You are on page 1of 7

Paut

MiS ik iOU I t"t", enmuziek deMunnik

j
O=ffi

G GTIF Cl AmT c2lG G4ID G/A

Ik heb zo-lang ge-zon-gen van hoe droe-vig ik zou zijn Met mr.1n

G G/F CiE G4ID

te koop ge-lo-pen en maar zoe-ken naar de pijn Om de blues te kun-nen zin-gen heb ik me

-C
gblmajT)no5 AT|G C6 G G/F

i;EAta-:.]Btadmuziek I ss
lo"Munnikl
Mis ik iou

S naarcoda

L | | | - ' {

slech-ter voor-ge-daanEn nu het echt dan niet zo goed gaat blijkt er niet zo gek veel aan

D7(4) G/A

Ik droom-de van die nach- ten slen - te - rend op straat Een droe - ve

G GTIF CIE G4IF

slim-lach van een film-ster met miin ziel wist ik eeen raad ook miin drie na bes-te vriend

C ablmajT)no5 A7(4) C G GTIF

[FiIf:.] Btadmuziek I so
lo"Munnikl
"lisik lou

mlj op straat laat staan en ik echt geen flauw be-nul heb waar ik wat fout heb se - daan

c c2lc D7(4) G/D

zo- als ik jou mls -

Em7 D D4 G DlFn Em7 D

28

sen wou Waar ik van die mees-ter-lii -ke zin-nen o-ver schrii-ven zou
28

. e i>-+-e- ' - .'r 'l e e v


v A
f\.
vz Am7 G/B c 2 D

fneda;i Btadmuziek I rt
ld'Munnikl
Mis ik iou

J I

'm
Nu mis ik jou Een grap is leuk als je

3l I V V V ,

d e e q t q t , e t e e e - a
7 zacht)
hard,tussennoen
(accenten
c 2 D G GTIF ct G/D c2 c2lE c2lc

35

he-le-maal niet ver-wacht El-len de kan je heb-ben als je er ei-gen-lijk om lacht

3 5 v V V V , V V V V V V V

d t - - r . + r t 7 t t t t J

G G/B G/D B Em7


ta

Ver-driet is best te dra-genalsje'teerstzelf hebt be-dacht De blues te gek

V V V V V V V V V V V

[ T e a f a - ] - lB l a d m u z i e k I s z
lo'/lllunnikl
Misik iou

De blues is echt te gek mm mm De blues is echt te gek

V V V V V V V V V

4-)

als er ie - mand op je wacht Nu mis ik


45

+ - - -H-
d a i e
q t -
- _-
D G GTIF C/E D4

CiG Gm2 G2(4)

[4-ed;l Bladmuziek I sa
lo"Munnikl
Mis ik lou

$ coda

Nu mis ik zo - als ik jou al - tijd mls -

G D/Ffl Em7

55

sen wou Waar ik van die mees-ter-1ii-kezin-nen o-ver schrii-ven zou


55

d , +-+- +- t -+ e a e e =
e
c2 Am7 G/B c 2 D

58 2

Nu mis ik Nu mls ik Jou


58 2 r ^

a G G V - t e : V-=-\_
d,

c 2 D c2
t \

l - E c a a T . le l a d m u z i e k I s +
lo"Munnikl
U r si k j o u

C EmTlG D7(4) c/A

Couplet3
Natuurlijkwist ik dat het
ooit eensfout zou gaan
Maar dan zag ik me al zitten
rode wijn, en volle maan
In de ene handeen pen
en in de andereeen glas
En dan heelmooizitten dichten
hoe droevig het wel was

Allerlaatsterefrein
Nu mis ik jou
Zoalsik eigenlijkjou altijd missenwou
Waar ik mineurmelodien
over componerenzou
Nu mis ik jou

ffi"ladmuziek I ss