You are on page 1of 3

TARTU LASTEAED KELLUKE METOODIKAKESKUSE TEGEVUSPLAAN 2017

Titmise periood / Oodatav tulemus Teostajad Koostpartnerid


tegevus

Veebruar 2017 Pedagoogid saavad Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


teoreetilisi ja praktilisi koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Laste ohutust ksitleva teadmisi prandamngu vene ppekeelega,
prandamngu AGA Aga mina kasutamisest. Lasteaia Kelluke keelekmbluslasteaiad,
MINA tutvustus, pedagoogide trhm eesti keele tugippega
praktilise tegevuse lasteaiad
vaatlus, rhmat

Mrts 2017 petajad saavad teemaga Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


seotud praktilisi kogemusi koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Praktiline ttuba Laulu, ning oskavad neid vene ppekeelega,
mngu, tantsu ja kasutada igapevases Lasteaia Kelluke keelekmbluslasteaiad,
omavalmistatud ts. pedagoogide trhm eesti keele tugippega
ppevahendite abil eesti lasteaiad.
keele petamine
Tartu linna vene
ppevahendite nitus Valmib nitus ppekeelega ja eesti keele
omavalmistatud tugippega lasteaiad.
ppevahenditest.

Aprill 2017 petajad saavad teadmisi Metoodikakeskuse Maanteeamet


ja praktilisi kogemusi, koordinaator
Koolitus praktiline kuidas limida Tartumaa, Valgamaa,
ttuba liikluskasvatust eesti keele Lektor Jgevamaa, Jrvamaa
ppega. petajad oskavad vene ppekeelega,
Liikluskasvatus eesti neid kasutada igapevases Sihtrhmad keelekmbluslasteaiad,
keel selgeks lbi ts. eesti keele tugippega
liiklusmngude Lasteaia Kelluke lasteaiad.
pedagoogide trhm

Aprill 2017 ppetegevuste Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


klastamine ja arutelu, uute koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
ppereis Tallinna kogemuste saamine. vene ppekeelega,
keelekmblus lasteaeda Tutvumine lasteaia keelekmbluslasteaedade,
tkorraldusega. eesti keele tugippega
lasteaedade muusika- ja
liikumispetajad.

Mai 2017 petajad saavad teemaga SA Innove Tartumaa, Valgamaa,


seotud teadmisi ning Jgevamaa, Jrvamaa
Keelekmbluse oskavad ppevahendeid Metoodikakeskuse vene ppekeelega,
ppevahendite kasutada igapevases koordinaator keelekmbluslasteaiad,
kasutamise koolitus ts. eesti keele tugippega
lasteaiad.
Mai 2017 petajad saavad praktilisi Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,
kogemusi limitud koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Praktiline ppepev tegevuse vaatluse ja vene ppekeelega,
lapse koolivalmidus eesti analsi kaudu. Lasteaia Kelluke keelekmbluslasteaiad,
keele valdkonnas pedagoogide trhm eesti keele tugippega
lasteaiad.

Tartu Annelinna
Gmnaasiumi ja Tartu A.
Pukini Kooli petajad.

Juuni / Juuli 2017 Valminud tmaterjalid ja Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


ppevara. koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Tmaterjalide, ppevara vene ppekeelega,
valmistamine. Slmitud konkreetsed keelekmbluslasteaiad,
kokkulepped eesti keele tugippega
Kontaktide loomine ja koostpartneritega. lasteaiad.
kokkulepete slmimine
koost-partneritega.

August 2017 Raamatukogu nol on Metoodikakeskuse


loodud alus koordinaator
Metoodikakeskuse metoodikakeskuse
raamatukogu tiendamine tegevuste elluviimiseks. Lasteaia Kelluke
ja ppematerjalide pedagoogide trhm
soetamine.

ppevahendite loetelu
tiendamine ja
avalikustamine.

September 2017 petajad saavad teemaga Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


seotud teadmisi ning koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Koolitus Koost oskavad kasutada neid vene ppekeelega,
lastevanematega. praktikas. petajad Lektor keelekmbluslasteaiad,
oskavad paremini toetada eesti keele tugippega
Tkogemuslik seminar lapsevanemaid laste eesti lasteaiad.
keele ppes.

Oktoober 2017 petajad saavad teemaga Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


seotud teadmisi ning koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Koolitus Eesti oskavad neid kasutada vene ppekeelega,
rahvakalendri praktikas. Lektor keelekmbluslasteaiad,
thtpevade thistamine eesti keele tugippega
lasteaiad.

November 2017 petajad vahetavad Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


teemaga seotud kogemusi. koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Tkogemuslik seminar Valmib teemakohane vene ppekeelega,
ppevara. Lasteaia Kelluke keelekmbluslasteaiad,
Eesti keel avastusppe pedagoogide trhm eesti keele tugippega
kaudu. Katsed ja petajad saavad teadmisi lasteaiad.
eesti keele pet toetava
aktiivppe meetodid projekti lbiviimisest.

Hea praktika tutvustus


projekt Mina olen vike
teadlane

Detsember 2017 petajad saavad teemaga Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


seotud teadmisi ning koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
Koolitus oskavad neid kasutada vene ppekeelega,
Keelekeskkonna praktikas. Lektor keelekmbluslasteaiad,
loomine eesti keele tugippega
lasteaiad.

Detsember 2017 Lasteasutuse pedagoogid Metoodikakeskuse Tartumaa, Valgamaa,


saavad tagasiside koordinaator Jgevamaa, Jrvamaa
2017 tegevusaasta metoodikakeskuse vene ppekeelega,
aruande koostamine, tegevustest, edastavad keelekmbluslasteaiad,
tagasiside, ootused oma ootusi koordinaatorile. eesti keele tugippega
jrgmiseks aastaks e- lasteaiad.
koosolek