You are on page 1of 1

Colegiul Comercial Carol I, Constanta

Disciplina: Economie
Clasa a XI-a
Lectia: Factorii de productie

Fisa de lucru nr. 4

Cerinta de lucru: Rezolvati urmatoarele aplicatii

1. Capitalul fix al unei intreprinderi este de 120.000 u.m . Daca ponderea capitalului circulant este
de 25% din capitalul tehnic, determinati marimea capitalului circulant.

2. O intreprindere dispune, potrivit bilantului contabil incheiat la finele anului, de urmatoarele


active:
- stocuri de materii prime si materiale: 75.000 u.m.
- cladiri: 500.000 u.m.
- stocuri de combustibil: 25.000 u.m.
- echipament de productie: 450.000 u.m.
- stoc de productie neterminata: 60.000 u.m.
- stoc de semifabricate achizitionate: 45.000 u.m.
Determinati valoarea capitalului fix si a capitalului circulant.

3. La 31 decembrie, in evidenta contabila a unei societati comerciale este prezentata urmatoarea


situatie:
- sume in contul bancar: 10.000 lei
- sume in caserie, reprezentand salarii neridicate: 5.000 lei
- masini si utilaje: 20.000 lei
- materii prime, materiale, combustibil: 12.000 lei
- tehnica electronica de calcul si programele corespunzatoare necesare dirijarii productiei: 4.000lei
- produse finite aflate in stoc: 5.000 lei
Care dintre sumele de mai sus reflecta corect expresia monetara a capitalului tehnic?

4. Daca rata anuala de amortizare este de 5% si valoarea capitalului fix de 50.000 u.m., calculati
amortizarea anuala si perioada de amortizare.

5. Daca dupa 6 ani de functionare, valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie
este de 24.000 u.m. iar rata anuala de amortizare este de 12.5%, determinati valoarea initiala a
echipamentului.
a) 192.000 u.m. b)144.000 u.m. c) 96.000 u.m. d) 90.000 u.m. e) 100.000 u.m.

6. O societate comerciala dispune de un capital tehnic de 700.000 u.m. din care 75% consta din
capital fix. Daca acest capital are o durata de functionare de 7 ani, determinati capitalul consumat
anual.

7. Daca productivitatea marginala a muncii este de 5.000 de bucati, iar productivitatea marginala a
capitalului este de 15.000 de bucati, cu ce rata va avea loc substituirea capitalului prin munca?

8. Cand rata marginala de substitutie a doi factori, x si y, este de 10, iar productivitatea marginala a
factorului substituit este de 20, cat este productivitatea marginala a factorului ce il substituie?