You are on page 1of 6

A ketts knyvvitelt vezet egyb szervezet

egyszerstett beszmolja s kzhasznsgi mellklete PK-142

Trvnyszk: Trgyv:

19 Veszprmi Trvnyszk 2 0 1 6

2017.01.17 21:57:20

Szervezet neve:

Gyermekmosoly Nagycsaldos Egyeslet

Szervezet szkhelye:
Irnytszm: Telepls: Vrpalota
8 1 0 0

Kzterlet neve: Kzterlet jellege:


Kastlydomb utca

Hzszm: 23 Lpcshz: Emelet: Ajt:

Bejegyz hatrozat szma: 1 9 .P K .6 0 0 2 5 / 2 0 1 6/


Nyilvntartsi szm: 1 9 0 2 0 0 0 3 6 2 0
Szervezet adszma: 1 8 7 4 2 5 9 0 1 1 9

Kpvisel neve: Csszr Zsuzsanna

Kpvisel alrsa:

Keltezs:

Vrpalota 2 0 1 7 0 1 1 5

Ny.v.:5.3 A nyomtatvny papr alapon nem kldhet be! Nyomtatva: 2017.01.18 15.30.40
A ketts knyvvitelt vezet egyb szervezet
egyszerstett beszmolja s kzhasznsgi mellklete PK-142

Szervezet neve:

Gyermekmosoly Nagycsaldos Egyeslet

Az egyszerstett ves beszmol mrlege (Adatok ezer forintban.)


Elz v Elz v Trgyv
helyesbtse

ESZKZK (AKTVK)
A. Befektetett eszkzk 0 0
I. Immaterilis javak 0 0
II. Trgyi eszkzk
III. Befektetett pnzgyi eszkzk
B. Forgeszkzk 1
I. Kszletek
II. Kvetelsek
III. rtkpaprok
IV. Pnzeszkzk 1
C. Aktv idbeli elhatrolsok
ESZKZK SSZESEN 0 1
FORRSOK (PASSZVK)
D. Sajt tke 0 1
I. Indul tke/jegyzett tke 0 0
II. Tkevltozs/eredmny 1
III. Lekttt tartalk
IV. rtkelsi tartalk
V. Trgyvi eredmny alaptevkenysgbl
VI. Trgyvi erdemny vllalkozsi tevkenysgbl

E. Cltartalkok

F. Ktelezettsgek
I. Htrasorolt ktelezettsgek
II. Hossz lejrat ktelezettsgek

III. Rvid lejrat ktelezettsgek

G. Passzv idbeli elhatrolsok

FORRSOK SSZESEN 0 1
Ny.v.:5.3 A nyomtatvny papr alapon nem kldhet be! Nyomtatva: 2017.01.18 15.30.40
A ketts knyvvitelt vezet egyb szervezet
egyszerstett beszmolja s kzhasznsgi mellklete PK-142

Szervezet neve:

Gyermekmosoly Nagycsaldos Egyeslet

Az egyszerstett ves beszmol eredmny-kimutatsa (Adatok ezer forintban.)


Alaptevkenysg Vllalkozsi tevkenysg sszesen

elz v elz v trgyv elz v elz v trgyv elz v elz v trgyv


helyesbtse helyesbtse helyesbtse

1. rtkests nett rbevtele

2. Aktivlt sajt teljestmnyek


rtke

3. Egyb bevtelek
0 307 0 307

- tagdj, alapttl kapott


befizets 0 150 0 150

- tmogatsok

- adomnyok
0 157 0 157

4. Pnzgyi mveletek bevtelei

5. Rendkvli bevtelek

ebbl:

- alapttl kapott befizets

- tmogatsok

A. sszes bevtel (1+2+3+4+5) 0 307 0 307

ebbl: kzhaszn tevkenysg


bevtelei 0 307 0 307

6. Anyagjelleg rfordtsok 0 306 0 306

7. Szemlyi jelleg rfordtsok

ebbl: vezet tisztsgviselk


juttatsai

8. rtkcskkensi lers

9. Egyb rfordtsok

10. Pnzgyi mveletek


rfordtsai

Ny.v.:5.3 A nyomtatvny papr alapon nem kldhet be! Nyomtatva: 2017.01.18 15.30.40
A ketts knyvvitelt vezet egyb szervezet
egyszerstett beszmolja s kzhasznsgi mellklete PK-142

Szervezet neve:

Gyermekmosoly Nagycsaldos Egyeslet

Az egyszerstett ves beszmol eredmny-kimutatsa 2. (Adatok ezer forintban.)


Alaptevkenysg Vllalkozsi tevkenysg sszesen

elz v elz v trgyv elz v elz v trgyv elz v elz v trgyv


helyesbtse helyesbtse helyesbtse

11. Rendkvli rfordtsok


0 0

B. sszes rfordts
(6+7+8+9+10+11) 0 306 0 0 306

ebbl: kzhaszn tevkenysg


rfordtsai 306 306

C. Adzs eltti eredmny (A-B) 0 1 0 0 1

12. Adfizetsi ktelezettsg

D. Adzott eredmny (C-12)


0 1 0 0 1

13. Jvhagyott osztalk

E. Trgyvi eredmny (D-13)


0 1 0 0 1

Tjkoztat adatok

A. Kzponti kltsgvetsi
tmogats

B. Helyi nkormnyzati
kltsgvetsi tmogats

C. Az Eurpai Uni strukturlis


alapjaibl, illetve a Kohzis
Alapbl nyjtott tmogats

D. Normatv tmogats

E. A szemlyi jvedelamad
meghatrozott rsznek adz
rendelkezse szerinti
felhasznlsrl szl 1996. vi
CXXVI.trvny alapjn kiutalt
sszeg

F. Kzszolgltatsi bevtel

Knyvvizsgli zradk
Az adatok knyvvizsglattal al vannak tmasztva. Igen Nem

Ny.v.:5.3 A nyomtatvny papr alapon nem kldhet be! Nyomtatva: 2017.01.18 15.30.41
A ketts knyvvitelt vezet egyb szervezet
egyszerstett beszmolja s kzhasznsgi mellklete PK-142

1. Szervezet azonost adatai


1.1 Nv

1.2 Szkhely
Irnytszm: 8 1 0 0 Telepls:
Vrpalota

Kzterlet neve: Kzterlet jellege:


Kastlydomb utca

Hzszm: Lpcshz: Emelet: Ajt:


23
1.3 Bejegyz hatrozat szma: 1 9. PK . 6 0 0 2 5 /2016 /

1.4 Nyilvntartsi szm: 1 9 0 2 0 0 0 3 6 2 0

1.4 Szervezet adszma: 1 8 7 4 2 5 9 0 1 1 9

1.6 Kpvisel neve: Csszr Zsuzsanna

2. Trgyvben vgzett alapcl szerinti s kzhaszn tevkenysgek bemutatsa

Szveg

3. Kzhaszn tevkenysgek bemutatsa (tevkenysgenknt)

3.1 Kzhaszn tevkenysg megnevezse:


szocilis
3.2 Kzhaszn tevkenysghez kapcsold kzfeladat, jogszablyhely: 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 40m. 1.8

3.3 Kzhaszn tevkenysg clcsoportja: 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet


3.4 Kzhaszn tevkenysgbl rszeslk ltszma: 341
3.5 Kzhaszn tevkenysg fbb eredmnyei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvny papr alapon nem kldhet be! Nyomtatva: 2017.01.18 15.30.41
A ketts knyvvitelt vezet egyb szervezet
egyszerstett beszmolja s kzhasznsgi mellklete PK-142

Szervezet neve:

Gyermekmosoly Nagycsaldos Egyeslet

7. Kzhaszn joglls megllaptshoz szksges mutatk


(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Elz v (1) Trgyv (2)

B. ves sszes bevtel 0 307


ebbl:
C. A szemlyi jvedelemad meghatrozott rsznek az
adz rendelkezse szerinti felhasznlsrl szl
1996. vi CXXVI. trvny alapjn tutalt sszeg

D. Kzszolgltatsi bevtel
E. Normatv tmogats
F. Az Eurpai Uni strukturlis alapjaibl, illetve
a Kohzis Alapbl nyjtott tmogats

G. Korriglt bevtel [B-(C+D+E+F)] 0 307


H. sszes rfordts (kiads) 0 306
I. Ebbl szemlyi jelleg rfordts
J. Kzhaszn tevkenysg rfordtsai 306
K. Adzott eredmny 0 1
L. A szervezet munkjban kzremkd kzrdek nkntes
tevkenysget vgz szemlyek szma
(a kzrdek nkntes tevkenysgrl szl 23
2005. vi LXXXVIII. trvnynek megfelelen)

Erforrs elltottsg mutati Mutat teljestse


Igen Nem
Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Trsadalmi tmogatottsg mutati Mutat teljestse

Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 f]

Ny.v.:5.3 A nyomtatvny papr alapon nem kldhet be! Nyomtatva: 2017.01.18 15.30.41