknak. Jcskn kseit a hold. A hol itt. hol ott
mgis megvillan pusztai scttsgben ahogy krl jrsokol-
jk a szmadval a nyjat, ht csak elbk pottyan valami
lhtas. Mr a gyepre is ugrott egy nagy vllas vkony fi.
Adj Isten, Pter btym! - azt mondja. J estt, fiam! - gy a
szmad. Mi szl hozott j vagy rossz? Krl vagyunk,
btym - kezdi a fi. Tegnap a Srosrig jttek utnunk, azta
itt kvlyognak a halmok megett. Puskahegyrl lesnek rnk.
Hanem mcnjk be kend Madarasra ezekhez meg ezekhez az

76
urakhoz (fel is sorolta a jgazdk nevt), oszt szljk nekik
egy pr szt. Ha pedig majd megtr, oldalogja krl a kunk-
polnsi ndast. Msnap tmtt tarisznyt s nagy tele kula
csot szamarazott a szmad Patk Sndor szorongatott hrom
fiatal legnynek.
Palk Sndornak nyolc gynyr lova volt akkor hever
ben a csti csiksoknl. Azokat szlltottk az erdlyi komk
kal. Harmadnap jszaka az gotban mulattak. Ott verte a
gerendt a hrom kpolnsi fi is. Hajnalra mr eltntek a
srrti ndasok kzt, arra Gyarmat, Szeghalom irnyba,
Nagyszalonta fel. Verte ket az es, mely zporozott cs
nyn.
A nyolcvanas esztendkben szerepl Dobos Gborra mg
tbben emlkezhetnek, is nagy lszllt volt. Lengyelor
szgig cl futtatta a Hortobgyon kifogott fnyesszr port
kt. De visszafel se lgatott res ktfket. A karcagi nagy
utcn is lakott jgazda, akinek az ljban lengyel fldn
neveldtt csikk rugdostak. A betyr is ezen a portn rejtz
kdtt sokig, amikor az angyalhzi csrdban egy szi j
szakn mulatozs kzben meglepte s combjba ltt Barcza
Dani. a hres debreceni komiszros. Vrz sebvel cimbori
nyomtk nyeregbe. A Hortobgy folys mellett az gotig
jttek a sarkanty kz kapott lovakkal s ott besuvadtak a
Bcngecsek s a Zdor titokzatosan zg ndasba, eltnvn
a nyomukban lohajt pandrok ell. De a Kdmnstl mr
szekren kellett behozni a vrz betyrt. - De ebesont ssze
forr! Mg azutn trtnt, hogy elhajtotta az akaszti gulya
harmadt, s a kecskemti nagyvsron ktyavetylte el. Mert
az akaszti szmad nem fogadta be az kreit, azt zenvn
neki, hogy inkbb minden vasrnap bemegy a templomba,
mintsem ezt tegye.

77
Csali Pista is az utols hresek kzl val. Nevezetes
ember. Rimci Lajos, a hortobgyi vndorhegeds emlegette
elttem ennyihny esztendvel ezeltt. Szpen el is muzsiklt
egy rla szl ntt. rkre bnom, hogy pontosan meg nem
jegyeztem. A betyr leghresebb tettrl szlt: hogyan vitt el
a dcbrecen nagyvsrrl tizenkt lovat egymaga.

C sa li P ista cifra sz rje v ll ra van vetve,


A k tlen tizen k t l v g ta t m r m ellette.

M e ste r-u tc n z s a n d r k p l r nya rg a l a n yom ba.


D e hiba, C sa li P ist i a g o ly se j r ja ...

A z Angyalhzi-csrdba sokat jrt. Itt cspte el egy ks


szi jszakn a ndudvari juhszok tolvajt, egy szurkl
kapcabetyrt. ppen akkor is egy kis Tlkt terelt. Azt mondja
neki Pista: Na h. mg csak npek sincsenek most ebben a
csrdban, hogy siratd akadna kzlk!" Majd meg a csr
ds fihoz fordult: Eredj Ferke, add hrl a vn Mrton
juhsznak, hogy a nyj az llsban van, Csl meg a ktko-
loncon." - Ht mikor a madarasi nagyvsron csizmi, ujjast
vett a nagyivni szegnyembemek! - Egy trtnetet valahol
a Kunsgban is hallottam rla. Egyszer a kunhegyesi bitangis-
lllban ngy j l llott a jszlon, is betoppant a derzsi
urasg paripival, de pp csak annyi ideje volt. hogy bekt
hette ket, mr jttek is az ldz zsandrok. Nosza elbk
sietett s a kzsg brjnk adva ki magt, betesskelte az
urakat a tancshzba. Ahogy belptek, hirtelen rjuk zrta az
ajtt s a ngy bitang lovat is magval vitte.
A karcagi szlets Ktai Bandirl se feledkezznk cl. A
Tisza kl partjn tenned csikkat csereberlte is. amg

78
lehetett. Persze passzus nlkl, de annl nagyobb haszonnal
s virtussggal. Sokszor tsztatta a szke folyt, mikorodat
vrtk, eme parton pedig klket rztak utna. Azt mondjk,
nem volt rossz pra. csak a vre volt sr. Nekem csak
egyetlen cselekedete tetszik. Az. amikor lobogs pre gaty
ban tvetette lbt a Tibuc-csrda havas gerincn s a kdmn-
ben is diderg csrdsgazda ltrn hordta fel neki a bort, rz
iccben.
Volt mg egy Bandi az utols hresek kzlt. Ezt Lszl
Bandinak hvtk. Szp, nyalka, fiatal legny volt. Olyan
csodlatosan tncolt, hogy az mr a mesbe is oda illett volna.
Mikor a tobor/t jrta, ember, fehrcseld, gyerek krje
seregien s gy gynyrkdtek benne. Csrdtl-csrdig
vezetett az tja. Bemegyek s tncolok - mondta cinkosai
nak -, mindenki oda jn majd nzni, ti meg addig idekinn
szedjtek ssze a lovakat. Vidman teltek a napjai, mert
ezeltt sok csrda llt szanaszjjel a hatrokon, nem gy, mint
korunkban. Csak a hajdbszrmnyi fldn tizenegyet szm
ll el a rgi j nta. pedig a Pelikn mg ki is felejtdtt
belle:

P or d o n a B k s, R te n a Tirim p,
Tls vrosszlen van a M e sszil t .
C ifra, K tils cs rd a , T ncos, a N o vella.
tko zo tt, a Z ld g , G y ilk o s, a K aszrnya.

Ezek kzl fkppen a Tirimpt kedveltk. Ndas kzt


volt. bele sppedve a rti fldbe s a margitai erd is kzel esett
hozz. Leheteti krltte lappangani. Innen izengetett haza
Lszl Bandi, ugyanis bajomi fi volt s gy inkbb a

79
Hajdsg, Nagykunsg tjain jeleskedett. Onnan hozogattk
a hrt, akik jrtukban-kcltiikbcn arra vetdtek.
A hres Haj laticsrdtl is elg lovat elhoztak. Szolnok
alatt llott ez, a Tisza vezscnyi kanyarulatnl. Mr csak a hre
van, vasti rhz plt a helyre. A mlt szzad kzepn Ppai
Mihly volt benne a csapiros. Szomor vg mretett r;
csaldjval egytt meggyilkoltk a betyrok. 1859-ben ldo
zcstrtkre virradn. Balladt is kltttek errl a vres
esetrl. Lszl Andris ks regsgben, otthon Bajomban,
sokszor elnekelte:

J a j d e szles, ja j de h o ssz a z az t.
A m e ly ik e n kilen c b ety r elin d u lt.
A m e ly ik e n kilenc b ety r elin d u lt.
P p a in u d va r b a befordult.

P p a in a d jo n Isten j e st t!
A d jo n Isten kilen c betyr, sze re n c s t!
P p a in n e kv n jo n szeren cst.
M g m a jje l ks j r ja t a s z v t...

A hossz ballada mindenik szerepljt ismerte Lszl And


rs. Kaszakovcsot is, aki keresztkomja volt Ppainak s aki
a maga mell vett betyrokkal a gyilkossgot kitervelte s
vgrehajtotta. Ppait, felesgt, kt eladlenyt, a csrdban
megszllt kunszentmrtoni kovcsot, ennek fit s segdjt
szrtk le. A csrds kt ves kislnyt s ennl is kisebbids
fit, akik Kaszakovcs keresztgyerckei voltak, letben hagy
tk. Megmeneklt a kemencbe bjt szolgl is. Ez ismerte
fel a tetteseket s vallott rjuk.
Hanem az gota-csrda is nagy betymevel intzet volt

80
m! Kvnni se lehetett volna mr csrdnak jobb helyei!
Karcag s Ndudvar kzt, a rgi Pest-Debreceni orszgt
mellett, pont Jsznagykunszolnok s Hajd hatrn llott,
ahol a Hortobgy folys a Srrtjbe vsz s ahova Bihar s
Bks vrmegyk se esnek messzire. Gazdag utas is akadt, a
szorongatott betyr is tudott meue meneklni. Rejtekhelyei
vel, titkos kijrataival ez utbbiaknak kedvezett. A pnzes
vendgnek tn mg kijrat se kellett! Nhny vvel ezeltt,
amikor lebontottk a tbb szzados pletet, hatalmas pinc
jben harminc emberi csontvzat talltak elsva.
Hrhedt csrda volt ezeltt a b.-szennrtoni Hmszrt.
Itt aztn egy pillanatig se lehetett a szekeret rizetlenl hagy
ni! Mert msklnben a bent iddogl vendgek arra jttek
ki, hogy a rdra van teregetve a hm, mintha szrtank, a
lovak meg nincsenek sehol sem. Elsbbet nem vittk azokat
nagyon messzire!
A Srrt utols csendbiztosa, Osvth Pl rja, hogy (taln
valamikor a mlt szzad hatvanas veiben) egy vsri keres
ked szekereit vasrnap, fnyes dlben fosztottk ki Szent-
mrton futcjn, de egy szl tan se akadt, aki tudott volna
rla. Egyszer meg a Csky-flc vad gulybl hajtottak mar
hkat holmi akasztfavirgok. gy elkszkdtek, knldtak
a terelssel, hogy rjok virradt, mire Szentmrtonba rtek s
a Berettyn keresztl zrtk-zavartk a rideg marhkat. Ezt
se ltta szentmrtoni ember! - Na, de volt ez gy msutt is!
Bajom mezvros piactern el is tudott veszni a tehn, a
hazatr csordbl!
Hanem aztn a vaskez Rday, meg a tle tanult csendbiz
tosok vgre mgis rncbasz.cdtk a betyrokat! A hurokra
keriill hreseket mg csak clkrogta a varj, de a szegnyle
gnyek spredkt, a hzskat, csiht t bajkeverket, k-

81
sel kapcabetyrokat, akik ott is loptak, ahol jllaktak s akik
a szegnyember zsebt is kifordtottk, ezeket tn mg a kutya
se vontotta el. Vn psztoroktl s rgimdi tanyai emberek
tl tudom, hogy az ilyenekkel egy cseppet se teketriztak,
hanem ha tetten kaptk, keresztl rntottk rajtuk a vont. A
fokos, az lmosbot. vagy a ktkolonc hallgatott. A szik meg
kilgozta bellk a rosszasgot.

A PKSZOK

A psztorok s betyrok mellett mg ezek voltak m csak


ugyan a rt fiai! Mert se nekik nem volt a rten kvl semmi
jk, se k nem voltak a rten kvl senki!
Emltettem mr. hogy ezeltt a falubeli szegny ember nem
igen fogdosta a kapa, meg a kasza nyelt. Nem zlett neki a
fldmvel munka, hagyta a szigetsznt gazdkra. Ha lete
sorn bele is kstolt egyszer-msszor. rmest csak a ndasok
krl tnfergett, llkodott. Ez a r t szk e d s volt mindene!
Mikor minek jtt cl az vadja: farkast, rkt, nyulat lesett,
madarszott, tojst keresett, halszott, cskszott. rkszott,
teknsbkt fogott, nadlyt szedett, hol pedig a rt gygyerej
fveit gyjtgette; sszel gyknyt vgott, tlen ndat. Mikor
hzba, tz mell szortotta az id s knn nem tallt vgezni
valt, gyknyt sztt, kosarat kttt.
A pksz mindeme foglalkozsokat nem alkalomszeren,
hanem, hogy gy mondjam: hivatsbl zte. Miknt a Magyar
Nyelv Sztra kzlte 1870-ben: A pksz se nem vet, se nem
sznt, se napszmba nem jr. hanem a ksz utn nyl. -
Birtokba vette a vgtelen ndrengeteg valamelyik kis porong-
jt, kunyht ptett r s az emberi trsadalombl kiszakadva,

82
ott lte le egsz lett. Sehol se tartottk szmon, mert nem is
lehetett. Adt nem vethettek r, annak idejn dzsntt nem
adott, jobbgyi robotot nem tlttt. Tbbjiik ntlen, mag
nyos ember volt. Hacsak hitetlenl ssze nem trsult valami
falukivcrte fehrcselddel. A csaldossal felesge, ija-fia vle
lakott a rtbeli tanyn. A lnygycnneket nem kedveltk s
hogy, hogy nem, ritkasg is volt a pksz csaldban. A fit
is hamar szlnek eresztettk, hadd keresse a maga szerencs
jt. Kilencvenedik esztendejt tapos Bksi Sndor gyarmati
lakostl hallottam, hogy mikor a ndbl-vzbl kimaradtak
volt az effle gyermekek, mg akkor sem tudtak megvlni a
rt helytl. Mg csak tengdtt egy ndbokor, amibe belel
hettek. addig nem lehetett ket ltni. Aztn is az ottani flde
ken lettek csszk, tanysok, kbor dljrk. Hnyrl ilyen
kor derli ki, amidn ks vnsgben hall rvre jutand,
krdst teltek fel neki hogy se azt nem tudja, hny eszten
ds, se arrl nem hallott, hogy valahol keresztvizet tlttt
volna a pap a ljre. De msok is beszltek nekem efflket.
gy trtnt az ilyen, hogy na anyja vidd be mr majd ezt a
gyereket valamelyik paphoz, de bizony oda ki a nagy sikciba
a tornyt se lttk a templomnak s a fi gynyren felsur-
jnzott az apja-anyja adta nvvel is" - magyarzta szerepi reg
Rcz Pl. Azrt csak tudtak annyit, hogy: A rt fve a vnko
som, a j Isten a prtosom." Hanem tbbet aztn nem is!
A pksz lehetleg mlyen a rtben, olyan helyen ttt
tanyt, ahova jratlan ember soha sem vetdtt. Ha idegen-
szr valaki tnt fel itten, arrl mr mindjrt gondolhattk,
hogy ez vagy rettenetesen el van tvedve, vagy nem akar
tbbet visszamenni a faluba. Nem a porong tetejre, a szlj
rsba ptette a kunyht, hanem a vdettebb dli oldalba.
Kimrte a hosszks ngyszg alakot. Kt rvidebb oldal-

83
nak kzepre egy-egy gast sott le. Dlre es egyik rvidebb
oldalt sznta elejnek. Tbbi hrom oldala mentn fldet
halmozott fel. hnys kzben tmfval tbbszr alaposan
Ic'dnglvc. Mikor gy msfl mternyi magasra ntt az
orm. bellrl szpen lenyesegette, hogy olyan legyen, mint
a fal. Itt be is simtotta srral, a lenyesett fldet pedig kls
oldalra laptolta. Ezutn a kt gasra rtette a szelement, erre
s ktfcll az onnra elhelyezte a szarufkat. A bven termett
ndbl hatalmas tett vert. Bell ezt is betapasztotta. Mg
csak a kl vgt csinlta be, szintn tapasztott nddal. A dlin
akkora kis ajtt hagyott, amin csak guggolva bjhatott be.
Ajtt vesszbl font s mindkt oldalt betapasztotta, hogy a
tli szl be ne ftyljn rajta. Ezzel kszen is volt a kunyh.
Benn a htuljba, a vertfalhoz hasonl omlba szkszj kis
kemencereget is vjt a pksz. Oldalt sima kvel kemnyre
verte, kiblcltc nddal s agyaggal s gondos tzelssel kiget
te. Ebben sttte pogcsaszer kenyert. Tlen melegts,
fzs, vilgts cljbl a kemence eltt a fldn rakott tzet.
A fst a kunyh gerincbe vgott lyukon szllt el. A tzhely
melletti sarkot zsombk padka foglalta el. tli idben ezen
ldglve jl lehetett melegedni. A berendezs pksz-ek-
mkbl, valamint a ndkvkbl s gnybl vetett vackok
bl llt. - Ilyen kunyht ptett bizonyos Miske nevezet
pksz is a bajomi rtben, valahol a mostani Csillagtanya
tjkn, a rla elnevezett Miskeszigeten. Ilyen volt Banka
pksz kunyhja is, szintn a bajomi hatron, a Gyalogr
rtbe mlsnl, a Nyrszeglaponyag kzelben. Ennek a
dombjt is maga hordta ssze egy kis partos helyre. Ezt
Venicinak hvtk. Bajomi reg gazdk, akik valamikor a
Csifipuszlt breltk Darvas alatt, egy fzesgyarmati pksz
kunyhjra emlkeznek. A Ktasarok ndasa kzt llt. Any-

84
nyival klnbztt emezcktl, hogy tzhelye fltt tapasz
tott ndbl fstfogja s kis kmnye volt.
Ez a tlre szabott clszer kis kunyh volt a pksz otthona.
Tudnunk kell azonban, hogy ennek krnykn csak ks
sztl tavasz belltig tnykedett. Egyb idszakban ki tudn
merre, hol bejrta. Egyszer-egyszer vetdtt csak haza, de
ilyenkor is suttyogva jrt. hogy el ne vadtsa a kzeibe szokott,
tlire ott berendezked llatokat. Idegen pkszok is kmltk
egyms kunyhja tjkt. Ez becslet dolga volt. Aki ezt az
si szokst nem tisztelte, arra rlestck s ha nyakonfogtk,
nem vittk a brhoz.
Bajomi pksz reg Kti Sndort is mindig cl vitte a tavaszi
szl s a havases verte haza. Hnapokat tlttt odat a
Kissrrten az Irzirtbcn, meg Ugrnl a Gondazugban. De
volt kis kunyhja Gyannat alatt az Igsben is, a Balknyha-
lomnl; Dvavnya fltt a Fudriderkban; Ecscgpusztn a
Brksben. meg a Kirln. Teht lgvonalban szmtva is
40-50 km-nyire elkrszolt tli kunyhjtl. Mg messzebb
eljtt az a kunmadarasi pksz, aki a gyarmati hatrba es
Vargaplban tanyzott. Szerep alatt a Feklporongon, a Mur-
koson, Dancsokon emlkezet szerint j helyk volt a pk-
szoknak. Itt kanyargit cl az berctty. Biharvrmegye levl
trban van egy mltszzadeleji trkp, azon is meg van
jellve egy itteni Halsz Kunyh" helye. Ez azonban bizo
nyosan llandbb ptmny lehetett. Kborlsaik kzben csak
amolyan knnyebb kszletl csinltak pksz.aink. Egy sz
razon ll sr ndbokor kzept kacorral kivgtk, a torsot
kivertk, a krl meghagyott ndat egymsnak hajtva, nd-
ktllel fell sszektttk. Rigazlgattk mg a levgott
szlakat is s kszen volt a kunyh. Kerlt olyan is, aki vn
fzfa odvbn knyelmesen berendezkedett. Ndbl csinlt

85
gdorral toldta ki. Egy msik meg a rti psztorok kora
tavasztl fogva resen, elhagyottan ll tli szllsba vonta
meg magt. Bajom mezvros 1836. vi protokollumbl
olvashatjuk: Szerepi lakos pksz Tke Blint a Szlls
kunyhjba b kltztt s a karmot tzelgeti. gy szinte a
fkat is." Kiss Ferenc gulys szmadnak megparancsolta a
Tancs, hogy ..az a hely nem gyelgk hajioka. tet onnt
zze ki s a maga faluja hatrra utastsa.
A pksz nem szerette a felesleges munkt. Amit csinlt,
abban az egyszersget s a clszersget nzte. Ha krlte
kintnk a srrti hztjon, ma is rezzk az sk szellemt;
sehol semmi dsz. minden csupa egyszersg. Srrti hmzs
rl se hallott mg senki!
Na. a pksz ruhjn nem lett volna mit hmezni! Hzilag
sztt vastag, fehrtetlen kendervszonbl kszlt. Kl darab
bl llott. A ka n k olyan formj ruhadarab, mint valami
elnagyolt szabs ing. ppen csak annyi hastkja van, hogy
kidughatja rajta az ember a fejt, mikor magra lti. Nyaka
rvarrott galanddal kthet meg. B ujja kzfejig r s csuk
lban ezt is galanddal lehet megktni. A sin k voltakppen
nagy iilet, lbfejig r, bszr, hastknlkli, korcos gatya.
Ez az ltzet esetlen, de nagyon alkalmatos; bsge s vas
tagsga miatt a vzben tzva sem tapad kellemetlenl az
ember testhez, sr szvse vd a ss. nd vgsa, nadly
cspse ellen, nem akadlyoz semmifle testmozgst. Lbbeli
a hegyesorr fztt bocskor s a vszon kapca volt. A bocs-
korszjjal a sink szrt bokban mindig bekttte a pksz.
De nem mindig nytte ezt az ltzetei. Ha csak szksg nem
volt r. fknt a fiatalok, akiknekmg nem volt elvkonyod
va a brk", csupn csak egy trdigr. ritkaszvs vszon
ktt viseltek. Ennek az aljt sszefogva s lbuk kzt tvve.

86
htul a madzaga al dugtk. Nem csak ruhzatul szolglt,
hanem vzbe llvn, sztvetett lbszrak kz fesztve, halfo
gsra is megfelelt. Ezenkvl pedig ell feldugva, a zsk
mnyt: halat, madarat, tojst is ebbe szedtk ssze. Sok fiatal
pksz tlen sem hordott sinkt. Avval tartottk, hogy az
ember combja nem fzik meg. Az id s a rti vz olyannyira
megbamtotta. kicserzette a brket, hogy tvolabbrl gy
tetszett, mintha nadrgot hztak volna. Kthz azonban
trdigr kapct viseltek, nehogy az lcslevel nvnyzet a
lbszrukat kihasogassa. Tlire farkasbrbl, rkabrbl ha
talmas bundi, sipkt, kapct csinl magnak a pksz.
Fldesi Sndor reg kertcssz gycnnekkorbl emlkszik
r; mikor a Bajom alatti Kondoros kocsmban csnyn sz-
szetrdcltck egy kteked fit. Az reg javasasszony ott
tstnkedett krltte, mitv legyen a csontjaival meg a
szrsokkal. Kromkodott a fi akkor is cifrn, pedig alig
tudtk a gnyt lefejteni rla. Cspejn, combjn, trdn, inn
olyan sznt! volt a br, mint a valsgos festett kdmn. Errl
tudtk meg a legnyek, hogy pksszal volt dolguk. - Ilyen
eset ritkn addott, mert a pksz nem volt kocsmajr. Mibl
is mulatozott volna? Ha csak a betyrcimborasg rvn pnz
nem ttte a markt! Igaz, hogy neki is volt elad portkja,
de inkbb cserekereskedst ztt. Elssorban vszonnem-
rc, bocskomak val brre, cska gnyra volt szksge. Ha
ezekben hinyt szenvedett, nagy clsznssal maghoz vette
szp darutoUait. farkas-, rka- s nylprmjeit s besompoly-
gott valamelyik rtszli falu hetipiacra. Elvtve nagyvsron
is megfordult. Itt klns ltzetvel, rdekes rujval val
sggal ltvnyossg szmba ment a tvolabbi vidkek npe
eltt. Komor, st mogorva brzata ell messzire kitrtek a
gyerekek, de tvolrl kvncsi csapat ksrgette. Lisztet is

87
elfogadott, br ezt tudta nlklzni. A gykny lisztes gum
ja: a bngylc s a slyom volt a kenyiptlja. Lisztet inkbb
a csaldos pkszok krtek. Ezeknek felesgk jtt be a
faluba. A piacon rult s hzakhoz is bement. gyesebben
elintzte dolgt, mint morcoskp, szfukar embere.
A rgi nagyvsrok tbbektl emlegetett pksza tulajdon
kppen csak pkszkofa volt. Amolyan falusi szegnyember,
rljr. aki sszekttetsben llott az igazi pkszokkal s
kztk s a falu npe kzti cserekereskeds kzvettjnek
csapott fel. Ez aztn rult mindenflt, amit a rt termett.
Hogy mimindent termett a rt s ezt a gazdagsgot miknt
fordtottk a rgi srrtiek a maguk hasznra-errl is elmon
dok egyet-mst.

MADARSZAT

Vn pkszivadkok. ha szjukra veszik a mlt idk meg


fogyatkozott emlkeit, mindig evvel kezdik. Nem is csoda!
Alfldi folyink szablyozsa, mocsaraink, vadvizeink lecsa-
polsa eltt a Srrt egyike volt Eurpa legnagyobb madrtc-
lcpcinck. A vzimadarak tmegt, mind pedig a fajok szmt
tekintve, brmelyikkel vetlkedett Eurpban msutt igen
ritka, vagy el sem fordul fajok itt nagy csapatokban fsz
keltek. Ma mr csodlkozssal olvassuk a srrti madrvilg
mesbe ill gazdagsgrl szl korabeli hiteles feljegyzse
ket. Ralamb Kolos svd kirlyi kvet, aki 1658-ban utazott
keresztl ezen a vidken, azt rja: Olyan feles szmban l a
daru, vadld, tzok, vadkacsa s ms kisebb szrnyas, hogy
szinte elfedik a fldet s olyan tmegben replnek, akr egy
felh." rthet teht, hogy mindenki itt kereskedett, ha vala

88
milyen madrra volt szksge. Egy 1712-bl val rs azt
mondja: Darvakat is kell nekie szerezni. gy. ha mesters
geket veszi Tzok fiakat. Daru fiakat is neveljen s szaport-
son, nem klnben a Sr rthe mellett Hatty fiakat s Tengeri
katskat kelletik szerezni." Gyrffy Istvn Nagykunsgi Kr
nikjban pedig azt olvassuk, hogy II. Jzsef csszr mena-
grija 1786-ban a kun vrosokhoz fordult (melyek hatra
jrszben szintn a Srrtbe esett), hogy a csszri llatkert
rszre kldjenek Bcsbc mindenfle nagysg s kln-k-
lnfle szn vadkacskat, bvrokat, fejr glykat, darva
kat, tzokokat, vadludakat, liUikct, mindenfle gmet, kiv-
vn a kznsges hamuszn gmet, gdnyeket, karakaton-
kat, vzibikkat s ms egyb klns szrnyas s ngylb
llatokat. A napot eltakar repl madrrajokrl Brtalan
Szilgyi Jnos rgi bihamagybajomi reformtus pap is szl
1827-ben kszlt becses emlkiratban. Tbbek kztt ezt
mondja: Sehol az ember a madaraknak annyi sokasgt nem
ltja egy rakson, mint a Srrt klt helyein. Soha olyan
siptsokat, lnnt nem hall, mint az olyan madarak csinlnak
akkor. Szemem lttra esett egyszer, egy szlesen terjed
nagy t mellett jrvn, melynek szne a szrcsknak srsge
miatt feketllett, amikor egyszerre nagy vzzgsokat hallok,
tekintvn arra, ht a tmnytelen madrsg mind a vz sznn
repdes. Szrnyaikkal, lbaikkal harsogtattk a vizet." Ezen
idk emlke nmely hatrrsz nevnk, mint pl. Bajomban:
Gcsr (Kacsar), Batonys, Gmcss, Hattyasvlgy, Udva
riban: Tzokht, lyvs, Varjgt, Bbic, Glys, Gnrht,
Kakasvlgy. Batonys; Szerepen: Rucs, Gdnyes, Mada
ras-szeg, Vargas, Fmadaras; ilyen eredet Mezsas kzs
gnk neve s kzte s Frta kztt van: Nagylyvs s lyv-
sr, Frta alatt: Ludast; Vekerden: Szarks; Gyarmat alatt:

89
Frjhalom; Karcagon: Batonys, Hattysfenk, Hattysrt;
Pspkladnyban: Batonys, Saslapos, stb. Felt se lehetne
jtt clszmllni! Ilyen eredet helyneveink sszegyjtse k
ln teend volna. Bajomban a kzsg egyik rsznek Sirly
neve van, mert hajdan vizes, ndas hely volt. ahol sirlyok
fszkeltek; Brnd egyik rsznek pedig Varjfszkes a npi
neve. Pspkladny egyik laplyos helyt ma is Kapujknak
(Papujknak) hvjk. Rgente nddal, bokrokkal volt ez be
nve s a gyerekek innen hordtk a madrtojst.
A rgi srrtiek igyekeztek javukra fordtani szlfldjk
ezen termszeti gazdagsgt. A szegny zscllrasszony csir
kt, libt, ruct egyszer se kltelt. Kr is lett volna vele
bajoskodni! Ha szmyaspecscnyre hezett a csald, az em
ber nyakba akasztotta a hzivszon bakt (tarisznyt) s
kiment a rtbe ruczni, vagy libzni. Estre kelvn mr stt
tk- fztk is a vacsort a gazdag zskmnybl. A m a darszok
pedig, akik a pkszok rendjbe tartoztak, annyi szrnyast
foghattak, amennyi nekik tetszett. Mert ezt a mestersget
senki olyan jl nem rtette, mint k. A koflkod pksz
talvctbc szedte, meg sszekttt lbuknl fogva vllra,
karjra aggatta a csapkod eleven madarakat s piacra lt,
vagy hzalni indult velk. Egyszer-egyszer elkiltotta az ut
casarkon: Sp. sp! -odbb meg: G, g, gigi Aki venni
szndkozott, behvta s pr garasban, krajcrban megegye
zett vele. vagy lisztet mrt neki.
Azt ne gondoljuk azonban, hogy a madarsz ltte a mada
rakat! Puskval nem szokott bnni, fegyverdurrogtatssal
nem verte fel a rtsget. Drga szerszm volt ez. meg aztn a
nehzkesen kezelhet kovs mordlyok, karablyok ell gyis
elrppent volna a madr. A lfegyver sohasem tartozott a
pksz-vadsz ember kszsgei kz. Mire a falusi puskacsi

90
nl kovcsok remeklsei elterjedtek, mr elmlt a rt virg
kora. Bot. hajtfa, nyl. fknt pedig igen vltozatos formj
hurkok: madzagbl, szrbi, drtbl, crnbl, llati blbl
(melyik madrhoz milyen volt megfelel), valamint lpvesszk,
csapdk s bortkosarak voltak az eszkzei. No, meg a
parittya, amellyel nagyon gyesen tudott bnni. Ismerte a
madarak lett, tcmiszett. idnknti viselkedst: utnozni
tudta hangjokat: ujjait, sszetett tenyereit, falevelet, sst il
lesztve ajka el, vagy ndsppal, fzfaftylvei, avagy csuk
puszta szjval. Ha kiltottak a madarak, vlaszolt nekik. gy
kzeltette meg ket s csalogatta oda kivetett csapdihoz,
hurokjaihoz. Nem egyszer vadszat, hanem valsgos m
vszet volt az foglalkozsa!
Emlegetik, hogy bajomi reg pksz, Kti Sndor (nyu
godjk). mikor egyszer az irzi rtben kborolt egy msik
cimborjval, a ndas szln valami ndtrmclk mg le
guggolt, trdei kz hajtotta a fejt s maga kr livn a
vadruckat, kettt fogott meg kzlk, puszta kzzel. Rla
beszlik, hogy a rti madarakat bekapatta a kunyhjba,
odabent etette ket. Ismerek egy pkszcsaldbl szrmazott
idsebb embert, aki maghoz hvja a fogolycsirkket a bza
tblbl s ha tkzben szekr, vagy m is valaki kzeledse
szt nem riasztja ket, be is ksrik faluszli hza udvarra.
Itt el sem lehetne szmllni mindazokat a madrfog
kszsgeket s cseleket, amiket a lelemnyes esz, tapasztalt
madarsz, kitallt.
A hurkokat ott helyeztk el, ahol a madarak rendszeresen
jrtak. A fszkel helyekrl a nylt tkr vizekhez, tavakhoz
a ndas kzt keskeny s v n y o k vezettek, amiket a mindig
egy nyomon sz madarak trtek. Ilyen helyen egsz sora volt
a hurkoknak. Leginkbb megfelelt ide a veresgyrhurok, a

91
srrti pkszok legtbbet emlegetett szerszma. A vzben is
rugalmasnak marad vcrcsgyr ers vesszejbl s faggy
zott madzagbl, vagy blbl ksztettk. Az erek s tavak
egyik partjtl a msikig itt is. ott is. tbb szl drtot hztak,
fesztettek ki a vz szne fltt s erre ktztk a sok hurkot. A
gzl madarak (glya, gm. daru. kcsag stb.) nagyobb fves
trsgeken szoktak sszeseregleni. Ide 30-40. meg tbb hur
kot is cvekeltek le. De mg hurokra se mindig volt szksge
a madarsznak! A vadlibk, mg inkbb a ruck vedls idejn
nagyon lustk, csaptolluk hinyos s gy replni se tudnak
jl; hogyha stkrezs kzben gyorsan rajtuk tttek, tbbet
sszefogdoshattak kzlk. A koratavaszi s ks szi lmos
id a tzokfogs vadja volt. Szrnyukra fagyvn az es,
replni nem tudtak s addig ldztk, mg ki nem frasztottk
ket. A 30-40 cm hossz s mindkt vgn kihegyezett h a j
t f va l a nagy madarakat (mint pl. libt, ruct, darvat, glyt,
de mg a bbicet is) alacsonyabb rptkben knnyszerrel
eltallta a jl clz, gyeskez madarsz. A fa hegye bclcha-
tolt a madr testbe, vagy a begyt csapta ki. Ahagyomnybl
gy tlhetnk, hogy a rtbelieknek ez a hajtfa volt taln
legkedveltebb szerszma.
Csalogatssal is gyakran dolgozott a madrfog pksz. A
vzre pr ndkvt fektetett, gyesen elrendezve gizgazt, nd
s gyknycsrmt hnyt r, hossz madzagnl fogva hozz
ktztt egy-kt kitmtt s arasznyi deszkalapra szegezett
vadruct s kz llvn ennek az alkotmnynak, besztatta a
derkig vagy mellig r vzbe. Itt aztn meghzdva vrt
trelmesen, olykor-olykor utnozva a vadruck hpogst. A
ruck erre figyelmesek lettek, a csa lim a d a ra k is megtvesz
tettk ket s azt gondolvn, hogy kis sziget van a vz kzepn,
k is krl szkltk, majd gondtalanul rtelepedtek tollsz-

92
kodni. A madarsz ekkor hirtelen mozdulattal clnylt rejte-
kbrtl s a leggyantlanabbnak elkapta a nyakt vagy a szr
nyt. ahol ppen rhette. Ennek ijedt lrmjra persze az
egsz madrsereg szrnyra kelt. De a madarsz jl tudta, hogy
csakhamar msik jn! - Mg rdekesebb volt a tkkel val
madarszs. Nem egy reg pkszivadktl hallottam elbe
szlni ennek a mdjt. Leginkbb bkalencss, helyt-helyt
gazos, csrmvcl. ndpihvel beszrdott vzen lehetett si
kerrel gyakorolni. Ha ilyen helyen sok vzimadr frdtt.
valami bokor mgtt, vagy a nd kzt lergta gnyjt a
pksz s a vzbe hzdott, hogy csak a feje maradt ki, erre
meg egy res fltkt bortott. A tkhjon mr elzleg
krskrl tbb apr lyukat frt s ezeken kikmlelvn, va
tosan kzeledett a madarak fel s a bkalcncse vagy pedig a
gaz kztt megllt. A vgan lubickol vadruck, vzitykok,
szrcsk (egyb madr mr vatosabb volt) nem sokat hede-
rftettek a vz tetejn lassan szkl tkre, st nmelyik kvn
csian kzelebb szott hozz. Oda bukdcsoltak a gizgaz kz
bogarat kapkodni, a ruck meg a bkalencsre jrtak; a ma
darsz erre vrt, egy gyes mozdulattal megkapta valamelyik
nek a lbt. Egy rgi pksz. az reg Somogyi Pter volt ennek
a hres szakrtje. Vette a nagy cska kobaktkhajat, kiment
a bajomi Dobtitisztra, csom gyknyszemetet eresztett a
vznek, meg a kzepbe... Odaszott a ruck kz s tbbet
vitt haza, mint manapsg a jfegyveres vadsz. - Gyorsabb
eredmnnyel jrt a madarszat a kt clbalv fegyverrel: a
parittyval s a nyllal! Mivel azonban tbbnyire hallra
sebeztk a madarat, inkbb csak akkor hasznlta a pksz. ha
a maga fazekba akart hst kerteni. A szjbl s brbl
kszlt parittya m a g v a tenyr kzt gmblytett s kigetett
agyag ga la csin volt. vagy dinyi sima kavics. A nyilat a

93
veresgyrhusngbl hajltottk s drttal fesztettk ki, de
ennl megfelelbbnek tartottk a blbl sodrott ideget. A
nylvessz ndbl volt s vgbe szegei erstettek. Szeles
idben nehezen talltk el vele a clt, mert a szl kitrtette
Htjbl. A termszet ln ntt madarsz azonban ezt is szm
tsba tudta vermi. Kisebb madrra sznt vesszbe (vagyis:
ndba) szeget se tettek, csak kihegyeztk s hasznlatkor kis
darab sarat nyomlak bele, hogy n eh e ze legyen. Egy nyl
vessz addig volt hasznlatban, mg valamilyen gyetlenl
tallt m adri nem vitte.
Nagy trelem kellett a madarszaihoz, annyi bizonyos, de
a srrti madr-paradicsomban azrt mgsem kellett olyan
sokig lesni a vadsz-szerencsre, miknt azt mi elgondoljuk.
Azrt igyekeztek elevenen kzre kerteni a madarat, mert gy
inkbb elkelt s jobb rat fizetlek rte. A msknt rultl
sokszor meg sem vettk. A dszes toll madarat elbb meg
szeldtette a madarsz s gy bocstotta ruba. A szeldts
nem csupn annyibl llott, hogy a madarai bizonyos ideig
vgott szrnyakkal, vagy sszevarrt csaptollal tartva a hz
hoz. szoktattk, hanem mondhatnnk, hogy valsggal meg
babonzta a madarsz. Melyik madrral hogyan kell bnni,
mit kell vele csinlni, hogy az emberekhez szokjk, a neki
adott nevet megrtse, klnfle mutatvnyokat megtanuljon,
azt mg egymsnak sem rultk el. Firl-fira szllt a madarsz
csaldokban az si tapasztalati tuds. - Egyik ismersmnek
nagyon szp fcnkakasa volt. amelyik Pista nvre hallgatott.
A maga szabadjra jrt-kelt az udvaron, st, a mezre is
sokszor kiment, de szaladt el, ha kiltottak neki.
Amadarsz szedte a madarak tojst is. Azt mondjk, hogy
tlen tal evvel a ntval vigasztaltk magukat, nem valami
nagy bsgkben:

94
H a ta va ssza l k im e g y e k a s sra ,
Tallok ott vadruca to j sra .
T arisznym at tele szed e m vle.
A z h em et eltm b el le.

Az regek msik rigmust is tudnak. Mikor gyerekkorunk


ban kinn a hatron riztk a lovakat, evvel csfoltk a mada
rszok csemetit. gy vitte a szl. amint bgattk.

R u ca to j s, libatojs, vrcse.
Vak P tern ek, S za rka P ln a k ez a szerencsje.
B b icto j s, g d n yto j s, g lya ,
O rro d a dugja.

De bevalljk, hogy orra helyett egyebt mondtk dugj


nak. s gy az igazi. Ht hiba, azrt n mr csak ilyen
megszptve rom le.
Ide csfolds, oda, azrt csak kiderl, hogy ez a tavaszi
foglalkozs, szegnyember szmra nem is volt olyan utols
sor. Az inglpok tetejn, a vzen sz fszkekben, boztos
ban, v e rsb en rengeteg tojs volt, egsz hajval lehetett szed
ni. Azt a giz-gazt, ndcsrmt. gyknytrmclkct hvtk
versnek, amit a partokon, meg a ndasok szln a hullmz,
vagy folydogl vz ssze hordott, vert. Nmelyik mr olyan
volt, hogy lpegetni is lehetett rajta. Az ilyennek p a ll vers
volt a neve. Sok fszek volt ezekben. Mindenfle madrtojst
szedtek. Amelyik nem lt le a vzben, az vagy fias volt, vagy
zp, emez kotyogott is, ha rztk. gy prbltk, vlogattk
ki. A madarsz hatalmas gykny kosarakban rulta, meg
hlra vehet, karlts g y kn y p u tto n y b a n hordozta a vad-
madarak tarka tojsait. Vettk a gazdasszonyok, meg az ri

95
npek. Klnsen a ruca. liba. szrcsa s bbic tojst kedvel
tk. de elkelt minden madr. Nemcsak fogyasztottk, hanem
a vadruca s liba tojsait koti al is raktk s a kis vadmadr
kk egytt nttek fel a hzi kacsk, libk fikival. A szr
nyukat azonban ajnlatos volt idejben elvgni, mert otthagy
tk volna a gazdt. A msodik nemzedket mr nem kellett
annyira rizni; a hzkrli b tpllkozstl elnehezedtek,
keresztezdtek is. De azrt az ilyenek kzl is megcselekedtc
nmelyik, hogy sszel trakclt. A srrti udvarokbl tarkabar
ka liba s ruca tbor jrt ki a faluszli vizekre, nem pediglen
fehr, mint most. A hatty tojst is kiktteltk s a hattyt gy
neveltk s tartottk, mint a libt. Gynyr fehr tollrt
sokra becsltk. Bajom vros rgi cmerben is hattyt ltha
tunk.
Rgi iratokbl kitetszleg mg hivatalos madarszat is
volt. Ez a krtkony madarak puszttsra irnyult. A falvakra
kivetettk, hny madrfejet, vagy lbat szolgltassanak be
vente. Fknt a vaijak s verebek csapsszer elszaporod
snak szerettek volna gtat vetni. A temntclcn varj, kiket
el hessegelni nem lehet, gergyinkat kapirglja s a verebek
is el leptek bennkef - panaszkodik egy rgi rbai jegyz
knyvtredk. Taln ennek a foganatja lett az a fszolgabri
krlevl, amelyik 1834-ben utastotta a tordai, rbi s bajomi
brkat, hogy egy-egy eskdt ember felvigyzsa alatt j fra
msz gyermekeket s legnyeket lajtorjkkal egytt a rbi
erdre elegend szmmal rendeljenek el, kik a varj fejeket,
fszkeket lehnyjk.' Rengeteg vajfiat elpuszttott az ilyen
vidm hadjrat. De ehhez mr nem flt a madarsz foga! Neki
a vaj nem vtett, se a verb. Hiszen a rt fldjre csingz
fldmvest is grbe szemmel nzte.

96
DARVSZAT

A srrtiek legtbbet emlegetett s legkedvesebb madara


a daru volt. Az irnta rzett vonzalom taln si rksge a
magyarnak! Hank Bla rja Alfldnk llatvilgrl szl
knyvben: ..Valamikor a kds messzesgben az zsiai ma
gyarok szent madara lehetett a daru. vagy durul. gy hvjk
mg ma is a turni npek a darut s a knai s japn hmzseken
sidk ta szerepel. S br a durulbl az. idk folyamn turul,
sasszer madr lett, seink a darurl sem feledkeztek meg s
megtartottk szeretetkben. Itt az reg Beretty foly s a
Krsk rterletn, a Nagy- s Kissrrt mintegy ktszz
ezer katasztrlis hold fldet bort mocsarban j vilga volt
e gynyr nagy madrnak. A ndrengeteg embememjrta
lpjain nagy csapatokban fszkeltek. A srrtudvari hatron,
a hajdani rt helyn ma is Daruszigclnek hvjk valamikori
tanyjokat. Szerepen Daruht van. Bajomban Darvaslp. Sp
kzsg hatrnak egyik rszt Darvasnak hvjk. Az jrz
fltti Darusziget krnyke hres fszkelhely volt. Darvas
kzsgnk szintn errl a madrrl lett elnevezve s rgi
cmerben is daru van. A szintn Srrtbe cs Pspkladny
1647. vi pecstjn is az rdaru kpe keskedik. Amikor
azonban a srrtje elpusztult, rkre elkltztt innen a daru-
madr is. Ma mr nem fszkelnek nlunk, csak vonulskor
szllnak le meg-megpihenni hajdani mulathelykn. Oda
jutottunk, hogy a most felcsepered srrti generci mg a
hangjokat se ismeri meg. amikor az szi alkonyaiban krgat-
va keresztl hznak a falu lelett. Azt mg kevesebben tudjk,
hogy a rt virgkorban tbb szegnyember csaldostl lde
glt a daru hasznbl. Ezek voltak az n. darvszok. A p-
kszrenden levk kzl ket rte legtbb tisztessg, becslet.

97
k brtak legtbb tudomnnyal. Kbori termszetek sem
voltak annyira. Kunyhjok kr hrom les veresndbl tgas
kerek udvart kertenek. Ezrt mondta rluk egy reg psztor,
hogy karmban laktak. Ebben foglalatoskodtak darvaik neve
lsvel. tantsval. Tlire hidcgll meleg sznt csinllak
nekik, kibleltk, jl betapasztottk oldalt, fedelt.
A darvsznak a daruval val trds volt gondja, baja,
rme, szenvedlye. Egy leten t gy kitapasztalta annak
minden termszett, hogy szinte azt mondhatjuk: rtette a
beszdjt. Tavasszal sorra jrta a mocsr legrejtettebb klt-
helyeit is. Nem volt ez egyszer dolog! Az ereken, fokokon,
lsgokon, rnkon, a nderdk kanyargs csapsain (vzi
tjain) mg csak tkelt llekvesztjvel, de az ing, spped-
kcs k ttl p o k o n mr veszlyesebb volt m a jrs-kels. Ha
vigyzatlanul lpett a lp szpen zldel pzsitjra, leszakadt
az. s menthetetlenl elnyelte az alatta lev, sokszortbb lnyi
mlysg hnros vz. Gyknybl font szles talpallt kttt
bocskora talpra s gy talpaira a lpot, lassan, nagy vigy
zattal. vatosan tapogatva maga krl hrom gcsonkban
vgzd pkszbotjval. Msutt viszont zsombkrl-zsom-
bkra lpegetve, vagyis miknt ezt a jrst neveztk: bugd-
c so lv a trekedhetett elbbre. Kiszrad helyen a d g v n yo k,
d v n y o k miatt kellett igen nagyon vigyzni. Latyakkal telt,
ktmlysg lermszetalkotta gdrk voltak ezek, melyeket
pp gy bentt a f, giz-gaz. mint a krnyezetet. Aki beleesett,
az nem pillantotta meg tbb az Isten napjt. De a ndi
farkasok is emez elhagyott helyeken tanyztak s azok sem
voltak valami tra csalogatk. A darvsznak azonban semmi
akadly se szegte kedvt. Csak akkor nyugodott meg, amikor
jnhny darufszket mr kiszemelt magnak. Megvizsglta
a tojsokat s azonnal tudta, hogy mikor kelnek ki, mikor

98
milyen idben lesznek a madrfikk. Midn teht elrkezett
az ideje, rtk ment, hazavitte s nagy hozzrtssel felnevel
te ket. Ha kelletnl hamarabb szedte ssze a gyenge fik
kat, akkor elpusztullak, ha pedig gyakran kszlt a fszkek
krl, elriasztotta onnan a felette vatos darvakat, ha meg
ksn ment rtk, a kicsik is ellbaltak elle a ndasba. Az
igazi darvsz azonban rtette a mestersgt. Fogott nagy
darvakat is. Tresebb mocsri szigeteken, vizenys, fves
hajtsokban tette ki hurokjait. Fldbe vert clpkhz tbb
lnyi hossz drtot, vagy vkony ktelet fesztett ki s erre
harminc-negyven szrhurkol kttt. Tbb ilyen huroksor volt
egymssal prhuzamosan, keresztalakban. vagy egy kzpre
levert clptl sugarasan elhelyezve. A darvsz lesbe hz
dott s gynyrkdve a leszll darvakban, trelmesen vrt,
mg valamelyik hurokba nem lpett. Az gy fogottakat otthon
megszeldtette, klnfle apr gyeskedsekre szoktatta. Az
udvarn egsz kis sereg daru lt. Cseppet sem szomorkodtak,
jl reztk magukat gazdjok gondviselse alatt. Egybehang
zim lltjk az regek, hogy amilyen vad a daru a term
szetben, ppoly mrtkben emberhez ragaszkod, ha megsze
ldlt. Csak a magnos fogsgban szomor.
A darvsz kezn se forgott lfegyver soha, csak ilyen si
mdon ejtette foglyul a darvat. E madrra val lvldzst
bnnek tartotta s hitte, hogy aki lett kioltja, azt minden
lpsben balsors kveti. A szeldtett s maganevelte darva
kat aztn eladogatta. Kbl bzt, flhzt kapott egy kzepes
szpsg pldnyrt is. A gyerekeit, felesgt felltztethette
belle. Abban az idben keresve se lehetett tallni olyan
nemesi portt, gazdahzat, ahol pr szeld darut nem tartottak
volna. Az udvar dsznek tekintettk. Egytt jrt a baromfi
akkal, rkdtt kztk. Amikor jkedve kerekedett, tncolt

99
s jtszadozott; magt illegcrvc krbe lpegetett, kavicsot
vagy kis gallyai ven csrbe, feldobta, meg elkapta. Viselke
dsbl idt is jsoltak. Mikor szrnyt teregetve s kiltozva
keringett az udvaron, esre szmtott a hz npe. Az regek
elbeszlseibl tudom, hogy nagyapm udvarban is lt egy
pr szeld daru. A msfl mter magas madarak nagy lrmt
csaptak, ha idegen ember jrt a hz krl s ha kzelbe
frkzhettek, meg is csipdcstk ers csrkkel. Egy jszakn
kt s/p csikt akartak clktni az lbl valami kuasgi bety
rok s a darvak kiltozsra, rpkdsre bredtek fel a szol-
gafattyk s az udvaron, a kazlak tvn alv tehenszek.
Emlegetik a srrti regek, hogy a Nadnyiaknak meg egsz
daru tlkjuk volt, mely Bakonszcg utcin stlgatott. A ha
gyomny szennt a bajomi s a zskai vrban is tartottak szeld
darvakat. gy voltak szoktatva, hogy jszakra felltek a
srfalakra, ahonnan les szemkkel a legkisebb mozgoldst
is szrevettk, ami a vr krl trtnt s kiltozsukra mindig
berebbek lettek az rk.
De tn mg tbbet jvedelmezett a szegny darvszoknak
a daru tolla! Mg ma is hallhatjuk emlegetni az regektl s
rgi feljegyzsek is tanskodnak rla. hogy egykoron nagy
divat volt a fiatalsg krben a darutoll-bokrta viselse. A
kapun kilpni is szgyen volt enlkl! A legnyek nem kz
jk valnak, a lnyok tekintetre mltnak sem tartottk azt a
fit, akinek kalapja melll hinyzott a ringszr darutoll. Ha
ezt elvettk valamelyiktl s nem brta visszaszerezni, az volt
re nzve a legnagyobb szgyen. Az egyik gyarmati legny
kalapja melll is kihzta a msik s a magjhoz dugta, ott is
viselte. Majd egyszer aztn megizente a fi menyasszonynak
(a nagygazda szeghalmi lnynak), hogy lakodalmukra visz-
szakldi. Erre azonban nem kerlt sor, mert a leny az

1(X)
felesge lett. - St, mg idsebb emberek is darutollat tztek
kalapjukhoz, ha jelezni kvntk, hogy nem adtk be dereku
kat a ml esztendknek. Jel volt teht c toll! Legny szmra
ez volt a legkedvesebb ajndk. A leny is ezt adott neki
szerelme jell, mint a rgi j nta is vallja:

M ag a sa n repl a d a ru , n a g y o k a t is kurjongat.
A sz rn y b l, a fa r k b l szp to lla kat hullongat.
S ze d je d babm , szed jed , k a la p o m m ell tegyed.
H a d d tudja m eg e n a g y vilg, h o g y tg ed szeretlek.

A veszekedst kvn legny ilyen ntaszval bsztgette


vetlytrsait:

G yertek ide d a ru to lla s legnyek.


H ej. de ha m e rte k !
H add tudja m e g a b a b m .
K i a legny a c s rd b a n igazn.

Amelyiknek darutolla nem volt. azt nem is hvtk. Anym


asszony katonja volt. akivel brki ktekedhetett A szegny-
sorsnak nztk cl csak; ezeknek a kakastoll is megtelte, vagy
az ennl jval tbbre takslt tzokloll. A kalaphoz simul
szp, cskos t/.oktollnak mr tisztes becslete volt minden
koron. A vakvarj s a szrkegm tollt is kedveltk. Nem telt
mindenkinek a drga darutollra!
A darvlsz a bokrtnak val tollal fknt az ezen clbl
tartott szeld darvak szrnybl szedte. Kzbe foghat, ki-
lyuggalt kerek deszkalapra: to llta rt tnyrra, vagy n. lapic-
k ra dugdosta, meg krskriil a kalapja mell s gy rulta
a nagyvsron. Kzrevettk a legnyek, alkudoztak, meg

101
egymsra vertk az rat. Legszebbnek tartottk a szmyk-
nyk msodik s harmadik tollt. Eszerint volt jobbos s
balos, amit megfelel mdon tztek a kalaphoz. Egyzben a
nyalka, knyes fallyk mindkt oldalon viseltek tollat, de ezt
mr nyilvnval kihvsnak lehetett tekinteni. Volt ngy-, t-,
st tzforintos toll is. A darvsz azonban a szebbjt nem is
pnzrt, hanem bzrt adta, gy szerezvn meg csaldjnak
az esztendei kenyrnek valt. Bza pedig kevs termett a
szigeteken! Bizony megtrtnt, hogy a gazdalegny apjaura
hre-tudta nlkl megeresztette a hombrspol, csak hogy
darutollhoz jusson. Ht ilyesmire vitt nmelyeket hajdanban
is a legnyi hisg! Egy ilyen gyben 1836-ban Balogh
Mrton gy vallott a bajomi Tancs eltt: A nd fal megl jl
lttam, a mint Vesszs uram kisebbik fia ki jtt az ollbl
hajdon fvel, meztlb, gy fehr gatyban. Egy teli skot
hozvn a kapujok cicibe, a Kucik vllra grdtette. n oda
kszntem, mire a Vesszs uram fia annyit mondott, hallgas
sk kend, a tollrt van ez." A jelenet jjel, holdvilgnl trtnt
s Kucik huhogssal adott jelt a Vesszs finak.
A kcsagtoll meg olyan drga volt, hogy ritkasgknt
lehetett ltni falusi ember svegje mellett. A darvsz nem is
vitte vsrra, hanem ri hzakhoz juttatta el. Apksz-hagyo-
mny szerint a Gmess, mlyen bent a bajomi rtben, a
hfehr kcsagok hres tanyja volt.
A drgn szerzett darutollat riztk, megbecsltk, vgren
delkeztek felle. Gondozni is kellett, mert mint mondjk, az
id megkktette. Krtaporral mostk, gzltk, fslgettk s
gy megtartotta gynyr hamvas sznt, leng hajlkonys
gt. Ha cgy-egy kocsmai szmadsnl megzilldott, b o d r t
fsvel hoztk rendbe a legnyek, t b l j t (vagyis a kocsny
fltti sima rszt) ujjaik hegyvel igaztottk meg. Ma mr

102
csak psztorok s tanyai emberek kalapja mellett lehet ltni,
falusi ember nem hordja. A srrti hzaknl a tkr mell
dugva, vagy a komton vegbe lltva rzik, emlkl a rgi
szp idknek. Ezeltt vastag ndszlba hzva tettk el.
Azt meg a rgi okiratokbl tudjuk, hogy valamikor adba
is elfogadtk a darutollat. A hdoltsg korban a legvadabb
nagyvezrt is engedkenysgre brhattk szorongatott eleink,
ha nhny szp tollal ajndkoztak neki. A trkk evvel
jutalmaztk btor vitzeiket.
Mind eme nagy kelendsg csak a darvszok malmra
hajtotta a vizet. Vgl azonban rjok is elrkeztek a nemsze
retem napok; mikor madaraik rkre elkltztek a vrcvctt
rtbl. Mondjk fellk, hogy szomoran darvadoztak, gye-
lcgtck a pusztul ndasban, olyanok voltak, mint az rva
gyerekek. A llatalabbja mg csak beletrdtt lassan-lassan a
meg nem msthat vltozsba. Felcsaptak daruvadsznak,
fegyvert szereztek s madrvonulskor k is trakelve, a
kunsgi pusztkon, meg a Hortobgyon vrtk, ksrtk a
darvakat. A pihen csapatot legelsz gulya kz bjva, vagy
konda kzt csszva kzeltettk meg s ormn puskztak r.
Volt olyan is. aki szekrkereket grgetett maga mellett s e
mg hzdva frkztt hozzjok. Az rdaru ugyanis csak a
sebesen forg kereket figyelte s nem vette szre a vadszt.
De a madmeszel vn darvszok nem tudtk megtagadni si
babons hitket s sohasem fogtak puskt a kezkbe.

FARKASVADSZAT

Kiterjedt rtsgcinkben. valamint szigeteinken nem csu


pn a madarak tmegei tttek tanyt, hanem az llatvilg

103
/

emls osztlya is szp szmmal kpviselve volt. Az aprbb


f r g e k szmtalan fajtl s a kevsb fontos nagyobbaktl
most eltekintve, csak a vidrt, hdot, menytet. grnyt,
gzt. borzot, nyulat. rkt, nyrcet, vaddisznt s farkast
sorolom itt fel. mint amelyekrl ma legtbbet beszlnek a rgi
pksz.ok ivadkai. Fregnek a krtkony llatokat hvjk a
Srrtiek. Klnsen a hrhcdtcbbjei helyneveinkben is el
fordulnak. A nagyon sok ilyen vonatkozs nvbl pldaknt
emltem, hogy Udvariban van Borzug (=Borz-zug); Szere
pen: Farkas-zug. Vadas, Medvs; Brndon: Farkas-sziget.
Farkasvlgy; Bajomban: Rkavlgy, Vadas, Farkasr. Ko-
nyr alatt: Farkasrt; Pspkladnyban: Borzas-sziget. Far
kas-sziget; Karcagon: Ravaszlyuk (ravasz" a rgi magyar
nyelvben rkt jelenteti): Kisjszllson: Ravaszlyuk-sziget;
Fzesgyarmaton: Farkas-sziget, Farkasveremht; Dvavnyn:
Borsz.eg. Csaknem mindegyik nagysrrti kzsgnkben van
d is z n s sszettel r, vagy fok. laponyag nevnk. Valsz
nnek tanhatjuk, hogy nem mindentt diszntclcllct bnya
volt, hanem tbb vaddisznrl lett elnevezve.
Egyik llatra hsn, msikra szrmjrt vadsziak, vagy
msknt vettk hasznt s azrt trdtek vele. Gyrffy Istvn
rja a nagykunsgi pksz.okrl: sszel mg a gz. fszkt
is megstk s a szegny freg egsz nyri gzlmnyt
elszcdtk. Nmelyik tbb zsknyi gylevsz szemet harcsolt
ssze a gztl." Szakasztott gy jrtak el a tbbi srrti
pksz.ok is. Beszedtk a dzsmt a szntott-vetett szigetek
eme lakjtl. Beszltem egy volt reg pksszal. aki annak
idejn a szksges vi kenyrnek val bzjhoz, mindig elre
szmtsba vette a gztl gyjthet krlbelli mennyisget.
Mg lbon llt a gabona, de mr figyelte van-e sok gz,
szorgalmasok-e elgg. A gz.hordst rostval fe lv g t k s

104

J
vittk a szrazmalomba. A menytet, grnyt, borzol, nyalat,
rkt ltalban hurokkal, csapdval fogtk, vagy pedig elver
tk. A rkt gyakran kifstltk a lyukbl, vagy rkafrval
vettk ki. A hurokhoz, kivetett csapdhoz gy csaltk oda,
hogy libt, tykot ktttek ki. De az effajta vadszatoknl is
fontos szerep jutott a hangutnzsnak. A vaddisznt legin
kbb veremmel fogtk. Ez az llat nevezetes a srrtiek eltt,
mert a hagyomny szerint eleik ebbl tenysztettk ki a
rtid iszn t. Az n. szalontai disznrl is azt rja Mrki Sn
dor: ..A Vadsz kzsg krnykn l magyarok, gy mint a
szalontaiak. a XV. s a XVI. szzadban nha heteken t
bujdokoltak a trkk ell, vadmalacokat fogtak ssze, azo
kat megszeldtettk, csrhbcn tenysztettk s flneveltk.
Ebbl szrmaznak a kevs zsr, de igen j hs veres disz
nk, melyeket kznsgesen szakmaiaknak neveznek.
Legtbb hagyomny azonban mgsem ezekrl, hanem a
farkasokrl szl. Nagyapink elbeszlsbl tudjuk, hogy
ezeltt az Alfldn nagyon sok farkas csatangolt. A Tisza
ndas kintseiben, morotviban. a Hortobgy radmnyos
terein s zsombkosaiban vertek tanyt s onnan rontottak a
legelsz nyjakra, gulykra. A Srrt pedig igazi otthonuk,
bevehetetlen mentsvruk volt, mg a vizeket megrendszab-
lyoz indzscllrck si mivoltbl ki nem forgattk. A mocsr
vilg se vge, se hossza nderdeiben olyan tanyra leltek,
amilyennl jobbat lmukban sem kvnhattak volna maguk
nak. A rtsgek madrtmege, aprbb llatai, valamint a
nagyszm gulyk, mnesek, nyjak a knny meglhets
kiltsval biztattk ket. Ndifarkas, meg rtifarkas nven
voltak ismeretesek ezek a ragadozk. A srrti regek freg
nek. ordasnak, veres vadnak is emlegetik szbeszd kzben.
Nagysgra nzve valami nagyobbfajta kutyhoz hasonltott.

105
Girhes, csikasz leste, hossz, bozontos farka volt s ers lba,
les karma. Klnsen tallkonysgt, gyessgt hangoz
tatjk. Vizes helyeken zsombkrl-zsombkra ugrlva is t
tudott kelni mg ldztets kzben is. Az ellopott juhot pedig
nem cipelte, hanem vezette maga mellett, olymdon, hogy
fogaival megragadta nyakn a gyapjt, farkval meg htulrl
csapkodta, gy ngatva futsra. A jmbor birkval magas
gerggyn is tugratott gy. Szne a ndasban val rejtzk
dsben volt segtsgre, olyan lvn az. mint a krnyezet
uralkod sznei. Veresbams bundja volt. Leginkbb veres-
lett a fle, htn nhny fekets csk hzdott vgig, lla alatt
pedig kb. tenyrnyi folt fehrlett. Szrzete idvel vilgosab
b vlt - megszldtt.
Miknt nevk is elrul ja, ndasokban, sros s vizes boz
tok szrazulatain szoktak volt lappangani. Nmelyik rlsgi
szigetet valsggal birtokukba vettk; egyik ndbokor is, a
msik is avarbl, ndcsrmbl sszekapart farkasvackot
takargatott. Zsombkos helyen jrtak innen ki, meg ahol
seklyebb vizet talltak. Hatrainknak rluk elnevezett rszei
ilyen tanyk lehettek valamikor.
Mondjk, hogy abban az idben sok kalandjok volt a
srrtieknek a farkasokkal. Ezek a veszedelmes frgek kbo
rolni, prdra leselkedni tbbnyire csoportosan szoktak. 8 -
10, meg tbb is egytt. Klnsen tl idejn. Szkben voltak
ilyenkor az ennivalnak. Mikor felfagyott s kezdett nagy
pelyhekben hullani a mteres h, a veresflek kijttek a
rtbl az utakra, erek ndasain felmerszkedtek a falvak al.
Az tra indulk vasvillt akasztottak a szekroldalra s jobban
reztk magukat, ha legalbb valami cska kovs puski
foghattak a bundjuk al. Ha elbk ugrottak ezek a kuncsor-
g fogasok, ht rjok poroztak vle. Farkasijesztsrc volt j

106
a lovak nyakra csatolt cseng is. Ennek hinyban a szekr
kt lncot rztk, a siker remnyben nagy buzgsggal.
Lovon jr pedig ott tartotta a nyeregkpn a tbls rzfokosL
Bizony, volt r eset, hogy holmi gyalogszcrcs szegny vn
dornak csak a csizmjt hagytk az ordasok. - Egy rgi
berettyjfalui gazdaember rdekes feljegyzsei kzt olvas
tam, hogy 1829. nagy teln Rbra igyekezett sznon, kisfi
val s legny szolgjval. Bakonszegcn tl, a Perjs ndas
nl farkasok fogtk kzre ket. Mintha volnnak emberek -
rja -, htuls lbaikra llnak s elsbb is lovaim eltt
tncoltak oly mdra, de nknk is szke egy. Meglltak ht,
levetettk az istrngokat s vasvillkat fordtottak az ordasok
ra. Ers kzdelem utn gy szabadullak meg tlk, hogy az
egyiket tszrtk a vasvillval s ez fjdalmban vltve a
ndasba iszkolt, a tbbiek pedig utna eredlek. Ugyanezen
feljegyzs szerint egy b.-szcntmrtoni gazda szekert Bcs
pusztn rohantk meg a farkasok s egyedl lvn a gazda,
lovait szttptk. A srrtudvari ember gyesebben csinlta!
Az 1870-cs vek elejn egy tli hajnalon Pspkladnyba
indult, de a Hangs hdjnl knytelen volt megllni s a
sznoldalban vitt szalmval virradatig tzelni a havon, a
farkasok tvoltartsa vgett. Ekkor kt szn rte utol s azok
kal tovbb ment. Ha tbb jrm ment egytt, nem mertek
olyan btran tmadni, csak leltek a h htra s holdra
fordtott pofval nekeltek. Nha nagy messzesgbe elhallat
szott a hangjok. Volt, aki kiszradt zsombkosban tallkozott
farkassal. Felkapaszkodott elle egy zsombkoszlopra s mi
kor a vad utna akart ugrani, lettte az lmos botra hzott
fokossal, az n. klvinista kereszttel. De, miknt mr lttuk,
legtbbet mgis csak a psztorok bajldtak velk. A mostani
psztorok szjn is sok-sok hagyomny l a farkaspocsko-

107
lsrl. S hogy ezek igazak, kitetszik a mltszzadi krzv-
nyek jsz.glcrsaibl is. melyekbl lptcn-nyomon ilyene
ket olvashatunk: a kl pofjra s a htuls jobb combjra
farkas csapsos; horgas inn farkas csaps: a bal combaj
farkas marta; a combjn farkas kamiols ltszik" stb. A bc-
forradt seb ugyanis ismertet jele lett a lnak, tehnnek. Mg
az embert is megbilyogoztk! 1807-ben Bajom s Rb ha-
trvillongsa alkalmval egy reg pksz a vallomsban
mondta: Suhanc koromban jrtam a Csuks Lpra, gy jut
eszembe, hogy a msodik kt irnt egy farkas a haj utn
viselkedvn bal lapickm kicsapta. Erre mondtam, hogy meg
jegyezc a rbai farkas. Meg is ltszik mostan is."
Bizony, temrdek krt tettek a farkasok! Bezzeg igyekez
tek is mindenkppen rtani nekik. A pkszok kzl kerltek
ki az regek ltal mig is emlegetett fa rk a sv a d szo k . Foglal
koztak ezek egyb pkszmcstersggcl is, de ezt a vadszatot
klnskppen kedveltk. gy ismertk a farkas termszett,
mint a tenyerk kzepi. Kzeledst mr messzirl elrulta
nekik a ndas zrgse (mert mindenik fajta llal ms-msfor-
ma zajt csinlt) s a nd trdelsrl felismertk az tjt.
Puskjok a farkasvadszoknak sem volt, miknt madarsz,
trsaiknak. Elssorban veremmel fogtk a farkast. Ez mint
egy lnyi szles s j msfl l mlysg gdr volt. mely a
feneke fel fokozatosan kiszlesedett. A farkasok szakr
telemmel kikeresett tjba stk, meg a gulyallsok, juhka-
rmok. hodlyok krnykre. Fenekre fbl hastott nyrsat
vertek le, tbbnyire hmiat, ngyet. Ezutn pedig a szjt
nddal, gizgazzal olymdon fedtk be, hogy a krnyezetbe
veszve, minl kevsb legyen feltn. Tetejre csaltekl
dghst tettek vagy lelt llat hasznavehetetlen rszeit. Ennek
szagra oda ment a farkas s hogy megkapatintsa, rlpett a

108
verem tetejre, amely beszakadt alatta s a kark felnyrsal
tk, de ha melljk esett is fogva maradt, mert a mly gdr
bl nem szabadulhatott ki. Hozz nem rtk a vermet gyakran
gy fedtk be - esetleg ersebb fagat is tve r - , hogy csak
rszben szakadt le s a kapaszkod gyes farkas megszaba
dult. Ilyen formn aztn voltak tapasztalt vn farkasok, me
lyeket a nagyon gondosan nem lczott verem tetejre a
legillaiozbb csaltek sem csalt r. Nmelyik farkasvadsz
nak 5-6 verme volt, klnbz helyeken. Ezeket idkzn
knt sorra jrta s a bennk tallt farkast, ha a kark fel nem
nyrsaltk, agyonverte, vagy nyakba dobott hurokkal fojtot
ta meg. Elterjedt farkasfog kszsg volt mg a tr. Ugyan
olyan csapda volt ez, amilyet krtkony kutyk s ms llatok
elfogsra ma is szoktak kiverni. Fldbe vert evekhez ln
coltk, hogy a vad cl ne vonszolja. Falusi kovcsmcstcrck
ksztettk. Ezek mhelybl kerlt ki a l ndzsa is. Aclos
vasbl kovcsolt ktl, kps ks volt ez. amit hossz rdra
erstettek. Lhtas legnyek evvel ldztk a farkast. De
recske, Konyr, Szovt vidkn pedig ostorral is fogtk. Az
lomsllyal elltott vg kariks a lhton ldztt vad nya
kra csavarodott s megfojtotta.
Az effle primitv vadszati md mellett nem csoda, ha
egyes esztendkben rendkvl elszaporodtak az ordasok. Az
ilyen veket emlegetik farkasjrsos esztendknek'. Ilyen
kor tli idszakban a falu szls utcin is egyre grasszltak a
farkasok, mihelyt bealkonyult. Bementek az udvarokat kert
les gerggykon s ami maguknak valt talltak, elvittk. A
gazda knytelen volt vnnel sni az udvarn, trt vetni a
juhszn mellett. Fiai. szolgi pedig itt-ott megbjva, jszak
rl-jszak ra lestk a vakmer vadat. Mikor mr nem volt
mst mit tenni, az elljrsg elvetette a falu frfiak farkast

109
kergetni. A hatlyossg kedvrt a szomszdos helysgek egy
idben rendeztk ezt. Farkashajts napjn olyan kpet vgott
a falu. mintha nagy lakodalomra kszldne. Vidm fiatalsg
kurjongalsa, szz meg szz ember lrmja verte fel a hatrt;
ftykskkel, fokosokkal, lndzskkal, pnyvkkal. kariks
sal. kutykkal, gyalog, lhton, zrtk-zavartk a farkasokat.
Vertek is cl nem egyet-kettt.
A mocsrszli falvak azonban az ilyen hajtssal mitsem
rtek. Hatraink nagyobb rsze a rtsgbe esett s annak lpjai
kzt a pksz is bajjal jrt. hogyan kergetett volna itt farkast
a helyet nem ismer falusi ember! St, a krnykbl elriasz
tott ordasok mind e mgblygatatlan lpos ndasokban kl
tzkdtek. A rtben farkaskcrgels nem volt soha. A srrti
regek az inkbb ldzsre szolgl lndzsrl, pnyvri,
lmos kariksrl alig tudnak.
A ndi farkas fajtja mr kiveszett mindennnen. Taln pr
esztend mltn a Srrten se lelnk mr olyan embert, aki
maga szemvel ltta volna.

HALSZAT

Osvth Pl, a rgi Srrt csendbiztosa azt rja 1875-ben


kiadott knyvben, hogy nmely ereink oly halgazdagok
voltak, hogy abbl egsz vrmegye ellhetett volna". Ma l
regek, akik gyermekkorukbl emlkeznek a vizes vilgra,
egybehangzan valljk, hogy valban gy volt ez. A legkisebb
halovnyban is ott piplt a hal. A Krs, Beretty, Tisza halai
a mi mocsarainkban vtak s a halivadkok itt nevelkedtek fel.
A csuka, krsz, potyka, kecsege, comp. nhal, cseka, sll,
sigr vagy dber, cignyhal. pochal voltak a legismertebbek.

110
Oly bvben voltunk ezeknek, hogy vzen jrnak szinte
lehetetlen volt nem fogni. Voltak gyes pkszok. akik puszta
kzzel hnytak ki a partra annyit, amennyire szksgk volt.
Aki pedig bellott az r vizbe, levetett ingvel vagy gaty
jval (bektvn annak ujjt s nyakt, illetleg sszektvn
kt szrt) mg tbbet foghatott. Fik, legnyek sikeres s
Srrtszerte ltalnos halszsi mdja volt.
Kevs olyan kzsgnk van, amelyiknek hatrn a hal,
csuka, krsz sz valamilyen sszettelben helynvknt el
ne fordulna. Nmelyik a pecstnyomjba is halat vsett. gy
pldul Bakonszeg is. Osvth azt a szjhagyomnyt jegyezte
fel. hogy ezt a falut hajdan halszok alaptottk.
A hagyomny s a trgyi emlkek egybevetsbl ktsg
telenl kitnik, hogy terletnk halszatt nem a hlval val
halfogs jellemezte. reg hzak padlsain tbbfel megtall
juk ugyan az cmelhl maradvnyait, de ez inkbb csak a
falusi ember kezn jrt. aki jszaknknt ki-kilt vele a kzeli
r partjra, vagy a vzbe eszkblt kullogra. Hlval csak a
Beretty s a Krs halszai dolgoztak. A vsz vagy veszje, a
tapogat s a te szi-v e szi volt a mi pksz-halszaink kedvelt
halfog kszsge. A Srrt leggazdagabb ereinek is Vszsze-
gr (Szerep) s Nyrsasr (Bajom) a neve. Szerepen Tapoga-
ts; P.-ladnyban Tapogatsoldal helynevnk van.
A vsz ndbl kszlt s az r, vagy a rt vizbe lltottk
fel. A mederbe vert kark tartottk. Vkony ndkertshez
hasonlthatjuk az n. lsz it. melyek V alakban clrckesztetlk
az r medrt s a halakat egy kralak kertett helyre, a
vszfejbe tereltk, ahonnan nem tudtak kiszabadulni. Idk
znknt mert hlval, hossz nyel m ere tty vel szedtk ki
ket. A vsz mellett nem kellett ott ldglni, fogta a halat
magtl, nn'g a pksz egyb dolga utn jrt. A tli halszat

111
eszkze is ez volt. A vszfej nem fagyott be, mert a ficnkol
halak kivertk. A tapogatt seklyes tavakban hasznltk.
Vesszbl volt fonva s feneketlen kosrhoz hasonltott. t-
riirje is, magassga is 80-90 cm volt. Bele gzoltak a vzbe
s megbortottk vele a halat. Ilyen volt a tesziveszi is, csak
hogy hossz rd vgn fggtt.
Pkszaink azonban halsztak mskppen is. Birtalan Szi
lgyi Jnos rja, mr idzett kis munkjban: Mcgclplik
lboknl fogva a sas fiakat fszkekbe, hogy el ne replhesse
nek. Az anyjok pedig nappal vad madarakat, jjel pedig
halakat annyit hord tplltatsokra, hogy emszteni nem gy
zik fiai, de reggelre mr ott vannak a pkszok s a szp
potykkat, nagy csukkat elragadozzk ellk. A fik sipt
nak, az anyjok pedig mg inkbb hordja nekik az ennivalkat,
de mindazokat a lesi pkszok emsztik meg.
Rk is bven termett vizeinkben. Leghresebb rkszok
voltak a komdiak. Rgi, legett templomuk karzatra is kt
veres rk volt festve. Mg falucsfoljuk is hajdani rksz
voltukkal kapcsolatos.
Annak idejn szoksuk volt. hogy venknt bizonyos al
kalommal rkot vittek ajndkba a fszolgabrnak. Trtnt,
hogy egyszer vletlenl megfeledkeztek rla. A trfakedvel
fszolgabr nem hagyta ezt sz nlkl, hanem megkrdezte:
Ht a rkokkal mi van br uram? A krdssel meglepett
br zavarban hirtelen azt tallta felelni: Elverte ajg. Vid
knkn ma is emlegetik ezt s a komdiak nem szvesen
halljk. Osvtli rja: hogy a rkot szekrrel hordtk Debrecen
be s a Kisj-ulcn rultk. Itt keletkezett a komdi lnyrl
szl nta:

112
M in a p am int D e b re cen b e n j r ta m ,
S a szekren r kvev re vrtam ,
E g y legtus llo tt m eg m e llettem .
S zem e m , szvem rajta fe le jte tte m .

A rkot kzzel dobtk ki a vzbl, leginkbb azonban


varsval fogtk. Ezzel fogtk a cskot is a cskszok. A varst
(illetleg cskkast) vesszbl fontk. Hegyes mhkas alak
volt s alulrl tlcsrformj vrcsk nylt bele. Lpot lkel
tek s a lkbe leeresztettk a varst. Mondjk, tdult bele a
rengeteg csk. ahonnan vzzel telt gdrbe: cskvercmbc gyj
tttk ssze. Gyknykosarakban, dzskban, puttonyokban
vittk a piacra a rkot s a cskot. A gyalult kposztval fztt
csk hres srrti eledel volt rgen. A rk s a csk nevt is tbb
helynevnk rzi, fknt a Kissrrtcn.
Pkszfle emberek kzl kerltek ki a bkszok is. Jl
jvedelmezett ez. a foglalkozs, mert ri hzaknl nagyon
kedveltk a finomhs teknsbkt. Nagy moslkos dzsba
tettk s gy hizlaltk meg. Fogsi mdjrl Birtalan Szilgyi
ezt rja: A tcknsbkrl mlt a megjegyzsre, hogy ez a
szrazon egy tehetetlen lomha llat, a lak vizben nincs nla
virgoncabb. Halszatjl prbltam, veszekedtnk vele tovbb
egy rnl, mint mr gy is fogollyal, mg a vszbl keznkre
tudtuk kerteni." - Midn 1703-ban Lipt csszr a srrti
hajd helysgekbl ll mintegy ngyszzezer holdas derecs
ki uradalmat herceg Eszterhzy Plnak adta, a hercegi hz
konyhjra innen szlltottk a teknsbkt. Az urbriumok
bl tudjuk, hogy nmelyik kzsgnk jobbgyi szolgltatsai
kz bizonyos szm teknsbka is fel volt vve. gy pl.
Srrtudvari 50 darabot tartozott adni. Cskm az 1700-as
vek derekn 200 darabot adott. Ezidljt a furtai jobbgyok-

113
nak tcknsbka-tavat kellett tartani. A derecski levltrban
lev rgi jegyzknyv szerint Bajomban is volt a halastn
kvl tcknsbka-l is, amely a ..nemes Domnium Tava"
volt. 1761-ben az ebbl bkkat kifog embersges embe
reknek fradsgokrt hrom zben, hogy fradoztak, adatott
2 frt 4 dnr. Olvasva Szilgyi nagytisztelet uram rst, azt
mondhatjuk, hogy megrdemeltk. 1777-ben 1700 darab tek
nsbkt kellett beszlltani a domnium helysgeibl.
Helyneveinkben is szerepel a bka. Pldaknt emltem,
hogy Brndon a megye halrn folyik a Bksr s c tjon
volt a Bkasz nev vzlls; a kisrbi hatron Bkshalom
van.
A nadlyszcdsrl is meg kell mg emlkeznem. A rt
hnros. ombolyos barna vizben ppen elg nadly lt. A
pksz combltvig felgyrve sinkjt (ha volt rajta) belellt a
vzbe, egyik kezben plct, msikban valamifle ednyt
tartva. Csakhamar felje libegtek ezek a kis fekete llatok; a
plcval egyenknt kiemelte kt a vzbl s az ednybe
rakta. Nem volt szokatlan, ha egy-egy megragadt, csak a
meleg pipt rtette hozz, rgtn lehullt. Ezt a npi gygy
szatban nagy szerepet jtsz portkt madzag fogval elltott
kobaklkben rulta a piacon, meg utcrl-utcra jrklva. A
nadlyszed-zsid is minden tavaszon megfordult falvaink-
ban. Girhes vak l vontatta rozoga fakszekert s dzsaszm-
ra szedte a nadlyt. A gyerekek meggraltk az utcasarkokon.
Rgen a kls orszgokat is mi lttuk el nadllyal.
A Srrten nem volt ezeltt olyan hz. ahol ablakba tett
vegben egy-kt nadly ne lubickolt volna. Hssal, borral
ltek a srrtiek a rgi j vilgban s bizony gyakorta meg
kellett ragasztani. Meg aztn, idt is jsoltak a viselkedsbl.
Ha rossz, idt vri. meghzta magt, de mikor jtszadozott.

114
biztosra lehetett venni a derlt napok kzeledtt. Tavasszal
ma is fel-fcltnik srrti falvaink utcin a kopott reg nad-
lyos; kasomyban, tarisznyjban nagy vegeket cipel s
elnyjtva kiltja nha: Nadlyt vegyenek, nadlyl!
Igazi pk sz-foglalkozs volt a nadly-szeds. Ms ki is
trdtt volna evvel, abban az idben, mikor halat, rkot is
bven foghatott minden vzen jr!

RTI MHSZKEDS

Eleink hztartsban igen fontos szerepet jtszott a mz.


reg emberek emlkeznek r, hogy fiatalkorukban mg rit
kasgszmba ment az olyan hz, almi fe h r c u k o rt hasznltak.
Sokan voltak, akik semennyirt sem ettk volna meg. Nem
szerettk. Igen minden hznl akadt egy kis csupor mz.
gazdahznl meg nagy vszonfaz.ckakkal llott a kamrban
s mindent ezzel destettek. Ezt tettek az telbe, tsztaflk
be, a kalcsba, a tea helyett ivott nns borba, a gyerekek
pedig karj kenyrre kenve ettk. Szmtalan esetben klsleg
is hasznltk gygyszerl. A b.-nagybajomi reformtus egy
hz levltrban rzik Birtalan Szilgyi Jnosnak A Bajomi
Eklsit illet dolgok" (1824) cm kziratt - ebbl tudjuk,
hogy mg a pap jrandsgba is lehetett vaj helyett mzet
adni. A gazdacsaldok sok mhet tartottak. Tavasszal, mg a
mh jrst nem fogott, a hatalmas kasokat rudakra rakva, meg
hajn kivittk a rt valamelyik elre kiszemelt szrazulatra
s csak tlire hoztk ismt haza. Tbben hordtk egyv
mheiket s ha szksgesnek mutatkozott, ers ndkertsscl
krl is kertettk. Egy-kt ids ember kinn tlttte az idt,
mg az crcszts. rajbefogs gy kvnta, azutn haza mentek.

115
Dolgozhattak a mhek, nha-nha nztek csak rjuk. Ilyen
mhszked helyl szolglt hajdanban a Mzeslaponyag a
srrtudvari hatrban, az bcretty mellett s a Mhkcrt nev
kis porong a bajomi rtben. A brndi Mszrsziget nevben
is valsznleg ilyen mhes emlke lappang. A kzszksg-
letct azonban nem ezek. hanem a rti mhszek lttk cl
mzzel. A srrti falvak hetivsrjain ott ldglt ezeltt a
mhsz, vagy a felesge mzzel telt bodonjai. kobakjai mel
lett s iccvel mrte a Unom rti mzet.
A rti mhszet is tulajdonkppen a pkszat egyik ga
volt. Kinn lakott a mhsz, valamelyik porongon a ndasok
kzt. si mdszere szerint a mhckkcl nem kellett sokat
bbeldni. Bven jutott ideje madarszaira is. A kzeli rben
meg vsszel halszott, volt a Srrt dinnyetermelje is. Ezt
vakond-trsbl hordott fldbe vetette, mert az ilyen fszekbe
dugott mag b termst hozott. Virgt a mhek nagyon sze
reltk.
Csendes, igyekv, szorgalmas emberek voltak a rti mh
szek. Nmelyik regrl az a legenda maradt fenn. hogy msik
falu hatrban is megismerte mheit a virgon. De azok is
ismertk t; nyakba, inge ujjba bjtak, mg sem szrtk
meg. Szrsuk ellen ltalban gy vdekeztek, hogy bekentk
magukat valamilyen ltaluk ismert f nedvvel, s gy ingk
derekba is btran rakhattk a mheket. Pkszaink a sz
nyograjok ellen is ilycnfomin vdekeztek.
A Srrten sokat emlegetett fli mhszek voltak a bajomi
Vradiak. Megklnbztetsl a hasonl nevcktl, Mhsz
elnvvel ruhztk fel ket a falubeliek. Valamelyik eldjk
tl kapta nevt a Vradi Sndor-porong. Annak ott volt a
mhszete. vk volt a Mhtanya is. A Grber egyik kis
szigett hvtk gy. Idk folyamn hordott flddel megna

116
gyobbtottk, gyhogy kb. 130 ngyszglnyi lelt a terlete.
Amerrl keskenyebb volt az. r. ott jrtak be a szigetre a
ndasba trt hajton. Ide ltettk a nagy kerek ndkunyht
is, mely teljesen olyan volt. mint a psztorok. Ebben teleltek.
A kunyh mellett llott a hosszks szn; hat faragatlan gas
sal tartott flereszes ndtetzei. Ez al raktroztk be tlire a
kasokat, berakva nd s gykny kvkkel.
Kora tavasszal kiraktk a gyknybl font kasokat a kuny
h s a szn el kt-hrom sorral. A kopasz fldre kerltek
csak, deszkt az tett aijok. aki valahonnan kerthetett. Gy
knybl s sodringbl csinlt sisakokkal fedtk be ket. hogy
es ellen vdve legyenek. Tli helyrl elszedtk a 8-10
rajbokrtt s a mhkas krl ide-oda leszrtk a fldbe. Ezek
2-3 les pznk voltak, vgkn giz-gazbl gyrt csvval.
Rajzskor ezekre szlltak a mhek s fel kelleti csak hzni s
a rajt bele rzhattk rla az res kasba. Fa ugyanis kevs volt
a rten s ritka esetben llott vagy egy fz. bodzafa a mhes
mellett. Ha valahova a ndas kz rajzolt a mh, nem mindig
talltk meg. - A mhesekben ltalnosan 60-70 anyatrzset
tartnak, melyek kzl a legtbb ktszer-hromszor is rajzott.
Nmelyik raj azonban gy elrplt, hogy nem talltk tbb.
Viszont nha maguktl is bekltztek az res kasba. Az
elszllt rajok ms mhesekbe vettk be magukat, vagy faod
ba, elhagyott rozoga kunyh cscsba kltztek s elvadul
tak. Emlegetnek mhszt, aki ilyen mheket fogott ssze, s
ezekkel alaptotta meg mhest.
A rt olvadstl ksz szig soha sem volt virg nlkl.
Itt most el sem szmllhat nvnyei egyre-msra nylnak.
A szigetek fvei kzl fknt a fodormenta, borsmenta, ke
resztesbodza. kakastarj, csattog, tkincs, vadbodorka. ge-
licetvis, szamrtvis s tisztcsf virgt szlltk a mhek. A

117
kasok gyorsan nehezedtek, 80-120 font slyak voltak. N
melyik al gdrt kellett sni s abba csngtt le a mzzel telt
lp. Nyri melegben csrgtt bellk a mz. dinnye- s tk-
levelekkel fogtk fel. gy gyjtttk ssze a kobakbl kszlt
mzes-kupujkba. sszel az anyatrzs kivtelvel fsttel le
fojtottk a mheket s a kasok tartalmt kirtettk. Vettek el
mzet az anyatrzstl is. A lp kiszedshez lpvgt s
lpmetszt hasznltak. Az elbbi 60-70 cm hossz s a kas
oldalnak megfelelen grbthet vaspengj ks. Ezzel vg
tk le a lp szlt a kas oldaltl. A lpmetsz pedig hvclyk-
nyi, hegyes s ktl penge, melyet derkszgben erstettek
a flmteres, vagy mg hosszabb nylbe. Felnyltak vele a
lpek kz s a mr levgott darabot fellrl elmetszettk. A
kiszedett lpet vagy apr darabokra trdeltk s trkmz,
lpesmz nven rultk, vagy pedig kicsorgattk, gyhogy
dzsa szjra rcsszeren ndszlakat raktak s rfektettk a
lpet. A kas cscsban lev megcukrosodott mzet aszottmz
nven ismertk. A sonkolyt megolvasztottk s ngyszgletes
tonnba ntttk. Csinltak belle gyertyt is, de nagyobb
rszt sonkolyos ttok vettk meg.
Tbb sisget riztek a kismhszek. Ezek viszont oly
titokban tartottk tudomnyukat, hogy alig szivrgott ki be
lle valami. - A kismhsz mhcskcrtct. mhkertet csinlt. A
gykny s ndkasokat (mely utbbiak tapaszosak voltak)
kerek kunyhja tvn helyezte el, szp sorjban krskrl.
A kunyh oldalbl kinyl flereszes tetvel is vdte ket.
Ezt az egsz mindeasget tbb lnyi magas ers ndkertssel
vette krl, bell csupn annyi kis helyet hagyva, amin a
munkjt vgezhette. A kertsen vesszbl fnt kapu volt,
fltte pznra tztt lkoponya, odbb szp villsszarv
tchnkoponya dszelgett, a rossz elzsre s a gonosz szn

118
dk sikere ellen. Ennek hinyban a kasra tztt juhszarv is
megtette ezt a szolglatot. Ilyen tehnkoponys cska mh-
kert a 60-as esztendkben mg volt a bajomi ndasok kzt, a
Makralaponyagon. De a ksbbi idkben is tudtak egyet a
Csifi-puszta ndasban egy rparton.
Nmelyik mhsznek meg mhese se volt! Ez volt az igazi
pksz-nthsz. A rt mlyn, szz szrazulaton felkutatta az
odvas fzfkat, a korhadlbel vn bodzkat s amelyekben
mhet tallt, arra jelel vgott. Ez attl fogva az v volt, abbl
szedte a mzet. Msik rtlak ehhez nem nylt. Mert a rtben
az olyan ember, aki elvette a trst, roppantul rvid let
volt.

VZIFUVAROZS

Azt gondolhatn valaki, hogy a Srrten, a vadvizek biro


dalmban szrazfldi tnak hrt se hallottk. A valsg azon
ban az, hogy voltak kocsitjaink. A mocsarakat oldalogtk
krl, rtereket szeg gtakon s erek hdjn vezettek vgig
s mindenik faluhoz igyekeztek oda frkzni. Hanem aki csak
egyszer jrt is rajtuk, az megemlcgcttc holta napjig. Tltsk
ugyanis zsombkbl, kotbl (mocsri nvnyek elkorhadt
rszeivel vegylt laza feltalajbl) volt hnyva, nem eleven
fldbl. Kvezsrl pedig ne is beszljnk. gy aztn sszel
hasig gzolt bennk a l, megfeneklett a szekr. Tlen olyan
rgkben fagyiak meg, hogy helyt-helyt a szn is feldlt.
Nyron viszont az volt a hiba, hogy nagyon kiszradtak.
Hordta, vitte a szl. Ha valami gondtalan utas eldobta az g
taplt, bele vette magt a tz s a feketn kojtol utat meg se
lehetett kzelteni. gy gett meg, pl. a Bajom-Udvari t s a

119
7. Pksz a lpon
(Megnzi a lkbccresztctt cskvarsi. Htn cskputiony, vlln lpmetsz, kezben pkszbot, lbn talpal)
9. Csuba Ferenc tltos a srknnyal
(Az 1830-as evekben kszlt eredeti rajz utn)

10. Ndvg ember ndlolval


(A csizmjra jgpatk van ktve)
Szerepre bevezet tlts, a mlt szzad tvenes veiben. Ha
gondtalanul rhajtott valaki, beleszakadt a parzsl kotba.
A Srrt mellknek nevezetes tja volt a Pest-Debreceni
orszgt. Itt haladt t Karcagon, Ndudvar alatt s Szobosz-
ln. Mrton Jzsef Magyar lls" cm munkja, melyet
1811 -ben adott ki. tsinlatlan posta t-nak tnteti fel. Val
ban annak maradt a ks idkig. Az utasok vgtk, csinlni
pedig nem csinlta senki. Msik rkemlkezet tkelutunk
a Karajnosgtja volt, Karcag s Kisjszlls kzt. Srrti
regek ma is keservesen megtkozzk, valahnyszor eszkbe
jut. sz beksznttl fogvst nyr derekig inkbb csak
igavon jszg szaggatsra volt alkalmatos, nem jrskels-
rc. A l, kr csak gy ment bel, ha vezettk. Az okosabbak
azonban mg gy se.

N g y f l l tszik, a z k t lo vunk.
T ollas s veg , a z ko csisu n k
E m e z k ro m k o d va m o n d ja:
E z a K a ra J n o s gtja.
E n n y it h a llu n k, sem m it tbbet,
A s r elle p i f l n k e t.

- olvasom egy kziratos reg knyvbl. Valami nem e vidkre


val utas rhatta. Mert az itteni emberek ilyenkor nem vgtak
neki ennek a srhegynek, hanem a Pingy csrdnl leszll
tak a tengelyrl minden ckmkjokkal egytt hajba teleped
tek s gy eveztek Kisjszlls irnyba. De a tbbi t se volt
klnb. A bajomiak ha Vradra igyekeztek, 6-8 lval vontat
tk szekerket a bakonszegi Vaskapuig, ha Debrecenbe
mentek, akkor pedig Fldesig. Onnan hoztk vissza a segt-

124
sgl befogott lovakat s visszatrskor oda kellett elbk
menni.
m nemcsak a hatr volt vizes s sros, hanem a belssg
is. Egyes trsgeken olyan vz llott, hogy lubickoltak. 'rd-
tek benne a gyerekek. Bajomban a Tri-beretly s a Katona-
bcretly utcanevek voltak. Rajtuk lak nagygazdkrl nevez
tk cl ket. Folytak ezek. Az ilyen utckon szi sarak idejn
nem jrtak szekrrel. Falbon jrtak az emberek s bektttk
a csizmaszrat, nehogy megmerljn a hg srban. Szekr
helyett laposfenek srhajba, vagy misknt c su sz b a fog
tk a lovat, ami aztn a sron vgan csszott utna. Ezek
hordtk-vittk, amire sor kerlt; bzt a malomba, utcabeli
gyerekeket az iskolba.
Mondhatjuk teht, hogy szekr helyett inkbb a haj (cs
nak) volt a srrtiek leghasznlhatbb kzlekedsi eszkze.
Nemcsak a pksz, hanem minden falusi gazda szerzett ma
gnak, de mg a szegnyebb ember is erre trekedett. A Krs
fels vidkrl hoztk ezeket a tlgyfbl kivjt. kigetett4-5
mter hossz. 80-90 cm szles, slyos alkotmnyokat. De
kerllek nagyobbak is. A falu al kanyarg rben, az ide
lenyl udvarok lbjban voltak kiktve. Vizek jrlsakor a
hatrba, meg a szomszd falvakba ezen mentek. A Karcagra
men ladnyiak a mai dgtcmctnl felltek r s a karcagi
vdgtnl szllottak ki. A ndudvariak a Rendekrcn. Kocsor-
doson jrtak a ladnyi Tglskcrtig, st a Ntriusren a falu
kzepig jhettek. A fldesiek a Mankn. Klln. Derkrten
hajztak le a Srrtjre. A kunsgi vrosok is jobbra hajn
kzlekedtek egymssal.
Hiszen ide. oda el is hajkzott a falusi ember. De teszem
azt. a bihari oldalrl Szeghalomra. Vnyra. Meztrra, Tr-
kevre hogyan ment volna? Vagy mondjuk a nagykunok

125
Szeghalomra. Gyarmatra? Ez mg nagyobb fldkzi A siva
tag rtben nem jutott volna se l, se tova; jratlan ltre gy
eltvedt volna, hogy a rengeteg ndasbl, lpbl soha ki nem
gabalyodik! Ezrt volt szksg a vzi fuvarosra. Persze erre a
hivatalra se vllalkozhatott ms, csak pkszfle ember. Ez
lmban is eligazodott a rtben kanyarg hajcsapsokon,
rnkon, tudta melyik merre gazik, melyiken hova lehet
kilyukadni. Ismerte a vizek llst; egyik helyen evezett,
msutt tbb les rddal, a csklyval tolta elre hajjt.
Bajomi reg Szab Gbor, a 60-as esztendk sokat emlegetett
vzifuvarosa, a rtben mg a Beretty. Krs s Tisza vizeit
is meg tudta klnbztetni egymstl. Ms-ms szne volt
mindegyiknek.
Rti utakon ilyen vzi fuvarossal vitette magt a falusi
ember. De ht nem volt az itteni kzlekeds valami nagy
srgs-forgs, azt mondanom se kell!
A Nagysrrt f vzilja a lass Beretty volt. Ezen jrtak
Trkevrc s Meztrra. De hogy hol folyt ez. a rt rengeteg
vizbe - azt csak pksz-szcni fedezhette fel. Szl Mihly
reg kisjszllsi pksz 1799-ben esk alatt vallotta, hogy a
Berettynak valsgos folyst onnan lltja bizonyosnak,
hogy midn a tbbi vizeken fradozvn, a Berettyra is
elrtek, szemeivel ltta, hogy az mozogvn folydogll. A
kzepe tiszta volt s a partyait fennll ndak mutattk ki. a
tbbi vz pedig llott. Belle gazott ki egy hajt Bucsn
tl, a Kecsks-zugnl, ez Szerep, Udvari, Bajom fel vitt.
Lejjebb a Farkasszigetnl szintn volt egy kigazs, ezen is
Bajomba lehetett eljutni. A Fldlpnl vezetett cl. Az Akasz
t-halmi kigazs is az Akaszt- s Csfn-puszta vizein, a
Serts, Szuka, Pakac ereken Szeghalom fel kanyargn. A
Csn-pusztai rt holmi csapsain, a Sisksrcn. Fudri dc-

126
rkon, Nagyren, Dvavnya fel mentek. Bajomban a vasti
lloms helyn volt a kikt s innen nylott a Gyarmatnak
vezet Harang-t nev csaps, melyet egy Harang nev rgen
elpusztult mocsri falurl kereszteltek el. Elsorolni is nehz,
ht mg vgigjrni ket milyen lehetett!
Bihar vnnegye levltrban kezembe kerlt egy mllsz-
zadelcji kziratos mappa. Ez. is jelzi a hajcsapsokat. Feltn
teti Zdonylaposa alatt a Berettyba torkol Gyarmati Haj
Ut'-at. A Budaiz.ugban a Kisoldalszigetnl pedig a Szercpi
Haj Ut-at. Rajta van a pksz s psztor hagyomnyban
annyiszor emltett Vsz. szeg rnja" is. Kijrt s gy folys
nak indult gulyul volt ez, melyen ksbb pkszhajk jrtak.
A Kcmnyvgstl az rdgszigetig vezetett. Az reg Kti
ezen jrt le a Monostor nev szrazulatig s onnan a Kecsk
sren Gyarmatra.
De nemcsak embereket, hanem nagyobb terhet is szlltot
tak a vzi fuvarosok. Erre a clra szolglt az n. lp. Ne
tvesszk ssze a hasonl nev termszeti alakulattal: az
inglppal: a nevt kapta csak ettl. Kt-hrom fadcrkbl s
ndkvkbl gyesen sszcszcrkesz.tett tutaj volt ez. amit
csklyval toltak elre. A bajomiak Meztrig elvittk rajta a
teherrel rakott szekeret.
Hclyt-hclyl mg gyalogtjai is voltak a rtnek. A vz szne
fl zsombkoszlopok emelkedtek s egyiknek a tetejrl a
msikra lehetett lpegetni. Ezt neveztk bogdcsolsnak. Bir-
talan Szilgyi rja le, egy szraz tli napon mikppen mentek
t Bajombl Gyarmatra, gyalog. Megfogadtunk egy rtes,
vagy amint szoktk nevezni az ollyasl, pksz embert vezrl,
msnap reggel cl is indultunk s cstvre rnk Gyarmatra.
Ezen ugyan csodlkozhatna valaki, hogy egy nap, br tli
idben, minden tvelygs, csavargs nlkl egyenesen csak

127
egy mrfldet tudnk haladni. A kvetkez dolgok vilgost
jk az egsz utazst: Eleinte btran lpegettnk egyik sombok
htrl a msikra, mn a kzei kzt lv vz bfagyott, de
mikor a mlyebbre jutottunk, minden lpsnket figyelmes
s tette annak ltsa, hogy a kemny tli idben is hg vizek
vgynak a sombokok kzei kzlt. Mg annyival rmtbb
lett egyik sombokrl a msikra val lpsnk, mikor ndsz
lakkal kezdnk mregetni a hg vz mlysgt. Irt egy lnyi,
majd mlyebb, st mg a fenekt sem ri ndszlunk! Borza
dssal egsz vzi pokolnak kpzeltctte velnk azon helyet, hol
csak a cskok laknak a nkick rendeltetett orszgokban. - Az
reg Szab Antal beszlte, hogy a bajomi pkszok 1866-ban
szintn gy kalauzoltk le a Berettyhoz a vzszablyoz
mrnkket, kifrasztvn ket alaposan. Mskppen nem
tllhcllk rajtuk bosszjokat.
Aki egyszer vgigment ezeken az utakon az ltott, hallott
eleget. Ht mg a vzifuvaros, aki jjel is jrt. amikor a
lthatatlan dolgok is lthatk! Ne csodlkozzunk, ha nmely
kor olyanokat mondott, amiket mi. e hitetlen kor gyermekei,
taln mg el sem hisznk.
Temrdek tapasztalata lehetett az reg Agcsnak is. Hossz
letet tlttt a nd kztt. Az emlkczk gy mondjk, hogy
taln karcagi szlets volt. Vsroz kisiparos mestereket
szllthatott a rt egyik szltl a msikig, de elgszer akadt
egyb rend-rang utasa is. Mg pedig igen furcsa szem
lyekkel volt dolga nhanapjn. gy pl. egy alkalommal La
dnyirl jvet a Ketlsr partjra odaintette egy fcketcbelis.
tisztcsklscj reg asszony. Nagy keszkenbe kttt btyit
cipelt a htn. mbr nem tallta rendjn valnak az reg
Agcs. hogy ilyen ids fchrcseld, de meg akrmilyen is,
ezen az elhagyott helyen bolyong magnosn. Azrt mgis

128
beltette a hajba. Vigyl el engem, fiam. Apavra al, ha
ugyan tudsz - szlt az reg asszony. Egy kis beszdem volna
a tornm asszonnyal, ott majd tallkozunk." A rt kzepn?!
Hm - gondolta az reg Agcs - kigyelmcd is aligha zsoltrbl
nekel. Amint indulnnak, ht nem megy a haj se jobbra, se
balra, hanem egyhelyben forog, mint a kerge birka. Nem azrt
tlttte az reg Agcs egsz lett a rtben, hogy ezen is
csodlkozzk. Balkzzel megragadta a vn asszony gellest
s kJpendertette a hajbl. De az bizony nem terlt el a
fldn, hanem gy libegett le, akr a valsgos pillang.
Talpra esett, azutn pedig elkezdett kacarszni. ihogni. vihog
ni. ami nem illett ugyan ilyen vn asszonyhoz, de annl inkbb
illett a boszorknyhoz. Mert hogy valban boszorkny volt,
az akkor vilgosodott ki egszen, amikor az reg Agcs bcsit
kifizette. Hogyan, mivel fizette ki - ezt a pognyi cselekedetet
itt mr nem mondom el.
Az reg Nemes Lajos, aki valamikor csiks volt a bajomi
rtszlben, azt mondja, hogy megtrtnhetett ez, mert nem
ilyen vilg volt akkor, mint mma. Tle hallottam a Szab
Gbor esett.
Ez a bajomi vzifuvaros mg akkor legny volt. Kcvi alatt,
a Berettynl azt mondja neki egy hcgycsbajuszos szrs
ember: Bajomba mennk n, csm. Ismered-e Szalay ura
mat? No, ht ippen ahhoz. Mert j katona-komm volt nkem,
oda Grcban." Avval elindultak s szpen jttek a Berettyn.
Beszlgettek. Majd osztn a Gyalogren felrtek Kisbajom
al. (Ez Bihamagybajom egyik falursze.) Ahogy itt htrate
kint Szab Gbor, ht az ember: sehol! Amolyan ktsig r,
nagy fves zsombk van a hajban. Azrt csak belpett Szalay
uramhoz s mondja neki, hogy ez, meg az trtnt. Az csak
csvlta a fejt. Bevitte a zsombkot az lba. a tzelpadka

129
mell s estnkint azon tanyakodotl. Tbb esztendeig megvolt
a zsombk. mg egyszer hova lett, hova nem, eltnt. Egy
reggelen port se leltk.
Szlden, rva gyerek volt Szab Gbor, csak elaggott
nagyapja lt mg. Kiszokott a gyerek a rtbe, pkszok,
psztorok kzt dngtt, azok kezbl lt. Ahogy felcsepere
dett. valahogy hajra tett szn. gy lett belle vzifuvaros.

A/, eddigiek sorn a rt fiai: a psztorok, betyrok, pkszok


letrl, foglalkozsuk csnja-bnjrl elmondottam annyit,
amennyi ebbe a kis knyvbe belefrt. Beszlnem kell mg kt
nagy rtbeli munkrl: a gykny- s ndvgsrl. Egyik sem
a rlbcliek dolga volt. Falusi szegnyem berek vgeztk. Az
akkori viszonyokat tekintve, jelentsebb kereseti forrs volt
ez szmukra, mint ma l utdaiknak az arats s a tengeri-
trs.

GYKNYVGS

Ehhez augusztus kzepn fogtak, mert akkorra rett meg


ez a fontos rti nvny. A szegnyember erre az idre mr
sorba vizsglgatla a j termhelyeket: hol szebb s srbb a
gykny? Mert nem mindentt volt egyfonna. J gykny
csak vzben tcnnetl, a pocsolyban s szrazon nn rossz volt.
szemetelt, tredezem A puha, rvid derek hatigyknyt se
lehetett feldolgozni. A vradiak vettk meg s a hegyeken
szlt ktztek vele. A ktlgyknyt, kangyknyt mg tz-
revalul se becsltk. A szp fehres-barns szn, hossz
derek, rvid fark mogyor-gyknyt tartottk legjobbnak.
A gyknyvg ember a kiszemelt bokrokat ktssel, csim-

130
bkkal jellte meg, vagyis a szlein egy-cgy marknyi lbon
ll gyknyt sszekttt. gy jelezte, hogy ennek a bokornak
mr gazdja akadt, ms ne tartson r szmot. Mikor aztn
eljtt az ideje, trsval felltztt a pksz-fle szabs sin-
kba meg kankba s munkhoz lttak. Ktsig, mg feljebb
r vzben dolgoztak htszmra; naponta vzmelegedstl,
vzlehlsig. Balkarral tlelve a gyknyt, a jobbkzbe fo
gott kaszahegyszer hossz nyel vgt a vzbe lenyjtva, a
tvnl vgtk el. A napi munka eredmnyt kancba, vagy
nyalbba ktzve, kihztk a partra. Itt szjjeltercgctve sz
rtottk. A vgs befejezse utn a kvkbe ktztt gyknyt
szekrrel szlltottk haza s az udvaron kpba raktk. Ezeltt
tele volt a szegnyember udvara jkora gyknykpokkal.
Mire mr elfogyott, hoztk is a tbbit.
A feldolgozs, a kosrktst kivve, a nk munkja volt.
Elszr is suskoltk a gyknyt, vagyis megtisztogatva kls
korhadt rsztl: asusokll. ujjaikkal gyesen szlhasogattk
a szlait; volt haja. jova, bele s selymingje, mely utbbi
vkony rostot amazokrl hastottk le. Ezeket kln-kln
csomba raktk. Flre tettk a levgott farkt is. Minden
rszt fel lehetett hasznlni valamilyen ksztmnyhez. A
sclymingbl kt tenyerk kzt sodringot sodortak. Miutn
tbb kvt gy elksztettek, hozzfogtak a szvshez. A
szvn a kt zubolyra sodringszlakat fesztenek ki s ujjak-
kal ezek kz hzgltk. szttk a hajt, jovt, amit aztn a
bordval rvertek. gy kszlt a gyknyponyva. A finomab
bat belbl szttk. A kosarat, mhkast, talpallt a frfiak
ktttk. E portkk n. karimja a gykny farkbl volt
csavarva, a finomabb ksztmnyek vkonyra. A karimkat
a jovval varrtk, ktttk egymshoz a fbl a faragon
nyeles ktt segtsgvel.

131
Hogy vgabban menjen a munka, a lnyok s asszonyok
selym inggel, a Iliik s emberek pedig a kszl kosrral hol
eme. hol ama hznl sodrkra gyllek ssze. Jrta a beszl
gets. virgzott a mindenfle trfa. Lnyok, legnyek ntra
gyjtottak, lesztgetve a rgi nekek hunyorgal mcsest.
Megszlalt a mesemond is. Az regek ilyenkor szrmaztat
tk t a fiatalokra a rgi mendemondkat, az. si hitvilg
sejtelmes hagyomnyait a boszorknyokrl, tltosokrl, tu
domnyos szmadkrl.
Ksztmnyeit ktflekpp rtkestette a srrti ember.
Egyik rszt eladta a helybeli zsid boltosnak, akinl levs
rolta a/ rt, vagy szintn pnzn a faluz gyknykofnak,
aki szekervel elszlltotta Debrecenbe. Vradra vagy Pestig,
Miskolcig, Kolozsvrig. Msik rszvel pedig cserckereske-
ilsl folytatott. A kosaras cinben ismertk a krnykbeli na
gyobb kzsgekben s vrosokban. Tli idben gyalogsznon
hzta maga utn az sszegngylt gyknyt, meg az egyms
ba rkon kosarakat. Lisztet, szalonnt s egyb lelmiszert
hozott haza helyettk.
Ez az si hziipar nmileg mdosult formban ma is l. A
bajomi rtes emberek maradkai mentettk l korunkba. Itt
mg megbecslt szerszm a szette rgi szv. A szatyor s
gyknypapucs mostani nagy kelendsge folytn a szomsz
dos falvak szegnysge is kezdi jra megtanulni ezt az elfe
lejtett tudomnyt. A gyknyt a hortobgyi Halastrl. Tisza-
morotvkbl. meg a ndudvari Ksly rtjbl hozzk.

132
NDVGS

A nd voli rtsgcink leghasznosabb s legegyszerbb


mdon pnzre vlthal termke. Hamarosan mg fel sem
lehetne sorolni, mi mindent csinltak belle eldeink. Ebbl
ksztettk a hz falt, a tetejt, a kemenct, a kmnyt, az
udvar kertst, a kt blst s kvjt. Ebbl ltenk a
psztorok a kunyht, a karmot, a hodlyt; ebbl csinltk a
pksz-emberek a vszt, a tulajt, a ksket, villjukat. Ndbl
ksztettk a vszonszvszk bordjt, a csigacsinlt. a
sajtrcsot, a pihseprt. A ndbuzogny pilljvel tltttk meg
a szolgalcgny feje al adott prnt, meg a kvrtlyos kato
nkt. Ndbl ksztettk a blcs s a kopors fenekt. De
mg hidal is csinltak ndbl. A vz medrbe vert kark kz
ndkvket fektettek s ezen jrt gyalogos, lhtas, szekeres,
hazatr csorda, csrhe egyarnt. Bihamagybajomban a Kis
bajom nev falursz kztt folydogl Gyalogren az 1800-
as vek elejn ilyen br vezetett t. Rti psztoraink is ilyen
brhddal ktttk ssze az. egymshoz kzelebb es lege-
ltcrlctckcl. Ftanyag is nd volt. Papnak, tantnak, nt
riusnak fizetsbe jrt a tzreval nd. B.-nagybajomban
Rpti Pap Mihly tisztcletcs rnak 1684-ben minden hzas
ember 12 kve ndat tartozott adni. - A levgott nd feleslegt
pedig ms vidken rtkestettk, Rb, Torda, Bajom, Udva
ri, Szerep npe a hatruk szln elfoly Berettyn sztatta le
a tulajokba kttt ndat Trkeve s Meztr al, onnan meg
szekrrel vittk tovbb. A debreceni nagyvsrokra is sokat
elszlltottak. Birtalan Szilgyi 1827-ben azt jegyezte fel,
hogy egy szekrrt, ha Debrecenbe viszik 50 s 60 garast
megkaphatnak". A kissrrtick is kereskedtek a nddal. A
levgott ndat a cskmcick ppen gy sztatjk gy nevezett

133
lpokba ktzve a Krsn a szomszd Bks megybe, mint
az olhok a szlft" - rja Osvlh Pl. Szerinte a 70-cs
vekben 10-15 forintrt adtak 1(X) kvt.
Nd kzt ltek teht a mi eleink s sokszor mg a srjokon
is nd ntt. Nem hiba dalolta a srrti legny:

A S rrtjn n ev e lk e d te m a n d kzt,
S ej! be derk fa tty lettem a l n y kzt.

A mostani ember eltt mr igen mindenik nd egyforma.


Nem az volt a rgiek eltt! k hatrozott klnbsget tettek
nd s nd faja, minsge kzt. A nd csak a trdig, vagy
szrkzpig r vizet szerette, a mly vzben nem ntt. Az
erek medrben termen folyami ndnak volt legtbb becslete.
Nem volt albbval a rtben tenned verestv nd se. J rat
fizettek lte. mert mindenre alkalmatos volt. A vastagabbj-
bl falat, kertst, karmot hzlak, a szp fnyes vkonysz
lbl pedig tett ktttek. Bordandnak is neveztk, mert
ebbl kszl a szvszk bordja. A szrazon nevelkedett
piszokszn, korhadt s girbegrbe brds ndat csak tzre
hasznltk. Legszebb nd termszetesen a kt Srrtben ter
mett. A bajomi Batonysrtrl ezt rja 1827-ben a mr tbb
szr emltett Birtalan Szilgyi Jnos: Bmulatra mlt vas
tag ndak teremnek itten. gy. hogy ha tvolrl nz is az
ember a rtre, mint egy magas laponyag a sk rten gy
emelkedik fel a tbbi ndak felett. Hossza vagy magassga a
hrom let is kili, vastagsga egy j hvelyknyi. Ez nem
fcdlknck val, hanem ezt gy hasznljk mgis, hogy a
szegnyebb sors emberek hrmat-ngyet ezekbl gykny-
nycl ssze ktvn, szlkark gyannt hrom esztendeig is
szljket igen csinosan felkarzzk vele. A srrtudvariak

134
a Ferendektn vghattak j ndat s a Csamn, a szcrcpick
pedig svnylnl s Zdonyban. A cskmi s komdibcli
ndvgk lknt az Irzi-rtbe jrtak, de a Kti-, Szcskdi*.
Picsori-rtben s a Poklosban is lelhettek megfelel ndat.
A rt fnykorban mindenki annyi ndat vghatott, amennyi
neki tetszett. A rt valjban a vizek birodalma volt. nem az
emberek. A se vge, se hoss/.a nderdket nem rizte senki.
Az. szi hnapokban, amikor mr megmutatta magt a nd.
vagyis ltszott, hol lesz rdemes vgni, a nd vg szegnyem
ber hajra lt s felnzte a ndvg rteket. Kedvre val
ndat keresett. A kivlasztott bokrot megjellte, tbbnyire
gy, hogy a szln ngy-t helyen egy-cgy lreval lbonll
ndat gyknnyel sszekttt. Errl megtudta az esetleg ut
na arra jr trsa, hogy ennek a bokornak mr gazdja van. A
ndasok ama helyeit neveztk bokornak, ahol legszebb, leg
srbb s legtisztbb volt a nd. Nmelyik bokor tbb holdnyi
kiterjeds volt.
A ndat tlen, jgen vgtk. Mg ez az id elrkezett, a
felfogott bokorhoz tbbszr ki kellett menni, nehogy valami
rongyembercltulajdontsa. Ilyen kimenetel alkalmval egyet-
mst igaztottak az odavezet ton; a ndat, gizgazt kivertk,
mikor mr fagyra fordult az id a kzbees szrazulatokon
siklt locsollak, mely j tja lett a ndat hord sznnak.
Rtet szerezvn a szegnyember, otthon a padlsrl, szn
bl elszcdcgcttc szerszmait, rendbchoz.ia. meglezie ket.
Legrgibb s legkedveltebb szerszm volt az. egyszer kacor,
vagy ndvg. Mternyi nylre erstett 26-28 cm. hossz
kasz.apenge. A ndlolt a mr ezzel elgedetlen rest jtk"
talltk ki - miknt egy reg ndvg magyar mondotta.
tlag 62 cm hossz 4-5 cm szles aclos vasbl kovcsolt
penge volt. Foknak a kzepre 15 cm hossz kpt fnnll

135
a falusi kovcsmester s kisebb kpkk formlta felgrbtett
vgeit is. Ez utbbi kpk nyakn mozgathat, de le nem
hzhat vas hurok van. A ndtolt maga a ndvg ember
szerelte fel. A nagykpbe dugta a 4 mter, vagy sokszor
ennl is hosszabb indt, a kisebbekre pedig rugalmas husn
gokat helyezett, amelyeket htra hajltva, vgeiket a rdhoz
erstette vkonyacska ktllel s az gy keletkezett vek k
zepre keresztbe kttt egy botvastagsg fagat. Ez volt a
kva. Mg csak a vas hurkokba kellett ktelet fzni. Ezek
vgeit a kvra kttte. Ezt nmelyek kantrnak mondtk. -
Falusi kovcsok csinltk a jgpatkt is. amit madzaggal a
csizmja talpra kttt a ndvg ember, hogy knnyebben
jrklhasson ajg sima tkrn. A fabocskor s fapapucs mr
inkbb hzilag kszli, de lehetett venni is, a fr-farag
ezcnnesterck a hetipiacon rultk. Kemny fbl faragtk s
ngy lpatkszeget tttek a talpba. Madzaggal, vagy szjjal
ktttk fel a csizmra, bocskorra. Vdelmeztk vele a lb
belit a nd szles torzstl. A lb sem hlt fel benne az egsz
napi jgen val jrklsban.
Meleg kdmnre, brnybr sapkra is szksge volt a
ndvgnak, meg j nagy csizmra, amit mg szalmval is
kiblelhetett a hideg ellen. Rgebben bocskort viselt a sze
gnyember tlen is. Ha ilyci vett fel, szrs brkapct tekert
a lbra. Ha mind szerszmjval, mind gnyjval rendben
volt. nyugodtan nzhetett a ndols el. Mihelyt annyira
befagyott a vz, hogy a jg htn jrni lehetett, halogats
nlkl munkhoz ltott. Szraz tlidn szpen haladt a mun
ka, a porh sem okozott gondot, de ha nagy pelyhekben
lehullott a vastag tli takar, nem volt tovbb mihez kezdeni.
A magnos ember kacorral dolgozott. Jobbjba fogva azt,
egyetlen rnt mozdulattal fl lre val ndat vgott, amit

136
balkarjval fogott fel. A ndtolhoz legalbbis kt ember
kellett. Az egyik szaporn kocogva a jgen e szerszmot tolta
s a kvban sszegyl kt-hrom lre val ndat szedte ki,
trsa pedig a kvket ktzte. Arra is gyeitek, hogy a vgst
szllel szembe vgezzk, mert msknt a nd nem a kvba
dlt, hanem sztszrdott. A tolt egy kvektz nem gyzte
elltni, estefel keveset segtett nki a trsa. Igazban azonban
csak kacorral lehetett szp munkt vgezni! - Kvektshez
gyknyt hasznltak. A kvk nagysga igen klnbz volt.
Legrendesebbnek mondtk az les kvt, melybe annyi ndat
ktttek, amennyit egy ember kt karjval sszelelhetett.
Ritkn br. de ktttek kt les kvt is. Egyik sem kerlt gy
eladsra, hanem sztszedtk ket tbbnyire fl lesre. Nh-
nyan mg emlkeznek a rgimdi n. lapos kvre, melyet
ndba ktttek. Nmileg hromszg alakjt azltal nyerte,
hogy kts kzben sszeszortott lbszrak kz fogtk, de
okozta ezt a gyknynl kemnyebb ndktl is. Ngyszeg
letes kvket is ktttek. Sznra, szekrre lapjaikkal sszeil
lesztve raktk. - Serny ember egy nap alatt levgott s
bekttt 90-100 egyles kvt. Ndtolval dolgozk tbbre
rtek, 220-250 kve maradt utnuk. Mire vget rt a munka,
2500-3000 kve volt halhiha rakva. A fldre fektetett s
egymsra rakott kvk ideiglenes csomjt hvtk gy.
A ndat sznon hordtk haza. Az udvaron kpba raktk:
fellltottk 3-4 kvt, egymshoz ktztk s ezekhez t
masztottk krl a tbbit, mintegy 250-300 kvt.
A vzszablyozssal a ndvgsnak ez a szabad, korltlan
volta megsznt. A pusztul ndasokat 1871-ben mr az ura
dalmak adtk ki a vgknak, rendszerint felben. 1872-ben a
szercpi fldn az svnytnl minden t kvbl kettt kr
tek brbe s ezenkvl mg ki is kellett hordani a ndat a rt

137
szlre. Itt trtnt a dzsmls, rszels, vagy a rt valamelyik
szrazulatn kijellt ndlgcrbcn. De ht ami akkor tennctt.
nem nd volt mr az a rgihez kpest!
Pedig az uradalom azidben mr gondozta is hasznot hajt
rtjt. Az ottmaradt cseplcsz ndat, csmit, gizgazt. szraz
avart tavasszal szl al felgyjtotta, hogy az j terms tisztbb
legyen. Napokig gett a rt. Fstlgve, kojtolva lohadt le a
tz nmelykor a zsombkosokban. kots helyeken. A fcl-fcl-
tmad szl megint magasra csapta fel a lngokat s sebesen
seperte elre, tbb kilomter szlessgben s nagy tvolsgok
ra szrta a knny hamut. Farkasok, rkk, nyulak. apr
frgek riadtan menekltek a futtz ell. jjel a harmadik,
negyedik halrba felletszelt a tz. vilga, mintha egsz falvak
gtek volna. - Fldesi szlets reg Mocsri Sndor, volt
bajomi kovcsmester kisgyermekkorbl emlkszik r, mi
kor egyszer az. iskola udvarn jtszadozva. szllingz szrke
pillket vettek szre. Ndpemyc ez. fiam - magyarzta a
tant. g a Srrtje, onnan hordja a szl." Legalbb is j
10-12 km messzesgbl! Este a falu vgrl nztk, hogy
dlnek, a Srrt irnyban tbbfel milyen fnyes az. g alja.
Ezek a fnyek mr a rt koporsja mellett lobogtak! Nem
sokra betemettk a fekete barzdk.
reg ndalk beszlik, hogy tli dlutnokon, mikor mr
hanyatlott a nap, sr hamvaskk kd ereszkedett a rtre.
Mintha mcgsrsdll volna a leveg. Minden kis gazszlra
zzmara rakdott. Ilyenkor jobban tette az ember, ha helyn
maradt az ttalan ndban. A vgk is ott tltttk az jszakt
a tetthelyen. Sz.ns-szntclcn lobogtattk a hatalmas ndt-
zct s bundikba hzdva ltek mellette. Ha rvid idre clszcn-
deredlek s a lngok is elaludtak, belepte ket a zz. Szeren
cssek voltak, akik psztorszllst, vagy pkszkunyht lcl-

138
tek a kzelben. Az reg Szab rnl is kt msik bajomi
trsval a Csfen, egy pksz vityilljban jszakzott. Az
reg Lposi Sndorknak meg psztorok adtak helyet Akasz
tban. Az ilyenek aztn nemcsak ndat hoztak haza, hanem
behoztk falujokba a rtbclick trtneteit is, a tltosokrl,
boszorknyokrl, jeles helyekrl. Ezrt tudtak annyit meslni
a sodrkban.
A psztorokrl szlva n is beszltem mr arrl, hogy a
rtlakk lelkben si hiedelmek llek. Azt meg a trtnelem
knyvekbl tudjuk, hogy az. utols pogny-felkcls. Vatha
vezr serege innen indult ki a bksi, srrti mocsarak kzl.
Mg 1721-ben is azzal vdoljk a bksmegyei Suppuny
vagy Harangnt Andrst, hogy istentelen gonosz tltos, ki
az erdk sriben stt jjel maga kr gyjt trsait s
felgyjtana velk a babonahit tiizcit s pogny mdra nekelt,
imdkozott velk s fogadalmat tett s ttetett a sttsg feje
delmnek. St, a mindenhat s irgalmas Istent elhagyva,
gonosz szellemek trsasgban rdngs nekekkel a stt
sg fejedelmt maghoz hvta s ugyanezen szellemekkel
pogny tzet gyjtva, a sttsg fejedelmnek segtsgt k
relmezte. Ezenkvl: a sttsg fejedelmre eskdtt, me
lyet ldozati kessggel flcifrlkodva vitt vghez. Ha e
krmnfont vdnak nem is minden szava lehetett igaz, val,
hogy a rtbl legutbb is kerltek ki tltosok, hozzjok ha
sonlatos gygytk, akik az. ittenkrli falvakban fjklgattk
a pogny tz huny parazst. Miknt az. reg Lposi mond
ta, olyan emberek voltak, akik mikor rjok jtt a rvletjek.
olyankor elindultak bolyongani. A rt szellemi rkhagyi
voltak.

139
V

CSUBA FERENC

A leghresebb srrti tltos volt. A XVII1. s XIX. szzad


forduljn lt. Ezen a tjon volt otthonos, itt bolyongott a
rtsgi falvakban. Bihar, Bks s a Nagykunsg szomszdos
rszein. Hvei sokat jrhattk vele a mocsr szigeteit, a nda
sok mlyn meghzd laponyagokat, elsott kincset keres
glve. Elgszer gncsoltk pedig a hivatalos szemlyek. Mg
currcnsct is adtak ki ellene. Gyrffy Istvn Trkeve vros
1801. vi krzsi jegyzknyvben megtallta szcmlylc-
rst, mely szerint bksi szlets s mr 12 esztendeje,
mita a npet azzal hitegeti, hogy tltos s a fldbe rejtett
kincseket megltja. 34 ves. reformtus, felesgcs. gyerme
kes, barna szikr tennet; hibs szemeivel csak sajdft, de jl
nem lt. Ha gondolkozik, gy beszl, annyival inkbb ha
csalni akar. Azon rossz szemeit csodlatosan lorgattya. na
gyon tudja szval, st neklssel is ldttya a dolgot, azonban
a magyar versek mondsra termszettel nagy hajlandsga
van. Rendszerint szrben, csizmban, gatyban szokott jr
n i." - Srrtudvari tancsa is ellene tmadt. Egy sokig hasz
nlt mindenes protocollumban. 1807-es vsznt alatt beje
gyezve talljuk ezt a rla szl hirdetmnyt: Lakosainknak
j akarattal tudlokra adjuk, hogy helysgnkben is megfor
dul s magt tltosnak, valamint srknyokkal trsalkodnak
mond Csuha Ferenc szavra ne hajtsanak, vle ne gyclcg-
jenek. szllsra be ne fogadjk, mert kinek miatta kra esik,
magt okolja, senkin sem kereskedhet. E hivatalos vsnak
aligha volt foganatja. Csuba tovbbra is npszer maradha
tott. Fodor Gergely bajomi ntrius 1830-as vekben rdott
feljegyzsi knyvben sznes rajz rkti meg a huncut
tltost, a piros nyelv, piros-fekete pikkelyes fark, fckelc-

140
srga szrny veres srknnyal cgylt. Gyanthatjuk teht,
hogy mg akkoriban is szerepelgctctt.
Orszgszerte ismert cselekedete a cskmi srknyhza-
ts. A hagyomny szerint ezt bosszbl eszelte ki. hogy ltala
vilgcsfjv tegye e falu npt. A histrit tbb vltozatban
ismerik a srrtiek. Valahol a kezembe akadt egy rla faragott
versezet, melyet 1907-ben rtak le s ltlak el kes brkkal.
Elmondja a rigmus, hogy Csuba egy szp napon megjelent a
cskmi nemes Tancs eltt s rtatlan arccal, nagy szemfor
gats s neksz mellett eladta, hogy itt meg itt rengeteg
kincset ltott a fldbe rejtve s annak birtoklshoz hajland
hozzsegteni az elljrsgot. Nosza a falu blcsei kapva
kaptak a mland fldi javakon s parolt adva Csuhnak, mint
kedves vendget etettk, itattk, csaknem tenyerkn hordoz
tk. Mg brn asszonyom is szket trlt neki. Mondta
ugyan a kocintgat tltos, hogy

A k o n d r a ra n y a t ka n i s rk n y rzi

jf lk o r Vradig h a itik a b g se,


D eb recen a l r veszett n yertse.
S z rn y t teregeti, fa r k t ku n k o r ltja,
H a so g a t k rm t fo g b a a ggatja,
S z r s p o f j b l lnyire tg nyelve,
A k rm e ly ik n k e t k n n yed n elnyelne.
D e n ek em cim b o r m , b zz k csa k rm kendtek.
H o zza n a k k tele t, r ja h u rk o t vetek.

El is vgeztk a nagy dridban. hogy a rtbl mikppen


hzzk majd ki a srknyt s gy-gy aprtjk majd szerteszj-
jcl. Azutn meg mr knny lesz a pnz kissa. jflkor

141
fclszedelzkdtek s kiballagtak a jeles helyre. Csuba be is
vitte a ktl vgt a ndasba, de a srkny nyaka helyett egy
vn fz derekra grcslte. Fenn az gak kzt akkor mr
kuncogott a cinkosa, bojtr Tth Miska s hatalmas tlkl
szorongatva vrta, mg az szerepe elrkezik. Midn aztn a
cskmiek legjavban rngattk a ktl ndasbl kir vgt,
Miska a szp holdvilgnl feljk fordtotta meztelen htul
jt. ugyanakkor rmes hangokat csalva ki a tlkbl. A tancs
beliekbl s a lcgvilisabb legnyekbl sszevlogatott h
zk az egszen jl ki nem vehet ltottakat, valamint a hal
lottakat a srkny tulajdonainak vltk s igen megflemlei-
tek. Egy j szem" legny el is sorolta, mit ltott a fa
tetejben. Tyh, akkor mr baj van. szlt Csuba imigyen.
Szrny vrengzs lesz, hamarosan itten. Nem kell mr azt
hzni, kijn az magtl. Egy ugrs csak annak, idig a ftl."
Majd pedig nem valami szgyenls szavakkal azt ajnlotta,
hogy akinek egyszer is titkos dolga volt ms ember asszony
val, az rgtn eressze cl a ktelet s iszkoljon a srkny ell.
Ilyenre haragszik s ha itt kaphatja, Krme s foga kzt
szerteszt szaggatja." Nem kellett ezt ktszer se mondania.
A cskmiek. lkn a fbrval, mind egy szlig csfos
futsnak eredtek. Csuba a faluba is utnuk ment, vivn
nekik a srkny bejvetelnek rmhrt. sszegyjttte
ket a bitangistllban, grvn, milyen biztos vdelmezjk
lesz a felbszlt fenevad dhe ellen. Valjban azonban rjok
kattantotta a tlgyfa ajt hatalmas lakatjt s odbb llt. Benn
kuksolt a kovcsmester is. Mire msnap a komdibl hvott
kovcs leszerelte a lakatot, a kincssk rjttek a csfos
valsgra. Mrgkben megfogadtk, hogy elfutsuk igazi
okt titokban tartjk. Igen m, de az egyik legnyt addig
faggatta valamelyik menyecske, mg minden kiderlt. Kere

142
kedett erre lrms csaldi perpatvar itt is, ott is. S ennek, rvn
a srknyhzsnak mcsszefldn nagy hre tmadt.
Msknt mondja el ezt az esetet az a jegyzknyv, amelyet
1789. oktber 11-n vettek fel a szeghalmi brk, Csuba s a
tank kihallgatsa alapjn. Lehet, hogy a hagyomny egyet-
mst hozztett a valsghoz, viszont a cskmiek pedig mg
a trvny eltt is elhallgattk nmelyik rszt. - Azt mondja
ez a jegyzknyv, hogy midn a cskmi hatrban lev
Ssthalom sshoz fogtak, Csuba a rt oldalra elment
imdkozni. Visszatrvn azzal ijesztgette az ss embereket,
hogy a gdrbl jjjenek ki, mert a pince bolthajtsa mr
kzel van s be tall szakadni alattuk, akkorpedig mindnyjan
ott fulladnak a pince bdssge miatt. Azt ajnlotta, hogy a
falubl hozzanak ki egy ht les ktelet s az vezetse mellett
fogjanak srknyt s azt vessk a gdrbe, avval tressk le
a pince boltozatt. Az emberek rlltak s ktelet hozva ki.
elmentek a tordai lpra, hogy srkny utn nzzenek. Csuba
azt is megkrdezte tlk, hogy micsods srknyt akarnnak
fogni, kant vagy nstnyt, avagy azoknak tavalyi ijait?
gy ltszik, hogy a j cskmiek a kant tlsgosan mrges
nek, a fiakat pedig knnyeknek vlhettk, mert a nstnyre
tettk fel a clt. Csuba aztn a tordai lpon is fondorkodott.
gy lesta a ktelet, meg olyan darab lpot kttt r, hogy az
emberek brmiknt neki veselkedtek a vgnek, nem brtk
kihzni. Amil is inkbb, mert a gonosz tltos azzal intette
ket, hogy ha kendtek kzt van olyan ember, akinek ntlen
korban kze volt ms asszonyval, az innt eltvozzk, mert
azt azonnal szjjel szagattyk. gy aztn hrman killtak a
sorbl. Nem sikerlvn a srknyfogs, a kincskeresk nagy
haraggal tmadtak Csuhra. Megragadvn, beledobtk a ki
sott gdrbe, hadd trje le a bolthajtsl. A fldet is kezdtk

143
mr rhnyni. Csavaros esze azonban innen is kiszabadtotta.
Ersen grte, hogy htfn csakugyan pnzt mutat nekik. s
a terminlt htfn ismt vle kimenvn. vlek vasvillkat
vitetett. Hogy majd r sok bikk fognak menni, ha a pnzt
ssk, de ne fllyenek, csak agassk a bikk hasaajjnak a
vasvillkat, eltgulnak rluk. De bizony az sogat embere
ket semmifle bikk nem hborgattk. Ekkor meg azt mondta
Csuba: bocsssanak kendtek engem szabadon, mert nkem
meg kell a srknyokkal elbb vvnom, harcolnom, azutn
lesz meg a pnz." El is engedtk, azutn vissza is jtt, de
pnzre csak nem akadtak. Akkor ismt azt mondta, hogy
mg a fidlibusz kassznak hrom forint hjj van, mg azt
meg nem adnk az ssok, addig pnzt nem lelnnek. Deht
a fidlibusz kasszt is hiba egyenltettk ki! A vge az lett a
dolognak, hogy a szeghalmi brk Csubt kercsztvasba tve
mcgkiildttk Tek. Nemes Bihar vrmegynek. Azt is felrt
tk neki a brk, hogy csak az elljrk unszolsra, sokszori
knyszertsre indult el hbe-hba kincset keresni, csak m
tssal s sznteleni borivssal tltvn idejt.
S zvs Jnos, aki az 1700-as vek vgn berekbsznn-
nyi ntrius volt, szintn kivcrselte a srknyhzatst. Mve
elejn ezt rja:

.. .C suba F eren c n a g y im p o sztor,


L t vak koldus, b k s ifi. csa lfa na g y ostor.
P n z n zsvel so kt l, k i g y a k o rta so ka t csalt.
A v v a l elbb llott, b o r z o tt is s o k j fa la to t fa lt,
M e ly ka ra k n s g n a k fiz e t d n so kszo r az ra,
M e r t sz m o s p lc t sz o k ta k n ek i vgni fa r ra .

gy kltttk rossz hrt! De brmit is fogtak lgyen r a


hivatalbliek. a hagyomny igazi tltos voltt vallja. A bk
siek szerint mr gyerekkorban olyan ers volt. hogy ha a
saroglyba ragadt, ngy kr se brta arrbb hzni a szekeret.
Egyik hres szeghalmi famlia neki ksznheti a gazdagsgt,
mert az eldjk az. szavra sta meg a Benehalmot egy
zivataros, csnya jszakn. s csak egy rocska meleg tejet
krt rte. gy ltszik teht, csak rlgs, hogy olyan nagyem
bere lelt volna a borilal! A cskmieket is prblta kiengesz
telni. gy tartjk az regek, hogy 1836-ban. amikor tz ttt
ki s legett vagy szzig val hz. ha meg nem fordtja a
szelet, hamuv vlt volna az. egsz falu. - Mgis, azt ajnlom:
aki Cskmn jr ma se emlegesse Csuba tltos nevt, se a
srknyt szba ne hozza!

MS TLTOSOK

Csak kettt-hrmat akarok itt felemlteni. Taln legjobb


lesz, ha az reg Slyom Gyula bajomi gazdaember szavaival
kezdem. Valamikor a hetvenes vek elejn trtnt, surbank
koromban. Nagy darab fldel breltnk a Csfcn. Mert ahogy
elvittk a vizet a fldekrl, az uradalmak mrtk a falusi
gazdknak nyakl nlkl. Hadd veszkdjenek a ndtvel,
hadd ssk, vssk, hadd dljk a fene nagy zsombkokat.
azutn oszt majd elveszik tlk. Na csak. ahogy egyszer
idcsapm, n, meg hrom szolgalegny ott tzelgettnk a
fldn, a lovak farnl, ht valaki szp csendesen benyitja az
ajtt. Hirtelen oda nznk, mert akkor mg jobban az Isten
hta megett voltak azok a fldek, mint mr most, nem jrt ott
akrki! Ht egy olyan 16-17 ves forma fatty hzdott be.
De csak annyicska nylson, mint az araszom. Igaz. hogy

145
vkony is volt. Jl szemgyre vettk, hogy mifle. Barna
kp volt. Barna volt a haja is. Ez meg ktoldalrl be volt
fonva, oszt gy lgott, mint most a lnygyerekcknck. Akkor
nagyapmknak volt gy. akik nem lltk a fst. A szeme is
barna volt a finak, de az olyan, mint kt nagy zsebbe val
tkr, rgtn meglttuk benne magunkat, meg a tzet. K
szn. ..Messzirl jttem, elfradtam - azt mondja idcsapm-
nak. Engedje meg uram btym, hogy meghljak itt az lban."
..Mr mrt ne engednm meg, gyerek - azt mondja r idesa-
pm. Gyere, lj le ide kznk, oszt egyl valamit, mert gy
nzem, nincs kitmve a horpaszod." ppen ettnk, akkor
vgeztk. A vkony fi mellm li a padkra, oszt ahogy
leereszkedett, megfogta a vllrnl. Nem ltszott, hogy meg
akarta volna szortani, mgis kicsi hjj, fel nem acsarkodtam.
Pedig ki lltam n mr akkor is magamrt. Restellem, gy oszt
nem szltam semmit. De azt is gondoltam magamban, hogy
na majd elvlik, de ez a jvevny vagy szerencst hozott rnk.
vagy bajt. Knlta idcsapm kenyr-szalonnval, de nem kel
lett neki. Nzte csak a tzet. Nagy szeme volt. Semmit se
szlt. Egyszer azon vesszk szre, hogy amint ott lt az
gasfnak vetett httal, ht csak lassan htra bicsaklott a feje.
Feri btym ppen tclllott. hogy a lovakhoz megy, oszt
megltta. Intett, hogy nzzk csak. A fi nyitott szjbl
kiltszott a foga, mgpedig all. fell kt-kt sor. Na, ehol van
ni! - gondoltam. Azt mondja idcsapm: Isteni szerencse,
hogy jl bntunk vele! Tltos ez. te. Ellent ne vessetek neki.
Egyszer felserken, os/.t azt mondja: ,.Van- vasvilljok uram-
btymknak?" Csak nztnk r. Akad mindnyjunknak,
mg neked is jut egy. csm. Mit akarsz vle? - krdi
idesapm. Hallgassanak ide - azt mondja. Lltk- mr azt
a kis halmot, amelyik az ajtba ide ltszik? Holnap, napfcl-

146
jtte ellt azon kell nekem viaskodnm. n emerrl megyek
fel, egy nagy szke bika meg a tls oldalrl tmad nekem.
Ha n leszek a gyztes, visszajvk, de ha nem brok meg
vele. akkor mr mehetek is. Ha j szvvel vannak irntam
jjjenek ki. oszt segtsenek. De azt meghagyom, hogy a
biknak semmijhez ne nyljanak, csak a hluls lbn a
kiskrmt ssk a vasvillval. Azt is csak akkor, ha mr
leszortana a halomrl." Avval vgig nylt a nagy srpadkn,
szjjel hnyta lbt, karjt, oszt elaludt. Mink is eltettk
magunkat. Kelnk hajnalban, de a fatty sehol sincs. Ht
csak menjnk ki. fik - azt mondja idesapm. Nzzk mire
vlik." A halom krl nagy kotk voltak. A vz mr elment
kzlk, az iszap gy lgott rajtok, mint valami nagy dgb
rk. meg se ztunk volna alatta. Belltunk a vasvillval.
Egyszcrcsak bikabgst hallunk. Na, mr itt les/, valami,
gondoltam. Nagy csrtetssel jn egy fiatal fekete bika. fel a
halomra. Ez lesz a mink, ezt ne engedjk" - azt mondja
idcsapm. Amarrl mg nagyobb dtssel-bortssal egy rop
pant dalmahodott szke bika. Na. ez kihastja - gondoltam.
sszementek a halom tetejn, de szorult a fekete, erre rnifc-
lnk. Le a halom aljra. Akkor osztn neki a szknek a
vasvillval! n nem tudom tttem-e rajta, olyan zrzavar
tmadt ott. Nyomta visszafele a fekete a nagy szkt. Le is
nek a tls oldalon, mink meg eljttnk, hogy hadd lssuk.
ppen akkor buktak a nagy zsombkok kz! Hiba kerestk
ott. nem leltk ket. De csak annyi ideig tartott ez az. egsz,
ameddig az ember ppen krlpillanthat. Az lett vle. ami lett
-a z t mondja idcsapm m enjnk dolgunkra. Megtettk, ami
tlnk telt." Alig rink a tanyhoz, nyargalt utnunk valaki.
Ht a nagy vkony tltos fi volt. De osztn anyaszlt mez
telenl; kl karja, melle, lgyka, kt combja sszerugdosva.

147
ahogy a ntasiK bika vresre dfkdtc. Olyan iga/, mint ahogy
itt vagyok! A tanynknl folyt el egy kis vz, abban szoktunk
.itatni, ott mosogatta magt. ..llt a gnyd hova tetted, ko
ma?" krdem tle. ..Bele hzhatnd azt a t fokba is - azt
mondja annyira szjjel hasogatdotl. Az n cska szrm
ben a tanya eltt ldglt. Nem sok szava volt. A halmokat
nzgltc-, vagy az g aljt?! gy harmadnapra idesapm az
egyik szolgval haza indult. Na. akkor j - azt mondja neki.
Mn az lesz a vege, hogy egyik tehn belelki a msikat a
jszolba, oszt azok a tehetetlen fehrcseldek nem tudnak
vle mire menni. Mink meg azt nem rtettk, hogy vjjon
mire megy ez. Idesapm rosszat sejtett belle, oszt ugyancsak
igyekeztek. Mert Bajom meg a Csf amgy is j kis szom
szdsg. Amint befordultak a kapun a szekrrel, ppen akkor
szaladgltak idesanymk: jaj a tehn, jaj atchn! g fel jrt
a ngy lba. Kivertk a jszol oldalt, gy fordtottk ki
belle. Mt csodlkoztunk rajta. Egy viseltes ingemet, gaty
mat meg valami cska sipkt, bocskort hozott ki idesapm a
finak, oszt takarosn felltztettk. Ez rnk tartozott. Nem
azrt, mert hiszen az ilyet nem fogja a hely. Majd trtnik is.
hogy kinn heversz velem a tanya eltt a fben. Egyszer csak
felll, oszt elfordul a tanya sarknl. Egyebet gondoltam,
hogy mrt megy. de bizony sznt se lttuk tbbet.
Emlegetnek a bajomiak egy Kteles nevezet reg tltost
is. Azrt hvtk gy. mert - mirt, mirt nem - mintegy
ktmtcmyi vkonyocska ktelet hordott a derekra csavar
va. Szrben jrt, meg bocskorban. Mindig hold fogytn jelent
meg. Az reg Somogyi Antal sokszor szllst adott neki. De
sohasem aludt a hzban, hanem az udvaron a kazal alatt, vagy
a sznben hzdott meg. Egyszer a szlmolnrhoz ment be s
krte a felesgt, hogy karims kst fzzn neki. (Ss vzben

I4S
fztt s kihtve nyers tejbe tett klesksa ez.) Amoinm nem
teljestette kvnsgt s ezrt tvozban a malom fel bktt
a botjval, mondvn: jszakra vihart tmasztok, hogy vigye
le a tetejt vitorlval egytt! gy is lett. Msnap reggel a
malomitl s a vitorlt sszetrve talltk a szllskcrt eltti
gyepen. Hl mikor a vnyai csiksnak elszaladt hrom lova!
Kerestk azokat megyeszerte. de nyomukat se leltk. Majd
egyszer, hnapok mltval, az reg Kteles megy a szma
dhoz, a hrom szp l pediglen csak bandukol utna, mint
kutya a gazdja utn. Azt mondja az. reg Kteles: No fiam.
a Hortobgy melll hvtam el ezt a hrom lovat. A tiid ezek
ugye?" rlt a szmad, meg csodlkozott is. Enym ez
mind. btym! - mondja. De honnan tudja ezt kend, hiszen
soha nem lttuk egymst?" Hogyne tudnm - vlaszolt az
reg-, hiszen tltos vagyok n !" - Egyszer Darabosknl hlt
a tehnlban. Reggel egy rocska tejet, azonmd habosn,
ahogy kifejtk, a szjra vett s egy kortyot se hagyott belle.
Mondta a tehenszeknek, hogy majd lesz itt tehnhs jven
dre. Krdeztk tle, hogy mr mirt lenne? Azrt - azt
mondja mert a fvet pipba tmhetitek, a jszg meg nem
l bagval." Csakugyan olyan aszly lett. hogy meg lehetett
gyjtani a mezt s meg is nyzlak sok jszgot. Emlegettk,
hogy na ehetne hst a vn Kteles. Vrtak is r, de elmaradt.
Nem jrtak ezek a tltosok a bels utckon taln soha. Nem
koldusok voltak, hogy kapurl-kapura gyelegjcnek. tarisz
nyt se hordtak, amibe alamizsnt gyjthetlek volna. Csupn
csak tejet, tejes kst, tejes tsztt krtek. De fkppen tejet.
Ez a tltos tele. Ha rnz, mg azt is megmondja, milyen
tehnbl fejtk.
Egy derecski reg gazdtl hallottam, hogy mintegy het
ven esztendeje lehet, mg akkor gyerek volt, gy estendn

149
egy nagy deres ember fordult be a kapujukon. Bundra val
cska szr volt a vlln, kezben meg hossz grcss botot
tartott. Evvel a bottal hromszor megkopogtatta a kapu kii-
'szbt, azutn bement az lba. vgig nyjtzkodott a szna
tartban s aludt. Nem mondott az. egy rva szt se. hozz se
szlt senki, mert mindjrt gondoltk, hogy valami tltos lehet.
Hajnalban is felkelt, de nem jtt ki a sznaiartbl, csak ott
lt a nagy szrben. Bajusza az llt is eltakarta, szeml
dktl nem ltszott a szeme. Egyszer azt mondja a gazd
nak: ..Gazduram. a tehnlban szlrl van ktve egy csob-
nyos szarv tehn, annak a tejbl szeretnk n inni." Tudta
ezt is. pedig nem jrt a tehnlban! Mindjrt hoztk neki a
habos friss tejet. Szjra vette a nagy rocskt s egy csepp
nem sok. de annyit se hagyott beti. Elmenben gy szlt:
Valamelyik jflen menjk ki gazduram a Botos-halomra, lt
azon egy kis fldkupacot, ha jtsa flre az. sval." Kinztek utna
az l ajtn, de mr a nyomt se lttk. Amint krl tekintenek,
elkezd kiablni az ostoros gyerek: Ahol van ni. ahol van ni!
Egy szp fekete csik nyargalt kifel az. utca vgn.
A Szcskdi-pusztn, az Ormgy-kttl nem messzire emel
kedik egy laponyag. Ezen tanyzott valamikor egy reg gulys,
akirl szintn azt hrcszlellk, hogy tltos. Mikor gyerekko
rban a vn tltosokkal brkra kelt, azok kivertk a llsze-
mt, de megmaradt eggyel tbbet ltott, mint ms a kettvel.
Sohase ment a gulya utn. csak a kunyh krl tnfcrgetl, meg
ldglt s gondolkozott a tudomnyn. Bojtrt se tartott.
Nem volt mgse kr a jszgban. A kunyh eltt egy olyan fa
llott fldbe szrva, mint valami j hossz bot, annak a vgn
mindig ott kuporgott egy kis madr s azt kldzgette maga
helyett, ha cl akart nzni valahova. - Hanem azrt valamilyen
ton-mdon mgis csak szemmel tartotta a vn szmad a

150
gulyt! Egy cskmi reg ember mondja, hogy sihcderkor-
ban egy msik fattyval kinn jrt Szcskdn. A nd kzt egy
szrazulaton sztterlve legelt a gulya, a kutya se rizte. Azt
mondja a fatty - mert olyan betyros famlibl val volt:
Te hadd legyk meg a napszmunk, trtsnk cl vagy kt
tehenet! Ahogy ezt kimondja, szlrl legelt egy nagy kormos
bika. felemeli a fejt s elbdl. Rmlten ordt a fatty, foga
vacog, int sszeveri. Ht tged mi lelt?" .Jaj! nem hallottad
mit mondott ez a bika, a vn ember volt. Azt mondja, hogy:
n is itt vagyok m az apd erre. meg amarra!..." Csakugyan,
flszeme volt a biknak.
Szerepen, a nyolcvankt esztends reg Rcz Pl gyer
mekkorban hallotta, hogy ott is jrt egy tltos. Azt beszl
gettk rla, hogy minden hetedik esztendben vetdtt erre a
tjra. Hatalmas, csontos ember volt, azrt mgis gy bele
tudott lni egy vkba, hogy a vkt meg lehetett csapni.
Egyszer, amikor egy szercpi gazda lnyt vittk Spra, nd
lovon (ndszlat kapott a lba kz) megelzte a lakodalmas
npet ksr lovas legnyeket. Jval ksbben indult, mgis
elbb rt Spra azoknl. Akrmilyen mly vzen keresztl
ment. mert neki csak bokig rt, nem merlt bele.
De megint csak arra trek, amit a bajomiaktl hallottam.
Mg gyerek volt az reg Nagy Lajos, mikor hozzjok is
bevetdtt valami psztorforma ember. Azon vettk szre,
hogy mr ott l a hz eltt, a nagy hamis komondor farkcs
vlva rvendezik neki. Az apja kcsg tejjel s kenyrrel
knlta. ..Adni kell ennek. Ham - azt mondja mert tltos
ez!" Bele aprtott az. reg ember a tejbe, magas svegje
karimja melll kanalat hzott ki s gy evett. Gm csritl
volt faragva a kanala. Amint fogta a nyelt, gy lttk meg,
hogy kt hvelykujja volt. A kandall mell kuporodott a

151
kemencepadkra s jflig tartotta szval a hz npt, meg a
begylt szomszdokat. Elmondta, hogy kzel aszurdoki kt
hoz kincs van a fldben. Meg. hogy a Trkhalmon minden
hetedik esztend hetedik hnapjnak hetedik napjn jflkor
fellik a trkbasa strt. Egyszer meg a karcagi boszork
nyokat nagy orknnal sepenette vgig a bcsa halron, bele
a Cinadcrkba; nagy frszts volt. Arrl is beszlt valamit,
hogy hiba viszik el a vizet, gyis vissza kell azt hozni, mert
a rt fldjt nem jrja majd az eke, s f se n rajta vz nlkl.
Az reg Demjn Sndor maga beszlte nekem - nem
csupn msok szjbl vettem - , hogy t is, mint hetedik s
ikergyereket, vinni akartk a tltosok. Ez akkor trtnt, mikor
betlttte hetedik esztendejt. jflkor felserkent s ki akart
menni. A zajra felbredt az apja. Mit csinlsz, kis Ham?"
Kimegyek" felelte. Dehogy mgysz. hiszen jszaka van.
Fekdj csak vissza az gyadra!" Szfogad gyerek volt. ht
visszafekdt. Egy fertly ra mlva megint kifel igyekezett,
gy rezte, mintha hvnk, vinnk az ajt fel. Az apja mr
haragra gerjedt. Nyugodj, ne mszklj!" Ki kell mennem
egy kicsit, mert hvnak!" Dehogy hvnak - mond az. apja.
lmodsz te. Bizony nem lmodok n. Nzzenek az. ablakra
csak desapmk: ott ll egy fekete bika." Erre mr az anyja
is felbredt. Mindketten a lirhangolatlan ablakra tekintenek,
ht csakugyan egy nagy fekete bika nz befel rajta. Tudtk
mr azonnal hnyadn van a dolog. De hiba volt csupn hl
esztends gyerek, ers apja s anyja teljes erejkkel is alig
brtk visszatartani. gy ment ez. ht jjel, de azutn tbbszr
nem fordult el. Otthon maradt.
Azt mondjk, hogy az reg Tclegdi Ambrus (nyugodjk)
szintn tltos gyerek volt. Egyszer ndat vittek Udvariba, s a
szlskert sarknl leugrott a szekrrl. Ht te mit akarsz?

152
- krdik tle. Ltjk azt a fekete bikt amoda a halom
oldalban? Na ht avval mg ma meg kell nekem birkznom.
Ha alkonyaikor haza nem megyek, ne is vrjanak tbbet!"
Ennyit mondva gy elinalt, hogy killssal se rtk be. Na
gyon nyugtalankodtak miatta. De valami hiba trtnhetett,
mert a fi mg lmpagyjts eltt hazalltott. Hiba faggat
tk. merre jrt. nem mondott az arrl egy kukkot se, csak
lgatta a fejt.
Rbn is lt rgen egy kis szolga gyerek, akirl azt beszl
gettk. hogy tltos, lmban beszl, s titkolni se lehet tle
semmit, mert mindent meglmodik. Kopasz melln balfcll
arasznyi hosszsg szrszl ntt. - Egyszer szekren men
tek valahova. Az ton nagy forgszl jtt velk szembe. Azt
mondja a fi: Gazduram, n elmegyek evvel! A gazdja
csak nevette. Ht eredj! Ekkorra odart a forgszl, a fi
felugrott az lsrl, s ucc, a levegbe emelkedett. Ezt se
lttk tbbet!
Egy mogorva gazdrl pedig azt beszltk ezeltt, hogy
gyerekkorban a falu alatti gyepen tek/vn a tbbi fikkal,
mg onnan is hazaszaladt szopni, is tltos lett volna, de nem
llta ki a prbt. Gygyt tudomnya azrt mgis csak volt.
Ereje is maradt jcskn, mert egy malomslort flkarral meg
emelt.
Voltak olyanok is. akik tvltozott alakjban lttk a tltost.
A mr emltett Dcmjn Sndorral idsebb korban is tr
tnt egy klns eset. Egy jszaka a Gyalogren ment haza
fel. Nem messze szre vesz valamit a sttben. Odamegy,
tapogatja, ht egy l. Nzi, fel van-e kantrozva, ht nincsen
llcsontja. No - azt mondja - ez nem j l! Hozz se nyl
tbbszr, hanem igyekszik minl messzebb kerlni tle. Amint
Kisbajom al r, megint vl valamit a sttsgben. Odamegy.

153
tapogatja, ht jfent egy l. llcsont nlkl. Mifle rossz
tleninyck ezek? - gy tndztt. Majd amikor hza kapu
jba rt. le kellett trnie a pallrl, mert ott is egy l llt. E /
mr megszlalt, amikor kikerlte: J szerencsd, hogy rm
nem ltl, mert sohasem lttad volna viszont Bajom vrost!"
- gy ltszik, bosszt akartak llni rajta a tltosok.
A tltos lnak nincsen llcsontja. Beszltem egy sokat
ltott, sokat tapasztalt reg csikssal. Azt mondta, hogy az
mnesben is feltnt egy tltos csdr, de annak bizony volt
llcsontja. Egy fergeteges jszakn nyargalszott a mnes
krl, de nem hallatszott semmi dbgse, mert a palja nem
rte a fldet. A vihar elkvel kerestk s meg is talltk a
tbbi lovak kzt. Farka a fldig rt, srnye a szgyt csapta.
Vltig simogatta volna mr a kt bojtr fi, de az reg rjok
szlt: Hagyjtok, fiaim: nem olyan l az, mint a kznsges
l, nem azrt van az, hogy szerethessk. Reggelre mr nem
volt sehol.
Egy msik reg ember pedig azt ltta, hogy egy szeles
jszakn az utcjok vgn nagy tltos bika nyargalt befel,
elre szegezett szarvakkal, s gy ugrott be az szomszdj
nak a kapujn, hogy krme hegye se rte a kapu tetejt. Azt
mondtk a rgiek, hogy ahova ilyen tltos bika jr. onnan nem
j a lnyt felesgl venni, mert annak soha sem kell majd az
ura.
De elg is volt mr a tltosokrl. Hozzjuk hasonl nagy
tudomny ember a gygytk kzt is akadt. Amolyan fltl-
tosok, akik alul maradtak a prbn, s az reg tltosok kitrtk
a fogukat, kicsavartk az ujjokat.

154
GYGYTK

Manapsg alig tallunk a Srrten olyan kis falut, amely


ben orvos ne lakna. Nem gy volt ez rgen! Hatalmas rtsgek
kzt meghzd, vilgtl elzrt helysgeinkben, de mg me
zvrosainkban is ppen csak hrbl hallottk, hogy felcser,
kilorgus is ltezik a vilgon. De mg akik tudtak rla. azok
sem vgyakoztak betegsgkben a gygykezelsre. Igaz,
hogy nem is sok krt vallhattk ennek! Ha jtt a npet felez
kolera, vagy ms effle rmt ragly, akkor a vrmegye
fizikusa (gy hvtk rgen az orvosdoktorokat) krlevlben
tudatta megyeszerte, hogy e nyavalya ellen miknt kell vde
kezni. De ht, valljuk be, ezt a kurrentl paksamtt csak egy
ember olvasta cl a faluban: a ntrius, az. is csak egyszer,
amikor lemsolta hegy-hogy a nagy protokollumba. Ezen a
msolaton is ltszott, hogy nem olvasgats cljra kszlt. Ki
is tudott volna eligazodni azokon a roppant krlmnyes, az
embert ettl is, attl is eltilt tudomnyos tancsokon!
Ki gygykezelte ht a beteget, ha se felcser nem volt. se a
fizikus j tancsait nem gyakoroltk? Hiszen akadtak erre
elegen. Egyik kommendl asszony eme szert mondta leg
jobbnak, a msik kuruzsl amazt. A betegsget azonban lcg-
biztosabban a javasasszony ismerte fel s leghatkonyabb
gygyszert is tudott ajnlani ellene. volt a falu tudsa.
Ezrt hvtk tuds asszonynak is. Mindent gygytott a flz
gstl, hideglelstl, pokolvartl a kelevnyig meg a heptik-
ig. Azt azonban nyltan vallotta, hogy: Hall ellen nincs
orvossg. Ebben volt a mentsge. Hallos volt mr az. a baj,
amit meg nem gygytott! Ha a virtuskod legnynek
betrtk az oldalbordit, avagy a koponyjt repesztettk
szjjel, ezeket a csontokat is illcsztgcttc ssze. Ezrt volt

155
aztn, hogy a hres fattyk imigyen fenyegettk egymst nagy
szmoltatsok eltt: Megllj, most a vnasszonyok kezre
adlak!
Nmelyik javasasszony olyan hmvre tett szert, hogy fl
vrmegybl dcgtettk hozz a betegeket a prnkkal meg
rakott szekereken. Magaksztelte orvossggal gygytott.
Falitkjban klnfle porok, nagy butlia prlatok, eresz
tett nvnyi nedvek, tgelyekben kencsk, rak llottak,
melyek lltlag slyos nyavalyknak voltak biztos clhrti.
A padlson nagy szakrtelemmel szrtgatta a jtkony hats
fveket s virgokat. Kertjben olyan gygynvnyeket ter
jesztett, amiket msok nem ismertek, amiknek erejt fedezte
fel. Ezekbl adott betegeinek. Msszor meg csak rendelt, akr
a mai orvosok. Megmondta, milyen nvnyi vagy llati ere
det szert hasznljanak s miknt alkalmazzk.
A hatkony szerek elkertse nem okozott gondot. Ezeltt
a rtsgekben s partokon, szikeseken a hatalmas erej
gygyfveknek megszmllhatatlan fajtja tenyszett. A p-
kszok, rtjrk mindegyiknek j ismersei voltak. Gyjt
gettk levelt, virgt, szrt, termst, gykert (melyiknek
milyen rszben rejlett a gygyer), megszrtottk s kis
csomkba ktzve ott rulgattk rtszli kzsgeink vsrja
in. A bajomi, komdi, gyarmati, vnyai, karcagi piacra mindig
bejtt a pksz felesge, s nagy gyknyszatyorja mell gug
golva rulta a fvet, bogarat, madmyclvct, madrszvet s
egyb effle szereket. - Szikf, bodzavirg, tonna, pemetef,
virdics, zslya, feketenadlyt, fodormenta, ebiszl, vad
kapor, gyalogbodza, rvacsiln, tisztcsf, krfark-kr, fe
kete rm. boszorknytvis, cintriumvirg sokszor emlege
tett j szerek. jflkor a temet rkbl szaktott kakukkfnek
boszorknyz ereje volt, azrt szerepelt annyi sok gygy

156
szerben. A kilst feklyf fzetvel gygytottk. Az orrvr
zst vrfvel lltottk cl. A sfrn is vrzselllt volt. Sebre
vereshagymarat, tengerhagymt, vagy borban ztatott far
kasalmalevelet tettek. Plinkban is ztattk a farkasalmt, s
gyomorfjskor ebbl ittak. A vgsra tifvet ktttek. A
pokolvart pokolvarfvel kezeltk. Flfjsrl a ndereszben
termett kvrlevel flbecseppent hasznlt. Az rms bor
gyomorfjsrl volt val. Gyomordaganatra szappanos lapu
levelet bortottak. Reuma ellen a csudafa frdt mondtk
legjobbnak. Vesebajokrl a petrezselyem fzett ittk, vrhas
ellen pedig a sslrium virgnak fzett. Olyan orvossg
meg taln nem is volt, amelyikbe czcijfvet ne tettek volna.
De ki se gyzn a javasok minden fvt szerbeszmba szedni!
Az llati eredet orvossgok kzt hres volt a trt csukafog,
amivel fogfjst enyhtettek. Tmadst nylhjjal Akasztot
tk ki. Akszvnyes emberek glyahst ettek. Aki valamitl
megijedt, gyerek avagy ncseld, annak csiklpet fztek
szilvaciberben. De a szarkaszv taln mg inkbb hasznlt.
A varjkrm is j volt valamirl. Nadly nlkl meg cl se
lehetett a hz npe.
Egyesek rdekesebb mdjt vlasztottk a betegsgtl va
l szabadulsnak. Akinek nthja volt. kirta a kapura: Ntha
van elad. Ha elolvasta valaki, arra ragadt, a beteg pedig
meggygyult. Akit a hideg lelt, ezt rta ki: Nincsen itthon,
akit a hideg rz." Nem igen hasznlt egyik se. Mondjuk gy.
hogy alkalmasint azrt, mert abban az idben mg kevesen
tudlak olvasni. A hideg viszont csak megtallta a maga em
bert s rzta tovbb.
Srrtszerte mltn hres javasasszony volt az reg Bartha
Sra. Szvesen emlegetik, mert sok embert meggygytott,
mg lt. Pr vtizede halt meg. n mg ismertem. Talltam

157
nhnyszor az utcn, s mint kisgyerek nem hagytam egy
tekintetben; fldet sepr szoknyban, fekete brsony fejken-
dben s kizldll. rncos, prmes, szrkzpig r kabtban
(a 60-70-cs vek szikjben) jrt knikula idejn is. Beesett,
rncos arcn megltszott, hogy nem kznsges ember. Em
lkszem, sokszor elnzegettem a napos ablakban szrad
fnyes bogarakat, fonnyadt krkal. meg az vegben lebeg
nadlyt. A nagyobb fik clrncigltak onnan: Gyere te, mert
ki tanl nylni az ablakon az. reg s nagy fekete szrs
szmlcst ragaszt az orrodra." Egy legnyt emlegettek ak
koriban, aki mg mint gyerek az. reg Srra csfondrosan
dtgette a htuljt. Az meg oda ragasztott neki egy tenyrnyi
szmlcst. Volt avval az anyja mindenfel, de csak annyit
tudtak mondani a javasasszonyok: Jl oda ragasztotta azt.
aki oda ragasztotta. Sorozskor lttk, hogy a nagy kerek
fekete bilyogot bizony nem tudta onnan leolvasni egy tudo
mnyos se.
Tbbfcl lnek mg a Srrten s a Nagykunsgban olyan
ids emberek, akik az reg Hdast ismertk. Azrt hvtk gy.
mert a bal arcn flholdformj folt. vagy forrads hzdott
vgig, az. lltl a flig. De maga is azt vallotta, ha valaki
kvncsiskodott, hogy ez a neve. Valamikor a 70-es vekben
a Krs ndasban: a tordai meg a kti rtben lakott. Amikor
a nagy rt emez utols fszkei is kiszradlak, egy vnyai
tanyra, majd pedig a gyarmati fldre kltzkdtt. Tulajdon
kppen azonban nem lakott sehol sem, mert mindig ton volt.
Gyknybl font nagy szereds lgott a szrje alatt, minden
fajta gygyf, veges orvossg, tlkben porok, rak voltak
benne. Ezeket rulta. Bocskorban, bokban bekttt hossz
gatyaszritan, szalmakalapban jrt llen-nyron. Nagy, grbe,
sovny ember volt. Mikor pnteki napokon megjelent a bajo

158
mi piacon, gy bmultk a gyerekek, hogy mg az iskolbl
is elkstek. Mert az reg beszlgetett magban, olykor meg
csendesen nekelt. Nmelyek tltosnak vltk, a tjkozot
tabbak szerint amolyan pksz. rtes ember volt. aki sznte
lenl kinn le fldnfvn aludt s meglmodta, melyik f
mirl j. gy tett szert a tudomnyra.
De nemcsak gygyszert rult, hanem gygytott is. Sok
szor megtrtnt, hogy elhvtk a vsrbl valamelyik beteg
hez. Erre egybknt is adott alkalmat. Mindenik faluban akadt
olyan j ismerse, akinl vsr eltt vagy utn cgy-kt napot
eltlttt. Bajomban a nagygazda Szalayakhoz kapott be. Az
udvar htuljn llott a nagy tzels l: alacsony, de olyan
szles, tgas, mint a szr, annak a padkjn tanyzott napes
tig. Tlen itt volt a legmelegebb, nymn meg a leghvsebb.
Itats utn mr gylekezett a tized. gy jttek a faltyk
egyms sarkn, mint most a moziba. Gazdalegny, szolga,
vegyesen. Mg a jszolfi is nyomta s egy sor, a szederek
nek csak a krm rg jutott lhelyl. Beszltek mindenf
lrl, az reg meg dudolszott magban mlmdon, azt sem
tudtk, bren van-e, vagy lmodik. Mg aztn valamelyik
vakot mondott, pedig meghajtotta szval s gy aprnknt
be lent elegeden a beszdbe. Lehetett a szavn okulni. Kinek-
kinck megmondta, mikor hzasodjk, milyen lnyt vegyen el,
hogy liai legyenek. Nem volt ott restelkeds. Aki tudni haj
tott valamit, megkrdezte; akinek baja volt, bevallotta. Jltar-
tottk, itattk a fattyk az. reget, mikor a kszlt verte,
ellttk travalval. ez volt a fizetsg, k hordtk neki az
telt, mert a fchrcseldek litek tle. Meg azrt is nem lltak
vele szba, hogy hrbe ne kerljenek. Az reg ugyanis a
frfiak gygytja volt. Ezrt az ilyeneket kanbbnak hvtk.

159
;

Mikor a V. Miska nagylbujjra resett a veres tgla", azt


is az reg Hdas gygytotta meg. S. Kari azidben surjnzott.
Az udvaruk lbjban lakott egy menyecske, aki boszorkny
hrben llt. ez vetett r szemet. Megrontotta- vagy mikp
pen trtnt? - csak panaszkodott a fi, hogy ..mr nagyon
hzza a lbt c miatt s mindjrt az ujjt se tudja mr kiegye
nesteni." gett a tz a padka kzt, az reg Hdas pr szl
fvet hajtott r a tarisznyjbl, azutn Karit meztelenl oda
lltotta mell. Egy kobakszrbl hrom hossz tollal vett ki,
bal keze ujjai kz vette s nhnyszor nagyon lassan vgig
hzta a fin, a homloktl az gykig. Kzben mondott
valamit s jobbjt tbbszr felemelte. Utoljra egy nagyot
kiltott, jobb markba kapta a tollakat s a tz. fel csapott.
Mint kis gyerek, a sznatart sarkba bjtam - beszlte ezen
gygytsra vissza emlkez reg gazda. Onnan lestem a
hres nagy legnyeket, akik knyesl jrtak-kcltck mindig,
kleldz bika mdjra, akkor meg olyan elfakultat! ltek a
padkn, meg a jszlon, mint a halnak.
Ha olyan kedve szottyant, mg mesre is sort kertett az
reg. Tudott olyan hosszt, hogy msnap estre is maradt
belle. Ht mikor a varjt megtneoltatta! Ezt az rdekes
trtnetet egy karcagi reg kun beszlte el nekem.
Kemny tl volt - azt mondja. Reggel hordtuk kifel az
lbl a trgyt, a rengeteg varj meg szllott r. Nyron az is
csak gy hvja, mint mi. de ilyenkor azt mondja: kalcs,
kalcs. Amint ott repdesik, vgjk, az lajtban az reg Hdas
btynk azt mondja az egyiknek: gyere idbb csak. Az meg
nagy begycsen kilpked az udvar kzepre. Az reg Hdas
olyan fttyengets forma hangot ereget a szja szegletbl,
mintha ktra menne, a varj meg azon mdon ugrl, tncol,
happrzik r. Mi meg rhgtnk, mert roppant nevetsges

160
volt. Egyszer oszt clkiltja magt az reg: elg volt! Menje
tek. mondjtok meg keresztanymnak, hogy itt vagyok. Avval
elriasztotta ket.
Olyanfle ember lehetett a nvtelenl bolyong Hdas is.
mint Harangnt Andrs.
A gygytk kzl hrnv s megbecsls tekintetben
mindenkor magasan kiemelkedtek a veszettsget gygyt
specialistk, az n. veszettorvosok. Ennek oka elssorban az,
hogy nagy tudomny javas, hasznos kez kenasszony, gyes
csontrak, ighz meg gygykovcs nmelyik nagyobb fa
luban tbb is tallhat, veszcltorvos azonban az egsz vid
ken alig akadt egy-kett, egsz, emberltnyi id alatt. Ennek
viszont a srrti regek azt adjk okul, hogy a gygyts
tudomnyt rtcmictt ember vagy fchrcscld is elsajtthat
ja, a veszettsg ellen val tudomnyi azonban csakis rklni
lehet. A veszettorvos gy rzi, mint a szeme vilgt. Ha
elbeszln valakinek, mr els szavnl menten kitrne rajta
a veszettsg s nyomorultul elpusztulna. A sajt fiai kzl
vlasztott vrinl val utdjnak is csak a hallos gyn adja
l a tudomnyt, akkor sem szval, hanem kzfogs ltal. De
mg a lesznnazk kzl sem akrmelyik alkalmatos az
rkre. A vcrcshaj, veresszr ember, meg a hirtelenmrg
s italszeret alkalmatlan r. Nem csaldbeli. idegen ember
pedig msknt nem. csak egyetlen mdon: csalafintasggal
juthat hozzz. De ennek nagy ra van! Keservesen fizetett rte
bizonyos Szab nevezet juhsz is, aki a 70-cs vek vgn lt
a pspkladnyi hatron. Fiatal esztendeit egy veszettorvos-
nl tlttte, mint juhsz, s annak idejn, mikor az elhomlyo
sult szem reg gazda a fit hvatta, llott mell helyette s
fogott vele kezet. gy aztn gygytani ugyan tudott, de attl

li
fogva szemhunys nlkl, lmatlanul tlttt minden jszakt,
a karm oldalnl vagy valamelyik kis szikpadkn ldglve.
A rgi vilgban egy-msik helysgnknek esztendszmra
fogadott veszettorvosa volt. Bakonszeg az 1800-as vek ele
jn Bldog Ferencet szerzdtette, aki aztn hossz ideig
szolglt itt. vente 6 forint. 1 kbl bza. 1 l brny s 2
font faggy volt a szegdtt bre. Hivatalban Lakatos Jnos
vltotta fel. A helysg protocollumba bejegyzett rdekes
konvencionlis levele gy szl: Mai albb rt napon megfo
gadott Fldcsi lakos Lakatos Jnos a bakonszegi jszgokban
trtnhet veszettsg orvoslsra az 1833-dik esztend els
napjtl az 1834-dik esztend 1-s napjig s gy az egsz
esztendre s leszen fizetse 1. v. cdulban szmtott tz. nr
10 forint. 2 kenyrnek val bza hat. nr 6 vka. 3 egyszz,
kve nd. Mely fizetsrt tartozik emltett Lakatos Jnos a
hradsunkra helyisgnkben a' maga orvosi szereivel egytt
megjelenni s jszgainkat meg orvosolni. Egybarnt pedig
minden kt hnapban tartozik minden hrads nlkl maga
alkalmatossgn megjelenni, a hradskor pedig magunk
fogunk rette szekeret kldeni. Bakonszeg d. 29. Dec. 1832.
Eredmnyesen mkdhetett, mert tbbfel hvtk. A brndi
br 1831. vi szmadsban is fel van jegyezve: Orvos
Lakatos Jnosnak a megharapott marhk gygytsrt adtam
s az tra bort tltttem neki 2 fit. Ugyanebben az vben
Rbn is szerepelt. Varga uram ekegyelme orvos Lakatost
thozatvn, a juhait vle lttatta, gy melyiken egy kis sebet
tallt elhajt" - rja a protocollum. Arrl azonban, hogy
mikppen gygytott a npszer Lakatos, egy rul szt sem
tartalmaznak az avas feljegyzsek. gy ltszik, is fltke
nyen rizhette tudomnyt.
Bajom vros egyik jegyzknyvtredkbl nmileg mr

162
tbbet megtudunk a veszettorvos mivoltrl. 1806-ban egy
tanvallats sorn Balogh Sndor gulysbojtr ezeket mond
ta: Szereprl kihvnk r Gli Andris uramat, hogy a mar
hkat nzn meg. Mindjrt kz mene a martiknak, de mit
tett vlek nem tudom, mivel mink szlen lltunk. Vradi uram
tehene nem ment a Gazosnak. Baja volt. azrt ttette le. Azt
is hallottam, mikor azt mondta Gli Andrs uram Vradi
uramnak, hogy egyet se vgjk felm, mert megveszejtem,
gy szalasztm cl." - Ezen vallomsbl kivehet, hogy br
nem ltta a tan. de sejtette (taln rgebbi tapasztalata alap
jn), hogy Gli uram a gulya kzt a gyans teheneket a maga
mdja szerint orvosi elbnsban rszestette. A Gazos fel
pedig, valsznleg mint ltala kijellt irnyban, prbaknt
terelteiie a gulyt, hogy a beteg llat valamikpp kivljk a
tbbi kzl. gy vlasztdott ki Vradi uram, amelyiket
aztn agyon is ltetett. A krvallott gazda fenyegetzsre
mondott szavai azon a nphicdclmcn alapulnak, hogy a ve-
szettorvos nemcsak gygytani tud, hanem veszteni is. - Ezt
ugyan karcagi Orvos Nagy Pter, a XV11I. szzad derekn lt
hrneves veszettorvos sajt szjavallsval cfolta meg. Egy
szer Elekcsn arra krte, hogy vsztt adjon az urnak, mire
gy vlaszolt: Gygytani tudok, de veszteni nem. De egy
hozzrt viszont ezt mondta nekem: Igen m, csakhogy az
ilyenek nmelykor eltagadjk, amit tudnak.
Az reg Zagyva juhsz valamikor gyerkc-bojtr korban
kevs idt szeghalmi fldn tlttt. Gazdja, egy vn szma
d, szintn veszettorvos hrben llott s rtette is jl ezt a
mestersget. Grbeht, vastag szemldk, vkony bajusz
kis ember volt. Lassan mozgott, mgis tbbet rt a legfrgbb
bojtr ficknl is. A szre ujjbn mindig ott hurcolt egy fbl
faragott katulyt, annyicska volt, mint egy zsoltr. Ebben

163
rizte a tudomnyt. Tols fekete fedele olyan fortlyos zrra
jrt. hogy senki sem tudta kinyitni, csak maga. - Jl eml
kezett r az reg Zagyva, hogy a tudomnyos szmadhoz
egyszer egy fit hoztak, akinek a bal lbszrn a vastaghst
kapta meg valami veszett kutya. Az reg csak jl vgig nzett
rajta s azutn ennyit mondott: Menjetek nyugodtan haza,
nem lesz ennek a gyereknek kutyabaja se! Mert vannak
olyanok - magyarzta az. reg Zagyva, akiknek nem rt a
veszett kutya harapsa. Az ilyeneket azonban csak az orvos
ismeri fel. - Msszor meg az trtni velk, hogy amint
csendesen heverszgetnek a nyj mellen, az reg szmad
hirtelen felugrik: ..Te Ferke - azt mondja a nagyobbik bojtr
nak , amoda nyargal egy veszett kutya, ppen erre tan. Kitelt
mn ennek az ideje. n majd meglltom, te meg kerlj meg
s sd le." Csakugyan, egyenesen nekik rontott a nagy fehr
eb. de mikor az reg elbe llott s felemelte a kaijl. rgtn
megtorpant. Ferke pedig egy jl irnyzott csapssal szjjel
ttte a fejt. Szalmra lktk a dgt s elgettk. - Annak
a gazdnak, akinek a juhait riztk, volt egy hetyke kocsisa.
Trfbl Vcrcsszeges Misknak hvtk, mert ugyancsak kika
ps. nagyvrt] fatty volt. Minduntalan figurzott a panuks
reg szmadval, aki magas svegjvel is elstlhatott a hna
alatt. Egy alkalommal aztn azt mondta ez. neki: Na Miska,
ha veszhetnl, ht vszi meg! Ez pnteki napon trtnt.
Vasrnap a Szeles csrdban (most malom ll a helyn)
dhngeni kezdett Miska. Msknt nem brtak vele a leg
nyek. hanem ajtt hajtottak r. gy nyomtk le. Htfn meg
mr koporsba tettk.
Veszettorvos volt az. reg Bagosi is. A 60-as, 70-es vekben
szcrcpclgctctt, s mr csak ltes emberek emlegetik egynmely
viselt dolgait. Azt mondjk, hogy mint unoka rklte a

164
tudomnyt, a nagyapjtl. azonban mr nem hagyom
nyozhatta tovbb, mert a halottasgyon scprnyclct adtak a
kezbe, azt meg rgtn utna behajtottk az g kemencbe.
Utdai kzl senki sem vllalta ezt az. rksget, mert azt
tartja a hiedelem, hogy annak is meg van a maga terhe.
Taln mg a 70-cs vek elejn trtnt, hogy az emlkezetes
nev bajomi fbr, Darabos, hvatta az udvarba az reg
Bagosit. Borj nagysg haraps ebjei voltak a fbrnak, de
az. reget idegen lire is gy lltk krl, mint a brnyok.
Pedig a szolga fattyk trfbl mg usztottk is ket: nzzk,
megfognk-e! Akrmerre jrt, nem vakkantott r a leghami
sabb kutya sem. A legvadabb is elment vle, ha hvta. Az.
akaszt kasznr egy alkalommal ezt tallta mondani. Kel
mdnek adom ezt az ebet, ha elcsalja.'Gynyr, nagy fehr
komondor volt. Na gyere. Hatty - szlt oda neki elmen
ben az reg Bagosi, s az hozz drz.slz.vc, szpen kullogott
utna. Elvitte. - Ez a kasznr sokat firtatta az reg tudo
mnyt, pedig r-rfizctcit. Hallja kelmd - azt mondja egy
msik alkalommal - , sokrt nem adnm ezt a htaslovamat,
de kelmd a gazdja rgtn, ha rm tudja usztani a kuty
mat. Kapd meg. te! - kiltott az reg legott, s bizony a
hsges kutya vgig hast gazdja nadrgjt, mg a brt is
cseszte a foga. Erre mr kifakadt a kasznr: rdg kend, nem
ember!" - Szeghalmon az reg Petri kevlykedett. Az n
udvaromba jnne be, az n kt kutymtl! Bemegy az. -
bizonygattk. Ha meg nem szabnk, azt mondanm: van
valami a begyben! Majd esett, hogy lvtcl rgye alatt
csakugyan elment. Rontott is a kapura a kt hatalmas, rideg
eb. De amikor betette a lbt a kszbn, majd nyakuk trt.
gy hnytk magukat kifel a kerts tetejn. Sznket se

165
lttk azon nap. Mifle ember volt ez? - kromkodott Petri
gazda. A fejt csvlta, mikor megmondtk neki.
Az reget hiba prbltk megleckztetni, nem vallott.
Hogyan s mivel gygyt, nem rulta cl. Soha sem gygytott
emberi szem clrtlt. Mikor egyszer a fldesi kondhoz hvtk,
elkldte a psztorokat j messzire, egy rhajlsba. Mert nem
hasznl a gygyts, ha nzik, vagy meglesik!
Veszettkutyajrs idejn a srrtiek kormos pirtst adtak
a hzrz ebnek, hogy baja ne legyen. Ftskor tenyrnyi
kenyeret pirtottak, s oda drzsltk a kemence stkhez.
Megharapott ember krisbogr- vagy ftyolbogr-port ivott,
lejben. A szrtott bogarat azonban famozsrban kellett meg
trni. mert a rzben s a vasban hatst vesztette.
Kisrbn az reg Megyeri juhsz, mikor a nyjt megpo
cskolta a veszett kutya, a fstlshez folyamodott. Trsai
segtsgvel sikerlt eltni az ebet. szalmatzn elgette, a
nyjat pedig hromszor megfordtotta a fstjben, negyed-
szerre a hamvad tzn terelte t. Psztorviselt bajomi re
gektl hallottam, hogy a hres Orbn gulys p r b a k n t kt
tzet rakott s ezek kzt hajtotta cl a gulyt. Amelyik tehn
vadult, kiszakadt, ostornak ment inkbb, az mr hibs volt.
Az ilyet orvoskzre adta. Emlkeznek r, hogy Szke Smuel
srrtudvari br is ttetett ilyen prbt a gulyval. A Nagy
sziken. a Ravaszfen szln gyjtottk meg a kt nagy tzet.
Az reg Hdashoz hasonlatos gygytkat nem szvlelte a
hatsg. A bajomi nemes Tancs is sori kertett rjok. midn
1783-ban az si hajdvirtust tlsgosan virgbabort fiatal
sgot regulzta. Mondvn: Sohonnai kborgval, ki vns-
grc is nem Isteni segedelemmel, e helyett rdg hrvel
gygytana, magukat ne nzessk. Csalrdsgait, gy mt
st is b ne vegyk, ha kinl kusztonyozsainak foganatja

166
lszen, kapatlan nem marad. De ht a legnyek meg se
szeppentek; a sohonnainak ezutn is szllst adtak, nzettk
is vele magukat.
Bezzeg a javasasszonyok se rclirltak meg! Ha a lakosokat
rgalmaz szntelen szsztyrkodsaik miatt knnkre kop
pantott az elljrsg, nkik llott feljebb. Srrtudvariban az
18(K)-as vek elejn M. Tth Flm ..hres reg asszony s
bba odig vitte, hogy mg vasat is tettek r s rcstltk. De
vnsge dacra se volt olyan hamvbaholl! Kijtt a dutyibl,
fival egytt szekr lt s Vradra ment panaszt telre, elvi
vn magn a vasat is. Mg ez nem volt elg! Amg kinek a
falubl vgig az. utcn kiltozott, lrmt vert. a szmos esz
tendeig fbrsgot viselt Bod Pter kigyeimt rgalmazta,
hzanpt fenvel tette. Egy msik javasasszony, az reg
Rbai Istvnn szintn j sztchctsggel rendelkezett. Egy
alkalommal a helysg hza eltt utna kiablt a kisbrnak:
,,Az elljrkat mind a kt vgkn kikezdheti a csnya
nyavalya, sem Tthn, sem n a keznket se tesszk rjok,
megmondhatod nekik. Trhettk a fejket a bennlk, hogy
most mr mitvk legyenek. 1806-ban Kasza Erzsus bajomi
javasasszony, mikor feljelentssel fenyegettk, gy vgott
vissza: Hatalmam vagyon nekem a br felett is. ht vrme
gyben is.
Aki ezekkel sszergta a patkt, elbb jl szmot vetett
magval. Mert knnyen gy jrhatott, mint Pcrge Slyom
bajomi lakos jrt 1806-ban. A tanvallatsi jegyzknyv sze
rint egy alkalommal gncsot vetett az reg Glnnak, hogy
vallyon macskv vltozna-, azrt esett gyba." Azt is mond
ta, hogy mindenik kuruzsl a boszorkny sorba val s Glnt
tenn az elejkre dsznek, kclme is megsmtotta az rdg
fenekt a tudamnyrt" - Hallottam, hogy a ksbbiek kzt

167
is voltak olyanok, akik kereszttra, jeles helyekre jrsokoltak
ki. Ott pedig szntszndkkal nem krszolt jmbor llek.

JELES HELYEK

Ht ezek milyenek voltak? Olyanok, amiket az ott forgo


ld rosszak miatt ajnlatos volt elkerlni. Aki ottankrl
settenkedett, annak mr oda lehetett mondani: Hallja kend,
csrg a kend krme!" Ms ember jkedvbl mg a tjra
se ment.
Emltm mr, a psztorokrl szltomban, hogy a Beretty
egyik szigete, a ndassal vezett rdgszigel is hrben llott
ezeltt. St abban ll ma is. Nem tudhatni mirt, de kedvelt
gylhelye volt a kmykbli boszorknyoknak. Azt mond
jk. egyrszt taln azrt, mert hatron, Bihar-Bks szln
van. Tudott dolog, hogy mcsgyn. hatron, Lszlen kzle
kednek a rosszak. - Az reg Labonc, aki psztor volt. azt
beszlte, hogy egyszer jrt ezen a szigeten. Valami jszg
utn kasmatolt. Fnyes nappal, amint keresztl menne rajta,
ht szre veszi, hogy gy a kzepetjn sr kd l a fldn,
nagy-nagy darab helyen. De msutt sehol. Megllt, gy cso
dlkozott rajta. Nem lehetett abba bele ltni egy arasznyira
se. Egyszeresk nagy jajgats hallatszott, azutn meg kacar-
szs, rhgs tmadt. Benn a kdben. Kevs idre elhallgat
tak, azutn jfeni kezdtk. Fehrcseldek visongattak, frfiak
kurjantottak. Egyszer daloltak, msszor nygtek. Mondta az
reg Labonc, hogy amint ott dvnkozik, hogy merre menjen
mr, ht egyszer csak a sr fehr kdbl jobbrl-balrl
levizeltk. Majd meg elkezdtk grlni, olyasmivel, aminek

168
a nevt nem rhatom ide. Persze szaladsnak eredt, de mg
egy mrfldre is hullott utna a csnyasg.
Ecscg pusztn van egy kis laponyag, Bucsn is van egy
msik, amattl vagy j msfl km-nyire. Kztk kanyargn
egy Berettyba foly kis r, az gr. Ennek a partjn valami
kor nagy cska zsombk akoljok volt az reg Laboncknak.
Ez is amolyan mesgys hely, Bks meg Jsznagykunszolnok
kzt. Ki is szemeltk a boszorknyok! Egy jszaka klns
vg kedvk kerekedett az ecsegi laponyagon. A gulya lenn hlt
akkor a Mjvsban. Az reg Labonc (mg mint fiatal bojtr)
Kisjszllsrl jtt valami lnytl s nem ment odig, hanem
befekiidl a kunyhba. Egyedl volt. Majd egyszer nagy mu
zsikaszra bredt. Kitekintvn, ltta a holdvilgnl, hogy a
boszorknyok tugrltak az ecsegi laponyagrl a bucsaira,
onnan meg vissza. De httal ugrottak, a maguk mdjn, nem
gy mint a rendes ember. A kzbe es akol faln meg mind
annyiszor jkat rgtak. Mikor felvirradt, ott volt az akol
szanaszt rugdosva. Msnap jjel a kunyh cscst kezdtk
rgkaplni. Hanem az reg szmad kibabrlt velk! Botot
ttt a kunyh oldalba, s erre meg a kunyh hegyre gatya-
madzagot fesztett ki. Ebbe aztn mindig beleakadt a bokjok
s a fldre pffentek. El is ment a kedvk hamar!
Komdiban beszlte egy reg rtsz, hogy neki is volt esete
ilyen muzsikl boszorknyokkal. Kinn aludvn az irzi rt
ben, jfltjon nagy zenebonra bredt. Hallgatzott, flelt,
merrl jn a lnna. A ndasbl hozta a szl. Nagy ricsaj,
hujogats, zenesz. Sejteni lehetett, hogy mg tncolnak is.
Lakodalom a rtben!... - gondolta. Ez nem lehet j lakoda
lom. De nem az az ember volt. aki hamar ijedezik. st inkbb
szerette a dolgok mibenltt megtapasztalni. Kis ideig forgat
ta fejben a gondolatokat, azutn merszen odakurjantott a

169
lthatatlan mulatozknak: H, a mindeneteket, nekem is
juttassatok egy szp menyecskt, hadd forduljak vele! Mi
csoda! Azon vette szre, hogy mr javban tncol is egy nagy
fchrcselddel. Tncoltak, tncoltak... De majd kiszakadt a
kt karja s gy rezte, hogy mindjrt sszerogyik. Abbahagyta
volna mr a csrdst, de nem lehetett. Vgl a fldhz vgta
a tncost. Ht tikkor ltja, hogy a sajt csolnakjval lncolt.
Egy gulysbojtrral is itt az irzi rtben trtni egy klns
eset. A felrppen varjak kz vgta a botjt s egyet eltallt
kzlk, ppen a fejre esett. Na, ha rmpottyantl - krom
kodott nagyot -, az enym vagy s kipnyvzlak, mint a
csirks kotll szoktk. A mg l varjt gatyamadzagon
kikttte a kunyh oldalhoz. A strzsl bojtr msnap arra
cskdztt, hogy jflkor a varj kotl mdjra rikcsolt,
majd gy szlt: Mcgkcscrld Bnk, amirt gy bntl a
vilgra segt bbddal! A kevei bba volt, aki csakugyan
meghalt azon az jszakn. A varj sem rte meg a reggelt. De
a bojtron is betlt a varj szava! Nem sok id mltn egyszer
csak megvadult a gulya legszeldebb bikja s csnyn meg-
trdcltc. Attl fogva mindig komyadozott, jobbra a karm
krl lzengett csak. El is pusztult, taln esztendt sem tlttt.
Egy csiks pedig az lhelyl hasznlt lkoponyval jrta
meg. Este a tz mellett ppen r akart telepedni, amikor
hirtelen megmozdult az s rnyertett. Mg akkorclvittk egy
tvolabb cs halom tetejre, ahonnan hetednapra eltnt. Pedig
a szmad azt tancsolta a finak, hogy kantrozza fel. Min
den jszaka oda mehetett volna rajta, ahova neki tetszik. Igaz
viszont, hogy az ilyesminek htultje is szokott lenni.
Pkszflc emberek emlegettk, hogy Szerep. Udvari alatt
a Vszszegren s a Csamn boszorknyok jrtak fel a Be
retty fell. Holdvilgnl lttk, mint ltek a vz tetejn.

170
felhzott lbbal, trdre tett orral - mint reg asszonyok a
kucikban tlen - s gy sztak htrafel. Bajom s Udvari
hatrn foly Tigicsrben is vn banyk csatangoltak stt
jszakkon, rontva az utasokat, de akadt kztk olykor lny
fle is, aki becsalta a legnyt az. rparti ndasba s ott elaltatva
tnkretette, elvette az. erejt. A sokat tapasztaltak kioktattk a
legnyeket, hogy ha tallkoznak vele mit mutassanak s mit
meg ne mutassanak neki.
Keresz.tton val jrkls, csorgs meg nyilvnvalan
veszedelmes. Egy zskai ember nem hitte ezt s csakazrtis
kifekdt jjel a kereszttra. El is aludt. m jflkor valami
nagy szekrzrgs bresztette fel. gy tetszett, mintha tbb
szekr kzeledne az ton. Trappoltak a lovak ugyancsak!
Szp holdvilg volt. krlnzhetett az ember, de nem ltott
semmit. No, bolondot lmodtam - gondolta magban s jra
elaludt. Majd egyszer mcgrz.za valaki a vllt s a flbe
kiltja: Kelj fel s eredj innen! Hej, ment volna mr. de nem
tudott! Nem rezte, ltni se ltott semmit, csak hallotta, hogy
pokoli zrgssel hossz szekrsor megy rajta keresztl. Ami
kor hajnalban nagy keservesen leltpszkodik, veszi m sz
re, hogy a nyaka megtekeredett, a lbra sntt, a farn pedig
ott van egy nagy lpatk nyoma. Prbltak avval mindent,
mgis nyomork maradt holta napjig.
De nem csupn az egyszer embereket krnykeztk a
boszorknyok, hanem mg a hivatalos szemlyeket is sokszor
csff tettk.
Tbbek kztt arrl is beszlnek egy furcsa histrit, hogy
hajdanban mikppen jrta meg Bks nemes tancsa. Abban
az idben a soros elljrk fenn ebdeltek, vacsorltak a
vroshzn. A vrosgazda uram gondoskodott a szksgesek
rl, a kisbrn asszonyom pediglen kezelte a fzkanalat. A

171
sok j mellett hetenknt tbbszr volt szksg 40-50 tojsra.
Ezt mindig az reg Bdizsntl vsroltk. Egyszer is lekld
tk a hajdt, hogy hozzon tle 50 darabot. Bdizsn nem
vn otthon, unokja, egy lnygyerek fogadta a vros embe
rt. Most hiba jtt kend - mond neki. Ha idehaza volna
is reganym, aligha tudna tojst adni, mert mg nem tojt
mma. A hivatali tekintlyre bszke fiatal hajd felfortyant,
azt gondolvn, hogy a lny incselkedik vele. Mit fecsegsz
sszevissza! Csak nem akarod elhitetni velem, hogy reg-
anyd tojja a tojsokat?" De bizony az - erstgette a lny.
Ltja kend azt a kis kerek kvet ott, a mestergerendn? Azt
szjba veszi, rl egy kosrra s annyi tojst tojik, amennyi
kell." A hajd nagy szemeket meresztett. Rgtn boszork-
nyossgra gondolt. Se sz, se beszd tovbb, zsebrevgta a
kis kerek kvet s felvitte a vroshzhoz. A tancs hledezve
hallgatta a hajd elbeszlst. Vgre gy hatroztk, hogy a
kvet ki kell prblni. A fbr lehozatott egy kosarat a
tancsterembe, rlt s a szjba vette a kis kerek kvet.
Csakhamar csikarst rzett a hasban s egy tojst tojt. Ugyan
gy jrtak el a tbbi hites tancsbeliek is. Egy tojst feltttek
s pp olyan volt az. mintha tyk tojta volna. - A dolog vge
az lett. hogy az reg Bdizsnt, mivel magatojta tojssal
tartotta az elljrsgot s egyb ehhez hasonlatos istentelcn-
sget vitt vghez, mint nyilvnval boszorknyt, egy halom
tetejn meggettk. Ezt a bksi halmot mig Bdizsn-hal-
mnak hvjk. Ez is jeles hely volt
De voltak msforma jeles helyek is, rpartok, halmok,
laponyagok. Ezek meg pnzt rejtenek. A szegny rti np
kpzelett mindenkor foglalkoztatta a kincs - ami nincs. A
hiedelem szerint azonban van, csak el van sva. Kerestk ht
ezek a gazdtlant, mert a ms utn hiba csingztak.

172
Avval tartjk, hogy legtbb kincs a trk idkben kerlt
fld al. Az rks hborskodsra val tekintettel a tehets
polgrok clfldclvc tartottk pnzket, futskor mg inkbb
elstk. Sokszor aztn ott is maradt az; sztszrdott, elpusz
tult a csald, vagy ha visszajtt is. nem akadt r megint. A
trkk is nagyon sokat stak el. kizetskkor nem gyzvn
magukkal cipelni minden prdt. Nmely rszrt azonban
ksbb visszalopakodtak.
Emlegetik, hogy amikor Bajomban voltak a trkk, a
falualatti Trkhalmon tttk fel a basa selyem stort. Ide
volt elsva a basa kincseivel megterhelt haj (cslnak) is. Ezt
azonban mr csak ksn tudtk meg a bajomiak! Egyszer -
tbb lehet hetven esztendejnl, mg akkor megvolt a rt -
kt fiatal idegen jtt a faluba. Pr napig in tekeregtek, fll.
csavarogtak; cgyzben az. reg Ktiknl hltak, mint a vn
dorl legnyek. Senki sem gondolta, hogy trkk, pedig
azok voltak. Egy stt jszakn (erre vrtak csak) kistk a
hajt, lehztk a halom aljra, ott kezddtt a rt, reresztet
tk a vzre s elevezlek. Jl megmagyarztk azoknak otthon,
hogy hol kereskedjenek! A gdr most is lthat a halom
oldaln, de mr belepte a f. - Az is rgen trtnt, amikor egy
nagyszakll trk rkezett Pspkladnyba. Ngy turb-
nos, bugyogs emberrel jtt. hossz ekhs szekren. Azt
mondotta, hogy keresked, portka azonban nagyon kevs
hnykoldott a szekrderkben. Ajnlottk neki, hogy jsza
kra lljon be a vroshza udvarra, idegen utasok szoksa
szerint. De ehelyett egy gazdnl szllsolta el magt. J
pnzt grt, ht szvesen fogadtk. Kora hajnalban mr tovbb
mentek. Bcszskor a nagyszakll trk szz aranyat olva
sott le a gazda tenyerbe. Az. meg szabdon, hogy nem
fogad cl ennyi temrdek pnzt egy jszakai szllsrt. Vegye

173
el, gazduram - gy a trk - jut is, marad is a ddapm
vagyonbl! Jl van, ht elfogadta. Majd napok mltval
lemenvn nagy udvara htuljra, az egyik sarokban, a szal-
'nakazlak mgtt betemetett gdrre tallt. Ekkor vilgoso
dott meg minden az elmjben! Mirt hztk a lovak a sze
keret befel olyan knnyedn, s mirt nyikorgott a kerk,
mikor kifel mentek a kapun.
Ht Rkny. az reg pksz hogy jrt! Szerep alatt, valahol
a Nagyoldalszigeten lakott. Sokszor vgiggzolta ottan krl
a Berettypart vizt, mgis csak egyszer bukott meg valami
ben. Vjjon mibe akadt a lba? Hzn ki, de meg se brja
moccantam. Legnyfival meg a msik kisebbel is alig tudtk
partravonszolni. No, k se gondoltk volna, milyen halat
fognak! Egy gynyr szp srga cserpcsik volt. Mit csi
nljanak vele? - ht odalltottk a kunyh elbe, hogy hadd
legyk ott. Mert nagy volt az. J id mltn, taln esztendre
r, ltjk, hogy valami ember tnfereg a kzelben. Ht ez hol
jr itt? Nzi-nzi a vizeket, a partokat, mintha keresglne
valamit. gy jutott el a kunyhhoz. Nagyon clcsodlkozott a
csik lttra. Nzte, gondolkozott. Estefel azt mondja (de
nem valami jl beszlt magyarul): Hallja kend, bcsikm!
Mit r kend evvel a csikval, jobban illene ez az n nagy
hzam torncra. Nzze kend ezt a zsebet (ki volt tmve),
bclcfordtom a kend bakjba. Ezt a csikt meg feltesszk a
hajra, eveznk vele a Krsre, onnan a Tiszra, onnan a
Dunra. Ott a msik zsebemet is kifordtom kendnek, oszt
jhet is kend vissza: Szt rtett az reg Rkny. A fia is
rhagyta: Adja oda kelmed. ssze tall itt tmi, aztn meg
a fennek se kell. Az idegen az reg bakjba fordtotta
ujjasa zsebt. Csrgtt, csrgtt az arany. A csikt pediglen
elvittk, ahogy bealkonyult. Mikor a Dunra rtek vele, mr

174
ott vrta ket egy nagy haj, ttettk arra. Az idegen szavnak
llott, kirtette a msik nagy zsebjt is. Hanem akkor mr
ltta az reg Rkny, hogy trkkel akadt dolga. Eljtt egy
brsonykpenyeges. kopaszfej nagy mohamedn s gy
szlt: Na nzzk, ez- a vradi basa csikaja! Kpnyegje
all elhzott egy kalapcsot s jl rvgott vele a csik
derekra. Szjjelesett az rgtn s zskraval arany dlt ki
belle.
Az reg Fldesi Sndor kertcssz, akitl ezt a trtnetet
hallottam, azt mondja, hogy ez a cserpcsik A lig h a s n bas
volt, aki a bajomi vrban is lakott valamikor. Mikor kltz
kdtt, a bajomiak elcsentk tle s a Berettyba sllyesztet
tk. A trkk valami rgi rsbl jhettek nyomra, hogy hol
van.
stak el pnzt 49-ben is, amikor bejtt a muszka. Egy
ladnyi ember a nagyapjtl hallott ilyen esetet. Valamikor a
kunmadarasi vsron jrt az s szbaereszkedett egy vilgta
lan koldussal, aki elpanaszolta neki gyszos lete trtnett.
Negyvenkilencben, mint rva gyermek, Ladnyban szolglt
a gazdagsgukrl hres Bojroknl. Az orosz bejvetelnek
hrre gazdi is sszeszedtk arany, ezst drgasgaikat, hor
dkba raktk s szekren kivittk a Nagytanyra. A temettl
dlre nagy mlyen a fldbe stk a hordt, tglt raktak r
tbb sorral s betemetvn, nyolc lval meglapostattk. is ott
volt e mveletnl. Krdeztk tle, hogy ide tallna-, ezen
helyre. Ide tallnk knnyen - vlaszolta. Erre a ht Bojr,
apa s fiai, megragadtk, szemeit kivettk s rettenetes tok
kzben a kincsre helyeztk. Kt emberi szemmel tudjanak
felvenni! - mondottk, vele pedig mitsem trdve, tjra
engedtk. Az reg koldus szavain elindulva, kereskedtek is a
kincs utn. Heten fogtak sshoz. Mr szedtek is ki sok tglt,

175
amikor - mirt, mirt nem, senkinek cl nem rultk - hirtelen
flbehagytk a munkl. A kvetkez esztendben pedig egy
msutn elhalt mind a ngy ember.
Vsrjr vn nekes koldusoknak tbbnyire ilyen htbor
zongat volt az letk sorja. Legalbbis k gy vallottk. A
rgiek meg nem voltak olyan mindenben ktelkedk, mint mi.
Meggazdagodott uzsorsok, zsugoriak, akik sajnljk, hogy
nem vihetik magukkal mindenket a tlvilgra, szintn cl flde
lik sszeharcsolt kincseiket. Bajomban hallottam olyan gyer
mektelen reg hzasprrl, aki a szlskertben sta el a
pnzt. Mieltt betemettk volna, a vnasszony rrtette
magt, hogy soha senki ki ne vehesse. - Egy rgi karcagi
fbr, mikor el kellett hagynia hivatalt, hrom napig mula
tott a Karajnosi-csrdban. Harmadnap jszaka kiment a
csrda melletti laponyagra s elsta a bukszjt. Hromszor
utna kptt a gdrbe, hogy sohse tisztuljon meg. - Egy
fzesgyarmati gazdag kupec hallos gyn rulta el. Sttt-
halom oldalban van a pnze, dlnek. De meghagyta, el ne
felejtsk htszer krljrni, mert csak gy vehetik ki. - Szilasi
nevezet szercpi betyros psztorember pnze pedig mg ma
is ott van gyarmati fldn, a Di vkizug egy kis laponyagjban.
Idig mg senki sem tallta cl, milyen fortllyal lehetne
kivenni.
De vannak olyan kincsek is, melyek valamilyen titokzatos
mdon kerltek a fldbe. Az ilyeneket tbbnyire boszork
nyok rzik.
Hosszhttl le Zdonynak vezet egy t. Ezen az ton van
egy olyan hely a Hrmashdon errl, ahol Szt. Gyrgy jsza
kjn tizenkt rtl egyig nem lehet elmenni se szekrrel, se
gyalog. Valami meglltja az utast s nem engedi tovbb, mg
az id le nem telik. Nem tud az ember lpni, nem fordul a

176
kerk. Olyan pnz van ott. amit a boszorknyok riznek.
Hogy mi haszon hramlik ebbl rjok? - azt ember cl sem
kpzelheti.
Aki ilyen helyen nem vigyz, hamar megjrhatja, mint a
szeghalmi juhszbojtr. Legeltetvn a nyjai, a szmadval
felmentek egy halom tetejre. Na fiam - gy szl a szmad
- rgi regektl hallottam, hogy ebben is pnz van. Valami
kis rongydarab volt a halom tetejn. Ni - azt mondja a
tudatlan bojtr-, milyen nagy szl f, osztn ezt mg se viszi
cl!" Avval bclngott, mg mieltt a szmad rkilthatott
volna. Azta trdben nem hajlik a lba. Nem igazi rongy volt
az! Azrt volt ott, hogy a pnzt ki ne shassk.
Ilyes valami lehet az a stt csom is, ami minden jszaka
ott lapul a brndi Kincscshalom tetejn.
A bajomi rtben van egy tereblyes halom: a Nagygazos.
Ezeltt nem olyan volt, mint most, hanem egszen belepte a
giz-gaz, szamrtvis, ragadf, bojtorjn s ms effle, kr
ltte pedig vizek, ndasok terltek el. Egy rgi juhsznak, akit
csak Kuriburi ragadvnynven emlegetnek, ide fiadzott a
pulija. Mikor eljtt, bojtorjnnal sszekcolt szre kztt
egy aranyat lelt Kuriburi. Egy jszaka aztn hannadmagval
gy ment el a halomra, kereskedni. Akutyakapars helyn sni
kezdtek. slak, stak szorgalmasan. A kzeli bokorban pedig
ott pipzott egy ember s figyelte ket. szre sem vettk, mg
meg nem szlalt. Vigyzzanak - azt mondja-, mn agyonti
kendteket a malomk! Egy nagy malomk csakugyan ott
forgott flttk a levegben, az reg Kuriburi mg jl bele is
vgta a fejt, amint hirtelen felegyenesedett. Ha stak, a
malomk lejjebb jtt. ha behnytk a gdrt, eltnt. Ne
fradozzanak btym - folytat a pipz em ber-, nem lehet

177

*
ezt a pnzt kisni. n mr csak tudom, mert szmtalanszor
prbltam. Boszorknyok keze van benne."
Azrt egyik-msik embernek csak volt szerencsje.
. A hagyomny szerint egy emlegetett nev bajomi fbr is
tallt pnzbl vsrolta a sok fldet. A tordai tltos megmond
ta neki (egy kcsg j aludttejrt), hogy az beretty mellett
melyik kis porongban van a pnz. Igaz, hogy lt rajta egy nagy
gndrszr fekete kutya, de btortotta a tltos, hogy avval
cseppet se trdjn, hanem lljon meg a porong hajlsnl,
nzzen a szembe s hromszor kiltson r: vakk, vakk, vakk!
Megijcdt-c a kutya a fbr ugatstl, avagy megrtette? -
elg az hozz, hogy sarkonfordult s elkullogott, le a Be
rettynak. A fbr pedig gyorsan kista a pnzt, mert csak
addig lehetett, mg a kutya helye meleg volt.
Olyan eset is fordult el, hogy sz ember mulatta meg a
kincset. Egy pspkladnyi gulyst is ilyen szerencse rt
rgen. Trtnt egyszer, hogy a Pcrcskt kzelben lev ha
lomnl hlatta a gulyt. Szp holdvilg volt. A bojtrok elha
jtottk magukat egyik erre. msik arra s horkoltak a zld
fvn, a gulys pedig botjra tmaszkodva lldoglt. Ponto
san jflkor egy elhanyagolt klsej reg, sz ember jtt el
a halom tls oldalrl. Egyenesen a gulyshoz ment s
csendesen gy szlt: ..Ltom fiam, hogy jlelk ember vagy.
tedd meg hl velem azt a szvessget, vezessl oda a kthoz
s mosdassl meg, fsljl meg. A gulys csak stott, nyj
tzkodott, mintha igen elneheztette volna az lom. Az sz
ember azonban tudta, hogy mire gondol. Ne flj tlem fiam
mond nincs nbennem tet, csak mr rgen nem mos
dottam. rgen nem fslkdtem." Megsajnlta a gulys, mivel
csakugyan j ember volt s odavezetvn a kthoz, megmos
datta s mcgfsltc. Vissza ksrvn, akkor ltja, hogy a

178
halom tls oldala szjjel van nylva. Az sz ember belpett
a nylson. Sohse flj Ham - szlt vissza hanem gyere
utnam, hadd hlljam meg a jsgodat. Lementek a halom
nagy reges gyomrba. Ht hatalmas vaskondr eltt llottak
meg. Az sz ember leemelte egyikrl a ledl. Sznltig volt
arany pnzzel. Markold tele fiam, kt szrdujjt- gy szlt
aztn hagyjl magamra, mert jfl utn bezrul a halom s
megint nem nylik meg ht hossz esztendeig." A gulys szt
fogadott s megksznte a buss ajndkot, kifle igyekezett
a megnehezdtt szrrel. Alig rt ki, sszecsukdott a nyls,
mg nyoma sem maradt. A gulys hzat, fldet vsrolt
Ladnyban s gazdag ivadkai most is ott lnek.
Volt, aki meglmodta a pnz helyi. Kista s gazdag ember
lett belle. Na. de gy knny! Elmondani. Nem ennyibl llott
az! Itt van pldul egy msik srrtudvari ember esete. Ez az
rkoshalomhoz lmodott s egy zimanks jszakn kiment,
hogy megssa. Meg is tallta volna mr a kincset, de a nagy
munkban bmadrgja fenekrl flig levlt a folt s amint
szlnek fordult, elkezdett rajta csattogni. Azt gondolvn, hogy
htulrl a boszorknyok lenycrczik, futsnak eredt. A brda
rab mg inkbb csattogott, annl jobban szaladt. Lleksza
kadva rt haza. - A monda szerint ezen a halmon a rgi
idkben nagy plet llott, amelyben valami ntlen emberek
(nmelyek gy tudjk: bartok) laktak. Gyakran eluntk azon
ban a maguk rideg trsasgt s a krnykbeli falvakbl szp
lenyokat raboltak el. Emiatt sok tkot szrtak rjuk. Trtnt
egyszer, hogy Kbrl (e rgen elpusztult kunsgi helysg
bl) egy gazdag r lenyt hoztk el. Ez lett a vesztk. Az apa
embereivel krlvette a halmot, felgyjtana a hzat s szks
romjait sztszratta. A bentlevk vgs pusztulsuk eltt
stk el kincseiket a halom fldjbe.

179
Vannak ms mdjai is a kincskeressnek.
A sokat tapasztalt reg Demjntl hallottam, hogy (70
esztendeje lehet) valami nagybajuszt) ember gyelgctt a ba
jomi hatron. Egy hetedik gyereket vezetgetett, aki acltkr-
rcl nzte a kincset. Sorba jrtk a halmokat. Azt lltotta a
gyerek, hogy a Lyukaslaponyagban sok kincset lt (gy mond
tk mr a tltosok is. ht igaznak kell lenni), de ha kivennk,
elsllyedne Bajom vrosa. Ilyen gonosz szndkkal stk volt
cl valamikor! A Nemesfldn lev Disznlaponyagban szin
tn ltott. Ennek meg az a hibja, hogy minl mlyebbre snak
utna, amil lejjebb sllyed. Nem lehet kivenni.
Szent Gyrgy jszakjn tisztul a kincs. Ahol cl van sva,
ott kis lng vetdik fel a fldbl. Ilyenkor teht a kinnjr
emberek: psztorok, pkszok csszk figyelemmel szoktak
lenni. Egy bojtr a Kecsks-zugban, gyarmati fldn ltta a
lidrc-lng lobbanst, ppen egy rgi csrda helyn. De azt
mondta a szmadja: ..Betyrfszek volt ott. fiam. tkos pnz
az. bajt hoz rd!"
Az tok volt a kincssk legnagyobb veszedelme. Egy
vnyai ember minden jflkor tncol ereje fogytig. Belestek
mr tbbszr, de sohasem lttk, kivel jrja. Van olyan ember
is. aki a hatrban szaladgl dlton le, msikon fel. Minden
esztendben htszer van ilyen jfl, amikor nem tud otthon
maradni. Egy msik ember meg bizonyos jszakkon kill a
falu szlre s ott ll. Nz egyenesen elre, meg se mozdul.
Hiba ksznnek neki. nem fogadja. jfl utn. mint aki
megretten, hirtelen megfordul s hazamegy. tok alatt lev
pnzt stak ki ezek valahol!
Igazn jl csak a rgi. bolyong tltosok ismertk a flde
ket! No, k aztn sokat s szpeket tudtak rla beszlni!
Megmondtk pontosan, ettl-atll hny lpsnyire rdemes

180
fldnek vetni az st; mit kell mondani, mg a halmot balra
megkerlik; hogy rheti cl az ember vzmentben a part jeles
helyt s tbb efflt jl megmagyarztak. m sok minden
feledsbe merlt mr abbl, amit k hirdettek!
Hiba hevert ennyi sok kincs a Srrtje halmaiban a lpi,
ndi ember egyre szegnyebb lett. Az indzscllrek addig
sattk a kanlisokat, addig hnyattk a partokat, gtakat,
amg mind egy cseppig elvettk tle igazi gazdagsgt: a
vizet. A lefoly vadvizekkel elszott a hal, a szrazon pusz
tul ndasokbl elkltztt a madr. A falu ajkn megszletett
a szls-monds: Pksz, res tarisznyban kaparsz! St
a krrvendk rigmust is faragtak:

H a l s:, c sik s: s m a d a r s:,


P k s:, va d sz: h en k r s:.

No. de bevgzem mr, hosszra nylt mondkmat! gy


lt a valamikori srrti nderdk npe; ilyen bajjal, ilyen
kedvvel, ilyen hittel. Ilyen hre maradt.

181
Szmagyarzatok - jegyzetek

A bevezet tanulmnyban Vass Lszl: A magyar Atlantisz (Reggeli


Magyarorszg, 1942. febr. 22.); Antalffy Gyula: A puszta utols krniksa
(Magyar Nemzet, 1964. jan. 12.) s Az utols tan (Magyar Nemzet, 1973.
jn. 17.); Ablonczy Lszl: .fontos, hogy a np ne felejtse el a maga lett"
- Szcs Sndornl Bajomban (Toll. Fiatal jsgrk Fruma, 1970. au
gusztus 4. old.) cm rsaira utaltunk. Ezenkvl emltettk a Balassa
Ivn-Kaposvri Gyula-Sclmcczi Lszl szerkesztette Szolnok megyei
mzeumi vknyv Szcs Sndor 70. szletsnapjra (Szolnok, 1972.) s a
Dank Imre szerkesztette Bajomi krnika: Nprajzi s helytrtneti anto
lgia Szcs Sndor 70. szletsnapjra (Bihamagybajom. 1973.) cm
kiadvnyokat. Ez utbbi kt ktetbl, mint Szcs Sndor letre s mun
kssgra vonatkoz legjobb forrsokat a kvetkez tanulmnyokat sorol
juk fl: Balassa Ivn: Szcs Sndor az etnogrfus. Szcs Sndor irodalmi
munkssga. 13-32.; Gazdag Istvn: Adalkok Szcs Sndor lettj
hoz. (1945-1946) 24-31.; Dank va: Szcs Sndor eldei - Osvth
Pl s K. Nagy Sndor. 37-55.
A bevezet tanulmnyhoz, felhasznltuk Szcs Sndor nletrst
(Jszkunsg XIX. 1973. 4. sz. 178-185), valamint sajt monogrfinkat
(Dank va: Szcs Sndor lete s munkssga. Folklr s Etnogrfia 18.
Debrecen, 1984.).
A rgi Srrt vilgt fogad ismertetsek, brlatok kzl a kvetkez
kt soroljuk fl: Vargha Lszl: Szcs Sndor: A rgi Srrt vilga. Elh-
nographia Lili. 1942. 162-163.; Dorogi Mrton: A mi knyveink. Szcs
Sndor: A rgi Srrt vilga. Nagykunsgi Lapok. 1942. 17. sz. 2.: E.
Kovcs Klmn: Eleink letbl. Kis jsg. 1942. mj. 3.-4.
Szcs Sndor hallakor az rdeklds ismt meglnklt lete s mun
kssga irnt, ahogy azt a kvetkez, nhny legfontosabb nekrolg is jelzi:
Antalffy Gyula: Az utols tan. Emlkezs Szcs Sndorra. Magyar Nem
zeu 1982. 225. sz. 10.; Bellon Tibor: Szcs Sndor (1903-1982). Bksi
let XVIII. 1983. 4. sz. 492-496.; Dank Imre: Meghall a Hrom-fld
tudsa: Szcs Sndor bcsztatsa. j Aurra, 1982. 3. sz. 152-153.;

183
Kaposvri Gyula: Bcsszavak Szcs Sndor srjnl. Mzeumi levelek
4112.1983.76-80.; U.: Szcs Sndorra emlkeznk. Jszkunsg XXVI-
II 1982. 4. sz. 27-32.; Molnr Balzs: Szcs Sndor (1903-1982). Honis
meret, 1982. 6. sz. 15-16.; U<5.: Szcs Sndor, 1903-1982. Ethnographia
XCIV, 1983. 4. sz. 615-617.; Molnr Jzsef: Szcs Sndor. 1903-1982.
Szabolcs -Szatmri Szemle XVII. 1982. 4. sz. 90-94.; Molnr Zoltn:
Szcs Sndor hallra. let s Irodalom XXVI. 1982. 34. sz. 10.; Sclmeczi
Kovcs Attila: Szcs Sndor (1903-1982.). Nprajzi Hrek XI. 1982. 3-4.
sz. 95-96.

Akaszt tbb srrti falu hatrban vagy faluszlen ismeretes helynv;


ltalban kis dombokon, laponyagokon lltottk fel az akasztfkat,
amikrl aztn az egsz krnyket elneveztk.
Akol a legeln az. llatok karkkal, nddal, zsombkkal krlkertett
pihen helye.
Aligha zsoltrbl nekel - szls -monds; nem szelden, nem j szndkkal
beszl, nem az igazat mondja.
gas - kunyhtart gasfa, faoszlop; a szelemenes ptkezseknl a szele
mengerendt tart gasfa neve.
lls - llatlls, fedett pihenhely; csrdk udvarain fedett szn az ott
vrakoz kocsik, szekerek szmra.
Altalvelfl - zskszer npi teherhord eszkz; olyan zsk. amelyet kzepn
tvetnek a szamr htn, a l nyergn, vagy az ember vlln gy. hogy
a teher a zsk kt vgn lecsngjn.
Arestl rcslomban (rislomban-brtnben) van.
Aszoltm: - a mhkas cscsban megcukrosodott mz.

Bakarbunda - dszes, sznesen kivarrt bunda; nagy, fldigr brruha, suba.


llak kendcrvszonbl kszlt tarisznya.
Banya - diszntrta gdr.
Bks - Bks megye. A Tiszntl nagy, si megyje, melynek szaki
terlete a Srrthez tartozik, itt tallhat a Kissrrt, a Krsk Srrtje.
Beretty - a Hrmas-Krs legnagyobb vize, aszilgysgi Rzhegysgben
ered; az Alfldre rve folysa oly lassv vlt, hogy nagy terleteket
elmocsarastva ltrehozta a Nagysrrtet.
Bihar - Bihar megye, a Tiszntl egyik legnagyobb, si megyje; hegyes
keleti rsze, a Krsk vlgyei erds, llattart terlet volt, jobbra
romn lakossggal, a nyugati, alfldi rszt a Krsk szabdaltk rszek-

184
re. itt terlt el a Nagy- s a Kissrrt, laki fldmves magyarok voltak.
A megyt nagysga miatt Biharorszgnak is neveztk.
Bilyog - blyeg, jegy; az llat brbe, gyapjba hossz nyeles, kovcsolt
vas blyegzvel begetett tulajdonjegy.
Brk - brk, br uraimk; a falusi, mezvrosi igazgats fejei; az eskdt
emberek, bels emberek, a mezvrosi magisztrtus vagy tancs veze
ti.
Birge - birka.
Birtalan Szilgyi Jnos - bihamagybajomi reformtus lelksz. Tuds em
ber volt, 1827-ben terjedelmes emlkiratot ksztett a Srrtrl, fleg
Bajomrl. Emlkirata kisebb hnyadt Gyrffy Istvn kiadta az Aquila
cm madrtani folyiratban (XXVII. 1920. 60-70.), nagyobb rsze
kiadatlan maradt. Szcs Sndor a kziratot sokat idzte, egyik leggya
koribb forrsa volt.
Bitangisill - az elkszlt, elbitangolt llatok szmra ltestett istll,
amelyekbl tulajdonosaik hazavihettk a befogott jszgot.
Bodorka - sokhelyt szabadon nv sziki here (Trifohum angulatum).
Boritkosr - nagyjbl flgmb alak vesszkosr, madrcsapda.
Borsmenta - borsf, vadonterm, fszerezsre is hasznlatos f (Mentha
piperita).
B oszorknylvis - laposlevel vadnvnyfajta, tbb hiedelem fzdik
hozz (Erygium planum).
Bngyle - a gykny lisztes gumja, kenyrptl.
Br kapca- szrs brkapca, a tlen is bocskort viselk hasznltk.
Bullia - laposra fnnll, rendszerint feliratos, plinka-tart cserpedny.
Bvr - igen elterjedt vadkacsa fajta. (Phalacrocorax carbo).

Cenzr - szcnzl; hetivsrokon, vsrokon rukzvett, rukommend-


l, alkusz.
Cibere, cibereleves - erjesztett bzakorpbl vagy aludttejbl s lisztes
tejflbl, nhol aszalt szilvbl, meggybl kszlt savunyks leves.
Cifraszlr - gyapjhmzssel vagy rttes dsztssel kszlt frfi fels
ruhadarab. / t o + A fii* /
Cignyhal - klnbz neveken ismert kznsges halfajul (Tinca tinca).
Cintoriumvirg - a templom krli temelkczhelyrl (cinlonum, cinterem)
elnevezett, ltalnosan ismert gygynvny (Ccntarium pulchellum).
C vis - mezvrosi polgr; legismertebb a debreceni cvis, br minden
alfldi mezvrosban a cvisek voltak a kzponti trsadalomszervez
vroskpz erk.
Comb - comp, ismert lpi halfajta (Scardinius erythrophtalamus).

185-- i re \io ^ k z
Csklya - les hajtol. mlysgmr rd. vegn vaskampval, horoggal
Csk tehn - a szarvasmarha szarvnak fonnja utn kialakult jelzs nv,
. csks tehn formban is elfordul.
Csaln, i siln - rendkvl elterjedt, tbb fajtj, sok hiedelemmel, babo
nval krlvett gyomnvny (urtica urens 1.), egyes fajtit gygyn
vnyknt, telnvnyknt s rosLszolgltat nvnyknt is hasznljk.
Csali madr - madrbefogsra hasznlatos mmadr; csal, becsalogat
madr.
Csap - a kariks ostor vgn lv ers kenderbojt, csapsra, durrogtatsra
hasznljk.
Csapszk - kezdetleges, csak bizonyos idkzben mkd kocsma.
Csrda - a faluszli, pusztai, tmenti vendgfogadk neve; lnyeges kell
kk volt az udvarukon ll szekr (kocsi) lls, a vlys kt. valamint
a hajtott llatok pihentetsre szolgl istll, az akol s a csrdalegel.
Csattog - vizenys, mocsaras helyeken nv gazfajta.
Cseka - a Srrt mocsaraiban l kznsges halfajta.
Csendbiztos - a mlt szzad derekn a jrsok pandrjainak, csendkaton
inak, vagy rgiesebben perzekutoratnak vezetje.
Cscplesznd - cseplesz, a levgott ndas terletn maradt trt nd. ndtr
melk neve, amit tavasszal el szoktak getni.
Csesz - cseszte a foga, megrintette, karcolta a foga.
Cselkka - mocsri csetkkn (Eleocharis palustris).
Csk - a cskflk csaldjba tartoz, nylnk test halfajta (Cobitis fossilis.
L.), az gynevezett rti csk. A Srrt mocsaraiban rengeteg csk lt.
fontos nplelmezsi cikk volt.
Csikasz - farkas
Csobnyos - csobnyos szarv tehn, a lapos, hengeralak fa vzhord
edny fonnja utn.
Csontrak - ficamokat, csonttrseket gygyt ember.
CsrmtI - mindenfle nvnyi trmelk, a Srrten legmkbb a nd s a
gykny trmelk neve: ndcsrm, gyknycsrm, gaz.
Csudafafrd - a maszlag (Datura stramonium) gyomnvny fzetbl
kszlt frd.
Cssz - a srhaj neve. (Lsd: Srhaj.)

Dgvny - mly. veszlyes mocsr.


Daruioll - bszkesget, rtartisgot kifejez frfi kalapdsz, legnydsz.
Dan'sz - darut szeldt, tart, darutollat szed ember.
Debreceni nagyvsr - Debrecen a Krpt-medence egyik legjelentsebb
vsrhelye volt. Orszgos, vagy nagyvsrai, a hres szabadsgok, vagy

186
nagyszabadsgok messze vidkek meghatroz erej llat-, termny-
s kirakod (iparcikk) vsrai voltak. Debrecenben ngy vsrt tartot
tak: a remetei vsrt (Remete Szent Antal napjrl, jan. 17.), a szent-
gyrgyi vsrt (Szent Gyrgy napjrl, pr. 24.), a nagyboldogasszonyi
vsrt (Nagyboldogasszony napjrl, aug.15.) s a dnesnapi vsrt
(Dnes napjrl, okt. 9.) hagyomnyos rend szerint, 9-9 napon t
tartottk.
Deres - ngylb, szles pad, amihez hozzktztk (deresre hztk) a
bottsekre tlteket.
Derk - mocsaras, vizes terlet.
Dvnkoznnk - kelletnnk, kretnnk magunkat.
Dvny - mly, veszlyes mocsr. (Lsd: Dgvny.)
Dzsma - termnyad, tizedrsz.
Dolmny - frfi dszruha, fels kabt.
Dombrol - dorbzol.
Dominum - uradalom, birtok.
D urul-turul; Szcs Sndor szerint a durul szbl szrmazott turul szavunk,
amely pedig darut jelentett.
Dld - a mvels al vett fldterletek osztsvonalain lteslt t.

Ebiszl - vadszl. (Parthenocissus inserta).


Eklzsia - egyhz.
Elkorszol - elkborol.
Emelbhl - kishalsz-eszkz, kzihl.
r - vzfolys, lass folys kis patak.
Erzus - Erzsbet.
Eskdi ember - bels ember: a falusi, mezvrosi tancsok eskt tett tagjai.
(Lsd: Brk)
Ezerjfii - nagyon elterjedt gygynvny (Dictamnus albus).

Fabocskor- fapapucs, a Srrten ndvgskor hasznltk.


Fakszekr - vasals nlkli, gyenge szekr.
Fakdmn - a belyrvilg hrhedt vallat eszkze.
Falb - glyalb; jtkknt ismert lbtarts pzna, rgen a vizes vilgban,
kzlekedst eszkz.
Farkasalmalevl a farkasalmafa (Aristolochia clematitis) levele, gygy
nvny.
Ftyolbogr - kznsges rovar, tbb fajtja l haznkban is. Legismertebb
aChrysopa perla L.; port gygyszerknt hasznltk.

187
Fatty - a Hromfldn a hetyke, rtarti, virtuskod legnyke, ltalban a
Fiatal fik neve.
Fehrcukor - kristlycukor.
Fehreseirt - n, asszony.
Fejr glya - fehr glya, a Srrten is ismert glyafajta (Ccotlia alba L.)
Feketehelis - feketeruhs, azaz mdosabb gazdaember.
Feketenadlyl - a fekete nadly (Sympathytum officinale) tve, trsze;
npi gygyszer.
Fekete rm az rm (Arlcmisia vulgris) egyik fajtja, npi gygyszer.
Feklyfii - kevss ismert gygynvny.
Felcser - sebktz, kplyz. gygyt ember.
Feleszeg ron - flron, olcsn.
Flk:kalmr kods - flkzre rusts, sikkaszts, orgazdasg
Felsurjnzolt - felntt.
Fenk - lefolystalan, vizes, mocsaras terlet.
Freg - farkas.
Fertlyra - negyedra.
Fert - mocsr, bzs, gazos vzlls.
Fidelibusz kassza - bartsgi titkos kassza, pnztr.
Figurzni - kifigurzni, nevetsgess tenni, hecceldni.
Firhang - fggny; firhangolatlan - nem titkolt.
Firl-fira - firl-fira, nemzedkrl-nemzedkre szll, tovbbad.
Fizikus - kirorgus; az orvos rgi neve.
Fodorgaz - nagylevel gaz; l latetetsre alkalmas ffle.
Fodormenta - j illatit ad nvny (Mentha spicate, vagy Mentha aqua-
tica, illetve Mentha pipcrtta).
Fok - folyvizek, vzfolysok ltal kzrefogott, nmikppen kiemelked
terlet, illetve a folyvizek les kanyarulata.
Font - rgi slymrtk, ltalban 55-65 dkg.
Fldlp - lelepedett, flddel tltekezetl lp; ll lp.
Fszolgabr - a feudlis kor jrsnak vezet tisztsgvisel je.
FIIbr - legelbr.
Fstfog - kezdetleges kmny.
Fztt bocskor - szjfzssel varrt talp bocskor.

Gdor - a fldhzak, pinck bejrati folyosja.


Galand - szalag, szlesebb peri.
Garas - apr rzpnz, a szegnysg, az olcssg kifejezje.
Gt - vizes mlyedsekbl kiemelked, hosszanti fldnyelvek, amelyet
szrazfldi tknt hasznltak.

188
Gelcbihe nyl - a ruhja mellrszbe nyl.
Gelicetvis - gledicsia tvis (Gleditschia triacanthos).
Gelles - melles, mellny, ni ruhadarab.
Gm - ktgm. a gmeskt tart oszlopn mozg ers l'ard.
Gergy - gerd: fldbl, ndcsnnbl, trgybl hnyt alacsony kerts.
Girinc - gerinc, hosszanti fldnyelv. (Lsd: Gt.)
Grlni - doblni.
Gorond - hosszanti fldnyelv. (Lsd: Gt, Girinc.)
Gdny - korbban ltalnosan ismert vzimadr; rgi neve balonya, jabb
s ltalnosabb neve pelikn.
Gnci bk - Gncn kszlt bkly.
Gz - gz: az egrnl kisebb mezei rgcsl (Mus spicilegus).
Gulyalls-a gulya pihenhelye; ltalban ktkzclbcn van, ndszrnyk-
kal szoktk krlvenni.
Gulyacsaps - itt vzit; a gyknyes, ndas vzben a gulya ltal taposott
t, rna.

Gyalogbodza - alacsony nvs bodza (Sambueus nigra).


Gykny - mocsarak, llvizek jellegzetes nvnye (Typha latifolia et
angustifolia); hajlkony szrbl, levelbl sok mindent ktnek, sznek
(gyknyponyva, gyknykosr, gyknykll).
Gyknyfarka - a gyknyszl hegyes vge.
Gyknyhaj - a gykny levelei.
Gyknyjova - a gykny java (ktsnl).
Gyknykp - kivgott s ktegelt, kpbarakott gykny.
Gyknyselyming - a gyknybl vkony rostja.
Gyknysodring - gyknyselymingbl kt tenyr kzt sodort gykny.
Gyrffy Istvn - karcagi szlets etnogrfus, egyetemi tanr (1884-1939).
A karcagi mzeum ltrehozja (amely a msodik vilghborban majd
teljesen megsemmislt s amelynek vezetst Pter Lszltl, 1952-ben,
Szcs Sndor vette t). Gyrffy egsz munkssga, de klnsen a
novellisztikus Nagykunsgi Krnika (1922) nagy hatssal volt Szcs
Sndorra.

Hajd - itt vrmegyei hajd jelentsben fordul el. A vrmegyei hajdk a


vezet megyei tisztsgviselk (fispn, alispn) fegyveres ksrett
adtk, parancsait vgrehajtottk, a jobbgysg megflemltsre szol
gl fogdmegek" voltak.
Hajdsg - a Hajdkerletbe tmrlt hat reg hajdvros (Bszrmny.

189
Nns, Dorog, Szoboszl, Hadhz. Vmosprcs) terlete s hatra; a
Szcs Sndor ltal Hromfldnek nevezett tj egyik alkot rsze.
Hajtfa - kihegyezett vg plca, repl madr letsre hasznltk.
Haj - a Srrten, a rgi vizes vilgban egyetlen fatrzsbl kivjt-getett,
hossz, keskeny csnak neve; a ndasokban, gyknyesekben ezekkel
trtek hajutat".
Hajlinromban - hajdinromban, rgen.
Hromfld - Szcs Sndor alkotta ljfogalom; a Hramlidt a Nagykun
sg (a szabadalmas Nagykunkerlet), a Hajdsg (a szabadalmas Haj
dkerlet) s a Srrt alkotta.
Haligykny - gyknyfajta; rvid, puha derek gykny, szl ktzsre
is hasznltk.
Ht - a vizes rtsgbl, mocsrbl kiemelked szles fldnyelv, htsg.
Ileptika - hektika; tdbaj.
Hideglels - hidegrzs, harmadnapos hidegrzs.
Hnr - hnros (vz); mocsarakban, llvizekben kialakul sztterl,
veszlyes vzinvnytrsuls.
Hodly - nagy llattart plet, juhhodly.
Hombrsp - a szemesgabona trolsra szolgl hombr kiereszt csapja.
Ilpustols - lass hfvs.
Horpasz - has jelentsben hasznlt sz; nincs kitmve a horpaszod, nincs
tele a hasad, hes vagy.
Hortobgy puszta - Debrecentl nyugatra elterl nagy kiterjeds lege
ltcrlel. A kzpkorban tbb falunak helyt adott. Pusztsodsa a XV.
szzadban kezddtt meg, s a XVI. szzadban rte el tetfokt. Az
elhagyott falvak hatrait rszben a krnyez teleplsek, a hajdvro
sok. nagyrszt azonban Debrecen szerezte meg. Debrecen a Hortob
gyon klterjes llattartsra rendezkedett be. Hrom nagy rszre tagol
dott: Mta, Ohat, Zm. AHortobgy folycskn, a puszta kzpontjban,
a Nagyhortobgyi csrdnl a korbbi fahd helyre 1833-ban khd -
kilenclyuk hd - plt.
Ilujogals - tncszk kiablsa.
Huncut - rgebben erteljesebben bnt kifejezs volt. mint ma: ravaszko-
d, kponyegforgat gazember, csirkefog.
Hvelyk - anthropomorf hosszmrtk, a lb tizenkctled rsze s tizenkt
vonalat tartalmaz.

Icce - itee, rgi rmrtk, mintegy ht- s fl deci, fleg bor mrsre
hasznltk.
Imposztor - csirkefog, csal, csnytev.

190
Indzsellr - mrnk, fldmr.
Inglp - a vz felsznn sz nvnytrmelk.
Instlni - krni, krelmezni.
Ipse - becsmrl vonatkozs nvms; pasas.
Ispn - itt uradalmi gazdasgi vezet.
Istrng - a lszerszm rsze; ktl.

Jrsokol - j rka Igt.


Jszolfa - az istllban a jszolhoz erstett, a jszolhoz kttt llatokat
egymstl elvlaszt s v fard neve.
Javasasszony - gygytssal foglalkoz, gygyszereket kszt n.
Jgpatk-falusi kovcsok ltal ksztett karmos, szjakkal acsizma talpra
ersthet vaspnt, amely a jgen val biztonsgos jrst szolglta.

Kacor - kaszapengbl ksztett ndvg; magnyos ember ndvg szer


szma.
Kka magasra nv, ssfle vzinvny (Typha latitolia).
Kakastarj - rti nvny (Cclosia argentea).
Kakastoll - szegnyes legny-kalapdsz. A csendrk kalapjt is festett
kakastl! (farktoll bokrta) dsztette.
Kakukkf - ismert gygynvny (Coreopsis tinctoria).
Klvinista kereszt - veszedelmes verekedszerszm, lmosbotra hzott
fokos.
Kanavsz - olcs lenvszon, fehrnem anyag.
Kanbba - frfi betegsgeket gygyt javasember.
Kanca - itt gyknynyalb.
Kani - nagy.
Kank - kl darabbl ll kendervszon ruha.
Kanta - vzhordsra szolgl, mzatlan, szles szj, fles cserpedny.
Kantr - lkantr; a l fejn lv. tbb rszbl (homlokszj. lladz, zabla
gyepl vagy kantrszr, kantr s fesztzabla) ll lszerszmrsz.
Kapatlan nem marad - bntetlen nem marad.
Kapcabetyr - kisszer gazember, csirkefog.
Kplr - rgi. alacsonyabb katonai fokozat, a mai tizedesnek felel meg.
Karm - a legeln lv llatokat egytt tart s vd (pldul szl, hideg
ellen), fedl nlkli, gasok kz fogott vesszbl, ndbl val krl
kerts.
Kariks - kariksostor, rvid nyel, szjbl vagy blbl sodort hossz ostor,
a vgn kenderkcbl kszlt csapval.
Karimsksa - nevezetes psztoreledel: ss vzben fztt s majd kihtve

191
nyers tejbe tett klesksa, a ppes telt a bogrcs vagy a tnyr karim
jra krbe raktk s kanllal cllapogattk.
Ksa - kles, rizs. kukorica rlemny, illetve az ezekbl kszlt ppes tel.
Kasmatol - kutat, keres.
Kasorrtya - fles, gyknybl kttt kzikosr, vagy olyan fonal , csuh-,
hncs-hl, amelybe az teles ednyt teszik.
Kasznr - az ispnnl alacsonyabb rend uradalmi gazdlkodsi alkalma
zott.
Kva - itt a ndtol (ndvg) kt velt vessz oldala.
Kele\ny - nagyobb kels.
Kenasszony - kenssel, megkenssel gygyt javasasszony.
Keresztesbodza - alacsony nvs, sok virgot hoz bodza.
Keresztvas - bnteleszkz; keresztvasba ktve vittk a tmlcbe az elfo
gott betyrt.
Kezesek - itt gyes kez tolvajok rtelemben hasznlt sz.
Kiloryus - kirorgus, orvos.
Kissrri - a Nagysrrttl dlre elterl tekn, amelyet a Krsk, fleg
a Sebes-Krs, rendszeres vzzel ltott el (innen a teljes neve: a Korosok
Kissrrctje); a Kissrrt szmos rrel, vzfolyssal, sszekttetsben llt
a Nagysrrttcl.
Kobak - kobaktkbl kszlt, vz, bor. mz tartsra hasznlt edny.
Kojlol - fstlve izzik.
Kolera - veszedelmes raglyos betegsg, jrvny idejn mkdtek az.
gynevezett koleraorvosok.
Klnc - cskavasbl vagy egyb anyagbl ll nehezk; a ktkolonc a
ktgm egyik vgn volt. s ellenslyozta a gm msik vgn lv
ktostorl, vedret s a vele felhzott vizet.
Koloknyfszek - nagy, fehrvirg vzinvnybl (Straliotes aloides) ksz
tett lpi madrfszek.
Komisszros - csendbiztos.
Komjaasszony - komaasszony.
Kommenci - rgen kevs pnzbl s mindenfle termszetiekbl (lelmi
szerek, nihzati anyagok, cikkek, llattarts, lakhats) ll fizetsg.
Kommendl - ajnl; kommendl asszony, hzassgot sszehoz, ajnl
asszony.
Komt - komd; paraszti btordarab; alacsony fikos szekrny.
Kondr - nagyalak, ltalban vasbl kszlt fzedny.
Konvencionlis levl - brlevl vagy djlcvl. A kommencis fizetsget
soroltk fel benne. (Lsd: Kommenci.)
Krszolt - jrklt, kborolt.

192
Kre - gatya, szoknya, zsk, tarisznya levarrt, befztt zsineggel vagy
szalaggal sszehzhat s sszekthet rsze.
K01orca - nvnyi trsz.
Kotu nvnyt - fleg nd. gykny, kka - trmelkbl ll lpi talaj.
Knts - rgi. hossz s b felskabt.
Kp a vas- s egyb szerszmok nyelnek erre a clra kikpzett illesz
kedsi helye, illetve magas, nylnk cserp-, vagy faedny kplsre
(vajkpls).
Krisbogr - a megszrtott krisbogrbl ksztett por. a krisbogrpor.
ismert izgatszer (Lytla vesientoria).
Krlevele* jegyzknyv - currentlis. currenthk; azaz a falusi jegyzk,
ntriusok ltal vezetett krlevelek (kztk sok krz levl) bejegy
zsre szolgl jegyzknyv.
Krmrg - az lak. istllk azon rsze, ahol a bekttt llatok krmeik
kel, patikkal rgni, kaparni kpesek.
KriUcirkalmazni - krlrni, krlrajzolni; alaposan megmagyarzni.
Ktsig r - derkig, derkktsig r (pldul vz).
Kttgykny - kangykny, rosszminsg, semmire se val gykny, mg
tzelsre se igen hasznltk.
Kttlp - kttt, valamelyest megszilrdult s nem mozg lp.
Kzbtorsg - kzbiztonsg.
Krajcr - a legkisebb mltszzadi rzpnz; szegnysget is kifejez: kraj-
cros ru; krajcroskodik.
Kucik - a szobban a kemence s a fal kztti pletrsz, sut.
Kullog - a vzbe cszkblt halsz hely, szk.
Kupec - kisszer llatkeresked, parasz.tkupec.
Kupujk - itt kobaktkbl ksztett tartedny.
Kurrentl - keres, krz irat.
Kuruzsl - babons eljrsokkal, nvnyi s egyb porokkal, fzetekkel
gygyt ember.
Kusztonyozs - mts, ktesrtk ajnls, tancs.

Lacikonyha - olcs, vsri storos konyha, tkezhely.


Lapicka - kilyuggalt deszkalap. a darutoll tartsra, simtsra szolglt.
Laponyag - srrti trszni fonna; a vzbl, mocsrbl kiemelked, ala
csony, lapos htsg.
Lapos - srrti trszni forma; vzzel gyakran megtel, sekly mlyeds.
Lapulevl - ismert gygynvny, kelsek felfakasztsra hasznltk (Bar-
danac folium).
Lp - vzinvnyekkel teljesen bentt, szilrd talajnak tetsz vzterlet.

193
mocsr; az ing vagy szlpok mellett voltak megllt, nem mozg
lpok is.
Lpmelsz - tbbg. hossz tapogat bot; pkszeszkz a lpban val
elnierls elkerlsre.
Lpols - vzen val fasztats, tutajozs (lp = tutaj).
Ltfa - a kunyh kzelben fellltott hgcss faoszlop, amirl jl be
lehetett ltni a kornyket.
Legtus - itt dik rtelemben hasznlt sz. egybknt a reformtus koll
giumok nnepi adomnygyjt cs prdikl kvetei az eklzsikban.
Legenda - mende-monda, emlkezs.
Legvilisabb - leglnkebb, legletlelibb.
Llekveszt - kis, keskeny, gyorsjrs, egyszemlyes csnak.
Lpvessz - ragacsos anyaggal bekent plca, vessz; madrfogsra szol
glt.
Lsza - a rekeszt halszatnl ismert vsz. vagy vejsze ndbl kszli
oldalkertse, ami a halakat a vszfejbe irnytotta.
Lillik - a vadlibhoz hasonl, tvonul vzimadr (Anser albifrons).
Lger - szna-, szalma vagy kicspcletlen gabona tartsra szolgl fedet
len hely, trsg, szr.
Lcs - fontos szekr-kocsi alkatrsz, amely a kocsiagyhoz ersti az oldal
deszkt tart rakonct.

Majland - Miln.
Malomstor - a szrazmalom lapos, kp alak tetzete.
Mappa - irattart, trkptart.
Mrton Jzsef (1771-1840) - Bcsben l magyar nyelvtanr, litertor.
Tbbek kztt kiadta a Grg Demeter s Kerekes Smuel-fle Magyar
Atlast, 1811-ben.
Matrikula - anyaknyv.
Megregulzni - megrendszablyozni.
Megsuvadt - megsllyedt, sszeesett.
Menageria - udvartarts, nagyobbszabs ellts.
Megyeiek - nem a szabad kirlyi vrosok, nem a szabad kerletek s nem
is a szabadalmas mezvrosok, hanem a megyei igazgats alatt ll
jobbgyfalvak lakosai.
Menta, mentil - kiterjedt nvnycsald sszefoglal neve: kzlk sok
gygytea ksztsre alkalmas gygynvny is van.
Meretty - hossz nyel merthl.
Mrfld - tvolsgi mrtkegysg; hossza nemcsak orszgonknt, hanem

194
vidkenknt is vltozott; alapjnak 1, vagy 2 ezer lpst szoktak tekin
teni.
Merthl - hossz vagy rvid nylre s ngyzetes fm- vagy vesszke
retre erstett le- s felmerthet hl.
Mesgyshely - a mesgye, hatrvonal mellett hzd fldterlet, hatrvidk.
Mogyorgykny - a legjobb fajta gykny; barns-fehres, hosszdcrck,
rvid fark, ktsre igen alkalmas.
Mordly - kzipuska, kovspuska.
Maratva - eliszaposodott, nvnyekkel telentl vzfolys.

Nd - elterjedt, sokflekppen hasznosthat vzinvny (Phragmites com-


munis); tbb fajtja van: verestv nd, brdsnd (korhadt, girbe-gur-
ba, tzre val nd).
Nadly - pica; a nvnyekkel bentt llvizekben, mocsarakban gyakori
gyrs llat (Hirudo medicinalis).
Ntlfik - fiatal ndhajts.
Ndi farkas - a rtben tanyz, a ndasban megbv veres szr farkas.
Ndhd - ndkvkbl kszlt hd, brhd.
Ndpihe - a ndbuzogny pihje.
Ndrszels - a ndvgk munkabrnek - ndrsz - kiadsa.
Ndseprl - ndvirgbl kszlt sepr, pihsepr.
Ndiol - tols ndvg szerszm, kezelshez kt ember szksges.
Ndtrmelk - ndcsrm.
Nagykun Kerlet - Karcag, Kisjszlls. Kunhegyes, Kunmadaras, Trke-
ve s Kunszentmrton vrosokbl ll szabadalmas kerlet. A Jsz
Kerlettel, a Kiskun Kerlettel egytt a Hrmas Kerletet alkotta.
Nagysrrt - a Beretty Srrtje, tbb vzfolyssal sszekttetsben ll a
tle dlre elterl Kissrrttel, ami viszont a Krsk Srrtje; nll
kistj, lakosai klnll nprajzi csoportot alkotnak.
Ngytiszlelet r - a reformtus papok megszltsa.
Nagyvezr - nagyvezr, szerdr; trk fkatona, hadjratot vezet ftiszt.
Nemesi hadnagy - a nemesi falu vezetje; alvainkban ltalban ketts
kzigazgats mkdtt, a jobbgyfalut a br, a nemesi falut (vagy
ltalnosabb nevn: communitast) a hadnagy vezette.
Ntrius - jegyz.
Nr. - numero; szm, valaminek a szma.

Nyerc - nyrc; mocsaras partok lakja, menytfle. rtkes bundj llat


(Mustela lutreola).
Nyeregkpa - a nyereg ell s htul felmagasod rsze.

195
Obsil - katonai elbocst levl, igazols arrl, hogy birtokosa a katonaidi
leszolglta.
dal - oldal, szraz fldterlet, trszni forma.
Ombolyos - hnros. vzinvnyekkel bentt vzterulet.
Ordas - a farkas egyik srrti neve. (Lsd: Freg, Vercsvad.)
Ormny - szilrd talaj sziget, megkttt s mint ilyen a krnyezetbl kiss
kiemelkedett lp.
Orrn a kunyh fldbortsos tetejnek a cscsa, orom, de minden a lapos
fldbl kill rg. zsombk. trs is.
Ostoros gyerek mg kisbojtrnl is kisebb, fiatalabb s/.olgati. aki csak
az ostorra tud mg vigyzni, hogy megvan-e vagy sem, arra gyel, hogy
mindig kznl legyen.
Osvlh Pl - (1831-1908) 48-as honvd, majd berettyszentmrtom nt
rius, vgl a srrti jrs csendbiztosa. Tbb adatgazdag, igen j helyi
t jkozottsgon alapul munkt rt a Srrtrl, krnyezete, munkssga
termszetrl, krlmnyeirl. Fmunkja az 1875-ben, Nagyvradon
kiadott Bihar vrmegye Srrti Jrsnak lersa. Msik, Szcs Sndor
ltal is sokat idzett munkja a Kzbiztonsgunk mltja s pandt
korom emlkei. 1905 bi.

krfarkkr - magasra nv. srga virg gyomnvny (Verbascum


ihapsfonna. pholomeides, nigrum) stb.
krl - kanyargs vzit, krk vgtk a vzinvnyekkel bentt rtbe.
l hat lbbl ll antropomorf hosszmrtk, ltalban 175-190 cm.
n nhal, szlks hs ragadoz hal (Aspius).
rdaru - az alv darucsapat rzsre fellltott darvak. amelyek, hogy el
ne aludjanak, az egyik felhzott lbukba rgt fogtak Ha elaludtak a
rgt eleresztettk, az leesett s felkolttte ket.
s :ik e - z 1870-es vekkrl divatos, szrkzpig r, prmes ni kabt.

Padka - srbl tapasztott nylt tzhely s lalkalmatossg.


Pks: - rtsz. rtet jr, a rten gyjtgetsbl s zskmnyolsbl l
ember. ,
Pkszbol - a rtenjr pksznak biztonsgot ad, hossz bot, amivel
kitapogatja, hogy szilrd-c vagy sem, vagy legalbbis t megbr-e a
talaj.
Pallvers - sszellt ndtrmelk.
Pandr - mltszzadi vrosi, megyei rendfenntart fegyveres szolga;
betyrldz egykori rendr.
Panuks - szpen ltztt, dlceg jrs.

1%
Parittya - brdarabbl s kei szjbl ll, hossz szrral elltit rppenty,
hajtfegyver. A parittyba tett kvet az sszefogott szraknl fogva
gyorsan forgatjk, majd eleresztik.
Part - trszni fonna, vizes terlet partjnak szraz krnyke, szrazulat.
Pskum - lcgclierlet.
Passzus - jrlatlcvl; llattulajdont igazol irat.
Pejl - barns szr, fekete srny s fark l.
Pemetf - hosszabb-rvidebb rd vgre kttt fcsom (amivel aztn
pldul tisztogatni lehetett), illetve ilyen nev gygynvny (Marrub-
um vulgarc).
Percekutor - egykori rendr
Perkl ing - olcs nyomssal dsztett pamutvszonbl ksztett ing.
Pihseprl - virgos ndszlakbl kszlt, ltalban hossz szr sepr.
Pochal - mocsri halfajla (Umbra kratneri).
Pokolvar - daganatos, felfakad hlyagos, knos betegsg.
Pokolvarf - a pokolvart gygyt, a betegsg fjdalmait enyht gygy
nvny (Chcnopodium hybridum).
Porong - apr szigetecske, a vizes terletbl kill kicsi htsg.
Posvny - posvnysg, kisebb-nugyobb lefolystalan, eliszaposodott, v
zinvnyekkel bentt, bzs tekn, medence.
Pr erklcs - erklcstelen.
Protokollum - jegyzknyv.

(irf Rculay Gedeon - (1829-1901) 1869-187l-l>en az. als-tiszavidk


kzbiztonsgnak kirlyi biztosa, mint ilyen a betyrvilg kemnykez.
sokszor kegyetlen, embertelen eszkzket is felhasznl felszmolja.
Rajbokrta - a f-, sznacsvval fclcsvzott rudak csoportja.
Rjok poroztak - rjuk lttek.
Rakonca - a kocsik, szekerek oldalait tart, a tengelyekbe beptett rd.
Ratamb Kolos - svd kvet, akt 1658-ban keresztl utazott a Srrten, s
tjrl feljegyzseket ksztett,
Rdia - passzus, jrlatlevl.
Reglama - szolglati szablyzat, elrs.
Regulzni - megregulzni. rendbetenm, szablyozni, szablyszeren din
tzni.
Respektlni - ismerni, elismerni.
Reszels - a rszmunkkrt jr termszetbeni jrandsg (rsz) tvtele.
Rtsz - rti ember, pksz.
Rti diszn - szalontai diszn.
Rti farkas - a rtben l farkas.

197
Retirlni - visszahzdni, megjuhszosodni.
Rvlet - a tltosok, a tudomnyos emberek, a gygytk magnkvli
llapotai, amikor kapcsolatot tudnak teremteni a szellemekkel.
Rideg - rideg ember, psztor, legny stb., trstalan. egyedli, a trsada
lombl kivonult ember.
Rideg gulya - egsz vben knt, a legeln tartzkod gulya.
Rimczi Lajos - az utols hortobgyi vndor hegeds, Ecsedi Istvn,
Mricz Pl bartja. Szcs Sndor Ecsedi rvn ismerte meg, tbb
histrijban is foglalkozott vele,
Rocska - faveder vzhzsra, tartsra, a bdogbl kszlt rocskt tej tart
sra, fejesre is hasznltk.
Rna - a rgi vizes vilgban, a Srrten vzi t; krrel, lapos fenek
csnakkal megjralotl vzi svny,
Ruca - kacsa.

Sfrn - sfrny, kedvelt fszernvny (Crocus sativus).


Srhaj - laposfenek csnak, misnven cssz. Egy lval vontattk a
sros, latyakos, ktys utakon; a sron tovacsszott, mialatt a sarat
elsimtotta.
Srkny - a srrtiek hiedelemvilgban is l, termszetfeletti tulajdon
Sgokkal rendelkez, ltalban haragos, pusztt munkt vgz kpze
letbeli llat, tbb fejjel, kkes lnglchelettel: ltalban kincset riz.
Saroglya - a kocsi-szekcr vgnek leemelhet berekesztse.
Sentencia - szentencia; tlet, vlemny.
Sigr - sgr vagy dber, zletes halfajta (Perca fluviatilis).
Sikci - sksgi, pusztai, rtsgi.
Sink - lbfejig r, bszr korcos kendervszon gatya.
Sisvai hidege - olyan rettenetes hideg id. mint amilyen 1816-ban volt,
amtkoris a hivatalos ton lv Sisvai ndudvari postamester megfa
gyott.
Sodring - sodrssal ksztett gyknyfonal.
Sodrka - sodringkszl trsas gyknymunka, j alkalom a beszlgetsre.
Sombok - zsombk.
Sonkoly - mhviasz.
Sslrium - kzelebbrl nem ismert gygynvny.
Slrzsa - r.
Slyom - kenyrptl vzinvny (Trapa nalans).
Surjnzik - felcseperedik, feln, bujn-gazdagon n.
Suskol - megtiszttja a gyknyt a kls, korhadt rszeitl.
Sll - a kisebb fogas neve, igen zletes halfajta (Lucioperca lucioperca).

198
Szlls - lli szllshely a kint telel llatok szmra karmmal, kunyhval.
Szalonlai diszn - vrses szr, mangalica fajta, nagytest serts.
Szmad - 'm e l psztor, psztorgazda, aki felel a gondjaira bzott llato
krt.
Szamrtvis - szrs gyomnvny (Onopordum achantium).
Szmvev - a szmadsokat, a pnzkezelst, a gazdlkodst ellenrz
megyei vagy vrosi tisztvisel.
Szn. sznk - tli, havon sikl, lvontatta jrm: a szekrszn vaskos,
szles talp, nehz alkotmny, hogy minl tbb terhet tudjon bizton
sgosan hordani. Az ri szn vkony, faragott fkbl kszlt, finom
vasalsokkal, kocsi mintra.
Szrazkereszlel - nem templomi, vzzel trtn keresztel; a npek csak
gy ragasztottk a nv gyerekre a nevt.
Szrazulat - srrti trsznfonna; a vizes terletek kzl kiss kiemelked
htsg, laponyag.
Szrcsa - fekete vzimadr (Fulica atra).
Szrkzpig - lbszrkzpig.
Szrnyk - ndbl, vesszbl kszli szlvd a jszg szmra.
Szarufa - a tetszerkezet lcezett tart gerenda.
Szedetlen tej - zsros tej, amelynek nem szedtk le a flit.
Szegnylegny - bujdos, magt lopsra ad. tbbnyire ltolvaj legny,
betyr.
Szckrktlnc - az ll szekerek kerekeinek megktsre szolgl nehz
lnc.
Szekroldal - a szekr kt oldaln vgig hzd rcsos fa, amelyek kz
rakjk a szlltand terhel.
Szelemen - az egyszer ptkezsnl a hz kt vgn ll gasfkra helye
zett hosszanti gerinegerenda. Ez tartja a szarufkat, a tetzetet tart
gallyakat, lceket.
Szentgyrgy jszakja - Szent Gyrgy napjn (pr. 24.), jszakjn jfl s
1 ra kztt, a srrti nphit szerint nem lehet szekrrel, kocsival utazni,
mert ekkor a kerekek nem forognak.
Sziget - srrti trsznforma, a vzitl, mocsrbl kiemelked szraz terlet,
htsg.
Szik - szikes, agyagos fld, talaj.
Szikfl - szkf, kamillaf, a szikes legelkn term, hdt illat gygy
nvny (Matricaria chamomilla).
Szilaj mnes - az egsz v folyamn kint lv mnes.
Szilva cibere - aszalt szilvbl ksztett savanyks leves.
Szn - fedett rakodhely, szekr-kocsi, szerszmos szn, llatcnyhely.

199
Sziltyt5 - egyszik rti nvny (Juncus).
Szvs Jnos - litertus hcrekbszrmnyi ntnus. Az 1700-as vek elejn
versbe szedte a cskmci srknyh/s histrijt.

Taherna - kocsma, csapszk.


takslt - rtkelt, valamennyire tartott.
Tltos termszetfeletti ervel, tudomnnyal" rendelkez ember; ltal
ban ids psztor, aki rt az llatgygytshoz, a baj. betegsg megel
zshez, a rossz szellemek tvoltartshoz.
Tapl - knnyen tzet fog gombafajta, a kovcsok tzgyjtsnl hasznl
ik.
Tapogat - vesszbl kszlt feneketlen kosr, kezdetleges halszeszkz.
Tarisznya - szereds. vllon vagy nyakban hordott szttes hord eszkz,
nagy. visszahajl, kapcsos fllel; mivel leginkbb durva, zsros szr
gyapj fonalbl ktik, szrtansznynak is nevezik.
Tavaszbza - tavasszal vetett bza.
Tengerhagyma - tengeri hagyma, mrgez gyomnvny (Urginea marin
ma).
Teszi-vcszihl - menihl; ami ezt a nevt onnan kapta, hogy a halsz
gyors egymsutnban beteszi s kiveszi a vzbl.
lelemny - babons cselekedet.
Tilalomrok - hatrmegye, hatrrok, amit nem volt szabad tlpni.
Tin - fiatal, mg nem jnnolt kr.
Tisztesf - fehr s piros virg, elterjedt gyomnvny (Stachys).
Tiszninnen - a Tisza jobb oldali sk, legelkben bvelked rsze (Dl-Bor
sd, Dl-Heves).
Tiszntl - a Tisza bal oldali sk, legelkkel bvelked rsze (Tiszaht,
Szamoskz, Nyr, Hajdsg, Srrt, Nagykunsg, Dl-Alfld stb.)
Tors - ndtors, a ndbokor kzepe.
Tsg - vizes hely, lszer terlet.
Tkincs - tavaszi, virgos gyomnvny.
Tmfa - dnglfa.
Trzsa - strzsa, r.
Turul - feltclezett magyar totemmadr. Szcs Sndor a daruval azonos
tolta.
Tzok - nagytest, srgs-barna toll madr (Otis tarda).
TzoktolI - szernyebb lcgnykalapdsz.
Tiizels l - a kertsgekben ll lak padks tzelsck voltak; itt tartz
kodtak s melegedlek a kertsgekben elhelyezett llatokra vigyz,
termnyekre gyel frfiak, legnyek.
Ujjas - kabt.
Urbrium - rbn szerzds a fldesr s a jobbgyok kztt, amely
felsorolja a jobbgy ktelezettsgeit, a jobbgyszolgltatsokat.
Uszvny - a vzimadarak ltal vgott keskeny vzit.
Utifll - tilapu, kznsges gyomnvny; gygynvnyknt is ismeretes
(Ilantago major).

rm - fehrrm, feketeurm; keser z gygynvny, a bor zestsre


is hasznljk (Artemisia absinthium).

Vacak - kunyhbeli fekhely.


Vadbodorka - a Dactylis glomerata vad, gyomnvnyformja.
Vadkacsa - kznsges vzimadr (Anas platyrhyncha).
Vadkapar - igen elterjedt gyomnvny, gygynvnyknt is hasznljk
(Triplcurospermun modorm).
Vadliba - kznsges vzimadr (Anser cincrus).
Vndorl legnyek - mesterlegnyek, akik mestersgk regbtse vgett
messzi vrosok mestereit, cheit kerestk fel.
Vszonfazk - ltalban ktfl, kvl mzatlan cserpedny.
Var - seb.
Varsa - hrom-t karikra hzott hl, terel oldalhlkkal; a hal beleszik,
a varsafejbe jut, visszafordulni nem tud.
Vasf - legends erej f, zrnyit, ktsold hatsa van (Verbna offtei
nalis).
V. cdula vltcdula - ltalnosabb rtelemben: paprpnz.
Veresgyrllliurok - az egyik legtbbel emlegetett hurok, a veresgyr
vesszejbl kszlt.
Vereshagymar - vereshagymapp, kencs, npi gygyszer.
Verestv nd - az egyik legjobb fajta nd, hossz, egyenes szra van,
vastag s ers.
Veresvad - a ndi-rti farkas srrti neve; freg, ordas.
Vers - vzimadr-fszekhelyknt szolgl gyknytrmelk.
Vertfal - a npi ptszet egyik, mig l technolgija; a nedves, pelyvval
kevert fldet mindig feljebb s feljebb emelt kt deszka kz sulykoljk,
dnglik, a tmfval leverik.
Vrzett bunda - verztus; jrtas, ismert, tapasztalt; itt sokmindent ltott, j
bundrl van sz.
Veszellon os - a veszett llatok gygytsval foglalkoz ember.
Vrfii gygynvny, orrvrzst clllt f (Hypochoeris rnaculata).

201
Vs2 - vejsze; rekcszl halszati kellk: vzbe llthat ndfal, ami a halakat
a vs7.fejbe irnytja.
Vilis - letes, letreval.

Virdics - kzelebbrl nem ismert gygynvny.
Virtikli - virtigli, igazi, valdi.
Vzibika - blmbika hang vzimadr (Botaunis stellaris).
Vzityk - ltalnosan ismert, kistest vzimadr.
Vrcsk - a varsa befel szkl rsze.

Z lvsr- nem a vsrtereken lebonyoltott ads-vevs, hanem falu-vros


szleken, utak mentn kialakult illeglis vsr, amelyen nem igaz mar
hk. jszgok cserltek gazdi.
Zuboly - a gycknyszv kt alkatrsze, amikre a gyknysodring szlakat
kifesztcllk.
Zug - srrti trszinforma, a folyk, vzfolysok kzei, ezek kanyarulatai
ban helyet foglal, elzrt terletek, teleplseken az utck, fleg a
zskutck neve.

Zslya - elterjedt virg, vadvirg (Salvia officinalis).


Zsandr - egyenruhs megyei, vrosi betyrldz katona.
Zsellr - hzas vagy hzatlan, de mindenkppen telek (jobbgytelek)
nlkli jobbgy.
Zsombk - mocsrbl, rtbl kiemelked nvnyegyttes, nvnycsom.
/.sombakakol - zsombokbl, zsombkbl rakott akol. illetve akolfa.

202
Tartalom

S z c s S n d o r f m v e ... (D a n k v a ) ................................. 5

A r g i S r r t vilga ............................................................21
Rti psztorkods : ............................................................26
Milyenek voltak a juhszok ............................................... 35
Farkaskldk........................................................................ 38
Az reg Orbn ..................................................................... 41
A v n M a d a r ........................................................................ 45
A tbbi h re s e k .....................................................................49
Ndi betyrok ..................................................................... 59
A pkszok ............................................................................ 82
M ad arszat........................................................................... 88
Darv szt ...............................................................................97
Farkasvadszat................................................................... 103
Halszat ......................................................................... 110
Rti mhszkeds ............................................................. 115
Vzi fuvarozs ....................................................................119
Gyknyvgs ................................................................... 130
Ndvgs . .......................................................................... 133
Csuba F e re n c .......................................................................140
Ms tltosok .......................................................................145
Gygytk ..........................................................................155
Jeles helyek .......................................................................168

S z m a g ya r za to k je g y z e te k (D a n k va ) 183